Stíny Sithbullu
Epizoda 1: Návrat receptu

Autor: Adamsith


Kapitola 1
Nesmířený


„K čertu s vašimi výmluvami Parresi – toto je již druhý průšvih za 5 let, co tu děláte!" rozeřval se Adamsith, když vstoupil nebohý pracovník do jeho kanceláře, „myslíte, že bysme prosperovali, vy idiote, kdyby se každej flákal jak vy? Ne, ne, stokrát NE!… Mně je vlastně jedno, jak tu zásilku doručíte, ale důležité je ji doručit! Ale doručit neznamená zapadnout k Dexterovi ve tři odpoledne a pak v osm ráno na druhej den zjistit, že ze zásilky vám zbylo kulový!"
„Ale lorde Adams…"
„Pro vás velkotovárník"
„Ach ano, pane velkotovárníku Adamsithe, copak vy to nechápete?"
„Ne."
„Já – já si jen šel odpočinout, však víte, jaká je to dlouhá cesta na Coruscant a támhle asteroid a tady bandité, no musíte uznat, že…"
„Ne, nemusím a trest v podobě snížení měsíčního přídělu Hutt Wine vás nemine, nyní mi ale řekněte o té krádeži. Je to divné."
„Proč pane?"
„'Velkotovárníku' jsi chtěl dodat v zápětí, že?"
„Ano."
„Nu dobrá – protože SithBULL je již tak levný, že dělat si díky němu problémy se zákonem je nevýhodné. Pamatuješ si na něco?"
„Ne pane."
„Se ani nedivím…"

* * *

„Domníváte se Lorde, že v tom má někdo prsty?"
„Ne, to určitě ne," odpověděl Adamsith a opřel se o výrobní linku a pozoroval jednoho ze svých kapitánů vyslaných Impériem na obranu limonádovny.
„Víte, já si myslím," pokračoval Adamsith, „že spíše v tom má prsty něco, nějaký podnik." „Jestli chtějí znát složení SithBULLu, proč si ho jednoduše neobjednají?"
„To máte pravdu, kromě jedné věci – my si vedeme pečlivě záznamy o tom, komu prodáváme, jsou tu záznamy ještě z dob SithBULLu! Je to ale malá ryba – nic vážného, nechme to být."

Slunce pracovnu dokonale rozzářilo, takže Adamsithovi se hned zlepšila nálada, když do ní vešel. Popravdě už si s ukradenou zásilkou 20 SithBULLů nedělal moc starosti – ten, co ji měl dostat, dostal náhradu a Perresovi bylo odňato 10 jeho oblíbených HuttWinů, navíc zaplatil náhradu škody. Nic se vlastně neděje, pomyslel si.

Kapitola 2

Speeder se pomalu proháněl nad ulicemi Corsucantu. Byla už tma a Corsucant hýřil barvami z holografů na zdech. Speeder rychle zatočil a zamířil k nenápadnému baru v jednom ze spodních pater. Vystoupily dvě postavy – jedna měla sotva metr deset, druhá možná běžnou lidskou výšku.
„Corthe," začal hrubým hlasem ten menší, „víš, do čeho lezem?"
„Ale jo, nebuď posera, Dixi – normální loupežná akce kromě toho, že nám nechce nikdo, ale ostatně jako vždy jindy, říct pozadí a proč to chce."
„To je vono, nač by chtěl Sith vloupačku? To mi řekni. Takovej Sith, ten tě voddělá, ani nemrkneš, a tady ten nám dá ještě balík…"
„Tak vidíš, vykradem ten počál, vezmem recept a jdem si pro balík."
„Jo, snad jo…"

Postavy se posadily na odlehlejší stolek. Ve světle bylo vidět, že jeden je nejspíše Chadra-Fan a druhý člověk. Do baru zamířila postava v jakési zbroji a v helmě. Helma kryla obličej a filtrovala vzduch. Postava volným krokem pokračovala ke stolu s Corthem a Dixem. Oběma se zatajil dech. Postavě se u pasu až příliš nápadně houpalo něco, co vypadalo jako bájný světelný meč.
„Pánové, jste připraveni?"
„A-ano," odpověděl rychle Corth a rozhodl se jednat odvážně, „záloha bude, pane?"
„Ale ano, nebojte se."
„D-dobře." Dixani nedutal, kdyby neměl Cortha tak rád, určitě by už utekl, ale raději setrval.
„Bude to jednoduché – na tomto disku máte materiály. Dávám vám den na jejich nastudování a potom opusťte Corsucant, studujte i v lodi, ale hlavně – proveďte úkon."
„Ano. Od toho tu jsme, že, jaksi…" nervózně chtěl Drix ukončit rozhovor.
„Nebudu vás dva dál rušit, hned, jak to získáte, běžte na smluvené místo. A nezvorejte to!"

* * *

Adamsith cítil nepokoj v Síle. Již když svolával odborovou radu První Imperiální Limonádovny a. s. (možnost objednat produkty i přes internet), měl pocit, že se brzy něco stane. Přikládal to ale spíše své osobní nervozitě – tento měsíc byl poprvé uveden do prodeje SithBULL Orange a nikdo zatím neviděl preference výnosu. Nikdo, kromě droida X-2CR, který je měl hezky na disku.
Nemá cenu teď myslet na osobní pocity, pomyslel si Adamsith, když mačkal tlačítko výtahu. Výtah jel pozvolna mezi krásnými nádržemi plnými SithBULLu. Vše bylo hezké. Vše kromě Síly.

„Vážené odbory," zvolal Adamsith přes celou síň naplněnou droidy a lidmi, „je mi ctí přivítat vás na druhém podnikovém sněmu za tento měsíc!"
„Děkujeme pane velkotovárníku!"
„No, zanechme formalit – práce máme dosti. Prvně si ukažme preference výnosu nového nápoje SithBULL Orange. X-2CR?"
„DĚKUJI ZA SLOVO PANE! NÁŠ NOVÝ NÁPOJ SITHBULL ORANGE MĚL VELMI NADPRŮMĚRNÉ HODNOTY NA NAR SHADDAA, CORUSCANTU, TATOOINE A ANDO PRIME. NAOPAK NÍZKÉ PREFERENCE BYLY ZAZNAMENÁNY NA DAGOBAHU, BESPINU A GEONOSIS."
„Děkujeme X-2CR. Co si o tom myslíte? A… dobře – váš názor…"
„My z oblasti pro rozvoj nových limonád si myslíme, že by se SithBULL Orange neměl prodávat na velmi málo obydlených planetách a hornických světech. Vezměme si jako příklad to, že na takovýchto planetách je SithBULL oblíben maximálně a nové typy tu nebývají přijímány dobře."
„Máte pravdu, osobně s vámi souhlasím," dodal a Adamsith, „je ale nutné hlasovat! Je snad někdo úplně čirou náhodou jiného názoru, než já? Ne? Výborně. Asi to, jak mi posledně oblast pro reklamu odporovala a jaký trest jsem pro ně vymyslel, bylo dostačující. Přejděme tedy k situaci o nefunkčním automatu na Kaminu."

* * *

„Tak to votevři… jsem tu skoro tři hodiny – rada možná už skončila. Šlohnem to a jde se," špitl Corth na Dixe, který se snažil přejít přes přístupová hesla v Adamsithově pracovně. „Hele Corthe to je jištěný jako hrom! S tím nehnem."
„Musíme, jinak jsme mrtví."
„To budeme i tak – hele, odjedeme na Okraj a necháme to bejt."
„Ne, Dixi, On nás najde."
„Ano, našli jsme vás," ozvalo se triumfálně od dveří, „obklíčit, omráčit!"
„C-cco?" vydal ze sebe Dix, sledující patnáct stormtrooperů s velitelem, jak běží k nim. Corth nelenil a vystřelil z blasteru. Jeden stormtrooper padl. Ale omračující výboje ty dva uspaly.

* * *

„Corthe, kde to jsem?" prořízl hynoucí ticho věznice ustrašený Dix.
„V něčem horším, než je Sarlaac. Jsme ve vězení."
Dveře se otevřely a vpochodovala postava. Adamsith. „Vítám vás, a to i přesto, že tu jste nelegálně… jste klíčem k úspěchu. Dáte si SithBULL?"
„Orange dvakrát, prosím."
„No X-2CR měl s těmi preferencemi pravdu, ale nyní k věci," říkal pozvolna Adamsith, podávající vězňům SithBULL Orange (skvělý nový produkt P.I.L. a.s.). „Co jste tu chtěli?" zvedl Adamsith ruku a lehce otevřel dlaň.
„Nepovíme nic!" vyjekl Corth.
„Ano?" usmál se Adamsith a sledoval dusícího se Dixe: „Váš přítel brzy zemře."
„Ne, vylil by SithBULL."
„Jo to máte pravdu," řekl Adamsith, natáhl ruku a přitáhl si plechovku do ruky. „Teď nic nevylije a zemře také…"
Dix se dusil. Pohled na jeho utrpení byl odporný. Žíly mu nabíhaly a žilky v očích rudly a rudly.
„Já všechno povím!" zakřičel Corth, sledujíc utrápeného přítele.
„Tak povídejte," dodal Adamsith s náznakem kruté ironie a stále škrtíc Drixe.
„Najal nás Sith, chtěl recept SithBULL, na Coruscantu, slíbil nám hrozně moc peněz, dal nám novou loď, vybavení a všechno, jen aby se to povedlo. Jenže…"
„Jenže vy jste to zkonili, už když jste přiletěli do oblasti s továrnou. Moji hlídači o vás věděli. Jednoduše jsme vás nechali dojít až tam, kam potřebujete, aby jsme odhalili, co tady chcete," pustil Adamsith Dixe a pokračoval: „Na detaily se samozřejmě zeptám později. Za trest tu budete pracovat v drtičce vadných plechovek a to pouze za příděly jídla. Když budete mluvit. Pokud ne… tentokrát ukážu pro změnu tvému příteli škrcení TEBE!"

„Situaci je nutné řešit, můj pane!" povídal klečící Adamsith a sledujíc kmitající holograf s postavou admirála ACE, dodal: „potřebuji plnou moc k řešení případu." „Dobře, není jiná možnost. Rada momentálně musí ale řešit povstání horníků na vulkanických světech Okraje. Dávám vám takto plnou moc."
„Děkuji, můj pane, budu se snažit nezklamat."
„V to doufám, můj příteli."Seznam příběhů Další >>>