Míra soudnosti

Autor: AdamsithProlog


Já zhola nevěděla, co vlastně stalo se. Já ani nerozkoukat se a tudle já být velká generála. Taková generála, to být vždy čest. Má matka radost by z toho určitě měla. Ale já nechtěla být generála. U všech bouchajdů, já vždycky nechtít průšviha. Ale poslední dobou lepilo se to na mě. Moc fuj.

Jasnačka, to Nass teďka vtipkovat. Žádná vážnost tady. Nebo přeci? Ale ne… cože? Ani už běží z kopce tuhle. Cože, příprava na bitvu? To omyl. Já musela to říct kápovi. Ne, ne… nic nemusela. Vždyť, vždyť já vždycky chtěla dosáhnout toho. Nebýt lempl, co něco kazí. A mít kamarád. Vlastně kamarád už já mám! Qui-Gon. Moc hodný to kamarád. On furt dělat vžuum a vhaam, ale jinak on dobrý.

Byť jeho nejlepší kamarád já nebýt. On ještě kamarádí s Obim. Prý jsou Jediové. No, věřila by tomu nějaká gungan někdy? Nějaká Síla, to v to já nikdy nevěřila, teda teďka už já ano. Jak Qui-Gon odehnal mechaňáky, to velice působivé být.

Ha… já na pole bitvy jít teďka… snad já nic nepokazit.


Kapitola 1.


„Můj nejctěnější Nassi! My všichni si uvědomovat, že Jar-Jar být blbec jak bublina!“ rozkřikl se zástupce Teers. „Vy nemluvit se mnou takhlenc. Jar-Jar gungany a Naboo sjednotil! On národní hrdina náš.“ Ohradil se rozhodným způsobem Boss Nass a pohladil se po břichu. Bylo zrovna po oslavách o osvobození Naboo a neměl zrovna na politiku náladu.

Teers se ale nenechal odbýt: „Ano, jeho úloha prokazatelná být při sjednocení, ale jeho schopnosti jsou značně rozporuplné!“

Nakonec se Teerse rozhodl podpořit i zástupce Been: „Pane, on v bitvě prý dobře bojovat, ale jako zástupce mít ho tady při zasedání, to těžké rozhodnutí! Já nechal bych na zítra todlenc!“

„Dobrá tedy. My nechat na zítra toto!“ ukončil sezení Nass, který byl touto myšlenkou rozhodně potěšen.

* * *

Teers se o mnoho později plížil spletitým systémem Otoh Gunga. Temné hlubiny, jejichž okolí bylo plné rybiček a tvorů, na něj tentokrát dělaly jiný dojem než obvykle. Jeho srdce a mozek se naplnily černými obavami a Teers se ještě více krčil. Byl převlečen. Ale dostatečně? Co, když ho poznají.

Kráčel tedy ještě opatrněji. Volil každý krok a našlapoval tak opatrně, jak to jen šlo. Ale nic nelegálního nedělá. Nebo snad ano? Jde mu o celá pokolení. Ba o celý národ.

Teersův pohled se zastavil na gunganovi v tmavém oblečení, který postával nepřítomně poblíž ovladače jedné z bublin. Teers si třikrát promnul ruce. Druhý gungan si také třikrát promnul ruce. Výborně, pomyslel si Teers. Je to on.

„Teersi dělat vy teď!“ špitla postava a mávla neohrabaně rukou směrem k sobě.

„Ano,“zašeptal odpověď.

„Tudy!“ pokynula postava k jedné bublině, přičemž ještě pohledem zkontrolovala okolí. Teers tedy vešel. Byla to soukromá cloněná bublina, velmi luxusně vybavená. Sedělo v ní několik méně známých poradců, ale také mimo jiné zástupce Been s kapitánem Tarpasem.

Začal Tarpas: „Vážená přátel! My nesejít se zde, aby pikle kuly proti Boss Nass, my zde sejít se, abychom si ujasnili něco! Boss Nass, byť jasnozřivost nekonečná být jeho, zaměřil se nyní příliš na styky s Naboo.“odmlčel se na chvíli, ale potom hned pokračoval: „To nikdo šéfovi nemá za zlé, Naboo být moc fajn, ale šéf chtít udělat jedna nepřípustná věc – pustit generála Jar-Jar do zasedání!“

Jeden z nižších poradců podotkl: „Ale co my dělat s tím? Generál Jar-Jar teď mezi lidem oblíben je! On funkci vysokou dostat musí, i když jeho zásluhy nebýt tak velká, jak se myslí!“

Teers si podupl nohou a pak, po chvilce ticha, pronesl: „Já s poradcem Beenem, vymyslela plán! Jar-Jar funkci musí dostati, ale proč ve městě zrovna? Mohl by do senátu on jít! Královna Naboo nás požádat o zvolení senátora na post. Naboo bude mít zástupce svých ras – Naboo i gungana!“

Been pokynul hlavou a dodal: „To nabídka fér je, oba národy na dění na planetě mít vliv budou! Ale Naboo chytří jsou a hlupáka nezvolí oni na křeslo, takže hlupáka dosadit my!“

V místnosti zavládl tichý šum. Všichni začali potichu probírat danou možnost. Nakonec se první odvážlivci rozhodli dát souhlas kýváním hlavy. Postupně již kývali všichni.

Been ještě sám sebe ujistil: „Senát nebýt důležitá instituce, to my všichni vědět - my gungani však vystačit s Naboo a dalšíma gungani. Galaxie není starost naše!“

* * *

Boss Nass se cítil nesvůj. Jeho poradci se nikdy tak razantně nestavěli na stranu Jar-Jara. Co se stalo? Nakonec promluvil: „Dobrá tedy. Vy mít pravda – Jar-Jar hrdina náš být a tudíž naše lid reprezentovat on by měl! My do senátu poslat ho! Naboo zpráva mě doručit – oni senátorkou zvolit královna Amidala. To dobré tedy je – oni přátelé velicí být!“


Kapitola 2.


Ojta krojta, todlenc já zhola nechápala. Samá hvězda tady, tolika místa všady a já muset dělat senátor. Och, senátor! To já nikdy nesnít, že já dotáhnout to daleko tak. Kdo řekl by to do mě? Vlastně divit se já, že i skrz průšvihy v bitva já stále možnost senáťákem být, hm… Tak. Já nesměla zklamat, hlavně senátorka Amidala naděje velké ve mně vkládala. Ona ale už jiná než dříve. Ne tak veselá. Ale s etiketa pomáhala ona dobře moc… taková etiketa… chmmm, stejně já furt nepochopit proč ta vidlička… rukou všechno chytím líp.

Včera na mě Panaka moc naštvaný být. Já domnívat se, že to zase začínalo. Chvilka klid a todlenc zase průšvihy začínat. Copak já mohla vědět, že kulička s tečkou nebýt na hraní? On je říci: „Termál, sakra, podej mi to Jar-Jare.“ Ani mě nevysvětlit o co tu kráčelo. A já se radši neptat. Když teďka já senáťák, já nesmět před veřejnost jako blbec vypadat… teda snad senátorka Amidla toleranci mít pro mě… a ta nová slova… jak to být? Eneglertický štítový genátor? Myslím… no času do první zasedání dost.

Kancléř Palpy se tehdy na mě taky hezky koukat… toho já zklamat nesměla… vůbec já tedy.

* * *

Uf… vedro mě teda být, to já přiznala… hm… tak takto přesně senát vypadat. Oh… to mnohem větší být než Otoh Gunga. Mnohem. Já na to dlouho se připravovat, snad to teďka já nepokazit.

„Tudy senátore!“ pokynul mě jeden z našich pomocníků.

„Děkuji,“ eh… on mě řekl senátore!!!

My všichni vstoupit do naší polokule, tam my zasedat budeme. Hm… snad se moc netřepu. Já hodně dlouhý výcvik na to prodělala. Snad to být k něco.

„Senátore Binksi? Snad nejste nervózní?“ usmála se na mě senátorka Amidala.

„Ne… já být jen velmi potěšena ze situace, že já mohla reprezentovat Naboo takto!“

„Kancléř Palpatine nás představí senátu, tak ať tě to nezaskočí!“

„Já připravena být!“

„To je dobře…“

V tom se ta plošina odpoutat my všichni najednou letět směrem ke kancléř. Pak my dělat vžum do kruhu a Palpy o nás začít mluvit.

„Vážení delegáti, je mi jako kancléři ctí představit vám dva nové senátory, kteří reprezentují, nyní už svobodnou planetu, Naboo!“

Místností teďka zavládla šum. Já teda nechápala proč, ale senátorka mi později vysvětlit, že nebýt obvyklá, aby kancléř nová senátora představoval. To nikdy nikdo nedělat.

„Abych pokračoval – Naboo je důkazem toho, že tato republika bude zachována! Sám jsme ve svém úřadu krátce, ale myslím, že tato republika opět bude mířit od korupce k blahodárnému rozkvětu a jednotě, která nebude muset být udržována vojensky, ale DOMLUVOU!“

Já toho na větev byla – většina senátu jásat začla! Pak se probíraly jakési věci ohledně rasových stále trvajících problémičcích s některou rasami. Tak to nedopadnout zase tak špatně!

* * *

Senátor Binks odcházel jako poslední a navíc měl jet jiným transportem než senátorka Amidala, která musela ještě hovořit přes holonet s královnou na Naboo ohledně dalších postupů. Jar-Jar jednání jak s královnou, tak s Nasem čekalo až za týden.

Takže teďka lehce bezcílně procházel budovu senátu a podivoval se nad vším možným od světel počínaje, sochami konče. Dosti ho ta budova okouzlila. Bylo tu mnoho ras a zástupců, spousta droidů či tvorů někam spěchala. Najednou mu někdo opatrně poklepal na rameno.

„Fujky… vy mě ale vystrašila!“ vyjekl Jar-Jar při pohledu na prapodivného protokolárního droida.

„Můj pán, kancléř Palpatine, by s vámi rád mluvil!“

„Tak vy odvést mě za ním!“

„Jak si přejete…“

* * *

Další ovečka na „porážku“, pomyslel jsme si… ano… ale čím více jich bude, tím lépe pro mé plány. Binks je prosťáček a nízký tvor, ani to není člověk. Rozhodně ho ale nesmím ovlivnit Sílou. Jedi by to mohl vycítit.

Otevřely se dveře a do místnosti vešel senátor Binks. Byl nervózní, poznal by to každý, i ten nejubožejší padawan.

Kancléř se usmál a zvolal: „Senátore Binksi, já jsme tak rád, že vás opět vidím!“

„Eh,... já moc rád, že já viděla vás pane!“

Takže už to není pouhý křovák, má základy a trapně „dobromyslné“ srdce. Mohl by být za pár let nebezpečný, ale nebude… tento ne.

„Posaďte se!“

„Vedle kancléře – to čest pro mě veliká být!“

Kancléř se dobromyslně usmál a lehce nadhodil: „Jak se vám váš úřad líbí, první oficiální den…“

„To nádherná pocit! Já věřila, že já udělat někdy veliká dobro pro republika!“

„Nechci zklamat vaše senátorské nadšení, ale…“ Palpatin se odmlčel a nejistě se rozhlédl: „Víte… málokterý senátor opravdu udělá „díru do galaxie“. Navíc uvědomte si, že budete po boku velice schopné, ne-li nejlepší senátorky – Amidaly. Těžko se budete vedle ní prosazovat.“

Jar-Jar se zamračil: „To mě nelíbit se, já nikdy senátorce do práce nepolezu, já pouze zástupce, já konat dobro budu , až někdo vyzvala mě.“

Zatraceně … je už příliš přesvědčený, co bude dělat… někdo ho musel cvičit, naštěstí s tím si mohu poradit.

„Ale to je veliký omyl, senátore! Vy jste mě špatně pochopil.“

„Uhm?“

„Já jsem neříkal, aby jste se senátorkou soupeřil, já jsme jen podotýkal, že málokterý senátor dostane šanci udělat toho tolik, co třeba senátorka Amidala!“

„Ach ták… já už teďka rozuměla vám. Můžu já mít dotaz?“

„Ano.“

„Proč vy pozvala si mě sem, pane?“

„Milý senátore,“ začal kancléř a pro umocnění řeči pro jistotu vstal: „víte, stále cítím ke svému národu na Naboo veliké sympatie a rád bych, aby tato planeta již nikdy nezažila problémy, maximálně svoje vlastní, interní. Senátorka Amidala má samozřejmě veliké zkušenosti, ale promiňte… vy ještě tolik zkušeností nemáte.“

„Zkušenost zážitkům jest rovna jako gungan člověku.“

To snad ne! On cituje starodávnou poezii Naboo. Zkušenost je rovna zážitkům jako je roven gungan člověku. Ano, starodávná poezie z dob těch, kteří chtěli Naboo sjednotit už dříve – taky jsme to četl…

„Je vidět, že jste sečtělý…“

„Ehm…“

„Ale s těmi zážitky je to pravda… teorie je krásná věc, ale praxe je ještě lepší! Já bych vám prostě předal pár tipů a podnětů do začátků.“

„To já být vám moc vděčná pane!“

„Není zač senátore, dobré senátory nevyvážíte snad ničím!“ pozvedl obočí Palpatin.

* * *

Ten samý dne večer senátor Binks seděl na balkóně a četl další tučný svazek z historie galaxie. Ano, musí dohnat všechno, co již například senátorka Amidala, či kancléř dávno mají za sebou.

Já dáti na rady kacléře. Ono být lepší, když nikdo nevědět, že mě kancléř jako kamarád národa dávala rady pro moje profese… ještě někdo pomyslet si, že ovlivňovat on mě…

Jar-Jar si loknul trochu SithBULLu, který mu postával na stolečku a zavřel knihu. Čte čím dál rychleji a čím dál tím více si pamatuje. Vzal si věci… nechtěl služebníky, nebyl na ně zvyklý a ani si zvykat nechtěl. Ještě nic nedokázal.

Taková senátorka Amidala, ta dokázat už mnoho, ona Naboo zachránila, ona směla mít služebná. Já zatím skromně k veliká cíl půjdu.

Jar-Jar se převlékl do nočního úboru a oznámil ochrance, že hodlá jít spát. Senátorka podle všeho ještě mluvila s královnou. No, zítra budou mít co řešit.

„Tak to být dobré… kancléř Palpatin mít asi pravdu… Trvat bude to než já udělala něco opravdu dobrého – možná deset, možná patnáct let. Senátorka s moje malá pomoc pak proslavit Naboo a my se tam všichni se mít moc dobře, byť mi pouze na Okraji být… já těšit, až konečně neudělala průšviha… já se těšila, až všichni řekla: ,Senátor Binks, vy udělal velmi dobrá věc!‘ To bude krása!“

* * *

Kancléř Palpatin zrovna dokončil práce pro svůj zítřejší projev a přemýšlel o dnešku.

Jak jsou na Naboo naivní, že zvolili takové blázna a ubožáka jako senátora. Vždyť to ani není možné… tam musela někomu chybět pořádná MÍRA SOUDNOSTI, ale tím lépe pro můj řád…


Ty, jenž lehkomyslně volil jsi,
Zkázu přineseš domů,
Ty, jenž jako blázen jsi začal,
Změnu přineseš nám všem!

Nemá cenu se bránit,
Temno ovládá i nebe,
Možná se cítíš svobodný,
Však věz, že ovládlo i tebe!

Snažíš se, galaxii dobro dát,
Nedaří se to, nedaří?
Korupce v senátu roste víc!
Z první pohledu není to znát?

Však deset let na to možnosti máš,
Využít se je nezdráháš?
Příležitost se proslavit!
Armádu klonů postavit…

Kancléř se jeví jiný snad,
Války klonů už začaly!
Palpatin, Binski, ten tě má rád!
Separatisté povstali!

Vděční ti všichni za to jsou!
Někteří krvácí od zlosti!
Naposledy se nadechni -
Však kdo ztratil míru soudnosti?
Seznam příběhů Konec