Star Marš

Autor: Wizrad

Epizoda I: Neviditelná hrozba6.

Tato malá ukázka síly úplně stačila, aby se Bute vzpamatoval. Skočil Šidišovi do řeči a začal blekotat.
"Šéfíku, račte dovolit, že vás rušíme, ale máme na palubě vaše lidi."
"Mé lidi?" vyrazil ze sebe Šidiš. "Vy máte u sebe mé lidi?" nevěřícně opakoval Temný Mistr a tvářil se přitom, jako by mu odletěl mezihvězdný dopravní spoj.
Butemu došlo, že poněkud pochybil ve svém vysvětlování, a začal se ihned opravovat. "Teda ne zrovna vaše lidi, ale spíše by se dalo říct osoby vašeho formátu."
Obličejem zpola zakrytým vlhkou kápí přeletěl mrak. Dart Šidiš se začínal opět vztekat. Hlubokým hlasem, v němž byla patrna zlost, ucedil k Hlavnímu Manažerovi: "Na palubě tvojí lodi nemohou být osoby mého formátu! V celém vesmíru se nenajde nikdo, kdo by se mohl měřit se mnou!"
Mezi rukama mu začaly proskakovat modravé zářící výboje. Při jejich zahlédnutí se Bute nakrčil a začal prosit o odpuštění. "Ne, ne, Velkomožný! Já jsem vás nechtěl urazit. Já jenom nemohu nalézt slova pro tu hrůzu, co nastala!"
"Tak je rychle najdi, Bute!" přikázal Šidiš. "Nebo ta hrůza nebude nic proti tomu, co s tebou provedu já!"
"Víte, vaše Excelence Máme na lodi rytíře!"
"A to má být hrůza? Vždyť tady Rum je také rytíř Galaktického obchodu No ostatně v jeho případě to je hrůza."
"Ne, ne, vaše Povýšenosti! Ne, Rum! Ti vyslanci jsou rytíři!"
"To je logické. Vždyť diplomatické mise se svěřují takovým lidem."
"To ano, Temný pane, ale oni to jsou Rytíři Bědy!"
Po těchto slovech Temný Bědy vypadal, jakoby se začal dusit něčím, co mu uvízlo v krku. To celkem nic nebylo, to mu tam jen uvízla předem připravená další peprná poznámka na Buteho účet. Byl z toho tak šokovaný, že si chtěl sednout do připraveného křesla, které si ovšem předtím nepřipravil. Takže místo toho si docela sprostě kecnul na zadek, ale provedl to s důstojností sobě vlastní. A navíc se tvářil, jakoby udělal to, co měl po celou tu dobu v úmyslu. "Rytíři Bědy?"
vypudil ze sebe tuto dvojici slov, která mu nechtěla pomalu přejít přes rty. "A je to jisté?"
"Ano, pane. Jeden můj důstojník je podrobil testům a výsledek je jednoznačný."
"Dobrá, zavolej mi toho důstojníka, ať mi to všechno vyjasní sám."
"Ale, pane, to snad ani nebude třeba. Já to všechno vím."
"Chceš se snad vzpouzet?" otázal se Šidiš.
"Chci, pane. Tedy vlastně ne! Ale ono to s ním už jaksi teda vlastně nepůjde. Nebude to možné."
"Proč to nebude možné?" zařval zuřivě Dart Šidiš.
"Já jsem ho jaksi nechal zlikvidovat."
"Zlikvi-co?" zeptal se opětovně Temný rytíř, který se domníval, že nějak špatně slyší.
"Zlikvidovat," odpověděl znovu Bute, "Ten kmán byl na mě drzý a ještě mě kopnul."
"Doufám, že to bylo do hlavy, Bute!" řekl Šidiš vztekle, a pak si povzdechl: "Proč musím pracovat se samými idioty!"
"Bylo to do kolena pane," mechanicky se ozval Hlavní manažer. Posléze se otočil k vytírajícímu Rumovi. "Rume, tak si to slyšel, teď se konečně potvrdilo z úst našeho šéfa to, co ti říkám po celou dobu: Jsi IDIOT!"
O Temného Mistra se viditelně pokoušely mdloby. Dopotácel se do rohu, tam začal tlouci hlavou o stěnu až mu kapuce poletovala na hlavě a nešťastným hlasem si k tomu mumlal: "Proč? Proboha, proč? Co jsem komu udělal?"
Hlavní Manažer na něj začal starostlivě pokřikovat: "Pane, nebijte tou hlavou tak silně. Ještě si promáčknete mozek."
Naštěstí pro jeho hlavu Šidiš s touto nelogickou činností brzy skončil. Urovnal si kápi, otočil se a důstojně odkráčel zpět do středu pokoje, kde na něj bylo vidět co nejlépe. Ze svého oblíbeného místa pohlédl do Butova patolízalského obličeje. Bute se ihned začal podbízet.
"Velkomožný pane, a co s nimi tedy máme udělat? Máme se o ně postarat, jako byste to byl vy sám?"
"To ať vás ani nenapadne! Zbavte se jich, nemám je rád!" vyštěkl Šidiš a rozhodným pohybem přerušil přenos.
Rum, který se krčil v koutě a naštěstí si ho nikdo nevšímal, si pro sebe mrmlal: "Vždyť to říkal správně postarat se o ně, jako by to byl on sám To já bych se o Šidiše tak rád postaral."

* * *

"Rume, poslouchej, provedeme to takhle!" probíral Bute s Rumem plán na zničení obou rytířů. "Za prvé se musíme zbavit lodi. To dávám za úkol tobě. A dále musíme dostat oba Bědye ven z konferenční místnosti na chodbu, kde se o ně naše speciální jednotka APO postará."
"My tu máme nějakou speciální jednotku?"
"No jistě! To jsou ti zuřiví s velkýma nohama."
"Ach, tihle. Tak z těch jde opravdu strach. A jak je tedy dostaneme ven z místnosti?"
"Nech se překvapit," řekl tajuplně Bute.


Na lodi Bědyů...

V pilotní kabině hrají Sam, Max a kapitánka poker. Kapitánka dnes stále vyhrávala. Ne že by Sam a Max neměli štěstí, ale řídili se pro jistotu heslem: "Kapitán vždy vyhrává.", protože když prohrála, projevilo se to na jejich prémiích. A to je stálo více než těch pár kreditů, které vložili do hry. Sam seděl směrem k čelnímu průzoru a měl dobrý výhled na to, co se v doku dělo. V přestávkách mezi hrou zaregistroval podezřelého muže v šedivém overalu s nápisem LIKVIDÁTOR. Muž sám vypadal úplně tuctově. Zkrátka, byl to takový ten typ, kterého bychom si na ulici ani nevšimli, pokud by do nás náhodou nevrazil.
Samovu pozornost upoutala opakující se činnost, kterou chlápek prováděl. Táhnul za sebou plochý skladištní nakladač s vylepšeným stabilizátorem, na kterém byly naloženy malé bedničky. Nakladač upoutal Samovu pozornost, protože s podobným jezdil deset let ve skladu, než se stal navigátorem. U Sama vzbudil muž tichou závist, protože to byl ten nový typ nakladače, který si Sam vždy přál, ale stále mu ho nechtěli přidělit Muž se každou chvíli shýbnul a položil poblíž lodi jednu z těch malých bedýnek a propojil ji nějakým kablíkem s tou předchozí. Svým pomalým tempem pokračoval stále dál, až se začal ztrácet ze zorného pole vymezeného průzorem.
Samovi se to zdálo divné, a tak se odvážil na to upozornit kapitánku.
"Kapitánko, venku se něco podezřelého děje!"
"Same, Same! Ty se snad nepoučíš. Tohle na mně nezkoušej. Myslíš si, že jsem tak hloupá, že se podívám ven a ty mi mezitím občíhneš karty. Ať se podívá Max!"
"Tak to ne, kapitánko! Já se podívám ven a vy mně do karet. Ať se podívá Sam!"
"Ale vždyť já to viděl!" vyjekl Sam a chytil se za hlavu.
"Tak se podívej ještě jednou," vyřešil to Max.
Samovy rysy najednou ztvrdly. Bylo na něm vidět, že o něčem usilovně přemýšlí. Pak se mu obličej projasnil a tvář se mu roztáhla do širokého úsměvu. "Tak to vyřešíme jinak!"
"Víš, co? Nekecej a hraj!" odsekla mu kapitánka.
"Tak jo," souhlasil Sam a vyložil karty. "Full House."
"Eeeeee?" vyjekla kapitánka. "Odkud se tu vzal?"
"No jak to, odkud?" řekl Sam a snažil se ignorovat Maxovo zuřivé kopání do kotníku jeho levé nohy. "Z mojí ruky přece."
"Tak a teď asi shrábneš celou tu hezkou hromádku penízků, že?"
"Ale ne, peníze si klidně nechte. Jako odměnu chci jen, abyste se podívali tím průzorem."
Kapitánka s viditelnou radostí, že jí ta hrst drobných zůstala, se Samovou cenou souhlasila. Pro jistotu hromádku shrábla do své kapsy a vůbec ji ani nenapadlo, že v té hromádce jsou kromě jejích mincí také Samovy a Maxovy. Pak se kapitánka s Maxem natlačili k průzoru a viděli, že Sam nelhal.
Max propojil obrazovku hlavního počítače s venkovní kamerou, kterou brzy našli onoho chlapíka, jak nevzrušeně pokračoval ve své činnosti.
"To je opravdu zvláštní. Co tady dělá?" mumlala si kapitánka pro sebe. "Pojďte, půjdeme to zjistit."

* * *

Nečekala na souhlas a začala si to rázovat směrem k východu. V úzké tmavé chodbičce, kterou se procházelo ke vstupnímu/výstupnímu průlezu, svítilo pouze nouzové červené světlo vydávající slaboučkou záři, která marně zápasila s tmou lezoucí ze všech koutů.
Kapitánka v plné rychlosti vběhla do této chodbičky, když narazila do něčeho, co vyheklo a následovně to žuchlo s dvojnásobnou ozvěnou na podlahu. Vzápětí na podlahu směřovala i kapitánka, protože oba její nohsledi do ní zezadu narazili.
"Zatraceně, vy dva mamlasi! Co jste tady nechali, že o to člověk zakopne? A ještě ho pak navíc sami srazíte na zem!"
"Promiňte, kapitánko."
"Kapitánko, je mi líto."
"Pardon, já nerad."
"Hluboce se vám omlouvám."
Ozvaly se čtyři hlasy.
"Nemusíte se mi čtyřikrát omlouvat. Stačilo to jednou od obou."
"Ale to my ne," dušovali se Sam s Maxem.
"Vy ne? Když použiju logiku, tak to znamená, že tady ještě někdo musí být!"
"Ano je," ozvalo se nesměle. "Zrovna na nás ležíte."
"A já si říkala, že to přistání bylo nějaké měkké. Ne jako od tebe, Maxi."
Max si uraženě odfrkl.
Kapitánka se postavila a rozkázala: "Okamžitě mi řekněte, kdo to tu je?"
"No jsem tu já."
"A taky já."
"Tak TY a TY pojďte ven z chodbičky k průlezu, kde je více světla," řekla kapitánka a začala neznámé osoby strkat před sebou.
"Au, tam mi nesahejte tak hrubě, to bolí!"
Kapitánka nedopatřením sáhla na jisté místo a kdyby se jí někdo díval do očí, zajisté by si byl všimnul, jak se jí v nich zablýsklo.

* * *

Celý průvod vyproudil z úzké chodbičky do široké místnosti, ve které byl hlavní průlez. Ve světle se dvě neznámé osoby proměnily ve dva zkroušené vojáky, z nichž jeden měl poněkud zvláštní nos.
"Co tu pohledáváte vy dva?" houkla kapitánka autoritativním tónem.
"Víte My se zde jaksi ukrýváme " vysoukal ze sebe ten s tím zvláštním nosem, ve kterém jste jistě poznali Ňouma.
„Ukrýváte? Mhhm… Tak to se klidně ukrývejte dál. Já myslela, že tu děláte nějakou neplechu. Hlavně nám nepřekážejte. Zatím se běžte ukrývat tady do rohu.“Převzato z Kaleidoskopu


<<< Předchozí Seznam příběhů Další >>>