Síla osudu

Autor: Llarian
Překlad: Yanna
Kapitola 7.
Rozmluvy


Piett sebou hodil do vysokého koženého křesla ve své kajutě, natáhl si nohy a zhluboka si povzdechl. Byl to dlouhý den. Admirál opřel hlavu o opěrku, zavřel oči a nechal těžkosti dnešního dne pomalu vyvanout ze své mysli, když vtom zazněl zvonek u dveří.
"Vstupte," zvolal a přinutil se otevřít jedno oko.
Vešel Maximillián Veers a kývl mu na pozdrav.
"Vypadáš zničeně," poznamenal.
"Mm-mmh." Piett nechal své oko opět zavřít. "Prokaž mi laskavost, Maxi. Ve spodním šuplíku u stolu je láhev correllianské brandy."
"Až tak zlé to je, hmm?" Pochechtávající se Veers vzal alkohol a dvě nízké skleničky. "Tak jak to šlo?" Naplnil dvě sklenky a jednu postavil na stolek před Piettem a pak se posadil na malou pohovku naproti svému příteli.
"Neměl jsem možnost s ním mluvit. Posadil se na postel, převrátil se a usnul dřív, než bys řekl 'povstání'."
"Sakra." Veers usrkl své brandy; alkohol mu spálil hrdlo. "Co má v plánu, Firmusi?"
"To netuším. Vlastně si nemyslím, že by zrovna teď něco plánoval. Chová se, jako by se nic nezměnilo, až na to, že je venku z toho obleku." Piett otevřel oči na dost dlouho, aby zjistil, kde je sklenice, sáhl po ní a jedním hltem ji vyprázdnil. "Má moc práce s předváděním se posádce bez helmy a s bratříčkováním se s nimi."
Veers zavrtěl hlavou. "Slyším ve tvém hlase hořkost, Firmusi?"
"K čertu, Maxi, on... já nevím. Vždycky byl nad věcí a teď se prostě jen veze. Abych byl upřímný, tak mě to děsí."
"Víš, možná jen potřebuje trochu víc času, aby si všechno srovnal," podotkl Veers. "Překvapuje mě, že to zvládá tak dobře."
Piett tvrdě postavil svou skleničku na stůl. "On nemá čas, Maxi!" vykřikl. "Jeho Veličenstvo se brzy dozví, že se uzdravil, jestli už to neví, a co pak? Jestli máš pravdu a Císař nařídil, aby mu implantovali ty transmitery, zavolá si nás a zabije Lorda Vadera, jakmile vkročí na Coruscant. A nás nejspíš taky!"
"Takže se bojíš o vlastní život?"
Piett si odfrkl. "Víme toho příliš, Maxi. Císař si nemůže dovolit šeptandu o příčině stavu Lorda Vadera. Mnoho systémů by se přiklonilo k Povstání."
"Rozumím." Veers jim oběma mlčky dolil. "Takže, co hodláš dělat?"
"Následovat Lorda Vadera, samozřejmě. Až na to, že on nás zrovna teď nikam nevede."
"A mezitím?"
"Mezitím sleduji veškerou odchozí komunikaci. Musíme být o krok napřed."
Veers dlouhou chvíli hleděl na svého přítele. Jak dalece mohl Piettovi důvěřovat? Opravdu říkal to, co si Veers myslel, že říká? Nebo ho špatně pochopil? Rozhodl se to risknout.
"Víš, že jsem byl vždycky Císaři loajální. Myslel jsem, že děláme správnou věc," řekl pomalu. "Ale teď... Už nevím. Nevím, jestli si zaslouží loajalitu."
Piett cítil, jak mu po zádech přeběhl mráz.
"Co to říkáš, Maxi?" zašeptal.
"Neříkám nic, Firmusi. Ještě ne. Jenom přemýšlím."
"Přemýšlíš o zradě."
Veersův pohled se utkal s Piettovým. "To záleží na tom, komu náleží tvá loajalita, Firmusi," řekl potichu. "Říkal jsi, že bys následoval Lorda Vadera. Udělal bych totéž a pokud ho jeho cesta odvede od Impéria... I nadále ho budu následovat. Ty taky? Nebo se ocitneme na opačných stranách bitvy?"
Piett ztěžka polkl. "A co posádka?" zeptal se. "Mám na starost víc než čtvrt milionu mužů. Nemůžu je opustit."
"Ani za ně nemůžeš rozhodovat, Firmusi." Veers se usmál. "Ale sám jsi to řekl. Císař dá pravděpodobně rozkaz i k našemu zabití. Takže, co ti zbývá? Jít na porážku jako poslušná ovce, nebo následovat Lorda Vadera."
"Což může být totéž, Maxi." Piett si povzdechl a třel si spánky.
"Otázkou je, co můžeme udělat teď? Nelíbí se mi představa, že budu sedět se založenýma rukama, dokud nebude Lord Vader připraven čelit pravdě, o nic víc než tobě."
"Nic," vzdychl Piett. "Až na... jak moc můžeš věřit svým mužům?"
"To záleží na tom, co od nich žádáš."
Piett se v křesle předklonil. "Trochu slídění, Maxi. Řekl jsem ti, že vím, kdo jsou agenti na palubě. Mohli by je tvoji muži ohlídat, když ti dám jejich seznam?"
Veers se zasmál; tohle už se mu zamlouvalo mnohem víc. "Jistěže mohli! Jak si to představuješ?"
"Jestli se někdo z těch agentů pokusí kontaktovat Coruscant, chci je zastavit."
"Hmmm. Víš, je lepší být o krok napřed. Moji muži mohou připravit několik, řekněme, rozptýlení. Začít jednu, dvě rvačky, které by ti poskytly záminku zaplnit vězení. Morálka posádky je dost bídná, takže teď čekám rvačky mezi mužstvem každou chvílí."
"To je skvělé, Maxi!" zvolal Piett.
"Ale nic neslibuju ohledně toho, jak moc se budou krotit, až dojde na věc, jestli mi rozumíš. Imperiální tajnou službu nemají zrovna v lásce."
"Nechci z nich mrtvoly. Mrtvoly nemůžeš vyslýchat." Piett se zazubil. "Ale myslím, že ty už přijdeš na… přiměřený trest, pokud některý z tvých mužů zajde trochu moc daleko a zlomí dvě tři kosti."
Oba muži se na sebe široce usmáli.
"Tak, teď mi pověz, co přesně to Lord Vader říkal tam v konferenční místnosti?" zeptal se nakonec Piett.
"Ale no tak, Firmusi, slyšels přece jeho rozkaz. Nebudu to překládat."
"Bylo to v huttštině, co?"
Veers přikývl a opět zrudl při vzpomínce na kletby, které Vader použil. Některé z nich byly i pro něho novinkou.
"Ano a musím říct, že to nebylo nic, co by se dalo opakovat ve slušné společnosti. Ve skutečnosti je většina toho, co řekl, anatomicky nemožná a ten zbytek byl tak sprostý, že by z toho zrudl i Toydarian."
"Kdo by si to byl pomyslel. Mimochodem, kde ses naučil huttsky?"
"Vyrostl jsem na Nar Shaddaa. Huttština je můj rodný jazyk. Ale čemu nerozumím je… kde se ji naučil Lord Vader? A kde u vší galaxie přišel k tomu přízvuku?"
"Jak to myslíš?"
"Mluví jako venkovskej balík!"
"Cože?" Piett nevěřil svým uším. Lord Vader a venkovskej balík? "Děláš si srandu."
Veers zavrtěl hlavou. "Nedělám. Lord Vader mluví přesně jako tattooinská pouštní krysa. Není to syn nějakého vlhkostního farmáře, že ne?"
"Nee...."

* * *

Luke Skywalker přistál se svým X-wingem na mýtině nedaleko Yodovy chýše. Tentokrát neměl s příletem na Dagobah žádné potíže jako minule. Yoda už zřejmě nepovažoval za nezbytné ukazovat mu svým unikátním způsobem, kde má přistát.
Sešplhal z kokpitu; Dagobah se ani trochu nezměnil. Pořád byl stejně horký a vlhký jak si ho pamatoval. Nad močál stoupala mlha a malí tvorové se pohybovali, když si Luke razil cestu k Yodově chýši. Malý zelený mistr Jedi ho očekával.
"Vrátil ses, Luku, ale ne abys výcvik svůj ukončil, jak cítím," řekl Yoda místo uvítání.
"Přítel mě potřebuje. Ale nejdřív bych chtěl znát pár odpovědí, Mistře. A výcvik u vás dokončím později," odvětil Luke.
"Příliš pozdě už být může, mladý Luku. Silný Vader je. Nevěřils mi a vrhl ses do boje s ním a poražen byls. Nepřipravený."
"Nepřipravený na co?" Luke cítil, ajk se v něm vzdouvá hněv; klid, říkal si. Ovládej se. Hněv je cestou k temné straně. Zhluboka se nadechl a znovu oslovil Yodu: "Nepřipravený na co, Mistře? Na souboj nebo duševní zápas? Nebo..." na chvíli se odmlčel... " ...na pravdu?"
"Sám se rozhodnout musíš," řekl Yoda tajemně.
"Nehrajte si se mnou, Mistře. Je Darth Vader mým otcem?"
Yoda mírně svěsil své výmluvné uši. "To on pověděl ti to?"
"Ano."
"Nevěřils mu, či snad ano?"
"Yodo, já... já mu nechci věřit. Ale cítil jsem, že říká pravdu."
"Ještě se tedy potřebuješ ptát?"
Luke se zatvrdil. "Možná chci vědět, proč jste mi vy a Ben lhali."
Vedle Yody se zjevila mihotající se Benova postava. "Luku, zjistíš, že mnoho pravd, na nichž lpíme, značně závisí na našem vlastním hledisku."
Odmlčel se, než pokračoval: "Když Anakina Skywalkera, tvého otce, zlákala Temná strana a stal se Darth Vaderem, člověk, kterého jsem znal, zemřel. Takže, co jsem ti řekl, byla pravda. Z určitého hlediska."
"Z určitého hlediska?" reptal Luke. "Bene, je to můj otec, ať už používá jméno, jaké chce. Nechal bys mě zabít vlastního rodiče!"
"Tak v tom se pleteš, Luku. Anakin už neexistuje. Z určitého hlediska ho Darth Vader zabil."
"Tím si nejsem tak jistý," odsekl Luke, drže svůj hněv jen tak tak na uzdě. Teď nebyla chvíle na ztrátu sebeovládání. "Před několika dny jsem měl vidění."
"Vidění o Vaderovi?" zeptal se Ben. Co má sithský lord za lubem?
"Nebo vidění o Anakinu Skywalkerovi. Trpěl, Bene. Emocionálně. Cítil jsem... bolest, zmatek. Zradu. On trpěl. Něco se mu stalo, ale nevím co. A nevím, co s tím mám dělat. Doufal jsem, že mi pomůžete," dokončil chabě.
Ben zavrtěl hlavou. "Děkuji ti, Luku, že mi stále věříš. Ale bojím se, že se ti má rada nebude líbit."
"Věřit tomuto vidění nemůžeš," dodal Yoda. "Totéž my necítili jsme. Lest musí to být."
"Bylo to tak opravdové," řekl Luke přesvědčeně.
"Že zachráníš ho doufáš. Ty naděje pošetilé jsou."
"Luku, kdysi jsem smýšlel stejně jako ty. Musíš pochopit, co Temná strana s člověkem udělá. Naprosto tě pohltí. Není cesty zpět."
"Poslouchat Obi-Wana musíš ty. Vše závisí na tom," zapřísahal ho Yoda.
"Ne." Luke zavrtěl hlavou. "Tomu nevěřím. Musí existovat způsob, jak ho zachránit. Musí."
"Aspoň dokonči svůj výcvik, Luku," prosil ho Ben, doufaje, že to mladíka odvrátí od jeho sebezničující cesty. Mistr Jedi si nebyl jistý, jestli snese pohled na to, jak další z jeho žáků podléhá Temné straně, a Vaderovo odhalení přivedlo Luka nebezpečně blízko k té propasti. Jeho hněv byl blízko u povrchu, tak jako kdysi před léty u jeho otce. Kde jsem u tebe selhal, Anakine? Pomyslel si Ben. Jak to, že jsem neviděl, že tvé dobré úmysly povedou ke tvé zkáze? Nedovolím, aby se to stalo i tvému synovi.
"Je mi líto, Bene. Teď nemohu zůstat. Han a Leia mě potřebují. Je mi líto." A také otec, dodal v duchu.
Luke se obrátil k odchodu, když na něj Ben zavolal: "Pamatuj si, Luku: Hněv je cestou k Temné straně. Nedovol svému hněvu, aby tě ovládl nebo zakusíš osud svého otce."
"Nedovolím. Slibuju, Bene."
S tím Luke Skywalker opustil oba Mistry Jedi a vrátil se na svou loď.
"Pošetilý on je," povzdechl si Yoda. "Teď věci horší jsou."
"Tím si nejsem jistý, Yodo. Možná je pro Anakina ještě naděje."
"Cvičen on býti neměl. Já říkal to tobě."
"Který z nich? Otec nebo syn?"
Obi-Wan se rozplynul v mlze, zanechávaje Yodu v bídném rozpoložení.

* * *

Piett tiše vstoupil do Vaderovy nové kajuty s droidem nesoucím látkou pokrytý tác s kávou a obloženými chleby v patách. Temný lord ještě spal. Očividně se od chvíle, kdy ho Piett včera večer opustil, ani nepohnul. Admirál nařídil droidovi, aby postavil tác a odešel, a pak se sklonil nad spícího muže.
"Lorde Vadere?" otázal se tiše. Vader nereagoval.
"Lorde Vadere?" oslovil ho Piett znovu, tentokrát o něco hlasitěji. Stále žádná reakce. Vader spal jako příslovečné poleno. Není divu, že neodpovídal na volání interkomu. Admirál Piett se dotkl jeho ramene a slabě jím zatřásl. Konečně se Vader pohnul.
"Mmhhh? Csssje?" zamumlal.
"Dobré ráno, Mylorde."
Vader se malátně posadil. "Piette. To vy jste mě včera uložil?"
Piett se místo odpovědi jal nalévat do šálku kávu. "Kávu, Mylorde?"
"Vy jste mě uložil." Vader přijal nabízený šálek, upil a vyjekl. "U Síly! Tohle je silné, že by to probralo i mrtvého!" Jedním lokem vypil zbytek a zašklebil se.
Piett se slabě usmál. "Myslel jsem si, že vám to přijde vhod."
Vader vstal a vrátil šálek Piettovi. "Musíte se o mě přestat starat jako kvočna, admirále," vyplísnil ho.
"Ano, Mylorde. Čisté uniformy jsou ve skříni, Mylorde."
"A neříkejte pořád 'ano, Mylorde'."
"Ano, Mylorde."
Vader obrátil oči v sloup, bez dívání sebral ze skříně uniformu – střiženou po důstojnicku ale černou místo olivovou a bez hodnostních insignií – a zamířil do sprchy. Za pár minut vyšel a cítil se osvěžený a už plně vzhůru. Piett tam stále byl a v pozoru čekal.
"Kolik je hodin, admirále?"
"8.15, Mylorde," odpověděl Piett, aniž by pohlédl na hodinky.
"Cože? Měl jsem být v hangáru v 8.00! Proč jste mě nevzbudil dřív?" vykřikl Vader. Zatracený Piett! Co se to s tím chlapem v poslední době děje? On je přece Darth Vader, Pán ze Sithu, ne nějaké děcko, kterému musejí říkat, kdy má jít spát nebo kdy vstávat!
Piett pohlédl Vaderovi zpříma do očí. Vader stále nebyl úplně sám sebou. Možná měl Veers pravdu a potřebuje víc času. "Mylorde, stále se ještě zotavujete ze svých zranění. Teprve před třemi dny jste podstoupil operaci. Měl byste být na ošetřovně a odpočívat," brblal.
"Skončil jste, admirále?" přerušil ho chladně Vader. Vypadal, že je připravený Pietta uškrtit.
Piett zmlkl a zachvěl se, ale vydržel Vaderův pohled. Vader uhnul očima první. Darth Vader se s obtížemi uklidnil. Ovládej se, říkal si. Ovládej svůj hněv, nedovol, aby ovládal on tebe. Piett možná překročil meze, ale jen se snažil pomoci. Rozhodně si za to nezasloužil umřít.
"Díky za vaši péči, Piette," řekl po dlouhé chvíli Vader. "Už je to dávno, co..." Nechal větu nedokončenou.
Piett si oddechl; věděl, jak blízko byl tentokrát Vader k tomu, aby ho zabil. Jeho změny nálad se spíše zhoršovaly než zlepšovaly. Přesto to musel zkusit. I kdyby nakonec bylo podle sithského lorda, jako obvykle.
"Tak se aspoň nejdřív nasnídejte," navrhoval.
Vader na něho opět pohlédl a modré oči mu blýskaly. "Nepokoušejte mě, admirále!" varoval ho. Popadl z talíře obložený chléb a spěšně vyšel ven.
Piett si hluboce povzdechl.

* * *

Když Vader dorazil do hlavního hangáru, práce už byla v plném proudu. Garin se zřejmě do písmene řídil jeho rozkazy a začal v 8:00 hodin. Tiše prolínal nejdříve sebe, že se nevzbudil dříve, a potom opět Pietta, že ho nechal zaspat.
"Torbe!" zavolal. Garin vykoukl zpoza úseku s motorem.
"Svolej tým. Mám nějaké novinky," nařídil Vader.
Garin přikývl. "Slyšeli jste ho, chlapi," zavolal. Muži odkládali načiní a shromáždili se okolo Vadera. Garin si pomyslel, že Anakin vypadá poněkud nervózně.
"Mezi stíhačkou a dokumentací nenajdeme žádné rozdíly," začal Temný lord. Členové týmu si vyměnily zmatené pohledy.
"Jak to myslíš?" zeptal se Zev.
"Žádné nejsou. Dá se předpokládat, že stíhačky odpovídají specifikacím Sienar Fleet Systems", pokračoval Vader. "Ale neshodují se s mými návrhy."
Zev zaúpěl. "U Sitha! To znamená, že musíme porovnat seznam dílů!"
Vader přikývl. "Přesně tak. Což uděláte." Upřel na Zeva chladný pohled. "Poskytnu ti přístup ke všem svým souborům týkajícím se Avengeru. Nepokoušej se otevírat žádné jiné soubory. Je to jasné, Zeve?"
Zev se trochu nervózně usmál. "Nevím, o čem to mluvíš."
"Znám tvojí pověst, Zeve. Vím, jak blízko jsi byl usvědčení z nabourání se do coruscantského hlavního počítače a z pozměnění jistých dat. Nebýt vlivu tvé babičky, místo služby na nejlepší lodi flotily bys dřel v dolech na koření na Kesselu."
"Á, hříchy mého promarněného mládí. Bez obav, Anakine. Poučil jsem se."
"To doufám už kvůli tobě, Zeve." Vader nemusel svou hrozbu nijak zdůrazňovat, ale Zev se nenechal zastrašit. Anakin mohl vyhrožovat, ale pořád mu svěřil důvěru nad svými soubory a to se nakonec počítalo.
"Dobře, tak pojďme někam, kde budeme mít přístup k počítači," vložil se do toho Garin. "Zeve, můžeš vytvořit nějaký program, který by porovnal ty seznamy?"
"Děláš si srandu? To zvládne kdejaký protokolární droid!"
"Tak to udělej."
"Nepoužijeme počítačový výstup v přípravně?"
"Dobrý nápad. Tam budeme blíž k automatu na kafe," zamumlal si pro sebe obvykle tichý Jay.
Celý tým, včetně Vadera, se přesunul do přípravny. Vader tam ještě nikdy nebyl. Místnost vypadala jako kterákoliv jiná přípravna ve všech koutech vesmíru. Stůl, několik židlí, pohovka v jednom rohu směrem k zábavní jednotce a několik počítačových pracovišť. Většinu času zde trávili mechanici, co měli pohotovost, a ti se snažili zútulnit místnost plakáty, z nichž některé Vaderovi málem vehnaly ruměnec do tváře.
Posadil se před jeden z počítačů a rychle zadal svůj přístupový kód. Vyvolal své soubory o Avengeru a otevřel je.
"Tak tady to je. Teď vás musím opustit. Garine, hlaš se u mě, až skončíte s tím porovnáváním."
"Jistě. Ty nezůstaneš?"
"Ne. Musím přestěhovat své osobní věci do své nové kajuty. Apartmá je na stejné palubě jako můstek." Vader vstal a obrátil se k odchodu.
Garin hvízdl. "Apartmá pro VIP. Nepotřebuješ pomoct s věcma? Počítač to tady zvládne skoro sám."
Vader se na okamžik zarazil, na krátko ohromený mírou souhlasu, kterou z Garina cítil. Byla to opravdově míněná nabídka, ale Vaderovi prolétla hlavou další myšlenka. Sblížit se s ním by nemuselo být pro Garina a jeho tým dobré z mnoha důvodů. Přinejmenším by je to vyčlenilo z ostatního mužstva. Ne, pro všechny zúčastněné bude lepší už toto přátelství dále nerozvíjet. Pokud touží po přátelích, může si nějaké najít mezi vyššími důstojníky. Pokud touží po přátelích... náhle si tím Vader nebyl tak jistý.
Darth Vader si zděšeně uvědomil, že být jeho přítelem znamená přitahovat Císařův hněv. Je jen otázkou času, než... Vader tu myšlenku zahnal potřesením hlavy. Ještě na to nechtěl myslet. Ještě nebyl připravený.
On nepočká, až budeš připravený, zašeptal slabý hlásek v koutku jeho mysli. Zmrzačil tě. Jakmile se dozví, že ses uzdravil, přijde si pro tebe.
Vader rezolutně potlačil své pochybnosti. Ještě nebyl připraven. Pro jednou na něho bude muset vesmír počkat...
"Ne, díky," řekl tiše. "Moc toho k přestěhování nemám." S tím odešel.<<< Předchozí Seznam příběhů Další >>>