Za každou cenu

JohnakMrisst.
Dasha O-Gara nebyla ze svého umístění zrovna nadšená. Klonové války vrcholily, republikové jednotky právě teď obléhaly desítky separatistických planet ve Vnějším okraji a ona trčí tady. Daleko za linií.
Chápala, že ne každý může získat zábavné umístění. Ale proč sem Rada Jedi musela poslat zrovna mě?
Mrisst byla samozřejmě důležitá soustava. Stejně jako Borleias, i Mrisst dělil od Coruscantu pouhý jeden přímý skok hyperprostorem. Vrchní velení si už na začátku války uvědomilo strategický význam těchto planet – pokud by někdy Separatisté chtěli podniknout invazi na Coruscant, bylo by logické, aby nejprve obsadili Mrisst nebo Borleias jako předmostí. Proto Republika už před třemi lety umístila na Mrisst operační svaz, aby soustavu bránil.
Ovšem jak válka pokračovala a Seperatisté byli pomalu vytlačováni do Vnějšího okraje, stávala se hrozba útoku na Coruscant stále méně reálnou a Republika postupně ze soustavy odvolávala další a další lodě, aby je využila na důležitějších místech. Nakonec tu zbylo jen šest hvězdných destruktorů třídy Venator a jejich palubní stíhačky.
A právě v tu chvíli sem Rada Jedi pošle mě, abych se stala „velícím generálem“, pomyslela si Dasha kysele. Desítky rytířů Jedi jsou ve Vnějším okraji a bojují a já tady už čtyři měsíce trčím a počítám hvězdy na obloze.
Dasha zavrtěla hlavou a podívala se na hodiny ve své kajutě. Bylo skoro jedenáct a jí dnešní cvičení dalo docela zabrat. Byl čas jít spát.

Siréna probudila Dashu ze spánku s jemností mandalorianského kladiva. Rychle otevřela oči, zvedla hlavu a podívala na hodiny. Byla minuta před půlnocí, takže spala sotva hodinu.
„Všichni členové posádky na bojová stanoviště, všichni členové posádky na bojová stanoviště. Toto není cvičení, opakuji: toto není cvičení!“
Pokud by Dashu dostatečně neprobudila siréna, tak tenhle hlas z reproduktorů určitě. Vyskočila z postele, během několika vteřin si oblékla tuniku a vyběhla z kajuty.

Kapitán Denver Raviss zrovna studoval situační hologram, když na můstek dorazila ta rytířka Jedi – Dasha O-Gara. Raviss stále nevěděl, co si o ní má myslet. Věděl, že byla schopná v boji, to muselo být jasné každému, kdo četl její záznam, ale byl rozdíl mezi bojovníkem a vojákem. Většina rytířů Jedi měla problém vžít se do toho druhého. Dasha O-Gara konkrétně měla potíže pochopit, že typická služba na lodi se skládá z devadesáti procent z nudné rutiny, devíti procent vzrušení a jednoho procenta čisté hrůzy.
A devadesát procent nudné rutiny právě skončilo, pomyslel si mrzutě.
„Jaká je situace, kapitáne?“ zeptala se Dasha, když k němu došla.
„Nic veselého, generále,“ odpověděl, a opět měl divný pocit z toho, jak jí oslovil. Každý rytíř nebo mistr Jedi v této válce byl automaticky generál a velel klonovým vojákům – a také všem ostatním členům ozbrojených sil Republiky. To Ravisse klidem zrovna nenaplnilo, když se o tom poprvé dozvěděl. Jediové nikdy předtím válku nevedli a Raviss za svých padesát let ve vesmíru už viděl hodně nekompetentních pitomců ve vysoké funkci. Ale zdálo se, že generál O-Gara alespoň chápe své nedostatky a nebojí se nechat si poradit.
Raviss se znovu otočil na Dashu O-Garu. „Nic veselého,“ opakoval. „Přišla zpráva z Coruscantu, na planetu útočí separatistická flotila.“
„Při Síle,“ vydechla Dasha. „Kolik lodí?“
„Přesné informace nemáme, ale mluvíme tady o tisících, všech tříd a typů.“ Raviss zavrtěl hlavou. „Generál Grievous musel shromáždit všechny své rezervy, aby mohl podniknout tuto akci.“
„Zaútočili na Borleias?“
„Ne, Separatisté museli získat přístup k jedné z našich tajných zásobovacích tras vedoucích z Jádra.“ Raviss pokrčil rameny. „Ale na tom teď už koneckonců nezáleží.“ Otočil se ke komunikační sekci. „Poručíku Selo, chtěl bych navázat spojení s kapitány ostatních lodí našeho svazu.“
„Hned, pane!“ přitakal poručík, v jehož hlase bylo patrné napětí.
„Generále,“ oslovil Raviss Dashu formálně. „S vaším svolením bych připravil operační svaz na okamžitý odlet směrem ke Coruscantu.“
„Samozřejmě, kapitáne,“ přitakala Dasha. „Jaký máte plán?“
„Zatím nemám žádný,“ přiznal se Raviss. „K plánu je potřeba víc informací.“
V komunikační sekci se objevilo pět holografických postav, každá reprezentující kapitána jednoho z destruktorů Dashina – a potažmo Ravissova – svazu.
Slova se jako první ujala Dasha. „Dámy a pánové, to máme zajímavé půlnoční překvapení, že?“ Někteří kapitáni se pousmáli, ale pokud se Dasha snažila uvolnit stísněnou atmosféru, moc neuspěla.
„Jak nejspíš už víte, Coruscant je pod útokem. S kapitánem Ravissem jsme se dohodli, že okamžitě vyrazíme na pomoc. Detaily přenechám na něm. Kapitáne?“
Chytrá, v zásadě mi předala velení a přitom se jí povedlo neztratit autoritu. Začíná se učit. Raviss tu myšlenku rychle zaplašil a přešel k věci.
„Naše informace nejsou dostatečné,“ začal. „Ze zprávy víme, že Separatisté mají tisíce lodí a už se jim podařilo provést výsadek na povrch. Informace o přesném průběhu bojů jsou kusé a občas si protiřečí.“
„A co navrhuješ, Dene?“ zeptal se kapitán Tylon z Attackeru, ale i přes hologram bylo vidět, že Tylon tuší, co má jeho starý přítel v plánu.
„Vyrazíme na Coruscant a vynoříme se na okraji soustavy, tam získáme pomocí dálkových senzorů přesnější informace o bitvě a potom uděláme mikroskok do nitra soustavy.“
„Ale to nás zdrží!“ ozval se kapitán Banbridge z Battleru. „Copak jste si nevšimli, jak je situace na Coruscantu vážná? Jakákoliv zastávka by byla neomluvitelné zdržení.“
„I kdybychom vyrazili okamžitě, co zmůže šest destruktorů proti takové flotile?“ zapochyboval kapitán Sirlon z Terrible. „Volání o pomoc bylo posláno i flotile pod velením generálů Kenobiho a Skywalkera. Lze předpokládat, že jejich svazy už jsou na cestě a nepochybně zmůžou proti Separatistům víc než my.“
„Vy zbabělče!“ osopil se na něj Banbridge. „To tu chcete jen sedět a čekat, zatímco Separatisté rozstřílejí Coruscant na cucky?“
„Na Coruscant vyrazíme v každém případě,“ řekl Raviss, než stačil Sirlon odpovědět. „Nevíme, jak daleko flotila generálů Kenobiho a Skywalkera přesně je. Některé zprávy hovoří o tom, že jsou na Tythe a jiné tvrdí, že flotila právě obíhá Nelvaan. Nemáme představu, za jak dlouho dorazí a nemusí dorazit včas.
Co se tyče vaší připomínky, kapitáne Banbridgi, souhlasím, že nás zastávka na okraji soustavy poněkud zdrží, ale s ohledem na celkovou povahu bitvy to bude zdržení nepatrné. A taktické informace, které během této zastávky získáme, nám budou užitečnější než těch několik minut navíc, které bychom nabrali, kdybychom se ke Coruscantu přiřítili naslepo.“
„Kapitán Raviss má pravdu,“ přidala se Dasha. „Rychlost je dobrá věc, ale informace jsou důležitější.“
„To chápu, ale je pro mě těžké čekat, když je osud Republiky v sázce,“ namítl Banbridge. „Tohle je snad poprvé od založení Republiky, co nějaký dobyvatel na Coruscant vkročil.“
„Rozumím, ale jak jsem řekl, výhody převažují.“ Raviss se odmlčel, aby dal každému čas ještě zareagovat. Nikdo se k tomu však neměl, a tak pouze mávl rukou. „Tak dobrá, připravte se na skok do hyperprostoru!“

Hvězdný destruktor Irresistible uháněl modrobílým oknem hyperprostoru ke svému cíli. Dasha O-Gara stála u čelního průzoru na můstku a měla pocit, jako by jí žaludek svírala ledová ruka. Nuda a rozmrzelost ze svého poslání, kterou cítila ještě před několika hodinami, byla tatam, teď Dasha jen zatínala zuby a tiše povzbuzovala loď, aby byla už na Coruscantu. Snažila se používat relaxační techniky Síly, aby se uvolnila, ale moc to nepomáhalo.
Dasha si uvědomila, že přes veškerá cvičení, záložní plány a válečné hry nikdy doopravdy nevěřila, že by se Separatisté mohli pokusit zaútočit na Coruscant. Vždycky jí to přišlo příliš... nereálné. Byla to možnost, na kterou se muselo počítat, ale nikdy doopravdy nečekala, že by se o to Separatisté pokusili.
Přiznej si to, usnula jsi na vavřínech. Republiková armáda vytlačila Separatisty z Vnitřního okraje, Jediové a klonoví vojáci dobyli Cato Neimoidia, Muunilinst a další sídla vůdců Separatistů. Jak by se Grievous mohl zmoct na něco takového, že? No, zdá se, že Separatisté ještě zdaleka nemelou z posledního!
K průzoru přistoupil kapitán Raviss a velitel Manorin, první důstojník Irresistible. Dasha potlačila nutkání zeptat se jich, jak dlouho ještě poletí. Tím, že bude nervózní a netrpělivá, loď nezrychlí.
Jsi Jedi, tak by ses podle toho mohla chovat!
„Zajímalo by mě, jak se naše obranná flotila drží,“ ozval se po chvíli velitel Manorin. „A co teprve pozemní jednotky. Separatisté museli už na povrchu vysadit desetitisíce droidů...“
„Polovina Rady Jedi je na Coruscantu, včetně největších mistrů řádu,“ řekla Dasha. „Myslím, že se proti droidům dokážou docela dobře udržet.“
„To doufám,“ vzdychl Manorin. „Pokud by se Grievousovi podařilo dobýt Coruscant, obrátila by se karta v jejich prospěch. Kdo vládne Coruscantu, vládne galaxii.“
„Grievous nechce dobýt Coruscant,“ řekl Raviss rázně. Nebyl to názor, z jeho hlasu bylo jasné, že to považuje za naprostý fakt. „Grievous, ač se tak svým vystupováním může jevit, není hloupý. Nechce dobýt Coruscant. Separatisté už nemají nikde v Jádře žádné silné základny. I kdyby dobyli Coruscant, v životě ho neudrží. A Grievous tohle moc dobře ví. Musí mu jít o něco jiného.“
Dasha se zamračila. „Že by to byl jen velký útok typu ,udeř a zmiz‘? Může mu jít o to vyděsit obyvatele Republiky, ukázat jim, že může napadnout jakoukoliv planetu se mu zlíbí?“
„Může mu jít i o tohle,“ připustil Raviss. „Ale myslím, že Grievous a Dooku mají za lubem ještě něco jiného. Nějaký strategický cíl.“
„Ale říkal jste, že Coruscant stejně neudrží, i kdyby ho dobyl...,“ namítl Manorin.
„To ano. Ale nemusí ho dobývat.“ Raviss chvíli mlčel a promnul si bradu. Potom promluvil: „Co je na Coruscantu?“
Dasha pokrčila rameny. „Senát, vláda, sídlo kancléře. Všechno, co souvisí s vládnutím, je na Coruscantu.“
„To je pravda. Ale v dnešní době Republiku drží pohromadě jen jedna součást toho vládního systému. Jedna součást... nebo spíš jeden člověk.“
Dashe se rozšířily oči. „Palpatine!“

Coruscant byl po tisíce let hlavní planetou Galaktické republiky. Středem kultury, civilizace a pokroku.
Ale v době, kdy se šest hvězdných destruktorů pod velením generála O-Gary a kapitána Ravisse vynořilo z hyperprostoru na okraji soustavy, nebylo hlavní město středem kultury, civilizace ani pokroku.
Bylo středem největší bitvy posledního tisíciletí.
„Měl jste pravdu,“ řekl velitel Manorin Ravissovi, když si prohlížel data, které jim přišla z coruscantských retranslačních satelitů po jejich příletu. „Generál Grievous unesl kancléře Palpatina!“
Dasha cítila, jak jí vyschlo v krku. Tolik rytířů Jedi bylo na Coruscantu a přesto nedokázali Grievouse zastavit.
Raviss si stoupl vedle Manorina. „Grievous dopravil kancléře na svou vlajkovou loď, Invisible Hand.“ Otočil se k taktickému důstojníkovi. „Máme její polohu?“
„Okamžik, pane.“ Taktický důstojník chvíli pracoval u svého pultu a potom zvedl hlavu a kývl. Uprostřed můstku vyvstal hologram v jehož středu se vznášel symbol Coruscantu, který byl obklopen zelenými a červenými tečkami představujícími republikové a separatistické lodě.
A červené tečky byly podle všeho v přesile.
Ale celá bitva Dashe přišla nějaká divná. Nezdála se jí nijak koordinovaná. Spíš to působilo jako stovka samostatných bitek než jako jedno koordinované střetnutí. Jako kdyby Grievous ani neměl žádnou strategii, jenom chtěl vyvolat co největší zmatek a paniku mezi občany Coruscantu.
Kapitán Raviss to jako obvykle viděl poněkud jinak.
„Grievous se hodně snaží. Řekl bych, že někdo by si při pohledu na tuhle bitvu mohl myslet, že nemá vůbec žádný plán a jen bezmyšlenkovitě střílí okolo sebe.“ Dasha otevřela pusu, ale pak ji radši zase zavřela. Raviss ji koneckonců taky nepoučoval o tom, jak používat světelný meč nebo jak pomocí Síly zvedat kamínky.
Velitel Manorin ovšem podobný vnitřní argument neměl a promluvil. „Ale kapitáne, co může touhle šíleností sledovat?“
Raviss ukázal na jednu část hologramu. „Vidíte tady? Snaží se ze všech sil, aby to vypadalo jako náhodné útoky, ale tenhle shluk lodí – nazvěte ho operační skupina Alfa – pomalu čistí cestu a směřuje ven ze soustavy. A Invisible Hand se sice tváří jako že ne, ale pomalu je následuje.“
Dasha se na hologram upřeně podívala. Jí to tak zřejmě nepřišlo, ale rozhodla se věřit Ravissovi. „Může se jim to podařit?“
„Řekl bych, že ano, nezdá se, že by si toho republikové síly všimly.“
Dasha pomalu přikývla. Flotila Obi-Wana a Anakina ještě nedorazila, ale u Coruscantu už byla řada menších útočných svazů, které operovaly v blízkosti Coruscantu. Bylo tu zastoupeno všechno, čím republiková flotila disponovala – destruktory třídy Venator a starší třídy Victory, dreadnoughty, lehké křižníky třídy Carrack...
Ale celkově tu stále nebylo dost lodí, aby mohly zabránit generálu Grievousovi uniknout se svým cenným rukojmím.
„Jaký je odhadovaný čas příletu flotily generálů Kenobiho a Skywalkera, poručíku Selo?“ zeptal se Raviss komunikačního důstojníka.
„Nevím, kapitáne,“ přiznal se Selo. „Jsou na cestě. Můžou tu být za hodinu, nebo také za den. Nelze to odhadnout.“
Raviss tlumeně zaklel. „Nemůžeme čekat, musíme se je pokusit zastavit. Poručíku Selo, kontaktujte Coruscant a vysvětlete jim úmysly Separatistů.“
„To ale moc nepomůže,“ řekla Dasha. „Většina našich destruktorů je lapena právě v těch menších bitkách a nemůžou se jim jen tak přesunout do cesty.“ No tak, Obi-Wane, pohni sebou!
„To je pravda.“ Raviss se smutně usmál. „Budeme to muset udělat my. Udeříme na tu operační skupinu, která čistí Grievousovi cestu. Při troše štěstí je zdržíme dost dlouho na to, aby stihla dorazit hlavní Kenobiho flotila.“
„Ale co proti nim zmůžeme?“ namítl Manorin. „Vždyť jenom v té operační skupině je pět bitevních lodí Obchodní federace, dvacet fregat třídy Munificient a dva destruktory třídy Recuscant. My máme jenom šest destruktorů!“
„Ale naše destruktory byly od prvního šroubku budované jako válečné lodi,“ připomněl mu Raviss. „Ty federační ,bitevní lodě‘ jsou jen přestavěné frachťáky a ty fregaty proti nám samy moc nezmůžou.“
„Ale...“
„A jak jsem řekl, naším cílem je hlavně je zdržet.“ Raviss si promnul bradu. „A navíc mám jistý plán. Komunikace, spojte mě s ostatními kapitány.“

Komodor Soo Gillak, neimoidianský velitel konfederační operační skupiny 1.6, se spokojeně usmál, když hlavním průzorem pozoroval republikový hvězdný destruktor třídy Victory, jak se rozpadá pod náporem turbolaserové palby z jeho vlajkové lodě.
Baraluk, jeho současná loď, byla modernější, než jeho stará loď Staminial, které velel přes deset let, dokud o ni nepřišel při střetnutí s republikovými loděmi před dvaceti měsíci. Tahle už byla od kýlu postavená pro potřeby Separatistů a měla mnoho předností, které jeho staré lodi chyběly, hlavně oddělitelné jádro.
Republikový destruktor konečně explodoval a Gillak pocítil další vlnu zadostiučinění. Byly to právě destruktory třídy Victory, které sestřelily jeho starou loď nad Polaronem.
„Žádné další nepřátelské lodě v dosahu,“ řekl senzorový důstojník. „Několik lehkých křižníků se blíží k pravoboku naší formace. Budou na dostřel za pět minut.“
„Ty nepředstavují hrozbu. Informujte generála Grievouse o našem úspěchu,“ nařídil Gillak. Grievous bude jistě potěšen jeho zásluhami. A při troše štěstí se dočká nějaké odměny a...
„Nový kontakt!“ vykřikl senzorový důstojník a v jeho oranžových očích se zrcadlila hrůza. „Šest destruktorů třídy Venator se právě vynořilo z hyperprostoru. Míří přímo na nás!“

Kapitán Denver Raviss stál u průzoru na můstku Irresistible a sledoval, jak se separatistické jednotky přeskupují a chystají se přivítat palbou nově příchozí.
„Za jak dlouho budeme na dostřel?“ zeptal se.
„Za... dvě minuty, kapitáne,“ odpověděl velitel Manorin.
Raviss přikývl. „Seskupte lodě do formace Bravo.“
Formaci Bravo vymyslel před necelými deseti minutami, když generálu O-Gaře a kapitánům ostatních lodí představil svůj plán. Ne všichni byli nadšeni. Kapitán Sirlon byl téměř zděšen. Ale Raviss trval na svém, že to je nejlepší řešení.
Šest destruktorů se tak řadilo jeden za druhým. Záď první lodě se téměř dotýkala přídě druhé a tak to šlo dále. Rozestupy byly minimální, jen takové, aby příď destruktoru nepoškodil žár z trysek.
A tento „vláček“ zamířil přímo do středu formace nepřátelských lodí.
„Pane, jste si opravdu jistý?“ zeptal se naposledy velitel Manorin tiše. „Nebylo podobné rozložení sil při bitvě v dobách mořských loďstev známé jako ,příčka na T‘?“
„Ano, je to tak,“ připustil Raviss.
„A není také pravdou, že ve výhodě byla v takovéto situaci ta strana, která byla tou ,příčkou‘? Protože pokud to je pravda, pak jsou ve výhodě Separatisté!“
„To je možné, ale budou ve výhodě, jen dokud se k nim nepřiblížíme.“ Raviss se do svého hlasu pokusil dát dostatek sebejistoty, aby svého podřízeného uklidnil. Kdyby tak mohl uklidnit i sebe. Věděl, že tenhle manévr je dvojsečný meč, ale věděl, že má největší šanci na úspěch. „Ale i my máme mnoho výhod. Pro začátek tu, že nepřítel si myslí, že musíme být naprostí idioti, když se na ně řítíme čelně a nevypustili jsme žádné stíhačky.“
„Ovšem obávám se, že v tomto případě může mít nepřítel pravdu, pane,“ řekl Manorin téměř zoufale.
Raviss se pousmál. „Nebojte se. Zrychlujeme na maximum. Bude to rychle za námi.“
Ať tak či onak, pomyslel si mrzutě. A Manorina trápí nejspíš hlavně to, že jejich loď letí v čele této formace, ale Raviss neměl jinou možnost. Loď letící v čele utrpí největší poškození, takže nebylo příliš logické, aby vystavil sebe, jakožto velitele tohoto svazu, takovému riziku. Ovšem on tenhle plán vymyslel a nedokázal tou nejnebezpečnější částí pověřit nikoho jiného. Jeho loď to bude muset přečkat.
O několik vteřin později zahájily separatistické lodě palbu.

Dashe se zachvěla paluba pod nohama, když Irresistible utrpěla první zásahy.
„Myslíte, že je nápad kapitána Ravisse moudrý?“ zeptal se klonový velitel Shifty. Stáli společně v hlavním hangáru u Dashiny stíhačky, zatímco kolem nich panoval organizovaný chaos, jak mechanici kontrolovali jednotlivé stíhačky a výsadkové transportéry a klonoví piloti i vojáci nastupovali do svých strojů.
„Není moudrý, ale bohužel nikdo nevymyslel žádný lepší,“ řekla nakonec. Shifty si zachoval kamenný výraz, který byl typický pro jeho vzor – Jango Fetta. Nezdál se být příliš přesvědčen.
Dasha pokrčila rameny. „Raviss je nejzkušenější důstojník, kterého máme, ví o tom víc než já.“
Shifty stále nezměnil výraz a pouze lehce přikývl. „Vskutku.“
„Ale chápu své nedostatky,“ Dasha kývla k jeho transportéru. „Radši bychom sebou měli hodit. Musíme se připravit.“

Komodor Gillak neměl nejmenší tušení, co má jeho nepřítel v úmyslu. Koneckonců, celý způsob, jakým se republikové destruktory přibližovaly k jeho operační skupině, byl... zcestný. Pálit mohla pouze první loď ve formaci, zatímco Gillak mohl pálit ze všech svých plavidel na ni. Sice pouze na ni, ale to se brzy změní, jakmile se jeho plavidla dostanou nad a pod republikovou formaci.
Podíval se na holografický zákres a pousmál se. Jeho lodě se kolem republikových destruktorů stahovaly jako katovská smyčka. Za chvíli budou nepřátelské lodě uprostřed kapsy, ze které nebudou moct uniknout.
A proč sakra nevypouštějí stíhačky. Gillak by rád věřil, že na palubě žádné nemají, ale přišlo mu to nepravděpodobné. Že by si je republikový velitel na něco šetřil? To bylo možné, ale ten hlupák si evidentně neuvědomuje, jak zranitelný bez nich je.
Stačí jeden dobře mířený zásah a celá jeho loď vyletí do povětří i se všemi stíhačkami na palubě.

„Ztratili jsme dvě turbolaserové baterie na levoboku!“ křikl kdosi z posádkové šachty. „Protržení trupu na palubách 14, 15 a 18!“
„Byly štíty v zasažených oblastech znovu nahozeny?“ zeptal se kapitán Raviss a snažil se znít klidně.
„Ano, pane,“ přitakal Manorin nervózně. „Ale nevím, jak dlouho ještě vydrží.“
Raviss se upřeně díval na taktický hologram. „Ještě chvilku...“

„No tak, Dene, dej už rozkaz,“ zamumlal kapitán Tylon prosebně. Jednotky Separatistů už byly všude kolem nich a všechny lodě si už začaly vyměňovat turbolaserové střely. Ale Tylon se soustředil pouze na destruktor před sebou, kterému velel jeho přítel.
A který utrpěl zatím největší poškození.

Raviss se nadechl. „Tak teď! Všem jednotkám, proveďte Bravo 1.“
Šest hvězdných destruktorů prudce zpomalilo a otočilo se. Irresistible, Battler a Hammer se otočily přídí ke dvěma největším federačním bitevním lodím na levoboku a Attacker, Terrible a Magnificent udělaly totéž na pravoboku.
A z hangárů všech destruktorů se začaly valit stíhačky.
Separatisté měli také ve vzduchu stíhačky, ale jejich Vulture droidi a Tri-Fightery sloužily hlavně k tomu, aby odrážely útoky jiných stíhaček a do boje velkých lodí se v tomto případě nepletly a držely se v povzdálí. Separatistický velitel je nejspíš chtěl držet stranou pro případ, že by se nějaké stíhačky objevily.
Ovšem neměl je dost blízko. A Ravissovy destruktory se už separatistickým lodím přiblížily natolik, že jeho stíhačky je měly na dostřel ve chvíli, kdy opustily hangár.

Dasha se usmála, když povrch jedné z bitevních lodí Obchodní federace vzplál pod zásahy protonových torpéd z republikových stíhaček ARC-170. Každý destruktor měl pouze tři eskadry těchto strojů, ale na každý ARC-170 bylo několik V-wingů, které ho dokázaly krýt. A navíc měly u sebe Dashu v jediské stíhačce Eta-2 Actis.
„Modrý veliteli, ozvěte se,“ řekla do svého hands-free komlinku.
„Jsem na příjmu, generále O-Garo,“ ozval se velitel jeden z eskader ARC-170 patřící k Irresistible.
„Napalte další salvu na kraj prstence toho monstra před námi,“ nařídila Dasha. „Potřebujeme tomu parchantovi oslabit štíty natolik, abychom mohli vlétnout do hangáru.“
„Rozumím.“ Nic dalšího neřekl, ale dvanáct ARC-170tek se začalo formovat k dalšímu útoku. Tahle část plánu byl Dashin nápad. I s tím překvapením, které provedl kapitán Raviss nebyly jejich vyhlídky moc dobré – ano, Separatisté utrpí těžké ztráty, ale republikové destruktory bohužel také. Dashu napadlo zlepšit jejich vyhlídky tím, že se s klonovými vojáky pokusí nalodit na některé větší bitevní lodě a pokusí se je zpracovat zevnitř.
Ovšem ještě se uvidí, jestli to bude fungovat.
„Shifty, zjistil jsi něco o téhle lodi?“ zeptala se po chvíli.
„Něco málo,“ ozval se velitel Shifty z paluby jednoho z výsadkových transportérů. „Je to novější typ bitevních lodí třídy Lucrehulk. Byla identifikovaná jako Baraluk. Podle údajů rozvědky to je vlajková loď komodora Gillaka.“
Dasha vytřeštila oči. „To snad ne. Soo Gillak?“
„Ano, znáte ho?“
„Víceméně. Před třinácti lety jsem ho vyslýchala, když jsem pátrala po unesené dceři senátora. Pokusil se mě otrávit a já se mu vyzvracela do klína.“

„Přišli jsme o fregaty Monitor a Gaston!“ ohlásil taktický důstojník.
„Co je mi do nich. Jak jsou na tom naše štíty?“ zeptal se Gillak nevrle.
„Štíty okolo hangáru selhávají a... právě zkolabovaly, komodore!“
„Přesměrujte energii z ostatních palub. Chci, aby hangáry zůstaly kryté!“
„Pozdě. Republiková stíhačka je uvnitř.“

Dasha zapnula repulzní trysky, rychle sestřelila generátor štítů v hangáru a potom se začala pomalu otáčet, přičemž svými laserovými kanóny kropila veškeré droidy i zaparkované stíhačky v hangáru. Zatímco prováděla tento kovový masakr, za ní v hangáru dosedaly republikové transportní lodě.
Do hangáru se přivalilo pět droidek, které Dasha systematicky rozstřílela, ještě než se stačily rozložit. Stále přicházeli další a další droidi, ale Dasha nemohla zůstat takhle viset ve vzduchu věčně. Pomalu klesla se stíhačkou na povrch hangáru, vystřelila několik posledních salv a potom vyskočila ven.
Klonoví vojáci z roty Forn, jež tvořila oddíl z Irresistible, už byli vesměs vylodění a rozmístění po hangáru. Dasha našla velitele Shiftyho a přiběhla k němu.
„Hangár je zajištěn, generále,“ oznámil jí. „Rota Esk je na cestě, aby nás posilnila.“
„Musíme se dostat na můstek,“ řekla Dasha a aktivovala světelný meč. „Hangár nám je k ničemu, pokud neovládneme loď.“
„A tušíte, jak se tam dostat?“
„Podle toho, co mi kdysi říkal Obi-Wan, se dá dobře využít ventilačních šachet. Nezapomeňte, že konstrukce těchto drobečků vychází z nákladní lodi. Nemá takové vnitřní zabezpečení jako naše destruktory.“
Shifty přikývl a otočil se ke svým vojákům. „Druhá a třetí četa budou hlídat hangár. První četa bude následovat generála O-Garu!“

Raviss se mračil na taktický hologram, zatímco se pod ním jeho vlastní loď stále více otřásala. Separatistické lodě se už vzpamatovaly z prvotního překvapení a začaly provádět protiútoky. Všechny Ravissovy lodě utrpěly těžké poškození a jeho stíhaček nepříjemně ubývalo.
A Irresistible sám už dlouho nevydrží.
Raviss zaťal pěsti. Ve své kajutě má stále rozečtenou zprávu od svého syna Bernarda. Před několika dny dokončil akademii na Sarconii a stal se z něj podporučík. Raviss si tu zprávu právě pouštěl, když přišla zpráva o útoku na Coruscant.
Přimhouřil oči. Tu zprávu si dočte, ať to stojí co to stojí!

Kapitán Tylon vyvalil oči, když na jeho hologramu právě zmizel jeden přátelský symbol.
„Ztratili jsme Hammer!“ vykřikl senzorový důstojník, který byl nepochybně na pokraji paniky. „Žádné únikové moduly!“
Tylon zavřel oči. Hammeru velela kapitán Kiala. Jediná kapitánka v jejich svazu a zahynula jako první. „Jak?“
„Zdá se, že jedna ze separatistických fregat se rozhodla pro kamikadze a napálila to přímo do Hammeru.“
Tylon se otočil zpět k hologramu. Jeho Attacker na tom byl zatím nejlépe, utrpěl nejmíň zásahů, ale to se může každou chvíli změnit.
Nejhůř na tom byl Ravissův Irresistible. Jeho štíty byly téměř na nule a přišel už o dvě třetiny svých turbolaserových baterií. Navíc se Raviss nacházel přímo před hlavněmi jedné z federační bitevní lodi a pěti separatistických fregat.
„Kormidlo, změňte kurz! Naveďte nás přímo k levoboku Irresistble.“
„Pane, jste si jistý?“ namítl velitel Greelanx, Tylonův první důstojník.
„Jestli to neuděláme, je kapitán Raviss po smrti. Musíme se postavit mezi ně a ty fregaty. My toho vydržíme víc.“
Sice pořád bude pod palbou té bitevní lodi, ale alespoň mu trochu ulehčíme.

Dasha zarazila světelný meč až po jílec do masivních pancéřových dveří, které byly to poslední, co ji dělilo od komodora Gillaka. Ale dveře byly příliš silné. Obi-Wan jí kdysi říkal, že když s Qui-Gonem tuhle loď navštívili, nestačili se skrz ně dostat včas.
Dasha meč zase vytáhla a podívala se na žhnoucí díru, která tam po jejím meči zůstala. Opravdu by trvalo dlouho, než by dveře rozřízla. Ale díra byla dost široká, aby ji mohla zkusit využít jiným způsobem.
„Shifty! Přineste termální detonátor!“

Soo Gillak nervózně mrkl na dveře a potom se otočil na velitele droidů. Kdyby Grievous nenechal vyslat většinu droidů na povrch Coruscantu, Jediové a klony by nikdy k můstku tak snadno nedošli. Ale on prostě na palubě neměl dost droidů!
Otočil hlavu. Před hlavním průzorem se pořád vznášel ten zatracený hvězdný destruktor. Z boku ho kryl jeden další, ale Gillakova loď na něj stále měla čistý výhled. Už ho zasáhli tolikrát, ale ta zatracená loď pořád držela.
„Zbraně! Můžete ten zatracený destruktor konečně sejmout, nebo si mám najít kompetentnějšího zbraňového důstojníka?!“

„Pane, strojovna hlásí, že reaktor byl poškozen. Další zásahy už nevydržíme!“
„Otočte loď!“ nařídil Raviss. Doufal, že se jim podaří tu bitevní loď ochromit, ale nešlo to. „Musíme se od toho parchanta trochu odtáhnout. Přesměrujte veškerou energii ze zbraní do štítů!“
Podlaha se pod ním opět otřásla a světlo na můstku prudce zhaslo. Raviss si v první chvíli myslel, že to je kvůli převedení energie, ale potom mu došlo, že Separatisté spíš zasáhli energetický uzel, který část lodi připravil o energii.
Světla po chvíli zase naskočila, jak se aktivoval záložní generátor můstku a Raviss se podíval na malou obrazovku na svém kapitánském křesle. Jeho loď prudce zrychlovala a separatistická loď měla nejspíš hodně práce s republikovým výsadkem, než aby je pronásledovala. Ještě dvacet sekund a budou úspěšně mimo dostřel tohoto kolosu.
Další salva zasáhla a přetížila hlavní reaktor lodi a hvězdný destruktor Irresistible zmizel v krátkém oslnivém výbuchu a kapitán Raviss i osm tisíc členů jeho posádky přestalo existovat.

Dveře vedoucí na můstek explodovaly a Dasha jimi okamžitě proběhla, aniž by čekala, až se usadí trosky. Shifty a její přeživší klonoví vojáci ji následovali.
Těch několik droidů, co se jim postavilo do cesty, dlouho nevydrželo. Dasha udělala přemet a přistála hned u úpatí velitelského křesla.
Komodor Gillak se pokusil zvednout, ale to už měl u hlavy zářící fialovou čepel.
„Sedněte!“
Na můstku stále probíhal boj mezi klonovými vojáky a posledními droidy, ale pro Dashu teď existoval jen Gillak. A pro Gillaka existovala jen Dasha. V jeho očích se zrcadlila hrůza.
A v Dashiných se zrcadlil potlačovaný vztek. Dasha cítila smrt kapitána Ravisse a všech ostatních členů posádky Irresistible a z celého srdce teď chtěla Gillakovi prohnat čepel hlavou.
Ale neudělala to. Léta jediského výcviku jí v tom zabránila, a tak se pouze zhluboka nadechla a tiše promluvila. Její hlas by byl schopen zmrazit jádro hvězdy.
„Komodore Gillaku. Opět se setkáváme.“
Gillak polkl.
„Okamžitě nařiďte svým turbolaserovým bateriím, aby zahájily palbu na nejbližší separatistickou loď. A myslím všechny turbolaserové baterie.“
Zdálo se, jako by Gillak chtěl něco namítat, ale jediný pohled do Dashiných ledových očí jeho námitky zadusil a on pouze trhaně přikývl.

Kapitán Tylon vydechl úlevou, když bitevní loď Obchodní federace zahájila palbu na jednu ze separatistických fregat a během několika sekund ji zničila. Dasha O-Gara byla ve svém výsadku úspěšná.
Ovšem kdyby byla rychlejší, mohl by být Denver Raviss ještě naživu. Kapitán Tylon zaťal zuby a snažil se soustředit. Truchlit na ztrátou svého přítele může později.
Za předpokladu, že bude později.
Už přišli téměř o všechny stíhačky ARC-170. Separatistické stíhačky možná musely bojovat na krátkou vzdálenost a nebyly tak silné, ale bylo jich hodně a nakonec získaly převahu. Výsadek na většinu ostatních bitevních lodí Separatistů selhal a kolem bylo stále dost fregat, aby jim znepříjemňovaly život. Sice teď pálily i na bitevní loď, které se Dasha O-Gara zmocnila, ale to celkovou situaci moc nezměnilo. Republikové destruktory byly dobré, ale stále stály proti velké přesile.
„Kapitáne! Terrible byl právě zničen! Separatistické lodě ho rozstřílely na kusy!“
Loď se otřásla a Tylon přemýšlel, jak dlouho bude asi trvat, než se ke svému příteli připojí. Ale musí se držet co nejdéle. Grievousova loď sice již zpomalovala a jeden republikový dreadnought a tři lehké křižníky se k ní dostaly na dostřel, ale stále mohla uniknout. Separatisté sem už přesouvali další lodě, aby dorazily Ravissův – nyní Tylonův – svaz.
Několik torpéd prorazilo štíty a zasáhlo levobok Attackeru. Tylon sledoval, jak z boku jeho lodi uniká vzduch a těla členů jeho posádky.
„Nový kontakt!“ křikl senzorový důstojník. „Desítky nových kontaktů! Pane, to jsou republikové lodě! Jsou jich stovky!“
Tylon se prudce otočil a zadíval se do posádkové šachty na rozzářeného důstojníka. „To je Obi-Wan Kenobi a Anakin Skywalker!“
Tylon pouze mlčel a díval se, jak se taktický hologram zaplňuje desítkami přátelských symbolů.

Dasha O-Gara stála na terase jedné z věží chrámu Jedi a dívala se na panorama Coruscantu.
Nebyl to tak uklidňující pohled, jak si to pamatovala. Od bitvy o Coruscant uběhl již týden, ale galaktická metropole se z toho krutého šoku ještě nevzpamatovala. Trosky po bojích se budou uklízet měsíce, na některých místech stále zuřily požáry. V této bitvě zahynuly milióny bytostí – ať už klonů nebo normálních lidí. Jenom pod Dashiným velením zemřely tisíce.
S kapitánem Ravissem byla čtyři měsíce a i když se nijak důvěrně neznali, Dasha si uvědomila, že mezi nimi bylo jisté pouto a vzájemný respekt. Byla s ním dost dlouho a teď litovala, že si neudělala čas, aby ho poznala blíž. Už nebude mít příležitost.
Stejně tak moc důvěrně neznala ostatní členy posádky Irresistible. Byla příliš zahleděná do sebe a příliš nespokojená se svým umístěním, že si nikdy neudělala čas poznat někoho ze své posádky blíž.
Stejně jako nepoznala kapitány Kialu, Sirlona a Banbridge, kteří bitvu o Coruscant nepřežili. Banbridgeova loď Battler bitvu přečkala, ale Banbridge sám zahynul, když jedno torpédo zasáhlo velící věž a následná dekomprese vycucla celou posádku můstku do vakua. Battler sám se do služby stejně nevrátí. Byl tak poškozený, že by oprava vyšla nákladněji než stavba zbrusu nové lodě.
Z Dashina operačního svazu tak zbyl jen Tylonův Attacker a Garthův Magnificent. A oba si pobudou dlouhou dobu v loděnicích, než budou zase schopní služby.
Ovšem ani o kapitánu Ravissovi, ani o statečných lidech pod jeho velením nepadlo nikde ani slovo. Média byla plná zpráv o hrdinství Anakina Skywalkera, o tom, jak spolu se svým bývalým mistrem Obi-Wanem Kenobim zachránil kancléře, jak sám porazil hraběte Dookua a o jak úspěšně přistál se zničeným křižníkem na povrchu Coruscantu. I kancléř Palpatine mluvil pouze o Anakinovi a o tom, jak je rád, že má takového „přítele“ a že je to jeden z největších rytířů Jedi a že při oné osudné bitvě opět zachránil Republiku.
O hrdinství kapitána Denvera Ravisse, který byl odhodlán Separatisty udržet za každou cenu a který položil život, aby umožnil Obi-Wanovi a Anakinovi zachránit kancléře, nepadla nikde ani zmínka. Příběh o něm byl mediálně i politicky nezajímavý. Každý slyší o Anakinovi a jeho úspěšné záchranné akci. Nikdo už neslyší o těch tisících mužů a žen, kteří zahynuli, aby Anakin mohl tu záchrannou akci provést.
Takhle to bylo odjakživa ve všech válkách. Jména skutečných hrdinů se nikdo nedozví. Lidé mají radši vítěze než mučedníky. Proto se všude slyší jen o Anakinu Skywalkerovi. On zvítězil. Kapitán Raviss pouze zemřel, aby Anakinovo vítězství umožnil, proto se o něm nikdo nedozví.
Dasha cítila, jak ji pálí slzy.
Ale já nezapomenu, kapitáne Ravissi. Já nezapomenu.Zpět Konec