Síla osudu

Autor: Llarian
Překlad: Yanna
Kapitola 12.
Možnosti


Darth Vader strávil poslední hodinu v hyperprostoru před příletem na Pašerácký měsíc prohledáváním svého skrovného majetku a snažil se najít něco nenápadného na sebe. Už tak bylo dost zlé, že letěl v raketoplánu třídy Lambda; tento konkrétní model imperiálních lodí si už před lety našel cestu na černý trh. Rozhodně však nemohl pobíhat po měsíci ovládaném Hutty v imperiální uniformě. To by si akorát tak koledoval o malér. Huttové se možná o Impérium moc nezajímali, ale jasný dezertér nemohl od nikoho čekat vřelé uvítání.
Bohužel, jediné, co měl, byl jeho starý náhradní oblek a nové uniformy. Nebylo moc z čeho vybírat. Možná by měl u horního dílu jedné z uniforem ustřihnout rukávy. Ale ne, pořád by vypadala jako imperiální uniforma, ustřižené rukávy nebo ne.
Vader zklamaně vysypal obsah svého vojenského pytle na podlahu kajuty a znovu ho prohledal. Pořád nic.
No dobře, situaci s oblečením dřív než na Nar Shaddaa nevyřeší. Executor byl velká loď, ale nákupní středisko tam zrovna neměli. A výstrojového důstojníka by pořádně vyvedlo z míry, kdyby požádal o civilní oděv. Zvedl vršek uniformy a s povzdechem ho nacpal zpátky do pytle. Jeho pohled ulpěl na jednom z nátělníků, které se nosily pod uniformu. Ležel na jeho obleku. Hmm... to by šlo. Vader se rychle převlékl do přiléhavých černých kožených kalhot a bílého bavlněného nátělníku a šel se prohlédnout do zrcadla v koupelně. Ústa se mu roztáhla do širokého úsměvu. Perfektní! V tomhle ohozu vypadal jako pašerák. Jeho jizvy ten dojem ještě podtrhovaly. Nátělník samozřejmě odhaloval většinu z jeho nepřirozeně bledé pleti, ale to nebude problém. Mnoho těch, co žili dlouho ve vesmíru, bylo bledých. Lidé si prostě budou myslet, že už několik let tráví mimo planetu.

* * *

Admirál Piett se už popáté za několik minut podíval na hodinky. Čtrnáctá hodina se blížila a spolu s ní i nejdůležitější proslov v jeho kariéře. Říci, že byl admirál nervózní, bylo slabé slovo. Bylo to spíš jako tréma herce před prvním vystoupením. Na tom, co řekne a jak to řekne, záviselo příliš mnoho. Závisel na tom doslova jeho život!
Generál Veers sledoval svého přítele se směsicí obav a pobavení. "Víš jistě, že to chceš podstoupit?" zeptal se.
Piett se pousmál. "Pořád si myslíš, že jsem se zbláznil, Maxi?"
Veers byl ušetřen odpovědi, protože do salónku, kde se nacházeli, vstoupil pobočník.
"Pane, systém PA je nastaven na audio a video," oznámil.
Piett to vzal pokývnutím hlavy na vědomí. Zhluboka se nadechl, aby se uklidnil.
"Je čas," zamumlal Veers.
"Jsou tvoje bezpečnostní týmy připraveny?" zeptal se Piett.
Generál přikývl. "Použil jsem každého, komu můžu věřit, Firmusi. Ale nevím, jestli to bude stačit."

* * *

Hlavní jídelna na Executoru byla největší společenskou místností na palubě a přesto se do ní najednou vešla jen malá část posádky. Mít na lodi jen jedinou jídelnu zabírající celkem přes šestnáct kilometrů a posádku čítající víc než dvě stě padesát mužů bylo z logistického hlediska nemožné. Proto tedy byla hlavní jídelna pouze jednou z několika, i když největší, a stejně jako ty ostatní dvojnásobně tak velká jako plně vybavené hlediště. Teď byla plně obsazena.
Admirál Piett vystoupil na pódium a pohledem přejel po shromážděném mužstvu. Nervozita z něj sálala jako horko z rozpáleného asfaltu.
"Pánové," začal, "dnes ráno Lord Vader opustil loď." Skryté mikrofony zachytily a zesílily Piettův hlas a donesly ho ke sluchu všech členů posádky a důstojníků na palubě. Piett posečkal, než utichl ohromený šepot a pokračoval: "Někteří z vás možná něco vědí o tom, co se během několika uplynulých dnů přihodilo. Někteří z vás možná něco zaslechli. Svolal jsem toto shromáždění, abych vám sdělil pravdu.
Před několika dny se Lord Vader zranil při testovacím letu jednoho z nových TIE Avengerů. Jeho zranění nebyla vážná, avšak lékařská prohlídka odhalila, že Lordu Vaderovi byly bez jeho vědomí či souhlasu implantovány transmitery, které mu znemožňovaly dýchat bez pomoci přístrojů."
Tentokrát musel Piett čekat mnohem déle, než šum utichl.
"Doktor Hanley tyto transmitery odstranil a Lord Vader je nyní stejně zdravý jako kdokoli z nás. Nicméně..." Piett zvýšil hlas, aby ho bylo přes znovu zavládnuvší ruch slyšet. "Nicméně, Lord Vader se v tomto stavu nacházel více než dvacet let. Víc než polovinu svého života. A udělali mu to záměrně. Udělali to jednomu z nejvýše postavených a nejvlivnějších mužů Impéria."
Piett se opět odmlčel a znovu pohledem zabloudil mezi shromážděné muže. Pomalu se dostával k nejkritičtější části svého proslovu.
"Máme důkaz, že ty transmitery mu nechal implantovat sám císař."
V nastalém tichu po Piettových slovech by bylo slyšet dopadnout na zem i špendlík. Admirál si v duchu zhluboka oddychl. Zatím mu muži naslouchali, zatím na něj nikdo nezačal střílet. Doufal, že mu to vydrží.
"Sloužím císaři už mnoho let. Byl jsem vždy loajálním důstojníkem, protože jsem věřil, že vláda císaře Palpatina je spravedlivá a správná. Po tom, co jsem se za uplynulých několik dní dozvěděl, už tomu nevěřím."
Piett pomalu zvedl ruce k hrudi a sundal si z uniformy hodnostní označení.
"S okamžitou platností rezignuji na své postavení," prohlásil, rozlomil hodnostní destičku ve dví a oba kusy upustil na zem.
Piett o krok ustoupil a kývl na Veerse, který zaujal své místo na pódiu.
"Admirál Piett a já se většinou spíše shodneme než naopak. V tomto případě s ním naprosto souhlasím," řekl a k úžasu svých vojáků si také strhl hodnostní destičku a zničil ji.
Piett se na pódiu připojil k Veersovi a opět promluvil: "Než odletěl, nahrál Lord Vader pro mě a generála Veerse zprávu. Myslíme si, že byste ji měli vidět."
Veers pokynul technikovi, aby pustil holokrychli, kterou Vader zanechal v Piettově kajutě. Na všech obrazovkách po celé palubě se objevil Vaderův obraz a opakoval slova, jež Piett s Veersem už slyšeli. Když zpráva skončila, Piett opět zaujal své místo.
"Pánové, slyšeli jste vzkaz Lorda Vadera. Víte, že jeho předpovědi mají tendenci plnit se. Mám v úmyslu ukázat mu, že tentokrát se mýlí."
Hlediště se zavlnilo pohybem, jak se někdo snažil dostat víc dopředu.
"Poletíme s touto lodí k Povstalecké Alianci a navrhuji vám, abyste se ke mně a generálu Veersovi přidali. Ti z vás, kteří nechtějí z jakéhokoli důvodu letět s námi, budou moci v klidu odejít. Máte třicet hodin na rozmyšlenou. Zítra ve 20:00 hodin se setkáme s dalšími loděmi flotily sektoru. Všechen personál, který poté zůstane na palubě, bude současnou vládou považován za zrádce a zločince. Měl bych možná dodat, že já osobně považuji za zločin zacházení naší vlády s Lordem Vaderem. Děkuji vám za pozornost, pánové."
Piett se uklonil a začal sestupovat dolů, když vtom mu kolem ucha hvízdla laserová střela.
"Zrádče!" vykřikl kdosi.
"K zemi!" zařval Veers, popadl Pietta a odstrčil admirála do bezpečí. Pak se rozpoutalo peklo.

* * *

"Buď pozdraven, vznešený. Dovol, abych se představil. Jsem Luke Skywalker, rytíř Jedi a přítel kapitána Sola. Vím, že máš velký vliv, mocný Jabbo, a že tvůj hněv na Sola musí být stejně velký. Žádám o slyšení u tvé vznešenosti, abych vyjednával o Solův život. Při tvé moudrosti jsem si jist, že dospějeme k oboustranně výhodné dohodě a vyhneme se jakýmkoli nepříjemným konfrontacím. Na důkaz své dobré vůle ti posílám dar. Tyto dva droidy. Oba jsou pracovití a dobře ti poslouží."
Na Lukův nenápadný signál Leia vypnula u R2-D2 nahrávání.
"Co když bude souhlasit?" zeptala se. Luke se na ni usmál.
"Věř mi, Leio, nebude o tom ani uvažovat. Jabba odmítne jakoukoli nabídku za Hanovu svobodu, zvláště pokud přijde s mírnou hrozbou. Je to gangster, ne diplomat. Kdyby teď Jabba Hana pustil, poté, co mu několik let nezaplatil, v Jabbových kruzích by to vypadalo jako známka slabosti."
Leia pomalu přikývla. Stále měla k Lukovu plánu výhrady. Zdálo se to moc komplikované a část plánu vyžadovala, aby příliš mnoho z nich padlo do Jabbových rukou, než se všechno sejde tak, aby mohli zachránit Hana. Nedalo se nijak zaručit, že všichni budou ve správný čas na správném místě vyjma toho, co Lukovi říkaly jeho rostoucí schopnosti v Síle. Přesto to byla jejich nejlepší možnost, jak Hana zachránit, a to Leie stačilo. Muselo.
R2 vzrušeně švitořil. Vypadalo to, že se droidek na svou část plánu těší. Luke ho přátelsky poklepal po kupolovité hlavě.
"Vím, že budete s 3PO v pořádku, R2," řekl. "Teď se podíváme, jestli 3PO dokončil přeprogramování odpařovače, a pak se vy dva vydáte na cestu do Jabbova paláce.

* * *

Nal Hutta zářila vysoko na obloze jako velký třpytivý klenot, když Darth Vader přistál se svým kradeným raketoplánem v přístavu na půlnoční straně Nar Shaddaa.
Temný lord neměl skoro žádné potíže přesvědčit znuděného celního a imigračního důstojníka, že jsou jeho papíry v naprostém pořádku. Díky Síle za slabomyslné byrokraty! Poté se vrátil na svou loď, aby se trochu prospal. Byl to dlouhý den a nemělo smysl snažit se nakoupit všechno, co potřebuje, uprostřed místní noci.
Vader zívl a usadil se v pilotním křesle, sklopil ho co nejvíc dozadu a natáhl si nohy na konzoli. Poslední, co mu před usnutím přišlo na mysl, bylo, že měl někdo do raketoplánů navrhnout i postele.

* * *

"Situace je pod kontrolou," oznámil kapitán Durreen přes komlink. Pietta překvapilo, že byl Dureen jedním z prvních důstojníků, kteří zpřetrhali své svazky s Impériem; Piett čekal, že kapitán bude mezi těmi, co zůstanou věrní císaři Palpatinovi.
Bezprostředně po svém prohlášení se admirál ocitl na mušce několika střelbychtivých loajalistů a momentálně se nacházel na ošetřovně s ošklivou popáleninou na levé paži.
"Jestli tomuhle říkáte kontrola, tak nechci vědět, čemu říkáte chaos," zaremcal doktor Hanley a dokončil obvazování Piettova zranění bactovým obvazem. "Víc než stovka mrtvých, čtyři stovky zraněných, z nichž asi čtyřicet to nepřežije."
"Jsme ve válce, doktore," připomněl mu Piett. "Mohlo to dopadnout i hůř. Počítal jsem s vyšším počtem obětí."
"Vy jste počítal?" zeptal se ledovým hlasem Hanley. "Řekněte mi, admirále, počítal jste také s tím, že dnes zemře osmnáctiletý chlapec?" Provrtával Pietta pohledem. "Počítal jste s tím, kolik rodičů dnes kvůli vašemu jednání přijde o syny? Kolik dětí přijde o otce?"
Piett sklouzl z vyšetřovacího stolu a s klidem na doktora pohlédl. "To je součástí mé práce, doktore," řekl. "Nemusí se mi to líbit o nic víc než vám, ale přijal jsem to, když jsem se stal důstojníkem." Obrátil se k odchodu.
"Tak jak můžete v noci klidně spát?" zavolal za ním Hanley.
"Abych řekl pravdu, myslím, že budu dnes v noci spát dobře, protože vím, že jsem učinil správné rozhodnutí," odpověděl Piett a odešel, nechávaje za sebou Hanleyho, aby se vypořádal s následky. Byla to lež. Věděl, že tváře lidí, které dnes zabil, ho budou v noci pronásledovat. A on je zabil stejně jistě, jako kdyby sám stiskl spoušť.

* * *

Darth Vader se vzbudil s namoženým krkem. Osobní poznámka, pomyslel si, na spaní v pilotním křesle už jsi moc starý. Příště si ukradni loď, která má pořádné kajuty a postele.
Protáhl se a snažil se rozhýbat ztuhlé svaly a v duchu procházel seznam věcí, které si musí obstarat. Nejdřív hotovost. Potom oblečení. Něco, čím by nahradil křehký řemínek, na kterém mu držela kožená destička. Opalovací krém. Bude potřebovat nejvyšší UV ochranný faktor, jaký sežene. Potraviny, několik jídelních misek a pár elektronických součástek. To poslední kvůli úpravě svého obleku s životní podporou. Bude mít čas na tom pracovat během svého letu k dalšímu cíli.
Pobrukuje si pro sebe starý nápěv, Vader uzamkl raketoplán a vydal se do přístavního města na nákupy.

* * *

Vader zkušeně zmanipuloval bankovního droida, aby mu umožnil přístup k jednomu z jeho účtů bez čipové karty. Neodvažoval se vybrat najednou velkou sumu, takže se při prvním výběru omezil na dvě stě kreditů a zároveň si vyžádal náhradní čipovou kartu. Byla mu okamžitě vydána. Poté pomocí Síly vymazal droidovi paměť za poslední půl hodinu. V příští bance se Sith nemusel k podobné taktice uchýlit. Použil čipovou kartu a přidal k hotovosti, kterou měl u sebe, dalších pět tisíc kreditů. Nacpal kreditní čipy do malé tašky, co si koupil z první části vybraných kreditů. Ve třetí bance si vybral dalších osm tisíc.
Veřejnou dopravou se svezl do nákupní čtvrti několik kilometrů od přístavu. Tipoval, že bude mít nejméně dva dny, než zpráva o přístupu k jeho účtu dorazí na Coruscant; což je víc než dostatek času k tomu, aby si koupil všechno, co potřebuje a odletěl z planety dostatečně daleko.

* * *

Po čtyřech a půl marných hodinách a o sedmnáct obchodů později už Darth Vader neměl tak dobrou náladu. Vyzkoušel si nekonečné množství triček, bund, plášťů a kalhot a pořád nenašel nic, co by mu sedělo. Rukávy mu obvykle končily někde mezi lokty a zápěstími. Ramena oděvů mu rozdírala kůži mezi krkem a ramenem. A v nabízených kalhotách vypadal jako uprchlík ze záplavových oblastí. Copak nikdo na tomhle Sílou zapomenutém měsíci nevyrábí oblečení pro nadprůměrně vysoké lidi? ptal se sám sebe Vader, když vcházel do osmnáctého obchodu. Prodavač, nechutně obézní člověk, okamžitě zamířil k němu.
"Chowbasa, chowbasa," zafuněl muž huttsky a kolébavě kráčel k Vaderovi s rozpřaženými pažemi. (Vítejte, vítejte).
Vader odpověděl ve stejném jazyce: "Také vás zdravím. Sháním nějaké oblečení."
"Á, tak to jste na správném místě, příteli. Tady U Tlustýho Bina uspokojujeme potřeby těch jedinců, kteří mají to štěstí, že nejsou průměrní. Ať jste velký nebo malý, Tlustej Bino má to pravý."
Vader se neubránil úsměvu nad mužovými neobratnými verši.
"Podívám se, co máte v mojí velikosti," řekl. Tentokrát nebyl zklamán. Tlustej Bino dělal čest svým slovům a Darth Vader se brzy stal čerstvým majitelem dvou párů nových kalhot, několika triček a pláště s kapucí.
"Je tu někde poblíž nějaký klenotník?" zeptal se, když zaplatil za svůj nákup. Binovi se rozšířily oči, když uviděl množství kreditů, jaké s sebou Vader má.
"Ano, ano," odpověděl honem prodavač. "Můj bratranec Byron dál v ulici. Řekněte mu, že vás posílám já a on vám udělá dobrou cenu."
"Díky, řeknu." S tím si Vader sebral své nové šatstvo a odešel.
Zanedlouho poté, co se za ním zavřely dveře, Tlustej Bino zamířil ke své komunikační jednotce s rychlostí u osoby jeho hmotnosti nevídanou.
"Vinnie? Zrovna jsem tu měl zákazníka, kterej by tebe a tvý hochy mohl zajímat. Vysokej chlap, člověk se spoustou jizev, hromadou kreditů a bez blasteru. Poslal jsem ho za Byronem." Chvíli poslouchal muže na druhém konci linky. "Jo, jsem si jistej, že nemá žádnej blaster," opakoval. "Tohle bude snadný jako vzít děcku lízátko. Ty se jen postarej o to, abych dostal slušnej podíl, slyšíš, Vinnie?"<<< Předchozí Seznam příběhů Další >>>