Temný císař

Autor: Brendon Wahlberg
Překlad: kernel32Kapitola 2.
Nový nepřítelKdysi dávno v jedné předaleké galaxii...
Zatímco se galaktickému císaři podařilo získat nesmrtelnost, galaxie zachvácená občanskou válkou musí čelit obrovské smrtící hrozbě. Nová bitevní stanice schopná zničit celou planetu umožní Impériu vládnout pomocí strachu.
Palpatine věří, že již nemá žádné nepřátele, kteří by jej mohli ohrozit. Na bezvýznamném okrajovém světě však na galaktickou scénu vstupuje syn císařova největšího služebníka.
Luke Skywalker, vedený Sílou, může zvrátit císařovy pečlivě vystavěné plány v chaos…


* * *

Palpatine byl nesporným pánem celé galaxie – nezbývali mu už žádní nepřátelé. Jeho pronikavé žluté oči hleděly z tváře, již z větší části halila stinná černá kápě. To, co z něj bylo vidět, bylo silně poznamenáno stářím; oči hluboko zapadlé v očních jamkách obklopovala svraštělá, žilnatá kůže. Čelo měl podivně znetvořené a jeho ústa byla chřtánem plným polorozpadlých zbytků zubů. Na těchto ústech se však usadil zvrácený úsměv a oči žhnuly hladovým ohněm.
Našli by se samozřejmě tací, kdo se za jeho nepřátele považovali. Například ta zlořečená Mon Mothma nebo Bail Organa. Byli příliš namyšlení. Nebyli ničím, stejně jako ti ubozí vzbouřenci, kteří si začali nedávno říkat „Aliance“. Pro nejmocnějšího mistra temné strany, jaký kdy žil, to však nebyli žádní nepřátelé. Jediové, ti změkčilí následovníci slabé strany Síly, byli mrtví a pryč. Palpatine věděl, že by ho bývali mohli ohrozit, a tak na ně poslal svého Temného pána ze Sithu, aby je vypátral a zničil. Jako by tím chtěli dokázat svou podřadnost, mnozí Jediové prakticky sami nastavili krk jeho čepeli. Byli sklíčeni pádem Republiky a ani nekladli odpor. Jen několik se jich rozhodlo bojovat nebo utéct, ale i ty nakonec rozdrtila brutální síla imperiální techniky a neúprosný, nemilosrdný Palpatinův služebník, padlý Jedi Darth Vader. Ti nejstatečnější se probili až k císařovu prahu; takové zlikvidoval Palpatine osobně. Čistky si vyžádaly spoustu námahy, ale když byli Jediové vyhlazeni, císař Palpatine už neměl žádné skutečné nepřátele.
Každý, kdo by Palpatina v jeho soukromé meditační komnatě hluboko v císařské citadele na světě Byssu prostoupeném temnou stranou spatřil, by si všiml, jak křehce svírá vládce veškerého známého vesmíru svou zkroucenou hůl, a usoudil by, že tento muž přece jen má jednoho nepřítele – samotnou smrt. Ale mýlil by se. Palpatine cítil, že se smrt blíží. Bylo mu podobně, jako když se blížila poprvé, a ačkoli tohle bude už jeho druhá smrt, na něco takového nebylo možné si zvyknout. Měl pocit, že samo předivo jeho tkání brzy rozerve energie, která jím dennodenně proudila. Věděl, že kdyby měl doopravdy zemřít a přijít o svou poslední fyzickou formu, navždy by se ztratil ve řvoucím chaosu temné strany. Uchvátila by ho stejně, jako on uchvátil galaxii. Tady na Byssu se však Palpatine mohl smrti jenom smát. Seděl totiž co by kamenem dohodil od své klonovací komory, v níž se ve výživných nádržích vznášel tucet jeho klonů. Na Byss přišel, aby zemřel. A aby se znovu zrodil.
Císař vybuchne modrou energií a nechá za sebou jen rozdrcenou schránku. A potom, díky svým znalostem klonování a učení temné strany z Holocronu Ashky a Vantose Bodových, bude moci vstoupit do jednoho ze svých dospělých klonů. Až otevře své nové oči, bude mít opět silné mladé tělo. Umírání bylo bolestivé a přenos byl rozhodně velmi nepříjemný, ale trocha toho utrpení byla za nesmrtelnost jen malou cenou. Při pouhém pomyšlení na nové tělo se mu úsměv ještě rozšířil a z hloubi jeho hrdla se vydral děsivý chechot. Většina lidí, kteří kdy ten smích slyšeli, si okamžitě našla dobrý důvod, proč být někde jinde.
Císařův velkovezír Sate Pestage byl na něj zvyklý. Pestage vestoje tiše čekal na prahu malé místnosti, nehybný jako socha. Přišel se se svým mistrem poradit, ale nevydá ze sebe hlásku dřív, než jej k tomu ten temný a vznešený vyzve. Pestage měl seschlou postavu a tvář scvrklou věkem. V některých ohledech vypadal starší než císař a jeho hubené tělo se ztrácelo v jeho bohatém, šperky ověšeném hávu. Pestage byl nicméně neúnavným Palpatinovým služebníkem a ve všech možných záležitostech vystupoval jako jeho osobní pomocník. Připravoval mu jídla, zařizoval mu různá jednání a pomáhal plánovat denní program. Nyní Pestage lítostivě pohlížel na vetchou postavu svého pána. Pestage byl možná starý, ale obklopovala ho aura nezlomného zdraví. Palpatine naproti tomu vyzařoval pouze rozklad.
Sata Pestaga bolelo, když viděl svého temného mistra takto zuboženého. Když jeho pán našel způsob, jak podvést předčasnou smrt, Pestagovi se velmi ulevilo, ale potom zjistili krutou pravdu, že nové tělo vydrží pouhých pár krátkých let. Už nyní nastal čas vzít si další. Pestage v duchu děkoval Síle, že občané Impéria nevidí svého vládce v tomto stavu. Pro zbytek galaxie byl Palpatine impozantním charizmatickým člověkem středního věku. Tento obrázek byl samozřejmě jenom výplodem té nejdokonalejší holotechnologie. Když stárnutí císaře tímto způsobem znetvořilo, přestal se Palpatine objevovat na veřejnosti a předal každodenní záležitosti spojené s vládnutím Impériu svým nejvěrnějším poradcům, jako byl hlavní rádce Ars Dangor. Dangor měl na starosti všechny veřejné proslovy a Pestage fungoval jako prostředník ve všech komunikacích s císařem. Jen malá hrstka lidí vídala Palpatina takového, jaký byl doopravdy, lidí jako Darth Vader, sithský lord, a Mara Jade, Císařova ruka. Bylo to opravdu zvláštní utrpení. Kromě císařova důvěrného vnitřního kruhu nesměl nikdo vědět, k jakým nemožným změnám v císařově vzhledu dochází. Jeho mistrné zvládání Síly muselo být drženo před celým Impériem v tajnosti. To vedlo k nejrůznějším prapodivným situacím. Někdy Palpatine musel použít osobní holografický projektor, aby jím zamaskoval své nenadálé mládí nebo nenadálé stáří. Například Bevel Lemelisk, konstruktér Hvězdy smrti, spatřil císaře v jeho zestárlém stavu. Když se Palpatine po svém znovuzrození s Lemeliskem znovu setkal, musel holograficky zakrýt své mládí. Udržovat tyto klamy byl jeden ze způsobů, jimiž Pestage svému pánovi věrně sloužil.
Palpatine se pomalu otočil k velkovezírovi. „Co se děje, můj příteli?“ zeptal se tiše a pokynul Pestagovi, ať jde blíž. Galaktický vládce měl děsivý, syčivý hlas, který by se dobře rozléhal ve hrobce. Pestage věděl, že tento hlas se mohl v mžiku změnit z radosti a spokojenosti v tu nejčernější hrozbu. Nyní byl klidný, téměř laskavý. „Je prohlášení připraveno tak, jak jsem to nařídil?“
Pestage udělal krok do místnosti, jeho háv šustil za ním, a zvedl ruku s datapadem pokrytým ornamenty. Na jeho malé obrazovce svítil krátký text.
Jeho Císařská Výsost se usnesla, že současný stav nouze vyvolaný ozbrojenými teroristy, kteří celou galaxií šíří smrt a zkázu, vyžaduje dočasné zavedení válečného práva. Oblastní guvernéři budou mít nyní přímou kontrolu nad svým teritoriem, a budou tak moci těmto zbabělým a zločinným útokům, které ohrožují rodinu každého zákona dbalého občana, rychle a rázně učinit přítrž.
Na dobu trvání této krize bude Imperiální senát dočasně rozpuštěn. Prošetřujeme hlášení, že členové Senátu podporují zmíněné kriminální aktivity. Můžeme vás ujistit, že teroristi budou brzy předvedeni před spravedlnost a že v galaxii znovu zavládne pořádek.

Císař dočetl a spokojeně pokýval hlavou. Tímto prohlášením bude jeho Nový řád završen. Senát samozřejmě nebude rozpuštěn pouze „dočasně“. Jeho zrušením budou poslední zbytky „Staré republiky“ smeteny. Nikdo se nebude moci postavit Novému řádu na odpor. Ohnivé proslovy senátorů jako Leia Organa by mohly ovlivnit veřejné mínění, a jejich hlasy musely být umlčeny. Začala s tím Mon Mothma, a poskytla tak Palpatinovi dokonalou záminku. Zašla příliš daleko, otevřeně mu vyhlásila vzpouru a pak zorganizovala krádež dat projektu Hvězdy smrti. Vader byl právě teď na misi, jejímž cílem bylo získat tyto informace zpět. Mothma byla zatím mimo Palpatinův dosah, ale aspoň její komplicové v Senátu přijdou o všechnu moc. Ale jednoho dne, přemítal císař, si ji najde… a naučí ji pravému významu slova strach.
Prohlášení také formalizovalo Tarkinovu doktrínu. Nyní bude každý systém držen pod kontrolou právě pomocí strachu, který byl vskutku mocnou zbraní. V systému Horuz byla dostavěna Hvězda smrti; byla již téměř provozuschopná a brzy se stane symbolem Nového řádu. Až Palpatine otevře oči v klonovací komoře, budou shlížet na galaxii, která bude beze zbytku ovládána mocí Impéria.
„Odvedl jsi dobrou práci, Sate Pestage. Volba slov je jako obvykle vynikající. Ať Ars Dargon provede úpravy, které bude považovat za nezbytné, a jdi s tímto prohlášením co nejrychleji na veřejnost.“ Císař se ponuře zašklebil a podal mu datapad zpátky. S jistými obtížemi se posadil do svého křesla připomínajícího trůn. „Žádná další rozhodnutí neudělám dřív, dokud nebudu znovu mladý.“
Pestage přikývl.
Palpatine na něj namířil zkřivený prst. „Nechci, aby mé meditace kdokoli rušil. Pro přenos potřebuji klid. Až můj čas nadejde, zavolám tě, abys mi pomohl s přípravami.“
Sate Pestage se hluboce uklonil. „Ano, můj pane,“ řekl uhlazeně a tiše císařovu komnatu opustil. Když procházel labyrintovými chodbami citadely, uvědomil si, že na dobu několika příštích dnů se z něj stal svobodný muž. Meditace jeho mistra připomínaly trans – Palpatine při nich nejedl ani nevykonával jakékoli jiné činnosti a oslaboval se až do bodu, kdy mohl přenos jednoduše provést svou vůlí. Pestage pomůže svému mistrovi do postele a pak odejde, aby císař mohl být při tom nejsoukromějším ze všech zážitků zcela o samotě.
Velkovezír nikdy netvrdil, že rozumí tomu, jak Síla funguje, ale věděl, že bez jeho mistra, který jeho vesmír naplňuje světlem, by byl jeho život prázdný. Když se od něj Pestage musel vzdálit třeba jen na pouhých pár dní, hned se cítil opuštěný a sám. Možná by mohl navštívit arénu, aby přišel na jiné myšlenky. Dnes odpoledne byl na programu souboj na smrt mezi Gundarkem a Wookieem. Možná. Ale v každém případě zůstane poblíž citadely – jenom pro případ, že by ho bylo zapotřebí.

* * *

Palpatine splýval se Sílou. Jeho křehké fyzické tělo zůstalo daleko za ním a jeho mysl klouzala galaxií. Cítil její energii života i smrti a skrz své spojení s temnou stranou si vychutnával moc, která mu byla odměnou za jeho služby. Protože i samotný císař byl pouze služebník. Veškeré Palpatinovo úsilí směřovalo k vytvoření galaxie, v níž budou emoce tisíců milionů světů živit temnou stranu hněvem, strachem a agresí. Nazýval ji svým budoucím Temným Impériem. Osobní moc, které se mu jakožto hlavnímu uživateli temné strany dostávalo, velice miloval a měl v úmyslu udržet si ji navždy. On a temná strana společně ovládnou každou živou bytost.
Temná strana byla ze své podstaty chaosem, entropií, ničivou silou, kterou držela v rovnováze světlá strana. Avšak jen temná strana měla vůli vládnout a Palpatine jí k tomu poskytl příležitost. Nedělal si žádné iluze; kdyby ji nechal, temná strana by pohltila i jeho, ale to se nikdy nestane. Bude jí sloužit navždy a všechno ostatní bude sloužit jemu.
Pomocí Síly mohl císař komunikovat s ostatními – jako třeba s Vaderem – i na velké vzdálenosti, ačkoli někdy raději používal holovysílač, protože ten uměl vytvořit jeho veliký obraz, který příjemcům naháněl strach. Často dokázal „spatřit“, co se děje tam, kam obrátil svůj duševní zrak; tato schopnost mu velmi pomohla při jeho nástupu k moci.
Nyní svou myslí zapátral po Hvězdě smrti a po dobře známé přítomnosti svého služebníka. Touto dobou by se už mělo Vaderovi podařit získat zpět technická data Hvězdy smrti a vrátit se na bitevní stanici, kde fungoval jako císařův zástupce. Tarkin měl volnou ruku a směl používat Hvězdu smrti, jak se mu zlíbilo, ale každý, kdo měl moc, nad sebou potřeboval dohled – bez ohledu na to, jak byl loajální. Vader byl vynikajícím dohlížitelem – a na něj zase dohlížel jeho mistr.
Trochu ho překvapilo, když objevil Hvězdu smrti na orbitě kolem světu Alderaanu, připomínajícího drahokam. „Viděl“, jak se ta obrovitá koule vznáší ve hvězdnaté černotě kosmu. Císaře nedokázala ohromit žádná technologie. Jak často říkal Vaderovi, jedinou skutečnou mocí ve vesmíru byla Síla. Hvězda smrti mu však připadala překrásná. Byl to pouze prostředek k dosahování cílů, ale byl to úžasný a působivý prostředek.
Palpatine vyslal svou mysl dovnitř stanice a natáhl se k Vaderovi, aniž by dal svému služebníkovi svou přítomnost najevo. Vader byl ve velitelském středisku spolu s Tarkinem a mladou senátorkou (bývalou senátorkou, napomenul sám sebe) Leiou Organou. Zaměřit se na Vadera jej stálo zvláštní úsilí, jelikož mentální signatura Temného lorda tam měla jakousi zvláštní ozvěnu. Palpatine usoudil, že napětí z blížícího se přenosu si začíná vybírat svou daň a mate jeho silové smysly. Za okamžik se Palpatinovi podařilo přizpůsobit a výjev se vyjasnil.
Tarkin se přísně, povýšeně rozhovořil. „Princezno Leio, rád bych, abyste před svou popravou byla mým hostem při obřadu, který učiní tuto bitevní stanici provozuschopnou. Žádný hvězdný systém si teď netroufne vzdorovat císaři.“ Palpatine viděl, že si vybral Tarkina dobře. Jiný člověk by měl na mysli svou vlastní moc spíš než císařovu. Palpatine přemítal, co mladá senátorka Organa udělala, že zasluhuje popravu.
Organa odpověděla; v jejím postoji i tónu se zračil hrdý, otevřený odpor. „Čím budete krutější, Tarkine, tím víc hvězdných systémů se k nám přidá.“
Palpatine se usmál. Vzdorně mohl mluvit kdokoli, když ani zdaleka netušil, v jakém maléru se nachází; Tarkin měl v záloze něco ničivého. Nyní se jí to rozhodl se strašlivou zdvořilostí odhalit. „Ne poté, co budeme demonstrovat sílu této stanice. Vlastně jste svým způsobem určila, která planeta bude zničena první. Když děláte drahoty a nechcete nám říct, kde se nachází rebelská základna, vybral jsem ke zkoušce destruktivní síly této stanice… váš domov Alderaan.“
Palpatine z mladé ženy ucítil šok. Takže ona to byla rebelská agentka! Byla dalším důkazem, že udělal dobře, že rozpustil Senát – stalo se z něj zavšivené hnízdo Rebelů. Kupodivu vycítil šok i z Vadera. Jeho služebníkovi se tento vývoj událostí nezamlouval. Ale co na tom? K čemu jinému byla Hvězda smrti určena? Pod vlivem Baila Organy se z Alderaanu stalo ohnisko vzpoury. Bude lepší, když navždy zmizí.
Organa začala nesouvisle a zcela zbytečně protestovat. „Ne! Alderaan je mírumilovný svět. Nemáme žádné zbraně. Přece nemůžete –“
Tarkin nechal masku civilizovanosti spadnout. Pod ní se nacházela tvář imperiálního válečného stroje, studená, tvrdá a nemilosrdná. „Dala byste přednost jinému cíli? Vojenskému cíli? Jmenujte systém!“ Výhrůžně k ní přistoupil blíž a ona se stáhla, jen aby se zarazila u Vadera. Tarkin promluvil hlubokým hlasem: „Začíná mě unavovat ptát se stále dokola. Takže naposledy. Kde je základna Rebelů?“
„Dantooine,“ zdálo se, že se Organa podvolila. „Jsou na Dantooine.“
„Tak vidíte, lorde Vadere, umí být rozumná,“ poškleboval se Tarkin. „Pokračujte v operaci. Až budete připraveni, palte.“
„Cože?“ vykřikla Organa.
Tarkin dal své pobavení najevo. „Jste příliš důvěřivá. Dantooine je moc daleko, než aby poskytla účinnou demonstraci. Ale nemějte obavy. S vašimi rebelskými přáteli se vypořádáme také velmi brzo.“
„Ne!“ protestovala Organa, ale už bylo, samozřejmě, příliš pozdě. Střelci Hvězdy smrti rychle připravili primární zbraň k palbě. Palpatine zadržel dech. Ze superlaseru Hvězdy smrti vytryskly obrovské proudy energie a spojily se v jediný strašlivý paprsek, který se vzápětí vnořil do jádra planety Alderaanu. Ale císař jeho explozi nikdy nespatřil, protože v tom okamžiku se do něj vlila omračující a zcela nečekaná vlna energie, zasáhla ho jako příboj a všechny vědomé myšlenky smetla stranou. Ve své soukromé komnatě v císařské citadele na Byssu ležel císař Palpatine na břiše na studené podlaze, světélkoval temným ohněm a žluté oči mu žhnuly jako dvě slunce.

* * *

Sate Pestage okamžitě zareagoval na alarm biomonitorů a projít citadelou na druhou stranu mu trvalo pouhých pár minut. Udeřil do tlačítka dveří meditační komnaty; čekal, že svého mistra najde zdolaného nějakou pohromou, a zcela ho zaskočilo, když zjistil, že zírá do tváře vzpřímeného a očividně zdravého Palpatina. Císařovu obličeji vévodil divoký úsměv a zdál se být plný života.
„Nedělej si o mě starosti,“ zaskřehotal císař a natáhl k Pestagovi ruku, aby ho uklidnil. „Nehrozí mi žádné nebezpečí. Stalo se mi něco, co jsem nepředvídal! Všechno se tím mění – musím to pochopit.“
„Pane,“ vykoktal Pestage, „jsem moc rád, že jste v pořádku… Když jsem uslyšel alarm, právě jsem rozmlouval s lordem Vaderem… Přeje si s vámi mluvit. Mám vám sem přepojit jeho signál?“
„Ne, Sate Pestage.“ Palpatine vypadal velice vzrušený. „Zdrž ho a já se mezitím poradím s Holocronem.“ S novou silou, nad kterou velkovezír užasl, zamířil císař do své ložnice. Pestage se uklonil a dveře se se zasyčením zavřely.
Jakmile císař osaměl, natáhl se ke zdobenému podstavci, na němž spočívala hladká krychle vyzařující měkké modré světlo. Vzal nahrávací zařízení Jediů do svých pokroucených rukou a pohladil prastaré texty na jeho vkusně opracovaném povrchu. Holocron mu připadal hřejivý a živý. Hluboko v krychli se probudily organické krystaly. Císař pocítil, jak se Holocron dotkl jeho mysli – zařízení vycítilo jeho povrchové myšlenky a shromáždilo informace, které požadoval. Vzduch se zatřpytil a nad krychlí se objevil hologram poněkud groteskní cizí bytosti s pařátovitýma rukama a exoskeletem.
„Temný,“ promluvil hologram, „naslouchej slovům strážce Bodo Baase a poslechni si příběh sithského čaroděje Ganta Feera. V ponurých dnech, kdy se Exar Kun stal Temným pánem ze Sithu, byl Feer jedním z padlých Jediů pod jeho velením. Feer byl jak zkažený, tak ambiciózní. Má se za to, že jen on sám měl přístup k jistým strašlivým tajemstvím sithské magie a použil je bez Kunova vědomí. Feer chytal Jedie a rituálně je vraždil. Každá hrůzou naplněná smrt oslabila světlou a posílila temnou stranu. Ale jeden z mistrů utekl a díky němu víme, že Feer se vychloubal, že se dokáže krmit jejich umírající energií a skrz své spojení s temnou stranou z nich čerpat sílu.“ Bodo Baas se zarazil. Z tváře, jako byla ta jeho, to bylo těžké poznat, ale zdálo se, že monstru se před Palpatinem nechce mluvit dál. Když se dal Baas znovu do řeči, císaři připadalo, že se mu dívá přímo do očí.
„Gant Feer nestihl své poznatky využít. Exar Kun si všiml, jak mocným se jeho podřízený stal, a zničil ho. Feer si vzal svá tajemství s sebou do hrobu. Měj se na pozoru, Temný. Čerpat život ze smrti druhých je sice možné, ale může tě to nečekaným způsobem zničit.“ Bodo Baas se rozplynul v obláčku zelené záře.
Palpatine tiše seděl v zamyšlení. Když byl zničen Alderaan, cítil, jak se do něj skrz jeho spojení s temnou stranou vlévá obrovský příval energie. V tom okamžiku na to nebyl připraven, byl příliš překvapený a omráčený na to, aby se mohl pohnout nebo myslet. Ale zatímco se to dělo, připadalo mu, že může udělat všechno, úplně všechno, co si zamane. Celý svět překypující životem zemřel v hrůze! Jestli se dalo historce o Gantu Feerovi věřit, pak by taková událost měla posílit temnou stranu. Palpatine, splývající se Sílou, byl touto energií naplněn, ačkoli mu proklouzla mezi prsty jako vichřice. Domníval se, že ví, jak se na to příště připravit, jak se nenechat strhnout a jak tu moc využít ke svým vlastním záměrům. Možná by dokonce mohl pomocí té energie najít způsob, jak překonat problém se svými nekvalitními klonovanými těly. S takovou mocí by si možná dokonce mohl udělat úplně nové tělo… dokonalé… nezranitelné. Zničehonic se rozesmál; uvědomil si, že Hvězda smrti tím získala úplně nový smysl.
Jemně vrátil Holocron zpátky. Někdy mu připadalo, že ačkoli je to jen nahrávací zařízení, nenápadně mu vzdoruje. Třeba tím, jak mu říkalo „Temný“. Vůbec ho nepřekvapilo, že ho před takovýmto jednáním varovalo. Nezáleželo na tom. Nebezpečí existovalo vždycky. Šance, že se mu podaří zvítězit nad svým trápením, stála za jakékoli riziko.
Palpatine přešel ke svému osobnímu terminálu HoloNetu a aktivoval ho. Na obrazovce se ukázala nehybná černá maska Dartha Vadera. Vader byl sám ve své meditační komnatě na Hvězdě smrti. Palpatine jej vzal na vědomí drobným kývnutím. Vader, s hlavou skloněnou, promluvil svým hlubokým, uměle zesíleným hlasem. „Můj mistře, zničení Alderaanu…“ Vader byl otřesen. „Došlo k velké poruše v Síle. Bojím se, co by se mohlo stát, když budeme tímto způsobem Hvězdu smrti používat. Ničení v takovémto měřítku by mohlo způsobit chaos v –“
Císař ho umlčel mávnutím ruky a zamračil se. Způsob, jakým Vader vnímal události, jako obvykle postrádal porozumění. Sithský lord o temné straně uvažoval jako o prostředku, kterým bylo možné nastolit v galaxii řád, ale tentokrát se toho prostředku zalekl. „Časem to pochopíš, můj služebníku. Zničení Alderaanu mě učinilo silnějším. Až najdeš základnu Rebelů, musí být zničena Hvězdou smrti – v tu chvíli uskutečním svůj přenos. Mým novým schopnostem se nic nevyrovná. Budu vládnout celé galaxii, a ty budeš navždy po mém boku.“
Vader neřekl nic, ale Palpatine věděl, že ho vždycky poslechne. Tento padlý Jedi kroužil kolem zlého císařova veličenstva jako můra kolem plamene svíčky. Potřeboval, aby císařova temnota plnila prázdnotu v jeho duši, ale nikdy se nemohl příliš přiblížit, jinak by byl zničen.
„Cítím, že ti dělá starosti ještě něco, můj služebníku,“ pobídl ho Palpatine.
Se svou charakteristickou přímostí Vader řekl: „Můj starý mistr, Kenobi, je tady na Hvězdě smrti. Přišel se se mnou utkat. Když jsme se střetli naposledy, výhoda byla na jeho straně. Bojím se, že znovu zvítězí.“
Teď byla řada na Palpatinovi, aby byl překvapen. Kenobi! Ten prokletý Jedi je stále naživu! Takže on se vyhnul čistkám a dvacet let se někde schovával. A nyní se opovážil ukázat svou tvář. Taková drzost se nemůže obejít bez trestu. Muž, který zabil Palpatinova starého služebníka, Dartha Maula, bude konečně potrestán. „Kenobi se dnes setká se svým osudem, kterému dlouho unikal. Ať už ze své díry vylezl s jakýmikoli pošetilými úmysly, bude to naposled. Společně jej rozdrtíme, můj služebníku.“
Vader vyzařoval důvěru. „A co ti Rebelové, kteří přiletěli s ním? Mají plány Hvězdy smrti a mohlo by se jim podařit ze stanice uprchnout.“
„Nech je jít,“ pousmál se císař. „Zavedou Hvězdu smrti přímo k rebelské základně. Teď jdi a vypořádej se s Kenobim. Jeho čas nadešel.“
Vader se hluboce uklonil a císař přerušil spojení.

* * *

Vader stál tiše v prázdné chodbě na Hvězdě smrti. Matné vzpomínky na to, jak ho kdysi Kenobi porazil, v něm vyvolávaly neblahé mrazivé tušení. Zničující úder pronikl jeho obranou a on se zřítil do žhavé lávy. Vzpomínka na tu agonii mu pomohla soustředit jeho nenávist. V podstatě zemřel, ale znovu se zrodil a ta výheň ho navždy změnila. Nyní oplatí svému starému mistrovi stejnou mincí. Stařec se vynořil z chodby, jako by jej zplodily stíny. Vaderovi už světelný meč rudě zářil v ruce.
„Čekal jsem na tebe, Obi-Wane. Konečně se znovu setkáváme. Kruh se uzavřel. Když jsem tě opouštěl, byl jsem jen učedník, ale teď jsem mistr.“
Kenobi neplýtval slovy, zažehl svůj vlastní světelný meč a zaujal klasickou útočnou pozici. „Jen mistr zla, Darthe.“
A pak už se po sobě vrhli a rychlostí blesku si vyměňovali rány. Byl to elegantní souboj dvou mistrů. Každý úder byl pečlivě veden a oba válečníci šermovali úspornými pohyby, které prozrazovaly komplexnost jejich útoků. Zničehonic se zdálo, že na Kenobiho doléhá jakési sílící napětí, jako by jej tlačila jakýsi neviditelná tíha. Potřásl hlavou a zamrkal, jak se snažil pročistit si oči.
„Jsi slabý, starče,“ posmíval se mu Vader. Uvědomil si, že císař mu právě plní svůj slib. Palpatinovi se nějakým způsobem podařilo na dálku zamlžit Kenobiho mysl. Skutečně se stal mocnějším!
V tom okamžiku se Kenobi zřejmě smířil se svým osudem a pokojně řekl: „Nemůžeš vyhrát, Darthe. Jestli mě zabiješ, stanu se silnějším, než si vůbec dokážeš představit.“ Vader, rozhněvaný Kenobiho klidem, udeřil zuřivěji a sekl do zdi chodby. Oba válečníci, neúspěšný učitel a padlý Jedi, se přesunuli k pancéřovým dveřím vedoucím do hangáru, ve kterém dokoval zajatý frachťák, v němž Kenobi přiletěl. Vader spatřil, že přibíhají stráže, aby jej bránily, a věděl, že tak či onak Kenobi za pár okamžiků zemře. Na druhé straně hangáru náhle různorodá skupinka Rebelů a droidů využila toho, že byla pozornost stormtrooperů odlákána, a vyrazila úprkem k frachťáku. Kenobi věnoval Rebelům rychlý pohled a zdálo se, že dospěl k rozhodnutí. Zvedl světelný meč pryč od Vaderova a zavřel oči. Vader bez váhání rozťal svého starého mistra vejpůl. Na palubu spadl prázdný plášť a starcův světelný meč ho za okamžik následoval.
Vader propátral plášť nohou; svářely se v něm pocity vítězství a strachu. V hangáru vypukla prudká přestřelka. Vader stál klidně na místě, zatímco jeho vojáci padali zasažení k zemi. Pancéřové dveře se zničehonic zavřely, a Vader zůstal sám v prázdné chodbě. Vader přešel ke komunikačnímu panelu, aby informoval Tarkina, že Kenobi je mrtvý. Předá mu císařovy instrukce, že Rebelům musí být umožněno uniknout. Na jejich lodi byl ukryt naváděcí maják, a tak je bude snadné vysledovat k rebelské základně.
Zpoza dveří se ozvalo tlumené zaburácení – frachťák rychle odstartoval a vnořil se do vesmíru. Vader sebral Kenobiho světelný meč a připjal ho ke svému opasku. Císař ho bude chtít do své sbírky. Kenobiho konec v něm zanechal podivný pocit prázdnoty. Z nějakého důvodu cítil, že navzdory všem známkám boj mezi ním a Kenobim ještě vůbec neskončil.

* * *

Vader znovu poklekl před obrazem svého mistra. „Už je po všem, můj příteli,“ konejšil ho císař. „Kenobi navždy splynul se světlou stranou. Jeho duch vybledne a zmizí. Nebyla tam žádná kotva, která by ho tu mohla udržet. Odvedl jsi dobrou práci, můj služebníku. Poslední z Jediů dnes zemřel.“
„Viděl jsem jeho tvář, můj pane,“ odpověděl Vader opatrně. „Nevypadal jako někdo, kdo prohrál bitvu.“
„Na tom nezáleží,“ uklidňoval ho císař. „Byla to jen falešná pýcha starce. Nyní tě opustím, můj služebníku. Musím splynout se Sílou, abych se připravil na své omlazení. Jdi a vykonej mé příkazy. Až mě uvidíš příště, budu mít za sebou vítězství nad tímto křehkým tělem.“
Vader se napřímil a spokojeně prohlásil: „Rebelii potká stejný konec jako Kenobiho.“

* * *

Palpatine splýval se Sílou. Jeho tělo spočívalo v jeho posteli vedle měkce zářícího Holocronu. Toto tělo už velmi brzy přestane být použitelné. Zkáza dalšího světa zanedlouho naplní Palpatina silou. V tom okamžiku se přiměje ke své vlastní smrti, beze zbytku splyne s temnou stranou a bude existovat jako nehmotná energie. Tuto moc pak přenese do svého nového těla, které přemění v nezničitelnou věc, dokonalou schránku svých nových mistrovských schopností v temné straně. Hlavní problém klonů tkvěl v tom, že to byly kopie – k ochranným energiím Síly měly o jeden krok dál. Více tím pádem trpěly používáním temné strany. Nyní se však domníval, že se mu podaří své tělo zdokonalit, doslova ho pomocí temné strany přestavět a jeden z klonů použít jako základ. S takovým tělem bude temnou stranou a nic ho nedokáže zastavit. Jeho duch se chvěl, ačkoli tělo leželo v transu. Ten okamžik se blížil.
Na druhé straně galaxie se Hvězda smrti už skoro přiblížila na dostřel ke čtvrtému měsíci Yavinu, světu džunglí, který překypoval životem. Rebelové na měsíci kladli odpor, samozřejmě, ale vše, co proti stanici mohli poslat, bylo několik tuctů zastaralých jednomístných stíhaček. Bylo to ubohé. Císař však dobře chápal, že jsou slabí – nemohou se s ním měřit.
Vader byl ve své vlastní stíhačce-prototypu a vedl své piloty TIE do boje proti X-wingům; nezkušení rebelští piloti mu sloužili jako dobré cvičné síle. Tarkin sebejistě čekal ve velitelském středisku a ani nepovažoval za nutné vyslat své vlastní roje stíhaček. Kvůli všem těm chaotickým emocím bylo těžké přesně vycítit, co se v oblasti děje. Rebelští piloti křičeli hrůzou, jak Vaderovy paprsky neúprosně vyhledávaly své cíle. Imperiální vojáci zmateně pobíhali po palubách, jak při útocích Rebelů vybuchovaly instalace na povrchu. Z dělostřelců sálalo nadšení a soustředění, jak obraceli své mocné turbolasery proti hbitým rebelským lodím. Císař si vychutnával všechny ty pocity.
Avšak na velitelské palubě vládl klid a Palpatinovi se podařilo zaostřit na velkomoffa. Tarkin se otočil, když mu jeho pobočník oznámil: „Rebelská základna bude na dostřel za třicet sekund.“ Velkomoff vyzařoval ponuré uspokojení. Palpatine s ním tento pocit sdílel. Přišel čas sklidit ovoce dlouho připravovaných plánů.
Vteřina za vteřinou ubíhala. Vader se řítil nad povrchem Hvězdy smrti a doháněl několik posledních rebelských lodí. Císař cítil odhodlání svého služebníka, ale věděl, že za pár sekund už to všechno bude zbytečné.
„Hvězda smrti se dostala k planetě,“ ozvalo se konečně hlášení.
„Až budete připraveni, palte,“ řekl Tarkin úsečně.
„Zahájit primární zážeh,“ přikázal Tarkinův pobočník. Hlavní zbraň Hvězdy smrti se zaburácením ožila a chystala se zasadit planetě smrtící ránu. Palpatine se připravil na přenos a plně se otevřel Síle. V tom okamžiku v temnotě vzplanula nečekaná jiskra – někdo používal světlou stranu Síly! Bylo to nemožné, ale nezaměnitelné. Císařova mysl vířila nenadálým zmatkem, ale teď už bylo příliš pozdě něco změnit.
„Připravte se,“ pronikla slova energetickými vlnami, které se soustředily kolem Palpatinova těla.
„Připravte se.“
Poslední věc, kterou Palpatine ucítil, byl křišťálově čistý pocit vítězství velkomoffa Tarkina. Pak císařovo tělo vybuchlo ve studeném modrém ohni a rozletělo se na kusy. Jeho duše se řítila do bezedné propasti, která byla všude a zároveň nikde. Ale místo neuvěřitelné síly, kterou očekával, cítil jen zničující ztrátu. Stalo se něco, co celou temnou stranu zahalilo příkrovem strašlivé slabosti. Jeho esence křičela zděšením. Palpatine se co nejrychleji probojoval ke svému klonovanému tělu a zoufale se do něj vrhl. Jeho nové oči se prudce otevřely, a sotva vykašlal výživný roztok, který mu zaplňoval ústa a krk, natáhl se do Síly. To, co ucítil nebo přesněji neucítil, jej naplnilo vztekem. Hvězda smrti byla pryč, jako by nikdy neexistovala. Jeho vlastní smysly a schopnosti byly znatelně oslabeny. Jistě, jeho nové tělo bylo mladé a silné, ale připadalo mu, jako by se Síly dotýkal v rukavicích. Dvířka nádrže vyjela vzhůru a on padl na kolena. Natáhly se k němu laskavé ruce velitele Mona, aby mu pomohly, ale on je odstrčil stranou. Chvěl se nenávistí. Za tuhle potupu bude někdo pykat! Celá galaxie bude pykat. A jako první budou trpět ti, kdo ho zklamali.

* * *

Když se na Byss snesla noc a pět nádherných měsíců zářilo na zdobené věže a rozlehlé komplexy Imperiálního řídicího sektoru, doručil HoloNet strašlivé podrobnosti o tom, co se stalo u Yavinu. Hrozivou Hvězdu smrti zlikvidovala jediná rána z rebelského X-wingu. Navzdory vší pravděpodobnosti zasáhl jeho pilot tepelnou výfukovou šachtu protonovým torpédem. Temný pán ze Sithu byl pohřešovaný, možná mrtvý. Základna na Yavinu byla netknutá, a co bylo asi nejhorší, ti prokletí Rebelové začali po celé galaxii šířit o této události zprávy. Propaganda Aliance vydávala genocidu Alderaanu a zničení Hvězdy smrti za definitivní důkaz tyranie Impéria a boje Aliance za svobodu. Na pevně ovládané vnitřní systémy to bude mít jen pramalý účinek, ale odlehlé regiony by se tím mohly nechat zlákat. Nastal čas na odvetu.
Palpatine dával porážku u Yavinu za vinu neschopnosti svých důstojníků. Ti, kdo sloužili na Hvězdě smrti, mají štěstí, že jsou mrtví. Konstruktér bitevní stanice, Bevel Lemelisk, si brzy bude přát, aby byl taky mrtvý. Bude potřeba zbrojit víc než kdykoli předtím. Rebelující světy budou rychle potřeny. K tomu, aby obrátil planetu v trosky, nepotřeboval Palpatine Hvězdu smrti. Nové hvězdné superdestruktory to také zvládnou. Velitelskou strukturu bude zapotřebí nemilosrdně přeorganizovat. Potřebuje někoho, komu by mohl bez obav svěřit velení. Někoho nelítostného, kdo je k němu bezvýhradně loajální. Někoho maximálně kompetentního. Potřebuje Dartha Vadera.
Ale nejprve bude muset Temného lorda najít. Palpatine věděl, že jeho služebník není mrtvý. Cítil to. Vaderovi se nějakým způsobem podařilo přežít, možná před výbuchem stanice uletěl ve své stíhačce. Císař tedy několik hodin propátrával prostor kolem Yavinu. Hvězda smrti dohořívala. Veliké kusy radioaktivních trosek utvořily volný hřbitov obíhající kolem planety, zanesený spálenými, zmrzlými mrtvolami. Gravitace plynného obra do sebe pomalu všechny zbytky vtáhne a pohltí je beze stopy. Nikde nezůstala po životě ani stopa.
Ne! Něco tam bylo, něco velmi slabého… Na klesající orbitě se vznášela potemnělá, poničená stíhačka se zahnutými křídly. Uvnitř ní byl Vader v hibernačním transu; šetřil si tak poslední trošku podpory života. Palpatine zkontaktoval své agenty ve flotile a nařídil útočnému raketoplánu z nové blokády Yavinu, ať Vadera zachrání, a nasměroval ho k němu. Za několik dní stane Vader znovu před ním, připraven vykonat jeho temná přání kdekoli v galaxii.

* * *

Vader a císař byli sami v trůnní místnosti na Coruscantu. Palpatine, silný a impozantní ve svém mladém těle, stál nad svým klečícím služebníkem. Sithský lord byl plný hněvu, pokoření a pocitu selhání. Očividně čekal, že bude potrestán.
„Vstaň, lorde Vadere,“ řekl císař zvučným hlasem. Vader povstal a se skloněnou hlavou hleděl na svého mistra. Palpatine byl oblečen ve strohé černé uniformě se znakem Impéria na hrudi a nad ní měl volnou kápi s vysokým rozšiřujícím se límcem. Vader se tyčil nad svým mistrem, jako by tím zpochybňoval, kdo je tady pán. Císařova tvář byla nyní bez vrásek a zračila se v ní vznešenost a sebejistota. Vaderův obličej byl navždy skryt za groteskní maskou, která měla vzbuzovat strach. Byl to však Vader, kdo cítil strach, zatímco čekal na svůj rozsudek.
„Pověz mi, co se stalo,“ řekl Palpatine klidně.
„Rebelové unikli,“ odpověděl Vader. „Podle plánu nás zavedli ke své základně. Když jsme začali oblétat Yavin, vyrazili proti nám v jednomístných stíhačkách. Vypadalo to jako poslední pokus o obranu lidí, kteří čekají, že zemřou. Přikázal jsem taktickému úseku, aby provedl analýzu jejich útoku. Když jsem zjistil, že jejich cílem je příkop, uvědomil jsem si, že to nejsou žádní sebevražední šílenci. Byli zoufalí, ale měli plán. Přikázal jsem, aby o tom informovali velkomoffa Tarkina a mobilizoval jsem svou osobní eskadru stíhaček TIE. Několik stíhačů se odpojilo od hlavní skupiny a vlétlo do příkopu. Se dvěma wingmany jsem je pronásledoval. Zničili jsme několik lodí a jeden Rebel vypálil po tepelné výfukové šachtě, čímž potvrdil mou teorii, ale byl to příliš obtížný cíl. Tarkin nevyslal posily, ale tou dobou už zbývalo méně než pět rebelských lodí.“
Vader zaváhal. Nyní se musel zmínit o příčině svého zahanbení. Císař ho jednoduše vybídl: „Pokračuj.“
„Závěrečný pokus provedly tři X-wingy. Jednu loď jsem zničil a druhá byla poškozena a uletěla. Pověsili jsme se na vůdce. Byl to výjimečný pilot a můj zaměřovací počítač ho znovu a znovu ztrácel.“ Vader se upřeně zahleděl svému mistrovi do tváře. „Pak jsem ucítil něco nemožného. Ten pilot používal Sílu a byla v něm mocná. V tu chvíli jsem věděl, že co mi původně připadalo jako pošetilost, bylo od Rebelů velmi chytré. Člověk používající Sílu by dokázal šachtu zasáhnout. Nebylo divu, že Rebelové zvolili tuto strategii, když mezi sebou měli někoho takového. Jakmile jsem ho zaměřil, vypálil jsem znovu, ale moje střely zasáhly pouze jeho droida. Cítil jsem přítomnost Obi-Wana, snažil se mi stavět na obtíž, ale bylo už příliš pozdě. Hvězda smrti byla připravena k palbě. Rebelský pilot se zřejmě přestal soustředit na uhýbání, protože ho najednou můj počítač bez problémů zaměřil. Ale v tom okamžiku, jako by zásahem Síly, byl můj útok překažen.“ Vader, plný vzteku, se musel na okamžik odmlčet. Neutuchající zvuk jeho mechanického dýchání byl jedinou známkou života v jeho nehybném brnění.
„Objevil se ten prokletý frachťák a řítil se přímo na nás. Jednoho wingmana mi sestřelil; druhý zpanikařil a narazil do mé lodi, čímž mě vyřadil z obrany Hvězdy smrti. Nekontrolovatelně jsem odkroužil pryč do vesmíru. Než jsem se nadál, Hvězda smrti byla zničena a milion imperiálních životů ztraceno.“ Vader vyčkával; zřejmě se připravoval na odpověď svého mistra.
„Tvé myšlenky se zabývají tím, jak tě asi potrestám,“ řekl Palpatine. Vader ztuhl ještě víc. „Víš, že jsi selhal při obraně mé bitevní stanice. Možná ti useknu ruku… to by byl přiměřený trest za tvé selhání, nemyslíš?“
Vaderova mysl se rozvířila náhlým zmatkem. Nebyl si jistý, jestli se nepřeslechl. Obě jeho ruce – i celé paže – byly protetické a jejich ztráta by znamenala pouze to, že by mu kybernetičtí specialisté museli dát nové. Nebyl by to vůbec žádný trest.
Císař promluvil do ticha, aby svého služebníka uklidnil. „Nekladu ti za vinu, co se stalo, lorde Vadere. Kdyby guvernér Tarkin bral jejich útok vážně a vypustil všechny stíhačky, které měly Hvězdu smrti bránit, ten frachťák by mezi nimi nemohl proniknout. Jeho už za to nemohu potrestat, ale mohu potrestat jiné důstojníky ve velitelské struktuře. Chci, aby se všichni doslechli, že i na tebe dolehl můj hněv. Protože pokud ani ty nejsi před mým hněvem v bezpečí… kdo ano? A co se týče toho uživatele Síly, kterého jsi cítil… na něm nezáleží. Celou tu věc očividně nastrojil Obi-Wan Kenobi. Jeho zbabělá smrt měla odvést pozornost a umožnit tomu pilotovi uniknout. Ale tím to končí. Tento debakl se již nebude opakovat. Teď, když jsme připraveni, nás ten nevycvičený spratek nemůže nijak ohrozit. Bude nová Hvězda smrti, můj služebníku. A zatímco se bude stavět, shromáždím tu největší údernou flotilu, jaká kdy existovala. Bude obsahovat první z nových hvězdných superdestruktorů a ty jí budeš velet. Tvou povinností bude vypátrat a zničit rebelskou Alianci. Vím, že mě nezklameš, můj věrný služebníku.“ Císař se benevolentně pousmál, ale Vadera zřejmě pořád něco trápilo.
„Ještě jsem vám neřekl to nejhorší,“ řekl Temný lord. „Kenobiho plán je rafinovaný. Řekl jsem vám, že jsem v tom pilotovi cítil Sílu. V tom okamžiku jsem také věděl, že ten chlapec je můj syn.“
Palpatine se zatvářil nevěřícně. Zničehonic sálal zlostí. „Syn? Nikdy jsem nevěděl, že Skywalker měl syna! Co je to za zradu?“
Vader okamžitě padl na kolena. „Nevěděl jsem to ani já sám. Ale není pochyb. Věřím, že ho Kenobi vychoval v naději, že se pro nás stane hrozbou.“
„Pak jeho plán selhal,“ zaskřípal císař zuby, mrače se na ebenově černou helmu před sebou. „Nikdy se nestane Jedim. O to jsme se postarali, když jsme zničili Kenobiho. Nedokázal předpovědět svůj vlastní konec. Nic se tím nemění. Rebely najdeme a rozdrtíme podle plánu.“
„Ano, můj pane.“ Vader zaváhal. „Přesto bych ho rád našel a skoncoval s ním. Nebylo by dobré přehlížet jakoukoli hrozbu, třebaže tak malou. Z případu Hvězdy smrti… jsem se poučil.“
Palpatine chvíli přemítal o Vaderovi. Cítil v něm jakýsi velmi nepatrný rozpor, emoce, které probíhaly těsně za hranicí Palpatinova dosahu. Temný lord toho však v poslední době mnoho protrpěl. Jistě to byl pouze následek stresu. Palpatine přísně promluvil: „Mladý Skywalker – pokud se tak jmenuje – nemůže naši moc nijak ohrozit. Ale nepochybně se spřáhl s Rebely, a pokud si ho přeješ zničit, můžeš tak učinit, až rozdrtíš Alianci. Nyní běž a konej mou vůli.“
Vader povstal a odešel; jeho černý plášť vlál za ním. Palpatine zaplašil svůj chvilkový neklid. Vaderovi mohl bezvýhradně věřit, protože Vader byl jeho – tělem i duší. Duch Anakina Skywalkera byl nadobro ztracen, stejně jako končetiny kyborganického obra, který se vydal naplánovat pomstu Impéria.

* * *

Všechno probíhalo v souladu s jeho záměry, jak císař často rád říkal. Tři roky utekly jako voda a galaxie pociťovala plnou sílu Impéria. Vaderova úderná flotila pronásledovala Rebely po celé galaxii a nikdy jim nedala šanci zřídit si trvalou základnu. Povstalecké světy byly rychle potrestány a jejich zdroje pohltilo válečné úsilí Impéria. Palpatinova vize galaxie se stávala skutečností. Vader se zdál být posedlý hledáním mladého Skywalkera, ale to mu samozřejmě nebránilo v pátrání po hlavních silách Aliance. Nad lesním měsícem Endorem vznikala nová Hvězda smrti.
A pak jednoho dne Vader poslal zprávu, že na Hothu objevil hlavní rebelskou základnu a blížil se k ní s celou svojí flotilou. Prohnaní Rebelové však měli štěstí. Admirál flotily vystoupil z hyperprostoru příliš blízko Hothu. Kdyby flotila zůstala mimo dosah skenerů, mohla se skrýt v místním poli asteroidů a proletět jím tak blízko k Hothu, že by základna nestihla zareagovat. Místo toho se však Rebelům dostalo varování a stačili spustit planetární štít, o němž admirál Ozzel ani netušil, že ho mají. Výsledkem byla zbytečná a nákladná pozemní bitva. Při hře o čas ztratila Aliance mnoho životů, ale její velící skupině se podařilo uniknout. Rebelové utrpěli porážku, ale císaře zlobilo, že Vader nedosáhl konečného vítězství.
Pak Palpatine dostal hlášení, že lord Vader nařídil celé úderné flotile pronásledovat jedinou rebelskou loď, frachťák, který ukončil jeho pokus o obranu první Hvězdy smrti. Jeho posedlost nad ním přece jen nakonec zvítězila. Tam mezi hvězdami byly rozprášené a demoralizované zbytky Aliance, a teď byla ta nejvhodnější chvíle je zničit. Nebyl čas hrát si na honěnou s jednou lodí. Palpatine musí srovnat Vadera do latě.
Císař rozzlobeně kráčel chodbami paláce; jeho dvořané se od něj raději drželi dál. Díky tomu bylo snadnější ukrývat před nimi pod svým bohatým rouchem s kápí svůj věk. Jeho druhé klonované tělo stárlo zvýšenou rychlostí, jak čekal, a dokonce se zdálo, že tentokrát je rozklad ještě rychlejší než minule. Rád se však dával vidět. Těšilo ho, když ho jeho lidé měli na očích a věděli, kdo přesně je jejich mistr.
Palpatine vešel do hlavního komunikačního sálu paláce, kde bylo rušno jako v úle. Důstojníci Imperiálního námořnictva na něj vyčkávavě hleděli. Věděl, že je pohněvaly nemilosrdné popravy, které lord Vader provedl, a že jim připadá, že se Temný lord zcela vymkl kontrole. Aby je Palpatine uklidnil, rozhodl se, že Vadera veřejně pokárá, a zabrání tím vzpouře v úderné flotile. A zároveň tím Vaderovi připomene, že jeho povinností je nalézt flotilu Rebelů.
Když císař vstoupil, všichni důstojníci před ním poklekli a sklonili hlavu. Komunikační stanici měl na starosti nervózní technik, který začal kontaktovat Executor. Potil se, několikrát málem zmáčkl špatný přepínač; vzhlédl – čekal, že bude potrestán. Nikdo se na něj však nedíval. Všechny oči se upíraly na císaře, který se ke zděšení přítomných znenadání tiše zhroutil na lesklou palubu.

* * *

Sate Pestage se v imperiálním zdravotním středisku staral o svého pána. Celé jedno křídlo budovy bylo vyklizeno, aby se v něm císař mohl léčit ze záhadného záchvatu, který jej přemohl. Místní doktoři vypadali zmateně, když jim bylo řečeno, že jich nebude zapotřebí, ale snadno si nechali říct. Úřad pro šíření zvěstí bude mít brzy celou záležitost pod kontrolou.
Pestage věděl, že jeho pán je v transu a má nějakou vizi. Už se to v jeho přítomnosti dříve stalo a věděl, že vše, co císař potřebuje, je odpočinek a soukromí. Palpatine ležel na posteli, občas něco zašeptal, oči měl zavřené a jeho mysl očividně dlela někde jinde. Tentokrát však Pestage zjistil, že ho to znepokojuje. Znal svého pána dobře, a ačkoli to vypadalo nemožné, Palpatine se evidentně bál toho, co „viděl“…
Před císařem stál mladý muž, oděný v černém. Byl to syn Skywalkera. Síla byla s ním a stal se Jedim. Vzdorně na Palpatina pohlížel.
Císař padal. Byl plný strachu a překvapení a během celého pádu křičel. Mohutné energetické výboje roztrhaly jeho tělo na kusy. Jeho životní sílu pohltila temná strana, jenže tentokrát to bylo jiné. Nenásledovalo žádné bezprostřední znovuzrození, jen strašlivý chaos bez konce…

Palpatine se bál. Tyto dvě vize spolu nějakým způsobem souvisely; obě byly součástí téže možné budoucnosti. Budoucnosti, v níž Palpatine zemře.
Císař prudce otevřel oči, čímž vyplašil Sata Pestaga. Velkovezír se začal blekotavě vyptávat, jak se jeho pán cítí, ale Palpatine se posadil a přerušil ho. „Okamžitě zkontaktuj Executor. Musím si promluvit s lordem Vaderem. Jakmile přijde signál, přesměruj ho ke mně.“
„Okamžik, pane,“ řekl Pestage rozpačitě. „Pokud jste v pořádku, musím vám sdělit, že v době vaší indispozice se vás snažil zkontaktovat princ Xizor. Žádal vás o slyšení. Nevěděl jsem, co mu říct… je to zločinec nejhrubšího zrna…“
„Ano, to je,“ řekl císař stroze. „Ale během stavby nové Hvězdy smrti využijeme jeho transportní flotilu. Řekni mu, že ho přijmu teď hned. Ale jestli přijde signál lorda Vadera, bez ohledu na to s ním chci okamžitě mluvit.“
„Ano, samozřejmě, pane,“ řekl Pestage.
A to bylo vše. Bez dalšího slova odspěchal Palpatine z místnosti a Sata Pestaga nechal s otevřenými ústy za sebou.

* * *

„Co poroučíš, můj pane?“ zeptal se Vader, klečící na jednom koleni. Před ním se vznášel obrovský holografický obraz zahalené tváře jeho mistra.
„V Síle se objevila velká porucha,“ řekl Palpatine.
Vader opatrně odpověděl: „Cítil jsem ji.“
Palpatine přísně prohlásil: „Máme nového nepřítele. Luka Skywalkera.“
Takže jeho temný mistr konečně pochopil, jak to je. Velké chvění Síly jej snad konečně přesvědčilo. Zatímco Vaderovy jednotky pročesávaly pole asteroidů ve snaze najít Millennium Falcon, stalo se něco důležitého. Nevěděl, co to bylo, ale jeho syn se zničehonic stal pro císaře důležitým. Uctivě odpověděl: „Ano, můj pane.“
„Mohl by nás zničit,“ řekl Palpatine. Vader se snažil skrýt své překvapení. Jeho mistr skutečně musí cítit, že jeho syn je hrozbou! Vader v sobě už tři roky hýčkal tajné plány, plány se svým synem. Věděl, že musí chlapcův význam zlehčit.
„Je to jen chlapec. Obi-Wan už mu nemůže pomáhat.“
Ale císař byl neoblomný. „Je s ním mocná Síla. Syn Skywalkera se nesmí stát Jedim.“
Vader věděl, že to pro jeho syna znamená smrt. Smrt pro syna Skywalkera. Císař ani toho chlapce neuznal za Vaderova – věřil, že když Anakin „zemřel“, všechny pozůstatky toho muže z Dartha Vadera zmizely. Něco v něm však zůstalo, něco, čemu zcela nerozuměl ani on sám. Chtěl, aby jeho syn žil a aby se k němu přidal. Nyní Vader zahrál svou nejsilnější kartu: „Kdybychom ho obrátili na svou stranu, byl by z něj silný spojenec.“
Císař s ním k jeho překvapení souhlasil. „Ano… Ano. Byl by velkým přínosem. Dokážeš to?“
„Přidá se k nám, nebo zemře, můj pane.“ Hologram vybledl a Vader pocítil úlevu. Nechápal, proč se císař najednou obával, že se z jeho syna stane Jedi. Našel snad ten chlapec mistra? Na tom nezáleželo. On bude jeho mistrem. Ukáže svému synovi pravou podstatu Síly. Postavil se a vykročil ke dveřím. Měl před sebou mnoho práce.

* * *

Poté, co Palpatine ukončil schůzku s princem Xizorem, seděl chvíli zamyšleně ve svém trůnu. Přemítal, jaký bude výsledek jejich nového rozhodnutí. Na Vaderův návrh přistoupil, protože ve svém transu spatřil ještě třetí vizi: spatřil, jak před ním Luke Skywalker klečí a prosí ho, aby ho vzal do svých služeb. Osud mého otce je i mým osudem, řekl Skywalker v té vizi. Vader v ní chyběl, ale možná to tak bylo lepší. Vader se v poslední době stal… nespolehlivým. Možná nadešel čas nahradit ho jiným Skywalkerem. Možná, že tato nová budoucnost, v níž před ním Skywalker klečí, převáží nad tou druhou, v níž je chlapec zodpovědný za jeho smrt. Byl zvláštní pocit, nevědět to. Tato nejistota ho vzrušovala. Poprvé po tolika letech měl nového nepřítele. Těšil se na jejich setkání. Musel toho před tím setkáním mnoho připravit, mnoho udělat. Když na to císař pomyslel, rozesmál se.<<< Předchozí Seznam příběhů Další >>>