Pravdivé lži


Autor: Chimera


Kapitola 2.

Admirál Pellaeon stál na můstku a sledoval, jak loď vystupuje z hyperprostoru. Uslyšel něčí kroky a otočil se k příchozímu čelem.
Byl to Stent. Pellaeon si vzpomněl, jak Stentovi včera ukazoval Chimaeru a neubránil se úsměvu. Posádka můstku rázem ztuhla. Thrawn se tu totiž stal legendou; každý věděl o jeho schopnostech a stále tu bylo mnoho lidí, co sloužili pod jeho velením, takže se jejich reakci nemohl divit. Zvlášť po nedávném incidentu s Flimem.
„Pane,“ hlas kapitána Ashen ho vrátil zpět na můstek. „Senzory hlásí tři příchozí lodě. Oblast 5-1-6.“
Pellaeon se zamračil. Tři lodě? Formbi se zmínil jen o jedné.
„Ty dva křižníky nepatří Chisské Ascendenci,“ řekl Stent, jako kdyby četl jeho myšlenky.
„Pošlete jim náš ID signál,“ nařídil komunikačnímu důstojníkovi.
Křižníky začaly střílet po chisské lodi a na volání nereagovaly. Z napadené lodě se ovšem ozval melodický hlas: „Tady je Sev'ier'imiro, kapitán lodi Night Shade z Chisské Ascendence.“ Byl chissky chladný, hladký a vznešený a nebylo v něm ani stopy po napětí. „Napadly nás dva pirátské křižníky,“ pokračoval Chiss. „Právě vyslaly stíhačky.“ – na monitoru se objevilo několik nových teček – „Naléhavě vás žádáme o pomoc,“ řekl klidně. Pellaeon sice věděl, že Chissové jsou méně… emocionálnější, než lidé, ale pořád nedokázal pochopit, jak můžou brát tuto situaci s takovým klidem.
„Posílám vám na pomoc dvě letky TIE,“ odpověděl mu.

* * *

Letka Swipes vylétla z Chimaery směrem k chisské lodi. Velitel Jasper otevřel komunikační kanál a promluvil: „Tak, Swipes. Naším úkolem je ochránit tu loď před pirátskými křižníky. Vezmeme si na starost stíhačky na levoboku, Sparkové se postarají o pravobok.“
Přidal plyn a pustil se za nejbližší stíhačkou. „Dvojko, kryj mě.“
„Rozkaz veliteli,“ odpověděl Swipes dvě.
Jasper se ji pokoušel zaměřit. Naskytla se mu příležitost pořádně si ji prohlédnout. Byl to vrak, divil se, že to vůbec létalo. Pravděpodobně to ti piráti sestavovali z kousků nalezených na smetišti. Já ti ukážu, co znamená poštvat si proti sobě Impérium, řekl si pro sebe a ušklíbl se. Na monitoru se objevil červený obdélníček a Jasper vypálil. Stíhačka explodovala a zanechala ze sebou jen hořící trosky. Ten pilot byl úplná nula.
Rozhlédl se kolem sebe. Chisská loď se bránila turbolasery – tedy, Jasper si nebyl jistý, jestli to jsou turbolasery, ale rozhodně je to připomínalo. Rozhodl se, že jí trochu pomůže.
Změnil kurz směrem k ní, když si náhle všiml, že na dvojku se lepí nepřítel. Swipes dva se ho sice snažil sestřelit, ale nepřátelský pilot uhnul a pověsil se mu na ocas.
Jasper zaklel. „Dvojko, je přímo za tebou!“ vykřikl a rozhodl se, že nenechá svého kolegu na pospas té pirátské špíně.
„Nevidím ho, veliteli,“ řekl Swipes dva zmateně. Ale Jasper ho viděl; vystřelil po něm, jenže nepřítel se střele opět vyhnul. Je dobrej, pomyslel si.
Pirátská stíhačka provedla vývrtku a vystřelila po dvojce torpédo. Zasáhlo ho to do solárního panelu a stíhačka se začala otáčet.
„Dvojko!“ zakřičel Jasper. „Jseš v pořádku?“ dodal ustaraně.
„Zasáhl mě, veliteli,“ zazněla odpověď přerušovaná šumem. „Většina systémů je nefunkční. Budu se muset katapultovat.“
Jasperovi se ulevilo. Dvojka nebyl jen jeho kolega, ale i přítel.
Pirát se rozhodl, že svou práci dokončí a začal pronásledovat jeho únikový modul. „No počkej, ty jeden zkriffenej bastarde,“ zaklel Jasper a pustil se za ním. Pilot provedl opět vývrtku a snažil se Jaspera zbavit, jenže ten se ho držel jako mynock.
Počítač ho zaměřil a Jasper vypálil, ale nepřítel se opět vyhnul střelám! Ten je ale opravdu dobrej! Jasper nabral ještě větší rychlost a stiskl spoušť. Nepovolil však stisk, nýbrž soustavně pálil a doufal, že tentokrát se mu ho už podaří sundat.
Pirát se snažil uhýbat, ale nepodařilo se mu vyhnout ohnivému dešti. Jeho stíhačka explodovala a Jasper pozoroval efektní ohňostroj.
Oddychl si a nařídil sedmičce, aby odtáhla dvojku do bezpečí, poté se podíval na monitor a zjistil, že pirátské stíhačky byly téměř zdecimovány a křižníky byly silně poškozeny…

* * *

Piráti začali ustupovat, ale to už se k nim jako posel smrti blížila Chimaera. Pellaeon stál na můstku a pozoroval boj. Jeho TIE si se stíhačkami pirátů hravě poradily a Shade se postarala o křižníky. Ta chisská loď nebyla úplně bezmocná, nicméně by na všechny nestačila.
Chimaera jí přispěchala na pomoc a začala střílet po křižnících; bylo jen otázkou času, kdy se z nich stane vesmírný prach. Nepřítel si toho byl patrně vědom, proto se ze všech sil snažil uniknout. Pokud by se jeden křižník obětoval, druhý by to mohl zvládnout, ale oba neměly nejmenší šanci.
Stalo se to, co očekával. Ten na pravoboku přestal ustupovat a začal pálit všude kolem sebe. Chimaeřiny turbolasery mu vyřadily štíty a zasadily kritický zásah.
Křižník explodoval a zanechal po sobě jen hořící trosky. Druhý toho využil a skočil ho hyperprostoru. Nepochybně o tomto incidentu podá hlášení.
„Pane,“ ozval se komunikační důstojník, „kapitán Night Shade s vámi chce mluvit.“
„Spojte mě s ním,“ rozkázal Pellaeon.
„Děkuji vám, admirále,“ ozval se hlas chisského kapitána. „Zachránil jste život mně i mé posádce.“
„Co byli zač?“ zeptal se Pellaeon a všiml si stínu, jenž přelétl přes Stentovu tvář.
„Pirátský gang. Poslední dobou se tu jimi jen hemží,“ začal Chiss.
„Co kdybychom to blíže probrali osobně?“ navrhl Pellaeon. Mezi pravidla slušného chování přece patřilo, že dva velitelé by měli jednat osobně.
„Zajisté, admirále,“ odpověděl po chvíli ticha, jako kdyby si to rozmýšlel. „Přiletím k vám, Shade konec.“
Za chvíli mu byl přidělen přistávací dok a Pellaeon se vydal společně s Ashen a Stentem do konferenční místnosti.

* * *

Dveře do konferenční místnosti se otevřely. Dovnitř vešli dva Chissové v černé uniformě a mlčky se postavili na stráž po obou stranách dveří. Za nimi vešel chisský muž a žena, oba měli černou uniformu, ale byla mnohem zdobnější, než uniforma stráží.
Pellaeon se podíval do obličeje té ženy… a ztuhl.
To není možné! blesklo mu hlavou. Vždyť má být mrtvá!
Ale byla to pravda. Stála tam Mitth'shally'nuruodo, přezdívaná Shallyn, dcera velkoadmirála Thrawna. Ovšem to už nebyla ta dívka, kterou před lety potkal. Stala se z ní válečnice. Viděl to v její chůzi, držení těla a výrazu v obličeji. Ten nevinný výraz byl nahrazen výrazem profesionálního vojáka.
Přišla k němu a uklonila se. „Ráda vás opět vidím, admirále Pellaeone,“ řekla tím svým chladným, vznešeným hlasem, jenž za ta léta nabyl autoritativního tónu. A její oči…
Když se s ní poprvé setkal, zarazilo ho, jak byla podobná svému otci, teď však byla opravdu jako on. Vyzařovala z ní úplně stejná aura jako z Thrawna.
Pellaeon zapřemýšlel, co způsobilo tak zásadní změnu. Musela projít peklem, uvědomil si. „Já vás také rád vidím, Shallyn,“ řekl, když se vzpamatoval. Pohlédl do jejího spalujícího pohledu, který byl v ostrém kontrastu s chladným, bleděmodrým obličejem a v hlavě se mu honila myšlenka: Jak přežila bombardování Firestormu?
„Ehm… plukovník Shallyn, prosím.“ Ukázala na Chisse stojícího vedle ní. Jeho uniforma nebyla tak zdobná jako Shallynina, pravděpodobně měl nižší hodnost. „Toto je kapitán Night Shade, Sev'ier'imiro, se kterým jste již mluvil.“
Chiss se uklonil. „Rád vás poznávám, admirále,“ řekl s melodickým přízvukem.
Shallyn se podívala na Stenta a usmála se. Zdá se mi to, nebo měl Stent překvapený výraz? „Ach, Kres'ten'tarthi. Dlouho jsme se neviděli.“
„Mitt'shally'nuruodo?“ vydechl Stent. „Ty jsi ta poslední osoba, kterou bych tady hledal.“
Je jasné, že se ti dva znají. Pellaeon se zamračil. Shallyn přece žila na Kainoru. A navíc, vztahy mezi Říší ruky a Ascendencí nejsou zrovna nejlepší. Jak by se mohli znát? A jak vlastně přežila bombardování Firestormu?!
Shallyn se vřele usmála a přesunula svůj spalující pohled na Ashen. Ta měla také překvapený výraz v obličeji, ale bylo patrné, že se ho usilovně snaží potlačit. Co má tohle znamenat?! Kapitán Ashen se poslední dobou chovala velmi podivně…

* * *

Všichni se navzájem představili a zasedli ke stolu. Shallyn si sedla naproti Astrid, ale ona nedokázala snést ten rudý pohled, takže sklopila zrak. Byla to ta cizinka z její vize! Když jí podávala ruku, musela se hodně ovládat, aby jí nesjela k blasteru. Určitě to na mně bylo poznat. V duchu zaklela a použila Sílu, aby zjistila, jestli si toho někdo všiml. Ovšem ze Stenta i Pellaeona cítila jen obrovské překvapení. Oni se navzájem znali! Jak je to možné? Tahle mise se jí čím dál tím víc nelíbila.
„Takže,“ začal Pellaeon, „to vás napadli piráti?“
Shallyn pokrčila rameny. „Pravděpodobně jeden z mnoha místních gangů. Museli nás sledovat.“
„A proč vás sledovali?“ zeptala se Astrid.
„Nejspíše se chtěli zmocnit lodi nebo případného nákladu. Cestování bez většího doprovodu je riziko.“
„Netušíte, pro koho pracují?“ zeptal se Pellaeon. „Imperiální zůstatek je blízko Neznámých regionů a nerad bych si znepřátelil někoho, koho vůbec neznám,“ řekl kysele.
„Je možné, že dělají pro nějakého válečného lorda, ale klidně to mohla být jen malá nezávislá skupina. Ovšem nejsme tu náhodou kvůli tomu vašemu TIE Scoutu?“
„Ach, ano,“ odpověděl Pellaeon. „Aristokra Formbi mi řekl, že ho detekovala hlídková loď.“
„To je pravda. Našla ho nedaleko vnějšího pásu planetek soustavy K'Nleort. Skenery nezachytily žádné známky života. V tu dobu jsme nevěděli, že po něm pátrá Impérium, takže jsme ho nechali být. Je mi to líto, admirále.“
„Není to vaše chyba,“ konejšil ji Pellaeon. „Naopak. Velmi jste nám pomohli. Kdyby jste ji nezahlédli, mohli bychom ji hledat třeba celou věčnost. Nevím, jak vám mám za to poděkovat.“
„To nestojí za řeč. Koneckonců, ještě jsme ho nenašli.“
Pellaeon se hořce usmál. „Máte pravdu. Měli bychom vyrazit co nejdříve.“ Podíval se na hodinky. „Zůstanete na palubě, nebo s Night Shade poletíte hyperprostorem zvlášť?“
Shallyn pokrčila rameny. „To je jedno. Hvězdný destruktor ji uveze, takže asi zůstaneme zde.“ Podívala se na kapitána Sev'ier'imira, který přikývl.
„Výborně. Jednání je u konce. Stráže vás doprovodí zpět do hangáru. Pokud budete cokoliv potřebovat, kontaktujte kapitána Ashen nebo jiného důstojníka. Nashledanou.“
Všichni Chissové odešli a Astrid se už také chystala k odchodu. „Půjdu na můstek zařídit vše potřebné, pane,“ řekla Pellaeonovi. Otočila se a vykročila ke dveřím –
„Počkejte, kapitáne,“ zavolal admirál.
„Ano, pane?“ Otočila se čelem k němu.
„Rád bych si s vámi promluvil o jistých… událostech.“
Astrid polkla. Už je to tady. „Zajisté, pane,“ odpověděla jakoby nic. „Jaké události máte na mysli?“
„Tak třeba ten incident na Ruce Thrawnově. Kapitáne, kapitáne,“ vzdychl, „nemůžete hned střílet po všem, co se hne,“ pokáral ji. Astrid si v duchu oddychla, očekávala něco horšího.
„Omlouvám se, pane. Nechala jsem se unést,“ řekla rozpačitě. Celý den přemýšlela o věrohodné výmluvě. „Já… poslední dobou je toho na mě příliš. Teď navíc to pátrání… až skončíme, asi si budu muset vzít dovolenou.“ Promnula si oči, aby to vypadalo věrohodně. Pravda, kapitán by se neměl chovat nezodpovědně, očekávala proto výtku nebo něco horšího, ale pořád by to bylo lepší, než jeho reakce nad pravdou.
Pellaeon se zamračil. Pravděpodobně se nedal tak snadno obelhat. Astrid na něj nechtěla použít Sílu. Byl její nadřízený. Několikrát už sice použila trik ovládnutí mysli na nadřízené, ale pouze v případě, že ji obtěžovali. Pellaeon s ní vždycky jednal férově a věřil jí. Proto k němu chovala úctu a neodvážila by se číst jeho myšlenky, natož je měnit. „Je mi to líto, admirále. Už se to nestane.“
„To bych vám radil. Kapitán se nesmí nechat „unést“, protože by tím mohl ohrozit životy posádky. Zapamatujte si to,“ napomenul ji. „A teď se vraťte na můstek a nastavte kurz na K'Nleort. Budu ve své kajutě, informujte mě, až vystoupíme z hyperprostoru. Odchod!“
Astrid zasalutovala a odešla. Vycítila však, že jí na to neskočil. Povzdychla si, vešla do turbovýtahu a vyjela na můstek. Budu muset být opatrnější. Zatracená Síla!

* * *

Pět minut před výstupem z hyperprostoru o tom kapitán Ashen informovala Pellaeona.
„Už jsem nařídila prohledávání okolního prostoru, pane,“ podala hlášení.
Pellaeon přikývl a podíval se na monitory. Za vnějším pásem planetek se nacházela soustava K'Nleort. Podle Shallyn se TIE nenacházela uvnitř soustavy, takže byla šance, že ani nebudou muset kontaktovat místní.
Shallyn… plukovník Shallyn. Shade vyrazila pomoci při pátrání, ale ona tu zůstala. Očima pátral po můstku a hledal ji. Stála u průzorů a něco mumlala do komlinku. Pravděpodobně byla ve spojení s chisskou lodí.
Byla jako chiméra. Její černá uniforma a vlasy, sahající až do pasu, byly stejně tmavé jako vesmír za průzory a žhnoucí oči zářily jako dvě hvězdy.
Stále nedokázal přijít na to, jak dokázala přežít rozbombardování kajuty, dekompresi a následný chlad vesmíru. A také ho zajímalo, proč se přidala k armádě. Vždyť prohlašovala, že nechce bojovat…
Byla pro něj záhadou. Vzpomněl si na to, jak se s ní poprvé setkal. Učarovala mu… byla jeho zajatec, ale přesto se ho nebála a vzdorovala mu…
A teď se z ní stala válečnice. Neváhala by položit život za bezpečí svého lidu, tak moc z ní dokázal vyčíst. Nyní k ní cítil obdiv a úctu.
Možná je to tak lepší, pomyslel si. I kdyby se mi ji podařilo přesvědčit, aby se ke mně přidala, jak by to dopadlo? Daala sice popravila válečné lordy, ale za chvíli se objevili další. Měla by tedy Shallyn vůbec šanci v boji proti Nové republice? Přestože se Impérium stále zmenšovalo a rozdrobovalo, dlouho si nechtěl připustit, že prohráli…
Tenkrát si myslel, že by ho Shallyn ještě mohla zachránit. Ale, opravdu by to dokázala? Nebo by se to změnilo jen v další jatka? Nedokázal na to odpovědět…
„Pane?“ zavolala Ashen a Pellaeon si opožděně uvědomil, že něco říkala.
„Promiňte, kapitáne,“ odpověděl a otočil se čelem k ní. „Neposlouchal jsem vás. Co jste to říkala?“
Ashen se zvědavě podívala směrem, kterým se díval Pellaeon, krátce pozvedla obočí a podívala se zpět na něj. „Ehm… říkala jsem, že pátrání jsou negativní. Máme provést mikroskok k planetě K'Nleort?“
„Ano, informujte o tom Night Shade a Sha – plukovníka Shallyn.“
„Rozkaz, pane.“ Teď budou muset přesvědčit místní ke spolupráci…

* * *

Za chvíli se ocitli u planety K'Nleort. Podle hlášení průzkumného týmu Říše Ruky byli místní mírumilovní a disponovali technologií hypermotorů, ale na orbitě nebylo mnoho lodí ani družic.
Planeta se z vesmíru se jevila jako velká duhová koule. Zelenomodré oceány, hnědočervené kontinenty a zasněžené vrcholky pohoří tvořily spolu s nažloutlým měsícem a velkým prstencem nevídanou podívanou.
Astrid se na to dívala přes průzory a připadalo jí to jako učiněný ráj.
„Admirále,“ řekl komunikační důstojník, „přichází vysílání z povrchu.“
„Pusťte ji, majore,“ odpověděl Pellaeon. Na monitoru se objevila tvář nelidské bytosti. Měla kulatou hlavu, čtyři oči na stopkách a vystouplou čelist.
„Jseém Ktar'zin, vládcce světa K'Nleortianů,“ řekl cizinec basicem. Sice značně zkomoleným, ale přesto byl úspěch, že ho vůbec znal. Pravděpodobně se jej naučil od průzkumného týmu.
„Jsem admirál Pellaeon. Toto je kapitán Ashen, plukovník Shallyn a velitel Stent. Přicházíme sem v míru.“
„Aáno, velit Stent. Rad hó opět vidíím.“ Ktar'zin zamrkal dvěma očima.
Stent se uklonil. „Já vás také, vaše výsosti,“ řekl uctivě. „Admirále, zašeptal, „myslím, že bude nejlepší, pokud mě necháte mluvit, pane. Už o nich něco vím.“ Pellaeon přikývl a Stent pokračoval: „Mocný vládce, admirál Pellaeon by rád požádal K'Nleortiany o pomoc.“
Cizince nachýlil tykadla na stranu a zvedl čelist. „Aá jakýy druh pomocií?“
Stent si vyměnil pohled s Pellaeonem. „Pomoc při pátrání po vesmírné lodi, vznešený pane.“
Cizinec vydal z hloubi hrdla zvláštní zvuk. „Buúdeme se muset přesvédcit, že to je v zaájmu K'Nleortianů,“ řekl po chvíli.
„Výměnný obchod,“ vysvětlil Stent přítomným.
„Pokuud přijmeteé pozvaní na svět K'Nleort, budeme o tóm uvažovatť,“ pokračoval cizinec.
„Pane,“ řekl Stent Pellaeonovi. „Myslím, že byste to měl přijmout, je to mírumilovný národ. Žádné nebezpečí nehrozí.“
„Dobrá,“ řekl Pellaeon zamyšleně. „Ale pochopitelně si sebou vezmu doprovod.“
„Vznešený pane,“ začal Sten přetlumočovat Pellaeonův požadavek. „Admirál přijímá a dorazí společně se svou družinou.“
„Dobrrá. Přistaňnte na hlavnií přistaávací plošé královského palááce. Zasilám koordináty.“
„Jsme vám vděční za vaši velkorysost, vznešený pane.“ Stent se uklonil a ukončil spojení.
Družinou?“ řekla Astrid pobaveně.
„Rozhodně to zní líp, než ‚armádou‘,“ opáčil Stent suše.
„Mimochodem,“ řekl Pellaeon. „Nemáte tušení, co by mohli chtít na oplátku?“
Sten mávl rukou. „Pravděpodobně nějaký „technologický zázrak“ jako je droid nebo něco podobného. Víte, to že mají hypermotory ještě neznamená, že jsou vyspělí. Však sám uvidíte.“<<< Předchozí Seznam příběhů Další >>>