Síla osudu

Autor: Llarian
Překlad: Yanna
Kapitola 22.
Jáma


Stádo divokých banth se pomalu vleklo pouští po cestě staré jako sám čas k pastvinám, když vtom vůdčí samice zvedla svou obrovskou hlavu a zavětřila. Z hrudi zvířete se vydralo hluboké zabučení a celé stádo změnilo směr, aby se vyhnulo tomu, co jim zkřížilo cestu.
O několik dun dál po staré cestě uháněla Jabbova výletní bárka v doprovodu dvou menších skifů. Na jednom skifu stáli spoutaní Luke, Anakin Skywalker, Han Solo a Chewbacca obklopení strážci a samozřejmě také Lando Calrissian. Druhý skif vezl více strážců, drsně vypadajících jedinců různých druhů. Společné měli jen dvě věci: pracovali pro Jabbu a byli po zuby ozbrojení.
Han přešlápl; Pořád ještě nebyl přesvědčen, že je ten kluk všechny nepřivede do hrobu. Zatím mu Lukův plán silně připomínal jeden z Landových ztřeštěných nápadů. Han by rád měl v mladého Jediho alespoň špetku té důvěry, co měl Anakin. Samozřejmě že vždycky věděl, že Vader nejede naplno. Bespin to jen dokázal. Han opět nervózně přešlápl. Aspoň že už se mu lepší zrak. Ne že by jim to v jejich současné prekérní situaci nějak zvlášť pomohlo.
„Není tady toho moc k vidění,“ poznamenal. „Písek, písek, samý písek.“
Luke se uculil. Chápal Hanův neklid.
„Vyrostl jsem tady, víš?“ řekl.
„A teď tady i umřeš. Jak příhodné,“ odfrknul si Han.
„Na to bych nesázel, Solo, “ vložil se do toho Anakin. „Zcela svému synovi důvěřuji, že nás dokáže zachránit.“
Han se obrátil na Anakina. Poprvé ho uviděl za plného denního světla. Vysoký svalnatý muž s jednou tenkou jizvou na jinak pohledné tváři a s druhou na hlavě, plešatý až na první známky blonďatého porostu. Jeho bledá pleť v žáru tatooinských slunečních dvojčat rychle červenala. Výrazně modré oči, tak podobné Lukovým, z nichž jedno bylo přivřené a kolem oteklé. Takže ho přece jen v té cele v Jabbově paláci trefil.
„Nevšiml jsem si, že byste k našemu osvobození používali ty vaše jediský schopnosti,“ štěkl Han.
Anakin se usmál. „Jen klid, kapitáne. Dostaneme se odsud celí.“
„Už se nemůžu dočkat.“

* * *

Na výletní bárce na dalším vyvýšeném trůně, stejném jako v jeho paláci, spočíval Jabba a svou novou lidskou otrokyni Leiu měl připoutanou řetězem k sobě. Zábava byla v plném proudu, jeho hosté očekávali pořádnou vražednou zábavu. 3PO tlumočil pro ty, kteří nemluvili běžnou řečí, pobíhal od jednoho stolu k druhému, když ti, jimž sloužil, neměli co říci, nebo měli na zábavu lepší věci než mluvení. Při jedné své okružní cestě vysoký droid doslova narazil na starého známého.
„R2-D2! Co tady děláš?“ domáhal se odpovědi.
Malý droid něco zašvitořil.
„To vidím, že roznášíš nápoje. Ale tohle místo je nebezpečné. Chtějí popravit pana Luka a jestli si nedáme pozor, tak nás popraví taky.“
R2-D2 v odpověď krátce pípnul.
„Kéž bych měl tvou sebedůvěru,“ zamumlal 3PO a sledoval, jak si R2 razí cestu davem.
Za ním se zasmál Jabba a přitáhl si Leiu na řetězu blíž k sobě. Však se ho ta lidská žena brzy naučí uznávat. Prozatím mu stačilo sledovat, jak se mu marně vzpouzí.

* * *

Z kaňonu do otevřené pouště se vyřítil malý spídr. Maximillian Veers se zoufale snažil dostat k Jabbovu paláci přesně v poledne. Už od chvíle, co začala tahle mise, s ním šili všichni sithové, jak chtěl něco udělat. Lord Vader se nikdy neměl vydávat do pevnosti toho gangstera sám. Na sedadle spolujezdce si Wrenga Jixton s klidem opět zkontroloval zbraň. Ani jeden z mužů netušil, že přímo mezi nimi a palácem leží jáma Carcoonu. A že jsou opětovnému shledání s Darthem Vaderem blíž, než si myslí.

* * *

Všechny tři antigravitační lodě dorazily k cíli cesty a zpomalily. Pro Luka, Anakina, Hana a Chewieho to měla být cesta poslední. Skif, ve kterém jeli, ladně zakroužil nad velkou jámou Carcoonu a umožnil tak Jabbovi a jeho hostům nejlepší možný výhled na popravu. Z výletní bárky se linula hudba, znějící náhle hlasitěji, jak se otevřely okenice na vyhlídkové palubě a vykoukl z nich nespočet očí.
Dva strážci rozvázali Luka a dostrkali ho k lávce vysunuvší se z boku skifu. Když Luke pohlédl dolů a uviděl Sarlaccovu tlamu, narůžovělý vlhký otvor o průměru osm stop, a kolem nějž v poledním žáru líně povlávaly úponky. Jak je pozoroval, zdálo se, že úponky se začínají pohybovat systematicky, obří zvíře v písku vycítilo maso nad sebou. Vystoupil na lávku.
C3-PO na výletní bárce přistoupil k mikrofonu a odvysílal Jabbův vzkaz vězňům. „Velký Jabba doufá, že zemřete se ctí,“ oznámil. „Ale pokud byste snad chtěli prosit o milost, Jabba vás nyní vyslechne.“
„3PO, řekni tomu červy prolezlému ničemovi, že mu takovou radost neuděláme!“ křikl na oplátku Han. Když selže všechno ostatní, zkus předstírat odvahu. Do větších potíží už tě to dostat nemůže a někdy tě to z potíží dostane. Anakin stojící vedle něj se usmál. Nebyl to veselý úsměv; vypadalo to spíš jako úsměv hladového dravce, který čekal už příliš dlouho a jehož kořist se konečně ocitla tam, kde ji chtěl mít. Zahnaná do kouta. Vysoký Jedi pohnul zápěstími, aby otestoval pevnost pout, a soustředil se. Ozvalo se tiché cvaknutí a pouta se otevřela.
Luke už byl také připravený. „Jabbo, tohle je tvoje poslední šance,“ zvolal. „Pusť nás, nebo zemřeš.“
Jabba zaburácel smíchem nad drzostí toho malého Jediho. Copak nevěděl, že prohrál? „Shoďte ho dolů,“ přikázal.
Nikým nepozorován R2-D2 vyjel na horní palubu a čekal na Lukův signál.
Luke pohlédl na R2 a dotkl se čela, jako by salutoval. Na droidově kulaté hlavě se otevřel poklop. Strážci na skifu už se chystali svrhnout Jediho do jámy, když vtom Luke vyskočil do vzduchu, otočil se a když padal dolů, zachytil se prsty konce lávky, právě když R2D2 vymrštil do vzduchu světelný meč. Luke využil své setrvačnosti, opět se vyhoupl vzhůru a tím prudkým pohybem srazil jednoho ze strážců. Strážce vykřikl a zřítil se dolů do jámy, první dnešní Sarlaccova oběť. Luke se přemetem přenesl přes dalšího strážce, přistál na nohou a do natažené ruky mu vletěl světelný meč.
Mezitím Anakin zápasil se třetím strážcem, zvedl Gamorreana do vzduchu a shodil ho do jámy za jeho druhem. Další předkrm pro Sarlacca.
Teď už si i strážci na druhém skifu všimli, že ne všechno jde podle plánu. Jejich pilot co nejrychleji otočil plavidlo k prvnímu skifu, zatímco strážci na první skif začali divoce pálit.
Luke bleskově aktivoval svůj světelný meč a odrážel přilétající blaterové střely. „Všichni dolů na palubu!“ zakřičel. „Hane, drž se u Chewieho a Landa. Otče, přiveď Leiu – já se postarám o ten druhý skif!“
Než stačil Anakin odpovědět, Luke pomocí Síly přeskočil na blížící se skif.
„Tomu říkáš plán?“ zakřičel vztekle Han, když ho Chewie přitiskl k relativně bezpečné palubě. Anakin se smál. Už věky se necítil tak plný života! Přiskočil k dalšímu strážci a málem už by ho shodil přes palubu také, když vtom muž vyjekl: „Pusť mě! Já jsem na vaší straně!“
„Calrissiane?“ Anakin postavil tmavého muže zpátky na palubu. „Omlouvám se, nechal jsem se trochu unést.“
„Hele, odkud vlastně znáš moje jméno?“
„Vysvětlím vám to později. Postarejte se o Sola a Chewbaccu.“ Anakin také vyskočil a tvrdě dopadl na bok výletní bárky. Jeho roztažené prsty se zatnuly do plechu, zapátral po nýtech a šroubech, za které by se zachytil, a právě v tu chvíli se okenice na vyhlídkové palubě opět zavřely. Jedi se po všech možných výstupcích a šroubech, jaké objevil, vyšplhal nahoru na palubu.
Na horní palubě výletní bárky si Boba Fett zkontroloval zbraně a raketový pohon na zádech a potom vystartoval ke skifu s vězni. Han Solo neunikne tak snadno. Ne dokud do toho má co mluvit on.
Luke zatím na druhém skifu kosil Jabbovy poskoky jako stébla trávy. Sarlacc se dnes pěkně nakrmí.

* * *

Zpoza menší duny se vynořil spídr, změnil směr a prudce vyrazil k bitvě.
„Támhle jsou!“ vyhrkl Jixton. „Říkal jsme vám, že to zvládneme!“
„Jedině díky tomu, že jsme nemuseli jet až k paláci,“ zamumlal Veers. Štvalo ho, že měl Jixton zase pravdu. Bývalému seržantovi se zdálo, že zaslechl za další dunou nějaký hluk a trval na tom, že to musejí prověřit. Veers cítil, že jim utíká čas, ale Jixton měl pádnější argumenty. Mimo jiné také nabitý blaster po ruce.
Jix zvedl svou blasterovou pušku a začal zuřivě pálit do té bitky, jeden z výstřelů zasáhl raketový pohon Boby Fetta, zrovna když se chystal přistát na skifu s vězni. Dole na palubě si ho všiml Wookiee, zavrčel a Jix uslyšel Solův nezaměnitelný hlas, když vykřikl: „Boba Fett? Kde?“ A potom se raketový pohon opět rozběhl a nájemný lovec se divoce zakymácel, ztratil kontrolu a spadl se na svažující se stěnu jámy. Po nárazu okamžitě ztratil vědomí a zřítil se dolů.
Na vyhlídkové palubě výletní bárky Leia čekala na správný okamžik a potom popadla láhev a rozbila ovládání okenic. V nastalé temnotě skočila za Jabbu a ovinula mu řetěz kolem tlustého krku. V tom celkovém zmatku se jí nikdo nepokoušel zastavit, když veškerou svou silou zatáhla za řetěz a Jabba nemohl volat o pomoc. Řetěz se gangsterovi zařízl hluboko do krku a účinně mu zacpal průdušnici. Huttovi lezly oči z důlků. Nemohl dýchat. Rozzuřeně sebou švihal a snažil se strhnout si řetěz z krku, ale nedokázal se pohybovat dostatečně rychle. Rychle mu docházel kyslík. A to děvče ho nepouštělo. Celou svou vahou a vší silou přitáhla řetěz ještě těsněji. Huttův ocas se ještě jednou křečovitě stáhnul, velké žluté oči zmatněly, jeho tlusté ruce pustily řetěz a bezvládně mu sklouzly podél těla. Jabba byl mrtvý.
Anakin se probojovával na vyhlídkovou palubu a přitom od sebe odhazoval hosty a strážce. Bylo to obtížnější, než čekal, protože většina z nich se snažila utíkat stejnou cestou, kterou postupoval v opačném směru. Vytrhl jednomu ze strážců blaster, několikrát z něj vystřelil a proud lidí a ne-lidí začal utíkat na druhou stranu na palubu, již právě v panice opustili. Ve snaze uprchnout před Jedim o sebe vzájemně zakopávali.
Když se Anakin konečně dostal na vyhlídkovou palubu, ztuhl na místě. Všude kolem se válela těla, některá se ještě hýbala. V rozích se jich choulilo ještě víc. Uprostřed na trůně leželo Jabbovo tělo a z úst mu visel jazyk. Leia, dosud připoutaná k mrtvole gangstera, se snažila dosáhnout na válcovitý předmět na stole. Anakinův světelný meč ležel vystavený na odiv Jabbovým hostům. Anakin natáhl ruku a zbraň mu vlétla do ruky.
Leia k němu zvedla tvář. Na čele se jí perlil pot a z copu se jí uvolnilo několik pramínků vlasů a ty se jí přilepily na tvář.
„Zase vy. Kdo jste?“
„To se včas dozvíte, Vaše Výsosti,“ odvětil Anakin a aktivoval svůj světelný meč. „Co kdybychom odsud nejdříve zmizeli.“
Leia přikývla a nastavila řetěz, aby ho mohl přeseknout. Mávl zářící čepelí a princezna byla volná.
„Jdeme!“ zavelela. Anakin jí podal ruku a pomohl jí na nohy.
Na horní palubě se zbývající strážce postavil k dělu, vypálil na vězeňský skif a ten se s každým zásahem rozhoupal. Calrissian opětoval palbu, ale nemohl pořádně zamířit, protože s každým dalším zásahem do plavidla ztrácel rovnováhu. Chytil se oběma rukama zábradlí a bezmocně sledoval, jak jejich jediný blaster padá dolů do jámy. Teď už se skif povážlivě nakláněl k jedné straně a Lando, stejně jako Han a Chewbacca se museli pevně držet, aby nesklouzli dolů do sarlaccova zejícího chřtánu jako spousta dalších chuťovek. Hanovi se s Chewieho pomocí nějak podařilo vyškrábat k řízení skifu a ještě spoutanýma rukama nastartovat motory. S prudkým škubnutím, které je všechny tři málem shodilo, se skif konečně začal vzdalovat od jámy nad bezpečnější půdu. Ale nebezpečí dosud nebylo zažehnáno.
Na druhém skifu už Luke zlikvidoval téměř všechny strážné, když vtom mu kolem ucha hvízdl výstřel z výletní bárky. Padl na kolena, probodl mečem posledního strážce a plavným pohybem se obrátil vstříc novému nebezpečí.
Anakin vlekl Leiu uličkou vedoucí na horní palubu, když zaslechl povědomý hlas, který úpěl: „Mé oči! Mé oči ne, prosím!“
„C3-PO! Nemůžeme ho tu nechat!“ vykřikla Leia.
„C3-PO?“ zašeptal Anakin. Všiml si vysokého a štíhlého protokolárního droida nachlup stejného jako ten, kterého sestrojil jako dítě, v Jabbových službách, a Solo oslovoval ten stroj C3-PO, ale až teď si to dal do souvislosti. V galaxii musí být tisíce, možná miliony takových droidů. Je to opravdu možné? Probral se ze snění. „Máte samozřejmě pravdu.“
Šli za droidovým hlasem, zahnuli za roh a tam našli C3-PO, jak leží na zádech a jedno z očí mu visí z lebky na drátu. Oplzlík ho právě dloubal do druhého oka a přitom se bláznivě řehtal. Anakin zvedl ruku a odhodil to nechutné malé stvoření do rohu.
„Ach, děkuji vám mnohokrát, pane. Už jsem myslel, že ten malý netvor bude můj konec,“ překypoval vděčností C3-PO, když mu Anakin pomáhal na nohy.
„Nemáš zač. Pověz...“ Anakin se zarazil. Na to bude dost času později. Zrovna teď odsud musí Leiu a toho droida odvést do bezpečí.
„Ano, pane?“ tázal se C3-PO.
Anakin mírně potřásl hlavou. „Ale nic. Pojď s námi“ Otočil se a vydal se napřed na horní palubu.

* * *

Na skifu strážců Luke pomocí meče zdatně odolával blasterovým výstřelům přilétajícím z výletní bárky. Kromě své obrany však nemohl dělat nic jiného. Výstřely přilétaly příliš rychle a z různých směrů, když vtom na bárku zaútočil spídr. Na něm Jixton, který s bojovým pokřikem pálil ze dvou blaserů a téměř okamžitě zbavil Luka tří útočníků, když tu se otočilo hlavní dělo, aby tento nový cíl zaměřilo, a vystřelilo na něj. Veers změnil směr v posledním okamžiku a těsně se vyhnul přímému zásahu. Navedl spídr na původní kurz. V tu chvíli se na palubě objevil Anakin s Leiou a droidem v patách.
Jak Jedi, tak princezna okamžitě vyhodnotili situaci. Leia se shýbla k padlému strážci, vypáčila mu z mrtvých prstů blaster a začala střílet. Anakin používal svůj světelný meč střídavě k odrážení výstřelů od dalších Jabbových přívrženců a k zabíjení útočníků, když vtom si všiml Leiy, jak se krčí za nějakou bednou a ve tváři má zarputilý výraz. Vypadala přesně tak, jak by vypadala Padmé. Bývalý sithský lord na zlomek vteřiny ztuhl.
Jako by ji ponoukala nějaká neviditelná síla, Leia vzhlédla a uviděla jednoho z gangsterů, jak míří na jejího zachránce, který tam stál, civěl na ni a ani se nepohnul. Zvedla vlastní blaster a vypálila. Zasáhla padoucha přímo do hrudi. Její zachránce se otočil, probraný z omámení, a pokračoval v boji.
Luke z druhého skifu sledoval, jak jeho otec a přítelkyně bojují o život. Postaral se o strážce, přimanévroval se skifem blíž k bárce a zakřičel: „Leio! Hlavní dělo!“
Leia zvedla zrak, jednou kývla, a sprintovala k hlavnímu dělu a celou cestu přitom pálila z blasteru. Druhým výstřelem střelce na místě zabila. Anakin se postavil za ni a chránil ji zezadu.
„Namiř ho na palubu!“ zakřičel Luke a přikrčil se, když se k němu přiblížily další střely. Opět skif otočil a vyhnul se střelám, jak nejlépe mohl.
Leia odhodila blaster a místo něj se zmocnila hlavního děla. Několika dobře mířenými výstřely zlikvidovala zbývající gangstery a pak namířila zbraň dolů. „Co teď?“ zamumlala.
Vedle ní se objevil Anakin a se širokým úsměvem si připnul světelný meč na opasek.
„Myslím, že vím, co chce Luke udělat,“ prohlásil. Otočil se na C3-PO, aby ho zkontroloval, a uviděl, že R2D2 právě strká lamentujícího protokolárního droida přes palubu a následně sjíždí dolů za ním. Z jejich skupinky už na palubě zůstali jen on a Leia. Anakin chytil lano visící ze stožáru, volnou rukou si přitáhl Leiu, pomocí Síly slabě zatlačil na spoušť zbraně a skočil. Oba se přehoupli do bezpečí na druhý skif, zatímco dělo pálilo do paluby za nimi a spustilo řetězovou reakci, která bárku rychle zahalila do plamenů a kouře.
Han mezitím přistál s vážně poškozeným vězeňským skifem na druhé straně jámy a Lando konečně mohl sejmout sobě a Chewiemu pouta.
„No,“ povzdechl si Correllian, „myslím, že to nakonec přece jenom fungovalo.“
Na druhém skifu stál před Lukem Anakin a náhle si sám sebou nebyl příliš jistý.
„Luku...“ začal a tvář jeho syna se roztáhla do širokého úsměvu.
„Otče...“ Bez dalších slov Luke pustil řízení skifu a pevně ho objal. Anakin na okamžik strnul a pak se uvolnil a poprvé v životě syna také objal.
„To je tvůj otec? Ale Luku, já jsem myslela, že tvůj otec je mrtvý,“ vložila se do toho Leia.
„To já dlouho také, Leio.“ Luke se na svého otce usmíval. „Hodně dlouho.“ Neochotně svého otce pustil.
Anakin mu úsměv oplatil, když vtom k boku jejich skifu připlul spídr.
„Úkol splněn, strýčku D,“ houkl směrem k nim Jix.
Anakin se na Correlliana zamračil. „To sis nějak přivstal. Ještě není ani poledne,“ pokáral ho.
„Ty taky nejsi tam, kde bys měl být,“ oplatil mu Jix.
„Obávám se, že má pravdu, Mylorde,“ zapojil se do hovoru Veers. „V poledne bychom do paláce dorazili. Byla to čistě náhoda, že jsme jeli přes kaňony, pane, jinak bychom by se s vámi úplně minuli.“
Leia se přísně zahleděla na Veerse: ten muž jí připadal povědomý.
„Generál Maximillian Veers,“ vydechla. Znala ho. I jeho pověst. Vynikající důstojník, tvrdý, ale spravedlivý a fanaticky oddaný Vaderovi. A právě oslovil Lukova otce... „Vader!“ vyhrkla. „Vy jste Darth Vader!“ S tváří zkřivenou odporem o krok ustoupila od Anakina. „Jak jsi jen mohl, Luku?“ Všechny její předtuchy, že Luke zradí její důvěru, na ni dolehly plnou silou.
„Jak dlouho, Luku? Jak dlouho už pro něj špehuješ?“<<< Předchozí Seznam příběhů Pokračování příště