Stopařka

Autor: Shezan
Překlad: SammaelKapitola 24.
Nikdy nám neříkejte, jaké jsou šance


Wynssa, už podruhé namáhavě stoupající po schodech na hlavní můstek, se cítila vyčerpaně a nepříjemně. Kotník ji znovu začal bolet, a ona nebyla žádný Thrawn, aby to ležérně odbyla jako „určitou míru nepohodlí“. Byla unavená, nechtěla ani pomyslet na to, jak musí vypadat po prakticky dvou dnech strávených v jednom kuse na nohou a pomyšlení na opětovné setkání s kapitánem Corlagem v ní vyvolávalo pocit stísněnosti. Vrhla postranní pohled po Thrawnovi, který vyváděl spoutaného Duga do schodů. V závislosti na tom, jak se věci vyvíjely od té chvíle, kdy Piett převzal velení, by mu mohl hrozit polní soud; ale v jeho přísném profilu nebylo ani stopy po jakýchkoli obavách. Jeho šedozelená uniforma vypadala jako čerstvě vyžehlená – jak to jenom dělal? – a když dosáhl velitelského ochozu, kráčel takřka energickým krokem. Jako kdyby na sobě cítil její pohled, krátce se zarazil a věnoval jí povzbudivý úsměv. „Slečna Starflareová na scénu!“ zamumlal a vykročil k velícímu stanovišti.
Nic jiného než mu jít v patách mi asi nezbude, že? Narovnala ramena, hodila si vlasy za záda a následovala ho.

* * *

Rory Mikam byl první, kdo trojici přecházející po velitelském ochozu spatřil. Jeho mladický hlas zvolající „Wynsso!“ se nesl přes celý můstek v naprosté nedbalosti ke všem předpisům – bylo zřejmé, že jedině poslední zbytky jeho smyslu pro disciplínu mu zabránily v tom, aby se k přicházející skupině rovnou nerozeběhl. Piett se odvrátil od taktické holosimulace, spíše vycítil než viděl Sanseviho zvednuté obočí, a učinil uvědomělé rozhodnutí toho mládence za to nevyplísnit. Mimoto, vedle slavné holohvězdy, kterou pokládali za ztracenou ve vesmíru, by zjevení netknutého Thrawna vedoucího ještě exotičtějšího tvora mělo záhy přitáhnout pozornost nového kapitána. Wynssa Starflare, jak si velitel Piett všiml, se převlékla do vkusné značkové bleděmodré teplákové soupravy a lehkého stříbřitého kožešinového kabátku, ale její úsměv se zdál být poněkud nucený. Potom uslyšela Mikama, a když zachytila pohled mladšího poručíka za zbraňovou komunikační stanicí, její obličej se rozzářil. Tak takhle se věci mají? Myslel bych si –
Sansevi, který sledoval jejich příchod, zřejmě došel ke stejnému závěru. „Copak ta žena nemá vůbec žádný smysl pro hierarchii?“
„Předpokládám, že jsou zhruba stejně staří,“ řekl Piett, který nedokázal úplně zakrýt své pobavení, tlumeným hlasem omluvně. „Musí to být obrovská úleva od celého týdne večeření s kapitánem Corlagem.“
„Hvězdy na nebi! Naprosto chápu!“ zvolal Sansevi procítěně. „A tohle má být ten váš podivín? Co to táhne s sebou?“
„Jednoho ze zajatých pirátů. Předpokládám, že nám řekne, proč ho přivedl sem.“ Piett se otočil k příchozí trojici. „Poručíku Thrawne, od této chvíle se budete hlásit kapitánovi Sansevimu, dříve z Judicatoru, který byl pověřen uvolnit kapitána Corlaga ze služby. Slečno Starflareová, dovolte, abych se vám přiznal, jak moc se nám ulevilo, že vás tu vidíme živou a zdravou. Vaše kajuta byla úplně zničena. Mohu vám představit kapitána Sanseviho?“
Thrawn vzorově zasalutoval a vypjal se do pozoru. Wynssa pohlédla z Pietta na nového velícího důstojníka. „Těší mě, kapitáne,“ řekla zdvořile.
„Tak vy jste ta slavná herečka? Myslela jste si, že by to byl dobrý nápad svézt se zpátky na Coruscant laskavostí Imperiálního loďstva?“
Piettovo obočí vystřelilo vzhůru. Tohle by mohlo –
„Ne, podle mě to byl pěkně pitomý nápad, ale nechala jsem se přesvědčit naléháním kapitána Corlaga a pomýlenými představami mého agenta o tom, co je dobré pro mou publicitu. Věřte mi prosím, když vám řeknu, že to byla chyba, která se už nebude opakovat.“
Piett, který úzkostlivě potlačoval vlastní reakci, zahlédl letmý záblesk pýchy v Thrawnových zvláštních očích. Aha! Takže jsem se přece jen nemýlil. Sansevi si mezitím prohlížel holohvězdu s novým zájmem. „Vsadím se, že jste byla vyděšená jako nikdy v životě, což? Slyšeli jsme vaše audiovysílání.“
Jasně modré oči zaplály. „Sice jsem se bála, že bych mohla přijít o život, ale to bylo až později. To audiovysílání bylo předepsané. Aby oklamalo piráty. Já bych nikdy –“
„Za to vysílání musím převzít zodpovědnost já, pane,“ vložil se do toho Thrawn. „Já jsem jej sepsal.“
Sansevi zpražil ne-lidského mladšího důstojníka pohledem svých pronikavých černých očí. „Nepamatuji se, že bych se vás na něco ptal, poručíku!“ odsekl. „Prosím pokračujte, slečno Starflareová.“
„No – tak to bylo,“ zakoktala Wynssa, najednou celá na rozpacích. Sansevi přivřel oči, přejížděl pohledem mezi ní a Thrawnem, ale pak se jen zeptal: „A co je tohle?“
„Pilot pirátského naloďovacího člunu. Dug, říká si Sebulba,“ řekl Thrawn hladce, jako kdyby ho Sansevi předtím vůbec nepokáral. „Věřím, že nám bude moci poskytnout informace o hrozbě, které čelíme.“
Sansevi se otočil čelem k Thrawnovi a dlouhou chvíli si ho zamyšleně prohlížel. Mladší muž nehnul brvou, ale Piett včas zachytil Wynssin pohled a nepatrně zavrtěl hlavou, aby jí zabránil se do toho vměšovat. Konečně kapitán promluvil: „Vy jste – Chiss, že ano? Jak dalece jsou vaši lidé obeznámeni s tímto druhem?“
Thrawnovi zajiskřilo v očích, ale odpověděl vyrovnaným hlasem. „Ne o mnoho více než s lidmi nebo Hutty, pane. Pocházejí z Vnějšího okraje, vyskytují se na desítkách různých planet, domovský svět neznámý. Mají velmi rychlé reflexy, jsou dobří piloti, obvykle nezávislí nebo žoldnéři.“
Pokud Sanseviho rozladilo, když uslyšel lidi a Hutty hozené do jednoho pytle, nedal to nijak najevo. „A co vás vede k tomu, že tomuto konkrétnímu individuu můžeme věřit, poručíku?“
„Sám mu nijak zvlášť nevěřím, pane, ale nebylo by v jeho zájmu nás oklamat. Zbytek té sebranky je předurčen k tomu strávit zbytek života v kesselských dolech na koření, ale jeho nechám osobně vyhodit do vesmíru, jestli zjistím, že mi opět lhal.“
Sansevi pozvedl obočí. „Mám to chápat tak, že vám lhal už předtím?“
„Zatajení informace je lhaní, pane,“ řekl Thrawn rezolutně. „Jestli to udělá ještě jednou, zemře.“
Ten chladnokrevnej bastard, pomyslel si Piett. Všiml si ztuhlého výrazu holoherečky. Líbí se vám přehlídky a uniformy, že? Ale jste skutečně připravena na to, co jejich nošení znamená? Měl Wynssu Starflare docela rád, ale válečné lodi nebyly společenské salóny. Corlag se zachoval jako idiot, že ji sem pozval; tedy ne že by to u něj bylo nějaké překvapení. Kam vlastně ten tlustý měch zmizel? Raději bych měl zkontrolovat –
„Řekl jsssem pravdu! Dokoncsse jssem ti dal ten datadisssk!“
Piett a Sansevi s překvapenými výrazy pohlédli na syčícího Duga. „Jaký datadisk?“ vyštěkl kapitán.
Thrawn dvěma prsty levé ruky vylovil z náprsní kapsy malý datadisk a předal ho Sansevimu. „Tohle se objevilo, zatímco jsem vyslýchal zajaté piráty, pane. Několik jsem jich poslal na ošetřovnu, poté co byli naši lidé ošetřeni, a vypadá to, že tady náš přítel to ukradl z kóje, kde ležel kapitán Corlag, který tam v tu dobu, ehm, spal –“
„Jsem si vědom stavu, v jakém se nachází kapitán Corlag,“ přerušil ho Sansevi. „Co je na něm?“
„To zatím nevím, pane,“ řekl Thrawn. „Ze záznamů na výslechových páskách si můžete ověřit, že nebyl čas jej přehrát.“
„Jiný poručššík to přinessl,“ řekl Dug. „Myssslel jssem, žže je to cssenné, ale vrátil jsssem to!“
„To bude poručík Theel, který šel kapitána navštívit,“ vysvětlil Thrawn. „Ale důvod, proč jsem Sebulbu přivedl sem, je identifikovat velitele pirátů a jejich taktiku.“ Ne-lidský poručík dotáhl Duga k taktické holosimulaci. „Řekls mi, že vaší flotile velí Duros, ale není to pravda, že? Máte několik velitelů. Kdo a co jsou zač?“
„Zzzavolali jssme dalšší. Kdyžž druhý dessstruktor přiletěl. Dělíme sse o kořissst, tak jssme čššekali, než jssme zzavolali pomocss. Ta druhá ssskupina – jsssou to Krell‘n.“
„Krell‘n?“ zeptal se Sansevi.
Takže to nakonec nebyli všechno Durosové. „Zřejmě to znamená Corelliané,“ řekl Piett. „Poručíku?“
Thrawn, pro něj necharakteristicky, hned neodpověděl. On a ten Dug upřeně hleděli na taktickou holosimulaci. O pár sekund později se mladší poručík jakoby opět probral do obvyklého stavu bdělosti. „Pane?“
„Tihle Krell‘n piráti, má tím na mysli Corelliany?“
„Ach – nejspíš ano, pane.“
Co ho to zase popadlo? Pietta nepřekvapovalo, že si Thrawn na holosimulaci všiml neobvyklého výkonu stíhačů TIE, ale ten Dug určitě nemohl nic vědět o relativním stavu připravenosti eskader TIE. První důstojník se otočil k Sansevimu a zaznamenal vystrašený pohled Wynssy Starflare. Něco se tady děje, ale teď není čas to vyšetřovat.
„Nuže, poručíku? Je to ano nebo ne?“ štěkl Sansevi.
„Ano, pane, má na mysli Corelliany. Nyní se přeskupují. Něco je překvapilo, a narušuje to jejich koordinaci. Řekl bych, že to byl únik Revenge, a nyní útoky TIE. Probíhá tam poněkud – nekonvenční pilotování. Ale –“
„Ale co, poručíku Thrawne?“
„Toto dočasné vysvobození nepotrvá o mnoho déle, pane. Corelliané jsou individualisté, rozumí nekonvenčnosti, dokáží ji zapracovat poměrně rychle. A nyní, když se naše lodi spojily, vědí, že čelí vyššímu riziku. Pro Corelliana je to mimořádná motivace.“
„Vy máte s Corelliany nějaké zkušenosti, poručíku?“
Piett uviděl, jak se Thrawn krátce zarazil, a zadržel dech. Jestli se zase pustí do těch svých teorií o umění..
. „A- nějaké ano, pane.“
„Nikdy nám neříkejte, jaké jsou šance.“
Všichni tři důstojníci, překvapení tím vyrušením, se naráz otočili k holohvězdě. „Nikdy nám neříkejte, jaké jsou šance,“ zopakovala Wynssa Starflare. „To je corellianské rčení. Já sama jsem Corellianka. Pyšníme se tím, že milujeme výzvy.“
V jejích modrých očích se objevila jiskřička a Piett si představoval, že Sanseviho pokouší, aby jí odsekl, že si nevzpomíná, že by se jí na něco ptal. Ach ta paranoia, vypeskoval se v duchu. Každopádně kapitán jí nesedl na lep, ať už imaginární nebo ne. „Jak pozná, která z těch skupin jsou Corelliané?“
Byla to dobrá otázka, a Piett opět musel obdivovat Sanseviho schopnost proniknout k jádru věci. Původní skupiny lodí byly dávno pryč a všechna pirátská plavidla teď byla znázorněna v taktické holosimulaci stejnou zelenou barvou.
„Ek ma?“ Thrawn strčil do zajatce.
„Na werna toha, krell‘n ta huta teesa roheh. Sang illo chawa, neh?“
Piett s přivřenýma očima hleděl na toho zvláštního tvora. Ještě než stačil zformulovat otázku, Sansevi vyštěkl: „Co říkal?“
„On sám je pilot, pane, a říká, že to pozná podle letových vzorů,“ přeložil Thrawn. „Rovněž ho překvapil jeden z našich pilotů – zdá se, že jeho styl létání už kdysi viděl. Ta rokea ha chuba?
Dug natáhl přední končetinu, uchopil světelné pero, nasměroval ho na taktickou holosimulaci a zabodl je do zlatě lemované červené tečky.


<<< Předchozí Seznam příběhů Pokračování příště