Zpověď

Autor: Johnak Wheeliak
Prolog

Mistr Ash Koor kráčel mlčky dlouhou chodbou. Kromě občasného strážce nikoho nepotkal a ty, které potkal, vnímal jen jaksi okrajově. Když ho někdo pozdravil, pouze mechanicky kývl na pozdrav a pokračoval dál.
Chodba byla měkce osvětlená a její holé stěny ocelově šedé barvy přesně vystihovaly Ashovu náladu.
Byl na vězeňské kolonii na Grenaru VI už dva dny a ještě se neodvážil si s ním promluvit. Když přišla na akademii Jedi žádost od velitele kolonie, aby se sem dostavil k výslechu vězně číslo 43672, myslel si, že se tomu dokáže postavit. Ale po příletu sem z něj veškerá ta jistota opadla a musel se nejdřív duševně připravit na konfrontaci, která ho čekala. Ten muž se podílel na vyhlazení celého řádu Jedi. Byl jedním z důstojníku podřízených přímo lordu Vaderovi. Pomáhal plánovat akce proti skrývajícím se rytířům a následně se podílel na jejich likvidaci. A pro Ashe byl nejhorší ze všeho fakt, že ten muž osobně zabil Dashu O-Garu, jeden čas jeho učednici a dlouholetou přítelkyni. Při pomyšlení, že s ním bude muset mluvit – a co hůř, mluvit s ním o tomhle všem! – se Ashovi dělalo zle.
Zhluboka se nadechl. Ale ten muž toho ví hodně o Jediských čistkách. Nová republika nemá zdaleka všechny informace o jednotlivých Jediích. Neví se, kdy zemřeli, za jakých okolností, nebo jestli vůbec zemřeli. Některým rytířům Jedi se podařilo ukrýt a přežít Čistky – Obi-Wan Kenobi, Yoda, Ylenic It’kla, Qu Rahn... – a Luke Skywalker se domnívá, že by někde v galaxii mohli být ukryti další.
To je jeden z důvodů, přesvědčoval sám sebe Ash, proč stojí za to sem jít. A další důvod byl ten, že o Čistkách se toho stále moc neví. Palpatine a jeho pohlaváři věděli, proč to tajit. Výslech muže, kvůli kterému sem Ash přiletěl, by mohl napomoci zjistit další podrobnosti o tomto smutném období galaktické historie.
A pomoct zajistit, aby se něco podobného už nikdy neopakovalo!
Došel až ke dveřím označeným jako Výslechová místnost 10.
„Jsem mistr Jedi Ash Koor, přišel jsem vyslechnout vězně,“ řekl strážnému. Ten pouze přikývl a otevřel dveře.
V předsíni na něj už čekal asi třicetiletý muž v uniformě. Ash si vybavil, že se mu představoval jako kapitán Sandon z NRI.
„Mistře Koore,“ pozdravil ho. „Jsem rád, že jste konečně dorazil. Jste připraven?“
Ash zavrtěl hlavou. „Obávám se, že na tohle nebudu nikdy úplně připraven, kapitáne. Už je tady?“
„Ano, pane, čeká vedle ve vyslýchačce.“
„Řekl něco nového?“
Sandon se ušklíbl. „Ten? Ne. Četl jste záznamy z mých výslechů?“
Ash přikývl.
„Tak víte, že nám odmítl cokoliv říct. Tedy, abych byl přesný, odmítl nám cokoliv říct o Čistkách. O své službě u admirála Slavika i o svém předchozím působení jako velitel imperiální posádky na Tethu a Sibornalu nám toho řekl docela dost. Ale o Čistkách s námi odmítl mluvit. Prý o tom hodlá mluvit jen s vámi.“
„Ano, velitel věznice mi to už naznačoval, když mě sem zavolal,“ řekl Ash.
„A tušíte proč chce mluvit jen s vámi?“ zeptal se Sandon.
„Já ho na Aise zajal,“ Ash si olízl rty. „Porazil jsem jeho vojáky. Asi si mě váží jako protivníka,“ jeho výraz ztvrdl. „Nebo mu možná připomínám ,staré zlaté časy‘.“
„Nezapomeňte, že ten chlap strávil likvidováním rytířů Jedi víc než patnáct let,“ upozornil ho Sandon. „Možná bych mu měl nechat nasadit pouta, pro případ, že by se neovládl a chtěl se na vás vrhnout.“
Ash se pousmál. „Myslím, že to nebude nutné, kapitáne. V pevnosti Altsor na Aise se zdálo, že se umí ovládat.“ A navíc, i přes jeho elitní výcvik, představa, že se stařec jako on pouští holýma rukama do někoho jako je Ash působila vskutku směšně.
Ale bude to asi poslední věc, která mu dnes bude připadat směšná.
Ash se nadechl a kývl na Sandona. „Můžeme jít, kapitáne.“
Sandon přikývl. Otevřel dveře a společně vstoupili do vyslýchačky.
Generál Morzag seděl za stolem naproti dveřím. Tmavozelený vězeňský mundúr na něm působil poněkud nepatřičně, ale z jeho tváře a postoje vyzařoval tentýž klid a rozvaha, jako před několika měsíci na Aise.
Jakmile Ashe spatřil, jeho obličej se rozzářil. „Mistře Koore, vítejte!“
„Generále Morzagu,“ řekl Ash chladně a spolu s kapitánem Sandonem se posadili naproti němu.
„Omlouvám se, že jsem vás sem vytáhl,“ řekl Morzag. „Ale myslel jsem, že asi budete chtít o Čistkách něco vědět, že? A nerad bych o tom mluvil s nějakým novopečeným bažantem.“
„Jste dost sebejistý, když uvážíme vaši situaci,“ zavrčel Sandon.
Morzag pokrčil rameny. „Až budete tak starý jako já, už vás takovéhle věci nebudou zajímat. Mám dostat doživotí nebo trest smrti? Není to jedno? Stejně jsem už v podstatě na konci života.“
„Co přejít k věci?“ zeptal se Ash.
Morzag přikývl. „Ano, chápu, že se v mé přítomnosti necítíte dobře, mistře Koore. To je pochopitelné. Ale myslel jsem, že pokud mám o svých zkušenostech z Čistek někomu říct, měl byste to být vy.“
„Chcete ulevit svému svědomí?“ nadhodil Sandon.
Morzag pokrčil rameny. „Říkejte si tomu jak chcete. Nejsem nijak pyšný na to co jsem udělal, ale ani toho nelituji. Nehodlám se tu před vámi kát. Jediné, co vám mohu nabídnout, mistře Koore, je, že budu mluvit. Jste vy ochoten poslouchat?“
Ash přikývl.
„Dobrá, tak co kdybychom poslali tady juniora pryč a pustili se do toho?“
Kapitán Sandon už otevíral pusu k odpovědi...
„U výslechu musí být přítomni alespoň dva vyšetřovatelé,“ řekl Ash. „To přece víte.“
„Jistě, já jen chtěl mládence ušetřit.“
„O mě se nebojte, generále,“ zasyčel Sandon.
Ash si sáhl pod plášť a vytáhl datakartu. „Můžeme tedy začít? Pokud byste něco potřeboval...“
„Láhev corellianské whisky a zeltronská konkubína by mě určitě potěšily,“ Morzag se zasmál a usrkl trošku z hrnku, který měl na stole. „Ale za daných okolností si vystačím s minerálkou.“
„Dobrá,“ Ash dal vložil datakartu do datapadu, který mu Sandon podal. „Novorepubliková zpravodajská služba prostudovala archivy na Coruscantu a Obroa-Skai a získala pro mě všechny informace o rytířích Jedi, které tam byly k nalezení. Bohužel císař Palpatine a jeho pohlaváři záznamy o Jediských čistkách pečlivě tajili. Imperiální velitelé většinu zničili, když evakuovali Coruscant. Další kopie záznamů byla zřejmě v Palpatinově základně na Byssu a pravděpodobně byla zničena i s celou planetou.“
„A já vám tedy mám říct, co o tom vím já?“ zeptal se Morzag s úsměvem.
Ash mu podal datapad. „Pospojováním různých střípků informací od zajatých důstojníků, očitých svědků a ze záznamů ze zajatých základen Ubiktorátu a různých osobních archivů některých moffů byli agenti NRI schopni zjistit osud spousty rytířů Jedi, kteří přežili Klonové války. Ale nejspíš nikdy nebudeme vědět o všech.“ Ukázal na datapad. „Tady jsou jména Jediů, o kterých nemáme příliš informací. U většiny máme potvrzeno, že se dožili konce Klonových válek, ale nic víc. Občas se objevily zprávy, že byli spatřeni na té či oné planetě během prvních let Palpatinovy vlády, ale většinou jde asi jen o fámy. Mohl byste si ta jména přečíst a říct nám všechno, co víte?“
„Zajisté.“ Morzag od sebe datapad odstrčil. „Ale nechci vám tu jen číst jména. Říkat tu o událostech bez náležitého kontextu nemá smysl. Začnu pěkně od začátku. Tím myslím od úplného začátku.“Seznam příběhů Další >>>