SW literární workshop - Pragocon 2004

(autoři jsou řazeni dle abecedy)


Seznam autorů: Algieba, Azax, Bruxa, Darth Sarthannus, Darth Zira, Dave, Ginny, Gwen, Johanson, Johnak Wheeliak, Lea, Lianna, Mary Skywalker, Mishma, Ondro-Wan, Pl.Ragnar, Starhawk, Salla, Tarkish, Tess, Widi, Yanna,

Algieba - zadání: Palpatine, řadový Jedi, Oblačné město na Bespinu

Na staveništi Oblačného města stála postava zahalená do černého pláště. Na rampě úzké tak, že by tam i ve dne nikdo nešel, stál a zíral do temnoty před sebou.
Senátor Palpatine silou své vůle měnil tvar mraků. Jeden z menších oblaků se proměnil na kancléře Valoruma. Za ním se za chvíli začal přetvářet velký mrak do tvaru nahánějícího hrůzu - do rancora. Palpatinovi se na tváři objevil úsměv v okamžiku, kdy rancor začal požírat Valoruma.
Náhle pocítil záchvěv světlé strany Síly. Nikdo to nesmí objevit. Sebral v sobě všechen vztek a obrátil jej proti přicházející postavě v hnědém plášti. Staveništěm projela vlna temnoty a bezejmenný Jedi se rozsypal na prach. Palpatine vykročil tím směrem se slovy: "Výborný trénink."


Azax - zadání: Yoda, Jango Fett, můstek ISD

Tichý vesmír, všude hvězdy a kolem nich obíhající planety, vše se zdá být, jak má, už stovky tisíc let. Však co to vlétá do této nádherné idylky? Jako dýka roztínající volné hedvábí okolí. Zase jeden z těch technických nesmyslů dnešní doby, zase jedna z lodí slavné imperiální armády. Kdybychom se přiblížili pohledem k hlavnímu můstku, mohli bychom zřetelně vidět malou zelenou postavičku, třímající velmi nebezpečně se jevící hůl, která měla jistě co do činění s cestujícími v přeplněné coruscantské dopravě, když si Mistr Yoda potřeboval sednout.
Mistr meditoval, cítil Sílu, jež jím prochází, stejně jako každou odchylku, dokonce i ten výboj z blasteru, co se k němu blížil. Otevřel oči a nezúčastněně ustoupil o krok těsně předtím, než se výboj energie vybil ve stěně a zanechal na ní očouzenou skvrnu. Druhá postava se vřítila na scénu a s jekotem střel z blasteru se vznesla pomocí svého batůžku na zádech. Yodovi stačila pouze moc Síly, aby v okamžiku obrátil smrtonosné výboje jemu určené zpět na jejich původního majitele. Jango se v záchvatu agónie skácel k zemi, jestli se tak dá brát stav, kdy mu jeho vlastní střely prorazily brnění, až do nárazu jeho jetpacku o stěnu a jeho zmizení ve smrtelném výbuchu. V podvědomí slyšel čísla, nedávala mu smysl, ale znělo to jako: "1:0". Aniž věděl jak, zhmotnil se Jango Mistrovi přímo za zády, v okamžiku si uvědomil situaci a neváhal ani chvíli, když vypálil proti nepříteli výbušnou raketu. Než se Yoda stihl rozkoukat, byl tentam... tedy vlastně všude okolo. "1:1" ozvalo se v podvědomí za zasněných, "Promiň, Marku, už musím končit, máma šílí." "Nic se neděje," ozval se druhý hlas, "zítra zase zahrajem" Aniž věděl jak, probudil se Yoda z meditace a věděl, že na počítači nikdy nic hrát nebude.


Bruxa - 1.zadání: Jango Fett, Beru Lars, Jabbův palác

Písek - ano, písek, hudba a twi'lecké tanečnice vířící kolem ní. Beru to Owenovi nezazlívala, ona by udělala to samé. Štěstí, že Luke byl pryč, tohle nebylo nic pro oči toho hocha; ale nakonec mohli dopadnout mnohem hůř. Kdyby ten lovec lidí - podle těch strhaných plakátů to byl nějaký Jando nebo Jango Tlustý - nezastřelil by dva stormtroopery, byli by teď mrtví. Vlastně si nebyla tak jistá, jestli Owen ještě žije a o délce svého dalšího života začala pochybovat, když ji navlékli do tohohle sporého zlatého oblečku.
Ale že to byl krásný výbuch.
Hudba ustala a tanečnice se uklidily k okrajím místnosti. Po schodech sestoupil on - lovec lidí, který je unesl zpod nosů imperiální hlídky a vzápětí prodal slizké zelené bestii, jejíž tlusté tělo se teď převalilo nepříjemně blízko za zády Beru. Jabba Hutt promluvil - Beru ovšem z jeho řeči nerozuměla ničemu, kromě jména Jango Fett, jenž v kovovém brnění zavrtěl hlavou a složil přilbu. Beru při tom pohledu vykřikla hrůzou. Pak promluvil hlasem, který zněl jako švihnutí bičem.
"Bobba Fett. Jangův syn a dědic."
Jabba Hutt odporně zahuhlal v parodii na smích a droid C3PO po jeho levé straně mechanicky překládal.
"Váš návrh byl přijat. Pan Jabba vám nabízí stálou práci a jako vaši první odměnu-"
Kamenná paže brutálně strčila Beru kupředu.

Bruxa - 2.zadání: Leia Organa, Jango Fett, republikový senát

"Jsem se ptala, kdo to, ksakru, byl?"
"Leio, já respektuji, že můžeš být poněkud nervózní. Taky jsem byl, když jsem sem přišel poprvé. Nicméně, to neomlouvá tvé chování."
Leia stiskla rty a umíněně mlčela - její otec měl samozřejmě pravdu. Ona sama se ve velké míře přičinila o to, že ji jmenoval svou zástupkyní. Taky ji ta práce bavila. Ale dnes večer se měla poprvé objevit před ostatními senátory sama a její žaludek jaksi už teď naznačoval, že se to neobejde bez potíží. Leie se náhle sevřel žaludek a ona se bolestí ohnula dopředu.
Těsně nad jejím zátylkem proletěla šipka.
Všechen ruch v okolí náhle utichl a oči kolemjdoucích se upřely na kousek kovu, jenž se zabodl do zdi metr za Leiou. Jedině ona, z nějakého neznámého popudu hleděla opačným směrem. V oblouku dveří vedoucích ven ze senátní místnosti spatřila mizející postavu. Ne - prchající - tahle vybledla, jako by byla z mlhy, rozfoukaná větrem nebo jako hologram, když projektoru dojde energie.
Křeč ji přešla náhle a ona se vzpřímila, sledujíce stráž kolem dveří - nikdo jiný tu osobu v kovovém brnění lovce lidí neviděl. Jediné, co dokazovalo, že se jí to nezdálo, byla ona šipka s jemnými zářezy na bodcíh. A kdesi z hloubi podvědomí uslyšela mužský hlas, který říkal: "Síla ji bude provázet navždycky."


Darth Sarthannus - zadání: Ewok, Yoda, vesnice Ewoků

Poslední naděje

Byla noc. Hvězdy svítily na bezmračném nebi, zářily do temnot jako světélka věčné naděje, nádherné, tajemné a daleké. Chladný větřík si šeptal v listoví stromů, ševelil a šustil větvemi, pomaličku, jakoby opatrně vstupoval i do lesních obydlí, v jejichž oknech poblikávaly do tmy desítky světýlek, a polechtal v kožichu jejich obyvatele.
Vesnice usínala. Po visutých žebřících se ploužily bílé jazyky mlh.
„Jak dlouho?“ zavrčela sotva tři stopy vysoká postavička v tmavé, z listí a kožešin slátané tunice.
„Odhadnout to, nebo říci, těžko je,“ odvětil šeptem její společník. „Nesnadný je náš úkol, věru nesnadný.“
„Já vím, ale potřebuji to vědět přesně, máme-li být připraveni. Kdy se stane to, cos viděl?“
Yoda pohnul ušima a obrátil se na medvědí tvář svého přítele. „Dvacet. Třicet zim. Těžko říct, kdy bude tak moudrý, že mne vyhledá. A též těžko říci, zdali mne vůbec vyhledá.“
„Je nebezpečný. Lepší ho zlikvidovat. Zničit jeho hrozbu.“
Na nějakou dobu zavládlo ticho. V nedalekém košíku z propletených větví spící batole tichounce chrupalo.
„Ne,“ řekl Yoda pomalu. „On není to zlo, které cítíš. A nikdy jím nebude. Není už v naší moci jeho osud, je čas odevzdat ho jiným.“
„Když myslíš.“
„Cvič své válečníky, trénuj je ve lsti a rychlosti. Buď připraven. Tím skončí tvůj úděl.“
„Je to zvláštní,“ zašeptal Ewok, opírajíc se huňatými packami o zábradlí. „Osud tolika miliard tvorů závisí na něčem tak malém…“
„On je poslední naděje. Naše. Tvoje. Všech těch, které nevidíš. Kteří tam, v dálavách vesmíru právě usínají. Jen on má moc postavit se Imperátorovi a zvítězit.“
Malý skřítek se otočil a rytmicky poklepávaje svou berlou, zmizel ve tmě. Koš se snícím chlapcem se bezhlučně zvedl a vzduchem odplul za ním.
„Kam ho vezeš?“
„Tatooine. Tam bude v bezpečí,“ dolehlo k ewokovým uším z temnoty.
Skarriin zvedl chlupatou hlavu k obloze a svýma korálkovýma očima se zadíval na hvězdy.
„Snad máš pravdu.“
Lesním městem se proháněl vítr.
Endor zvolna usínal.


Darth Zira - zadání 1: Princezna Leia, Palpatine, Jabbův palác

Setkání po letech

Princezna Leia se nespokojeně prohlížela v zrcadle a opravdu vůbec, ale ani trochu, se jí nelíbilo to, co viděla. Ne, že by z objektivního hlediska vzato jí ty zlaté bikiny neslušely, ale ryze subjektivně se cítila mizerně. Snažila se zachránit Hana a místo toho skončila jako otrokyně toho odporného slizkého gangstera Jabby Hutta. A co horšího, jaký bude její hlavní úkol v tomto paláci její úbor jasně napovídal. Trochu ji zaráželo, že už je zde několik hodin a Jabba si ji stále nezavolal. Ovšem teď si vzpomíná, že od služebných, co ji přišly obléknout, zaslechla jakousi šuškandu o nějaké očekávané velmi významné návštěvě, které prý Jabba hodlá nabídnout právě ji. Pak zůstala v místnosti sama a se značnou nervozitou očekávala věci příští…
Nebyla nikdy bázlivá, ale nyní musela přiznat, že jí běhá mráz po zádech. Dovedu si dost živě představit, jaká odporná kreatura asi tak může být pro Jabbu natolik významnou a důležitou návštěvou, že jí rád přenechá to potěšení na „právo první noci“ se mnou, blesklo jí hlavou.
Ucítila, jak se otevřely dveře. Záměrně k nim stála zády. Na nutnost pohlédnout do tváře nepříjemnostem a katastrofám je vždycky času dost, usoudila.
„Tak tohle ti tedy sluší podstatně více, než to tvé obligátní bílé senátní roucho.“, ozval se hlas, který velmi důvěrně znala. Trhla sebou, měla pocit, že má snad sluchové halucinace. Kde by se tu vzal? Ale ne, nebyly to halucinace, ve dveřích stál opravdu císař Palpatine osobně a na rtech mu pohrával přesně ten úsměv, co tak dobře znala.
„Vypadá to, že se toho hodně změnilo od okamžiku, kdy jsi mi tak hloupě trucovitě práskla dveřmi.“, pokračoval klidně. „Ovšem opravdu jsem netušil, jaké způsoby seberealizace jsou ti tak blízké.“, dodal ironicky. „Ale stačilo přece jen naznačit a já bych ti tohle ve svém paláci na Coruscantu rád poskytl, nemusela jsi kvůli tomu zrovna cestovat až sem, do toho největšího galaktického západákova.“
„Netvař se, že si myslíš, že mě vážně baví pobíhat tady v tomhle.“, jednoznačným gestem Leia zhodnotila svůj oděv a řetěz kolem krku.
„A proč ne? Lidé mívají různé podivné libůstky.“, usmál se Palpatine.
„Nech si ty tvoje věčné vtípky a radši mě z tohoto průšvihu dostaň,“ odsekla mu na to.
„A co bych z toho asi tak měl?“, zeptal se jí a aniž by ji nechal odpovědět na tuto řečnickou otázku, pokračoval dál: „Musím říct, že jsem docela rád, že jsi mne svým překotným úprkem připravila o to potěšení sledovat denně tvé žárlivostní výstupy a hysterické záchvaty spojené s rozbíjením nádobí. Mimochodem…“ zatvářil se najednou velmi přísně a dodal už bez sebemenší stopy žertu v hlase: „Tu vázu z pozdně klasického eriadanského baroka jsem ti ještě pořád neodpustil. Takže co sis nadrobila, to si taky sněz,“ pronesl tvrdě a měl se k odchodu.
„Hezky si to tu užij,“ dodal ještě přes rameno.

Darth Zira - zadání 2: Boba Fett, Palpatine, Hoth

Začátek sezóny

Tehdy v Oblačném městě na Bespinu se Boba Fett Lando Carlissianovi divil, ba co více, pohrdal jím. Nedokázal pochopit, jak se pro bývalého piráta a pašeráka – tedy člověka s dobrodružstvím v krvi – může stát hlavní životní náplní profese tak nudná, jako je podnikatel, manager a obchodník. Dnes by se mu měl omluvit, protože se přesně tím samým stal on sám a byla to pro něj dosud nepoznaná možnost seberealizace.
Za své zásluhy o Impérium, které naposledy prokázal právě při událostech na Bespinu a při tom, co jim předcházelo, dostal tady tuto „trafiku“ – plánované rekreační středisko pro ty nejmocnější z nejmocnějších u dvora. Výstavba sice nebyla věcí snadnou, ale náklady ho nemusely vůbec zajímat, První Imperiální banka mu poskytla úvěr v neomezené výši, za který ručil sám lord Vader. Dnes se tedy mohl pyšně rozhlížet po svém malém „impériu“ – ohromném komplexu luxusních hotelů a stylových horských chat, desítkách lanovek a vleků a kilometrech sjezdovek a běžeckých stop. Pár starších AT-AT, vyřazených z imperiální armády, nechal přestavět na rolby a z menších AT-ST se staly sněžné skútry. Naštěstí nebylo potřeba nic přestavovat na sněžné dělo, zasněžování sjezdovek technickým sněhem v tomto klimatu potřeba opravdu nebylo.
Tak dnes tedy oficiálně začíná první lyžařská sezóna na Hothu, pomyslel si Boba spokojeně. Hotelový komplex je už až po střechu narvaný k prasknutí všemi coruscantskými snoby, čeká se pouze na přílet hosta nejvýznamnějšího. Je to pro něj nesmírná čest, že sám císař Palpatine se rozhodl, že tuto první sezónu slavnostně otevře osobně.
Boba Fett právě dostal zprávu, že netrpělivě očekávaný raketoplán přistál. Z terasy hlavního hotelového domu, kde byli shromážděni všichni ke slavnostnímu uvítání svého vládce, měl Boba krásný výhled na přistávací plochu. Průvod císaře v doprovodu jeho nerozlučných redgardistů se pomalu blížil a Boba po hlavním schodišti pospíchal osobně přivítat svého nejvzácnějšího hosta. Všechno se na první pohled zdálo být stejné, jako při jiných císařových návštěvách či inspekcích. Fett měl ovšem dobré oči, takže když průvod přišel blíže, všiml si detailů, které rozhodně nebyly jako obvykle.
Gardisté nesli každý kromě force-pike v ruce jedné přes druhé rameno lyže a císař sám vypadal poněkud netradičně. Kolem krku měl pletenou červenou šálu, na rukou vlněné palčáky v téže barvě a nahoře na kápi měl připevněné lyžařské brýle. Při chůzi se také opíral nikoli o hůl, ale o hůlky dvě – patřící ke sjezdovkám značky Superlaser, které nesl přes rameno gardista po jeho pravé ruce. Boba Fett poklekl před vlácem galaxie.
„Vstaň, příteli.“, oslovil ho císař Palpatine a vzápětí se zcela překvapivě zeptal: „Kde tady máte lyžárnu?“
Boba se asi tvářil poněkud nechápavě, takže císař přidal pár slov na vysvětlenou: „Potřebuji okamžitě převoskovat lyže, protože co si člověk neudělá sám…“, řekl roztrpčeným tónem. „Tady tihle…“, jednou z hůlek mávl směrem ke svému doprovodu, „…jsou v tomto směru totálně neschopní. Jeden by řekl, že snad všichni do posledního vyrůstali na planetách, kde i samo slovo „sníh“ je neznámým pojmem.“ Vrhl po své gardě nespokojený pohled a zavrčel spíše sám pro sebe: „Vypadá to, že bude třeba zásadně rozšířit výcvik na Yinchorru.“

Darth Zira - zadání 3: Han Solo, Zam Wesell, Hvězda smrti

Vzpomínka

Celý tenhle den je na draka, k sakru, k sakru, k sakru!!! klel v duchu Han Solo, když padal do odpadků na Hvězdě smrti. Proč já vůl jsem byl takový debil, že jsem tu pitomou zakázku vůbec bral? Mohl si samozřejmě snadno odpovědět. Jabbovi dlužil tolik peněz, že musel urychleně vzít cokoli, čím mohl sebeméně vydělat, nechtěl-li posloužit jako pamlsek pro jeho domácího mazlíčka. Když mu ovšem hlavou probíhaly události dnešního dne, stále neodbytněji se mu vtírala myšlenka, že by si pozicí Rangcorovy jednohubky výrazně polepšil. Vlastně, máloco ve vesmíru by mohlo být horší, než tohle…
To, že jeho pasažérům hořela na Tatooine půda pod nohama a honilo je několik imperiálních křižníků, mu až tak nevadilo, na podobné zakázky už si zvykl. Ovšem mohli ho aspoň předem informovat, že hodlají celou cestu na Alderaan vést ty úchylné filosofické rozhovory, ze kterých mu bylo nanic. Zvedl by jim cenu na minimálně dvojnásobek – jako malé odškodnění za způsobenou mu duševní újmu vzniklou posloucháním těch nesmyslů. Stejně bych si tím příliš nepomohl, zavrtěl hlavou, z Alderaanu, kde mi měli zaplatit, zbyla jen hromada kamení a kosmického prachu a než jsme se stihli rozkoukat, vtáhla nás dovnitř tady ta věc. Prosím, vis maior, ale že jsem se nechal přesvědčit tím mladým naivkou jít zachraňovat jakousi princeznu, to už jsem opravdu musel přijít o poslední zbytek soudnosti, pomyslel si znechuceně.
A teď se tady brodím v sajrajtu, únik je nejspíš nemožný a… to úplně nejhorší, nejpříšernější a jen těžko stravitelné je tahleta namyšlená ženská. S něčím tak arogantním jsem se dosud nesetkal. Ne, to bych lhal, uvědomil si, když vrhl na zachraňovanou letmý pohled. Byla sice stonásobně hezčí, než tady ta rádoby princezna, ale arogancí s ní mohla směle soupeřit… začal vzpomínat.
Poprvé v životě se tehdy dostal do nočního klubu, posadil se k baru… a přihnala se Ona. Jeho čerstvě probuzené pubertální hormony při pohledu na ni spustily divoký rock’n’roll a byl proto na vrcholu blaha, když se vmáčkla k barpultu vedle něj…
„Vodprejskni, chlapečku.“, řekla mu ale jako první a zároveň poslední větu. Své pocity vůči ní by v tu chvíli nedokázala popsat, miloval ji a nenáviděl zároveň, ovšem než mohl zjistit, který z těch dvou citů převažuje, byla mrtvá. Dozvěděl se jen, že se jmenovala Zam Wesell.


Dave - zadání: Boss Nass, Shmi Skywalker, Oblačné město na Bespinu

Vzpomínka aneb Nassablanca

Vystoupila ze vznášedla, krásná a doprovázená dokonalým elegánem. Kolem se skýtal pohled na Oblačné město, zářící jako diamant v nekonečných pláních mraků, jež tvořily atmosféru planety Bespin. Shmi Skywalker, ona uchvacující dáma, odešla se svým partnerem do jednoho z nejdražších apartmánů města.
Příběh jako z romantického filmu. Bohatý továrník z Otoh Gunga, Boss Nass, se zamiloval do krásné otrokyně z Tatooinu, zapomněl na bohaté dědičky gunganských rodů. Okamžitě se svojí milovanou vycestoval na romantickou cestu po nejlíbeznějších koutech známé galaxie,
Uplynuly dny. Shmi Skywalker znovu seděla na terase svého osiřelého domečku z nepálených cihel. Přemýšlela o svém synovi. Včera přivedl domů velice podivnou skupinu lidí. Jednoho vysokého muže, zakřiknutou dívku, malého robota a úžasně vypadajícího mladého gungana, který Shmi připomněl její jedinou zhrzenou lásku.
Ozvaly se kroky. Za Shmi přišel ten podivný dědek. Chtěl mluvit o jejím synovi, o jeho schopnostech. O jeho otci. Když se zeptal na druhého rodiče, Shmi jenom zažehnala dávnou vzpomínku. "Nikdo." odpověděla.


Ginny - zadání: Mon Mothma, super battle droid, chrám Jedi

Kdysi dávno, v jedné vzdálené galaxii...
Světy zmítané válkou Impéria a Nové republiky si konečně mohly oddechnout. Válka skončila překvapivým a nečekaným vítězstvím nekvalitně ozbrojeného a absolutně nevycvičeného davu, kterému - světe, div se! - velela žena.
Velebnými kamennými chodbami chrámu Jedi kráčela nesourodá dvojice postav. Ozvěna si pohrávala s tichými kroky, násobila je a proplétala jimi strojový cvakot, nesoucí se zdánlivě ze všech stran. Před zdobeným portálem hlavní síně se kroky zastavily a ozvěna utichla. Dveře se neslyšně otevřely a odhalily Radu Jedi, navenek klidnou a netečnou, ve skutečnosti napjatě čekající na novinky. Když v jejich středu stanula Mon Mothma se svým doprovodem, ticho zavibrovalo překvapením, úlekem a nevěřícným úžasem.
"O našem vítězství už jistě víte," konstatovala suše Mon Mothma. "Možná však nevíte o úspěšném nabourání imperiálních tajných složek a "recyklaci" nepřátelské techniky. Toto je výsledek," máchla rukou směrem k super battle droidovi, který oddaně čekal za jejími zády. "První vícerychlostní a víceúčelový úklidový droid pro váš chrám." Pak šibalsky mrkla směrem, kde seděli zástupci Czech Jedi Academy, mezi jinými i Ayane Lith Stormmaid. "Umí dokonce i masaku."


Gwen - zadání: Anakin Skywalker, Darth Maul, Hoth

Vycházející slunce postupně osvětlovalo ledové planiny a sněhové duny planety Hoth. Laskalo ledová úbočí a hluboké propasti, plné sérabů, které se občas zřítily do nekonečných hlubin. "Zatracená zima," zavrčel Darth Maul a pohlédl na kapesní chronometr. Do chvíle setkání zbývaly 3 hodiny. Darth Maul se rozhlédl po bílé pláni a s dlouhým zavrčením zmizel v lodi. Alespoň se trochu prospí...
Píp, píp, píp... zaznělo kajutou.
"Co? Kdo?" Maul se rozespale vyhrabal z pokrývek, zapomněl, že spal v pilotním křesle a tak se musel z pokrývek vyhrabat znova. A z pod křesla, samozřejmě.
Píp, píp, píp...
Maul obrátil křeslo do původní polohy a otevřel komunikaci. Z druhé strany se na něj šklebila tvář jednoho Jediho, kterého nenáviděl a nic na tom neměnil fakt, že Ani vyznával Temnotu. Maul si pokradmu sáhnul na jizvu, která se mu táhla po obvodu pasu a vzpomněl si na Jediho, který mu ji způsobil. Jednou toho Obi-Wana stejně zabije.
"Kde jsi? Měl jsi přijet už před dvěma hodinama! Já tu s těma instrukcema nebudu věčně!"
"To nebudeš," přisvědčil Anakin a namačkal něco na displeji. "Dokončím, co můj Mistr nedokončil."
"Ty jeden..."
Ani hleděl na rozplývající se obraz kouře a smutně si povzdechl. Té lodi je škoda. "Úkol je splněn, Mistře."
Kancléř Palpatine spokojeně pokýval hlavou. "Dobře, můj žáku. Velmi dobře."


Johanson - zadání: Jabba Hutt, C-3PO, Camino

Romantický příběh C-3PO

Kapitánův deník, shitské datum 3586825P-SGC, Planeta Camino. Píše C-3PO.
Milý deníčku, dnes ráno jsem si krásně užil s mořskou želvou, kterou vyplivnulo moře. Byla mokrá, slaná, zelená a mrtvá, takže se nemohla bránit. Své uspokojené obvody jsem si pak i naolejoval. To je něco jiného než R2-D2, který je na vrcholu, jen když vidí obrázek Palpatina nebo Lei s Padmé v bahenní lázni.
Když jsem se pak vrátil na pokoj, samozřejmě až potom, co jsem si dal pát Fettů a jednoho slimáka, čekal na mě Jabba Hutt. S výkřikem "Síla je ve mně!", čímž rozhodně nemyslel Yodu, se na mě vrhnul. Byl velký, tlustý, slizký a bohužel: silný. A tak se zrodil Anakin, Ochránce shitů, kteří se zatím neumějí rozmnožovat, a budoucí pán Gondoru.
Jabba se po tom nadlidském a nadslimáčím výkonu odplazil najít tajemnou zemi Mordor, kde prý sídlí zlý Saudruh, který mu dluží nějaké ty prsteny. Když odešel, nechal jsem se transportovat na Hvězdu smrti. Bohužel se objevily pouze transportní kruhy, a tak mě ani nepřekvapilo, že Hvězdu právě ovládá Vládce soustavy Ra. Raa chránila jeho čestná stráž, oblečená v červeno-fialovo-růžových uniformách se znakem Hobitína. Po levé ruce Raa stál Gandalf Vybledlý. V jeho očích to zajiskřilo a zacukal koutky úst.
"Co s ním uděláme?" zeptal se Ra. "Znásilníme?"
"Ne, to by nebylo logické," odvětil Gandalf a mrkl na mě. Když se mu v ruce objevil lísteček s nápisem: ZA PŮL HODINY V MÉ KAJUTĚ, došlo mi, že převlek Carterové, který mám na sobě už od rána, není nejvhodnějším oblečením na Picardovu narozeninovou oslavu.
Ra se napil Coca Coly a jal se odstraňovat Gandalfovu rtěnku ze svého krku. Pak jsem se vzbudil a došlo mi, že Jabba Hutta miluju...


(zde autor své kvalitní dílko předčasně ukončil, další přeškrtaná věta dává tušit, jakých skvělých zážitků jsme se s C-3PO ještě mohli dočkat:
...měl nějakou chorobu, po které mi vypadaly všechny kovové pláty z těla...


Johnak Wheeliak - zadání: Mace Windu, Jar Jar Binks, Naboo

Vykonavatel 2

"Sithspit," zavrčela Alea Faria, když na holoprojektoru v jejím pokoji na planetě, jejíž jméno si ani po jedenácti letech, co tam bydlela a působila neobtěžovala zapamatovat, vyvstal holografický obraz mistra Windu. "Co je?" zabručela apromnula si rozespalé oči.
"Mám pro tebe úkol," řekl Mace bez okolků. Už skoro rok zuřila Klonová válka a kancléř Palpatine stále více zneužíval svých vyjímečných pravomocí, které mu senát udělil po návrhu delegáta Binkse. A Jar Jara Binkse se týkal i její úkol. Rada Jedi pojala podezření, že Binks není takové hovado, na které vypadá, a spíše se zodpovídá nějaké vyšší moci; rovněž je znepokojoval fakt, že nebyl cítit v Síle. Alea měla letět na Naboo, najít Jar jara, který se tam zatím uklidil, použít PŘIMĚŘENÝ nátlak a zjistit, co je zač.

Najít ho nebylo moc těžké, uklidil se do bažin, kde ho před lety našel Qui-Gon. Měl oči na stopkách, ale to měl koneckonců vždycky, takže se k němu dostala vcelku nepozorovaně.
"Párty skončila," řekla jak nejdrsněji dovedla.
Jar Jar neřekl nic, ale rovnou na ni skočil a zuřivě crčel.
Alea se hbitě přikrčila a probodla ho mečem. Jar Jar se zapotácel, jeho kůže se začala podivně vlnit způsobem, který určitě nesouvisel s Aleniným úderem, stekla z něj na zem jako nějaký gel a odhalila hrozivou humanoidní postavu s šedobéžovou pokožkou, zjizvenou tváří a žádným nosem.
Alea poklekla k umírajícímu tvorovi, který určitě nebyl Gungan.
"Kdo sakra seš?!"
Tvor se z poseldních sil pousmál? "Trpělivost, Jedi, trpělivost. Časem se to dozvíš."
Naposledy vydechl a zemřel.


Lea - zadání: Han Solo, Anakin Skywalker, Hoth

Prázdnota. Čisto a pusto.
Nekonečná planina bez jediné stopy.
Vždy toužil vidět takovou masu chladu. Zchladit rozpálené tělo. Teď tělo skoro necítil, nebylo jeho. Kdysi měl i jiné jméno, jiné sny a myšlenky. Kdyby zůstal Anakinem... žil by teď jinak?
Pohled z lodi ho trochu uklidnil. Tohle přece dělat nemusel...
ON byl teď někde v té pustině, možná ho planeta připraví o život sama. Nemusel by si špinit ruce. Skoro cítil strach svého syna. Ale on tam není sám, má s sebou Hana, aspoň toho by se mohl zbavit, když už nemůže zabít jeho...
A Hoth se při troše štěstí o všechno postará sám.


Lianna - zadání: Red Guard, Mace Windu, Hoth

Zimomřivé cvakání zubů otřásalo rudou helmou. Člen Císařovy gardy se na bělostném sněhu planety Hoth Vyjímal jako krvavá skvrna. Nebyl zde však nikdo, kdo by mohl obdivovat tento kouzelný kontrast. Zůstal sám, jak si přál. Cítil se zrazený, opuštěný a nejradši by se rozbrečel, takhle mizerně mu bylo naposledy, když kvůli Císaři zabil svého nejlepšího kamaráda. Jak mu tohle jen mohli udělat? Věřil jim a oni zatím... Hlasitě popotáhl. Teď tu nejspíš umrzne k smrti. Blbá smrt. Minuty utíkaly a on se propadal do své beznaděje stále hlouběji. Ticho ledové pláně narušil zvuk, který zněl jako lidské hlasy pod velmi silnou přikrývkou. Červeně oděná postava však už byla ponořena příliš hluboko v sebelítosti, než aby je vnímala.
Pár metrů od gardisty vybuchl sníh v jiskřivě bílém gejzíru. Okolí zahalila zlatavá záře svíček. Doširoka otevřená vrata ukazovala v ledu vysekanou jeskyni. A bytosti uvnitř shromážděné vykřikly jako jeden tvor: "Veselé narozeniny!" Průzor přilby se zamlžil, když z davu vystoupil starší, podezřele oblečený muž, držící dort. "Ach, strýčku Maci," vydechl gardista dojatě.


Mary Skywalker - zadání: Leia Organa, Ewok, Hvězda smrti

Seděla v chladné kovové cele, fuj, ta studenost stěn a strach z vlastního osudu jí nedovolovaly myslet na nic racionálního, jako třeba na to, co by měla udělat, aby se odsud dostala. Byla válečnou zajatkyní, co na tom bylo divného? A přes těžké dveře z neznámého kovu slýchala den co den kroky, dunivé, s předstíranou lehkostí, které neutichaly. Nejdříve zněly jasně, hodně zblízka, to jak ji hlídaly ostražití strážci dnem i nocí, ale protože seděla tiše, klidně a s beznadějí na útěk a záchranu, snížili počet hlídajících na dva. Časem, když už si byli jisti, že princeznina síla slábne úměrně s tíhou jejího zajetí, začali se spoléhat jenom na droidy a bezpečnostní zámky. Sem tam ji přišli vyslýchat, jako by pořád věřili, že ze semknutých blednoucích úst dostanou patřičné informace. Nestalo se tak, protože se přestali snažit. A tak jednoho dne, jen tak mezi řečí, vynesli nad alderaanskou princeznou jasný ortel - samozřejmě smrt.
Ale kroky nepřestaly znít, ač z velké dálky, nepřítomně a jakoby ledabyle, vždy jí naháněly husí kůži. Až posléze si všimla, snad jí týdny v těsné komůrce otupily smysly, že se k nim jeden podivný zvuk přidal - škrábání, téměř neznatelné, slabounké úpějící volání neznámým jazykem a pisklavým hláskem... co jen to může...?
Postupem dní, kdy se nitka jejího vlastního života ztenčovala a plamínek naděje uhasl nadobro, vedle (jak jen to mohlo být daleko?) se stupňovala bolest sténání toho tvora neznámého původu, bezbranného jako ona sama. Přesto nemohla pochopit, kde se vzalo tolik síly na protest, tolik odvahy dát se slyšet, tolik naděje na záchranu... co jen to může být?
A po čase, který nedokázala spočítat, neboť šedé dny smrtelně černaly, sten utichl, jako podkosený. Tak dnes je tedy konec, pomyslela si pro sebe snad už smířeně, ale přeci s obavami. Znovu na začátku - klapot vojenských bot nebezpečně blízko jejím uším, vyhlídky na smrt, jinak zlověstné ticho - jenže teď byl konec...
Proměnil se v přítele, jak náhle, ten kat oddanně vykonávající hrůzný rozkaz, pouhým sejmutím přilby - masky vojáka. Až záhy si uvědomila, že se o píď vyhnula ráně smrtelné kosy, že byla volná...
A když odcházela se svými zachránci, opouštěla těsnou klec a myšlenku o zpytování hříchů svého života před smrtí, zaslechla znovu to podivné úpění. Nemusela se ohlížet, aby věděla, že ta malá zoufalá bytost už takové štěstí mít nebude. Cože to kdosi dávno říkal o tom, že svět je krutý k nejslabším?


Mishma - zadání: Palpatine, královna Amidala, Millenium Falcon

Ve velké zasedací místnosti, osvětlené letmým nabooským sluncem, seděli královna Amidala, senátor Palpatine, šéf ochranky a šéf výzvědné služby. Na naléhání senátora rokovali o bezpečnosti královny. Žádal po konstruktérech vesmírných lodí, aby navrhli nějaké bezpečné a tajné plavidlo pro případnou evakuaci královny z planety a přitom, aby o něm věděly jen osoby, které se právě zdržovaly v místnosti.
Když dostal slovo šéf ochranky, postavil se, narovnal si uniformu, zhluboka se nadechl a promluvil: "Na senátorovo naléhání, aby se neopakovala krize před dvěma lety, nejlepší konstruktéři vyhotovili tento projekt." Na holografickém projektoru se objevily nákresy ploché, okřídlené lodě. Napravo od lodě se postupně řádek po řádku vypisovaly technické parametry. "Má to být lehká a nenápadná loď a kromě těchto požadavků by měla mít maskovací zařízení, pevný štít trupu a dostatečnou výzbroj. Měla by mít kapacitu 8 osob, včetně královny. Protože naši konstruktéři nemají k dispozici maskovací zařízení, senátor Palpatine se nabídl, že může jedno sehnat. Rychlost lodi by měla být vyšší než kterékoliv lodě Republiky nebo lodi Obchodní Federace. Tak, to je vše. Máte někdo nějaké otázky?" S posledními slovy se rozhlédl po místnosti.
Vtom se postavil Palpatine a promluvil: "Jsem nadmíru spokojen. Co se týče toho maskovacího zařízení, našlo se jedno nadbytečné. Akorát mám otázku, kdy se začne s výstavbou?"
Šéf ochranky pohotově odpověděl. "Čeká se už jen na váš rozkaz."
Palpatine se uvelebil ve svém křesle, založil ruce a se šibalským úsměvem řekl: "Výborně, takže všechno pokračuje, jak má."


Ondro-Wan - zadání: Darth Vader, Yoda, Oblačné město na Bespinu

Na orbitě planety Bespin hlídkoval aclamátor Kill'emall.
"Kapitáne, z oblačného města přijímáme neznámé signály," řekl poručík svému veliteli. Mohl za to Yodův zbrusu nový mobil, který právě rušil signály holonetu - zřejmě chyba na straně operátora.
Yoda byl právě na Bespinu na rehabilitaci. Měl problémy s páteří. Jeho osobní masér - jistý Darth Vader - mu právě nesl léčivý balzám, když ho opět chytlo v kříži (už po páté za jeho pobyt). A právě tehdy se to stalo.
"Apofisova flotila vystoupila z hyperprostoru v blízkosti Bespinu. Plukovník O'Neill, major Yoda a Teal'c ať se dostaví k prosotru hvězdné brány!" ozývalo se v rozhlase po celém Oblačném městě. Vader na Yodu rychle použil hmat na uvolnění páteře a ten se rozeběhl k bráně. Generál Ozzel už tam čekal a zatím Teal'covi vysvětloval, co je to talkshow.
"Ten naivka Apofis si myslí, že nás zničí, ale neví, že tu máme transportní kruhy," řekl Ozzel.
"Plukovníku, přesuňte se na Apofisovu loď, vyvražděte posádku a hlavně zabte Apofise."
Po přesunu na goaldskou loď začal Yoda poskakovat a střílet ze svého blasteru P-90. Nikdo nepřežil, dokonce ani O'Neill a Teal'c. Zbýval už jen Apofis a tak se Yoda vydal na můstek za ním. Oba dva tasili světelný meč a souboj se započal. Nechyběly řeči typu "Jsem tvůj otec" a podobně. Vtom se stala další podivná věc: Yoda se probudil a sedmkrát ho trefilo.


Pl.Ragnar - zadání: Sebulba, Darth Vader, Millenium Falcon

Kdesi daleko v zapomenutém kousku galaxie, vdobě, kdy Han moc pil, moc hrál a prohrál i kalhoty.
Náš hrdina si odváží svou kořist z casina na Bespinu. A najednou se z hyperprostoru vyřítí ISD. Hrdina se podiví a snaží se přijít na to, proč ho loď pronásleduje. Že by nevyrovnané dluhy? To není možný. Že by alimenty? To těžko. Mezitím se loď přibliží na dosah a vtáhne hrdinu do svých útrob.
"Co se, sakra, děje?"
"Berňák, chlapče."
"A sakra!"
"Jsme z energetiky."
Hrdina nechce otevřít, ale nemá na vybranou. Dveře jsou pryč a vchází hlavní energetik Darth Vader.
"Jsem netušil, že fušuješ do elektra, Ani."
"Nech si kecy na koledu. Abych nezapomněl, tady máš účet za popravu toho přítele. Povím ti, svítil jako žárovka, jen kdyby tak nesmrděl, nazvracel jsem si do helmy."
"Jasně, jo to píchnu na vrub starý a nezapomeň na mámu. V pátek jsou na Tatooinu závody, doufám, že přijedeš.
"No jo furt, ale jídlo platíš ty!"
"No jo, měj se."
"Ty taky."
"A vše dobré se ve zlé obrátilo jako vždy."
"Nenávidím tréninky."


Starhawk - zadání: Darth Maul, Obi-Wan Kenobi, Tatooine

Na Tatooinu přistává Nubian a skupinka, tvořená Qui-Gonem Jinnem, Padmé a Jar Jarem, se vydává do nejbližší osady s nadějí, že seženou potřebné součástky na opravu poškozené královniny lodě. Mezitím přilétá na Tatooine Darth Maul, který královninu loď sledoval a pouští se do pátrání po Amidale. Zanedlouho mu průzkumní droidi oznámí lokaci královniny lodě i skupinky, jež se od ní oddělila. Maul usoudí, že nezkušený padawan a pár královniných stráží mu nebude dělat problémy, a proto se nejprve vydá ke královnině lodi. Z písečných dun se zničehonic jako přízrak vynoří Maul na svém speederu, bleskově vyskočí a rozeběhne se rampou rovnou do nitra lodi. Bez problémů rychle zlikvidoval celou posádku lodě, všechny kromě jednoho. Zbabělý padawan prchá ven, ale Sithovi neunikne. Malá výbušnina v lodi nezaškodí, pomyslí si Maul, když force-speedem vyběhl z lodě, aby zlikvidoval i onoho posledního příslušníka posádky. Sith aktivuje obě čepele, bzung, bzung, máchá rychle a padawan už neví, kudy kam. Bzung a už se ani nedozví, jeho hlava už se kutálí po rozpáleném písku a jeho krev mu dodává překrásnou rudou bravu. Z dálky vidí konec svého učedníka jeho Mistr a než k Sithovi dorazí, spatří malý ohňostroj, jak královnina loď lítá všude kolem.
"Teď se z téhle planety nedostanete, Výsosti." pronese Qui-Gon.
"Ne, živí ne." odpoví Sith temně.


Salla - zadání: Anakin Skywalker, Obchodní Federace, Wattův obchod

Kdysi dávno, v jedné předaleké galaxii, byla - nebyla jedna planeta a na té planetě bylo-nebylo jedno pěkné město. V tomto pěkném městě stál méně pěkný obchod a do něj zrovna vchází ošklivá postava. Atlas ras galaxie nám napovídá, že jde na 90% o Neimoiďana. Uvnitř obchodu je tma, ale přece jen lze v koutě vytušit blonďatého kluka, který staví věž z matek. Postava se k němu přiblíží, chlapec zvedne zrak a věž mu spadne. "Chtěl bych něco koupit," promluví ono škaredé stvoření. Chlapec, jehož rodný list by byl vystaven na jméno Anakin Skywalker, pokud by tedy existoval, vstane a beze slova vyběhne postraními dveřmi - zřejmě na dvůr. Devadesáti procentní Neimoiďan za ním vyhlédne a čeká. Za okamžik do místnosti vlétne něco modrého, "A Co by si pán přál?" zeptá se.
"Netěsní nám hypermotor a naše flotila u Naboo nemůže odletět! Jestli se to nepodaří spravit včas, budeme si muset něco vymyslet. Přece nepustíme do světa, že máme vadné lodě!"
"Hmmm, netěsnící hypermotor, to bude trochu problém. Mám tu jen pár součástek k Nubianu, jinak nic. Zkuste to příští měsíc."
Zklamaný Neimoiďan vychází ven a z kapsy vytahuje papírek. Je na něm již řádně proškrtaný seznam. Přeškrtává tedy další řádek a mizí nám za horizontem v říši sluncí.


Tarkish - zadání: Ki-Adi-Mundi, královna Amidala, Dagobah

Bažina. Pršelo. Mohla jiná slova vystihnout to místo?
Pršelo, máčela kožešinové lemy, prala prach a špínu, podivnou únavu a rozváhanost senátních chodeb. Kožešina a drahé látky vláčené po zemi snad kdysi chápané jako něco ctnostného, znak bohatství, vlečka a květiny. Máčela to všechno, šla pořád dál, dávno zapomenuté střevíčky, smích, jen bažina, déšť, zapomenuté květiny.
Tam vzadu někde na lodi čekal starý Jedi, zapomenutý - nalezený, choulil se do hnědavého pláště, napůl spal. O čem to asi přemýšlí Ki-Adi-Mundi?
Šla, máčela prach a bezmoc. Co udělat hodláš ty?
Malý jedijský Mistr, jeden z posledních. Za ním mlčící, přešlapující Obi-Wan, starý mladý, dvojčata v náručí.
"Co můžu dělat, mistře?" zeptá se Amidala, královna, paní, jde dál, nezastavuje, jen pro vítr v uších, marné tázání. Máčí prach knihoven, bezmoc systémů, vysoké domy, průčelí, zdi, melodie.
Obi-Wan se vrací sám ke staré lodi. Ki-Adi-Mundi sleduje vzdalující se královnu. Voda jí stoupá po pás, po prsa, nadzvedává rozpuštěné vlasy, ruce, rozmazává ztracené oči. O čem však přemýšlí Ki-Adi-Mundi?


Tess - 1.zadání: Leia Organa, Jar Jar Binks, Oblačné město na Bespinu

Lein X-Wing pronikl do atmosféry Bespinu. Zatímco vyřizovala formality přístavní kontoly, nervozita v ní jen kypěla.
Věděla, že Yoda, její učitel, byl proti této misi, ale byla to jediná možnost, jak zachránit Hana a Luka!
Je pravda, že její Jedijský výcvik ještě nebyl ukončen, ale její pomoc byla zapotřebí tady a teď.
Vběhla do mumraje v koridoru. Síla ji vedla jasně; v další chodbě již zahlédla stormtroopery eskortující její přátele.
"Leio!" všimnul si jí Luke, "Je to past!"
Otočila se, ale dveře za ní se náhle zavřely. Ve tmě místnosti spatřila ještě temnější postavu. Zažehla svůj meč...

Stála na kraji lávky, která se nakláněla nad hlubinu, úplně vyčerpaná. Její meč byl pryč, Síla ji opustila. Ve snaze nepropadnout zoufalství, zavzpomínala na své dětství, na přátele, na gunganské uprchlíky, kteří jí byli z neznámého důvodu tolik blízcí. Zavřela oči.
"Obi-Wan ti nikdy neřekl, co se stalo s tvým otcem," konstatovalo monstrum.
"Řekl mi dost, řekl mi, žes ho zabil!" vyhrkla Leia.
Postava se ohnula smíchy, vypnula hlasový a gramatický modulátor a sundala si helmu.
"Já být tvůj otec!" zahýkala hlava Jar Jar Binkse, absurdně trčící z temného brnění.

"Co to bylo?" zeptal se zmateně Luke. "Nevím, jako by někdo OPRAVDU HLASITĚ zařval NEEÉ!" odpověděl Han. Millenium Falcon odlétl.

Tess - 2.zadání: Boba Fett, Palpatine, Hoth

Nenáviděl tuhle planetu. Ale co jiného mu zbývalo, poslali ho se, tak musel jít.
Prý "zářivě bílé pláně". Nuda. Prý "vzrušující dobrodružství". Pchá.
Nudil se tak hluboce, že si přál umřít.
Dnes měl v rámci "vzdělávacího programu mladistvých delikventů" navádět k přistání imperiální výsadkové týmy. To je něco, pomyslel si, každý přece ví, že Impérium tuhle planetu za čtrnáct měsíců opustí, tak o co se vlastně snaží?

Poslední dobou byli kromě toho všichni instruktoři neklidní. Síly čertvě zrozeného Impéria byly podrobovány inspekci samotného císaře Palpatina.
Ale on se tak nudil...
Rozhodl se rychle. Přesunul se za záda svého dohlížitele a plynulým pohybem mu zlomil vaz. Pak se vydal k hangárům.
Brzy na to planetu Hoth opouštěl imperiální raketoplán.
Boba Fett to konečně roztočí.


Widi - zadání: Jawa, Super Battle Droid, Vesnice Ewoků

Jediho noční můra

Toho rána se Widi probudil v nepřirozeném stavu, byl celý orosený. Měl každou noc divoké vize. Často na Endor vzpomínal, když byl na tomto měsíci zkoumat náhlou aktivitu. Přiletěl v malém kluzáku, ale co viděl z neznáma, mu nic neprozradilo. Tak začal přistávat. Po přistání mezi stromy, když mu řízení vypovědělo službu, šel prozkoumat blízké okolí pomocí Síly. I když nic nenašel, měl divný pocit, že je sledován. Byl to přeci jen rytíř Jedi, nenechal nic náhodě a šel okolí prozkoumat osobně. Málokdy se stávalo, aby ho Síla zklamala, ale dnes se to stalo poprvé, byl obklíčen. Z lesa se vyhrnulo několik battle droidů s novými štíty, jež nemohl z nějakého důvodu proseknout. Byl zajat, odveden k louce, na níž stála velká kupolovitá budova. U vchodu byla velká mechanická kreatura s několika Jawany. Ti po nějakém čase odešli. "Mechaňák" se podíval na Widiho. Další zajatec? No, jen tak dál. Odvedli Widiho do několika pater pod zemí velkého vězení. Nevěděl, jak dlouho tam šel, ale jednou v noci mu přerušil meditaci zvuk doléhající z povrchu. Byl to boj, byl si naprosto jist. Potom nejspíš vypadl hlavní zdroj, vše potemělo, cely se otevřely. Widi neváhal a ostražitě se blížil k údržbářské šatně. Po několika patrech se Widi vyškrábal na povrch. Ohlédl se a uviděl boj Jawů s droidy. Několik Jawů začalo utíkat do lesů Endoru. Utíkal za nimi. Minul mnoho stromů, ale Jawy nakonec chytil. Hlavní Jawa se za stromem otočila a vykoukla na Widiho. "Co tu chceš, člověče?" Widi mlčel, nevěděl, co říci. "To je teď jedno, jsi uprchlík jako my, půjdeš s námi." Widi nic nenamítal a ochotně se přidal. Po dlouhém putování došli do vesnice Kwihsik, vesnice Ewoků. Tady se ukryjeme. Nevěděl, jak dlouho tam zůstal, ale když se probudil ve svém apartmánu na Coruscantu, divil se, co zažil...


Yanna - zadání: Palpatine, Chewbacca, Geonosis

"Hvězda smrti se blíží ke Geonosis," oznámil kapitán Lordu Vaderovi a ten šel ihned informovat Císaře Palpatina.
"Tak tady jsme se zbavili jedné vlny Jediů," připomněl si sentimentálně Císař. "Chtěl jsem to tu vidět. Teď mi však nech přivést vězně."
Lord Vader uposlechl přání svého Mistra a za chvíli stráž přivedla v řetězech se zmítajícího Wookieho.
"Nechte nás osamotě," poručil Palpatine a jeho rozkaz byl splněn.
Císař se zamyšleně zahleděl na hrdě stojícího Chewbaccu a pak pronesl: "To není možné. Matka se tenkrát určitě musela splést. Ty nemůžeš být můj bratr." Jeho rty se zkřivily ve vzteklém šklebu. "Zbavím se tě, zbavím!" zavrčel a několika výboji ze svých kostnatých prstů poslal Wookieho k zemi. "Nikdo se to nedozví. Tak." řekl a pracně překročil ležící tělo.
Ukrytý ve stínu Vader se málem zadusil smíchy ve své helmě.


Seznam autorů: Algieba, Azax, Bruxa, Darth Sarthannus, Dave, Ginny, Gwen, Johanson, Johnak Wheeliak, Lea, Lianna, Mary Skywalker, Mishma, Ondro-Wan, Pl.Ragnar, Starhawk, Salla, Tarkish, Tess, Widi, Yanna,Zpět