Vánoce ve světěStar Wars

Autoři: Tereza a Jiří Antošovští„Leio, podej mi tu hvězdu!“ zavolal Han ze štaflí v jejich obytné místnosti v Císařském paláci na Coruscantu. „Díky, už to skoro mám.“
„A můžeš mi říct, Hane, Jaký to má význam? Už skoro hodinu tady zdobíš ten strom a...“
„No tak, zlato, můžeš mít trochu trpělivosti? Náhodou to vypadá dobře, ne?“ a připevnil přitom poslední hvězdu.
„To je sice pravda, ale pořád si mi neodpověděl na moji otázku: Co to to má znamenat?“
„Na té nové planetě, jak jsme na ni s Landem náhodou narazili... víš kterou myslím?“
„Jo, vím, neznáte ani její souřadnice, abychom ji mohli znovu najít.“
„Bohužel. No, tak na té planetě - myslím, že jí říkají Země - slavili tamější obyvatelé takový svátky, nazývali je Vá... Ván... Vánoce, tak! A při těch svátcích zdobili stromy, dávali si dárky... no krásná rodinná atmosféra, a tak mě napadlo...“ Han začal pomalu slézat ze štaflí.
„Jenom nespadni, prosím tě,“ varovala ho Leia.
„Neměj strach, já...“
Otevřely se dveře: „Zdravím!“ a Han sebou trhl a spadl, ale něco jej okamžitě zachytilo ve vzduchu a Han přistál pevně na nohou.
„Díky mockrát, Luku, a příště, než vejdeš, dej to alespoň vědět, třeba zaklep nebo něco, málem jsem se zabil,“ spustil Han na svého přítele.
„Fajn,“ Luke se pobaveně zadíval na vyšňořený strom. „Můžeš mi říct, cos tady vyváděl? Proč jsi tak vyfintil ten strom?“
„Seš Jedi, mohl bys to vědět, ne?“ odsekl Han uraženě.
„Han se zbláznil do nějakých oslav nebo čehosi, čemu se říká Vánoce,“ odpověděla Leia. „Slavili je lidé na té neznámé planetě a...“
„Aha, rozumím, a Han se rozhodl, že půjde v jejich stopách, že?“
„Už to tak vypadá,“ řekla Leia a zadívala se na svého manžela. „Ale co ty tady děláš? Měl jsi přiletět až pozítří? Nějaké problémy?“
„Nevím jak, ale našli mě tam. Byl tam i jejich vůdce, který kdysi zabil admirála Xenia a jeho šíleného pobočníka Dawiuse. Teď vytvořil z Impéria temnou akademii pro výcvik Sithů.“
„Nebyl to náhodou sám Blotfeld?“ zachmuřil se Han.
„Přesně tak,“ odvětil Luke.
„Jaký Blotfeld?“vyhrkla Leia.
„Blotfeld byl jedním ze C´baothových nejlepších padawanů. Když C´baoth zemřel v hoře Tantiss, někam se vypařil a od toho jeho útoku na admirála Xenia o něm nikdo nic nevěděl. No a teď velí Impériu i se svými Sithy.“
„Určitě si zbudoval vlastní akademii, protože tenkrát zaútočil na Xenia s několika jednotkami Jediů,“ podotkl Han.
„Máš pravdu, Hane,“ poznamenal Luke. „Ale teď k věci. Chtěl jsem tě požádat, jestli bys nenajal pár techniků, aby prohlédli moji stíhačku. Mám takový dojem, že mi na ni připevnili štěnici.“
„Jakoby se stalo,“ zaburácel Han, křikl na Žvejka, který se doposud motal kolem stromku a něco nesrozumitelného blábolil. Oba se vyřítili ze dveří a málem porazili Landa, který se hrnul po chodbě přímo proti nim.
„Dávej pozor!“ okřikl Lando Hana.
„Sorry,“ vysoukal ze sebe Han. „Spěchám! A Lando,“ křikl ještě ve spěchu na Landa, „vysvětli Lukovi a Leie, co jsou to Vánoce.“ Lando ještě něco zavolal, ale nebylo mu rozumět. Nakonec máchl rukou a zmizel v zasouvajících se dveřích. Lukovi se najednou udělalo zle a viditelně sebou trhl.
„Co se děje, je ti něco?“ ptala se Leia.
„Ne, nic mi není, ale cítím nebezpečí, Leio…“

„Gasforde, Bensone jděte vlevo, Seedfolde, Altre, vy vpravo!“ udílel rozkazy kapitán Khonor. „Musíme ho najít!“ Vtom se nad hlavami vojáků objevilo vznášedlo, ze kterého vystoupil sám Blotfeld.
„Pane, u Brogana není!“ hlásil úderný oddíl 3-5-7-9.
„To se ví ,vy tupci!“ řval Blotfeld na velitele oddílu. „Hledá ho tady půlka Impéria a on si zůstane u přítelíčka na drinku, pak vám asi ještě půjde otevřít, pěkně vás pozdraví a nabídne vám taky něco pití!!! Skywalker není hlupák!“
„Já myslel, že...“
„Nemyslete! Od toho jsem tady já! Nestůjte tady jako solný sloupy a dejte vědět všem bojovým jednotkám, aby se vrátily na křižník Zabiják a odletí na naši základnu na Wilsonu. Všichni Jediové ať se dostaví na Smrtící dráp,“ vychrlil Blotfeld na ztuhlé vojáky z oddílu 3-5-7-9.
„Skywalker tu už není!“

„Píp.“ Han zmáčknul spínač turbozdviže a ta se rozjela plnou rychlostí vpřed. „Žvejku, nestalo se tu nic, když jsme byli s Landem pryč? V tom zmatku z Vánoc jsem se ani nezeptal.“ Wookie něco zavrčel a Han odtušil, že je vše O.K. Turbozdviž se řítila spletí chodeb, když vtom se náhle zastavila. „Co se k čertu děje?“ mumlal si Han pro sebe.
„Hane, slyšíš mě?“ zazněl hlas z Hanova interkomu.
„Co se sakra děje, Luku? Tady nemá turbozdviž zastavovat!“
„Já vím, někde poblíž vás je pár imperiálních vojáků,“ sdělil Hanovi Luke.
Ten si oddychl a řekl: „To zvládnem!“
„Ne! Jsou tam dva nebo tři Sithové. Ani se odtamtud nehněte, jdu k vám!“
Luke i Han vypnuli vysílačky a Han prohlásil: „Na nějakýho Sitha nebo co snad stačíme, co ty na to Žvejku?“ Tázaný vzal svoji kuši do ruky a zabručel něco jako „Ano.“ „Dobře, jdeme na to,“ Han vytáhl svůj blaster a zmáčknul tlačítko. Dveře turbozdviže se odsunuly a před Hanem a Wookiem se rozprostřela liduprázdná chodba.
Luke zatím bleskově pobíhal ve spletitých chodbách. Byl prostoupen Silou a zaměřil se jen na to, aby našel Hana. Svůj světelný meč pevně svíral v ruce, připravený jej aktivovat. Ticho chodeb vzápětí prořízl syčivý zvuk tří světelných mečů. Dva muži stáli s červeně planoucími čepelemi proti Lukovi doprovázeni čtyřmi vojáky úderného oddílu. Luke se nechal znovu prostoupit Silou. Vzduchem zaznělo máchnutí čepelí a čtyři výkřiky - Han se Žvejkem zabili všechny vojáky. Po chvíli se ozval další výkřik a bylo slyšet vypnutí světelného meče. Bezvládné tělo Sitha kleslo k zemi. Druhý Sith nijak netruchlil a pomocí Síly si přivolal druhý světelný meč. Než jej stačil aktivovat, Luke ho zabil: „Díky, Hane,“ zvolal Luke.
„Jak se sem dostali, Luku?“
„To nevím, ale musíme to zjistit!“
„Mimochodem, Luku,“ řekl Han, „ve své stíhačce jsi měl naváděcí zařízení a odposlech. Technici to vymontovali.“
„Díky, Hane,“ zavrčel Luke. „Poletím na Yavin!“
„Ale Luku...“
„Blotfeld něco chystá, musíme mu to překazit!“
„Dobře, Luku, letím s tebou!“

„Vánoce, Vánoce, … hmm… jsou to svátky, při kterých si lidé zdobí stromy a dávají si mezi sebou dárky…“
„Každýmu?“ vyhrkla Leia na Landa.
„Ne! Jenom příbuzenstvo, někdy i přátelé,“ odvětil Lando.
„Aha. Ale jaký dárky?“
„Jakýkoliv, co komu opatříš.“
„A to slaví všichni lidi?“
Lando na chvíli zaváhal: „Asi jo, ale přesně to nevím, Leio.“

„A kdy jsou ty svátky?“
„No, … ehm, 4 neděle - což je asi 56 našich dnů - před těmi Vánoci je nějaký čas - adventní, advent. V tomto období si tamější obyvatelé vyrábějí adventní věnce, na kterých jsou vždy 4 svíčky, každou neděli jednu zapálí. Samotné Vánoce jsou 24. prosince - to je 48. narkana. Tento den se nesmí jíst maso asi tak do…“ Lando se podíval na svůj chronometr a zjistil, že je 12 hod. večer. Tento čas pak snadno přepočítal na 6 hodin lidských. „… do 6 hod. večer. V průběhu dne se uklízí dům a zdobí stromek. Někdo ho ale má nazdobený už předem. Navečer jedí takovou divnou rybu, nemá ani křídla. Říkají jí kapr. Potom si rozdají dárky a něco u toho zpívají, koledy,“ Lando udělal Leie malou přednášku o Vánocích a chtěl se rychle ztratit.
Leia na něho křikla: „Lando, počkej, proč to ti lidé vlastně slaví?“
„Symbolizuje to narození Ježíše Krista, kterého lidé považovali za Spasitele, protože to byl syn Boží! V dávných dobách se narodil jedné ženě, Marii. Až dospěl, měl vykoupit svět od hříchů. Nakonec byl ukřižován na jakési hoře. Tomu dni říkají Velký pátek, svátky se jmenují Velikonoce. Ty hodlá Han zavést taky, jenom nevím, jestli se ti budou líbit,“ řekl Lando a zmizel za zavřenými dveřmi.
Leia si pomyslela: „Musím tedy koupit nějaké dárky.“ Vzala si plášť a republikové mince a vydala se dolů na tržiště.

Luke i Han letěli černým vesmírem v Sokolu tísíciletí a Han udělal Lukovi přednášku o Vánocích podobně jako Lando.
„Takže dárky, jo?“ opakoval Luke. „to bych měl něco sehnat! Kdy si říkal že je ten … Štědrý den?“
„V našem čase 48. narkana,“ zahučel Han a stočil Sokola prudce na levobok. „Sakra! Máme společnost! Dvě letky stíhaček TIE! Luku vem Žvejka a sestřelte je našimi iontovými děly.“
Žvejk i Luke se rozběhli k žebříkům. Han zvedl Sokola a otočil ho po jeho ose. Stíhačky TIE zaujaly útočné pozice a začaly pálit zeleně zbarvené střely. Luke mezitím doběhl k žebříku, vyšplhal, usadil se a začal pálit. Za chvíli se přidal i Žvejk a po imperialních strojích zbyly jen hořící trosky. Sokol úspěšně doletěl na Yavin. Luke vybral ze své akademie nejlepší padawany a nalodil je na transport.
„Hane, vrať se na Corussant!… No a my poletíme na Redros. Údajně tam má být většina Sithů a Blotfeld na radě! Musíme je pobít! Všechny!“ sdělil Luke dalším Jediům…

Leia bloudila po tržišti kupovala dárky. „Co mám asi koupit Hanovi? Pouzdro na blaster? Novou košili?“ Leia se nemohla rozhodnout. Vtom uviděla modely vesmírných stíhaček a koupila Hanovi model Sokola… Z jedné liduprázdné ulice vyšla osoba zahalena v plášti a začala Leiu sledovat. Leia si toho povšimla a přidala do kroku. Vyběhla na střechu v domnění, že se svému pronásledovateli ztratila. Ten ji však našel a…. zelenobílá čepel se střetla s výstřelem z blasteru. Náhle vyšlehl druhý a třetí výstřel. Leia je odrazila, rozmáchla se a zabila svého protívníka. Rychle vypnula svou zbraň a vytratila se pryč.

Luke s ostatními už čekal u budovy senátu na Redrosu, když vyšli muži v pláštích. Bylo jich asi pětačtyřicet a vedl je Blotfeld.
Teď!“ ozvalo se zpoza budovy. Všichni aktivovali své světelné meče a strhla se zuřivá bitva.
Blotfelde!“ zvolal Luke. Blotfeld se otočil a vytáhl z pod pláště dva světelné meče. Luke se probil přes dva Sithy až k němu a zaútočil. Jeden z Blotfeldových mečů cinkl o zem a Luke zaútočil znovu. Blotfeld jeho útok odrazil a vyslal na Luka výboj elektrických paprsků…
Těla bojovníků padala k zemi jedno po druhém až zbylo jen pár Lukových padawanů, kteří přihlíželi souboji Luke versus Blotfeld. …Luke uhnul před další sprškou blesků a vyběhl po schodech za Blotfeldem... Ocitli se na střeše a Blotfeld vyslal proti Lukovi Silou pár beden pohozených na střeše. Luke je odrazil a popošel k Blotfeldovi. Ten přeskočil na další střechu a postavil se do obranného postavení, Luke přeskočil za ním a jen tak tak se vyhl útočícímu meči. Otočil se a jedním skokem přeskočil Blotfelda. Rozmáchl se a než se stačil Blotfeld vzpamatovat, Luke ho zabil. Blotfeld klesl k Lukovým nohám a ten zavolal na zbylé Jedie: „Letíme domů!“

Han se vrátil na Coruscant a vydal se na tržiště, Leia balila nakoupené dárky do vánočního papíru a Lando se taky vydal na nákup. Bloudil mezi stánky jako Leia a přemítal, co asi koupit Hanovi. Prošel jedním z tunelů a vynořil se před ním stánek s modely vesmírných stíhaček.
„To je ono!“ blesklo Landovi hlavou. „koupím Hanovi model Sokola!“ Lando vybral dárek, zaplatil a zašel do dalšího z tunelů.

Hned co Luke dorazil na Coruscant, vydal se na tržiště nakoupit dárky na Vánoce. Bloudil ulicemi, zastavoval se u stánků, prohlížel různé věci, ale pro Hana se mu nezdálo nic vhodné. Pro Leiu i Landa dárek měl, ale pro Hana nemohl sehnat nic vhodného. Jak tak bloudil mezi stánky, narazil na stánek s modely vesmírných stíhaček.
„Co kdybych koupil Hanovi model Sokola? Má ho tak rád, a tak, až se mu jednoho krásného dne rozpadne, bude se na něj moct dívat až do aleluja. Luke tedy koupil Hanovi model Sokola a zamířil k domovu… Han lítal mezi stánky od jednoho k druhému a nadával sám sobě: „Že já s tím kupováním dárků nedržel radši jazyk za zuby! Co mám sakra koupit Leie?! Vtom potkal Landa a zařval: „Ještě že seš tady! Poraď mi prosím tě, co mám koupit Leie?“
Kup jí šaty nebo něco takovýho!“ opáčil v klidu Lando.
Dík moc!“ houkl Han a rozběhl se do jednoho z tunelů.
No jo! Pán si to celý naplánuje a dárky kupuje na poslední chvíli! A ještě neví co má koupit!“ pomyslel si Lando a vykročil do místního baru.

Nastal Štědrý den a Luke, Leia, Lando a Han se sešli u večeře. Han se ujal přípitku, uchopil svoji číši a vstal od stolu: „Uplynulé dny nám přinesly hodně střetů s impériem, ale většinu „jsme“ vyhráli. Impérium není ale zničené, a tak i do dalších střetů s ním přeji celé Nové republice hodně úspěchů. No a nám všem hodně zdraví, štěstí, lásky a úspěchů v našich činnostech.“ Všichni si připili a zasedli ke stolu. Po jídle si rozdali dárky a začali je rozbalovat. Leia dostala šaty, klobouk a romantickou knihu, Luke plášť a helmu, Lando pouzdro na blaster a opasek. Všichni byli spokojeni, všichni až na Hana. Seděl u modelů stíhačky a přemýšlel, co s kterým udělá: „Jeden si dám do ložnice, jeden do Sokola a ten třetí, ten třetí, dám ho Žvejkovi!“ Han vyšel z místnosti a vešel do chodby kde seděl Wookie. Han mu podal model model Sokola: „Na, Žvejku. Stejně je mám ještě dva…Seznam příběhů Konec