Síla osudu

Autor: Llarian
Překlad: Yanna
Kapitola 21.
Rancor


Přistoupili k nim dva strážci a odzbrojili Leiu. Chtěli princeznu strčit zpátky k ostatním, když vtom je zastavil Jabba, který vyštěkl rozkaz.
„Přiveďte mi ji!“
K Hanovu zděšení Leiu vyvlekli a hrubě jí smýkli proti Huttově ohromnému břichu. Chtěl jí přispěchat na pomoc, ale dva páry silných paží ho zadržely. S bezmocným vztekem musel sledovat, jak Jabba vystrčil jazyk a vtiskl Leie na ústa uslintaný polibek. Princezna se zvrátila dozadu, aby se Huttovu odpudivému projevu náklonnosti vyhnula, ale i ji pevně drželi.
„Toho budeš litovat. Máme mocné přátele,“ procedila Leia skrz zaťaté zuby a zalykala se zlostí.
Jabba na ni žádostivě pohlédl. „Brzy se naučíš vážit si mě,“ slíbil jí ve svém rodném jazyce.
„Muže odveďte a děvče oblečte do něčeho vhodnějšího,“ nařídil Jabba a lačnost zazněla i v jeho hlase.
Han zápasil s rukama, které ho držely, ale marně. Anakin a Chewbacca byli oba silnější než on.

* * *

Ohromná železná vrata Jabbova paláce vyjela s rachotem nahoru a odhalila za nimi stojící černě oděnou postavu na pozadí vycházejících slunečních dvojčat. Luke Skywalker rázně vkráčel do chodby. Dva gamorreanští strážci mu zastoupili cestu. Luke si je chladně změřil pohledem, pozvedl ruku a shromáždil kolem sebe Sílu. Oba strážci zalapali po dechu a ucouvli. Luke uvolnil své neviditelné sevření a prošel kolem nich. Strážci ho nepronásledovali, názorná ukázka jediských schopností je pořádně vyděsila.
Další překážkou na Lukově cestě byla náhle se zjevivší postava Biba Fortuny, Jabbova twi'leckého majordoma.
„Dál nepůjdeš,“ řekl mu Fortuna huttsky.
„Přišel jsem si promluvit s Jabbou,“ odpověděl Luke.
„Mocný Jabba spí.“
Luke oplácel Twi'lekovi upřený pohled a ještě jednou použil Sílu, tentokrát k tomu, aby zlomil jeho vůli. „Ihned mě odvedeš k Jabbovi,“ pronesl.
Fortunovy žluté oči zaplály. „Ihned tě odvedu k Jabbovi,“ zopakoval po Lukovi a otočil se, aby Jediho zavedl ke svému pánovi.
„Sloužíš svému pánovi dobře,“ poznamenal Luke se širokým úsměvem. „Budeš odměněn."
Potěšený Fortuna zopakoval Jediho slova jako ozvěna a pospíchal dál.

* * *

Na farmě, z planetárního hlediska nedaleko paláce, zatím dva muži nakládali do spídru zbraně a výstroj.
„Pospěš si, Jixtone,“ poroučel Veers. „K paláci je to pěkný kus cesty. Jestli tam máme být do poledne, musíme už vyrazit.“
„Nepojedeme po hlavní cestě,“ odpověděl Jix a naložil na zadní sedadlo další tašku s termálními detonátory. „Nechci, aby už z dálky viděli, že se blížíme.“
„Jistě. Co jsem ale chtěl říct,“ mumlal Veers, „bylo, že je to pořád ještě pěkně daleko, když pojedeme pouští. Musíme objet hory.“
„Ne tak docela, generále. Můžeme to vzít zkratkou přes kaňony. Skrývají se tam ovšem Píseční lidé, takže mějte blaster v pohotovosti,“ zazubil se na Veerse bývalý seržant a žoldák, potěžkal v ruce blasterovou pušku a zkontroloval zásobník.
Veers obrátil oči v sloup. „No ovšem,“ povzdechl si.

* * *

V hlavní síni na trůně vyspával Hutt s novou otrokyní Leiou, nyní oděnou v kostýmu tanečnice, připoutanou k němu řetězem. I ona podřimovala a šetřila síly k boji, k němuž musí dříve či později dojít, jak věděla.
Luke přistoupil k trůnu a čekal, až Fortuna vzbudí Hutta ze spánku. Na okamžik spočinul pohledem na Leie. Jak je pohublá. Ty poslední měsíce pro ni byly těžké. Tiše k ní vztáhl svou mysl. Už brzy, má přítelkyně, pomyslel si. Už brzy, drahá Leio.
Fortuna vystoupil k trůnu a zašeptal něco Jabbovi do ucha. Hutt prudce otevřel oči.
„Konečně! Pan Luke mě přišel zachránit!“ zavolal ze svého stanoviště u Jabbova lokte C3-PO. Nikdo mu nevěnoval pozornost.
„Pane - Luke Skywalker, rytíř Jedi,“ představil Luka uhlazeným hlasem Fortuna.
„Hlupáku!“ zahromoval Jabba, „Říkal jsem ti, že ho nemáš pouštět dovnitř!“
Luke přistoupil blíž. „Musí mi být dovoleno promluvit,“ řekl tiše a soustředil svou mentální sílu.
„Musí mu být dovoleno promluvit,“ opakoval Fortuna stále pod Lukovým vlivem.
„Hlupáku! Použil na tebe starý jediský trik!“ zaburácel Jabba.
„Přivedeš mi mé přátele,“ řekl Luke a pokusil se uchopit Jabbovu mysl.
Jabba se ušklíbl. „Tvoje moc na mě nepůsobí, kluku.“
„Přesto si kapitána Sola a své přátele odvedu. Můžeš na tom buď vydělat, nebo zemřít. Záleží jen na tobě. Ale varuji tě, nepodceňuj moji moc.“
Jabba se rozesmál klokotavým smíchem; ten malý Jedi má ale drzost! Škoda, že už brzy zemře.
„Žádný obchod nebude, Jedi. Vychutnám si tvoji smrt!“ zahřímal.
Luke se vrhl do akce, rozevřel ruku a pomocí Síly vytrhl jednomu ze strážců blaster, právě když Jabba udeřil do spínače, který otevřel pod Jediho nohama padací dveře. Luke propadl dolů do podzemí spolu s gamorreanským strážcem, který začal okamžitě vřeštět a sápat se po blasteru. Luke ho nechal; vždycky od něj zbraň získá zpět, když bude potřebovat. Prozatím ustoupil dozadu, svlékl si dlouhý plášť a rozhlédl se kolem sebe.
Nacházel se v hrubě otesané místnosti, podlahu pokrývaly ohlodané kosti. Ve vzduchu se vznášel pach tlejícího masa. Na druhé konci místnosti byla obrovská mříž, jediná přístupová cesta do místnosti, když nebere v úvahu padací dveře ve stropě. Mříž se právě otevřela a v temnotě za ní Luke zaznamenal pohyb. Blížilo se něco velkého. Gamorrean vykřikl strachy a snažil se vyškrábat po zdi nahoru, aby unikl hrůze, která se pomalu vlekla ven ze železných vrat.
Rancor, ještěří netvor o velikosti poloviční banthy, zacvakal svými dlouhými drápy ostrými jako břitva a zaskřípal stejně ostrými zuby, jichž měl plnou tlamu. Vypadal jako zhmotnělá noční můra. A postupovala k Lukovi.
Mladý rytíř Jedi ustupoval, očima těkal z jedné strany na druhou a hledal únikovou cestu před jistou smrtí v čelistech netvora. Rancor se však o Luka vůbec nezajímal. Tedy alespoň prozatím. Gamorreanův křik probudil netvorovy lovecké instinkty a hlad. Rychlostí, u tvora jeho velikosti a plouživé chůze nečekanou, se rancor ocitl u strážce a popadl ho jednou drápatou tlapou, zvedl si ho ke své obří tlamě a překousl prasečího Gamorreana v půli. Křik rázem ustal.
Ve dvou obřích hltech Gamorrean zmizel a rancor se začal rozhlížet po další potravě. Jeho pohled ulpěl na Luku Skywalkerovi.
Luke couval a udržoval mezi sebou a netvorem co největší vzdálenost. Co by teď dal za svůj světelný meč! Ale zbraň byla bezpečně uložena v přihrádce na hlavě R2-D2, nyní mimo jeho dosah. Bude si muset nějak poradit bez něj. Očima přejížděl okolí a pátral po blasteru, který ve smrtelných křečích upustil strážný. Bohužel... ten se nacházel pod rancorovou drápatou nohou a teď už z něj byla jen zkroucená, stěží určitelná masa kovu. Zatraceně.
Lukova šmátrající ruka nahmatala dlouhou kost, zbytek některé z dřívějších obětí, a uchopila ji. Luke ji před sebou držel jako světelný meč a nechal rancora, aby se k němu přiblížil. Měl jen jedinou možnost.
Netvor chytil Luka jedním obrovským pařátem kolem pasu a bez námahy si zvedl mladého Jediho k široce rozevřené tlamě. Luke mu bleskovou rychlostí zarazil stehenní kost mezi čelisti a zaklínil je. Rancor zakvílel a upustil svou vzpouzející se potravu. Pro tu chvíli na hlad zapomněl. Strkaje si drápy do tlamy, snažil se kosti zbavit. Luke proklouzl rancorovi mezi nohama, podařilo se mu dostat se za obřího tvora a vrhnul se ke vchodu, jen aby zjistil, že mu v cestě stojí další vrata.
Hrubou silou rancor kost rozlomil. Jeho malý mozek se dokázal soustředit pouze na jeden úkol naráz a teprve teď si vzpomněl, že mu potrava prozatím unikla. Zavřeštěl zlostí a zklamáním a otočil se, aby zuřivým pohledem prozkoumal místnost.
Luke znehybněl, když na něj rancor opět upřel svá prasečí očka. Tentokrát už netvorovi neunikne. Musí vymyslet něco jiného.
Netvor se blížil dlouhými kroky a během několika vteřin byl u první brány a právě vtom okamžiku Luke uviděl možnost, jak ho zabít. Jedi zvedl ze země lebku a mrštil tuto morbidní střelu na ovládací panel. Lebka ho zasáhla, roztříštila se a první vrata se zřítila na rancorovu šíji. Tvor byl na místě mrtev. Luke vydechl, nepamatoval se ani, kdy začal zadržovat dech, a zhroutil se zády na hrubou stěnu u druhých vrat. V uších mu zněl Jabbův vzteklý výkřik.

* * *

S rukama spoutanýma za zády byli Anakin, Han a Chewbacca bez cavyků přivlečeni před Hutta, kde se připojili k Lukovi, který byl spoutaný stejně jako oni.
„Luku! Jak to jde?“ zavolal mu Han na pozdrav.
„Jako vždycky,“ odpověděl s úsměvem Luke.
„Tak špatně?“ zavtipkoval Correllian.
Anakin se také usmál. Konečně byl se svým synem. „Luku,“ řekl jen a ve stejný okamžik vyslal své myšlenky, aby ho v duchu pozdravil mnohem důvěrněji.
„Otče,“ vzal ho na vědomí Luke, než se otočil k Jabbovi.
„Mluv, droide,“ zaburácel gangster. Na jeho zavolání přispěchal C3-PO.
„Jsem zde, Vaše Povýšenosti.“
Hutt promluvil ve svém rodném jazyce, hlas se mu třásl hněvem a droid tlumočil: „Za tuto urážku nařizuje Mocný Jabba vaši okamžitou smrt."
„To je dobře! Nesnáším průtahy,“ zažertoval Anakin. Na Hanův upřený pohled pokrčil rameny. „Nikdy jsem nevynikal trpělivostí, nebo se to tak o mně aspoň říkalo,“ dodal na vysvětlenou.
C3-PO mírně zmatený, že ho přerušili, pokračoval: „Budete odvezeni do Dunového moře a svrženi do Velké jámy Carkoonu, kde dlí všemocný sarlacc. V jeho útrobách poznáte nový rozměr bolesti a utrpení, jak vás bude pomalu celé tisíce let trávit.“
„Na druhou stranu, nemusím mít všechno,“ zamumlal Solo. Chewie souhlasně zavrčel. Jedině Anakin vypadal, že ho nedokáže nic vyvést z míry.
„Nemáš strach, že způsobíme tvýmu mazlíčkovi zažívací potíže?“ zavolal na Jabbu, když ho stráže vlekly pryč.<<< Předchozí Seznam příběhů Další >>>