Síla osudu

Autor: Llarian
(Llarian@llarian.de)

Překlad: YannaKapitola 6.
Technické detaily


Piett se rychle vrátil se dvěma hrnky kafe a jeden podal Vaderovi, který ho s kývnutím hlavy přijal. Admirál zůstal stát a neklidně přešlapoval, zatímco Vader upil první doušek horkého nápoje. Piettovým očím se Temný lord jevil unavený, ale uvolněnější, než ho kdy viděl. Práce s posádkou mu očividně dělala sakramentsky dobře. Rozhodně to odvedlo jeho myšlenky jiným směrem od jeho vlastní situace.
"Proč se neposadíte, admirále?" přerušil Piettovy úvahy Vaderův hluboký hlas.
"Díky, pane." Piett se posadil naproti Vaderovi a svíral hrnek oběma rukama. Jak začít? Darth Vader na něho hleděl přes okraj svého vlastního hrnku se zřejmou zvědavostí.
"Tak oč jde, admirále?" zeptal se a postavil svůj hrnek na stůl.
Piett zjistil, že nevydrží přímý pohled těch pronikavě modrých očí. "Rád bych... se omluvil, Mylorde," spustil, "za své předchozí chování. Byl jsem vedle."
Vaderovo obočí vystřelilo vzhůru. O čem to Piett mluví? Snad ne o tom malém výstupu? Ale ovšem... Piett byl mnohem vnímavější, než za jakého ho pokládal. Chvíli mu to trvalo, ale pochopil, že jde Vaderovi na nervy. Vader cítil, že mu cuká v koutcích.
"Omluva se přijímá, admirále. Ještě něco?"
"Porada začíná za dvacet minut, Mylorde. Tady je rozpis." Piett podal Vaderovi malý datapad. Temný lord ho chvíli studoval a listoval seznamem. V plánu porady byla měsíční hlášení jednotlivých sekcí. U Sitha, jak u tohohle dokáže neusnout? Posledním bod seznamu upoutal jeho pozornost. Očividně ho přidali nedávno v reakci na události posledních dnů. Předběžné hodnocení TIE Avengeru. To bude na něm. A také na závěr porady. Na prchavý okamžik si Vader říkal, jestli to není Piettova pomsta za tu sprchu, co dostal v hangáru, že bude muset nekonečné hodiny sedět a poslouchat nudná hlášení. Ale ne, admirál nebyl tak malicherný. Stejně neexistoval způsob, jak by se mohl na poradě objevit jen krátce a nudný zbytek nechat na Piettovi, zatímco by se pořádně prospal. Asi už stárnu, přemítal Vader, když přemýšlím, jak vyklouznout ze svým povinností, abych se vyspal. "Tak dobrá, admirále, nechceme se přece opozdit," řekl nahlas a vrátil záznamník Piettovi a pomalu vstal. Svaly na zádech a na nohou ho stále ještě tupě pobolívaly; aspoň že bolest hlavy a závrať už úplně přešly.
Torb Garin také vstal a pokynul svému týmu. "A my bychom se měli vrátit do hangáru a dokončit to. Pošlu ti svoji zprávu, Anakine... Chci říct, Lorde Vadere," opravil se honem.
Vader se k němu otočil. Garin byl bledý únavou a stejně tak muži pod jeho velením. Na Vadera udělalo dojem, jak tvrdě Torb a jeho tým pracovali v uplynulých třech dnech. Byli rozhodnuti zjistit, co se stalo s Avengerem, v rekordním čase. "Ne," řekl.
Garin se na něho zvláštně podíval. Udělal něco špatně?
"Pane?"
"Dnes už nebudete pracovat, Garine. Ve skutečnosti se nikdo z vás té lodi nedotkne do zítra do 8 hodin ráno. Vyjádřil jsem se jasně?" štěkl Vader. Co je moc, to je příliš. Ať už byla jeho pracovní morálka jakkoli chvályhodná, Torb se musel naučit, kdy přestat.
Seržant stál v pozoru. "Ano, pane," zaskřípal zuby. Nějak se mu podařilo sithského lorda urazit, i když jednal podle jeho rozkazů do posledního písmenka a věnoval veškerou svou energii a energii svých mužů práci. A pořád to nestačilo.
Vader zachytil jeho myšlenky a zavrtěl hlavou. Věděl, že žádá hodně, ale vždycky věřil, že v rozumných mezích. Přesto ho posádka považovala za něco jako otrokáře.
"Torbe, chci, abys mě dobře poslouchal," spustil. "Chci výsledky. Je mi jedno, jak k nim dospějete. To je na vás. Ale nechci, abyste přehlédli kritické detaily, protože jste tak unavení, že sotva stojíte na nohou. Rozumíš mi?"
Garin zamrkal. Takže Vader si myslel, že se přepíná. Ale pořád věřil, že svou práci dělá dobře. Pomalu přikývl. "Ano, pane. Díky, pane," odpověděl.
"Dobře. Teď si jděte trochu odpočinout a uvidíme se zítra v 8:00. Odchod."
Temný lord se obrátil k odchodu a pokynul Piettovi, aby ho následoval.

* * *

Piett dohnal Vadera na chodbě. Měl potíže udržet krok s dlouhým Vaderovým, aniž by přešel v nedůstojný běh. Vader si toho sotva povšiml. Přinejmenším nezpomalil. Admirál pocítil určitou úlevu, když se za nimi zavřely dveře výtahu. Stiskl tlačítko a kabina se rozjela k úrovni, kde se nacházel jak můstek, tak i konferenční místnost.
Vader se opřel o stěnu kabiny, zkřížil ruce na prsou a upřeně hleděl na Pietta.
"Piette, myslím, že vám dlužím omluvu," pravil po chvíli.
"Mylorde?" Piett na něho šokovaně pohlédl. Darth Vader se mu omlouvá? Galaxie musí spět k zániku!
Vader zvedl ruku, aby Pietta uklidnil.
"Ne, nechte mě to dokončit, admirále. Tohle pro mě není zrovna snadné," pokračoval. "Vím, že se se mnou špatně vychází. Zvláště v uplynulých několika dnech. Oceňuji váš zájem. Já jen nevím, jak se s ním vypořádat."
Piettův výraz zjihl. "Chápu, Mylorde. Není třeba se omlouvat."
Chápete, admirále? pomyslel si Vader. Opravdu chápete, co to znamená žít víc než polovinu života pod maskou, nikdy se nemoci někomu přiblížit, nikdy nemoci s někým něco opravdu sdílet, dokud nezapomenete, jaké to vlastně je? A pak se vám váš život vrátí a vy zjistíte, že jste zmrzačený víc než jen jedním způsobem. A udělal jste si to sám, abyste přežil a nezbláznil se. Chápete to, Piette? Nahlas řekl: "Díky, admirále." Zavrtěl hlavou, aby zahnal skličující myšlenky. "Ale stejně, admirále, kdybych vás neznal lépe, řekl bych, že jste se mi pomstil. Zkazil jste mi zábavu."
"Pane?"
"Řekněme, že má na mě posádka pár fascinujících názorů. Dozvěděl jsem se, že jsem blouznící šílenec. Opravdu docela zajímavé."
Výtah zastavil a Piett byl ušetřen odpovědi.
Oba muži vyšli z kabiny a zamířili do konferenční místnosti. Měli několikaminutové zpoždění a velitelé jednotlivých sekcí už na ně čekali. Vader snášel jejich zvědavé pohledy bez poznámek. Piett zamířil ke svému obvyklému místu u dlouhého stolu, ale Vader ho zastavil, když mu položil ruku na rameno.
"Ne, Piette. Dnes povedete poradu vy. Já nejsem připraven." Kývl směrem ke křeslu s vysokým opěradlem v čele stolu a sám zaujal Piettovo místo.
"Jistě, Mylorde," nenechal se zaskočit Piett.

* * *

Jeden velitel sekce za druhým s únavnou a vyčerpávající detailností jednotvárně drmolili o předchozím měsíci; o množství spotřebovaného paliva, o počtu střel vypálených během cvičení, které potraviny je třeba naložit v příštím přístavu. Vader poslouchal jen napůl ucha; Temný lord se až k pláči nudil. Nemůžou prostě odevzdat nějaký souhrn? Rozhodně by jim to ušetřilo čas a napomohlo by to rychlejšímu rozhodování. Piett určitě nepotřeboval znát spotřebu paliva do posledního litru; jediné, co potřeboval vědět bylo, jestli je to v rámci normy a kdy budou muset dotankovat.
Vader vypnul hlasy svých důstojníků a naprázdno si pohrával se svým datapadem ve snaze udržet se vzhůru, zatímco se přednášelo nekonečné množství nepotřebných informací.
"Lorde Vadere?"
"Hmm? Promiňte, Piette, já jsem... přemýšlel." Zatraceně. Měl dávat větší pozor.
"Ovšem, pane. Vaše hlášení, prosím?"
"Zatím není moc co hlásit. Avenger není vhodný k letu kvůli selhání chladícího systému. Seržant Garin zjistil, že chladící čerpadla jsou vadná a začali jsme pro srovnání s demontáží druhého Avengeru. Další výsledky očekávám v následujících dnech. Zatím obě lodě odpovídají specifikacím, jež nám poskytlo SFS," řekl, dodávaje: "Uvítal bych vaše komentáře, pánové."
Jeden z důstojníků si odkašlal. "Pane, vy jste se podílel na vývoji těchto lodí?" zeptal se plaše. Piett se na něho zamračil.
"Naznačujete, že konstrukční plán Lorda Vadera je chybný, poručíku?" zeptal se chladně. Vader zvedl ruku, aby Piett umlčel.
"Nechte ho mluvit, admirále," napomenul ho. "Pokračujte, poručíku."
"Ehm... tak jsem to nemyslel, pane. Jen jsem myslel... říkal jste, že lodě odpovídají specifikacím SFS. Ale odpovídají těm vašim, pane?" Poslední větu vyhrkl. Vader na poručíka hleděl jako opařený. Že by to bylo tak prosté? Byl takový hlupák! To byla první věc, kterou měl prověřit a on ji opomenul.
"Piette, ten muž má pravdu. Měl bych si nechat vyšetřit hlavu," zaúpěl.
Veers vrhl na Pietta tázavý pohled, ale admirál zavrtěl hlavou. Řeknu ti to později formulovala nehlasně jeho ústa.
Aniž by si všiml jejich malé výměny, Vader použil svůj datapad k přístupu ke svým soukromým složkám s plány Avengeru v hlavním palubním počítači. Půjčil si druhý datapad a vyvolal na něm manuály SFS. Teď, když věděl, co hledat, na první rozdíl narazil téměř okamžitě. Znechuceně odhodil datapady na stůl, dost prudce na to, aby se jeden rozbil, a začal klít. Trvalo mu několik minut, než vyčerpal svůj rozsáhlý huttský slovník a to byl poměrně vynalézavý. Naštěstí mu nikdo až na generála Veerse nerozuměl. Generál však prudce zrudl, když Vader s barvitou detailností zpochybnil původ a sexuální orientaci inženýrů SFS.
Když se Vader konečně uklidnil, několikrát se zhluboka nadechl a všiml si zajímavého rudého odstínu Veersova obličeje. "Mám to brát tak, že rozumíte huttsky, generále?" Veers pomalu přikývl.
"V tom případě byste raději neměl překládat, co jsem právě řekl," nařídil mu suše Vader.
"Myslím, že bych to ani nesvedl, Mylorde. Některé popisy byly... bizarní," odpověděl Veers.
"Dobrá, myslím, že jsme tu skončili. Pokud nechcete ještě něco dodat, admirále?"
Piett pomalu zavrtěl hlavou.
"Pak je tato porada skončena." Vader kývl popořadě na každého důstojníka, jak vstávali a opouštěli místnost. Zůstal tam jen on a Piett.
Vader se opřel a zahleděl se do prázdna.
"Něco v nepořádku, pane?" zeptal se Piett.
"To nic, Piette."
"Takže... na co jste přišel, jestli se mohu zeptat?"
"Je to špatným čerpadlem. Použili menší model, než ten, který jsem uvedl ve svých specifikacích. Není divu, že shořelo," řekl Vader. "Pitomci. Museli to testovat po jednotlivých částech, nikdy však celou loď." Zavrtěl hlavou. "A teď musíme porovnat každou, každičkou součástku na seznamu. Mravenčí práce, admirále, ale to počká do zítřka."
"Možná by počítač mohl..." navrhoval Piett, ale Vader ho uťal: "Ano, ale napřed ho musíme naprogramovat, aby hledal rozdíly." Mnul si čelo.
"Jestli se chcete na noc odebrat na odpočinek, Mylorde," začal Piett, ale nedořekl. Vader propukl v krátký, neveselý smích.
"Vyhlídka na návrat na ošetřovnu mě nijak zvlášť neláká, Piette. A moje kajuta..." Pokrčil rameny.
"Rozumím," řekl Piett. "Dovolil jsem si vám nechat připravit novou kajutu, Mylorde."
Vader se usmál. "Piette, už jsem vám říkal, že mě znáte až příliš dobře?" Pro jednou mu Piettova starostlivost nevadila. Spoléhat se, že admirál bude předvídat jeho přání!
"Často, Mylorde. Pokud mě doprovodíte, ukážu vám vaši novou kajutu."

* * *

Vader oněměl úžasem, když vešel do apartmá VIP. Netušil, že na jeho lodi je takový luxus. Jeho bývalá kajuta byla prostorná, ale strohá a praktická. Tahle byla jen o něco menší, ale rozhodně ne strohá. Podlahu pracovny pokrýval vysoký koberec, nábytek byl vkusný a vyrobený z opravdového dřeva a nikoli z kovu nebo plastu jako v ostatních kajutách. Koupelna byla nejméně dvakrát tak velká jako v jeho bývalé kajutě, se sprchou i vanou. Podlaha tu byla z alderaanského mramoru, drahého produktu i v době, než planetu zničila první Hvězda smrti. Podlaha v koupelně musela stát jmění. Vader pokračoval dál do ložnice. Postel byla skoro až dekadentně velká, rozhodně přehnaně velká pro jednu osobu, dokonce i jeho výšky.
Ale nejfantastičtější byl výhled. Velká okna jak v pracovně, tak i v ložnici hleděla na příď Executoru a umožňovala mu vidět na hvězdy i z postele, když loď cestovala podsvětelnou rychlostí. Byla to nádhera.
"Tohle je kajuta pro hosty?" zeptal se Vader a posadil se na postel, aby si stáhl boty.
"Ano, Mylorde. Pro vysoce postavené návštěvníky. Ještě jsou tu dvě takové na jiných palubách. Žádná se nikdy nepoužívala. Znamená to, že vám vyhovuje?"
"To tedy ano," řekl tiše Vader. "Pomůžete mi s těmi botami?" Piett udělal, oč ho požádal a Vader se o několik okamžiků později natáhl na široké posteli. Byla měkká, na něho možná až příliš.
"Nechal jsem vám sem přinést vaše nové uniformy, Mylorde. Jsou ve skříni." Piett se otočil a otevřel skříň. Když Vader neodpovídal, admirál se obrátil zpět k němu a zjistil, že Temný lord už spí, jako když ho do vody hodí, tváří k oknu.
Piett zavrtěl hlavou. Vzal ze skříně přikrývku zatřepal s ní a přehodil ji přes Vaderovo tělo. Potom tiše odešel a na odchodu zhasl světla.<<< Předchozí Seznam příběhů Další >>>