Přerod


Autor: Chimera

Poděkování:

Ráda bych poděkovala Sammael za pomoc při překladu některých SW termínů do češtiny, za její rady, návrhy, beta testing a hlavně trpělivost. Také bych ráda poděkovala Johnakovi, Tigellinovi a Arianovi za pomoc s vesmírnou bitvou. A největší dík patří mému bratrovi, který nadšeně očekával každou další kapitolu a pomáhal mi v bojových pasážích, a rodičům, kteří mě podporovali při psaní a vždycky si na mě našli čas.
Všem velice děkuji.


Prolog

Byla jsem ve své galerii, když ke mně přišel nějaký imperiální důstojník s celým komandem stormtrooperů. Co tady chtějí? říkala jsem si. Nikdy jsem se nedostala do konfliktu s imperiálními zákony. S neblahým tušením jsem ho pustila do kanceláře, ale raději jsem si přichystala malý blaster a schovala ho pod stůl.
Vešel se dvěma stormtroopery a představil se jako plukovník Tebis.
"Smím vědět, jak vám mohu pomoci? Já jen vytvářím umělecká díla a obchoduji s nimi."
"Přestaňte s tou hrou. Moc dobře vím, kdo doopravdy jste."
"Opravdu? A kdo jsem?" řekla jsem nevinně.
Tebis vytáhl z kapsy datapad a podal mi ho. Přečetla jsem si jeho obsah a ztuhla… Byl tam výňatek z osobních poznámek mého otce a několik zmínek o mně. Jak je to možné? Můj otec přece dělal vše, aby mě Impérium nechalo na pokoji…
"Pojďte se mnou," řekl. "S vámi můžeme dovést Impérium k vítězství a dokončit to, co začal váš otec!"
Ne! Věděla jsem, že musím utéct. Kdybych s Tebisem šla, udělali by ze mě jenom loutku…
Jednou rukou jsem uchopila blaster pod stolem a druhou jsem po jednom stormtrooperovi hodila datapad.
Mezitím, co první voják natáhl ruku, aby ho chytil, pozvedla jsem blaster a vypálila ochromující paprsek na druhého.
Zbývající stormtrooper pustil datapad a sáhl po své zbrani. Než ji však stačil pozvednout, zneškodnila jsem ho ochromujícím paprskem a v zápětí vypálila další na Tebise, který se právě chystal zapnout komlink.
Podívala jsem se na spoušť, která zbyla z mé kanceláře, a vyběhla tajnými dveřmi do zahrady.
Zahrada byla obrovská a byla učiněné bludiště. Mohla mi sice poskytnout úkryt, ale stormtroopeři určitě budou mít detektor forem života…
Po chvíli mezi vojáky vypukl rozruch, z něhož jsem usoudila, že efekt ochromujících paprsků již pominul a Tebis se probral.
Už jsem byla téměř u východu, jež střežili dva vojáci. Snažila jsem se je obejít, avšak jeden z nich mě zahlédl. "Támhle je," vykřikl a pozvedl blaster.
Druhý něco zamumlal do vysílačky a já slyšela, jak se sem blíží další. Rozhodla jsem se, že se nenechám tak snadno chytit.
Ale to už se ke mně přibližoval další zezadu. Vystřelil po mně ochromující paprsek; já uhnula a opětovala palbu. Podařilo se mi ho zasáhnout.
Musela jsem se zbavit těch dvou stráží…
Vzala jsem si druhý blaster od omráčeného vojáka a vypálila. Jednoho jsem dostala, druhý se však stačil ukrýt. Chvíli jsme po sobě stříleli a v rachotu výstřelů jsem ani nezaznamenala, jak se ke mně kdosi blíží opět zezadu. Pak už jsem ucítila jen prudkou bolest způsobenou pažbou jeho zbraně a upadla jsem do tmy. Když jsem se probudila, předvedli mě před muže jménem Harrsk. Byl to nejvyšší imperiální válečný lord. Poslal mě do tábora pro nucené vzdělávání a snažil se využít mého nadání. Stalo se to, čemu chtěl můj otec zabránit…
Nikdy jsem nebyla proti Impériu, ale od té doby se mi začalo hnusit.
V táboře jsem strávila půl roku. Když se Harrsk dlouho nehlásil, velitel základny se ho rozhodl kontaktovat. Místo něj ale přišel muž, jenž změnil můj pohled na život od základů…Seznam příběhů Další >>>