JAK SE VÁM LÍBÍ?
Vyberte počet bodů a odešlete kliknutím na obrázek s dosavadním stavem hlasů. Jedna je nejméně, pět nejvíce.
1 2 3 4 5

Supported by CSWU

Umění odpouštět

Kapitola čtvrtá: Nezvěstný
Autor: Yanna"Nedorazil? Jak to myslíte, že nedorazil?!" Kancléř Valorum prsty křečovitě sevřel hranu stolu, o nějž se opíral. Mace Windu, který byl na Kancléřovu žádost vysílání přítomen, přistoupil blíž.
"Mluvím zcela jasně, Kancléři! Váš člověk nedorazil! Nevím, proč se pokoušíte o průtahy, ale opakuji vám, že to vaši šanci na klidné vyřešení celé situace jen snižuje. Ztrácím trpělivost a až ji ztratím úplně, budu nucen řešit vše po svém a to bude znamenat, že k žádnému dalšímu obchodu s vámi nedojde!"
Finis Valorum hleděl na hologram coratijského krále a jak sledoval jeho rozzuřenou tvář, měl sám chuť převrhnout stůl. Celou svou vůlí se nutil do klidu. "Ujišťuji vás, Kreone, že Mistr Jinn je na cestě. Odletěl z Coruscantu už před třemi dny. Nejspíš ho něco zdrželo, ale jsem si jistý, že každým okamžikem musí dorazit k vám a tam se zhostí svého úkolu, jak bylo domluveno."
"To bych mu radil. Už mám dost toho čekání. Teď je řada na vás."
Přenos skončil. Nejvyšší kancléř se pustil stolu a propnul ruce.
"Rapl jeden." ulevil si. Pak pohlédl na přítomného Mistra Jedi. "Co o tom soudíte? Mohl nám ten člověk lhát a Qui-Gona uvěznit?"
Mistr Windu se zamyslel. "Něco ten člověk skrýval, ale netýkalo se to předmětu hovoru. Věřím, že s Qui-Gonem Jinnem se nesetkal." Odmlčel se a po chvíli dodal, "Jeho rozhořčení bylo opravdové a nepředstírané."
Valorum se ušklíbl. "Rozhořčení je slabé slovo. Ten chlap zuřil jak nepříčetnej." Začal rázovat po místnosti. "Otázkou zůstává, co podnikneme. Máme dále čekat a doufat, že se tam Qui-Gon objeví, nebo pošleme někoho dalšího? Přece jen má už více než jednodenní zpoždění."
Mace Windu vycítil, že to byla jen řečnická otázka a nemýlil se. Kancléř už dospěl k rozhodnutí.
"Obávám se, " řekl, "že vás budu muset požádat, abyste co nejdříve vypravil náhradníka. A zajistěte, aby se mnou byl neustále ve spojení. Nechci, aby se tahle situace opakovala."
Mistr Jedi přikývl. "Poletím tam sám.," oznámil. "Jen si vezmu pár nezbytností a okamžitě vyrazím."
"Děkuji vám," odpověděl Valorum a zamířil s ním ke dveřím. "Doprovodím vás. Potřebuji načerpat trochu klidu a krátká procházka vaším Chrámem mi v tom zajisté pomůže. Také bych rád pozdravil Mistra Yodu." Vyšel ze své kanceláře jako poslední a když za sebou zavíral, pomyslel si, Qui-Gone, příteli, kdepak jen jsi?

* * *

Obi-Wan Kenobi, adept na Rytíře řádu Jedi, šel právě ze cvičení, když zahlédl Nejvyššího kancléře Valoruma, jak se na chodbě loučí s Mistrem Windu a míří směrem k síni Rady, kde se s oblibou zdržoval Mistr Yoda, i když zrovna Rada nezasedala. Co ten tu po dlouhé době dělá? pomyslel si.
"Hádej!" ozvalo se za ním zvesela.
Obi-Wan se zasmál. "Famika! To jsem si mohl myslet. Kdypak tě tvá Mistryně zbaví toho zlozvyku číst lidem bez dovolení myšlenky?"
Famika byla iktotchonská dívka, disponující výraznými telepatickými schopnostmi. Neustále vyváděla z míry své okolí, když nedokázala odolat a "koukla se jim do hlavy". Jako zrovna teď Obi-Wanovi.
"Mistryně tu teď není, takže mě nikdo nehlídá," odpověděla a ve žlutých očích se jí šibalsky zalesklo. "Kromě toho, víš přece, jak mě baví nahlížet do té tvé legrační chlupaté hlavy."
"To nejsou chlupy, ale vlasy," opravoval ji unaveným hlasem Obi-Wan.
"Já v tom nevidím žádný rozdíl," nedala se. "Chceš vědět, co se honí hlavou Kancléři Valorumovi? Možná by tě to mohlo zajímat. Týká se to tvého Mistra."
Obi-Wan vytřeštil oči, "Snad jsi nečetla myšlenky i Nejvyššímu kancléři? Víš, jaký bys měla malér, kdyby to někdo poznal? Na každém kroku potkáváme někoho z Mistrů nebo Rytířů!"
Dotčeně se otočila. "Vím, co dělám. Ale když tě nezajímá, co je s tvým Mistrem, tak já zas půjdu."
"Famiko, počkej!" zastavil ji. "Jistěže mě to zajímá. Co je s Mistrem Jinnem?"
"Uvědomuješ si, že takhle z tebe bude spolupachatel?"
"No tak, nech toho a radši už mluv," pobízel ji netrpělivě.
Vítězně se na něj usmála. "Když je to ku tvému prospěchu, už to není takový zločin číst někomu myšlenky, že ne?" Když viděla jeho frustrovaný výraz, konečně spustila, "Kancléř si dělá o Mistra Jinna starosti. Zdá se, že nedorazil tam, kam měl. A už je to docela dlouho. Mistr Windu se právě chystá odletět za ním."
Obi-Wan pro tentokrát potlačil šok z toho, že Famika četla i Windua a prošlo jí to, a vyptával se dál. "Takže nikdo neví, kde Qui-Gon je? Ani kancléři se neozval?"
"Z toho, co jsem stihla přečíst, tak ne. Zdá se, že jim to docela zkomplikovalo život," řekla a s nezúčastněným výrazem se popotahovala za svůj levý roh.
"Říkalas, že se Mistr Windu chystá odletět za Qui-Gonem?" zeptal se ještě Obi-Wan.
"Přesně tak. Zrovna si šel sbalit."
Obi-Wan jí stiskl rameno. "Díky, Famiko. Máš to u mě," řekl a rozběhl se chodbou ke svému pokoji.
Iktotchonka za ním jen překvapeně hleděla a pro sebe si mumlala, vrtíce hlavou, "Tihle lidé..."

* * *

O necelých deset minut později Mace Windu vycházel ze svého pokoje s cestovním vakem přes rameno. Ke svému nesmírnému překvapení narazil hned za svými dveřmi na Obi-Wana Kenobiho, který tam nervózně přešlapoval se stejným vakem přes rameno jako měl on sám.
"Mohu pro tebe snad něco udělat, mladý Kenobi?" otázal se.
Qui-Gonův učedník mírně zrudl a pak ze sebe vychrlil, "Mistře Windu, prosím, vezměte mě s sebou. Pomůžu vám hledat Qui-Gona."
Mace Windu ovládl své překvapení a jen se zeptal, "A odkud víš tohle? Nikdo kromě kancléře a mě nevěděl, že odjíždím." Kenobi zarytě mlčel a jemu se náhle v mysli vynořila vzpomínka. "Ta dívka," řekl jen. Ovšem, míjela je ta Iktotchonka. Bude muset zjistit, kdo je jejím Mistrem a promluví s ním. "Ve skutečnosti neletím hledat Mistra Qui-Gona," řekl posléze. "Jen ho musím zastoupit."
"Možná ho cestou najdeme, když budu s vámi," naléhal Obi-Wan.
Mace si uvědomil, že na jeho slovech něco je. Pouto mezi mistrem a učedníkem by mu skutečně mohlo pomoci cestou na Coratii najít Qui-Gonovu stopu. Zabil by tím dvě mouchy jednou ranou. Qui-Gonovo zmizení bude muset dříve či později stejně někdo vyšetřit. A dokud je stopa čerstvá, kdo jiný by ji mohl najít rychleji než jeho padawan? "A co tvůj výcvik v Chrámu? Měl bych informovat Mistra Yodu."
Obi-Wan se chopil šance. "Výcvik mohu na čas přerušit. Stejně už jsem zvládl všechna cvičení, co mi Mistr Qui-Gon na dobu své nepřítomnosti uložil. A Mistra Yodu můžeme informovat cestou ze člunu."
Mace si ho ještě chvíli přísně měřil, jakoby pochyboval, že Obi-Wan splnil vše, co měl. Nakonec si povzdechl a řekl, "Tak dobrá, jdeme."
Prudce se otočil, až za ním zavlál jeho plášť a už se ani neohlédl, jak za ním Obi-Wan pospíchá, aby udržel krok.

<<< Předchozí Seznam příběhů Pokračování příště...