Dilema zodpovědnosti

Autor: Major


Kapitola 6.

Analýza samozřejmě nikam nevedla. Všichni členové rady už byli nervózní. Olej do ohně přilil i generál Cracken. Nebo spíše zprávy, které přinesl.
„Dostali jsme novou zprávu z Impéria,“ řekl a vložil záznam do holoprojektoru. Před členy rady se objevil obraz planety a dvě lodě v obranných pozicích na jejím orbitě. „Plukovník Goron, to je ten otrokář, co se před dvanácti lety oddělil od Impéria, přišel o svoji druhou nejdůležitější planetu, Charón, která je v Jádru, jeden den cesty od Coruscantu. Tím ztratil svůj vliv mezi diktátory Jádra a bude se ji určitě snažit získat zpět. Důležité ale je, že o ni přišel bez jediného výstřelu a navíc i o jednu ze svých lodí, hvězdný destruktor třídy Victory jménem Relevator.“
„Byla zničena a my nevíme jak?“ zeptal se generál Bel Iblis?
„Ne, přešla na stranu útočníka. To je ten imperiální hvězdný destruktor,“ ukázal na větší loď. „Ta loď nebyla dosud identifikována, ale pracuje se na tom.“
„Kdo může velet lodi, která jen se objeví v nějaké imperiální soustavě, hned získá na svoji stranu místní obranné síly?“ řekl Bel Iblis.
„V minulosti to dokázal jen jeden člověk, pokud se pamatuju,“ řekl admirál Ackbar. „Ten samý, co ho tak mistrně napodobil ten podvodník Flim.“
Místnost citelně ochladla. Prezident Gavrisom natáhl křídlo a vypnul hologram. „Generále Crackene, zjistíte původ té lodi a důvod, proč se k němu Relevator přidal. Admirále Ackbare, budete sledovat pohyb jednotek v soustavě Charón. Pokud se tam objeví jakákoliv jiná loď, neprodleně o tom informujete radu.“
„Ano, pane prezidente.“
„Generále Bel Iblisi,“ podíval se na Corelliana. „Spojte se prosím s admirálem Pellaeonem a požádejte ho, zda by nám k tomu neposkytl nějaké další informace.“
„To je další věc, pane prezidente. Admirál Pellaeon zmizel.“
Zrak všech přítomných se okamžitě obrátil na Crackena.“
„Co povídáte?“ vydechla Leia. „Jak zmizel?“
„To zjišťujeme, Leio. Zatím to vypadá, že odjel na inspekční cestu po Impériu a hlavně nově připojených soustavách. Potom, co dorazil na nějaký Horus, což je planeta kdesi v Neznámých regionech, zmizel.“
„Nemohl přece jen tak zmizet, generále“ řekl prezident Gavrisom. „Musí existovat nějaké vysvětlení.“
„Oficiálně by neměl mít žádný kontakt, jelikož poloha té planety Horus má zůstat utajena“, přisvědčil Cracken. Fakticky jsou z toho ale všichni v Impériu pořádně na větvi. Naši lidé se snažili Chimaeru na její cestě sledovat. Pravdou je, že kapitán Ardiff provedl celou řadu velmi složitých manévrů, o kterých ani admirál Drayson nevěděl, že je ta loď dokáže a pak nejspíš sklopili maskovací štít.“ Cracken pokrčil rameny. „Na utajení polohy té planety jim hodně záleželo.“
„Dobrá,“ řekl po chvíli mlčení Gavrisom. „Každý máte své úkoly, rozejděte se za nimi. Až budeme mít další informace, rozhodneme, co dále.“
Prezident vstal a většina ostatních jej následovala. Admirál Ackbar odchytil generála Crackena a Bel Iblise a společně zamířili k prezidentu Gavrisonovi. Leia šla pomalu ke své kanceláři, když se za ní ozval čísi hlas.
„Leio, můžeme si na chvíli promluvit?“
Otočila se. Byl to generál Bel Iblis.
„Jistě generále. O co jde?“
„Nemohli bychom do vaší kanceláře?“ zeptal se Bel Iblis.

* * *

„Leio,“ začal generál, když se posadili. „Je tu něco, co na schůzi rady nezaznělo a o čem by jste měla vědět.“
Samozřejmě, jinak by si generál Cracken nepotřeboval v ústraní promluvit s prezidentem a dvěma nejvýznačnějšími novorepublikovými vojevůdci, pomyslela si lehce popuzeně.
„Co by to mělo být generále,“ moc se snažila, aby do jejího hlasu nepronikly její pocity.
Generál si toho zřejmě nepovšiml. „Začnu trochu ze široka,“ řekl Bel Iblis. „Ten problém, o kterém jste mluvila, ten s vykupováním hvězdných destruktorů,“ upřesnil generál. „Tak tento problém nezačal teď v této době. To jenom kupci vyšli otevřeně na trh. Ve skutečnosti někdo skupuje lodě už nejméně osm let.“
„Proč jste to tedy už nezarazili?“ divila se Leia. „Pokud někdo kupuje hvězdné destruktory osm let, pak jste měli dostatek času jej najít.“
„V tomto právě vězí.“ Ohradil se generál. „Ať je to kdokoli, po celou tu dobu kupoval všechny možné lodě různých tříd a velikostí a takřka v jakémkoliv množství, jen ne hvězdné destruktory. To byly prakticky jediné lodě, o které nebyl zájem, hlavně z provozních důvodů a taky proto, že nikdo nechtěl riskovat, že by se o něj zajímala naše rozvědka. Proto jich většinou mnoho zůstalo ladem. Vzpomínáte si na bitvu u Bothawui.“
„Ano, samozřejmě,“ přisvědčila Leia.
„Impérium tam tehdy vyslalo tři hvězdné destruktory proti stovce novorepublikových lodí a málem se jim podařilo vyhrát. Chci říct, viděla jste sama, jak jsou ty lodě mocné.“
To byla pravda. Třem imperiálním hvězdným destruktorům nestačila více jak stovka novorepublikových lodí a nebýt Hanova nápadu a nakonec i bothanské armády, mohla ta bitva skončit naprostým fiaskem.
„Poté, co byla podepsána dohoda s Impériem bylo třeba zabránit tomu, aby se tak mocné zbraně dostaly do soukromých rukou. Ovšem byla by škoda je zničit,“ generál se odmlčel a pohlédl na Leiu.
„A tak vznikly tajné novorepublikové zálohy,“ dodala za něj Leia.
„Vlastně vznikl projekt Storage,“ řekl Bel Iblis. „Popravdě, všechny ty zvěsti o tajné novorepublikové armádě nejsou nic jiného, než jen pouhou propagandou. Nikdy bychom v době míru nesehnali posádky a prostředky pro takovou flotilu. V dobách mobilizace zase není problém sehnat dostatek lidí, ale lodí. S projektem Storage byl tento problém definitivně vyřešen.“
„Mohu vědět, co je to za projekt?“ zeptala se Leia.
„Ale jistě“, usmál se Bel Iblis. „Vybudovali jsme jakési skladiště deaktivovaných hvězdných destruktorů v perfektním stavu, které jsou udržovány unikátním systémem jisté soukromé společnosti. Celý projekt je plně automatický, takže tam na to dohlíží jen pár stovek techniků a vojáků.“
„A kolik je tam těch lodí?“
„Asi čtyřicet. Původní plán byl dosáhnout počtu jedné stovky. Bohužel, pár desítek vytipovaných lodí nám někdo vyfoukl.“
„Nejspíš se o tom vašem tajném vykupování lodí někdo dozvěděl a předběhl vás, aby mohl spekulovat.“
„Snad,“ připustil Bel Iblis. „V lepším případě. V tom horším nějaký moff, jako byl ten Disra a v nejhorším warlord typu Zsinje.“
„Nebo velkoadmirála Thrawna?“ nadhodila Leia.
„Ne, žádný vojevůdce typu Thrawna se už neobjeví. Thrawn byl jen jeden,“ zavrtěl smutně Bel Iblis. „Něco vám řeknu, Leio. Nikdy plně nedoceníme oběť, kterou vykonal ten Noghri. Vy to nevíte, ale už v době před bitvou o Bilbingri jsme měli vypracovány plány přechodu naší armády z regulérní na partyzánskou. A tam na Bilbingri jsme přesáhli hranici porážky. Upřímně lituju, že Thrawna získal Palpatine a ne my. Všechno mohlo být jinak.“
„Snad ho neobdivujete, generále? Kdyby nesouhlasil s císařovým Novým řádem, mohl se proti němu postavit, když byl jmenován velkoadmirálem. Celá jeho armáda by se za něj postavila a ani Vader by s tím mnoho nezmohl. Místo toho pomohl zlikvidovat jiného velkoadmirála, který se o to pokusil.“
„No možná proto ho Císař poslal do neznámých regionů. Já si ale myslím, že velkou roli v tom hrála jeho vojenská čest. Nikdy by nezradil někoho, komu přísahal věrnost. Každopádně musím přiznat, že mu žádný náš velitel nesahal ani po paty.“
„Příliš se podceňujete, generále,“ namítla Leia. „byl jste to vy, kdo před ním ubránil Coruscant a koho považoval za rovnocenného soupeře.“
Generál mávl rukou. „Coruscant nepadl jen proto, že ho ani dobýt nechtěl. Věděl, že by ho jeho obrana stála zbytečně mnoho sil, které tehdy potřeboval jinde. Ale když už jste nadhodila Coruscant, já a admirál Ackbar si myslíme, že se na něj možná chystá frontální útok.“
Leia byla v šoku. „Co jste to říkal?“
Generál si v křesle lehce poposedl. „Ten útok na Charón nebyla náhoda, Leio. Vy politici to možná nepoznáte, ale my už bojujeme příliš dlouho, abychom nepochopili, že se za tím skrývá něco víc. Nikdo nezaútočí na Charón, aniž by plánoval využití tak dobré předsunuté pozice.“
„A pokud to souvisí s tím výkupem těch lodí,“ dodala zamyšleně Leia. „Myslíte, že to byl důvod zmizení admirála Pellaeona? On je přece největší zastánce míru mezi námi a Impériem.“
„Nevím Leio,“ svraštil obočí generál Bel Iblis. „Každopádně si myslím, že by stálo za to najít a prozkoumat tu tajemnou soustavu Horus. A zjistit, kdo je její ještě tajemnější vládce. A proč se tak dlouho skrýval.“

* * *

„Selhal jsem, mistře,“ řekl Obran Manon. „Zklamal jsem vás a vrhl špatné světlo na náš Řád.“
„Ne,“ řekl Luke pevně. „Neselhal jsi. Musíš se jen více naučit používat Sílu pro podporu svých smyslů.“
„Ale, vždyť jste nás učil, že máme Sílu používat jen minimálně,“ namítl Manon.
„Používat Sílu přímo, je nebezpečné,“ přisvědčil Luke. „Používat jí pro rozvíjení vlastních smyslů je naopak prospěšné. Kdybys použil sílu pro propátrání té chodby, možná bys Defely nadále neviděl, ale pomocí Síly bys vycítil jejich přítomnost,“ Luke vstal ze své židle a přešel ke svému stolu. „Každopádně mám pro tebe nový úkol, Obrane“, řekl, vzal ze stolu datapad a podal jej mladému Jedimu. „Admirál Ackbar mě požádal, abych na tyto souřadnice poslal jednoho ze svých rytířů. Bude to lehká mise, ale přesto nepodceňuj temnou stranu Síly, Obrane.“
„Ne, mistře, nebojte se,“ řekl Manon a rozběhl směrem ke své lodi. Hlídání několika zakonzervovaných lodí, pomyslel si. Prima. Bude to sice nuda, ale alespoň si procvičím to rozvíjení smyslů.<<< Předchozí Seznam příběhů Pokračování příště...