Proč se Thrawn vrátil

Autor: Lady Ice
Překlad: Thriin


Poznámka: První část je převzatá přímo z Dědice Impéria. V knize se scéna odehrává z Pellaeonova pohledu a končí jeho odchodem. A teď…Sochařství je fascinující. „Byl to jediný můj nezdar, tam venku na Okraji. Jednou jedinkrát mi chápání umění jedné rasy neposkytlo možnost vcítit se naplno do její psychiky. Aspoň tehdy ne. Teď věřím, že jim konečně začínám rozumět.“ Zavzpomínal Thrawn, vědom si kapitána Pellaeona, který stál, uchvácený cizí skulpturou jež se svíjela v kuželu světla.
„Jsem si jist, že to v budoucnu bude užitečné.“ Prohodil Pellaeon diplomaticky.
„O tom pochybuji. Nakonec jsem jejich svět zničil.“
Pellaeonova vojenská odpověď byla naprosto automatická, než se zachvěl když míjel skulpturu na cestě ke dveřím.

Kéž by to byla pravda.

Kdyby byla, a tato hrozba již byla zažehnána, s největší pravděpodobností by tu teď nebyl. Jistě, Impérium, Povstalci a zbytek ´civilizovaného´ vesmíru disponoval zdroji jež mohly být využity mnohem efektivnějším způsobem v neustávající válce o přežití, které neustále čelil zbytek galaxie. Ale nestály by za všechno to úsilí, kdyby Vongové nezvedli své ohavné hlavy.

Světoloď, která nějak prolomila hranici galaxie zahynula dříve než se o ní Thrawnovi vědci dokázali mnoho dozvědět. Bohužel nezahynula včas aby zabila také posla, který uháněl do hlubin vesmíru z nichž světoloď přišla.

Thrawn pozoroval vlnící se umělecké dílo jak vzpomínal na předešlé bitvy. Ten systém býval kdysi domovem šestnácti miliard lidí uvyklých na život pohraniční společnosti bojující s pěti věcmi naráz. Jeho flotila odpověděla na novou hrozbu a narazila na odlehlou základnu umístěnou na nehostinném měsíci poslední planety obíhající hvězdu. Poté co o vlásek porazili její válečné lodě, zaútočili imperiální a chisské síly na samotnou základnu se smrtící efektivitou. Ačkoliv se tito Vongové ukázali být prohnanými válečníky, byli nově vysazení a nebyli obeznámení se všemi výhodami místního terénu. Iontové výboje do okolní krajiny zamíchali bipolárním napětím unikátního podnebí a dštily ledovou smrt na nepřátelskou základnu. Některé artefakty uvnitř základny přežily a byly studovány Thrawnem a dalšími špičkovými chisskými taktiky. Imperiální lodě po několik týdnů obléhaly systém, zatímco byly dostupné informace předávány k posouzení. Nakonec, po dnech shromažďování expertů na všechny známé aspekty této děsivé, hrůzné rasy a hodinách studia měnících se témat těch několika uměleckých artefaktů ze základny byla formována vojenská strategie zaútočit na čtvrtou planetu.

Přesto, že se nejlepší taktici, které kdy znal shodli na tom, jak odstranit tuto nepřátelskou hrozbu, mýlili se. V jediném okamžiku se pečlivě promyšlený plán zhroutil. Tyto lodě z živoucí skály byly mnohem manévrovatelnější než ty, které byly rozmístěny okolo dvanácté planety. V boji s nepochopitelným nepřítelem byla třetí chisská stíhací flotila téměř vyhlazena.

A byly to síly Impéria kdo jim přišel na pomoc. Za pomoci některých svých vyspělejších zbraní obrátili ten svět na prach. Tři mocné Destruktory dokázali ničit corralskipery mnohem snáze než samotné stíhačky. Několik málo přeživších se pokusilo uletět ve světolodi, ale bojové lodi ji rychle přemohly. První vpád Vongů byl zastaven, ale všichni obyvatelé divokého vesmíru věděli, že přijde den, kdy se vrátí. Vážná hrozba ležela v mlhách budoucnosti. Čekala.

Byla svolána vojenská rada. Rychle se shodla na tom, že obyvatelé Divokého Vesmíru sami nemohou odolat přímé invazi. Někteří dokonce pochybovali, jestli i celá galaxie spojená dohromady dokáže porazit tyto nelítostné nájezdníky. Každopádně potřebovali světy Jádra a ´civilizovaného´ prostoru. Galaxie si již dále nemůže dovolit být rozdělována malichernými odlišnostmi. Musí bojovat o život.

Proto Thrawn dospěl k rozhodnutí, že je třeba aby se vrátil zpátky, ačkoliv se dřív zařekl, že už to neudělá. Čím dříve, tím lépe. Věděl, že řád, který Impérium nabízí je nezbytný, má-li být válečná mašinérie efektivní. Studoval historii rozhádané Republiky a věděl, že by se nikdy nebyla schopná zorganizovat do pružné vojenské síly, kterou bude galaxie potřebovat aby dokázala čelit nadcházející invazi. A pokud Povstalecká Aliance znovu obnoví Republiku nakonec znovu padne za oběť těm samým starým sporům. Demokracie je pro mír, tohle byla válka, proto to musí být Impérium.

To ovšem neznamená, že by ho nemohl změnit. Císař zavedl mnohé postupy o kterých Thrawn věděl, že si přímo říkají o povstání. S každým světem je třeba jednat s úctou pro služby, které by mohl poskytovat a ne jako s půdou pod nohama nějakého nepříčetného temného. Politika rasismu vůči cizincům musí být vyrvána z Imperiální doktríny, diskriminace nikdy nevedla k jednotě. Impérium mělo často zato, že cenné zdroje jako pašeráci a jiní jsou pod jeho úroveň. On tohle všechno může změnit a pomoci galaxii pochopit potřebu využít všechny dostupné zdroje k vítězství.

Thrawn se otočil a pohlédl průzorem na bílou zář hyperprostoru. Hvězdy za život pod nimiž bojoval dál nezúčastněně hořely. Pak se znovu vrátil pohledem k uměleckému dílu dál se svíjejícímu ve světle.
„Rozdrtím vás až se vrátíte. Budeme připraveni.“
Jeho slova narazila pouze na ticho a smějící se, posmívající skulpturu.Seznam příběhů