Potrestat chybující - Epilog

Autor: SunnyNakonec to i přese snažení všech dopadlo tak, že Anakin Skywalker, bývalý učedník Obi-Wana Kenobiho, podlehl temné straně Síly, získal Sithské jméno Darth Vader a stal se postrachem galaxie jakožto bývalý učedník bývalého Kancléře Palpatina, Sitha Dartha Sidiouse, kterému nyní neřekl nikdo jinak než Císař nebo Imperátor.

A Anakin vycítil příležitost oslovit tehdy zapomenutého přítele Joama Mottiho s žádostí o postavení Death Star. Motti souhlasil. Z Joama se stal jeden z vyšších důstojníků. Jejich vzájemné škádlení se však roky přiostřilo a přátelství nakonec docela zaniklo. Motti se naučil oslovovat jej ‚Vadere' a také ho nenávidět. Jen málo kdo tušil, co za tím vlastně stojí.

"Dokud nebude bitevní stanice plně v provozu, jsme zranitelní. Povstalci jsou dobře vyzbrojení. Jsou silnější, než se zdá," řekl zrovna jeden z důstojníků. Motti na něj upřel své hněvivé, pichlavé oči. Nikdy si přesně nezapamatoval, jak se zdejší důstojníci vlastně jmenují.

"Jsou možná silnější než vaše flotila, ale ne než bitevní stanice," prohlásil Motti.

Muž sedící naproti němu opatrně vzhlédl. Joam na něm bez prodlení poznal, že s ním opět nesouhlasí. Uvolnil se tedy a vyčkával, čím bude argumentovat tentokrát. "Povstání bude nadále získávat podporu většiny Senátu," bránil se.

"Uklidněte se, pánové," ozval se ostrý hlas a do místnosti vešel Moff Tarkin, vysoký muž, na první pohled úctyhodný a inteligentní. V patách mu kráčel jako věrný nohsled sám mocný Darth Vader. Motti se musel ze všech sil bránit ušklíbnutí. Zase tenhle šašek v té své směšné černé maškarádě, pomyslel si. "Císařský Senát nás už nemusí zajímat. Mám zprávy, že Císař s okamžitou platností rozpustil radu. Poslední zbytky staré Republiky jsou smeteny."

Nastalo ticho, jak mezi všemi muži zavládl údiv. Chvíli nikdo nenacházel slov. "To není možné!" zvolal nakonec ten důstojník, jak před malou chvílí tak rozzuřil Mottiho. "Jak chce Císař vládnout bez svých poradců?"

"Všichni guvernéři budou vládnout na svých územích do odvolání," pokračoval klidně Tarkin, jako kdyby výstup jednoho ze svých podřízených ani nezaregistroval. "A téhle bitevní stanice využijí k udržování strachu."

Motti se v ten okamžik cítil jako vítěz. Byl hrdý na svůj výtvor. Kvůli plánům musel již hodně trpět. Aby je získal, musel bojovat proti pašerákům, později byl přepaden, mučen … a nakonec osloven svým dávno zapomenutým přítelem. Tak teď zažívá okouzlující satisfakci, stejně jako v tu chvíli, kdy si začal mezi ostatními muži proslavovat své jméno.

"A co povstání? Až povstalci získají kompletní technické plány stanice, nebude pro ně nikterak těžké objevit slabinu - a využít ji," namítl jiný muž sedící okolo velkého stolu a pohledem pátral mezi svými druhy po někom, kdo by jeho slova podpořil. Motti se musel velice přemáhat, aby mu něco pěkně příkře odpověděl.

Do hovoru se však nyní zapojil sám lord Vader: "Plány, o kterých mluvíte, budou brzy zpátky v našich rukou," ujistil je sebejistým hlasem … tedy, pokud se v tom jeho hlase, změněném mnoha přístroji, daly rozpoznávat nějaké emoce.

A Joam už nedokázal déle čekat. "Každý útok povstalců proti stanici by byl jen bezcenným gestem," pronesl a okatě tak Vadera přehlížel. "Ať už si opatří jakékoliv informace, tato stanice je naprosto jasně všemocnou silou ve vesmíru," zdůraznil. "Tak ji využijme," přesvědčoval všechny s hrdostí v hlase.

"Nebuď tak pyšný na technického strašáka kterého jsi zkonstruoval," odsekl mu Vader. Dával mu tak najevo, že pouze oni ví, kde k plánům Death Star, nejničivější zbraně všech dob, která kdy byla a která kdy bude, vlastně přišli. Jen oni dva sdíleli to trýznivé tajemnství. Jen oni dva s nimi měli spojenou minulost, na kterou se snažili již dávno zapomenout. Žili přece v době, kdy si na Kolonii jen tak někdo nepamatoval. "Schopnost zničit planetu není nic ve srovnání s mocí vesmírné Síly," doplnil živě.

Joam Motti otráveně protočil panenky. A je to tady zase. Ta jeho směšná Síla! "Proč se snažíš mezi nás vnést svůj věčný pesimismus, Vadere? Tvé trapné lpění na starém náboženství ti nepomohlo získat zpět ukradené pásky s informacemi. Ani se ti ještě nepovedlo najít pevnost, kterou si povstalci -"

Vader učinil gesto, které by San d´Ark, nebýt v té době již po smrti, bezpečně poznala. Přiblížil dva prsty pravé ruky a Motti se musel hodně snažit, aby se mohl nadechnout. Jenže Vader mu k tomu příliš šancí nedával. "Tvá ztráta víry v mou jasnozřivost mne znepokojuje," sdělil mu svým syčivým hlasem.

Moff Tarkin ztuhl. "To by stačilo. Vadere, pusť ho."

"Jak si přeješ," odvětil Vader lhostejně a Joam Motti, konečně se nabažíc kyslíku, padl na stůl. Rozkašlal se a ještě lapajíc po dechu zlostně střelil po Vaderovi pohledem. Tohle už Anakin silně přehnal!

"Odpusťte si provokace," nabádal je Tarkin. "Lord Vader nám dodá přesné koordináty povstalecké pevnosti, proto bude každý připraven," dodal a rozhlédl se po mužích, kteří na něj skoro obdivně hleděli. "Povstání rozdrtí pouhý jeden mocný úder."

Důstojníci si vyměnili značně sebevědomé pohledy. Jediný, kdo se neusmíval, byl Motti. Nikdy se mu neměly ty plány dostat zpět do rukou, uvědomil si vztekle. Jenže teď už s tím nemůžeme nic udělat … už se dostal k moci.


<<< Předchozí Seznam příběhů Konec