Šťastné a veselé

Autor: Darth ZiraZ nebe se snášely velké vločky. Pozvolna kroužily vzduchem a tvořily nádherné obrazce. Jak by taky ne, když tak byly naprogramované. Ty nejkrásnější obrazce vytvářely právě kolem nejvýznamnějších budov – císařského paláce a Senátu. Nebyly z opravdového sněhu, opravdový sníh na Coruscantu již staletí nikdo neviděl. Což bylo z ryze praktického hlediska jen dobře, nic tak nedokáže působit potíže v dopravě a zásobování megapole, jako rozmary počasí. Ovšem Coruscant přestal být hříčkou rozmarů přírody před tisíciletími, celý rok zde panovalo naprosto stejné umělé klima. Existovala jediná výjimka – první den imperiálního adventu začala tato „sněhová show“, která nepřetržitě pokračovala celých 32 dnů. Císař byl totiž tradicionalista, podle něj byl advent nepředstavitelný bez mnoha věcí – a sníh byl jednou z těch úplně nejzásadnějších. Už v posledních letech staré Republiky jako Nejvyšší Kancléř prosadil adventní sněhové show v metropoli, ale v poněkud omezenější míře, protože Senát nikdy nechtěl schválit výdaje na všech 32 dnů pro celou planetu. Prý by to stálo téměř tolik, jako celoroční státní příspěvek Řádu Jedi.
Po vyhlášení Nového pořádku byla položka „příspěvek Řádu Jedi“ z imperiálního rozpočtu škrtnuta jako první a pochopitelně se už taky nikdo v Senátu neodvážil císaři oponovat v tom, na co budou takto ušetřené peníze použity. Od prvního roku Nového pořádku tak obyvatelé i návštěvníci Coruscantu zažívali oslavy adventu a Vánoc skutečně ve velkém stylu, přičemž tyto oslavy byly rok od roku stále bombastičtější. A navíc pokaždé přibylo něco nového, nějaké překvapení. Lidé i ostatní rasy se mnohdy ptali, kam císař stále chodí na nové a nové nápady. Vypadalo to málem, jako kdyby se celý rok nezabýval ničím jiným, než myšlenkami na to, čím příští Vánoce svůj lid překvapí. Loni to byl naprosto unikátní bleskový ohňostroj v trvání desítek minut prováděný jím osobně. Co by to ještě mohlo překonat?

* * *

Princezna Leia stála na balkóně Senátu. Zamyšleně pozorovala adventní sněhovou show, takže si ani nevšimla, že jí jedna vločka jemně přistála na ruce. Nestudila, tyto umělé sněhové vločky samozřejmě nestudily. Nikdo nevěděl, z jaké hmoty vlastně jsou, to bylo jedno z nejpřísněji střežených obchodních tajemství Impéria. Takže díky tomu pouze císař osobně mohl rozhodovat o tom, kterému dalšímu z obydlených světů bude za jeho zásluhy pro Impérium v tom kterém roce poskytnuto privilegium adventní sněhové show. Ano, smutně si pomyslela Leia, Impérium má skvělou marketingovou strategii, díky níž je sithsko- imperiální pojetí adventu a Vánoc tak komerčně úspěšné, že z povědomí naprosté většiny veřejnosti dávno vytlačilo původní vánoční poselství. Kdo dnes ještě ví, že se jednalo původně o jedijské svátky? Nyní jsou jednoznačnou oslavou Sithu a Impéria. Pohlédla dolů z balkónu na potemnělé Senátní náměstí, na němž se rozsvěcovaly TIE-fightery a ISD na hlavním vánočním stromě Impéria. Na Coruscantu s výjimkou nejspodnějších pater nikdy neexistovala noc, ovšem je to už řada let, co císař rozhodl, že k atmosféře imperiálního adventu neodmyslitelně patří i soumrak osvětlovaný jen vánočním stromem. Takže nelitoval nákladů na zatemnění veřejných prostranství, na kterých stály vánoční stromy a probíhaly vánoční trhy.
Zezdola se linuly tóny koled: „Slyšte, slyšte, stormíkové“, „Půjdem spolu na Coruscant“ a „Narodil se Palpatine“. Na náměstí se hemžily stovky lidí a dalších ras. Někteří nakupovali vánoční dárky, jiní pouze okukovali nabídku dárků nebo prostě jen nasávali adventní atmosféru. Miliony bytostí v celé galaxii pořádaly výlety na vánoční trhy v metropoli. Adventní Coruscant se stal hotovým poutním místem. A snem každého pravověrného občana Impéria bylo strávit zde aspoň jedny vánoční svátky. Proto již před Vánocemi byly všechny coruscantské hotely beznadějně zadány na Vánoce příští. Na možnost strávit Štědrý den v metropoli se mnohdy čekalo léta. Ti méně šťastní či movití proto přijížděli teď, počátkem adventu. Dnes je svátek Asanjj, uvědomila si Leia, první den adventu. Po celé galaxii děvčata přestrojená za Asanjj Ventres obíhají domácnosti s dvěma zahnutými lightsabery v rukou a oznamují hospodyním, že imperiální advent právě začal. Trochu si zavzpomínala: Rodiče jí nikdy nechtěli dovolit, aby se taky přestrojila za Asanjj. Považovala to za nefér, spousta jejích spolužaček na koledu chodila, užily si u toho plno legrace a vždy dostaly nějaké sladkosti. Tak jeden rok utekla, u kamarádky se tajně přestrojila a obíhala s ní domácnosti v hlavním městě na Alderaanu. Její otec se to nějak dozvěděl a strašně se tehdy zlobil. Nechápala proč. Považovala to za neuvěřitelnou nespravedlnost, stejně jako to, že o týden později u nich doma nikdy ovoce a cukroví nenaděloval Darth Vader v doprovodu svých pomocníků, vlídné Aury Sing a děsivého Darth Maula. Aspoň, že ve školce se tato trojice vždy objevila. Jako malá holčička se strašně Maula bála a jako většina dětí se běžela schovat k červeně oděné Auře. A samozřejmě, že se vždycky naučila nějakou básničku, kterou jako ostatní děti říkala Vaderovi a slibovala, že bude příští rok určitě hodnější…
Když byla starší, otec jí vysvětlil, že tohle všechno vůbec nesouvisí se skutečnými Vánocemi, že jsou to jen císařem šikovně vymyšlené triky, díky nimž nová sithská víra získává milióny přívrženců v celé galaxii. Pouze hrstka lidí ještě uctívá obřady podle původní, jedijské víry. A právě rodina Organů patřila k jedněm z hlavních zastánců staré víry, kteří ještě zbyli, protože právě Alderaan byl vždy nejspolehlivější baštou jedijství a bylo tudíž povinností jeho králů vytrvat v tradicích předků. Snažili se i konkurovat novým tradicím a obřadům marketingovou podporou starých. Ale jejich rodinná firma Royal Alderaan se nemohla po stránce obchodní ani zdaleka měřit s bohatstvím císařem kontrolovaných korporací. Tak přes veškerou jejich snahu jedijství ztrácelo přízeň většiny obyvatel i na jejich domovské planetě. Pro zastánce staré víry nastaly těžké časy…
„Nesem vám noviny, poslouchejte, z nabooské krajiny, pozor dejte…“ bylo slyšet ze Senátního náměstí. Leia sebou trhla. Tóny prastaré jedijské koledy, která byla nově, prosithsky otextovaná, přerušily její vzpomínky. Sevřela rukama zábradlí balkónu. Jistě, není ještě vše ztraceno, nakonec se jim povedl husarský kousek. Využila svého postavení senátorky a podařilo se jí zmocnit se plánů na největší laserovou show v dějinách galaxie, kterou císař nachystal pro letošní Vánoce. Má v rukou i tajné kódy, kterými se celá show spouští. Ne, rozhodla se pevně, nikoli imperiální centrum Coruscant, ale přívrženci staré víry na Alderaanu ji letos shlédnou „live“. Pokud se to úspěšně zdaří, stará víra získá mnoho lidí zpět, zatímco ti, co věří v Sith a Impérium, budou tak zklamaní, že určitě mnozí začnou pochybovat. Je pouze třeba nějak příslušné kódy dopravit na Alderaan…

* * *

Tantive IV se beznadějně snažila uniknout imperiálnímu křižníku Devastator, který ji pronásledoval. Princezna Leia ale odmítla připustit, že by celá pečlivě připravená akce měla být marná. Do paměti droida R2D2 ukryla veškeré informace o tajných kódech pro letošní laserovou show. Pod nimi leží Tatooine, kde žije poslední předimperiální jedijský kněz Obi-Wan Kenobi. Ten už ty kódy jejímu otci a dalším vyznavačům staré víry na Alderaan dopraví.
Jednotkám vycvičených stormtrooperů také neměla šanci utéct, než se stihla vzpamatovat, už ji v poutech vedli k jejich veliteli. Kdo to asi tak bude? sama sebe se tázala Leia. Když před ním stanula, přece jen se v duchu roztřásla. Dnes je právě den, kdy naděluje Darth Vader. Téměř podvědomě se rozhlédla, jestli za ním nestojí také Maul a Aura. Samozřejmě, že tam nestáli, ti jsou přece ve skutečnosti dávno mrtví. Jenže legenda vytvořená císařem se nějak vnutila do podvědomí i jí. Ovšem od tohoto skutečného Vadera ztěží může očekávat nějakou nadílku pro sebe se trochu trpce pousmála. Přesto se rozhodla bojovat:
„Darth Vader, kdo jiný by mohl mít takovou drzost! Senátní výbor pro charitu…“
„Nehrajte mi tu překvapenou, vaše výsosti,“ skočil jí do řeči „Neletíte na žádný benefiční předvánoční koncert. Vím vše. Kam jste schovala kódy k Laser Star?“
„Nechápu, o čem tu mluvíte,“ odsekla. „Letím na pravidelný adventní koncert na Alderaan a o žádné Laser Star nic nevím.“
„Radím vám, princezno,“ řekl vážně Darth Vader, „abyste si nezahrávali s věcmi, o kterých nemáte ponětí. V zájmu vašeho lidu mi řekněte, kde ty kódy jsou.“
„Nikdy se to nedozvíte, vy modloslužebníci!“ vykřikla vzdorovitě.
„Jak chcete, princezno,“ odvětil Vader klidně. Pak pokynul jednomu z důstojníků: „Odveďte ji do vazby, prozatím je obviněna z průmyslové špionáže. Ale ty kódy musíme urychleně najít. Jestli to nestihneme do štědrovečerní půlnoci, stane se hrozné neštěstí. Tak se snažte.“

* * *

Bail Organa se tvářil velmi spokojeně. Obi-Wan Kenobi a jeho společníci mu právě dovezli droida i s kódy. Je týden před Štědrým dnem, času je tedy plno. Jeho technici už si s tím poradí. Teď už je zapotřebí jen dořešit poslední detaily v organizaci velkolepé oslavy Vánoc podle staré víry na Alderaanu. Hlavní blok oslav bude samozřejmě probíhat v alderaanské metropoli, na prostranství před královským palácem a poté v přilehlé katedrále svatého Qui-Gona. Obrátil se ke Kenobimu:
„Je skvělé, otče Obi-Wane, že jste zde. Budete sloužit půlnoční jedijskou bohoslužbu.“
„Já, vaše královská výsosti?“ otázal se překvapeně oslovený. „Myslel jsem, že to bude alderaanský biskup.“
„Ten?“ pohrdavě sykl Organa. „Vy jste poslední žijící jedijský kněz, který byl vysvěcen ještě za staré Republiky. Ti mladí nestojí za nic, většina z nich stejně více či méně kolaboruje se Sithy, našeho biskupa nevyjímaje. Mnozí mladí teologové dokonce hlásají názory téměř totožné se sithskou vírou.“
„Máte pravdu, králi Organo,“ smutně odpověděl Obi-Wan, „je už málo zastánců ryzí jedijské víry.“
„Právě proto je nutné, abyste tuto půlnoční mši sloužil zrovna vy. Jako kazatel jste býval vždy vynikající a právě na letošní půlnoční by mělo být nejvíce lidí za poslední desítky let. Ovšem už i zde, na Alderaanu, stará víra ztratila mnoho přívrženců. Většina těch, co letos přijdou, jsou ve víře vlažní, mnozí jsou bezvěrci nebo dokonce sithského vyznání, kteří přijdou jen ze zvědavosti, protože jsme vyhlásili, že letos na Alderaanu překonáme i císařské oslavy v metropoli. Takže nesmírně potřebujeme muže vaší výřečnosti.“
„V tom případě se na mne můžete spolehnout,“ pevně řekl Obi-Wan Kenobi.

* * *

Devastator pomalu dosedl v hangáru Laser Star. Princezna Leia byla po přistání odvedena do samostatné kajuty, kde by mohla být aspoň trochu pod dozorem. Vazební věznice se totiž v takovém zábavním centru pochopitelně nenacházela. Darth Vader se neprodleně vypravil ke generálnímu řediteli Laser Star, dlouholetému císařskému specialistovi v oblasti public relations, grandmoffu Vilhufu Tarkinovi.
„Přináším bohužel špatné zprávy, pane řediteli,“ řekl po vstupu místo pozdravu.
„Co ještě horšího byste mi mohl přinést, lorde Vadere?“ pronesl unaveným hlasem Tarkin. „Do Štědrého dne zbývají čtyři dny a já nemohu s Laser Star manévrovat, protože stále nemám vstupní kódy k centrálnímu ovládání.“
„Vstupní kódy jsou naneštěstí v rukou alderaanských přívrženců staré víry,“ replikoval po pravdě Vader. „Obávám se nejhoršího. Bail Organa při svém náboženském fanatismu nejspíš bude chtít Laser Star použít pro promoting action staré víry, aniž by si byl vědom její síly.“
„To snad ne!“ vyděsil se Tarkin. „Raději ani nechci domyslet, co by se mohlo stát…“
„Pořád je tu šance,“ řekl Darth Vader s nadějí v hlase. „Podařilo se nám zajmout Organovu dceru princeznu Leiu, která se s největší pravděpodobností té průmyslové špionáže dopustila. Zatím mi při výslechu odmítla cokoli prozradit, ale snad se nám ji ještě podaří přesvědčit.“

* * *

Princezna Leia se nudila. Ba více než to, byla nesmírně naštvaná. Kvůli tomu, že ji chytili, přijde o tu velkolepou show na Alderaanu. Vztekle mrštila polštářem proti dveřím, kterými právě v ten okamžik vcházel Darth Vader v doprovodu Vilhufa Tarkina. Vader polštář zachytil levou rukou a vyčítavým tónem se obrátil na Leiu: „To není zrovna hezké chování, princezno. Chápu ale, že se zde nudíte a byla byste ráda úplně jinde. Tak přestaňte dělat hlouposti, řekněte nám, co od vás chceme vědět, a my vás okamžitě propustíme.“
„Lžete!“ vykřikla Leia.
„Ale vaše výsosti…“ vložil se do toho grandmoff Tarkin, „sám císař vyslovil souhlas s vaším stíháním za průmyslovou špionáž na svobodě a okamžitým propuštěním z vazby v případě, že nám poskytnete informace, které neváhám označit za životně důležité.“
Za Tarkinovými zády vklouzla do místnosti neobvyklá věc. Velká černá koule, ze které trčela na všechny strany jakási chapadla s nůžkami, pinzetami a jinými podivnými předměty. Pomalu se přibližovala k princezně. Ta nikdy něco podobného neviděla, obávala se toho nejhoršího. Strachy se přikrčila ke zdi, ale ta věc se k ní stále blížila…
„Myslím, že nadešel čas,“ pronesl velmi ostře Vader, „abychom si spolu popovídali o kódech k Laser Star, princezno. Toto je kadeřnický a kosmetický droid, poslední model. Teď vám ukáže, co umí – a pokud budete rozumná, může být váš.“

* * *

Na Alderaanu měli důvod k oslavě. Díky ukradeným kódům nejen že se jim podařilo dálkově ovládnout celé řídící centrum Laser Star, ale jejich technikům se podařilo hlavní řídící počítač dokonce přeheslovat tak, že se do něj už nikdo z imperiálních nedostal. Hlavní technik slavnostně donesl ovládací panel Bailu Organovi. Ten svolal všechny své nejbližší spolupracovníky a přátele včetně Obi-Wana.
„Jste svědky historické chvíle, dámy a pánové,“ řekl hrdě. „Nejdokonalejší zábavnou show Impéria pro vánoční oslavy v celých dosavadních dějinách máme nyní v moci my, zastánci pravé víry. Nyní povolám Laser Star na oběžnou dráhu Alderaanu.“ Zadal souřadnice…

* * *

„Na ženu projevuje neuvěřitelnou rezistenci. A to už jí ten droid provedl devět změn účesu, šest pleťových masek, laserovou depilaci, skořicový zábal a masáž dekoltu žen-šenovou mastí. Já už nevím, co máme dělat,“ konstatoval poraženeckým tónem Darth Vader.
„Skutečně devět?“ reagoval na to udiveně grandmoff Tarkin. „Neuvěřitelné. Ale máme čas jen do dnešní půlnoci, lorde Vadere. Ten kód musíme získat zpět! Za každou cenu.“
Do místnosti vstoupil důstojník. Uklonil se přítomným a s neskrývaným děsem v hlase pronesl: „Jsme na oběžné dráze Alderaanu, pane.“
„Ne!!!“ vykřikli současně Vader s Tarkinem.
Darth Vader se z toho šoku vzpamatoval jako první. Obrátil s k důstojníkovi: „Okamžitě sem přiveďte princeznu Leiu!“
Leia Organa se zbrusu nově natrvalenou melírovanou lví hřívou pomalu vplula do pracovny generálního ředitele Tarkina. Povýšeně se rozhlédla kolem.
„Potřebujete ode mne něco, pánové?“ zeptala se drze.
„Jste opravdu půvabná, výsosti,“ začal Vilhuf Tarkin. „Okouzlující. Nevíte, jak je pro mě těžké, když vám musím sdělit, že vaše domovská planeta je ve smrtelném nebezpečí.“ Ukázal k oknu, za kterým se skvěl modrozelený kotouč Alderaanu.
„Nevěřím vám ani slovo, vy chudáci,“ pohodila hlavou Leia. „Utiskovali jste zastánce staré víry dost dlouho. Ale nejde to do nekonečna. Vzepřeli jsme se vám. A já vám nic neprozradím. Nedonutili jste mě lichotkami a úplatky, nedonutíte mne ani strašením.“
„Buďte přece rozumná, výsosti,“ vložil se do jejich rozhovoru Vader. „Jinak…“
„Jinak co?“ odsekla princezna.
„Jinak uvidíte za pár hodin, co dokážou lasery naší stanice,“ řekl místo něj Tarkin.
„Už se na to těším,“ vzpurně ohrnula ret. „Doufám, že ačkoli jsem váš zajatec, tak že nebudete přece jen takoví mizerové, abyste mi zkazili Vánoce a nenechali mě se dívat.“
„Jen abyste nám jednou nebyla vděčná za to, kdybychom vás té podívané ušetřili,“ pronesl temně Vader. „Nemáte vůbec představu o síle zdejších superlaserů.“
„Nechte si to strašení, já nejsem malá holka. Jsou Vánoce a já mám právo je oslavit podle své víry. Takže při půlnočním přípitku budu sledovat největší laserovou show v dějinách. A tato show bude na počest jedijské víry, rozumíte!?“ vykřikla.

* * *

Na Laser Star panovala stísněná nálada. Pokusili se sice spojit se s vládcem Alderaanu Bailem Organou, ale ten neodpovídal. Byl tak opilý sebejistotou, že to hraničilo s bláznovstvím. Dokonce neodpověděl ani na vysílání samotného císaře. A princezna Leia se chovala jako druhý blázen. Byli ochotní jí splnit jakýkoli rozmar v domnění, že ji tím obměkčí a ona se zkontaktuje se svým otcem, aby mu na poslední chvíli zabránila v tom šílenství, k němuž se chystal. Tak Darth Vader a Vilhuf Tarkin spolu s dalšími svými spolupracovníky seděli u štědrovečerní večeře, která probíhala přesně podle Leiných přání. Se zaťatými zuby přetrpěli modlitby ke všem jedijským mistrům, co jich jen kdy bylo, kvůli kterým pak jedli poněkud studenou rybí polévku a vystydlého kapra. Jestli Darth Vader něco opravdu nenáviděl, byl to kapr. Znechuceně se rýpal v talíři, ale snažil se to na sobě nedat příliš znát…
„Splnili jsme všechna vaše přání, princezno,“ konstatoval Tarkin, který dojedl jako první.
„Tak byste se měla zachovat také fér a spojit se s vaším otcem na Alderaanu. Do půlnoci zbývá pár desítek minut. Je poslední šance zachránit vaši domovskou planetu,“ dodal Vader poté, co vyplivl kostičku.
„Je neuvěřitelné, co všechno jsou ochotní císař a jeho sluhové udělat jen proto, aby si zachovali v galaxii monopol na zábavu,“ odpověděla pohrdavě Leia. „Ale nemusíte mít strach, z této laserové show bude přímý přenos na všechny obydlené světy. Metropoli nevyjímaje,“ dodala jedovatě. „Doufám taky, že pro mne máte i nějaké dárky. Do půlnoci zbývá téměř hodina, tak to je ještě stihnu rozbalit,“ pronesla ironicky.

* * *

Bylo těsně před půlnocí. Bail Organa stál na balkonu královského paláce. V ruce držel sklenku s nejlepším alderaanským šampaňským. Po jeho boku stál jím nově jmenovaný vzdoro-arcibiskup Obi-Wan Kenobi. Zvon na katedrále svatého Qui-Gona začal odbíjet půlnoc. Alderaanský vládce pozvedl skleničku.
„Připíjím všem vyznavačům pravé víry,“ rozléhal se jeho hlas náměstím. „Pokoj vám, lidé dobré vůle.“ Pak se obrátil ke Kenobimu: „Prosím, otče Obi-Wane.“
„Doba temna skončila, nastává nová epocha, která bude patřit naší staré víře,“ pronesl zvučným hlasem Obi-Wan. „Sithské kacířství je poraženo, jedijští světci a světice nám pomohli, proto nyní mohou pravověrní na Aldraanu spatřit to, co dosud neviděla a ani živě neuvidí hříšná metropole. Jen vy, kteří vyznáváte pravou víru, jste vyvolení, abyste spatřili to, co dosud žádné oko v galaxii nespatřilo. Přeji vám všem milostiplné a požehnané Vánoce!“
Jako na povel se rozezněly zvony na věžích všech alderaanských chrámů zasvěcených jedijské víře. Vládce Alderaanu zmáčkl hlavní tlačítko ovladače.

* * *

Osm superlaserů spustilo neuvěřitelnou světelnou show. Celá planeta se úplně ztratila v barevných obrazcích, které tryskaly z útrob Laser Star. I princezna Leia stála u okna s úžasem ve tváři. Tohle přece jen nečekala, předstihlo to i její nejdivočejší představy. Tarkin s Vaderem stáli za ní. Spíše než úžas nad tím, co vidí, je svíraly obavy. Na rozdíl od Leiy znali velmi dobře všechny technické parametry a nebyla jim neznámá skutečná síla superlaserů této stanice. Věděli, že už je pozdě. Nyní by mohl pomoci jen zázrak…
Světelné divadlo trvalo dlouhé desítky minut. Finále bylo opravdu oslnivé. V ten okamžik Leia pozvedla sebevědomě sklenku: „Na starou víru pánové! Tak šťastné a veselé!“
Když dopila, Alderaan už za oknem nebyl.Seznam příběhů Konec