Život přepravcův - Prasknutí Perly

Autor: AckbarPostava staršího imperiálního důstojníka padla k zemi. Major Dirdlen nejevil žádné známky života. Zatímco dva stormtroopeři odklízeli jeho tělo, přešel vysoký muž v černém brnění k dalšímu důstojníkovi, v tuto chvíli žijícímu. Temný, chrčivý hlas se rozezněl celou místností.
„Majore Aspisene.“
„Ano, můj pane?“ promluvil nepříliš jistým hlasem tázaný.
„Máte registrační údaje té lodi?“
„Ano, můj pane. Pearl Star, kapitán Vendor Zhak. Podle údajů byl již jednou podroben výslechu na palubě Devastatoru majorem Dirdlenem.
„Ach, ano. Na toho muže si pamatuji. Chci tu loď! A toho muže taky, živého! Odchod!“
Major Aspisen zasalutoval, otočil se a odešel z malé místnosti.
Další muž padl k zemi zasažen červeným výbojem z děla. Mladý muž v oranžovém obleku zmizel v útrobách nákladní lodi.
„Za ním!“ zavelel jeden ze stormtrooperů s insigniemi poručíka. „Lord Vader jasně rozkázal, že musí být zajat!“
Četa se rychlými kroky blížila k lodi, když se rampa zasunula a loď se začala vznášet. Vojáci ještě párkrát vystřelili do trysek, ale věděli, že je pozdě. Tohle bude nebohého poručíka stát draho.
Jak mu teď chyběl ten plyn. Ten tuctový přepravce, Phak či Zhak, ho zklamal. A zdá se, že Tyber Zann si plyn nechal pro sebe, ale všechny stopy vedly na něj. A teď byl princ Xizor pod útokem těch směšných rebelů. Věděl, že vyhraje, nikdo se mu již neodváží postavit, nebo ano?
„Výsosti,“ promluvil náhle s hrůzou hlase velitel obrany, „útočí na nás Imperiální loďstvo!“
Xizor si náhle uvědomil svůj hořký konec. Imperiální flotila znamenala jeho největšího nepřítele. Znamenala Vadera…

*****

Pearl Star byla zakotvena v docích v Coronet City. Vendor Zhak se opět ubytoval v hotelu Drexton. Chodil sem a tam po svém pokoji a přemýšlel o událostech několika posledních měsíců. Fiasko na Bespinu mu znepřátelilo Impérium i Xizora, nic, co by někdy zamýšlel. Do místnosti náhle vtrhl Tarek Seja, jeho pilot.
„Šéfe, zajímavý zprávy,“ vyhrkl. „Zdá se, že Vader vodkrouhl Xizora, takže jeden problém je z krku!“
V tu chvíli se ozvalo zabušení na dveře. „Otevřete, ve jménu Impéria, okamžitě otevřete!“
Zhak i Tarek zbledli, oba ihned pochopili situaci. Tarek rychle otevřel přihrádku, vytáhl dva blastery a jeden hodil překvapenému Zhakovi.
„Co to?“
„Pro případ nouze, šéfe, dal sem to sem před tejdnem.“
Rozhovor byl násilně ukončen výbuchem, který zcela zničil dveře a ozvaly se výstřely. Oba dva rychle palbu opětovali a po pěti minutách byl konec. Stormtroopeři buď všichni umřeli, nebo se stáhli.
„Výborně, Tareku, zvládli jsme to!“ zajásal Zhak. Ale odpověď nebyla žádná.
„Tareku?“ Opět nic. Zhak se naklonil za sedačku, u které byl předtím Tarek schovaný a spatřil zde starého, zakrváceného muže, posetého mnoha spáleninami po výstřelech blasterů.
„Tareku,“ promluvil znovu Zhak, zatímco se mu v očích zableskly slzy…

*****

Major Aspisen nebyl příliš nadšený ze své mise. Corellia nebyla příliš proimperiální planeta a místní mu to dávali dosti najevo. Ale měl svůj úkol a ten musel splnit, nejlépe co nejdříve. Díky několika špehům měl již polohu svého cíle, ale vyslaná četa se stále nevracela.
„Jaký můžou mít problém s jedním člověkem?“ pomyslel si. Byl netpělivý a cítil se velmi nesvůj, ale nevěděl proč. Mohl za to Vaderův šibeniční termín? Nebo to byla jen ta nevraživost Corelliánců? Nakonec zavelel své jednotce a vydal se směrem k bytu svého cíle.

„Nastavte si zbraně na omračování,“ rozkázal Aspisen a vyšel se svou jednotkou z výtahu hotelu Drexton. To co spatřil, nebylo zrovna potěšující. Celá chodba byla zakouřená a u jedněch dveří (Byly tam vůbec nějaké dveře?) byly stopy po výbuchu. Jednotka k nim došla a spatřila hrůzný výjev: celá četa stormtrooperů, které sem Aspisen poslal, ležela postřílená na zemi a z místnosti se valil kouř.

„Tareku,“ promluvil nějaký muž, který se krčil u zničeného křesla. Major Aspisen vytáhl svůj blaster, ukázal na postavu a spolu s vojáky na něj zamířil svou zbraní.
„Ve jménu Impéria, vstaňte a dejte ruce nad hlavu!“ rozkázal Aspisen.
Muž se pomalu zvedl a otočil se.
„Další vojáci?“ řekl posmutnělým hlasem, ale nevykazoval žádné známky odporu.
„Jste Vendor Zhak, majitel lodi Pearl Star?“

*****

Místnost byla tak temná, že by klidně mohla soupeřit s bezhvězdnou nocí. Náhle však alabastrovou temnotu narušila ostrá záře oslepujícího reflektoru, který zanechal pomalu mizející stopu na sítnicích nebožáka sedícícího proti dveřím. Právě tím byl Vendor Zhak, zatímco proti němu bezpečně ukryt v temnotě seděl major Aspisen. Jeho přítomnost prozrazoval pouze přerušený obrys bezpečnostního osvětlení dveří, před nimiž se nacházel.. Ani jeden z nich nevěděl, proč je zrovna tady, ale jen ten druhý věděl, kde vlastně je. A ani jeden z nich neměl tušení, že v tajné pozorovací místnosti stála mohutná postava Lorda Vadera a pozorovala veškeré dění.
„Takže znova, proč jste začal střílet na vojáky Impéria?“ otázal se unaveně major Aspisen.
„Už jsem vám to říkal nejmíň stokrát, majore. Vytáhli svoje pušky a ohrožovali mě.“
„A já už vám nejméně stokrát říkal, pane Zhaku, že dohlížitel Gaspoo nám tvrdil něco jiného. Ale tohle zdá se nemá cenu. Takže ještě jeden, poslední pokus. Proč jste se bránil zatčení?“
„Já se nebránil. Střílel jen můj zaměstnanec Seja.“
„A sám jste viděl, jak dopadl. A proč jste měl u sebe blaster?“
„Hodil mi ho, nemohl jsem nic dělat.“
„Podle technických záznamů se střílelo i z toho vašeho!“
„Vaše záznamy se musejí…“
Další slova byla umlčena pípáním komlinku.
„Ano, lorde Vadere?“ odpověděl do něj Aspisen. „Ano, rozumím, hned tam budu.“
Major vstal ze židle, otevřel dveře a prohodil k Zhakovi poslední větu. „Máte štěstí, zdá se, že je zde nějaká neodkladná záležitost.“ S tím odešel, zatímco dva stormtroopeři odvedli Zhaka do jeho cely.

*****

„Byl ozbrojen pouze tímto,“ řekl major Aspisen a podal lordu Vaderovi tubus, který se dosti podobal smrtící zbrani Vaderově. Vader si ho vzal a podíval se na mladého, blonďatého rebela, který se Impériu vzdal.
„Dobrá práce. Nechte nás. Zvětšete rozsah pátrání a přiveďte mi jeho přátele!“
„Ano, můj pane.“
Vader vedl zajatce tunelem do výtahu vedoucímu na plošinu k raketoplánu, zatímco Aspisen se spolu se dvěma stormtroopery vrátil do chodícího tanku AT-AT.
„Proč mu na tom rebelovi tak záleží?“ pomyslel si. Kolos se pomalu vydal pryč od plošiny a Aspisen sledoval, jak Vaderův raketoplán stoupá vzhůru.

*****

Zhak neměl ani tušení, kde je. Ale ať to bylo cokoliv, bylo to dost nepohodlné. Jeho cela byla neuvěřitelně malá, jen stěží se tam vešla postel a základní hygienické zázemí. Přede dveřmi neustále hlídal jeden voják, ale od předvčerejška se s ním nikdo nebavil. Netušil, co se děje, ale na celé základně, tedy myslel si, že je to základna, byla patrně bojová pohotovost. Byla to divná základna, nikde nebyla žádná okna, žádná známka venkovního světa. Byla studená a Zhak měl pocit, jako by jí řídila nenávist, jakási zlá vůle, kterou nedokázal popsat.

*****

„Nikdy!“ prohlásil Luke Skywalker hrdě. „Nikdy se nepoddám Temné straně. Neuspěl jste, Vaše výsosti. Jsem Jedi, stejně jako byl můj otec.“
Císař jen málokdy pocítil takový vzdor. A takový vztek. Nenáviděl sebe, protože ten mladý hlupák měl pravdu, neuspěl. Nenáviděl Vadera, protože to on stvořil tento problém. A nenáviděl toho drzého chlapce, kterého již brzy naučí dobrému chování.
„Budiž, Jedi.“

*****

Dveře cely se náhle otevřely a Zhak nadskočil. Stál tam major Aspisen, značně udýchaný a se strachem v obličeji.
„Pojďte sem, rychle!“ vyhrkl na Zhaka. „Nový rozkaz od lorda Vadera. Musím vás odtud okamžitě dostat!“
„Ale… proč? A odkud? Kde vůbec jsem?“
„Není čas na otázky, Zhaku, tahle stanice za chvíli vybuchne, jak se zdá. A Vader s vámi ještě neskončil.“
Tak stanice, proto tu nebyla okna. Ale to pořád nevysvětlovalo, kde vlastně je a už vůbec ne, kam ho chce Aspisen odvést. Ale přemlouvat se nenechal. Aspisen ho rychle vytáhl na chodbu věznice, kde již nestál jediný stormtrooper. Doběhli do výtahu a Aspisen zmáčkl nějaké tlačítko, u kterého spatřil část nápisu „NGÁR 98/“. Odhadl, že je to hangár a podle počtu tlačítek odvodil, že tahle stanice musí být obrovská. Po chvíli již byli na patře s jedním z mnoha hangárů. V jednom z hangárů spatřil correlianský transportér typu YT-2400. Jeho loď, Pearl Star. Ve zlomku vteřiny na ní spadly trosky z bortícího se stropu. Zhak viděl jen výbuch, který ihned zmizel. Vesmírný koráb už tam nebyl. Popadla ho úzkost, zastavil se, chtěl k troskám, ale Aspisen ho chytl za ruku a odtáhl do jiného hangáru.

*****

„To je ten mladý rebel z Endoru,“ pomyslel si Aspisen, když spatřil mladého muže klečícího u raketoplánu. Ale u čeho to klečel? Vypadalo to téměř jako… Ale ne, to musel být omyl. A přesto měl pocit, jako by tam na chvíli spatřil tělo lorda Vadera. Stále za sebou táhl toho pomatence, byl unavený a tak se nesměl divit, že vidí nesmysly. Doběhli k jednomu z pár ještě neobsazených raketoplánů a spolu s mnoha dalšími důstojníky se nahrnuli dovnitř. Loď vyletěla z hangáru a těsně jí následoval i raketoplán, u kterého byl před tím ten rebel.

*****

„Moje loď, moje ubohá loď. Nejdřív Tarek, teď má malá Hvězda, vše je pryč.“ Podobné myšlenky se Zhakovi honili hlavou od té chvíle, kdy spatřil výbuch své milované Perly. Teď seděl namačkaný v raketoplánu, který spěšně opouštěl stanici. A konečně ji spatřil. Obrovská koule s vykrojenou částí vznášející se nad malým měsícem. Ihned mu došlo, co vidí, novou Hvězdu smrti. A kolem ní zuřila obrovská bitva. Další z bitev té nesmyslné války. Loď se náhle zakymácela, jak jí projela tlaková vlna. Hvězda smrti se proměnila v kouli ohně, dýmu a trosek. Impérium zažilo drtivou porážku. A Vendor Zhak na tom nebyl o moc lépe.Seznam příběhů Konec