Síla osudu

Autor: Llarian
Překlad: Yanna
Kapitola 11.
Otázka loajality


Darth Vader zadal souřadnice svého prvního cíle. Zatím ho nikdo nepronásledoval. Piett je musel zadržet. Vader doufal, že admirál nebude mít za své činy na krku vzpouru. Stejně to byla hloupost. Vader si povzdechl. Existoval jen jeden způsob, jak by mohl Piettovi jeho pomoc oplatit. Bude muset prostě uspět. Vader rezolutně zatáhl za páku hyperpohonu.

* * *

Piett v duchu přikývl, když malá skvrna, představující raketoplán Tydirium, zmizela z obrazovky v záblesku světla. Neměl žádné pochybnosti o tom, kdo raketoplán řídil; nikdo neměl pádnější důvod dezertovat než Lord Vader.
Admirál se obrátil na kapitána Durreena.
"Za jak dlouho budeme na Coruscantu?" otázal se.
"Při současné rychlosti přibližně za čtyři dny, admirále."
"Dobře. Budu ve své kajutě. Můstek je váš, kapitáne."
Piett pomalu opustil můstek Executoru, aniž by se ohlédl. Veers, který na něho čekal stranou, ho následoval jako stín.

* * *

"Jsi si jistý, že ten raketoplán vzal Lord Vader?" zeptal se svého přítele Veers, když dorazili k Piettově kajutě. Admirál mu věnoval pobavený pohled.
"Znám Lorda Vadera, Maxi. Už by nešel na jistou smrt o nic raději než ty nebo já."
Piett dlaní otevřel dveře a oba důstojníci vešli.
"Takže, co myslíš, že bude dělat teď?" vyptával se Veers, jakmile se za nimi zavřely dveře.
Piett pokrčil rameny. "Myslím, že se pokusí přidat k Povstalecké Alianci. Ale nevím, jak toho hodlá docílit."
Veers se uchechtl. "Cože? Ty si myslíš, že ho neuvítají s otevřenou náručí?" Pokusil se představit si usmívající se Leiu Organu, jak objímá Lorda Vadera na uvítanou a bídně v tom selhal.
Piett ho neposlouchal; jeho pozornost zaujal malý předmět na jeho stole. Nevzpomínal si, že by na něm nechával holokrychli. Hbitě přešel ke stolu a krychli zvedl.
"Možná se to už brzy dozvíme," zamumlal a aktivoval krychli.
Objevil se malý holografický obraz Lorda Vadera.
"Zdravím, admirále," řekla nahrávka. "Až si pustíte tuto zprávu, budu už z lodi pryč." Obraz se slabě usmál. "Věřím, že generál Veers je také přítomen. Tato zpráva je pro vás oba."
Piett s Veersem na sebe pohlédli.
"Pánové, nedávné události mě přiměly přemýšlet o mém životě a uvědomil jsem si, že jsem udělal několik závažných chyb. Doufám, že ještě není pozdě na to, abych je napravil," pokračoval opět vážně Vader. "Více než dvacet let jsem byl loajální Císaři. Jak se ukázalo, věnoval jsem svou loajalitu nesprávnému člověku. Palpatine mě po celou tu dobu udržoval ve stavu závislosti na lékařské pomoci a rozhodně mě teď, když jsem se uzdravil, nenechá naživu. Mám nyní jedinou možnost, a to opustit Impérium. Jediné místo, kam mohu jít, je Povstalecká Aliance, pokud mě přijmou."
Vader se opět odmlčel a poté pokračoval: "Lituji pouze toho, že musím opustit tuto loď a její posádku. Pánové, Executor je nejlepší loď pro jakoukoli flotilu a pokud existuje něco, čeho na své službě Císaři nelituji, pak je to služba s vámi. Doufám, že už se nikdy nesetkáme, protože pokud ano, pak to bude na opačných stranách v bitvě. Vader konec."
Obraz zmizel ve víru barev.
Veers vydechl a nabral dech, který celou dobu zadržoval, aniž by o tom věděl.
"On se opravdu přidá k Alianci..." zašeptal.
"Pochybovals o tom snad?" Piett žuchnul na pohovku, sundal si čepici a hodil ji na stůl. "Ne že by měl moc na vybranou."
Veers zvedl obočí. "My snad máme?" zeptal se. "Jak už jsi řekl, víme toho příliš. Jeho Veličenstvo nás nechá popravit hned, jak přiletíme na Coruscant."
Piett si opřel záda. "Kdo říká, že poletíme na Coruscant?" zeptal se ledabyle.
Na Veersově tváři se objevil mírný úsměv. "Dalo by se tak soudit z našeho současného kurzu. Pokud nemáš v plánu následovat příkladu Lorda Vadera a ukrást raketoplán."
Admirál se upřeně zahleděl do stropu a složil ruce v klíně. "Ne tak docela..." utrousil. "Víš, nemám zrovna v plánu opustit svou loď."
Veers cítil, jak mu klesá čelist. "Ty... ty chceš... co?" vychrlil zmateně. "Jsi blázen!"
"Vůbec ne. Jen realista," odpověděl klidně Piett. "Spočítej si naše možnosti. Můžeme letět na Coruscant a nechat se popravit. Můžeme ukrást raketoplán a nejspíš se nechat sestřelit, ještě než vstoupíme do hyperprostoru." Zvedl ruku, aby utišil Veersovy námitky. "Když odletíme, půjde po nás letka stíhaček TIE, ještě než se vůbec dostaneme z hangáru, a i když jsme oba slušní piloti, našim stíhačům se nemůžeme rovnat."
Veers zavrtěl hlavou. Firmus musel přijít o rozum. Jiné vysvětlení pro jeho bláznivý plán neexistovalo. "A jestli věříš, že přesvědčíš čtvrt milionu mužů, aby přeběhli, tak jsi vážně cvok, Firmusi," prohlásil.
"Ach, ale vůbec ne, Maxi. Čekám, že přinejmenším padesát tisíc jich zůstane loajálních Císaři a dalších čtyřicet tisíc to bude předstírat, protože mají strach o své blízké ve světech Jádra. Věřím, že zbytek bude smýšlet stejně jako my, jakmile se dozví celou pravdu."
Veers na něho nevěřícně civěl. "To nemyslíš vážně."
Piett se jen usmál. "A to mi říká člověk, který tvrdil, že jeho mužstvo má natolik nízkou morálku, že mohou každou chvílí propuknout rvačky." Rukama si přejel po řídnoucích vlasech. "Měli bychom brzy učinit prohlášení. Muži už určitě slyšeli pravdu a sami se rozhodli."
"Nebojíš se, že nás zastřelí?"
Piett se na přítele usmál. "Dívej se na to takhle, Maxi: Jestli nás zastřelí, budeme to mít aspoň rychle za sebou."
Veers si odfrknul. "Vždycky se na všechno díváš z té lepší stránky, co?"
"Vždycky, příteli," přikyvoval Piett. Vstal a přešel ke stolu. Zapnul interkom a zavolal můstek. Kapitán Durreen mu téměř v mžiku odpověděl.
"Ano, admirále?"
"Kapitáne, informujte posádku, že ve 14.00 bude učiněno prohlášení. Účast je povinná pro všechen personál, který nebude ve službě. Službukonající personál bude vyrozuměn lodním rozhlasem i audiovizuálně."
"Ano, admirále. Pane, máme tu další vysílání pro Lorda Vadera. Ten muž tvrdí, že je jeho synovec."
"Zajímavé. Přepojte mi ho do mé kajuty."
Piett čekal, až budou spojeni.
"To je Jix?" zeptal se.
"Kdo jste?" zeptal se hlas na druhé straně.
"Tady admirál Piett."
"Dejte mi Lorda Vadera," dožadoval se stroze muž.
"Obávám se, že to není možné, pane. Lord Vader není momentálně k zastižení."
"Poslouchejte, radši mi tu plechovku dejte na linku, pane..."
Piettovo obočí vylétlo vzhůru při té Jixově urážce. Ten muž měl ale drzost. Buď to anebo si koledoval o smrt. "Vy to nechápete, pane Jixi. Lord Vader už není na palubě této lodi."
Odpovědí mu bylo ohromené ticho. Jixtonovi trvalo skoro celou minutu, než se z toho vzpamatoval.
"Že není na palubě?" opakoval.
"Přesně tak," potvrdil Piett."Lord Vader opustil loď."
"U Sitha..." vyhrkl Jix. "Do jakýho průšvihu se to namočil?"
"Je mi líto, pane Jixi, ale o tom bych nerad hovořil přes rádio."
Jix o tom chvíli přemýšlel. Vader musí být po krk v potížích. A nemůže věřit těm šaškům z flotily, že ho z toho zase dostanou.
"Tak dobře," řekl nakonec. "Dejte mi nějaké souřadnice a tam se setkáme."
Piett s Veersem si vyměnili pohledy; generál pokrčil rameny. "Tys vzal ten hovor," naznačil rty.

* * *

Padmé Naberrie kypěla hněvem. Její malá flotila tří lodí měla už být opět celý den na cestě na Sullust, a místo toho seděli na Nar Shaddaa a čekali na dokončení oprav jednoho z hypermotorů. Jen zázrakem ten motor nevyhořel už dřív; i když byl dobře udržovaný, lodě už byly staré, jasně zastaralé, a cesta z Mon Calamari na Sullust byla daleká, a to i přesto, že zvolili nejpřímější trasu. Kdyby to tak alespoň zvládli na Kothlis nebo na Bothawui, ale ne, oni museli uváznout na světě ovládaném huttskými zločineckými lordy. A tentokrát jim nepomůže žádný malý chlapec, který by pro ně riskoval život při závodu kluzáků.
Pomyšlení na roztomilého, zvláštního chlapce, který dospěl v hrdinného rytíře Jedi, vyvolalo Padmé na tváři smutný úsměv. Anakin... kdyby tak jen zažil své děti. Kdyby se jich jen nevzdala, aby je vychovávali její přátelé. Ale co bylo, to bylo a ona se musela starat o současnost a o budoucnost.
"Vy myslet zase na Annieho," ozval se hlas za jejími zády.
"Je to tak vidět, Jar Jare?" zeptala se slabě. Gungan s ní zůstal celé ty roky a chránil svou královnu, jak prohlašoval. Ne že by byl bůhvíjakým strážcem.
"Jenom pro vaše přátele, Výsosti," odpověděl.
Padmé se otočila a zjistila, že stojí těsně za ní a usmívá se.
"Annie by být moc pyšný na vás," řekl. "Vy dělat správná věc."
Ano, pomyslela si Padmé. Tentokrát musíme zastavit Palpatina nadobro. A jestli spolu s ním zničíme i Vadera, tím lépe. Ta zrůda mi zabila manžela...

* * *

Darth Vader vystoupil z hyperprostoru a zadal nový kurz. Teď už jsi byl jist, že ho nikdo nebude pronásledovat; několik hodin střídavě měnil směr podle náhodného vzorce. Teď nastal čas zamířit k dalšímu cíli. Potřeboval kredity, civilní oděv a ještě pár dalších věcí, než začne uskutečňovat svůj plán. Kde jinde než na Nar Shaddaa by mohl sehnat všechno, co potřeboval? A neměl času nazbyt.<<< Předchozí Seznam příběhů Další >>>