Přerod


Autor: Chimera


Kapitola 4.

Hvězdný destruktor Firestorm plul tiše napříč hyperprostorem. Zbývalo už jen pár minut k přechodu na podsvětelnou rychlost.
Pellaeon stál na můstku a přemýšlel nad dalším osudem Impéria. Možná, že Shallyn by mohla zabránit jeho zániku. Kdyby ovšem chtěla… Stále však doufal, že se mu ji podaří přesvědčit. Možná, že až uvidí hluboké Jádro, pochopí vážnost situace…
Náhle se však hvězdné čáry přeměnily ve hvězdy a vlivem náhlého zastavení ztratili důstojníci balanc. "Co se stalo? Kapitáne, podejte hlášení."
"Pane, byli jsme předčasně vytaženi z hyperprostoru," odpověděl kapitán Valdis. Otočil se k senzorovému důstojníkovi a řekl: "Poručíku Stanley, zjistěte, jestli se v naší blízkosti nevyskytuje nějaké těleso nebo interdiktor."
"Dva, pane. Navíc se začíná kolem nás seskupovat flotila složená z jednoho destruktoru třídy Imperial, tří třídy Victory, pěti křižníků Carrack a pěti Nebulon-B fregat," řekl Stanley ze stanoviště senzorů.
Pellaeon a Valdis se zadívali na displeje na rozmístění flotily. Pod nimi se nacházel destruktor třídy Imperial. Jeden interdiktor byl na zádi a druhý na přídi. Nad nimi se formovaly křižníky Carrack a po stranách byly destruktory třídy Victory a Nebulon-B fregaty. Flotila již byla v útočné formaci a Firestorm přesně uprostřed, nemohli uniknout do hyperprostoru - jednoduše: byli v pasti.
"Kapitáne, připravte loď k boji a zavolejte posily," řekl Pellaeon a neuniklo mu, že jeho podřízený má stejné tušení…
"Pane, zachytili jsme vysílání z destruktoru třídy Imperial – skenery ho identifikovaly jako Crimson Dagger. Chtějí s vámi mluvit osobně," řekl komunikační důstojník.
Crimson Dagger? To jméno Pellaeonovi nic neříkalo. "Spojte mě s tou lodí," řekl a chvíli počkal, než důstojník navázal kontakt. V promítacím poli holoprojektoru se objevil čtvrtinový hologram muže středního věku v imperiální uniformě s insigniemi maršála. "Hovoří admirál Pellaeon, nejvyšší velitel imperiálních ozbrojených sil. Co má tohle znamenat?"
"Zde maršál Pascegh. Vzdejte se velení, vaše loď je obklíčena!"
Pellaeonovy rysy ztvrdly. "Tohle je vzpoura!"
"Admirál, který tak ostudně prohrál na Yavinu IV, nemůže velet imperiální flotile," řekl Pascegh.
Pellaeon se nestačil divit. Co si ten člověk myslí, že dělá? Byl přesvědčený, že debakl na Yavinu nebyla jeho chyba. Měli obrovskou přesilu a kdyby Jediové nepoužili jedno z těch svých kouzel, vyhráli by. "Kdybyste bojoval na Yavinu, místo abyste si někde hrál se svými lodičkami, věděl byste, že to nebyla moje chyba."
"Mýlíte se, byla to vaše chyba," řekl Pascegh arogantně. Byl to nepochybně další válečný lord toužící po moci. Pellaeon se domníval, že se Daala se všemi vypořádala. Odkud se vzal tenhle?
"Nevím sice kdo jste, ale nemáte právo velet této armádě. A já se nikdy nepodvolím vaší vzpouře!"
Pascegh se jenom škodolibě pousmál a z očí se mu dalo vyčíst, že lační po krvi. "Jak chcete," řekl a ukončil spojení, než stačil Pellaeon cokoliv dodat.
"Pane, vypouštějí stíhačky TIE!" ozval se taktický důstojník.
"Přejděte na červený stupeň a vypusťte naše letky!" rozkázal Pellaeon.
"Pane, podařilo se mi kontaktovat část flotily, budou tady za čtvrt hodiny," řekl komunikační důstojník.
"Chystají se střílet turbolasery—" řekl kapitán, ale přerušil ho náhlý otřes, jak turbolaserové paprsky narazily do Firestormu.

* * *

Shallyn byla ve své kajutě a přemýšlela o Impériu. Možná, že by se opravdu mohlo změnit. Možná, že by Pellaeon mohl zrušit stávající restrikce a nařízení. Věděla, že se bude muset rozhodnout. Váhala však jak. Dříve s nadšením naslouchala válečným historkám a imperiálním ideálům, které ji vyprávěl její otec. Byla šťastná a měla ráda Impérium… ale pak Thrawna zabili a Impérium se změnilo k nepoznání…
Když k ní tenkrát přišel Tebis, snažila se utéct, protože věděla, že ji využije jen jako loutku. Během pobytu v táboře se naučila, že nynější vůdci chtějí jenom moc. To Impérium, které měla ráda, již zemřelo. Pravda, Pellaeon se ho sice snažil obnovit, ale ji k němu už nic nevázalo. Chtěla žít na nějakém neutrálním světě, kde by měla klid. Můj otec obětoval celý život Impériu, věřil v něj a zemřel pro něj… zajímalo by mě, co by řekl na to, co z něj zbylo.
Její myšlenky přerušil náhlý otřes, jak loď vystoupila z hyperprostoru. Prudké zabrždění ji odmrštilo na stěnu. Začala uvažovat, co se tam venku děje… za průzory bylo vidět flotilu; posléze slyšela náraz turbolaserových paprsků.
Tohle není cvičení! uvědomila si. Nezpanikařila však, nýbrž začala usilovně přemýšlet, jak využít situace. Lidé často v napjaté situaci dělají chyby a zpanikaří, zatímco Chissové naopak využívají chladné promyšlené strategie. Mohla by tuto vlastnost použít k útěku?
Útěk z hvězdného destruktoru byl sice za normálních podmínek absurdní, ale kdyby se jí v tom zmatku podařilo zneškodnit stráže…
Opět uslyšela další nárazy.

* * *

"Štíty na 20%!" oznámil jeden z důstojníků.
"Přesměrujte co nejvíce energie do štítů. Bombardéry zaútočí na interdiktor na zádi a pošlete polovinu našich stíhaček, aby je ochránily." Pellaeon pozorně sledoval vývoj bitvy. Vzhledem k tomu, že nemohl zaútočit na oba interdiktory – kvůli vzdálenosti – rozhodl se zaútočit na interdiktor na zádi. Kolem něj totiž byly Nebulon-B fregaty a byl tedy snadnějším cílem než interdiktor na přídi, jehož chránily destruktory třídy Victory a křižníky Carrack.
"Ano, pane," řekl kapitán a začal zadávat rozkazy do počítače.
"Palbou z iontových děl ochromte Crimson Dagger, pak raketami a turbolasery vyřaďte jeho štíty," rozkázal Pellaeon. Po chvíli začaly Daggeru vypadávat štíty a kvůli ochromení způsobeném iontovými výboji nebyl schopen dalšího útoku.
"Selhávají nám štíty, pane!"
Zrovna když se nám začínalo dařit! "Zapněte záložní baterie, přesměrujte veškerou energii do štítů."
Pak se ozvala další salva, na chvíli vypadlo světlo a celá loď se otřásla, až ztratil rovnováhu.

* * *

Shallyn se rozhodla, že bude hrát vyděšenou. Přivolala stráže, kteří stáli před její kajutou a snažila se napodobit lidské chování. "Vojáku, co se tu děje? Jsme ztraceni, zemřeme. Zemřeme!" vykřikla zoufale na nejbližšího stormtroopera a předstírala, že je vystrašená k smrti.
"Všechno bude v pořádku, madam. Uklidněte se!" řekl voják přes masku a popošel ode dveří směrem k ní. Druhý stormtrooper zůstal na prahu místnosti.
Najednou se ozvala další salva, na chvíli zhaslo světlo a loď sebou otřásla.
Využila tmy, celou váhou vrazila do stormtroopera, který vlivem otřesu ztratil balanc, vytáhla jeho zbraň a když světlo naskočilo, vypálila na druhého.
Sice neměla čas mířit, ale byl tak blízko, že se nedalo minout.
Druhý voják spadl ochromený na zem.
První voják se však vzpamatoval a pokusil se jí vzít zbraň. Shallyn využila své chisské mrštnosti, prudce se obrátila a vystřelila několik výbojů.
Voják se reflexivně přikrčil a vyhnul se jim. To jí však dalo čas zamířit a vypálit.
Tentokrát se trefila.
Odtáhla stráže do kajuty a podívala se, jestli nevzbudila něčí pozornost.
Chodba byla prázdná, vždyť tu jiný host nebyl. Výstřely sice určitě bylo slyšet dále, ale díky zmatku si toho asi nikdo nevšiml.
Sundala stormtrooperovi zbroj a oblékla se do ní. Potom je oba spoutala paralyzačními pouty. Zbroj pro ni byla velice nepohodlná, ale aspoň nikdo nepozná, že sem nepatří. S pomocí ID karty stráže odemkla dveře a vyrazila na chodbu.
Měla pravdu. Byl tam úplný chaos. Každý někam spěchal a pravděpodobně by si jí nevšimli, i kdyby nebyla v přestrojení.
Kudy ale teď? Tenhle destruktor byl úplné bludiště. Naštěstí viděla skupinu pilotů. Rozhodla se jít za nimi. Kam jinam by mohli jít, než do hangáru?
Vlezla s nimi do turbovýtahu a když vyšla, zjistila, že se nemýlila.
Tady je snad ještě větší zmatek, než na té chodbě, pomyslela si. Všude pobíhali piloti, mechanici a zdravotníci.
Dívala se po hangáru a hledala vhodnou loď. TIE nemá hypermotor, Lambda je moc nápadná, TIE Scout… TIE SCOUT! Ten hypermotor má. Ale jak se k němu dostat?

* * *

Na Firestormu byl vyhlášen červený poplach, admirál Pellaeon udílel jeden rozkaz ze druhým a byly slyšet výstřely z turbolaserů… "Vyšlete zbylé stíhačky na Nebulon-B fregaty. Musíme ochránit bombardéry a vyřadit ten interdiktor." "Pane, jsme bez štítů!" oznámil první důstojník. A je to tady. Bez štítů uprostřed nepřátelské flotily byli snadný terč. Teď už stačí jen rozbombardovat loď kousek po kousku. Pak uslyšel další ránu a loď se otřásla. Vybavení naráželo na palubu a někteří důstojníci dostali elektrický výboj od zkratovaného vybavení. Přišel k němu kapitán a držel si popálenou dlaň "Pane, utrpěli jsme přímý zásah. Trup na pravoboku je silně poškozen a vypadá to, že většina obytných oblastí je zcela zdevastovaná." SHALLYN! "Mohl někdo přežít?" řekl Pellaeon a hrdlo se mu sevřelo. Kapitán se znovu podíval do počítače na rozsah poškození a zavrtěl hlavou. "Ne pane, celá oblast byla zničena, není tam kyslík a v některých částech jsou v plášti lodi velké trhliny, pane." Tam přece byla Shallyn…

* * *

Jenže Shallyn byla tou dobou v hangáru a přemýšlela, jak se zmocnit TIE Scoutu. Našla nejbližší prázdnou šatnu a začala prohledávat skříňky. Doufala, že najde nějakou pilotní kombinézu a měla štěstí. Převlékla se do ní a nasadila si helmu. Tohle bylo mnohem pohodlnější než stormtrooperské brnění.
Vběhla zpět do hangáru a šla k TIE Scoutu. Cestou potkala jednoho důstojníka, který ji seřval, že už má být dávno ve vzduchu. Ale nepoznal ji.
Průlezem nastoupila do kokpitu a zadívala se na ovládání.
Jak teď byla vděčná imperiálním na Kainoru, kteří ji nechali létat na simulátoru. Pravda, se Scoutem sice ještě nelétala, ale bylo to podobné.
Trochu neohrabaně vylétla z hangáru do vesmírného prostoru, kde teď zuřila bitva. Odtud měla krásný výhled na destruktor. Byl hodně poškozený a připadalo jí, že oblast s oddělením pro hosty byla úplně rozbombardovaná. Alespoň si budou myslet, že jsem mrtvá.
Snažila se letět dál od interdiktorů, aby mohla přejít na nadsvětelnou rychlost a přitom se vyhýbat ostatním TIE. Tohle bylo rozhodně těžší než simulátor.
Letěla kolem Nebulon-B fregat, které útočily na TIE. Najednou kolem ní proletěla stíhačka a zanechávala za sebou hořící trosky. Zamrazilo ji v zádech a podívala se, co se s ní stalo. Stroj se pomalu začínal vymykat kontrole a byl už značně poškozen, avšak pilotovi se záhadně podařilo strhnout řízení a narazil do můstku nedalekého destruktoru třídy Victory, jehož štíty selhaly.
Pak už jen viděla obrovský výbuch a úplně ztuhlá sledovala, jak se destruktor stává neovladatelným a míří směrem k ní.
Když pochopila, co se děje, strhla řízení a maximální rychlostí letěla pryč. Taktak se vyhnula jisté smrti.
Když byla dostatečně daleko, začala zadávat údaje pro výpočet skoku do hyperprostoru. Rozhodla se nejdříve pro mikroskok, aby se dostala dál od lodí.
Jak se jí ulevilo, když se jí povedl.
Kam teď? Chvíli váhala, ale pak nastavila kurz do Neznámých regionů. Možná, že Chissové nesouhlasili s životním přesvědčením jejího otce, to ale neznamenalo, že bude k vyhnanství odsouzena i ona.

* * *

Posily konečně dorazily a rozpoutal se tvrdý boj. Několik destruktorů pomohlo chránit Firestorm vlastními štíty, mezitím co ostatní ničily nepřátelské lodě. Po chvíli boje zbyly z nepřátelských lodí jen hořící trosky a ty, které vydržely obrovský nápor destruktorů, se daly na zoufalý útěk. Avšak Pasceghovu vlajkovou loď se jim podařilo zadržet.
Když konečně bitva skončila, vrátili se na stanici Tsoss Beacon, kde byl Pascegh předveden před soud.<<< Předchozí Seznam příběhů Další >>>