Stopařka

Autor: Shezan
Překlad: Sammael



Kapitola 11.
Má velitelské křeslo, holostar a modrého poskoka


Zajatci za tetelícím se zadržovacím polem vypadali zuboženě; někteří z nich stáli, většina jich sklíčeně seděla – u některých z nich to bylo obtížné poznat – na duraocelových palubních deskách. Někteří byli očividně zranění. Všechny pak střežilo dvanáct ozbrojených stormtrooperů. Tyfas neponechal nic náhodě, usoudil Piett. Dokázal rozpoznat několik Durosů, Barabela, dva Twi‘leky, Rodiana, ale bylo mezi nimi mnoho druhů, se kterými se nikdy předtím nesetkal. Dokonce tam bylo i několik lidí, kteří ale nijak zvlášť nebudili důvěru. Seržant stormtrooperů stojící u vchodu se postavil do pozoru a Piett nepatrně kývl na Thrawna, aby se toho ujal. Chci vidět, jak si s tímhle poradí.
„Dobrý den, seržante. Mohl byste mi přivést několik z těchto zajatců? Toho člověka v rohu, toho prvního Durose, tamtoho Rodiana, toho Bimma ve žlutém a toho Duga.“
„Ano, pane – é, co je to Dug, pane?“ zeptal se seržant elektronicky modulovaným hlasem.
„Ten chitinózní tvor sedící vedle toho zraněného Twi‘leka. Nasaďte každému pouta. Pošlete čtyři muže, prosím.“
„Ano, pane.“
Zajímavé. Takhle tedy vypadají domorodci z Bimmisaari. A Thrawn poznal, že ten... Dug seděl, což nebylo na první pohled zřejmé, soudě podle jeho – jejích? – článkovaných končetin.
Zanedlouho byla pětice belhajících se zajatců vyvedena zpoza zadržovacího pole a stanula před nimi. Zejména onen Dug byl nejspíš ve špatném stavu – i když jste ten druh neznali, bylo evidentní, že těžce napadal na jednu nohu.
„Děkuji, seržante. Ostatní vyhoďte do vesmíru. Nepotřebujeme tu sebranku.“
Piettovi se podařilo udržet krok s téměř nadlidským úsilím. Zajatcům nikoliv. Tvář toho člověka ztuhla zděšením, pak se prudce otočil k zavřené skupině. Rodian postoupil o krok vpřed, ale byl nejbližším stormtrooperem zadržen, zatímco ostatní v nákladovém prostoru pozvedli zbraně. Dobré reflexy, pomyslel si Piett. Budu muset Tyfase pochválit. Dug a Duros se přiblížili k sobě a rychle mezi sebou cosi drmolili. Pouze Bimm zůstal zticha. Možná nerozuměl Basicu.
„Na ta diva di wonga,“ spustil Duros naléhavě. „Espensi na gotga ta chura!“
„Te haka na chura wa hoki,“ odvětil Thrawn hlasem studeným jako vakuum. „Ta fissa!“
Takže Thrawn mluvil plynně huttsky. Piett, který sám pocházel z Okraje, nicméně nedokázal zachytit žádný přízvuk. Talentovaný znekysyn. Rozhodně tím ale upoutal jejich pozornost.
„Nemyslete si, že můžete hrát o čas,“ říkal Thrawn v huttštině. „Skočili jsme. Vaše flotila je daleko. Většinu vašeho oddílu jsme pobili. Udržovat vás je mnohem nákladnější než droidy a jste méně spolehliví. Veškeré informace, které potřebuji, mohu získat od vás pěti. Proč bych si měl nechávat ostatní?“
Duros se chystal odpovědět, ale lidský pirát ho přerušil. „Odkdy Impérium zaměstnává ne-lidi? Jen vás využívají, aby nás obelhali.“
„Za předpokladu, že stále máte něco, o co vás mohu obelhat,“ řekl Thrawn hladce v Basicu. „Příliš si nelichoťte.“
Pozvedl ruku, jako by chtěl přivolat zbytek stormtrooperů. Dug zasyčel cosi nesrozumitelného, a Thrawnova ruka ztuhla uprostřed pohybu. Ne-lidský poručík řekl několik slov ve stejném syčivém jazyce, pak se otočil k seržantovi a ukázal na Bimma, Rodiana a toho člověka. „Seržante, zavolejte eskortu pro tyto tři piráty a dejte je zavřít do hlavního vězeňského bloku. Pošlete čtyři stormtroopery, aby mi přivedli tamtoho Durose,“ – kývl k zadržovacímu poli – „a připoutejte ho k je ho duroskému příteli a Dugovi. Budu je i s vašimi vojáky nějakou chvíli potřebovat. Zatím nikoho do vakua nevyhazujte, dokud se nevrátím.“

* * *

Ale ale. Takže to nebyl Piett, kdo nařídil přivést Wynssu Starflareovou na můstek. Buď to, nebo to holohvězda zamlčela, aby se vyhnula problémům s Corlagem, což byla taky možnost. Přesto, pomyslel si Per Theel, tohle otevíralo zajímavé nové alternativy. Rychlým pohledem přelétl můstek. Hmmm. Piett a ta zrůda oba někam zmizeli. Nejvyšší čas, abych si trochu pokecal se svým kamarádem Rorym.

* * *

Plukovník Tyfas z úkrytu provizorní barikády pochybovačně hleděl na malou skupinku, vedenou Piettem a Thrawnem. „Tady se zatím nic moc nezměnilo, pane. Co chcete, abych udělal?“
Piett se napůl otočil k mladšímu důstojníkovi. „Tohle je dítko poručíka Thrawna, plukovníku. Má nějaký plán – alespoň předpokládám.“
Thrawn přikývl, pak přešel ke stromtrooperovi držícímu v poutech prvního Durose. Plastocelový řemínek si ovinul kolem levého zápěstí, z pouzdra na boku vytáhl blaster a postrčil spoutaného Durose k napůl zablokovanému vchodu do obležené společné místnosti. Asi v půli cesty se zastavil, a používaje Durose jako živý štít, cosi vykřikl, načež mu odpověděl výstřel z blasteru. Duros okamžitě začal křičet.
„Co říká, pane?“
„Nemám ponětí,“ řekl Piett, „ale hádal bych, že to znamená ‚přestaňte střílet‘.“
A taky to zabralo. Ze společné místnosti se ozval hlas hovořící stejným jazykem, pak skřípot posunovaného těžkého kusu kovu, a nakonec se objevil jeden z pirátů, kryjící se za mladého muže v olivově zelené uniformě se svázanýma rukama a nohama. Pirát byl Duros a byl ozbrojen laserovou rychlopalnou puškou.
„To je kadet Lynan, pane,“ zašeptal Tyfas.
Thrawn cosi řekl, načež Duroský pirát začal zuřivě křičet v odpověď. Mladý kadet měl oči zavřené a vypadal velice vyděšeně, a jak by taky ne, pomyslel si Piett. Thrawn odpověděl stejným tónem, který užíval už od počátku celého incidentu. Pak mi bude muset říct, co tohle všechno znamenalo. Sykavky létaly sem a tam, až konečně obležený Duros uvolnil paži, která Lynana napůl škrtila, a postrčil mladého kadeta do zad, až ho málem srazil na zem.
„Pojďte k nám, kadete,“ zavolal na něj Thrawn v Basicu. „Byl jste vyměněn za toto individuum.“
A skutečně Durose pustil. V mrtvolném tichu, které na celou scénu padlo, se oba zajatci, kterým v pohybu překážela pouta na nohou, pomalu sunuli jeden ke druhému blíž. Na Tyfasův pokyn vystoupili dva stormtroopeři, aby Lynanovi pomohli, právě v okamžiku, kdy vyměněný Duros zmizel uvnitř společné místnosti. Piett viděl, že se ten mládenec silně třese, což mu upřímně nikdo nemohl mít za zlé. „Dobrá práce,“ řekl uznale Tyfas, přeměřující si Thrawna bystrýma očima. „Co jste jim řekl? Co dál?“
„Na tom, co jsem až doposud řekl, příliš nezáleží, pane, narozdíl od toho, co jim řekne ten duroský zajatec, kterého jsem jim poslal – že se chystáme vyhodit přeživší piráty do vesmíru, až na několik výjimek. Je to buď jejich vůdce, nebo zástupce toho Duga, kterého máme zde. Dal bych jim deset minut, aby pochopili tohle, a pak můžeme začít znovu vyjednávat.“

* * *

„Zdar, Rory.“
Mikam zvedl pohled. Theel přešel od vysílacího komunikačního stanoviště k zbraňovému stanovišti, které Rory dočasně převzal od nadporučíka Janreda. Teoreticky byli stále v režimu oranžového poplachu, ale po mikroskoku se atmosféra na můstku znatelně uvolnila. Empire‘s Revenge, ustálená za červeným trpaslíkem, přešla na klidový režim, aby se provedla důkladná inventarizace škod utrpěných v předchozí bitvě a vykonalo se tolik oprav, kolik se mimo pořádné loděnice jen dalo. Kontroly se prováděly na všech stanovištích, a kdo tu svou dokončil, neměl prakticky co na práci, dokud znovu nepřejdou na plný režim. Viděl, jak dva technici od senzorů pořádají tichou partii cestovního sabaccu a házejí průsvitnou kostkou, která simulovala randomizér. Casrah si četl datapad. Mikam zívl – přece jen spali jen pár hodin.
„Čau, Pere. U tebe všechno oukej?“
„Jasně. Poslyš, jak se ti povedlo sbalit Wynssu Starflare? Co dělá u dělostřelecký posádky?“
„Sbalit – Pere, kéž by to tak bylo,“ řekl Rory, a usilovně přemýšlel. „Piett se bál, že její kajuta je moc na ráně. Poslal mě, abych ji přivedl sem.“
„Ach?“ řekl Theel a upřeně se zahleděl na svého spolubydlícího. „Tak to je fakt divný, protože mi právě řekla, že ani neví, kdo z nás je Piett.“
Kruci. „No, je to holofilmová herečka, cos čekal? Pokud vím, Piettovi to nařídil Corlag, a ten to hodil na mě.“
„Možná,“ řekl Theel tónem, který zněl všelijak, jen ne přesvědčeně. „Zfrelleně příhodný pro Pietta, že tu Corlag není. Má velitelský křeslo, holostar a modrýho poskoka.“
Ani trochu se mi nezamlouvá, kam tohle směřuje. „Corlag byl ožralej jako Drall a prakticky na mě spadnul. Kdybys ho zamkl s Wynssou Starflare v ložnici, nedostal by se ani do první zóny.“
„Inu, Corlag byl nalitej už kolikrát předtím. Ještě nikdy ho to nezastavilo, až teď. Takže já říkám, že je to zkriffeně příhodný, víš co myslím? A jestli ISB zjistí, že náš zatracenej nelidumil Piett tohle nějak narafičil, může se se svýma hodnostníma čtverečkama rozloučit.“
Zkriffeně. „Leda tak ve snu, Pere. Nebyl to Piett, kdo chlastal, byl to Corlag. Nevím, jak chceš tohle narafičit.“
„Ale já už na to přijdu,“ řekl Theel zlověstně. „To mi věř.“


<<< Předchozí Seznam příběhů Další >>>