Jak na Nový rok...

Autor: Blizzy"Je Nový rok, to mi nemůžeš dát ani chvíli pokoj?!"
"Co že je?"
"No přeci Nový rok… u nás doma na Sulonu jsme to s otcem slavili…" nafoukl se Katarn.
"Takže další pitomý svátek pastevců z vidlákova," vydedukovala bystře Jan a odpochodovala do kokpitu.
"Farmáři! Byl jsem farmář!"
"Ještě že ne z Tatooine!" zakřičela.
Katarn se zamračil a otočil se na patě, neschopen urážku vrátit. "Tohle mám za tu Spiru," povzdechl si tiše.
"To si piš, že ano!"
Kyle se v odpověď hrůzostrašně zašklebil do interkomu a seskočil z nástupní rampy.
Nezlobil se na ni. Tohle Yavin udělá postupně s každým.
"Kam to jdeš?! Místo Spiry jsme zůstali trčet na téhle zatuchlině v podobě planety, protože Skywalker vidí za každým sloupem nejmíň čtyři Reborny! Copak jsi nějaká chůva či co? Ptám se znova! Kam to jdeš? Kyle? Kyle!"
Katarn byl už ve výtahu a světelným mečem škrábal do zdí, jak kabina ujížděla vzhůru.
Akademie byla po té zábavné strkanici s Desannem v takovém stavu, že si toho stejně nikdo nevšiml.

* * *

"Zdar, co to smolíš?" zahlaholil Corran a bodře praštil Kyla do zad tak, že mu vypadl obouchaný datapad z ruky.
"Předsevzetí," utrousil suše poté, co se přestal dusit.
Horn se na něj nechápavě podíval s němou otázkou: "A to je…?"
"Předsevzetí se píšou na Nový rok," uzemnil ho Kyle.
Corran ho obdařil dalším mírně tupým výrazem a pak pohrdlivě mávl rukou. "Farmářskej zvyk, co? To my na Corellii…"
Katarn se vypařil s mírnou pomocí mentálního triku a nechal Corrana se chvástat v prázdné chodbě.

* * *

"Ahoj," prohodil konverzačním tónem k dívce u jídelního stolu.
"Ahoj fešáku!" zaštěbetala a Kyle se samolibě usmál. Pak se ovšem zarazil. Jídelna byla plná všemožného lidu. Tohle si nemohl nechat líbit.
"Počkat, jaké 'Ahoj'? Neříká se snad 'Dobrý den, Mistře'?"
Dívka se zahihňala a zčervenala víc než příslušník Císařské Stráže. Během vteřiny vzala nohy na ramena. Ostatní studenti se velmi bedlivě nimrali ve svých přídělech a Mara Jade se bez přetvářky a nahlas smála.
Katarnovo čelo se poněkud tvrdě setkalo s deskou stolu za tlumeného zasténání. Už zase.
Vytáhl datapad a naťukal další Předsevzetí. Rovnou dvě.
První znělo: 'Neplést si piloty se studenty.' a to druhé: 'Vydobýt si více respektu.'

* * *

Kyle se brouzdal v lehkém nánosu bahna, které se utvořilo na podlahách rozbořeného chrámu. Měl ruce v kapsách a jen málo chybělo k tomu, aby si prozpěvoval. Venku konečně přestalo pršet a Akademie začínala vysychat.
Upřímně ho vyděsilo tlumené zapískání zpoza sloupořadí. Neočekával potíže, a tak nechal svůj arzenál na lodi. Na Yavinu přeci nebylo nic, s čím by si neporadil holýma rukama.
Přemohl primární touhu okamžitě zdrhnout a vydal se po zvuku. Zůstal zaraženě stát ve dveřích útulné krypty.
První Reborn, ve slušivém rudo-modrém úboru, mu zamával na pozdrav. Druhý, v o poznání otrhanějším oranžovém mundůru, jen kývl hlavou a dál se šťoural v malé kovové kostce. Třetí, ke Kylovu zděšení, právě leštil černý hrudní plát. Na sobě měl tuniku, která se ztratila Solusarovi a kvůli které bylo hodně křiku.
"Neměl bys něco, čím bychom se tu mohli zabavit? Jsme tu už skoro měsíc a děsně se nudíme! Našli jsme tu tyhle krabičky, ale moc zábavný teda nejsou," prohlásil oranžový Reborn a prudce zatřásl holocronem, až v něm zacinkaly součástky.
"Momentík!" polkl Katarn. Vytáhl svůj datapad a zuřivě přidal další zápis. 'Přestat pít to, co destiluje Durron vzadu za pyramidou.'

* * *

Jekot. Exploze. Ještě víc jekotu.
Kyle potřásl pobaveně hlavou. Jeho otec vždycky říkal: "Jak na nový rok, tak po celý rok." Přinejmenším nebude nuda.
Pak se k jekotu ovšem přidaly ohavné tóny loutny, dětský pláč, štěkot vornsků a blasterová palba.
Mistr Katarn se podíval do datapadu. Ona Předsevzetí mizela za okrajem obrazovky. Zamrkal. Bylo jich moc. Zhluboka vydechl.
Zvuk loutny utichl a byl nahrazen dathomirským válečným řevem a opileckými písněmi.
"Do Sithu s tím," zavrčel a jedno Předsevzetí po druhém s pocitem zadostiučinění smazal.
Kolem Katarna proběhl první prchající student.
Do datapadu napsal jediné a univerzální Předsevzetí a přístroj vypnul. Znělo stejně jako v posledních několika letech a to: "Snažit se neumřít." Zatím se mu to vždy povedlo splnit.
Smečka vyhladovělých stormtrooperů, měsíc se ukrývající v patogenní, depresivní a skličující džungli, vtrhla do chrámu, očividně vyděšenější než jeho obyvatelé, kteří byli zvyklí na nájezdy Temných Sithů a Kypovy večírky. Pro jistotu začali pálit do všeho, co se byť pohnulo.
Odevzdaně se rozběhl a cestou popadl těžkou imperiální opakovačku. Zbraní se ještě pořád válelo po zemi dost. Nemělo smysl je uklízet. Do týdne se vždy našel nějaký pádný důvod, proč je tam nechat.


Zpět Konec