Dilema zodpovědnosti

Autor: Major


Kapitola 4.

Nejednalo se o žádný přepad Impéria, žádný útok duchů ani nebezpečného dravce. Jak Luke zjistil, jeden z novorepublikových techniků opravujících na Yavinu IV bývalou leteckou základnu Aliance procházel temnými chodbami maassijského chrámu a narazil na Noghrije. Ten o technikovi dávno věděl, technik však o něm neměl ani potuchy. Noghri se rozhodl technika upozornit poklepáním na rameno na svoji přítomnost a dosáhl přesného opaku. Překvpený muž vykřikl, uskočil, praštil se do hlavy a omdlel. Naštěstí se jednalo jen o lehký otřes mozku a technik se možná pár nocí nevyspí.
Už by sis měl konečně uvědomit, že se tvůj život bude skládat jen ze samých takových drobných vyrušení, pomyslel si. Impérium bylo konečně zastaveno a jediné, co ohrožovalo Novou republiku, byly politické neshody. Hrdinové a mistři Jedi budou pomalu patřit do starého železa. Galaxie a to i její imperiální část si začala pomalu zvykat na klid a mír a na všední život. Jediné, co může mistra Jedi trápit, je výcvik studentů a pár nočních můr. Koneckonců, sny co má, nemusí být ničím jiným než vzpomínkami na dávné dobytí Coruscantu, které se mu nedostatkem vzrušení vybavuje. Je načase, aby přestal svoji sestru zatěžovat obavami z každé vzpomínky na minulost a zvykl si na nudný život, který měl konečně před sebou. Vlastně tak nudný zase nebyl, když vzal potaz jednu osobu s rudě zářícími vlasy.

* * *

Nacházeli se v leteckých továrnách. Pellaeon obdivně sledoval halu, kde byly uloženy a testovány nové stíhačky TIE Interceptor. Kolem nich se motali droidi a technici a nad nimi bděli na takticky umístěných strážních plošinách stormtroopeři. Pellaeonovi neuniklo, že jsou prostory továrny udržovány v úzkostlivé čistotě, stejně jako kombinézy techniků, či zbroj vojáků. Ačkoliv se tomu Pellaeon úpěnlivě bránil, neustále upadal do nostalgie nad starým Impériem. Disciplína, pořádek a profesionální přístup jako za starých časů byla vidět na každém kroku v této soustavě a tak nebylo ani divu.
Přesunul svůj pohled na Targena a záviděl mu neskrývanou hrdost, která se mladému důstojníkovi zračila v obličeji. Kéž by on tak mohl cítit stejnou hrdost nad svými úspěchy.
„Kolik stíhaček vyrábíte?“
Admirál se otočil na Pellaeona. „Celá naše produkce neklesá pod tisíc lodí měsíčně.“ Opět přesunul svůj pohled do haly. „Z toho stíhačky tvoří přibližně šedesát procent objemu výroby, bombardéry dvacet procent, průzkumné a transportní verze asi osm procent a zbytek tvoří hlídkové lodě a další typy, jako například útočné raketoplány, Maraudery a podobně.“
„Jinými slovy se soustředíte na lodě, které budou k dispozici pro vaše nové destruktory,“ spočítal si Pellaeon. „A podpůrné lodě.“
„Ano,“ přisvědčil Targen. „Ale imperiální destruktory tvoří pouze páteř naší flotily. Musíme počítat s tím, že jakmile bude nepřítel rozprášen, přejde do partyzánské války a bude napadat hlavně naše zásobovací linie. Potřebujeme tudíž i lodě vhodné na obranu proti těmto útokům, jako jsou Maraudery a Vessely.“
„Jsou tu ještě pašeráci a piráti,“ Pellaeon pocítil záchvěv hněvu. „Zvlášť pašeráci dokázali v minulosti několikrát překazit plány Impéria.“
„To ano.“ Admirál se usmál. „Ovšem pašeráci nebudou problém až začneme. Kapitán Brandei je osobně zlikviduje.“
Pellaeon se podíval na kapitána a všiml si jeho úšklebku. Vzpomněl si na likvidaci Peremptory, provedenou před deseti lety povstalci a pašeráky v bitvě o flotilu Katana. Bylo mu jasné, že by si Brandei pomstu náležitě vychutnal.
„A co Jedi?“ Pellaeon jednou vedl útok na akademii Jediů a musel bezmocně přihlížet, jak se mění v katastrofu. Tenkrát je to stálo superdestruktor Knight Hammer.
„O Jedi se postará Kir Kanos.“ Targen se na Pellaeona usmál. „Jediové zase nejsou takový problém. Většina z nich je na misích po celé galaxii. Nebude těžké je najít a zlikvidovat. Ostatně s tím se již brzy začne. A o tu jejich akademii se postará císařská garda. Kanos své muže dobře vycvičil. Nebudou mít nejmenší šanci.“

* * *

Obran Manon se procházel temnými koridory Sluis Vanu. Měl za úkol dohlédnout na střežení těžce poškozeného superdestruktoru New Guard, získaného nedávno při jedné tajné misi Jediů. Samo osobě bylo neuvěřitelné, že taková ohromná loď zůstala utajena jak Nové republice tak i Impériu, ale stalo se. Každopádně, nikdo nepochyboval, že tento superdestruktor neujde zájmům některých frakcí Impéria, a proto se Mistr Skywalker rozhodl pomoci Nové republice s jeho ostrahou. Takže kromě standartní ostrahy a jednoho z novorepublikových comandos zde byl i rytíř Obran Manon. A velmi se nudil. Podle jeho názoru se stejně nikdo nepokusí ukrást loď takové velikosti prostě z toho důvodu, že by k jejímu dobytí a zprovoznění potřeboval tisíce mužů. A takový výsadek nelze na Sluis Vanu provést. Navíc, loď neměla funkční štíty, takže by jí sluis-vanské obranné síly rozstřílely dřív, než by se jí podařilo dostat do hyperprostoru. Kdepak, tuhle kocábku čeká klidná služba pod vlajkou Nové republiky.
Klank.
Co to bylo? Manon se prudce otočil. Kromě kutálející se trubky v koridoru nikdo nebyl. Kromě trubky, která se očividně vykutálela zpoza rohu druhého koridoru. Manon sáhl pod svůj hnědý plášť a vytáhl světelný meč, jakmile ho zažehl, uslyšel za sebou zašustění látky. Otočil se a spatřil dva comandos, jak se k němu téměř neslyšně blíží. Soustředil se opět před sebe, ale kromě obvyklé změti stínů vytvořených září jeho čepele nic neviděl. Nicméně trubky nepadají sami od sebe.

* * *

Pellaeon s potěšením pozoroval horečnou činnost, odehrávající se za průzorem imperiálního destruktoru Protector. Dvanáct staronových destruktorů bylo obletováno stovkami konstrukčních a opravárenských lodí a tisíci droidy a techniky ve skafandrech. Raketoplány přilétaly a odlétaly, neustále doplňujíc potřebný materiál. Kolem loděnic hlídkovaly čtyři destruktory třídy Victory, Brandeiův Judicator a letky stíhaček TIE z bitevních stanic.
„Nezdá se mi, že by ty destruktory byly nějak zvlášť poškozené,“ řekl.
Admirál pokynul Brandeiovi. Ten podal Pellaeonovi datakartu. „Tohle byl těžší případ. Většinou se jedná o nějakým způsobem nedokončené lodě. Dvě neměly můstek a jedna byla kompletně rozkradená. Tam to bylo nejnáročnější. Ty ostatní byly jen bez vybavení. Zvládli jsme to za tři měsíce.“
Pellaeon odtrhl oči od textu. „Cože?“
Brandei se hrdě usmíval. „Tři měsíce nám to trvalo, než jsme je dali do pořádku.“
Pellaeon se znovu podíval přes průzor. Kolem lodí bylo skutečně neskutečné množství dělníků a lodí. „Jak jste to dokázali?“
„Všechna ta technika a ti dělníci pracují pro soukromé firmy,“ odpověděl za Brandeie admirál. „Každá se specializuje na něco jiného. Jsou tam dodavatelé štítů, pohonů, zbraní, specialisté na konstrukce a další. Zkušenosti získali na stavbě těch dvanácti destruktorů a dalších velkých lodí, co rozšířily naše obranné síly. Něco takového, jako je organizace a provedení komplexních oprav, pro ně opravdu nepředstavuje velký problém.“
„Tvrdil jste, že chcete postavit útočnou flotilu o sto lodích,“ řekl po chvíli zamyšlení Pellaeon. „Pokud bereme v úvahu rychlost probíhajících oprav, nepodaří se vám ji vybudovat dříve než za dva roky.“ Podíval se znovu na lodě. „Nehledě na dobu, po kterou bude trvat výcvik posádek,“ dodal.
„Tři měsíce jsou maximum,“ přisvědčil Targen. „Nás už ale čekají jen samé lehké opravy, dozbrojování a podobně. Pokud jde o posádky, ty se cvičí střídavě na planetách a střídavě na destruktorech třídy Victory. Není to sice to samé, ale pro výcvik velitelů a důstojníků to stačí. Stejně se většinou jedná o lidi z původní eskadry, kteří již mají nějaké zkušenosti, jako třeba posádka Judicatoru. Takže nejvýše tak rok příprav. Pak budeme schopni zaútočit s flotilou šedesáti lodí.“
Rok času, abych mu to rozmluvil, pomyslel si Pellaeon a podíval se na loděnice. Nebo vypověděl smlouvu Nové republice.

* * *

V chodbě nikdo nebyl. Manon, všech osm mužů comandos a několik vojáků prohledali celou oblast a nic.
Když se vraceli uslyšeli skřípavý zvuk.
„To zní jako odepínání ukotvovacích vzpěr,“ podotkl jeden z vojáků. Všichni se okamžitě rozeběhli směrem k otevřenému doku.

* * *

Wild Karrde proletěl Coruscantskou obranným pásmem a zamířil k určenému hangáru. Leila Organa Solo, její manžel a čestná stráž čekali u spojovacího koridoru.
Talon Karrde sestoupil po plošině a pokynul čekajícím. „Radní Organo Solo, jsem rád, že vás opět vidím. A vás samozřejmě také generále Solo.“ Pohled na bývalého pašeráka a později slavného generála Nové republiky mu bolestně připomněl, jak moc se snažil, aby nedopadl stejně a zachoval si neutralitu. Jenže to by kdysi nesměl narazit na obyčejný X-wing s neobyčejným pilotem bezmocně zejícím uprostřed vesmíru.
„O co jde, Karrde?“ zeptal se Solo. „Co máte tak naléhavého, že vás to přivedlo až sem?“
„Nemyslím si, že toto je zrovna místo, kde by jsme to mohli probírat, generále Solo.“
„Dobrá,“ řekla Organa Solo. „Pojďme tedy do mé kanceláře.“

* * *

Nestihli to. New Guard majestátně odplouval pryč. Velitel vojáků, seržant, vytáhl komlink. „New Guard byl unesen. Opakuji, New Guard byl unesen. Musíte jej neprodleně zastavit.“
Chvíli se nedělo nic. Pak se od leteckých základen přibližovaly letky B-wingů a X-wingů.
„Proč posíláte stíhačky, proč nesundáte tu kraksnu z oblohy, vždyť nemá žádné štíty?“ řval seržant do komlinku. Jeho obličej, celý rudý, náhle zbělal. „Jaká sabotáž?“ Chvíli jenom zaraženě poslouchal, pak se podíval na Manona. „Někdo se jim dostal do počítače,“ hlesl. „Dělostřelci dostali rozkaz nestřílet a pak jim spadlo spojení.“
Pohlédli na vzdalující se superdestruktor. Ten zakmital v klamném manévru a skočil do hyperprostoru. Všichni jen schlíple sledovali stíhačky dorazivší na místo, kde ještě před chvíli byla loď, kterou měli hlídat.

* * *

Pohodlně se usadili a Karrde začal. „Dozvěděl jsem se, že Nová republika tajně vykupuje nepoužívané imperiální hvězdné destruktory. Tak jsem si myslel, že mi o tom povíte něco víc, než je možné zjistit z holozpráv.“ Podíval se na reakce přítomných.
Leia Organa Solo zachovala tradiční jediovsky kamenný výraz.„ Jak jste přišel na Novou republiku?“
„Můj zdroj této informace sehnal a prodal jednu takovou loď prostředníkovi, kterého pak nechal sledovat. Loď byla dopravena do systému, kde se připojila k šesti dalším.“
„Takže Impérium,“ konstatovala Leia.
„Můj zdroj si to zprvu také myslel,“ přisvědčil Karrde. „Ty destruktory tam ale jen tak nehybně trčely. Dohlížel na ně moncalamarianský hvězdný křižník, nějaké menší novorepublikové lodě a patřičný doprovod stíhaček.“
Leia na sobě nedala nic znát, ale Solo se ošil. Karrde se mu podíval do očí, ale nic kromě zmatku a překvapení v nich nezahlédl.
„Pokud je tomu tak, pak se jedná o utajenou akci a k tomu se já nemohu vyjadřovat,“ řekla Leia, zatímco Hanovi zapípal komlink. „Popravdě o tom já sama nic nevím.“
„Já vám to věřím,“ řekl Karrde sarkaticky. Pak si všiml, jak Solo zkoprněl a odmlčel se.
Solo vypnul komlink .„To byl Wedge. Byla vyhlášena nejvyšší pohotovost. Na Sluis Vanu byl před půl hodinou ukraden superdestruktor New Guard.“

* * *

Prohlíželi záznamy. Veškeré sledovací zařízení v tom sektoru bylo vyřazeno, kromě nedávno instalované kamery. Sluiští experti bleskově zpracovali informace a kurýrní loď okamžitě odletěla na Coruscant. Druhý den se mohla sejít vnitřní rada v čele s prezidentem Gavrisomem, který natáhl křídlo a zapnul holoprojektor.
Všichni se co nejvíce naklonili k holoprojektoru. Objevil se obraz vchodu do spojovací chodby. U dveří stáli dva vojáci. Najednou se oba skáceli na polahu. Byl vidět stín prvního z útočníků, pak další a další…
… a pak se otevřely dveře a stíny vešli do chodby. Han Solo si jen tiše povzdechl. Admirál Ackbar ten povzdech zaregistroval .„Vy je znáte, generále Solo?“
„Bohužel ano.“ Han cítil pohled své ženy. „S jedním jsem se setkal v jednom kasinu před deseti lety. Nebylo to příjemné setkání.“
„Co jsou zač?“ zeptal se prezident Gavrisom.
„Nějací Defelové. Alespoň jim tak říkal zloděj lodí, s kterým ten jeden spolupracoval.“ Han se podíval na Leiu. „Jejich tělo pohlcuje světlo a oni vypadají jako stín. Nevím, jak to dělají, ale je to hodně působivé.“
„To ano,“ přisvědčil admirál Ackbar. „Ti dva strážní si rozhodně nepamatovali, že by někoho viděli. Neviděl je dokonce ani rytíř Jedi, který tam pomáhal s ostrahou.“
„Protože nevěděl, že něco takového existuje,“ pronesla napjatě Leia.
„Nikdo se nesnaží obvinit rytíře Jedi z neschopnosti. Ti Defelové oklamali všechny,“ řekl prezident Gavrisom a podíval se na Moncalamariana. „Otázkou je, proč ukradli tu loď.“
„Možná se dozvěděli o tom našem tajném vykupování ladem ležících imperiálních hvězdných destruktorů,“ zkusila to Leia.
Všichni se na ní zaraženě podívali. „O jakém našem vykupování destruktorů to mluvíte?“ zeptal se admirál Ackbar.
„Někdo vykupuje imperiální hvězdné destruktory. Jeden prodejce sledoval prostředníka tohoto prodeje a dostal se do soustavy, kde bylo šest dalších destruktorů a novorepubliková eskadra vedená moncalamarianským hvězdným křižníkem.“
„Admirále Ackbare?“ prezident Gavrisom natočil hlavu k Moncalamarianovi. „Existuje něco, co bychom měli vědět?“
„Ujišťuji vás, pane prezidente, že se moje jednotky nepodílí na vykupování žádných nepoužívaných imperiálních lodí. Stejně tak ani můj národ.“
„Věřím vám,“ řekl prezident Gavrisom přesvědčeně. „Nicméně, pokud nejvyšší velení o takové akci nic neví, pak je otázkou, zda k ní vůbec došlo,“ podíval se na Leiu. „Máte nějaké důkazy, radní Organo Solo?“
Leia přikývla.
„Máte je tady?“
„Ne, pane prezidente. Moji přátelé analyzují nahrávku a snaží se zjistit totožnost toho křižníku.“
„Bylo by lepší, kdyby ji analyzovali moncalamarianští stavitelé těchto lodí,“ řekl admirál Ackbar.
„To nepochybně ano, admirále,“ přisvědčil Gavrisom. „Radní Organo Solo, poskytněte prosím jednu kopii admirálu Ackbaru a jednu radě.“
Leia přikývla. „Jistě, pane prezidente.“<<< Předchozí Seznam příběhů Další >>>