Úvod do vongologie

Zdroj: http://www.starwars.com
Překlad: Chimera_ally


YUUZHAN VONGOVÉ

Yuuzhan Vongové jsou humanoidní tvorové. Jsou vyšší a těžší než lidé, od přírody mají zkosené čelo, modravé váčky pod očima, méně vlasů a vousů . Vysoce postavení jedinci se pyšní tetováním a znetvořeními těla, která jsou v souladu s jejich náboženským přesvědčením. Jejich společnost je striktně rozdělená do kast. Jsou fanatickými uctívači bohů žádajících si oběti, jejichž požadavky a předpovědi šíří kasta knězů, pod vůdcovstvím nejvyššího suveréna a jeho přisluhovačů. Yuuzhan Vongové disponují organickou technologií a „mrtvé“ stroje považují za rouhání (zvláště nenávidí droidy, protože jsou svatokrádežnou napodobeninou života). Na jedné straně je jejich organická technologie neuvěřitelně vyspělá, ale na druhé straně, pokud narazí na překážku, vede si katastrofálně. Je pravděpodobné, že Yuuzhan Vongové většinu toho, co mají, zdědili, ale ve skutečnosti netuší, co jak funguje, nebo jak je snadno modifikovat, a jejich věda je zaostalá oproti skutečné technologii. Z tohoto důvodu panuje napětí mezi tradicionalisty, kteří nikdy nezpochybňují a ani se nesnaží rozvíjet přikázání z minulosti, a mladými radikály, kteří hájí „bezbožné“ experimenty a hledání nových znalostí. Tisíce let válčení zničily většinu obyvatelných planet ve jejich domovské galaxii, a tak byl vyslán konvoj světolodí, aby našel nové obyvatelné planety v okolních galaxiích. Mnoho generací bloudilo v mezigalaktickém prostoru, hledaje nový domov, který jim přislíbili bohové. Dlouhou dobu žili cestovatelé pohodlně na svých světolodích, ale nakonec se jejich lodě začaly rozpadat, dostavila se deziluze v důsledku nekončícího hledání nového domova a mezi jednotlivými kastami začalo panovat napětí. Byly vyslány nově vyvinuté výzvědné lodě. Jedna z nich se vrátila s nadějnou zprávou: objevila planetu s vlastním vědomím a „živými loděmi“ , Zonamu Sekot, „bludnou planetu“, podobnou jejich domovskému světu. Nejvyšší suverén využil tohoto objevu a prohlásil, že yuuzhanvongská „zaslíbená země“ byla nalezena. Ale ve skutečnosti bylo pro něj toho prohlášení jen další způsob, jak si získat naprostou kontrolu nad svými vzbouřenými knězi a podřízenými. Nejdříve se musela nová galaxie, očistit od nevěřících. A tak začali plánovat invazi. Vyslali poměrně malé množství agentů, aby pronikli na planety, měli za úkol nejen zmapovat terén, ale také získávat stoupence. Nyní má dorazit první skutečná vojenská transportní loď, aby vybudovala předmostí na několika světech a připravila je na přílet větších vojsk. Yuuzhan Vongové by měli být správně nazýváni celým jménem, ne pouze „Vongové“. Ve vypravěčském slohu tvoří jedinou výjimku příležitostné bojové scény, při kterých je nevhodné neustále používat celé jméno. V dialozích budou diplomatické typy téměř vždy používat celé jméno „Yuuzhan Vongové“. A Yuuzhan Vongové samotní se nikdy neoslovují zdrobnělinami svých jmen.


YUUZHANVONGSKÁ KULTURA

Vše, co tito tvorové dělají, činí pro větší slávu svých bohů a systém povyšování má přiblížit každého schopného jedince k bohům—v podstatě přetvářejí sebe sama k obrazu svého božstva. To vyžaduje mnoho obětí a/nebo pokání, neboť samotný Stvořitel obětoval části sebe sama— během velkých bolestí završených „smrtí“, vedoucí k jeho povznesení na vyšší úroveň bytí— aby stvořil nižší bohy, kteří pak vytvořili Yuuzhan Vongy tak, že k sobě skládali části různých živočichů. Tudíž, pokud je oběť vyžadována, je posvátná; smrt je nevyhnutelná, ale to, jak dotyčný zemře, je nesmírně důležité. Yuuzhan Vongové se nám jeví jako ukrutní barbaři: počínaje rituálním tetováním a skarifikací nižších tříd a směšným znetvořením a přetvořením vlastního těla, které náleží vyšším třídám, konče. Všechna tato zohyzdění se provádějí za náležitých rituálů pod záštitou knězů; při každém povýšení jedinec prodělá další fyzickou změnu, aby se přiblížil bohům. Za tímto účelem na sebe mohou transplantovat cizí části—buď části jiné tvora, nebo části vytvořené pomocí bioinženýřství; nikdy by se nezmrzačili tak, aby jim implantát překážel, jedině tak, aby jejich efekt byl nulový, nebo—pokud mají vyšší hodnost—aby zlepšoval jejich schopnosti. Nešťastníci, jejichž tělo implantáty odmítne a zanechá je zmrzačené, jsou navždy zahanbení, degradovaní na nejnižší třídu nejnižší kasty.


KASTY

Tvárci: vědci, bioinženýři, kteří vytvářejí živé věci a nástroje, které yuuzhanvongská společnost potřebuje. Jsou nejblíže Stvořiteli, a proto jsou nejvyšší kastou ihned po nejvyšším suverénovi.
Hodnosti: mistr, adept, novic.


Kněží: svatí muži a ženy, kteří slouží a mluví za různé nižší bohy; pouze nejvyšší suverén dokáže naslouchat a komunikovat se Stvořitelem. Kasta knězích není ve skutečnosti níž postavená než tvárci, ale je to jakási neomezovaná entita, jejíž členové vzbuzují úctu všech ostatních.
Hodnosti: velekněz, kněz, věštec, novic.

Válečníci: bojují ve válce, plánují porobení cizích druhů a často i spravují porobené druhy a světy s podporou kněžích.
Hodnosti: válečný velmistr, velitel, poddůstojník, válečník.

Intendanti: řídí ekonomiku, dohlíží na obchod a spravují otrokářský systém. Stejně jako nejvyšší suverén mohou intendanti pocházet jak z kasty válečníků, tak tvárců.
Hodnosti: vrchní prefekt, prefekt, konzul, vykonavatel.

Dělníci: nejnižší třída, sestává z těch, kteří se jako dělníci narodili, kteří do ní byli přiřazeni proti své vůli (jako například Zahanbení) a příslušníci porobených druhů.


BOHOVÉ

Yun-Yuuzhan, Stvořitel: muž. Bůh-rodič, zdroj veškerého života, zaujímá střed vesmíru. Nejvyšší bůh, který za velkých obětí a bolestí stvořil nižší bohy a ti poté Yuuzhan Vongy: a proto, pokud je třeba se obrátit přímo na něj, vždy se vyžaduje smrtelná oběť.

Yun-Harla, Zastřená bohyně nebo Bohyně klamu: žena. Celá se skládá z vypůjčených částí, pokrytých vypůjčenou kůží (například její kosti jsou z yorikského korálu, oči jsou villipy a tak dále). Co je vidět zakrývá to, co není vidět. Lež a klam ve jménu vyššího dobra. Bohyně dohlížející na přetvářecí rituály. Je vzývána v modlitbách pro úspěch přetvářecího rituálu, stejně tak i pro jakékoliv tajné nebo nedovolené akce, příležitost si vyžaduje oběť nebo přetvoření, ale ne smrt.

Yun-Yammka, Ničitel: muž. Bůh krveprolití, který velí vojevůdcům a prefektům. Má podobu křížence chobotnice a medúzy s kulovitou hlavou a chapadly, která byla inspirací pro yammoska, válečného koordinátora. Při vzývání se často vyžaduje smrtelná oběť.

Yun-Ne’Shel, Tvárce nebo Loutkář: hermafrodit. Muž i žena. Bůh tvoření života, který dohlíží na porod, umění, návrhářství, inovace. Laskavější bůh, dohlíží na příjemnější stránky yuuzhanvongského života. Nevyžaduje oběti, třebaže při rituálech vzývání je možno využít panenky voodoo.

Yun-Shuno: tisícioká patronka Zahanbených, ambiciózních nebo nenasytných Yuuzhan Vongů, jejichž těla nepřijala živé implantáty či tvory používané při rituálech, kteří buď zemřeli, onemocněli nebo se nějak zdeformovali způsobem, který je v rozporu s očekávanými výsledky. Věří se, že se může přimluvit u Loutkáře a Stvořitele, aby ulehčili úděl Zahanbených, ale pouze pokud si to zaslouží.

Yun-Txiin a Yun-Q’aah: Milenci. Dvojčata, muž a žena. Jsou patrony lásky a vztahů. Jsou nanejvýš rozmarní a nevyžadují žádnou oběť.


YUUZHAN VONGOVÉ, RYTÍŘI JEDI A SÍLA

Jedi nedokáže vnímat přítomnost Yuuzhan Vongů v Síle. Yuuzhan Vongové nejsou bytosti světla, ale prázdná místa v Síle, podobně jako maskovaná a neviditelná loď.

VÍRA A NÁZORY:
• Velká doktrína.
• „podrobení“: běžná procedura, spíše duševní týraní než fyzické mučení, často za pomoci yammoska.
• zvrhlé uspokojení z bolesti.
• víra v důležitost předků a jejich ostatků.
• striktní hierarchická struktura společnosti.
• útok na jejich čest má obvykle za následek boj na život a na smrt.
• ostatní druhy považují za „nevěřící“.
• obětování: pro Yuuzhan Vongy nejdůležitější rituál.
• „Mír“ : ochotné a náležité podřízení se, vycházející z postavení porobeného poddaného vůči dobyvateli. Nikdy ne naopak.


OSOBNÍ VYBAVENÍ / ZBRANĚ

• ooglithský masker: živá „druhá kůže“, která zahaluje tělo.
• ooglithský plášť: podobný maskeru, ale s průhlednou obličejovou maskou, která odhaluje zohyzdění. Plášť také může být použit pro ochranu nositele před teplotními extrémy.
• kognitivní kukla: pokrývka hlavy nošená piloty coralskipperů a dalšími vojáky, která nositeli zprostředkovává příkazy yammosku.
• gnullith: hladký, hvězdicovitý tvor se středovým úponkem, který se spustí do krku nositele a dovoluje mu dýchat pod vodou. Po zavedení do těla hostitele přijímá vzduch z vody, zatímco dotyčný vdechuje kyslík.
• coufee: velký, oboustranný nůž.
• amfityč: dokáže odrazit úder světelného meče. Živá bytost. Vysoce přizpůsobivá: může měnit tvar, plivat jed na několik metrů. Amfityče jsou nestálé, mohou změnit své vlastnosti, například ze zkamenělého postavení na hadovitého. Proto se pouze zdá, že světelný meč nepronikne amfityčí, ve skutečnosti se amfityč pouze tak rychle uzdraví, že odrazí světelný meč, nebo jej zadrží. Nejslabším místem je hlava.
• krunýřovité brnění z vonduunského kraba: tmavé, odolné proti výbojům z ručních blasterů. Brnění vyplňuje Tenká, lehoučká membrána, podobná žábrám. Je schopné regenerace, ale jeho „Achillovou patou“ je prohlubeň v podpaží.
• dunibrouci: bytosti sloužící jako zbraně, živé rakety.
• brouk čepelník: živá, vrhací zbraň, která se vrací zpět k majiteli, za letu vydává bručící zvuk. Brouci mají krunýř, několik párů nohou a křehká křídla. • blorashský rosol: používaný pro znehybnění protivníka v boji. I když se zdá být takřka inteligentní, není tomu tak. Je to spíše rostlina: může někoho zadržet, reaguje na blízkost tělesné teploty, ale nedokáže činit vlastní rozhodnutí.
• plaeryin bol: orgán plivající jed, připomíná oční bulvu.
• tizowyrm: živé překladatelské zařízení, nosí se v uchu.


BIOTECHNOLOGIE

• dovinový bazál: rudě zbarvený organismus srdcovitého tvaru s tmavě modrými hroty, schopný vytvářet gravitačních anomálií. Slouží jako pohon světolodí, válečných lodí a coralskipperů tak, že se každý jedinec naladí na specifické gravitační pole. Dospělý třímetrový dovinový bazál může vyřadit štíty vesmírných stíhaček vytvořením malých černých děr.
• yorikský korál: do jisté míry samoopravující se materiál světolodí, válečných lodí a coralskipperů. Může být pěstován na světě, který prodělal molekulární změny vyhovující yuuzhanvongské biotechnologii.
• coombské spóry: biotoxin, který není nakažlivý ani není schopen samovolného šíření. Schlechoský mlok je schopen je zachytit. K dalším typům spór patří brollup či tegnest.
• grutchin: půl metru dlouhá, černokřídlá bytost sloužící jako zbraň, připomíná kobylku luční. Nedokáže myslet racionálně, slouží jako živý nástroj zkázy. Nedokáže se rozmnožovat bez královny. Je smrtelně nebezpečné se jej pokoušet chytit nebo ovládat po vypuštění. Je schopen letu, dokonce i ve vesmíru a hyperprostoru. Dokáže se prožrat skrze kov a vydržet neuvěřitelnou zátěž.
• dweebit: rudohnědý brouk se zahnutými kusadly a jedním vystupující rozeklaným jazykem, používá se pro přípravu planet na zasetí yorikského korálu a dalšího organického materiálu.
• ngdin: tvor podobný slimákovi, který odsává krev.
• gricha: hmyz vyvinutý za pomoci bioinženýřství, který požírá písek a vylučuje vápenatou hmotu, jíž opravuje díry v podlaze grashalu nebo minshalu.
• grashal: velký krunýř sloužící k bydlení.
• minshal: malý krunýř sloužící k bydlení.
• oggzil: tvor vyvinutý za pomocí bioinženýřsví, má dlouhý ocas a chápavé přívěsky. Když se spojí s villipem, dovoluje Yuuzhan Vongům vysílat na novorepublikovývh frekvencích. Na kov bohatá strava uchovává v oggzilových obratlích vodivý materiál a vytváří tak živou anténu.
• molleung: hnědaví kesonovití červí, kteří spojují lodě se základnami pod vodou.
• tishwiiské listy: doutnající se používají pro předobětní očištění obětí.
• tkun: srstnatí hadovití tvorové sloužící jako garoty při obřadu obětování.


VILLIPOVÉ

Villipové jsou druh měkkýšů parazitujících na jistých rostlinách, vytvářejících cecidie v uzlinách, které vypadají jako velké bobule, často vyrůstající v párech. Jsou yuuzhanvongským ekvivalentem komlinků a dalších komunikačních zařízení. Čerstvě vylíhlé villipy jsou vlhké a sinavé, dospělé jsou rýhované a mají semišovitou nebo kožovitou pokožku. Dosahují velikosti od basebalového míče až po fotbalový míč. Základní vlastností villipa je schopnost vzít na sebe podobu osoby, která do něj „otiskla“ svou podobu nebo je spojena s jeho vědomím. Transformace se zahájí pošimráním villipova hřbetu nebo „everzní stromy”, což vyvolá změnu v jeho membránovité tkáni. Jamka, která připomíná oční důlek, se svraští a villip se obrátí naruby, napodobuje tak vzhled komunikující osoby. Villipy se pěstují na podmáčených polích, jak je popsáno v knize Onslaught:
„Na jezeru plavaly rostliny s trojdílně rozloženými modrými trojúhelníkovitými listy. Ze středu vyrůstala stopka a dvě bobule o velikosti lidské hlavy. Menší se používaly pro taktické účely, větší byly pro specifické osoby. Šeptali si mezi sebou.“ Villipy komunikují prostřednictvím otevřením hyperprostorového portálu k druhému jedinci, takže ve většině případů je spojení okamžité. Odesílací villipy vysílají k příjemci tachyony, které následně vytvoří trojrozměrný obraz a zvukové vlny založené na modulaci tachyonů. Zhuštěné přenosy nemohou být přerušeny nebo monitorovány běžnými odposlouchávacími nebo dekódovacími technikami. Villipy jsou často uloženy na ranném yorikském korálu různých velikostí. Mezi elitou není nijak neobvyklé, když podřízená slouží jako správkyně villipů, stará se o ně, má přehled, které jsou pro tu kterou specifickou osobu a nosí je, pokud je to nutné. Při spojení s oggzilem je možné vysílat projevy v basiku na novorepublikových frekvencích. Existují dva druhy villipů: první (do které se řadí villipy typu nadřízený/podřízený, villipy pro specifickou osobu a taktické villipy) vytvářejí trojrozměrnou podobu odesílatele zprávy. Druhá (do které se řadí villip-choiry neboli „villidy“) ukazující, co odesílatel zprávy vidí.


YAMMOSKOVÉ

Yammoskové neboli „váleční koordinátoři” jsou geneticky upravení, chobotnici podobní tvorové, přibližně s deseti lepkavými úponky—některé jsou tlustší, jiné tenké— mají velké černé oči, modré pulsující komunikační žíly a jeden velký zub/tesák se silou iontového kanónu, kterým se zabodne do země. Jsou mírně telepatičtí, schopní zplodit a vycvičit potomky, a jsou v symbióze s dovinovými bazály, které pohánějí lodě. Ve Star by Star, knize ze série The New Jedi Order, Danni Quee, díky svým zkušenostem z projektu Ex-Gal, detekovala, když se pokoušela nalézt způsob jak rušit nebo odposlouchávat nepřátelské komunikace, kód, používaný mezi yammoskem a coralskippery, který vytváří jemné gravitační modulace. (Manipulace s gravitací se zakládají na již zaběhlém modelu ve Star Wars. Téměř každá vesmírná loď je schopná vytvářet umělou gravitaci, zatímco pozemní speedery používají repulzorové motory. Yuuzhan Vongům přisuzujeme stejnou technologii, pouze s odlišným využitím). Gravitační modulace jsou cosi jako Morseův kód. Yammosk pošle signál přímo (nebo přes speciální dovinový bazál) ke coralskipperům. Coralskippery, lodě, vojáci atd. detekují modulace a předají informace svému dovinovému bazálu (pokud se jedná o otroky, ti mají malé bazály zabudované v kontrolních implantátech). Kód je rozluštěn nervovou soustavou lodě a rozeslán prostřednictvím kognitivní kukly. Gravitační modulace může využít každé vozidlo nebo válečník, se kterým yammosk komunikuje. Například větší plavidlo může mít speciální důstojníky, kteří jsou napojení na dovinový bazál prostřednictvím nervové soustavy nebo přes korálové implantáty.


ŘEČ

„Do-ro’ik vong pratte!“ — válečný pokřik Yuuzhan Vongů.
„Yuth ugh!“ — „zpátky!“
„Bos sos si“ otázka, při ukázaní na světelný meč (pravděpodobně říká: „Co je to?“)
„Sláva tobě, válečníku“ — náležité rozloučení s Yuuzhan Vongem, který hrdinně padl v bitvě.
• jiné bytosti nazývají „nevěřícími“.
„guvvuk“ — rozkaz, „jděte, pohněte sebou!“
„klekket“ — jednotka času, zhruba dva měsíce.