Síla osudu

Autor: Llarian
Překlad: Yanna
Kapitola 10.
Útěk


Navzdory tomu, čemu se obecně věřilo, noc nebyla na Coruscantu nejlepší dobou na vloupání a nezákonné vniknutí. Celoplanetární město nikdy doopravdy nespalo, ale jeho lidští a nelidští obyvatelé měli v noci sklony k větší ostražitosti a dávali si větší pozor na potenciální potíže než za denního světla. Dávných instinktů bylo těžké se zbavit.
A proto se také Wrenga Jixton spustil do jednoho z kanálů ani ne dva bloky od Darth Vaderova paláce a to za plného denního světla. V jasně zbarvené kombinéze, vysokých botách a s opaskem plným nářadí vypadal jen jako další údržbář. Žádný z kolemjdoucích si ho uprostřed davu, spěchajícího za svými denními povinnostmi, příliš nevšímal, jako kdyby byl neviditelný.
Kanál měl na šířku téměř čtyři metry a po každé straně úzkou lávku. Světelné tyče na zdech v několikametrové vzdálenosti od sebe vydávaly děsuplné světlo. K Jixtonovým uším dolehly drobné zvuky, zesílené a zdeformované podivnou akustikou podzemních kanálů k nepoznání, a dodávaly atmosféře na strašidelnosti. Mezi lávkami tekl načernalý a páchnoucí kal; Jix si dával pozor, aby nešlápl na kluzké kameny a nespadl do té smradlavé břečky. Však už do ní brzy bude muset vstoupit.
Jixton se podíval do mapy a vydal se směrem k Vaderovu paláci. Po několika desítkách metrů došel na křižovatku a zahnul doleva. Vyplašil krysu, která utekla a zmizela v malé spáře mezi kameny.

* * *

O půl galaxie dál Darth Vader přecházel po svém luxusním apartmá na palubě Executoru.
Takže teď jsem zrádce? pomyslel si temně. Já ti ukážu zradu, mistře! Lhal jsi mi, když jsi mi tvrdil, že mou ženu zabil Obi-Wan. Donutil jsi mě zabít mé přátele. Kvůli tobě jsem nikdy neviděl vyrůstat svého syna. Chtěl jsi, abych zabil své vlastní dítě, ty kryso! Změnil jsi mě v monstrum. Měl jsi mě pod palcem víc než půlku mého života. Už ne!
Vader se obrátil na patě a zamířil ke skříni a za použití takové dávky Síly, až se málem utrhly dveře, ji otevřel. Z police sebral standardní armádní pytel a začal do něj bez ladu a skladu házet oblečení, než si uvědomil, že nemá jak opustit loď. Nejdřív potřebuje dopravní prostředek. A musí mít plán. Když odletí nepřipravený a rozhněvaný, zabijí ho dřív, než vůbec něčeho dosáhne.
Vader se vrátil ke svému stolu, posadil se a vyvolal si lodní údržbářský soupis, hledaje nějaký malý dopravní prostředek, který by se hodil k útěku. Standardní stíhačka TIE se nedala použít. Malé stíhačky nemohly cestovat hyperprostorem. Jeho osobní stíhačka TIE ano, ale ta se dala příliš snadno poznat. Avengery nepřipadaly v úvahu ze zřejmých důvodů. Ne, potřebuje něco trochu většího. Bubnuje prsty o stůl listoval seznamem, dokud nenarazil na nejpravděpodobnějšího kandidáta. Raketoplán třídy Lambda byl dost malý, aby ho mohl řídit jeden pilot a dostatečně rychlý, aby dokázal uniknout do hyperprostoru před stíhačkami TIE, které za ním budou nepochybně vyslány, aby ho chytily, a natolik běžný, aby nepřitahoval příliš mnoho pozornosti. Vader si našel, který raketoplán je momentálně plně natankovaný a připravený ke startu. Tydirium. Ten bude jeho prostředkem k útěku.
Ale kam poletí? Nemohl proti Palpatinovi udeřit sám, ač si to sebevíc přál. Tyran byl příliš dobře chráněn a dokázal by vycítit svého bývalého služebníka hned, jakmile by vstoupil do coruscantského systému. Zabili by ho dřív, než by vůbec doletěl k planetě, pokud by byl natolik ztřeštěný a pokoušel se o to sám.
Ne, bude potřebovat pomoc. Jasným řešením bylo přidat se k Povstalecké Alianci. Ale přijali by ho? Darth Vader si nedělal žádné iluze o tom, co představoval pro členy Aliance; bezohledného zabijáka, nebezpečného a nekontrolovatelného. S největší pravděpodobností by ho zastřelili hned, jak by ho spatřili, ještě než by měl vůbec možnost něco jim vysvětlit. Vader se opřel v křesle a zavřel oči. Jak vyřešit tohle dilema? Luke... jenže Luke ho nenáviděl. Jeho syn, jeho vlastní dítě. A co víc, ten chlapec mu nikdy neuvěří. Mezi nimi toho stálo příliš mnoho. Zabil Obi-Wana. Mučil princeznu. Připravil Luka o ruku. Nechal zmrazit jeho nejlepšího přítele do karbonitu a vydal ho nájemnému lovci Fettovi.
Luke samozřejmě dokáže vycítit jeho skutečné záměry, ale bude se chtít dotknout jeho mysli? A co ostatní? I kdyby se za něho Luke přimluvil, a to bylo veliké kdyby, ostatní by ho pravděpodobně odmítli. Ne, on potřebuje...
Vader prudce otevřel oči, když zazněl signál u dveří.
"Dále," zvolal a opožděně si uvědomil, že nechal otevřenou skříň a před ní napůl sbalený vak. Rychlým pohybem ruky a za použití Síly strčil vak do skříně a zabouchl za ním dveře, právě když nervózně vyhlížející admirál Piett vstoupil do jeho komnat.

* * *

"To je on," zašeptala Dana svému parťákovi Leemu a bradou ukázala na neurčitě vypadajícího komunikačního důstojníka na chodbě. "Víš, co máš dělat."
Lee přikývl a protáhl si svaly, které mu pod černou uniformou vystoupily. S téměř dvoumetrovou zápasnickou postavou byl mnoha lidmi považován za typického svalovce bez mozku. To se ale pletli. Lee byl bystrý a měl silně vyvinutý smysl pro čest. Tato kombinace z něj činila vynikajícího a jednoho z nejlepších vojáků pro zvláštní úkoly generála Veere. Teď nasadil svůj obvyklý neuspěchaný krok, až se dostal dostatečně blízko ke svému cíli, aby ho přitlačil ke stěně.
"Hej! Dávej bacha, chlape!" vykřikl menší muž, když se ocitl přitlačený k přepážce.
"Cos to řekl?" Lee se na menšího muže zamračil. Jeho cíl hlasitě polkl.
"N... nic."
Sakra, pomyslel si Lee. To nebyla reakce, ve kterou doufal. Doufal ve vztek. Jeho cíl ho hodnostně převyšoval a mohl vyžadovat uctivé jednání. Nevadí, bude pokračovat podle plánu. Hrubě chytil menšího muže za límec.
"Ni-kdo o mně nebude říkat, že jsem nešika," zavrčel.
"A... ale já jsem nic takového..." Muž střelil pohledem zleva doprava, hledaje únikovou cestu. Žádná nebyla.
"Chceš snad teď říct, že jsem lhář?" zahřměl Lee a přitlačil muže ke stěně. Koutkem oka zahlédl dva stormtroopery přicházející jejich směrem se zbraněmi v pohotovosti. No konečně!
"O co tady jde?" dožadoval se odpovědi první. "Oba jste zatčeni," dodal druhý a namířil na Leeho blasterovou pušku.
"To... to nebude nutné," pípl komunikační důstojník. "Bylo to pouhé nedorozumění. Nevznáším proti tomuto vojákovi žádné obvinění."
"Ty? Vznést proti mně obvinění?" zařval Lee. "Strčils do mě, nadával mi do nešiků a lhářů a teď se to snažíš hodit na mě?"
"Dost!" Jeden ze stormtrooperů vstoupil mezi ně a dloubl Leeho puškou do žeber. Druhý zavolal posily.
"Než se to vyřeší, oba vychladnete v base."
Lee potlačil široký úsměv; úkol splněn.

* * *

Podobné výstupy se odehrály na různých místech na palubě Executoru, dokud Veersovi muži nezajistili všechny agenty II.třídy, které Piett identifikoval. Došlo jen k menším zraněním, tu k pár modřinám, jinde k vymknuté čelisti. Dohromady to byla překvapivě mise bez násilí.

* * *

Hluboko v coruscantských kanálech upoutal pozornost Wrengy Jixtona blikot rozptýleného světla. Bývalý bojový instruktor se skrčil do výklenku ve zdi a dýchal tak povrchně, jak jen to šlo. Ve změti drobných zvuků teď rozeznával lidské hlasy. Tři, možná čtyři muži, nebyli od něj dál než dvacet metrů za dalším rohem.
U Sitha... byli mezi ním a Vaderovým palácem a přicházeli jeho směrem. Nemohli ho minout, jestli půjdou kolem něj. Pokud ovšem... Jixton zadržel dech a zkřivil tvář nad tím neuvěřitelným zápachem, vytasil blaster, sklouzl do černé břečky a hojně si potřel kombinézu tou zapáchající hmotou. Málem se z toho puchu pozvracel, ale podařilo se mu ovládnout se. O několik vteřin později procházela ani ne tři stopy nad ním skupina tří mužů; Jixton opět zadržel dech a to nejen kvůli tomu zápachu. Přitiskl tvář ke zdi, aby se ještě dodatečně kryl. Když muži prošli, risknul to a podíval se za nimi, ale viděl jen jejich boty. Standardní vojenské boty, ne jako ty, které nosili údržbáři. Jako měl na sobě teď on. Ti muži byli vojáci.
Jakmile ti tři zahnuli za další roh, Jixton se narovnal a tiše se vytáhl na ochoz. Nemohl uvěřit, jaké měl štěstí. Byl si jist, že si ho ti tři musí všimnout, ale nevšimli. Otázkou bylo proč. Museli splnit svůj úkol a odcházeli, polevili v ostražitosti. Takové amatérské chování vám co nevidět vyslouží smrt; Jixton byl přinejmenším v tomhle lepší.
Ale co mohlo přivést tři vojáky do kanalizace blízko Vaderova paláce? Do jakého průšvihu se to zase Temný lord namočil? Jixton shodil špinavou kombinézu a pokračoval v cestě, rozhodnutý přijít na to, v jakých potížích se jeho zaměstnavatel ocitl. Ne že by měl Vadera nějak v lásce. Kdepak. Ani náhodou. Ale dobře mu platil a měli dohodu. Jixton si byl dobře vědom, že potřebuje Vadera, aby udržel své přátele na Aribu v bezpečí, a Vader potřeboval nezávislého agenta, který dokázal myslet dopředu, takže se navzdory svým vzájemným odlišnostem klidně snášeli. Přátelství s tím vůbec nemělo co dělat. Nebo si to aspoň Jixton říkal. Někdy tomu i věřil.

* * *

Jixton se opatrně připlížil k masivní propusti, která uzavírala potrubí vedoucí z Vaderova paláce. Stoka tady byla suchá, nikdo až na droidy nebyl doma a droidi neprodukovali žádný odpad. Propust byla uzavřená a zablokovaná, ale při bližším ohledání Jix zjistil, že nedávno byla otevřena. Velice nedávno. Vyndal jeden ze svých elektronických vynálezů, prolomil kód k bráně a vklouzl dovnitř. Zatím se nespustil žádný poplach. Po několika dalších krocích narazil na elektrické a komunikační vedení, které napojovalo palác na veřejné komunikační služby. Jixton si prohlédl šedou skříňku. Také byla otevřena a přidáno malé zařízení. Agent hvízdl.
"Kdo by se odvážil napíchnout Darth Vaderovu linku?" ptal se sám sebe. Jixtona napadli jen dva lidé. Jedním byl princ Xizor, nechvalně proslulý vůdce organizace Černé slunce. Druhým byl Palpatine. A Xizorovi poskoci nenosili vojenské boty, jaké Jixton viděl. "Myslím, že bych měl radši svýmu šéfovi zavolat a říct mu, že je v bryndě," zamumlal Jixton.

* * *

O něco dříve na můstku Executoru zavolal jeden důstojník admirála Pietta.
"Přijímáme zprávu, pane."
Piett se obrátil k jeho stanovišti v šachtě.
"Pane, je to od samotného Císaře..." řekl muž hlasem plným uctivé bázně. "Povolává nás zpět na Coruscant."
Piettovi přeběhl mráz po zádech. Toho se v posledních dnech obával. Kývl. "Pokračujte, poručíku. Informuji Lorda Vadera," prohlásil a opustil můstek.

* * *

Vader se s křeslem otočil k admirálovi. Piett si odkašlal, neschopen podívat se na Vadera přímo.
"Co se děje, admirále?" zeptal se Sith.
"Mylorde, obdrželi jsme nové rozkazy od Císaře," spustil Piett. "Máme se okamžitě vrátit na Coruscant."
"Rozumím." Vader přijal novinky klidně.
"Vaše rozkazy, mylorde?"
Vader vstal, přešel k oknu a zahleděl se na hvězdy. Přál si, aby měl víc času na přípravu. Přál si, aby k tomuhle nedošlo.
"Mylorde?"
"Nastavte kurz na Coruscant, Piette. Nejvyšší možnou rychlost."
"Ale... Pane..." zajíkl se Piett.
"Ještě něco, admirále?" zeptal se Vader stále zdánlivě klidný.
"Ne, mylorde," odpověděl Piett. Obrátil se k odchodu, když vtom zapípala komunikační jednotka. Vader se na ni zamračil, ale sehnul se, aby hovor přijal.
"Ano?"
"Lorde Vadere, příchozí hovor pro vás, pouze audio."
Kdo by mu volal na palubu této lodi? "Přepojte to," nařídil Darth Vader.
"Nazdar, strýčku D," ozval se z reproduktoru zkreslený hlas.
"Jixi," odpověděl Vader. "Víš, že mi sem nemáš volat."
"Taky nemám chodit na návštěvu bez ohlášení. A přesto jsem to udělal," odpověděl zvesela Jixton.
"Takže mi voláš jen proto, abys mi sdělil, že jsi opět obešel můj bezpečnostní systém?" zabručel Vader. Ten chlap měl ale nervy!
"Ale no tak, strýčku, vždyť mě znáš. Ne, volám ti, abych se zeptal, jestli sis neobjednával opraváře. Jestli chceš znát můj názor, byli to pěkní špinavci. Zůstalo tu po nich pár štěnic."
"Rozumím. A jako oddaný synovec ses rozhodl, že mě o tom... zamoření budeš informovat."
"Teď jsi na to kápl, strýčku. Ach a společnost, ke který patří, má smlouvu s Impériem, jestli mi rozumíš."
Takže... Císař napíchl jeho palác. To se dalo čekat. Vader zkřížil ruce na prsou.
"Díky, Jixi," řekl nakonec. "A abych nezapomněl, máš padáka." Vader ukončil spojení, než se Jixton zmohl na protest.
Vader se opět obrátil na Pietta. "Můj... synovec," vysvětloval. "Někdy je trochu na obtíž."
Piett zamrkal. "Já... chápu, mylorde." S tím se admirál otočil a prchl z komnat sithského lorda. Vader byl opět ponechán o samotě svým úvahám o dalších krocích.

* * *

O půl hodiny později se Darth Vader, Lord ze Sithu a rytíř Jedi, plížil chodbami Executoru do hlavního hangáru s vojenským pytlem přes rameno. Opatrně se vyhýbal tolika členům posádky, kolika mohl a ti, kterým se nedokázal vyhnout si nepamatovali, že ho na chodbě potkali. Přesto si Vader hluboce vydechl úlevou, když dorazil k cíli. Raketoplán Tydirium měl skutečně plnou nádrž a byl připravený ke startu. Nalodil se a co nejrychleji se vznesl, dokonce vynechal i předletovou kontrolu. Tentokrát musí věřit inženýrům, že udržovali raketoplán ve špičkovém stavu. Neměl jednoduše času nazbyt ani na chybu. Executor brzy vstoupí do hyperprostoru a vhodná chvíle pro jeho útěk bude pryč. Darth Vader nastavil kurz, který ho zavede pryč od obří lodi a odstartoval.

* * *

"Admirále, z hlavního hangáru právě odstartoval raketoplán," oznámil taktický důstojník.
"Sledujte je," nařídil kapitán Durreen automaticky, než stačil admirál Piett odpovědět. "Vyšlete za nimi čtyři stíhačky TIE."
"Zrušte ten rozkaz," vložil se do toho Piett. Durreen mu věnoval ohromený pohled.
"Ale, pane..."
"Máme rozkazy od samotného Císaře, kapitáne. Nesmíme ztrácet čas," vysvětloval trpělivě Piett.
"Ehm... ano, pane." Na okamžik si Durreen říkal, jestli Piett nezešílel jako Vader.
"Dobře." Piett se otočil zpátky k průzoru a pozoroval hvězdy. Hodně štěstí, mylorde, pomyslel si. Budete ho potřebovat.<<< Předchozí Seznam příběhů Další >>>