Stopařka

Autor: Shezan
Překlad: SammaelKapitola 13.
Vaše výrazy jsou k nezaplacení


Cože udělal?“
Proč jen se ho poslední dobou na tohle pořád ptali? Rory Mikam pohlédl Wynsse Starflare do velkých modrých očí a ihned na svou podrážděnost zapomněl. „Hacknul se do záznamů na můstku, který pořizuje Imperiální bezpečnostní úřad. Není to ani tak těžký, sám jsem to několikrát udělal, abych si zjistil informace o nečekaných nasazeních. Je tam toho dost, aby mě za to zastřelili, ale spíš předpokládám, že to Per chce narafičit tak, aby to vypadalo, že mě k tomu navedl Piett.“
„Imperiální bezpečnostní úřad nahrává činnosti na můstku?“
„To se vsaď. Kapitáni se sympatiemi k povstání nepřežijou u Imperiálního loďstva dlouho.“
Holohvězda na něj vyděšeně zírala. „Možná se jednoduše naučili držet to v tajnosti... Ale kde ještě ISB monitoruje posádku? Tady?“
Rory se rozhlédl po luxusní kajutě pro VIP. Samotný obývací pokoj byl dvakrát tak velký jak ložnice, kterou sdílel s Theelem a Thrawnem, a nábytek dával na chvíli zapomenout, že jste se nacházeli na válečné lodi. Pamatoval by si, kdyby ho už předtím viděl. „Neřek bych. Já a Per jsme do toho strkali nos každou chvíli, a jediný, co jsme kromě můstku objevili, byly nahrávky z hlavního konferenčního sálu.“
„No, to není zrovna efektivní.“
„Nezapomeň, že ISB má vždycky své agenty mezi posádkou.“ Zasmál se, když uviděl její zděšený výraz. „A každý velící důstojník, který je hoden svých hodnostních čtverečků, ví přesně, kdo to jsou, a velice si hlídá, aby jim poskytl jen takové informace, aby byli Isardovi šašci spokojení. Ne že bych v tomhle Corlagovi věřil, ale Piett není hlupák a u Flotily je už dost dlouho. Povídá se, že si důstojníci vedou seznamy agentů ISB a vyměňují si je pokaždé, když jsou povýšeni nebo přeloženi. Ale nahrávka – proti tomu moc nezmůžeš.“
„A teď ji má tenhle – tenhle womprat Theel?“
Mikam zasmušile přikývl. „Nevím přesně, jak ji hodlá použít, ale –“
„Odnesl ji kapitánu Corlagovi na nemocniční oddělení,“ ozval se ode dveří důvěrně známý klidný hlas. „Naštěstí byl náš dobrý kapitán stále v bezvědomí. Což hodně usnadnilo tohle získat.“
Rory a Wynssa se naráz otočili a zůstali s otevřenými ústy civět na Thrawna, který mezi dvěma dlouhými modrými prsty držel malý datadisk. Ne-lidský poručík opatrně zavřel dveře a na rtech mu hrál lehký úsměv. „Opravdu, teď bych si přál, aby byl ISB natolik předvídavý a umístil kamery i do této kajuty. Vaše výrazy jsou k nezaplacení.“

* * *

„Jak jsi to –“
„Thrawne, ty jeden –“
Vyčkal půl minuty, pak zvedl ruku, aby ten křik zarazil. „Kdo potřebuje skrytou elektroniku? Přivoláte na nás lodní bezpečnost prostou silou lidského hlasu.“
Tohle je utišilo, ale jen nakrátko. „Vidíš? Co jsem ti říkal? Nikdy předtím nedělal vtipy. Tohle už je druhý během jedné minuty.“
„Pořád si nemyslím, že bych s tím měla něco –“
„Věřím, že mi bezpochyby budete časem věnovat pozornost,“ přerušil je Thrawn. „Střetnutí s pirátskou flotilou se však blíží, a je tu ještě jeden nebo dva detaily, které bychom měli ve vlastním zájmu vyřešit.“
„Kliďas,“ řekl Rory. „Fakt kliďas. Mluví takhle pořád, když jste sami?“
„Po komunikátoru určitě.“
„To se nepočítá.“
„Ne že bychom strávili nějaký čas –“
„Kdybych věděl, že se vy dva takhle spolčíte,“ spustil Thrawn hlasem někoho, jehož trpělivost je napínána k prasknutí, „držel bych vás od sebe co nejdál. Mohli byste prosím být alespoň na minutu vážní?“
„Naštvali jsme ho.“
„Doufám, že si budeš pamatovat, jak se to dělá, až budu pryč.“
„To si piš.“
Ne-lidský poručík postoupil s očima planoucíma o krok doprostřed kajuty a Mikam se rychle ukryl za Wynssu. Ta propukla v smích a zvedla ruce. „Vzdáváme se! Vzdáváme se!“
„Ano,“ řekl Thrawn ledovým hlasem, „to bych vám radil. Protože pro případ, že byste zapomněli, tento disk je pouze kopie. Původní nahrávka je stále v chráněné databance ISB uvnitř palubního počítače.“
To skutečně Wynssu a Roryho zarazilo, přesně jak zamýšlel. „Nejprve musíme zjistit, co přesně na něm je. Wynsso, předpokládám, že ve tvé kajutě by někde měla být datová čtečka?“
Mlčky přikývla a ukázala na konzoli vedle jedné pohovky. Thrawn k ní přešel a zasunul disk do přehrávače. V holopromítacím poli se objevila simulovaná plošná projekce.
„Oni to nahrávají jen dvojrozměrně?“ zeptala se Wynssa překvapeně.
Rory si odfrkl. „Myslela sis snad, že ISB má prostředky jako HoloNet?“
Rychle se vzpamatovala. „Nemyslela jsem. Na to by potřebovali desítky kamer. Ovšemže nahrávají jen dvojrozměrně.“
„Přesně tak,“ řekl Thrawn. „Ethernetová přípojka by navíc mohla vyřadit lodní komunikační systém. Nerad bych ve vás vzbuzoval falešné naděje, ale je dost dobře možné, že to, co tu mají, je neprůkazné.“
Scéna na vznášející se plošné projekci zachycovala velitele Pietta, stále velícího můstku. „Můžeme to přetočit dopředu?“ požádal Thrawn.
Přikývla. „Podívám se. Tady.“
Siluety na projekci se rozpohybovaly, gestikulovaly a vířily v piruetách od jednoho konce můstku na druhý. Na pozadí se nečekaně objevil nový aktér.
„To je ono! Zpomal to a pusť zvuk –“
„Co se to kurva děje na mým můstku? Piette! Co si sakra myslíte že děláte?“
Wynssa fascinovaně sledovala virtuální obrazovku a hryzla se do kloubků na ruce. Nebyla tam, samozřejmě. I když by se mohlo zdát, jako by se s Corlagem viděla jen před pár minutami. Přehrál se dialog s Piettem, zakončený Corlagovým útočným „Kdo z vás ubožáků přišel s touhle kravinou?“, načež následovala Piettova a Thrawnova simultánní odpověď. Po Corlagově ošklivém posměšku prudce zalapala po dechu. „Jak? Jak jsi tam mohl jen tak stát a neposlat tohohle – tohohle bastarda k zemi?“
„Wynsso!“
Otočila se čelem k Mikamovi. „Derou se mi na jazyk mnohem horší výrazy, které jsem slyšela v holoseriálech a ještě na čerpací stanici! A tys tam jen tak stál a –“
„Ve skutečnosti,“ řekl Thrawn, „udělal Rory mnohem víc, než že by tam jen tak stál. A i kdyby nic neudělal, dovol mi podělit se o jedno rčení mého lidu – ‚není dokonalejšího uspokojení, než býti imbecilem pokládán za tupce.‘ Nehodlal jsem zničit svou kariéru jen kvůli tomu, abych si nad tímhle neschopným člověkem připsal pár laciných bodů.“
To ji umlčelo, a na tváři se jí objevil výraz překvapení. Mírně se usmál. „Ostatně, právě se dostáváme k té nejlepší části. Dívejte se!“
Proběhlo to velice rychle, a otřásající se obraz od toho, jak loď utrpěla opakované zásahy, to ještě zhoršoval. Jednu chvíli byl Corlag na nohou, v následujícím okamžiku byl částečně vidět rozvalený na zemi mezi velitelským křeslem a zbraňovou komunikační stanicí, zatímco Mikam volal: „Kapitán upadl! Kapitán je zraněný!“
„Přehraj to snímek po snímku,“ řekl Thrawn. „Trochu zpátky. Zesil zvuk.“
Bez řeči poslechla jeho instrukce. Všichni tři upírali pohled na projekci, kde se všechen pohyb zpomalil na hlemýždí tempo. Zvuk zněl dunivě, jako kdyby někdo vyléval něco horkého z kotle. Corlag padal neuvěřitelně pomalu, líný oblouk pádu byl ukončen kontaktem s Mikamovou konzolí, a na okamžik ho zakryla záda mladého muže. Mikamova ramena se pohnula, když se postavil a zakryl část obrazu. Zvuk se neuvěřitelně natáhl.
„To jsi ty, jak voláš o pomoc. Teď to znovu přetoč zpátky, normální rychlost, abychom zjistili, cos přesně řekl.“
Wynssa znovu stiskla ovladač. „Turbolasery: na můj povel!“
„Turbolasery připraveny!“
Náraz, prudký náklon, křik a skřípot. Slyšeli žuchnutí, jak Corlagovo tělo dopadlo, potom Roryho zamumlání, které mohlo znamenat „To ne!“, pak další praskot a rachot.
„Kapitán upadl! Kapitán je zraněný!“
„Už to tak vypadá. Měl byste povolat ošetřovacího droida. Praštil se do hlavy o konzoli, že?“
„A-ano, pane.“
„Dejte ho neprodleně odnést na nemocniční. Ach, ještě něco, poručíku Mikame – zajistěte, aby 2-1B provedl příslušné testy, než zahájí léčbu. Je-li v krvi příliš mnoho alkoholu, jsou některé léky kontraindikativní. Nechceme přece riskovat. Bude lepší, když to všechno bude v záznamu.“
„Ech – ano, pane, v zásadě ano.“

Ještě než Piett na virtuální obrazovce dořekl, Wynssa přispěchala k Rorymu a pořádně ho políbila. „Jsi hvězda! Odpusť mi všechno, co jsem o tobě řekla. To bylo úžasné!“
Mikam víc než co jiného vypadal zmateně a na zrudlém obličeji se mu pomalu roztahoval úsměv. „No, vlastně jsem ani nevěděl, že něco takovýho dělám. Prostě se to tak – stalo.“
„A navíc,“ přidal se Thrawn, „to kamera nezachytila. Je možné, že Theel by mohl něco vyvodit z toho škubnutí tvých ramen, zvlášť vzhledem k bouli, kterou teď kapitán Corlag musí mít na týlu hlavy namísto v oblasti, kde se udeřil o konzoli. Ale do doby, než se ISB k těm záznamům dostane, všechny vzpomínky vyblednou.“
„Jen bych ráda věděla,“ nedala se odbýt Wynssa, „jak jsi k tomuhle přišel.“
Usmál se. „Měl jsem zkrátka štěstí.“
„Tomu nevěřím ani na chvíli.“
„Ujišťuji tě, že je to pravda.“ Zvedl ruku. „Slibuji, že ti později všechno povím, ale já a Rory se teď opravdu musíme vrátit na můstek. Piráti, které jsem vyslechl, mi poskytli několik užitečných informací, které budeme potřebovat, až se k nám Judicator připojí.“
„Ach zkr- kruci!“ vykřikl Rory. „Měl jsem tě doprovodit jenom do kajuty. Musíme jít!“
Thrawn přikývl. „Jdi napřed. Sejdeme se za minutu u turbovýtahu.“
Mikam zaváhal jen na vteřinu. „Ach. Jo – jo, jasně. Už mizím.“ Když došel až ke dveřím, otočil se a zazubil se na svého spolubydlícího a holohvězdu. „Věř mi, Wynsso, tohle je tvoje dílo.“<<< Předchozí Seznam příběhů Další >>>