Střet osudů

Autor: Bob DeFrank
Překlad: Chimera Ally
Epilog

„To všechno zavinila ta Jedi,“ válečník si odplivl na korálovou podlahu světolodě. „Kdyby se do toho nepletla, všechno by šlo hladce.“
„Ale ono to nešlo hladce, že?“ řekl chladně Sang Anor. Díval se kamsi do prázdna za hlavou klečícího válečníka, ponořen v myšlenkách. „A to je věc, se kterou se musíme smířit.“ Jedi byla zde, v této soustavě, přímo v jeho hrsti, a unikla mu. Vykonavatel hladil klikaté tělo amfityče, která ležela na jeho ramenou a ovinovala se mu kolem paže. Svými drápy se dotýkal šupin tak lehoulince.
„Ano,“ řekl prefekt Ke'Nass škodolibě. „Co teď uděláme, vykonavateli?“
„Už jsi mi všechno řekl?“ Válečník přikývl. „Tak jdi za knězem vykonat očistu.“ Válečník se zvedl a dvěma skoky zmizel z komnaty, snad ze strachu, že by ho mohutný koordinátor popadl a rozdrtil, než by byl očištěn.
Imperiální raketoplán byl detekován yammoskem, jakmile pronikl do soustavy. A protože senzorové bóje byly mentálně propojeny a rozmístěny po celé soustavě, bylo mu stále záhadou, jak mohla Jedi vniknout a uniknout nepozorována.
Cestující byli posláni na Long Reach of Death, staršímu válečníkovi byl nasazen ooglithský pláštěn, aby neposkvrnil světoloď a byl odveden do komnaty s yammoskem podat hlášení. Nom Anor šel okamžitě ke kněžím podstoupit očistu, neboť byl v přímém kontaktu se stroji. Sang Anor si se svým synem promluví osobně později.
„Nuže,“ řekl prefekt provokativně, „podívejte se, co zbylo z vašich velkých plánů. Impérium ví o naší přítomnosti, Jedi volně pobíhá po Líhni a znesvěcuje, na co přijde a domorodci, o kterých jsme předpokládali, že jsou zastrašení a zotročení, jí ochotně pomáhají.“
„Přestaňte hloupě žvanit a začněte myslet, Ke'Nassi,“ vyštěkl Sang Anor, „analyzoval jsem situaci, jakmile bylo podáno hlášení. A naplánoval jsem náš další postup. A k vašim obavám o bezpečnost Líhně: souhlasím, že k otokům jsme byli příliš shovívaví. Proto vás pověřuji, abyste to napravil.“
„Cože?“ prefekt pozvedl obočí.
„Uvolňuji vás z vašich povinností a předávám vám velení nad Líhní. Přejímám přímé velení nad světolodí a beru ji pryč ze soustavy. Nechám vám tu dostatečně velký oddíl svých válečníků. Věřím, že až se vrátím, domorodci budou porobeni nebo mrtví.“
„To je šílené. Já—“
„Dostal jste rozkaz, prefekte!“ zahřímal Sang Anor a utnul tak veškeré protesty. Vrásčitá masa yammoska na podstavci se v odezvu zakroutila.
Ke'Nass ztuhl a prkenně se uklonil. „Ano, pane,“ procedil mezi zuby.
„Dobrá. Svými schopnostmi na tento úkol budete stačit, zatímco já začnu řešit situaci.“
„Opravdu, vykonavateli?“ zavrčel Ke'Nass. „Řekněte mi, co uděláte? Co vůbec můžete udělat?“
Sang Anor se otočil, zaklonil hlavu a tiše se zasmál. Prsty sevřel amfityč, přímo za hlavou hada, rázně se otočil a vymrštil ji po Ke'Nassovi. Prefekt si ani nestačil cokoliv uvědomit, natož zareagovat, když se mu ocas amfityče ovinul kolem krku. Sang Anor stiskem přiměl hada ztuhnout a strhl bezmocného prefekta na podlahu. Prefekt křečovitě svíral tělo hada, který ho škrtil jako duraocelová tyč a jeho ostré hrany se mu zařezávaly do krku. Jediným pohybem zápěstí by mu Sang Anor mohl uříznout hlavu.
„Co udělám?“ Sang Anor se zasmál a tentokrát v tom nebylo nic příjemného. „Řeknu vám to. Budu zabíjet, prefekte. Budu zabíjet, dokud světy Neznámých regionů nebudou posety hromadami mrtvol. Budu zabíjet, dokud z té oslavované Jednotné flotily nebudou jen ocelové rakve trčící ve vesmíru. Říká se, že císař a jeho ochočený Jedi Darth Vader mohou cítit život. Výborně. Zatáhnu nad Neznámými regiony závoj smrti, takže až obrátí pohled tímto směrem, neucítí nic jiného, než hrůzu zabitých.“ Mluvil tichým a mrazivým hlasem a dokonce i Ke'Nass ucukl před tím ďábelským jiskřením v jeho očích.
„Budu zabíjet, dokud sami bohové nebudou ronit slzy a prosit, abych přestal.“<<< Předchozí Seznam příběhů Konec