Síla osudu

Autor: Llarian
Překlad: Yanna
Kapitola 4
Týmová práce


O dva dny později byl Garin poražen. První den spolu se svým týmem rozebral Avenger skoro až do poslední součástky. Brzy bylo jasné, že explozi způsobilo selhání systému chlazení spolu s poruchou vnitřních senzorů, které měly vypnout přehřívající se motory. Výsledná exploze motoru č.2 zcela zničila jeho chladící čerpadlo. Čerpadlo motoru č.3 však jevilo známky toho, že vyhořelo, což nebyl důsledek exploze. Jenže co v první řadě způsobilo, že se chladící čerpadla zavařila? Zkontrolovali každý kousek lodi s technickými údaji, které jim poskytl výrobce, Sienar Fleet Systems, a stále neměli nic v rukou. Podle manuálů bylo všechno, jak mělo, až na to, že chladící čerpadla selhala.
Druhý den vzali vzorky veškerého materiálu, z něhož byla stíhačka sestrojena, od solárních panelů až po trup, od trubkoví po vedení a dokonce i po mazadla, která chránila pohyblivé součástky před zatuhnutím v absolutní nulové teplotě kosmu. S úzkostlivou pečlivostí zabalili a označili každý vzorek a poslali ho do palubní laboratoře Executoru na další testy.
A dnes, třetího rána po nehodě, Garin obcházel zbytky lodi, střídavě si mnul bradu a zajížděl prsty do vlasů. Věděl, že mu něco uniklo, jenže co? A jakoby to nestačilo, komuniké ze Sienar Fleet Systems tvrdilo, že nehodu mohla zavinit pouze chyba pilota. Nikdo, kdo kdy letěl s Darth Vaderem, nebo s ním sloužil na lodi, tomuhle tvrzení nevěřil. Bylo to prostě příliš absurdní, než aby se o tom vůbec dalo uvažovat.
Garin se znovu zatahal za vlasy a dospěl k rozhodnutí. Zvedl ze země chladicí čerpadlo motoru č.3 a strčil si ho pod paži. S podrážděním se obrátil na svůj tým: "Budu na ošetřovně. Možná tuhle hádanku rozluští Lord Vader."
"Kam máme poslat tvý věci?" zavolal na jeho vzdalující se záda Zev.

* * *

Po tom, co Veers v žertu nazval jeho 'špatnou náladou', Darth Vader upadl do nejhlubší a nejčernější deprese. Jídla, které mu předložil lékařský droid, se téměř nedotkl. Odmítal veškeré léky, i když ho ve spánku pronásledovaly zlé sny skoro ihned, jak zavřel oči. Dokonce už ani netrval na tom, aby ho propustili z ošetřovny. Jenom ležel a zíral do stropu. Nezdálo se, že by cokoliv budilo jeho zájem. Sotva odpověděl, když na něj někdo mluvil. Ani Hanleyho vytrvalé rýpání a dorážení mu podle všeho nevadilo. Když se ho na něco zeptal, odpověděl jednoslabičně, pokud vůbec. Jako kdyby oheň v něm vyhasl.
Torb Garin nemusel Lorda Vadera dlouho hledat. I když rozměry ošetřovny na Executoru odpovídaly čtvrtmiliónové posádce, bylo tam jen několik soukromých pokojů a jen jeden se momentálně používal.
Garin vešel do malé místnosti a snažil se přitom působit co nejméně hluku. Nechtěl Lorda Vadera rušit, pokud by spal; koneckonců byl rád, že je naživu a dýchá. Ale muž na lůžku, přestože vypadal vzhůru, nevzal jeho přítomnost na vědomí. Jednoduše dál nepřítomně zíral do stropu. Garin přistoupil blíž. Lord Vader vypadal hrozně. Přes levou líci se mu táhla velká rudá jizva a další měl na hlavě. Obě na jeho mrtvolně bledé pleti výrazně vystupovaly. Od té nehody se očividně neholil; celou dolní část jeho obličeje pokrývalo třídenní strniště, na nezjizvených místech na hlavě mu začínaly růst nové vlasy. Modřina na jeho levém spánku se změnila na zelenožlutou. Ale nejhorší byly jeho oči. Modré a zcela prosté jakýchkoli emocí. Pouze temné kruhy pod nimi hovořily o niterních běsech, s nimiž Vader zápasil.
Garin si uvědomil, že na něho upřeně zírá a odkašlal si. "Mylorde, jsem seržant Garin," spustil. "Přišel jsem vám ohlásit výsledky šetření exploze TIE Avengeru." Nervózně přešlápl. "My – můj tým a já – jsme stanovili příčinu v selhání chladícího systému. Zúžili jsme to na samotné chladící čerpadlo, jenže nemůžeme přijít na žádnou chybu. Podle manuálů nemělo čerpadlo selhat, ale selhalo." Odmlčel se a přenesl váhu z jedné nohy na druhou. Vader se na něj ještě ani nepodíval. Garin se v duchu ptal, jestli ten muž slyšel jediné slovo z toho, co mu dosud řekl. Směle zvedl čerpadlo Vaderovi před obličej a pokračoval v podrobném popisu jeho činnosti. Málem čerpadlo upustil, když po několika minutách podrobného technického výkladu Darth Vader náhle zamrkal a upřel na něj pohled.
"Já vím, jak ta věc funguje, seržante. Já jsem Avenger navrhnul," konstatoval Temný Lord hrubým a unaveným hlasem. "Co ode mě chcete?"
"Mylorde!" vykřikl Garin, šokovaný tou náhlou změnou. "Já... mě napadlo, že byste si třeba mohl vzpomenout na něco z té nehody, co by nám pomohlo určit příčinu."
"Rozumím." Vader zavřel oči. "Nevzpomínám si na tu explozi, ani na poslední minuty, které jí předcházely."
"Chápu, Mylorde. Snad tedy váš odborný posudek coby konstruktéra..."
"Nechte mě být," přikázal Vader, přerušuje Garina uprostřed věty.
"Mylorde," pokračoval Garin, "Sienar Fleet Systems tvrdí, že explozi způsobila chyba pilota. Tomu nevěřím. To není možné."
Vader na něho zlobně pohlédl. "Řekl jsem vám, že si nevzpomínám," zavrčel.
Garin vydržel Vaderův pohled; teď nemohl couvnout. "Musí to být konstrukční chyba," řekl rezolutně a postavil čerpadlo na noční stolek.
Vaderovi se zúžily oči. "Naznačujete, že jsem tam udělal chybu?" zeptal se chladně.
"Ne. Nesnažím se nikoho obvinit, jen zjistit příčinu," vpálil mu Garin.
"Dejte sem to čerpadlo," štěkl Vader a posadil se na lůžku tak prudce, že se s ním místnost divoce zatočila.
"Pane, jste v pořádku?" Garinův hlas se zdál přicházet z dálky. Vader zavrtěl hlavou a rychle zamrkal, aby se mu vyjasnilo před očima.
"Jen jsem se moc rychle zvedl. Už jsem v posteli příliš dlouho," procedil Vader mezi zuby. Vzal si od Garina chladící čerpadlo, obrátil ho a podíval se na něj, nakonec zavrtěl hlavou. "Správně, je vyhořelé. K tomu nemělo dojít," přemítal nahlas. "Musím se jít podívat na zbytek lodi." Odhodil přikrývky a přehodil nohy přes okraj lůžka a vstal.
"Takhle?" vyhrkl zděšeně Garin.
"Cože?" Vader pohlédl na Garina, zachytil jeho výraz, pak pohlédl na sebe a uvědomil si, že poprvé na sobě má jen tenkou nemocniční košili. Takovou tu, která je na zádech otevřená, aby ji lékařský personál mohl kdykoliv vyměnit, aniž by musel pacienta obracet. Naneštěstí také umožňovala poměrně detailní prohlídku pacienta.
"Ach," poznamenal Vader. "Tohle samozřejmě nebude stačit." Rozhlédl se. V místnosti nebyla ani skříň, jenom lůžko, noční stolek, interkom a umývárna; pak si vzpomněl, že mu Hanley říkal, že ho museli z jeho obleku vyřezat.
"Sežeňte mi něco na sebe, seržante," nařídil. Sáhl za sebe a přitáhl tenkou tkaninu k sobě, aby si zachoval alespoň trochu důstojnosti a zamířil k umývárně.
"Eh... jak?" zavolal za ním Garin.
Vader se otočil. Copak musí všechno vysvětlovat? Ten muž vážně pokoušel jeho trpělivost! "Zavolejte výstrojového důstojníka, ať sem něco pošle. Uniformu, kombinézu, to je jedno. A nezapomeňte na boty!"
Vader vešel do umývárny, zatáhl za sebou dveře a jediným plynulým pohybem ze sebe setřásl ten ponižující kus oděvu. Upustil košili a postavil se před umyvadlo; skříňka se zrcadlem nad ním odrážela jeho obraz.
"Áh," vydechl Vader a ucouvl, když se poprvé po letech uviděl v zrcadle. Byl to vážně pohled. 'Teď děsím dokonce i sám sebe', uvažoval a tiše se pro sebe zasmál. 'Když pomyslím, že někteří mají zato, že moje maska má lidi vyděsit...' Naklonil se blíž ke svému odrazu v zrcadle a řekl: "Vypadáš jako oživlá smrt, starý brachu. No, tak se podíváme, co s tím můžeme dělat." Poškrábal si strniště na bradě a rozhodl se, že se nejdřív osprchuje.
Horká voda uvolnila jeho ztuhlé svaly; Vader si vychutnával ten pocit a nechal si vodu stékat po těle ještě několik minut, než se natáhl po mýdle. Jelikož strávil dětství jako otrok na pouštní planetě Tattooine, měla pro Vadera sprcha stále zvláštní kouzlo, i když většinu svých pozdějších let prožil ve vesmíru a na planetách, kde voda nebyla ničím vzácným. Na Tattooinu by pravidelnou koupel či sprchu umožnila pouze velká oblačnost. Pro chudé otroky byl tím nejlepším suchý písek nebo miska mýdlové vody.
Vader se dosprchoval, omotal si ručník kolem pasu a znovu přistoupil k zrcadlu. Teď už to vypadalo mnohem lépe. Jeho pleť z horké vody zrůžověla. S jizvami pochopitelně nemohl nic dělat, ale aspoň už nevypadal jako něco, co mělo být už před několika dny či více pohřbeno. Také se cítil mnohem lépe. Snažil se rozhodnout, jestli si má oholit jen vousy nebo i dorůstající vlasy na hlavě – muset si je česat s těmi jizvami bylo nepříjemné a zároveň i bolestivé pomyšlení – otevřel skříňku a hledal něco, čím by se oholil. Kromě kartáčku a pasty, krabičky holícího krému a holícího strojku na jedno použití tam už nic nebylo. Vader zvedl strojek palcem a ukazovákem a zblízka si ho prohlížel. "Ach ne," povzdechl si. Neexistoval způsob, jak by si s tou věcí zároveň oholil i hlavu. Ve skutečnosti bude rád, když se neztupí, už když si bude holit bradu. S hlubokým povzdechem zavrtěl hlavou a pustil se do toho.

* * *

Když Vader konečně vyšel z umývárny, hladce oholen a s ručníkem stále omotaným kolem pasu, Garin stále ještě mluvil do interkomu.
"Ne, to není vtip," slyšel ho Vader říkat podrážděně. "Už posté vám říkám, že sem jen máte poslat nějaké oblečení pro Lorda Vadera!"
"Už jsem říkal, že vám na to neskočím," odpověděl muž na druhé straně. "A varuju vás naposledy. Ještě jedno takové zavolání a nahlásím vás, seržante." Už chtěl přerušit spojení, když k interkomu přistoupil Vader.
"Máte nějaký problém?" zeptal se.
"A vy jste zas kdo?" řekl pohrdavě hlas na druhém konci. "Ach, počkat, nechte mě hádat. Samozřejmě, vy jste Lord Vader, že je to tak?"
"Abych pravdu řekl, tak jsem," odpověděl mu Vader. "A ocenil bych od vás uctivější tón, poručíku," dodal chladně.
"Hele, kámo, už vás mám obou tak akorát dost," vztekal se poručík. "Mám tady nějakou práci, takže mě buď přestanete votravovat, nebo brzy skončíte v base! Lordu Vaderovi se určitě nebude líbit, že si na něj hrajete. Vyjádřil jsem se dost jasně?"
Vader cítil, jak mu poklesla čelist. "Kámo?" opakoval. Ten pitomec mu vážně řekl kámo? A vyhrožoval mu basou? Zmateně zamrkal, když si náhle uvědomil, že civí na prázdnou obrazovku. Poručík ukončil spojení.
Vaderovi se zpožděním došlo, že ten muž ho prostě bez jeho obávané černé masky nepoznal. Ale domnívat se, že je podvodník? Upřímně doufal, že to na palubě Executoru není běžný případ! Udeřil do tlačítka opakovaného volání. Po několika vteřinách byl na obrazovce opět poručík.
"Vy!" spustil vztekle muž. "Říkal jsem vám..."
"Já jsem Darth Vader," skočil mu do řeči Vader a pomocí síly sevřel mužovu dýchací trubici jen natolik, aby upoutal jeho pozornost. Poručík začal kašlat, jak se mu sevřelo hrdlo. "A teď pošlete někoho na ošetřovnu, aby mi přinesl nějaké oblečení, nebo mě spojte s někým trochu inteligentním. Rozumíte?"
Poručík ošklivě zezelenal. "M... Mylorde," vykoktal. Vader ho pustil a muž nasával vzduch, jakoby se bál, že je to jeho poslední nádech. Koneckonců, možná to tak je.
"Já... Já... Já se omlouvám, Mylorde. Nechtěl jsem... Chci říct... Já... Já potřebuji..." Hlasitě polkl a pokračoval vyděšeným šepotem: "Potřebuji na to žádanku, Mylorde. Ehm... a jakou máte velikost, prosím?"
"Žádanku?" opakoval po něm Vader. "Slyšel jsem vás dobře?"
Poručíkův obličej přešel ze zelené v jasně rudou. "Takové jsou... předpisy, Mylorde," vykvikl.
"Nečekáte snad, že přijdu za vámi jen s ručníkem kolem pasu a s úsměvem na rtech, abych vyplnil žádanku, že ne, poručíku?" zeptal se ho sladce Vader. Koutkem oka viděl, jak si Garin zakryl rukou ústa, aby zadusil smích.
Někdo odstrčil poručíka z obrazu a zaujal jeho místo. "Omlouvám se, Mylorde, myslím, že poručík se necítí moc dobře," řekl nově příchozí, mladý podporučík, s nuceným úsměvem. "Pokud mi sdělíte vaši velikost, hned vám něco přinesu."
Vader mu ji sdělil a podporučík zavrtěl hlavou. "Obávám se, že v té velikosti máme jen kombinézy pro techniky a uniformy pro stomtroopery. Na palubě není mnoho mužů vaší postavy, pane."
"Nevadí, kombinéza bude stačit." Vader mávl přezíravě rukou.
"Už jdu, pane." Podporučík ukončil spojení.
Vader se posadil na lůžko. "Byrokrati," zamumlal a z jeho úst to znělo jako ta největší odpornost.

* * *

Podporučík dorazil jen o pár minut později a nesl krabici a datapad. Vader už netrpělivě přecházel po místnosti.
"Co vás zdrželo?" zavrčel.
"Musel jsem nejdřív zavolat doktora, Mylorde," odpověděl podporučík a podával mu krabici. "Poručík nevypadal vůbec dobře, pane."
"To je pochopitelné," přikývl Vader. Zkontroloval obsah krabice. Boty, trenýrky, ponožky, tílko, kombinéza, všechno v jeho velikosti.
"Pokud byste to mohl tady podepsat, pane," řekl podporučík a strkal mu pod nos datapad. Vader do něj naškrábal své jméno a zamířil do umývárny s krabicí v podpaží.
"Počkejte, pane," zavolal na něj podporučík a vytáhl metr. Když se Vader zamračil, honem dodal: "Jenom vám vezmu míry, bude to jen minutka, a do večera vám dodáme pořádnou uniformu."
Vader se nad tím téměř pousmál. Konečně někdo používal mozek, se kterým se narodil!
"Jistě, podporučíku." Přikývl a nechal ho, aby mu vzal míry. Jak podporučík slíbil, netrvalo to ani minutu a Vader se konečně mohl obléknout.
Když Vader znovu vyšel z umývárny, čistý jako ze škatulky, oblečený v šedé uniformě technika a v zářivě nových botách, podporučík už tam nebyl.
Pokynul Garinovi a společně opustili ošetřovnu a zamířili do hlavního hangáru. Seržant musel skoro běžet, aby udržel s svůj krok s dlouhým Vaderovým.

* * *

Když vešli do hangáru, Vader zpomalil a prohlédl si to tam. Garin se stále držel těsně za ním trochu udýchaný. Součástky Avengeru zabíraly velkou část prostoru. Vypadalo to, jako kdyby je někdo nahodile roztrousil po podlaze, ale pro Vaderovy oči byly úhledně seřazeny podle polohy, jakou zaujímaly na lodi. Někdo poblíž postavil stůl a několik rozkládacích židlí; na stole ležely pohozené manuály, termosky a prázdné hrnky. Na několika židlích seděli muži z Garinova týmu, kteří po Vaderově příchodu vyskočili na nohy.
Vader pomalu obcházel zbytky lodi, tu a tam zvedl nějakou součástku, aby ji blíže prozkoumal a opět ji položil. Když obešel celý kruh, oslovil Garina: "Poslali jste vzorky do laboratoře?"
"Ano, Mylorde. Pořád čekáme na některé výsledky, ale neslibuju si od nich nic převratného," odpověděl Garin.
Temný Lord zkřížil ruce na prsou. "Odvedli jste důkladnou práci, seržante," uznal. "Nedozvíme se z tohohle vraku o moc víc, pokud pro srovnání nerozebereme i nepoškozenou stíhačku." Otočil se na patě a ukázal na další Avenger. "Vezmeme tenhle."
Garin tleskl. "Dobrá, hoši, slyšeli jste Lorda Vadera. Do práce! A nezapomeňte označit vzorky."
Tým se vrhl na Avenger, cestou sbírajíce nářadí, a začal rozmontovávat druhou stíhačku. K velkému překvapení všech sám Lord Vader zvedl kus nářadí a pustil se do práce s ostatními.

* * *

O tři hodiny později silně dopálený Darth Vader vyhlásil přestávku.
"Co je to s vámi?" zahřměl, když se muži shromáždili. "Nikdy jsem neviděl tak špatnou týmovou práci. I kadeti zelenáči by si vedli lépe."
"Obávám se, že je to vámi, Mylorde," promluvil jeden z mužů.
"Cože? Co tím chcete říct?" vyštěkl Vader.
"Strávili jsme víc času poskakováním kolem vás než skutečnou prací, pane," pokračoval muž. "Omlouvám se, pane."
Vader na něho civěl. No ovšem! Jaká hloupost. Když byl tím, čím byl, proslul z různých důvodů. A týmová práce mezi ně nepatřila. Místo aby jim pomohl, ve skutečnosti tým už svou pouhou přítomností zdržoval. Otázka zněla, jestli může tuto situaci nějak odčinit. Nechtěl odejít. Vlastně ho těšilo opět pracovat na skutečném kusu stroje. V minulých letech k tomu neměl moc příležitosti.
"Asi máte pravdu, desátníku," připustil. "Jak se jmenujete?"
"Ehm.. Sorensen, Mylorde," odpověděl desátník.
Vader zavrtěl hlavou. "Ne. Křestním jménem. Používáte mezi sebou křestní jména, ne?" Čas trochu změnit dojem.
"No... ano, pane. A jmenuju se Zev, pane."
"Výborně, Zeve. A ty?" Vader se obrátil na nejmladšího člena týmu, malého, vyzáblého zrzka.
"Kenny, Mylorde," zašeptal nesměle mladík.
"Kenny," opakoval Vader. Ostatní se také představili křestními jmény, kteří pochopili.
"Dobrá," řekl nakonec Vader. "Já vám budu říkat křestními jmény a vy se ke mně budete chovat jako ke kterémukoli členovi týmu. Zkuste alespoň pro teď zapomenout, kdo jsem."
"No, pane," spustil Zev škrábaje se na hlavě, "Vážně nemůžeme... Chci říct... Myslím, že vám nemůžeme říkat Darthe, pane."
Vader se zarazil. Uvědomil si, že se málem vydal špatným směrem, tedy alespoň napůl. Pokud opravdu chtěl, aby ho brali jako dalšího člena týmu, nepomůže, když ho ti muži budou stále oslovovat jeho titulem nebo jménem, jehož se naučili bát. Stejně je to zvláštní pocit. Na chvíli si říkal, jestli se skutečně nezbláznil. Ale rychle tu myšlenku zapudil. Nastal čas na pár změn. Už ho neizolovala maska, už se nemusel sám izolovat.
"Ne," řekl pomalu. "To by nebylo ono. Říkejte mi Anakin."
"Anakin." Zev přikývl a usmál se. "To je pěkně dlouhý jméno."
"Od tebe to sedí," přidal se Jay, "Zevulone Iantinee Sorensene III."
Ostatní se zařehtali, dokonce i Vaderovi se zkroutily rty. Pak se Temnému Lordu rozšířily oči, když to jméno poznal. Vzpomněl si na skandál, který tak rozrušil horní vrstvy coruscantské společnosti před několika lety. "Zev Sorensen? Jako Sorensen Enterprises?" otázal se.
Zev zrudl. "Já... ehm... Nechci, aby se to provalilo," zapřísahal ho.
"Rozumím. Tvoje malé tajemství je u mě v bezpečí," přikývl Vader. Vskutku, být dědicem multimiliardové společnosti mohlo Zevovi zkomplikovat život. Přinejmenším teď Vader chápal, proč byl Zev schopen vidět jeho problém. 'Musel si tím projít dřív', uvažoval.
"Tak dobrá, konec žvanění a zpátky do práce," prohlásil Torb a rozháněl je.
Tentokrát Vader pracoval společně se Zevem pod trupem Avengeru. "Pověz mi, Zeve," řekl, natahuje se pro nářadí, "proč jsi utekl k flotile?
"Ve skutečnosti jsem neutekl."
"Že ne? Těžko uvěřit po tom skandálu, cos způsobil."
Zev se usmál. "Myslím, že jsem jen chtěl chvíli vést normální život, než zaujmu své místo dědice. Babička s tím souhlasila; říkala, že mi to rozšíří perspektivu."
"Moudrá žena, ta tvoje babička. A proč ne na Akademii?" zeptal se Vader.
"Pchá. V Akademii bych pořád byl Zevulon Iantine Sorensen III., rozmazlený multimiliardářský synek. Takhle jsem prostě jen Zev. Jenom další chlápek. Nic zvláštního."
"Vím, jak to myslíš." Ve svorném mlčení pokračovali v práci.<<< Předchozí Seznam příběhů Další >>>