Doba změn
Kapitola 1

Před šesti lety


Autor: Tess


„Nemůžu tě dále učit. Je mi to líto."
Ta slova s ní byla neustále, každou denní i noční dobu, po celou cestu na Coruscant. Její Mistr na ni už nepromluvil ani slovo. Její… bývalý Mistr. Vyhýbal se jí, jak jen to bylo v stísněných prostorech dopravní lodi možné.
Konec cesty přivítala s povděkem, i když věděla, že ji čeká domácí vězení v prostorách Chrámu a potom bůhví jaký osud. Aspoň už nebude ve své hlavě cítit neustálou blízkou přítomnost člověka, který se jí bojí a který jí nedůvěřuje.

* * *

„Co dalšího na pořadu máme, hm?"
„Tenal Sul se na nás obrací se záležitostí, která se týká nepřiměřeného chování jeho Padawana na poslední misi, Mistře Yodo."
„Zprávu já četl jsem. Událost nešťastná to je. Ve fázi výcviku pokročilé zřídka dochází k podobné. Dříve již nějaké známky vyskytovaly se tohoto?"
„Mistře Yodo, já… nevšiml jsem si toho. Ano, něco tu bylo, ale pokládal jsem to za běžné průvodní procesy dospívání. K tomu odmítání tradic patří. Padawan přece nemusí vždy souhlasit s Mistrem, jen… se s ním nemá přít na veřejnosti. A má ho poslechnout. Tak tomu dosud bylo, ale teď… její neposlušnost, její arogance zmařila celou misi. A co hůř, uškodila pověsti Jedi. Myslel jsem, že se na ni mohu spolehnout, ale…"
„Nevyzpytatelná Temná strana je. Její vábení podlehnout mnohý může. Avšak… co myslí další si?"
„Ano, Mistře Yodo, máte pravdu, je to něco zvláštního. Rozhodně se nejedná o typický případ přiklonění se k Temné straně. Jakékoliv byly prostředky, cílem nebyl vlastní prospěch, ale zachránění života. Ovšem způsob, jakým toho bylo dosaženo, se naprosto neslučoval s čímkoliv, co bychom mohli tolerovat," řekla Adi Gallia.
„Škoda díkybohu není příliš velká. Mistr Mira Jaslon se svým Padawanem zůstává na místě a jistě se jí podaří vše urovnat. Hlavní otázkou nyní je: Co s tou dívkou?" zeptal se Mace Windu.
„Jednoduché by bylo, kdyby k Temné straně ona obracela se. Nemilé, ale jasné řešení nabízelo by se."
„Toto řešení však nemůžeme použít. Je zřejmé, že nemůže být dále cvičena, ale také jí nemůžeme nechat jít. V budoucnosti by nám možná mohla být nebezpečná, zvláště v těchto dobách, kdy se vrátili Sithové a nic není jisté. Navrhuji exil."
Nastala chvíle mlčení, kdy tři přítomní členové Rady zvažovali slova Mace Windu a zkoumali myšlenky ostatních.
„Rada rozhodla. Rilana Sitar nechť vysazena je na neobydlené, obyvatelné ale planetě. Žádné spojení ani loď ať k dispozici nemá. Avšak nářadí a nástroje, knihy, materiály a též potraviny do začátku ať poskytnou se jí. Planeta také ať dobré podnebí má.
Nedobré je, že tak daleko události nechaly se dojít. Možná dříve bylo možno běh jejich zvrátit. To nyní těžko posoudit nám. Ztrácíme velký potenciál v ní."
Tenal Sul se uklonil a opustil jednací síň.

* * *

„Cože? To snad ne? Proč? To vám nebylo dost, že můj výcvik musí skončit? Ještě mě někde vysadíte úplně samotnou?"
Skutečně, Rilana neměla důvod nějak zvlášť se radovat z faktu, že s ní její bývalý Mistr už mluví. Zprávy, které přinášel, pro ni vskutku nebyly dobré.
„Podívej, zavinila sis to sama. Víš, co se všechno mohlo stát? Co jsem ti říkal? Zůstaň tady! Rozhodně jsem ti neříkal: Ignoruj všechno, jdi dovnitř a každého zabij! Jeden z nich byl místodržitelův synovec! Všechna naše snaha přišla vniveč! Kdybys jen…"
„Nehodlala jsem tam stát, poslouchat jak s nimi nekonečně vyjednáváte a čekat, jestli zabijí někoho dalšího nebo ne! Měli jste jednat, ne mluvit! Já…"
„Dost! Připrav si seznam věcí, které budeš potřebovat. Zítra odletíme."
„To mě ani nevyslechne Rada? To jste všechno rozhodli beze mě?"
„Ano!"

* * *

„Ještě jedna věc ve mně obavy vzbuzuje. Ten chlapec, Miřin Padawan. Jemu zdát se může, že jeho život zachráněn byl Rilaniným zákrokem. Špatná věc to není, ale podobných příběhů šíření podporovat bychom neměli. Násilí a neposlušnost zdají se v nich věcmi správnými býti. Příkladem učí se Padawan. Chlapec by vyprávět o události této neměl."
„Pallen je rozumný. Promluvím s ním, jistě to pochopí. Vyžádám si od něj mlčenlivost, jeho slibu můžeme věřit."
A členové Rady obrátili svou mysl k důležitějším věcem…

<<< Předchozí Seznam příběhů Další >>>