Síla osudu

Autor: Llarian
Překlad: Yanna
Kapitola 9.
Zrádce


Darth Vader vešel na ošetřovnu s jasnou představou, že si vezme zpět svůj světelný meč a také to, co zbylo z jeho obleku. Začal svou zbraň postrádat natolik, že se bez ní cítil téměř jako nahý. Hloupá představa, opravdu, zvláště proto, že se svou mocí ve skutečnosti žádnou zbraň nepotřeboval, ale faktem zůstávalo, že na opasku postrádal jeho uklidňující váhu. Nebyl bez meče od té doby, co jako mladý padawan sestrojil svůj první cvičný světelný meč. A potřeboval alespoň svoji helmu, výstroj a respirátor, aby zkompletoval svůj náhradní oblek a mohl ho použít pro let. Bude muset samozřejmě provést pár úprav – už nepotřeboval, aby za něj respirátor dýchal – ale pátrání ve výstrojovně potvrdilo, že v jeho velikosti opravdu nemají žádnou pilotní kombinézu. Výška nebyla vždycky výhodou.
"Tak kdopak se mě to rozhodl poctít svou návštěvou?" pronikl mu do myšlenek sarkastický hlas doktora Hanleyho. Vaderovi se zúžily oči. Ten muž mu zachránil život, ne, on mu vrátil jeho život, Vader předpokládal, že by mu tudíž měl být vděčný. Ale Hanley byl také arogantní a rozčilující panák. Jeho hlas, manýry, samotná jeho přítomnost Vaderovi drásaly nervy.
"Tak copak vás ke mně přivádí, Lorde Vadere?" pokračoval Hanley. "Nemůže to být starost o vaše zdraví, jinak byste odsud v prvé řadě ani neodešel."
"Nemám ani čas, ani trpělivost na vaše hrátky, doktore," zavrčel Vader. "Dejte mi můj světelný meč a oblek."
"Až poté, co vás vyšetřím, mylorde. Vy možná na své zdraví ani za mák nedbáte, ale nechte mě aspoň dělat pořádně moji práci."
Vaderova trpělivost byla napnutá k prasknutí. "Dáte mi můj oblek a můj světelný meč," pronesl za použití Síly, aby si podrobil Hanleyho vůli.
Hanley švihl skenerem a namířil ho na Vadera. "Jak už jsem řekl, až vás vyšetřím. Sundejte si, prosím, blůzu a posaďte se."
Vader si frustrovaně povzdechl. Musel jsem vyjít ze cviku, přemýšlel. Zvažoval své možnosti. Mohl toho blázna zabít a pak ztrácet čas prohledáváním ošetřovny. Nebo se mohl nechat vyšetřit, což nejspíš potrvá kratší dobu, a zbavit se tak Hanleyho stejně účinně. Nebo to mohl zkusit znovu.
"Dáte mi můj oblek a světelný meč," řekl znovu a použil přitom ještě více Síly.
"Dám vám váš oblek a světelný meč," opakoval po něm Hanley, "až vás vyšetřím."
Vader obrátil oči v sloup. Co je to s tím chlapem? Proč k Hanleymu nemohl proniknout?
Hanley pobaveně zkroutil rty. "Měl bych vám, mylorde, říci, že jediské mentální triky na mě nepůsobí. Podnikl jsem jistá opatření."
"Vy..." Vaderovi se nedostávalo slov, ale jen na pár vteřin. "Jaká opatření?" Sundal si blůzu a posadil se na vyšetřovací stůl, kam mu Hanley ukázal. Poznal, kdy prohrál.
"Vážně čekáte, že vám to řeknu? Kdybych to udělal, přišel byste na způsob, jak to obejít a musel bych vymyslet něco jiného." Přejel lékařským skenerem přes horní část Vaderova těla. "Vaše údaje vypadají dobře. Povězte mi, míváte ještě bolesti hlavy nebo závratě?"
"Ne," odpověděl poněkud nevrle Vader. Pomyšlení, že Hanley, tak slepý k Síle, jak jen mohl být, našel způsob, jak se ubránit mentálnímu triku, ho bezmezně dopalovalo.
"Hmm. Nevidím důvod, proč vás tu nadále držet. Pěkně se zotavujete, takže vás uschopňuji pro lehčí práci. To znamená žádné létání, žádné sportování, žádná velitelská rozhodnutí a za týden vás tu chci znovu vidět."
Vader ztuhl. "Myslím, že jste přišel o rozum, doktore Hanley," prohlásil chladně. Jak se jen Hanley opovažoval? Žádné létání sice bolelo, ale chápal důvod stejně jako u "žádného sportu"; zbavit ho však rozhodování na jeho vlastní lodi, to byla nesnesitelná urážka!
Hanley odložil skener a zavrtěl hlavou. "Lorde Vadere, teprve před pár dny jste prošel zásadní životní změnou," spustil a v duchu dodal 'a nervovým zhroucením, o němž si bude mužstvo vyprávět ještě několik měsíců'.
"Dopřejte si čas, abyste se s tím vyrovnal." Pohlédl Darth Vaderovi zpříma do očí. "Kdyby to byl kdokoli jiný a ne vy, nechal bych si ho tu na pozorování. Ale to nemohu, že? Prostě bystě odsud zase odešel a dělal si co by se vám zachtělo. Takže vás aspoň žádám, abyste na to šel pomalu. Jsem si jist, že admirál si už bez vás nějak poradí. A mimochodem, budu ho o svém rozhodnutí informovat a spoléhám na vás, že se kvůli vám nedostane do problémů s vrchním velením, pokud mé rozhodnutí budete ignorovat. Co se týče lékařských rozhodnutí, jsem nejvyšší autoritou na palubě, mylorde."
Vader na něho civěl. Hanley měl pravdu; jakmile bylo rozhodnutí v záznamech, nemohl s tím nic dělat ani on, Lord Darth Vader. Měl toho blázna zabít, když měl možnost. Nesmět celý týden o ničem rozhodovat bylo ponižující.
"Můj úsudek není narušen, doktore," zavrčel hlubokým výhružným hlasem.
"Vážně? Potom mi, prosím, řekněte, proč jste opustil ošetřovnu. Nebo proč jste včera celý den pracoval, aniž byste se najedl dříve jak pozdě odpoledne. Fyzická práce, mohl bych dodat, že pro ni ještě nejste způsobilý," oplácel mu Hanley.
"Měl jsem své důvody," odsekl Vader.
"A já mám své. Mé rozhodnutí je konečné, Lorde Vadere, ať už se vám líbí nebo ne."
S tím se Hanley otočil a opustil Vadera, aby mu přinesl jeho věci. Vader si sotva stačil zapnout blůzu, když se Hanley vrátil a podával mu zbraň a ubohé zbytky jeho obleku. Sithský lord si je vzal a bez dalších řečí odešel.
Jakmile byl pryč, Hanley si z ucha vytáhl malý generátor zvuku a vypnul ho; za jeho použití bude několik dnů platit, ale vysoký, pronikavý zvuk, který vydával, byl natolik nepříjemný, aby pronikl Vaderovým pokusem zahltit jeho myšlenky. Nejchoulostivější částí toho všeho bylo vyhledat dostatečně hlasité nastavení, které by ho udrželo ve střehu a zároveň nebylo tak hlasité, aby ho slyšel i Vader. To by celý efekt úplně zkazilo.

* * *

Vader se vplížil do svého pokoje a kypěl zlostí. Nejraději by za sebou práskl dveřmi, i když to bylo dětinské a nedospělé, ale naneštěstí se za ním automatické dveře téměř neslyšně zavřely. Sithský lord upustil své břímě na pohovku a přešel k oknu. Frustrovaně udeřil pěstí do transparoceli. Zbaven velení na týden, možná i déle. Bylo to tak.... Ponižující. Urážející. Vader znovu praštil do okna. A znovu. Jeho kybernetická ruka nezanechala na povrchu ani škrábnutí. Ani umělá kůže, pokrývající jeho ruku, neutrpěla žádnou škodu. Frustrovaný Vader se opřel čelem o studený, hladký povrch okna. Ani krása hvězd nedokázala zmírnit hněv, který cítil.
Klid, říkal si. Ovládej se. Nemůžeš s tím nic dělat a to, že si vybíjíš svojí frustraci na okně, jen dokazuje, že má Hanley pravdu.
Darth Vader se několikrát se zhluboka nadechl a konečně se dokázal natolik uklidnit, aby se posadil ke stolu a zavolal můstek.
Na obrazovce se téměř okamžitě objevil Piett a uctivě se mu uklonil.
"Myslím, že už vás doktor Hanley informoval, že admirále?" otázal se Vader. Výraz Piettovy tváře mu poskytl odpověď; nutno přičíst admirálovi k dobru, že dokázal vypadat nesvůj a nedat najevo žádnou známku soucitu.
"Ano, mylorde. I když se přiznám, že netuším, co ve vašem případě znamená lehčí práce, pane."
Vader se opřel a zavřel oči. "Nejspíš pročítání hlášení a technických protokolů." Pokrčil rameny. "Budu ve své kajutě, Piette. Vader konec." Předklonil se a ukončil spojení.

* * *

Člen posádky v šedé kombinéze spěšně přešel přes celý můstek Executoru k velkému čelnímu průzoru, kde stál admirál Piett a trpělivě pozoroval nehybné hvězdy.
"Admirále, přál jste si, abych vás upozornil na veškerá odchozí vysílání," zašeptal naléhavě.
Piett se k němu otočil.
"Něco jste zachytil, Stevensi?"
"Ano, admirále. Kódovanou zprávu."
"Podařilo se vám ji dekódovat?"
Stevens zavrtěl hlavou. "Ještě ne, pane," odpověděl. "Není to kód, který používá Flotila. Není to ani kód Povstalců." Stevens se ošil. Piettovi to neuniklo.
"Ještě něco, Stevensi?"
"Ano, pane. I když vysílání trvalo krátce, podařilo se nám zaměřit jeho zdroj."
"A?" Piett zvedl obočí.
"Pochází z kajuty Lorda Vadera, pane."
Admirálovi se zúžily oči. Koho mohl Lord Vader kontaktovat kódem, který Flotila neznala? Nemohla to být Povstalecká Aliance, pokud Lord Vader nevěděl něco, co se zatím Imperiální flotile nepodařilo identifikovat. Vysoce nepravděpodobné. Jeho vysílání Císaři nebylo kódované. A proč by u všech všudy kontaktoval jeho Veličenstvo zrovna teď? Něco tu nesedělo. Pokud ovšem...
"Z jeho staré nebo nové kajuty, Stevensi?" zeptal se Piett.
"Ze staré kajuty, admirále."
Piett přešel ke komunikační konzoli a rychle kontaktoval novou kajutu Lorda Vadera. Sithský Lord se ozval téměř okamžitě; očividně se od jejich posledního hovoru před několika minutami nehnul od stolu.
"Ano, Piette, co se děje?"
"Mylorde, v posledních dnech monitoruji odchozí komunikaci." Nemusel ani dodávat 'od vaší nehody'. "A z vaší staré kajuty byl právě odeslán kódovaný signál."
"Ale tam nikdo..." Vader se odmlčel. Piett skoro viděl myšlenky probíhající mu hlavou. "2-1B. Měl jsem něco takového očekávat," zamumlal si spíše pro sebe. Hanley měl pravdu – jeho úsudek byl narušený, jinak by to okamžitě prohlédl. Droid musel mít zvláštní naprogramování. Byl s ním od chvíle, kdy utrpěl zranění v souboji s Obi-Wanem, a za celé ty roky nikdy nezjistil pravý důvod jeho respiračních potíží. Protože už ho znal. Protože byl naprogramován, aby ho v tom stavu udržoval – bezmocného a závislého na přístrojích, které ho udržovaly při životě. Vader udeřil tvrdě pěstí do stolu. Byl takový hlupák! Potom znovu oslovil Pietta.
"Sestavte tým, admirále. Chci toho droida chytit. Nesmí být zničen."
"Ano, mylorde. Mám nechat zkopírovat jeho paměť a program kvůli analýze, pane?"
Vader si dopřál slabý úsměv. "Zase mi čtete myšlenky, Piette. Vader konec." Ukončil spojení.
Na můstku se Piett obrátil na Stevense. "Slyšel jste ho, Stevensi."
"Ano, pane." Stevens elegantně zasalutoval a odspěchal.

* * *

Luke Skywalker přistál se svým X-wingem vedle úzké cesty, která vedla k domu Obi-Wana Kenobiho na Tatooinu. Millenium Falcon už tam byl, zakrytý maskovací plachtou. Sluneční dvojčata vyšla teprve před několika hodinami, ale pouštní vzduch už byl natolik horký, že se chvěl a vytvářel fata morgánu. A bude ještě větší horko. Luke vyšplhal z kokpitu a pomohl R2-D2 vylodit se; droidek vzrušeně štěbetal.
Leia sbíhala po cestě volajíc jeho jméno s Chewbaccou v patách. Wookiee zavyl na pozdrav a Luke na něho zamával.
"Luku, už jsem myslela, že nepřiletíš," zdravila ho Leia a sevřela ho v těsném objetí.
"Říkal jsem ti, že přiletím, Leio," odpověděl klidně Luke a oplatil jí obětí. Co ji tak děsilo? Nemohla to být ta záchranná mise; Leia už zažila horší věci a nikdy ji to nenahnalo takový strach. Luke si vždycky myslel, že ona je z jejich skupiny nejsilnější a nikdy se nebojí udělat, co je třeba. "Lando už je v Jabbově paláci?"
"Ano. Sehnal práci u ochranky."
Luke jí položil ruce na ramena a snažil se ji uklidnit.
"Co se děje, Leio?" zašeptal.
"To... to nic," zamumlala. "Jenom jsem nervózní." Nemohla o tom mluvit, ne s Lukem. Pořád měla ten zvláštní pocit, že se Luke chystá zradit její důvěru.
Luke si ji opět přitáhl blíž a hladil ji po dlouhých vlasech. "Bude to v pořádku, Leio. Uvidíš, že odtamtud Hana dostaneme," zašeptal jí do vlasů. "Za pár dní začneme s druhou fází plánu a pak už to nepotrvá dlouho, slibuju."
"Já vím, jen bych si přála, aby to už bylo za námi. Nemůžu se zbavit pocitu, že se něco stane."

* * *

Stevens vedl skupinu čtyř stormtrooperů do bývalé kajuty Lorda Vadera. 2-1B vzhlédl a upřel na ně své studené optické senzory a zhodnotil situaci s bezchybnou logikou.
"Jdete pozdě. Zrada Lorda Vadera již byla nahlášena," prohlásil a aktivoval svůj autodestrukční mechanismus. O několik vteřin později explodoval a síla exploze srazila muže na zem.

* * *

Než vstoupil do apartmá Lorda Vadera, Piett si urovnal vršek uniformy. Bylo to nervózní gesto; zklamal svého nadřízeného a ponese za to následky.
Když Piett vstoupil, Vader přecházel po pokoji s rukama sepnutýma za zády.
"Hlášení, admirále?" zeptal se zostra.
"Mylorde, když moji muži vešli, droid se sám zničil. Zklamal jsem vás. Rád bych se omluvil."
Zatraceně, pomyslel si Vader. To jsem měl vědět. Nahlas řekl: "Nebyla to vaše chyba, Piette. Měl jsem to předpokládat."
"Mylorde..." začal Piett, ale Vader přerušil: "Ne, admirále. Nesnažte se vzít vinu na sebe." Opět začal přecházet sem a tam. "Víte, myslím, že Hanley má pravdu. Můj úsudek je narušený, jinak bych tohle předvídal. Ten droid se mnou byl po mnoho let. Musel být naprogramován, aby... jisté věci přehlížel."
"Lorde Vadere, nikdo nemohl čekat, že budete..."
"...myslet jasně? Já ano, Piette, a to byla moje první chyba. Moje druhá byla, že jsem nechal věci plynout. Nebýt vaší iniciativy, ani bych nevěděl o naší současné situaci." Piett nad tou nečekanou chválou mírně zrudl.
"Já... ehm... děkuji, mylorde."
Vader odbyl jeho díky mávnutím ruky.
"Pane, jestli mohu..." spustil Piett a odkašlal si. Vader na něho pohlédl a kývl; jaké další překvapení pro něj má admirál v zásobě?
"Ten droid před svým sebezničením něco řekl. Jeho slova přesně zněla: 'Jdete pozdě. Zrada Lorda Vadera již byla nahlášena'."
"Rozumím," odpověděl Vader a obrátil zrak ke hvězdám za oknem. Takže teď jsem zrádce? pomyslel si. To se uvidí, můj Mistře. To se uvidí.
"Děkuji vám, admirále. To je vše," řekl tiše. Piett se uklonil a zanechal Temného lorda jeho úvahám.
"To se uvidí," zašeptal Vader.<<< Předchozí Seznam příběhů Další >>>