Mistr Síly


Autor: Imperator


Kapitola 3.

Z těch nejkrásnějších výškových budov, které byly chloubou Rosova domovského města nezbylo nic, než obrovské hromady sutin, pod kterými byly pohřbeny miliony životů. Při tom obrovském zmatku, křiku a zvucích bortících se budov a explozí energetických uzlů města se Ros nedokázal soustředit. Ale to nebylo to nejhorší. Planeta byla kdysi krásnou zelenou plání, plnou života a veselí. To se změnilo. Masová vražda rozvrátila planetu a přinesla na ní temnou stranu. Ros byl ještě nezkušený Jedi. Nemohl se ponořit do toku Síly, aniž by nemusel bojovat s pokušením. Se stejným pokušením, kterému podlehl na oběžné dráze.
Jeho X-Wing seděl ne bývalém náměstí a R2 prováděl opravy. Několik vodičů bylo přepálených a jeden panel vyhořel. Rosovy myšlenky se stále točily kolem smrti těchto lidí. Nemohl si odpustit to co se stalo. I když věděl, že nejbližší republiková loď by to k Alangaru těžko zvládla dříve, než jeho X-Wing z Tatooine. V těchto těžkých časech Nová republika neoplývá silami na zbyt, které by mohla rozmístit ve vnějším pásu. Ros stál a díval se směrem k právě vycházejícímu slunci. Jeho plášť vlál v mírném větru, který s sebou přinášel zápach smrti a krve. Krve, kterou Ros vidí na svých rukou.

* * *

Bývalý císařský palác na Coruscantu hned po ránu ožil naprostým zmatkem a chaosem. Široké chodby byly plné vládních úředníků, aristokratů, droidů, vojenského personálu a všech, kteří musejí být přítomni za situace, kdy je Impériem napadena novorepubliková planeta. Oválný sál s velkým podstavcem uprostřed byl uzavřený a u vchodu stály stráže. Okolo stolu bylo shromážděno několik osob a byly zabořeny do bouřlivé diskuse. Na velké obrazovce na stěně byla mapa sektoru Russit a hemžila se všemi možnými zprávami z nejbližších stanic a předběžnými odhady křižníků, které byly vyslány na pomoc. Bouřlivou debatu přerušil admirál Deur uhozením pěstí do stolu. Všichni ostatní se okamžitě otočili směrem ke Twi’lekovi v dokonale upravené admirálské uniformě. Jeho, za normálních okolností žlutá, kůže získala mírně růžový nádech a bylo vidět, že velitel coruscantské flotily je nadměrně rozzlobený.
„Čas diskuzí už dávno skončil. Já říkám, že bychom měli okamžitě shromáždit několik úderných jednotek a pustit se za nimi,“ řekl nakonec hlubokým hlasem.
„Pustit se za nimi? Vždyť ani nevíme kam zmizeli!“ oponovala major Jud’etjová, zástupkyně velitele rozvědky sídlící v paláci. Generál Cracken byl momentálně mimo Coruscant a nemohl se této schůze zúčastnit. „Posílat flotilu za něčím co neznáme, nevíme, kde to je a kolik toho je, to by bylo výhodnější prodat naše lodě Huttům!“ pokračovala a snažila se převýšit admirálův hlas. Vyměnili si krátký lhostejný pohled.
„My ale víme přesně, kdo na nás zaútočil,“ vložila se do rozhovoru Leia Organa Solo, prezidentka Nové republiky. „Bylo to Impérium. Jako již mnohokrát před tím a jako ještě mnohokrát zaútočí.“
„Proč ale zaútočili na Russit a hned zase zmizeli?“ zeptal se napůl pro sebe admirál Ackbar. „Podle kapitána Resurrection to nevypadalo, že by se chtělo Impérium na Rusistu zdržet.“
„Nejsou tam žádná významná naleziště surovin ani důležité vojenské objekty,“ informovala major Jud’etjová. Uprostřed kulatého stolu se náhle objevil hologram republikového důstojníka na palubě bojového křižníku. Když se přenos ustálil, vzorně zasalutoval.
„Mluvte, veliteli,“ pobídla ho Leia. Důstojník připažil.
„Prezidentko Organo, právě jsme dorazili do soustavy Russit. Na oběžnou dráhu planety se dostaneme asi za tři minuty, ale je jasné, že Impérium je pryč.“
„A co planeta?“ zeptal se admirál Ackbar.
„Kontaktovali jsme Russitskou vládu. Předseda vlády nám poděkoval za okamžitou pomoc, kterou Republika poslala, ale naštěstí nebyla nutná,“ když tato věta dozněla, všichni v sále byli mírně překvapeni, ale šťastni.
„Můžete být konkrétnější, veliteli?“ zeptala se Leia.
„Impérium nevypálilo na povrch planety jediný výstřel. Nedošlo ani k invazi. Ale oba Golany a stanice na oběžné dráze jsou zničeny.“
„Výborně, veliteli. Pokračujte v operaci,“ rozkázala Leia. Důstojník zasalutoval a hologram zmizel.
„Zničili Golany a stanici na orbitě, aby Russit nemohl včas zavolat o pomoc,“ spekuloval Ackbar. „Ale za jakým účelem plýtvali zásobami na něco takového?“
„Chtěli na sebe upozornit,“ nadhodil lhostejně admirál Deur. „Chtěli nám oznámit, že mají nového vůdce, Marcuse Anunda, schopného se svou flotilou dostat Republiku na kolena,“ admirál si odfrkl. „Je to stále stejná písnička. Imperiální arogance a namyšlenost budou jejich zkázou. Jako již mnohokrát v minulosti.“
„Neměl byste nepřítele tak lehkomyslně podceňovat, admirále,“ ozval se hlas od vstupních dveří. Všichni se otočili, až na Leiu. Vycítila přítomnost svého bratra již dávno před tím. Nakonec se ale také podívala ke vstupu a vyměnila si s Lukem láskyplný úsměv. „Nemuselo by se vám to vyplatit. Jako již mnohokrát v minulosti,“ dokončil Luke větu a sešel po schodech dolů. Přistoupil k sestře a objal ji. „Přiletěl jsem jak nejdříve to šlo,“ dodal potichu. Zaujal místo po Leině boku a všichni ostatní ho pokynutím pozdravili.
„Všichni jsme rádi, že jste zde, mistře Skywalkere,“ řekl Ackbar. „Co si myslíte o této nové hrozbě?“
„Marcuse Anunda neznám a jeho jméno jsem nikdy neslyšel. To není dobré.“
„Proč?“ zeptal se admirál Deur.
„Znamená to totiž, že je to padlý Jedi z dob Staré republiky, nebo jeden z císařem vytrénovaných zabijáků,“ odpověděla Leia, než stačil Luke zareagovat.
„Ať jedno, nebo druhé, Marcus Anund je velice mocným a nebezpečným protivníkem. Možná ne díky svým lodím, ale spíše díky svému výcviku, který je z jeho jednání patrný.“ dodal Luke. V sále nastala chvilka ticha.
„Znamená to pro nás snad nějakou změnu ve vedení války?“ prolomil ticho Deur.
„Nemyslím si,“ odpověděl Luke. „Nepřítelem je stále to stejné Impérium, se kterým bojujeme již léta. Nový císař samozvanec na situaci nic nemění. Jde pouze o jednu z frakcí Impéria a můj názor je, že Republika by se měla zaměřit na porážku admirála Pellaeona a nalezení Bastionu.“
„Jak si můžete být tak jist?“ řekl opět zvýšeným hlasem Deur.
„Ať jde Anundovi o cokoliv, není to ohrožení, nebo dobytí Republiky. Myslím, že jeho cíle leží dál. Mnohem dál, než si všichni myslíme. To, že jeho akce naznačují opak, nevypovídá o ničem. Alespoň pro mě ne,“ odpověděl Luke. „V pozadí toho všeho cítím obrovskou temnotu, na které je však něco zvláštního. A já stále nevím co. Jediné co vím je, že Anundovi plány přímo zahrnují Jedie, ne Republiku,“ dodal Luke a zadíval se do prázdna. Snažil se skrýt své znepokojení před Leiou, ale nešlo to. Dotkla se jeho myšlenek a podělila se s ním o jeho trýzeň.
„Co se děje, Luku?“ zeptala se ho. Luke okamžitě odpověděl.
„Anund má v plánu něco hrozného. A chce k tomu využít jednoho z mladých rytířů Jedi. Bohužel, už začal a my tomu nemohli zabránit.“
„Co se stalo?“ zeptala se Leia a v jejím hlase se objevil strach.
„Anund chce dostat rytíře jménem Ros Tak Elvor k temné straně Síly a já netuším proč. Ale jak jsem řekl, již začal. Použil ukradený republikový křižník ke-,“ Luke nedokončil větu. Přerušila ho zvuková signalizace příchozí zprávy a na stole se objevil hologram muže ve slavnostní důstojnické uniformě. Jeho výraz však oznamoval, že zpráva není dobrá.
„Paní prezidentko, právě dorazila zpráva z páté planety v soustavě Alangar poslaná přes satelitní vysílač na planetě,“ řekl důstojník. Na další sdělení se zhluboka nadechl. „Planeta byla napadena a hlavní město bylo zničeno z oběžné dráhy.“
„Proboha,“ dostal ze sebe Ackbar. Ostatní jen šokovaně zírali. Až na Luka. On věděl, co se na Alangaru stalo. Dozvěděl se to ale příliš pozdě. Příliš pozdě, aby Rose uchránil před děsivou lekcí, kterou mu Síla uštědřila.
„Kolik je obětí?“ zeptala se Leia. Důstojník bez váhání odpověděl.
„Úplně bylo zničeno sedmdesát čtyři procent města. Předběžné odhady jsou asi dvě stě padesát miliónů mrtvých a dvakrát tolik zraněných,“ Leia již pocítila jakousi prázdnotu v Síle, ale ještě nedokázala určit její povahu. Luke byl však zkušený mistr Jedi a toku Síly již předem věděl, co se musí na Alangaru stát. Nejvíce ho ale trápila povaha tohoto útoku. Použít republikovou loď, na které byla pravděpodobně imperiální posádka, aby před Rosovýma očima zavraždili jeho planetu. Nechutný akt snahy dostat Rose k temné straně Síly. Důvody tohoto ale zůstávají Jediům stále skryté.
„To je příšerné,“ povzdechla major Jud’etjová.
„Pokud bude Impérium pokračovat v těchto bleskových útocích, bude vnější okraj brzy zbaven života!“ vykřikl admirál Deur. Hologram důstojníka si odkašlal a nalákal na sebe veškerou pozornost.
„Tento útok neprovedla imperiální loď, ale republikový křižník. Ten, který byl nezvěstný.“
Senate?!“ vyhrkl Deur. „Jak je to možné?“
„Předpokládáme, že byl obsazen imperiální posádkou, důvod proč zaútočil na Alangar však neznáme.“
„Jde o záležitost Jediů,“ řekl Luke. „Zničení Alangaru bylo záměrně provedeno ukořistěnou republikovou lodí.“
„Proč?“ zeptal se Ackbar.
„Alangar je domovská planeta rytíře Jedi, Rose Tak Elvora, o kterého Anundovi jde. Útok byl proveden takto, aby měl Ros vztek na všechny. Na Impérium za to, že zaútočilo, na Republiku za to, že si nechalo ukrást loď a mohl bych uvést další faktory.“ vysvětlil Luke.
„Počkejte chvíli, Skywalkere,“ vložil se Deur. „Vy jste si jistý tím, že na palubě bylo Impérium?“
„Já ano,“ odpověděl Luke.
„Nějaké jiné informace?“ zeptala se Leia důstojníka.
„Ano paní prezidentko. Pozorovatelé z planety tvrdí, že Senate byl již na ústupu, když byl napaden jedním jediným X-Wingem.“
„Pouze jediným?“ divil se Deur.
„Ano, admirále. Po krátké bitvě byl křižník ochromen a stíhačka ho zničila jediným protonovým torpédem vystřeleným do iontových motorů.“
„Pokud je rozvod energie na MC90 naprosto ochromen, energie je automaticky převedena do systémů, které mají zajistit přežití posádky. Bezpečnostní systémy, které by měli zamezit útoku, kterým ten pilot křižník zničil, však nejsou zahrnuty. Taková situace je však velice nepravděpodobná. Vlastně je tak nepravděpodobná, že se s ní při konstrukci vůbec nepočítalo,“ vysvětlila major Jud’etjová. Luke zavřel oči a sklopil hlavu. Ros se pomstil. Vykonal veliký krok na cestu temna. Ale s jedním se určitě nesmíří. Bude pokračovat, dokud nestane před samotným Marcusem Anundem, který jeho cestu zakončí. Ros byl vždycky silný, ale proč byl vybrán zrovna on? Co jej dělalo tak výjimečným? Odpovědět si Luke neuměl.
„Jak mohl jeden X-Wing obstát proti bateriím turbolaserů z křižníku?“ divil se Deur.
„Ta stíhačka byla pilotována Jediem,“ vysvětlil Luke. Pak se zamyslel. „Promiňte, ale je nezbytné, abych odletěl na Alangar.“
„Co se stalo?“ zeptala se Leia. Luke se na ní otočil.
„Kyle a jeho druhý student se tam vydali, aby Rose našli. Cítím, že jsou ve velkém nebezpečí,“ vysvětlil Luke. Pak se otočil k ostatním. „Nepřítelem Republiky je Impérium. Všechny jeho frakce. Věřte mi, že pokud se zaměříte na zničení pouze jedné, druhá vám vpadne do zad. Pokračujte ve vedení bojů, jako do teď. To je má rada,“ nastala chvíle ticha. Po jejím uplynutí admirál Deur přikývl.
„Souhlasím se Skywalkerem,“ řekl a vypadalo to, že se při vyslovení té věty přemáhá.
„Já také,“ řekla major Jud’etjová.
„Souhlasím,“ přidal se Ackbar.
„Na Alangar již byla vyslána pomoc, ale neměla by dorazit dříve než do dvou dnů,“ informoval důstojník.
„Buď opatrný,“ řekla Leia bratrovi. Ten se pousmál.
„Neboj,“ odpověděl, otočil se a odešel z místnosti.

* * *

Obloha hyperprostoru vždy působila na Kyla uklidňujícím dojmem. Rád se na ni díval, kdykoliv cestoval hyperprostorem. Meditoval o věcech, které se stanou, až obloha zmizí a on se vrátí do normálního světa. Snažil se prodloužit si každý okamžik v tomto modravém tunelu. Cítil milióny hvězd, okolo kterých proletí a zmizí v hloubi vesmíru. Dnes to bylo jiné. Raven‘s Claw se prodíral hyperprostorem na nejvyšší stupeň rychlosti. Čím blíže byl svému cíli, tím tíživěji na Kyla Síla působila. Podobnou zátěž cítil na Tatooinu. V Rosově nitru. Tenkrát si nebyl jistý, co to způsobilo. Snad něco, s čím se setkal v palácovém vězení Hutta? Něco, o čem mu neřekl? Tkvělo to v něm a pálilo uvnitř, jako rozžhavená dýka. Byla chyba ho nechat samotného odletět? Teď už ví, že ano. Obrovské zlo spáchané Impériem pod vedením nového velitele se dotklo nitra jeho učedníka tím nejhorším způsobem a Kyle se proklínal za to, že to nevycítil dříve a nedokázal tomu zabránit. Nemůžeš se z toho obviňovat. To mu říkal Luke, když s Halem pospíchal k Raven‘s Claw, aby včas dostihli Rose. Vždy se ho snaží uklidnit. Stále mu říká, že se nemá na nikoho zlobit. Hlavně ne na sebe. A k čemu to bylo? Již jednou přišel o svého učedníka a jediné, co mu na to Luke řekl bylo neobviňuj se. Ale koho by měl obvinit? Nebyla to snad jeho vina, že Rosh Penin propadl temné straně? Nemohlo za to jen jeho učení? Tenkrát přísahal, že už nikdy nedopustí, aby se něco takového opakovalo. Ať si říká Luke co chce. Může teď jen hádat, co najde v Rosově mysli, až dorazí na Alangar. A pak se uvidí, jestli Kyle svou přísahu doopravdy splnil.
„Kyle?“ zeptal se Hal ze sedadla druhého pilota.
„Hmm?“ zamručel Kyle a podepřel si pěstí bradu.
„Než jsme odlétli z Yavinu 4, byl jsem před chrámem Exara Kuna a meditoval,“ Kyle se na něj otočil. Rád si povídá se studenty a ne jen se svými. Baví ho vysvětlovat jim nová hlediska Síly, která jsou jim stále uzavřena. Baví ho vést je vstříc jejich budoucnosti coby rytířů Jedi.
„Ten chrám má v sobě temnou stranu Síly. Je velice nebezpečný. Ale přesto lákavý, co?“
„Ano, Kyle a omlouvám se, že jsem tam šel. Vím, že nerad vidíš, když někdo chodí sám do džungle.“
„Pokračuj,“ pobídl Kyle svého studenta.
„Seděl jsem před vchodem a snažil se co nejvíc splynout se Silou. Cítil jsem temnou auru všude kolem a vynakládal jsem veškeré úsilí na to, abych ji přemohl.“
„Takové hrátky jsou nebezpečné Hale. Nemusel bys zvládnout moc temné strany a snadno bys ji pak propadl.“
„Vím, Kyle. Ale něco uvnitř mi říkalo, že jsem dost silný. Že jsem schopný přemoci temnou stranu a možná i navrátit světlo do tohoto místa.“
„Síla k tobě promlouvá s každým pohybem, který vykonáš, s každým dechem a tepem srdce. Ale dej si pozor na své ambice,“ řekl Kyle a na sedadle se natočil k Halovi. „Jsi silný a odhodlaný. Byl jsi takový, už když jsem tě poznal a od té doby se tvá povaha vůbec nezměnila. Ale jsi ukvapený a příliš sebevědomý. Tvé veliké ambice tě mohou zničit, tak jak se stalo už u jiných Jediů.“
„Budu na to myslet,“ odpověděl Hal. „Ale ta obrovská Síla, která z chrámu vychází a utrpení, které s sebou přináší…je možné ho vyléčit?“ zeptal se zvědavě a jako vždy velice sebevědomě.
„Se Sílou je možné všechno,“ odpověděl Kyle. Nastala chvíle ticha. „Až se vrátíme na Yavin, tak vezmi tebe i Rose do chrámu Exara Kuna a ukážu vám tajemství, která skrývá.
„Ros…,“ reagoval okamžitě Hal.
„Ano. Ros hodně trpí. Jsem fakt překvapenej, že to cítíš.“
„Přes všechny ty roztržky, co jsme měli, mě ta ozvěna v Síle tíží stejně jako jeho,“ řekl Hal. Jeho poslední slovo se rozplynulo a on se podíval do prázdného hyperprostoru.
„Mezi vámi je přátelství, přátelství tak silné, že ho dokáže zničit pouze temná strana. Vaše vzájemné škádlení neznamená nic,“ Kyle se nahnul blíže k Halovi. „Říkal jsem ti to mnohokrát a zopakuji to: Temná strana Síly je schopná udělat z toho největšího Jedie trosku, z člověka jen kus chodícího masa a z živoucí planety jen kus skály plný smrti. Dej si pozor na její vábení, nebo přijdeš o vše.“ Konverzaci přerušil signál, značící, že je Raven Claw u cíle. „Připrav se. Oba nás teď čeká životní lekce.“<<< Předchozí Seznam příběhů Další >>>