Stíny Sithbullu
Epizoda 2: Impérium vrací recept

Autor: Adamsith


Kapitola 5
Před arénou


„Stirexi, chyby dělá každý. Kromě mě. Takže to, že jsem tě poslal na Hoth, tak to nebyla moje chyba."
„Ano, já tomu rozumím, ó mocný velkotovárníku! Ale kdo za to může?"
Adamsith chvilku přemýšlel a nakonec si v duchu řekl číslo. Podle seznamu zaměstnanců mu vyšel zrovna Freddis, jelikož byl v abecedním seznamu pod tímto číslem.
„Freddis! A teď pojď, potřebuji chytrou hlavu!" (Ať jsou tu alespoň dvě…)

* * *

Freddis si zrovna hrál s krabičkou SithBULL a prohlížel si ocenění Řád SithBULLné práce, které před několika minutami obdržel.
„Ach, ten Lord Adamsith je hodný. Za moji skvělou práci jsem byl převelen do spodního pásma Coruscantských ulic, přímo do baru v Jateční ulici. Sice nevím, kde to je, ale už se tam moc těším…"

* * *

„Vážená Imperiální rado!" zazněl Adamsithův hlas místností, „Situace je neočekávatelná a pohoršující! Zlý Huhla the Hutt se rozhodl napadnout P.I.L. a. s. (momentální sezónní akce na SithBULL Orange se slevou 0,32562 %), a tím tedy celé Impérium. Žádám tedy, jelikož se tento incident stal s Huhlou už podruhé, poprvé před deseti lety, abych dostal několik vojenských jednotek a povolení na likvidaci toho zločince, toho plantážníka, toho hadimršku – Huhla the Hutta!"
„Tak tedy hlasujme!" pronesl člověk, radě předsedající.
„HLA-SO-VANI U-KON-CE-NO! STO PRO-CE-NT PRO NA-VRH LOR-DA AD-AM-SI-THA!"
„Děkuji," pronesl Adamsith a opustil místnost.
Šel rychle k danému místu, kde se již začala připravovat jednotka dvaceti pěti stormtrooperů a jednoho transportu. Adamsith zamířil k veliteli a pronesl: „Poletíte do sektoru 2-X3C, jež je nedaleko od Mos Espa, tam zůstanete připraveni na můj pokyn. Pokud dostanete signál, okamžitě přiletíte na dané místo! Ano?"
„Rozkaz pane!"
„Dobře." Řekl Adamsith, odebral se k lodi, kde už na něj čekal Stirex.

„Pane," promluvil Stirex po chvilce letu, „Proč neletíme rovnou na Tatooine?"
„Musíme letět za jedním mým známým. Je to Jedi."
„Jedi?"
„No, ale jen tak napůl…"

* * *

Adamsith šel se Stirexem a procházel zdi Akademie Jedi. Holt, měl tu ještě kamarády z dob, kdy býval na světlé straně Síly. Podobně jako Adamsith už většina starších Jediů, jako Ali-Gonn Kass, či Luke Skywalker pochopili, že mnohem lepší než se neustále řezat meči, je lepší si dát piknik. Například s Ali-Gonnem jezdili na Naboo docela často a hovořili o SithBULLu. Doby, kdy společně bojovali proti zlým bludům a námezdním lovcům byla ta tam, ale i tak se za ta léta rádi viděli.
K Adamsithovi přistoupil padawan a zažehl meč: „Ty zlý Sithe, to si dovoluješ jen tak se procházet po akademii?"
„Hm… ano…" šel volně dál Adamsith.
Padawan se naklonil ke comlinku: „Mistře Sykwalkere, máme tu Sitha!"
„Lorda Adamsitha?"
„Ano," pronesl suše Adamsith a dokončil větu: „Nesu nějaký SithBULL!"
„Tak ho nech projít Modurite a běž za Hlínem-Di Plastošem."
„Za mým mistrem?"
„Ano, a nevšímej si, když tu někde bude Sith."
„Dobře, a co ten potetovaný, co tu právě proběhl…"
„Sakrááá! Zabte ho!" ukončil vyděšený Luke svůj krátký proslov.

Adamsith šel tedy dál a usmíval se nad soubojem se Stihem, jelikož už dávno tvrdil, že je špatné, když jediné omezení, které brání komukoliv vstoupit do akademie, je vysoké vstupné, ale jak věděl, atentátníci většinou chodili na výhodné skupinové slevy, takže to stejně moc nepomáhalo. Adamsith procházel již vyššími, nádherně prosluněnými místnostmi a nakonec narazil na oblast, kde vyučoval po řadu let Ali-Gonn Kass.
„Ali-Gonne!"
„Adamsithe! Ty jsi zpátky?"
„Ano, P.I.L. a.s. má problémy!"
„Do háje! To snad ne?"
„To bych písk!"
„A jeképak?"
„Huhla… Huhla the Hutt!"
„Ale ne!"
„Musím ti pomoci. Wai-Dinna, mého učedníka nechám tady, je moc… agresivní."
„Jasně, v to jsem ani nedoufal… pojď do lodě…"
„Ty jsi v to nedoufal, tak proč jsi sem tedy lezl?"
„No.. třeba pro… to… abych po delší době viděl Akademii? Jo, když jsem tu byl naposled, málem jsem zkosil při přestupu na Temnou stranu svého mistra a poté jsem málem zničil osobní X-Wing pana Skywalkera, jelikož jsem nevěřil, že existují výbušné krabice, které po odhození Sílou vybuchují. No prostě, říkal jsem si, čím později sem půjdu, tím lépe pro všechny…"
„Jo, s tím Mistrem ti nevěřím. Lhát je špatné!"
„Strach, nejistota a nenávist zbraní jeho teď jsou…"
„Jo… všechno jsou to bludy!"


Kapitola 6

„Adamsithe, já si vážím toho, že mi dáváš zdarma SithBULL, jen jsem poznamenal, že je tě na Temnou stranu škoda!"
„Ali-Gonne," řekl trpce Adamsith, „To už nikdy nebude stejné… tenkrát v kantýně jsem všechno pochopil…"
„Nic jsi nepochopil! Jsi bludař a tak to bude navždy… ano souboje jsou dobré, vše je dobré… ale já se nějak nemůžu smířit s tím, že jsi…"
„Sith? Tak to ti vadí… to, že bych se jako Jedi zadrbal někde v chrámu a neměl bych mít ani limonádovnu?"
„Osobně si myslím, že majetek není všechno!"
„Sakra – Ali.-Gonne…Tož!"
„Nemohli by jste toho už nechat?" skočil jim do řeči Stirex, znechucený již dvanáctou hádku cestou k Tatooine. Následně položil otázku, která ho osobně už dosti dlouho zajímala: „Jaký je plán?"
„Vběhneme tam, dáme Huhlovi pod krk meč a donutíme ho vše odvolat!"
„Jsem zvědav," usmál se Ali-Gonn.

* * *

Adamsith a Ali-Gonn nechali Stirexe v lodi daleko za Arénou. V Bonta Eve aréně už nebyl snad ani jediný návštěvník. Závod skončil zhruba před hodinou. Kantýny teď byly plné fanoušků. Pro ty dva nebyl problém se tam proplížit. Huhla ležel na osobním balkónu a Sazka Fortuna mu podával pití. Hlasitě se smál.
„Rozjedem to, Adamsithe?" podotkl Ali-Gonn.
„Teď!" řekl Adamsith a oba pomocí Síly vyskočili na balkón s Huhlou. Najednou ale oba zjistili, že odmrštěni letí zpátečním směrem.
„Má štít!" zařval padající Ali-Gonn, ale to už Adamsith zmáčkl na svém náramku tlačítko a tím se lokalizoval pro svou armádu a přivolal je. Oba dopadli a zažehli meče.
„Musíme chvíli vydržet, než přiletí vojáci," řekl Adamsith.
„To bude problém!" pronesl Ali-Gonn, jehož pohled směřoval k blížícímu se mraku vojáků.
„Opravdu hluboce a moc..." najednou řekl Ali-Gonn.
„No..fuj…" skočil mu do řeči Adamsith.
„…mám rád SithBULL," dokončil Ali-Gonn.
„Jo ták… aha," oddychl si Adamsith.

Jatka začala. Dvacet vojáku proti dvěma neskutečným mach… teda proti dvěma odvážným. Oba si stoupli do útvaru jež vzdáleně připomínal kruh, tedy pokud jim promineme, že dva lidé kruh dělají těžko. Vojáci byli různorodí. Rodiani, nějací z Malasteru, možná dokonce i jeden gungan. Každý měl blaster. Ali-Gonn odrážel střely na nepřátele, naopak Adamsith se vyžíval ve škrcení a dalších chuťkách. Jenže střel bylo moc.
„Tomu říkáš rychlé odvolání?" ozval se Ali-Gonn.
„Ne, to je spíše agresivní vyjednávání!" odpověděl Adamsith.
„Mě to připadá jako supr jatka!" ozvalo se od lóže Huhla the Hutta.
„Wai-Dinne!" zařval Ali-Gonn, když zpozoroval svého učedníka, jak meč jeho čepele září před krkem Huhly.
„Nezabíjej ho! Vždyť…" poznamenal Adamsith k Wai-Dinnovi, který efektním saltem odsekl hlavu jak huttovi, tak Sazkovi Fortunovi.
„Jsem jim dal!" usmál se Wai-Dinn.
„Já ti taky jednu dám!" zařval Ali-Gonn, ale jeho hlas se ztratil ve zvuku motorů transportu. Skupinky stormtrooperů vyběhli na plochu a dorazili zbytek vojáků. Ali-Gonn a Adamsith byli zraněni a unaveni.
Wai-Dinn byl naopak velmi čilý.
„Mistře, my to doklepnem."
„Pro mě, za mě…" unaveně podotkl Ali-Gonn, když si všiml, že Wai-Dinn běží s vojáky do komplexu kolem arény.

* * *

„Mistře!" vyběhl asi po hodině Wai-Dinn s několika vojáky.
Adamsith chtěl projevit jistým způsobem Wai-Dinnovi dík a řekl: „Jak pokračuje mise ‚admirále'?"
„Vybili jsme je všechny, ani jeden voják nezraněn pane, jenom jich sedm zemřelo!"
„Cože?" zhrozil se Adamsith a škrcením nadzvedl Wai-Dinna do vzduchu: „Dyť já ty vojáky budu muset zacálovat ze svého, ty chytráku!"
„Tak ho nech Adamsithe, Wai-Dinne… budeš se toho ještě muset mnoho naučit!"
„Jo díky, Ali-Gonne… vám oběma… díky. Odleťte tou lodí, já poletím transportem. Jo, Wai-Dinne… doufám, že jste ty vězeňské cely nechali na pokoji. Byli tam i nějací zajataci, důležití pro Impérium!"
„Doufám, že nemyslíte ty temné komory s mřížemi a silovými poli a s nějakými mučícími droidy?"
„Ano, ty…"
„Aha… no my mysleli-"
„Vy jste myslel, pane!" vmísil se do hovoru jeden stormtrooper.
„No já jsem myslel, že to je super tajná klonovací laboratoř, a tak jsme to radši zničili!"
„No… tak to je dobrý…"

* * *

Loď mířila k systému Amertan a Adamsith i Stirex si oddechli.
„Tak a je vše v pořádku. Ani to nebolelo!" usmál se Stirex.
„Hm… pokud nemáš v rameni dva zásahy jako já, tak určitě ne."
„No promiňte pane, ale myslíte si, že tato část trpěla‚ prostředním syndromem'?"
„Cože?"
„No znáte to, výborný první díl, slabý druhý díl a perfektní třetí díl!"
„Joo… Mám takový špatný pocit. Ze všeho! Navíc z něčeho, o čem ani nic nevím…"
„Jo, to já taky pane…"

* * *

Zatím kdesi hodně daleko si kdosi pomyslel: „Dva nula pro P.I.L. a.s., ale já jsem neskončil. UHAHAHAHÁ!"


A tak končí další problém První Imperiální Limonádovny a.s. Všechny zmíněné produkty lze objednat na všem tvorům známém telefonním čísle, či poštou, nebo přímo zakoupit v každém dobrém knihkupectví a v autorizovaných prodejnách.


<<< Předchozí Seznam příběhů Konec...