Sestry 1.část

Autor: YannaYanna

Do onoho dne probíhal můj život na Jedie až příliš hladce. Svůj výcvik u Mistra Mev'Laar jsem úspěšně zakončila rytířskou zkouškou a velmi záhy jsem si vybrala i svého prvního Padawana, kterému předám své umění a znalosti. Stala se jím Lea, sinatejská dívka, u níž se velmi časně v dětství projevila vnímavost k Síle. Byla svěřena do péče Řádu a když dosáhla předepsaného věku pro vstup do padawanského stavu, byla převedena pod můj dohled, aby se i ona jednoho dne stala Rytířem Jedi a předala své umění dalšímu Padawanovi, jak tomu je již po staletí existence našeho Řádu.

Lea je velmi mírné povahy a proto pro mě nebylo vůbec obtížné zasvětit ji do tajů hluboké meditace a naučit ji vysoké koncentraci. Lea umí dosáhnout naprostého klidu své mysli, což jí umožňuje levitovat předměty jakékoli velikosti. Můj osobní dojem je, že jednoho dne nebude Rytíře ani Mistra, který by ji v umění levitace překonal. Snad jedině samotný Yoda. Učí se velmi rychle a jen málokdy má potíže s pochopením látky. Když už se tak stane, bývá to při lekcích šermu.
Musím říci, že i co se týče mého Padawana, můj život byl bez komplikací. Jakoby mi Síla dopřávala odpočinku a šetřila si vše hezky na později, kdy mi přichystala obrovské překvapení, na jaké člověk jako já, spoléhající se na to, že má vždy vše pod kontrolou, nemohl asi reagovat jinak…

Povolal si mě samotný Mistr Yoda. Svěřil mi nový úkol. Překvapilo mě, že tolik trvá na tom, abych ho splnila já. Sotva jsme se s mým Padawanem vrátily z předchozí mise, okamžitě nás zase posílají na další. Pokusila jsem se toto před Mistrem Yodou zdůraznit, ale trval na tom, že to musím být já.
„Vůli Síly neprotiv se, Yanno," řekl mi a poklepával svou gimmerovou hůlkou o mramorovou podlahu.
„Všesjednocující Síla mi zjevila, že nastal tvůj čas." Pak připustil: „Úkol tento jiný Jedi, mladší Jedi, splnit by mohl, v tom pravdu máš. A také se tak původně státi mělo. Jedi jménem Wuo-Dan však těžké popáleniny při nehodě na astroportu utrpěl a nyní v péči léčitelů nachází se. V Chrámu nyní jen pár dalších Jediů přítomno jest a mnoho jich jiná poslání má. Síla mi odhalila, že během této mise k důležité události dojde. Její charakter jest mi zatím skryt. Je jisté, že Síla si tě vyvolila a svěřila do tvých rukou osud více osob, než je zatím patrné."
Proti tomu se nedalo nic namítnout. Vzdát se setkání se svým osudem? Co bych to byla za Jedie? Přijala jsem tedy úkol a odebrala se do svého příbytku, který se mnou sdílela i Lea. Ta spala a já neměla to srdce ji hned budit. Rozhodla jsem se tedy zatím si dát sprchu a věnovat se meditaci, abych zmírnila svou vlastní únavu.

Náš úkol spočíval v nalezení uneseného syna senátora Graxe. Senátor nám sdělil, že jeho syn byl naposledy spatřen svými přáteli, se kterými si vyrazil do nočního klubu, jak odchází s cizí dívkou ven a už se nevrátil. O několik dní později prý obdržel vyděšený senátor zprávu a žádost o výkupné.

Díky jednomu Bothanovi pracujícímu v komunikačním centru  jsme zjistily, že zpráva byla odeslána z kantýny na Commenoru. Prošly jsme i databázi všech sledovaných zločinců, kteří se na Commenoru zdržovali. Podle záznamů v poslední době několikrát použil svůj přístupový kód Rodian Hotworth, obviněný z pašeráctví, údajně pracující pro někoho vlivnějšího. Nebyl doposud zatčen, pouze bedlivě sledován v naději, že díky němu dojde k odhalení osoby, jež stojí za ním. K tomu však ještě nedošlo a to byl hlídán už několik měsíců. Nepřekvapilo by mě, kdyby právě tento únos byl novým výnosným podnikem jeho tajného společníka. Pokud v tom nemá prsty sám, mohl by něco vědět.

Senátorovi jsme doporučily, aby se v případě dalšího únoscova kontaktu snažil získat pro nás čas, ale zároveň ho nechal věřit, že se připravuje na složení výkupného. Pokud se s ním do konce týdne nespojíme, ať požadovaný obnos zaplatí.

Nastal čas dát se na cestu.

*  *  *

Postava zahalená v kápi sledovala hologram. "Můj pane, vše probíhá tak, jak jste si přál. Dostala ten úkol."
"Byly nějaké potíže?"
"Nic, co bych nezvládl, pane."
V hlase zahalené postavy zazněla spokojenost. "Dobrá, pokračujte podle plánu a odměna vás nemine." Hologram zmizel. Postava se obrátila.
"Dívej se a uč se, můj učedníku."

Seznam příběhů Další >>>