Přerod


Autor: Chimera


Kapitola 1.

Hvězdný destruktor Firestorm plul tiše napříč soustavami Jádra. Admirál Pellaeon stál na jeho pozorovací plošině a díval se do chladného vesmírného prostoru. Před několika dny se vrátil z neúspěšného tažení proti akademii Jedi. Do boje se zapojilo sedmnáct destruktorů a jeden hvězdný superdestruktor, vlajková loď admirála Daaly, Knight Hammer. Vítězství Impéria už bylo na dosah, avšak rytířům Jedi se podařilo najít způsob, jak je porazit.
Měl jsem to tušit, říkal si Pellaeon. Strávil jsem skoro rok s tím šíleným Jediem C’baothem a viděl jsem, jak si dokáže pohrávat s lidskou myslí, a přesto jsem se nechal přesvědčit k útoku na Jedie.
Tady nešlo jen o jednu prohranou bitvu. Byla to prohra celého Impéria. Nejdříve zemřel císař, pak velkoadmirál Thrawn a teď i admirál Daala. Pravda, Daala sice nebyla mrtvá, ale po tomto neúspěšném tažení rezignovala a předala velení Pellaeonovi.
Pellaeon však nevěděl, co by měl udělat. Nebyl vůdce.
Kdyby tu tak byl Thrawn, ten by určitě dokázal zabránit zkáze, pomyslel si. Daala byla sice schopná, ale nedokázala unést prohru. Pellaeon jí však nic nevyčítal, připadal si stejně.
Osud celého Impéria teď ležel v jeho rukou. Jak teď záviděl mladším důstojníkům, každý z nich měl velitele. On však ne, stal se nejvyšším velitelem imperiálních ozbrojených sil.
Jeho úvahy přerušil příchod kapitána Valdise. Byl to zkušený důstojník s mnohaletou praxí, krátce po bitvě u Yavinu povýšený z destruktoru třídy Victory Red Harvest na Firestorm.
"Pane, nějaký plukovník Tebis z Kainoru chce mluvit osobně s válečným lordem Harrskem. Co mu mám říct?"
"Já s ním promluvím, kapitáne." Harrsk byl jeden z nejvyšších velitelů Impéria, kteří byli popraveni za zradu samotnou Daalou.
Pellaeon došel až ke komunikační stanici, kde se vlnila holoprojekce nějakého plukovníka.
"Jsem admirál Pellaeon, mluvte, plukovníku."
Muž se okamžitě napřímil a zasalutoval. "Jsem plukovník Tebis, pane. Mám zprávu pro lorda Harrska, nejvyššího velitele flotily."
"Harrsk zemřel, jsem jeho nástupcem… co máte tak důležitého, že mi to předáváte osobně?"
Tebis na okamžik zaváhal, pak se znovu napřímil a odvětil: "Harrsk mě pověřil tajným úkolem - přimět ke spolupráci dceru velkoadmirála Thrawna."
Pellaeonovy oči se rozšířily úžasem a cítil, jak mu klesá čelist. "Cože?" vypravil ze sebe překvapeně; nevěděl, že Thrawn měl děti.
"Mým úkolem je přimět ke spolupráci –"
"Počkejte, plukovníku," přerušil ho, "chci říct, kdy vás tím Harrsk pověřil a jak jste ji našli?"
"Byl jsem tím pověřen před půl rokem a vypátrali jsme to ve… velkoadmirálových osobních poznámkách."
Osobních poznámkách? Takové věci by měly být bezpečně zakódované a navíc přísně tajné. "Co myslíte tím 'vypátrali'?" řekl Pellaeon s náznakem výhrůžky.
Tebis si toho všiml a znervózněl. "Pane, já vlastně nevím, zjistil to lord Harrsk."
Takže nejen, že Harrsk zneužíval imperiálních sil, dokonce se naboural do tajných souborů. Avšak Pellaeon neměl náladu na posuzování tohoto zrádce, myslel na tu záhadnou Thrawnovu dceru. Pokud je stejně geniální jako její otec, pak Impérium možná ještě neprohrálo.
"Řekl jste 'přimět ke spolupráci'. Co to má přesně znamenat?"
"Přesně to, co jsem řekl, pane. Ona nechce spolupracovat, ale má stejné taktické nadání jako její otec."
To Pellaeonovi stačilo.
"Děkuji, plukovníku. Rád bych ji viděl osobně, dorazím hned, jak budu moci. Firestorm končí." Plukovník krátce zasalutoval a pak se jeho obraz vytratil.<<< Předchozí Seznam příběhů Další >>>