Zóna

Autor: Johnak WheeliakKapitola 8.

Instruktážní místnost na palubě Nebuchadnezzaru byla téměř z poloviny zaplněná. Viceadmirál Ziga se rozhlédl. Bylo tu několik velitelů eskader, rytíři Jedi, Laura Cruise, Killian Darkwater a několik dalších členů Hnutí odporu, kteří začali shromažďovat své lodě tady v Pulvikově rozsedlině.
Ziga si odkašlal: „Náš informátor tvrdí, že zůstávat dále u Slavika je pro něj nebezpečné. Tvrdí, že ho mohou brzy odhalit a chystá se utéct.“
„A my mu máme poskytnout doprovod?“ zeptal se bothanský velitel Gry‘Phon z eskadry Siy‘Omnat.
„Poslal nám koordináty místa setkání,“ pokračoval Ziga. „Máme tam vyslat své lodě a počkat na něj, hodlá přiletět sám v raketoplánu, ze kterého by přesedl na naši loď.“
„Pořád to může být pečlivě vykonstruovaná past,“ podotkla Laura.
„Ta možnost je tu vždycky, ale informace, které nám poskytl, Slavika několikrát dost citelně zranily. Myslím, že to můžeme risknout.“

* * *

Admirál Slavik seděl ve své kajutě a na holografickém displeji před ním se míhaly nejnovější údaje o projektu Humanoid. Byla to impozantní podívaná. Celý vývoj obstarávali droidi řízení Damoklem. Slavik nemohl riskovat, že by se o tom kdokoliv dozvěděl předčasně.
„Jaké číslo máme k dnešnímu dni?“ zeptal se.
„Dvě stě dvacet osm tisíc,“ odpověděl mu chladně počítač Damokles. „Jejich minimální výkon je devadesát osm procent.“
Slavik byl tak nadšen, že se nezmohl na slovo. „Rom by byl pyšný,“ zašeptal nakonec.
Někdo náhle stanul u něj za dveřmi a zazvonil.
„Okamžik,“ řekl Slavik, vypnul holografický displej, odpojil Damokla ze svého terminálu a zvýšil intenzitu světla v místnosti. „Dále.“
Do kajuty vstoupila Oxanna. „Admirále, doufám, že nejdu brzy.“
Slavik zavrtěl hlavou. „Vůbec ne, kapitáne.“ Vstal a začal pomalu si rozepínat košili. „Nějaké nové zprávy?“
„Jen zpráva ze stanice Haven,“ řekla Oxanna a zavřela dveře. „Na okraji systému bylo spatřeno několik plavidel, pravděpodobně malé průzkumné lodě.“
„Nové republice zřejmě jeden průzkum nestačí,“ usmál se Slavik. „To znamená, že ještě neposlali pro posily. Ještě nějaké zprávy?“
„Ne, pane.“
Slavik k ní přistoupil, přitiskl ji k sobě a políbil.
„Výborně.“

* * *

„Laura Cruise a Jedi Lavron se setkají s tím informátorem, prověří ho a pokud nezjistí nic podezřelého, vrátí se s ním zpět sem,“ pokračoval viceadmirál Ziga. „Doprovod jim poskytne eskadra Orca plukovníka Deyena.“
„Odpusťte, viceadmirále,“ řekl zdvořile velitel Gry‘Phon, „ale uvažoval jsem, jestli byste pro tento úkol neměl použít mou eskadru X-wingů. Od chvíle, co jsme přiletěli do Zóny, nám byla svěřována jen hlídková služba.“
„To není nic proti vám nebo vaší eskadře, veliteli,“ ujistil ho Ziga. „Ale plukovník Deyen je veterán s více jak čtrnáctiletou praxí. Vaše eskadra je ve vesmíru sotva půl roku.“
„Ale byla sestavena z těch nejlepších bothanských pilotů,“ trval na svém Gry‘Phon.
„To je možné, ale při této misi jde o hodně a radši bych sázel na osvědčený materiál. Bez urážky, veliteli.“
„Ovšem někteří by si to mohli vyložit tak, že je vám milejší eskadra Orca, protože plukovník Deyen je člověk,“ nadhodil Gry‘phon. „A jeho nejlepší piloti jsou lidé.“
„To je absurdní!“ vyštěkla Laura Cruise.
„Vám se to mluví, vy jste člověk,“ nenechal se odbýt Gry‘Phon. „Vy nemůžete nikdy pochopit, jaké to pro nás bylo za dob Impéria, kde se na vás dívají jako na nižší tvory.“
„Jen klid, veliteli,“ vmísil se do toho kapitál Per‘Tai z doprovodné fregaty Enterprise – rovněž Bothan – a položil mu ruku na rameno. „To stačí.“
Ziga už věděl, že se s tímhle pustil na tenký led. Tohohle se obával už od chvíle, co si pročítal materiály svých nových podřízených. Eskadra Siy‘Omnat byla zformována na počest nejslavnější bothanské pilotky Asyr Sei‘lar a Enterprise byla zase fregata, kterou z Impéria ukradla skupina bothanských agentů. Celou její posádku tvořili Bothani. A všichni byli posláni do Zóny z čistě politických důvodů. Byli příliš cenní, aby byli ztraceni a zároveň by se měli účastnit nějakého významného vítězství, aby mohli říct: „Bothani byli u toho a bojovali výborně.“
Kapitán Drag vstal ze svého sedadla a podíval se na bothanského velitele. „Vy mluvíte, jako byste byli jediní, koho Impérium omezovalo. Jiné druhy pod ním trpěly mnohem více než vy.“ Ukázal na Zigu. „Já nejsem člověk a bojoval jsem s tímhle mužem patnáct let. Je to můj přítel a ujišťuji vás, že není xenofob. Ale z toho jak mluvíte bych spíše soudil, že xenofobní jste vy.“
Gry‘phon se zvedl. „Jak si…“ více už nedořekl, protože ho kapitán Per‘Tai chytil za rameno a vtlačil zpátky do sedadla. „Už toho nechte, veliteli.“
Ziga nechal ticho chvíli viset ve vzduchu a pak řekl: „Myslete si o mě, co chcete. Faktem je, že momentálně jsem váš velící důstojník a mým úkolem je zařídit, abychom splnili úkol s co nejmenšími ztrátami. Z toho důvodu na setkání s naším informátorem vysílám eskadru Orca. Je to jasné?“

* * *

Paul Ruben, letový koordinátor na jedné ze Slavikových palivových platforem, se zavrtěl ve své nepohodlné židli. V letové centrále byl momentálně jediný, jeho kolegové zrovna pomáhali s nějakou rutinní inspekcí, která na stanici probíhala. Paul tu tedy seděl sám a neměl co na práci, na takhle malé stanici moc hustá doprava není. Naštěstí mu za dvacet minut končí služba. Potom bude moct jít do své kajuty a vlézt si do pěkně horké vany.
Při tom pomyšlení se usmál.
V centrále začala náhle blikat rudá světla a ozýval se jekot poplašných sirén. Paul se rychle rozhlédl a v hangáru 2 spatřil raketoplán třídy Lambda, jak se právě vznesl na repulzních motorech a míří ven ze stanice.
Stiskl několik tlačítek a promluvil do komunikátoru: „Raketopláne Lanthan, nemáte povolení ke startu. Vypněte prosím motory a znovu prověřte svůj letový plán.“ Když se mu nedostalo žádné odpovědi a raketoplán rozevřel křídla a letěl v klidu dál, Paul zpanikařil.
„Raketopláne Lanthan, nařizuji vám stát! Okamžitě vypněte motory nebo…“
V hangáru 2 náhle nastala exploze, která rozmetala všechny ostatní lodě na kusy. Paul seskočil ze židle na zem a instinktivně si přikryl obličej. Jeden ze žhavých úlomků proletěl oknem a zasáhl počítačovou konzoli na druhém konci místnosti.
Paulovi chvíli trvalo, než se vzpamatoval. S jistou námahou natáhl třesoucí se ruku k nejbližšímu počítačovému terminálu a spustil všeobecný poplach.

* * *

V hangáru Nebuchadnezzaru prováděli technici poslední předstartovní kontroly stíhačů, zatímco jejich piloti pomalu nastupovali do kokpitů. Mezi tuctem X-wingů vyčnívala Lavronova Alice poněkud jako černá ovce. Byla vybrána jako „diplomatické“ plavidlo pro tuto misi. Rozhodovalo se – respektive Matt Lavron a Laura Cruise rozhodovali – jestli použít Alici, nebo Flare. Flare sice vydrží nesrovnatelně víc, ale Alice je naproti tomu mnohem rychlejší a obratnější a má dokonalejší obranné systémy, i když neuveze velké množství torpéd. Flare navíc nebyla po poslední misi ještě zcela opravena.
Trish a Keelen v hangáru rychle obhlédli situaci a zamířili ke svým strojům. Trish mrkla na svého společníka a musela se usmát. Oranžová pilotní kombinéza s jeho světle modrou pletí příliš neladila.
„Co je?“ zeptal se.
„Nic,“ pokrčila rameny. „Jen si říkám, jak ti ta kombinéza sluší.“
Keelen se pousmál. „Když lžeš, můžeš někdy zkusit říct i něco jiného než opak pravdy.“
Trish se zasmála.
Kapitán Capek šel kolem nich ke svému stroji, najednou se však zastavil a přistoupil k nim. „Keelene, jak se cítíte?“
„Výborně, odpočatě, kapitáne,“ řekl Keelen odměřeně.
„To rád slyším,“ řekl Capek stejným tónem. Byl to Bith, který vedl třetí slet eskadry Orca. „Tak hodně štěstí tam venku. Pořád si opakujte, že je to úplně stejné jako v simulátoru.“
„Ano, kapitáne. Děkuji, kapitáne,“ řekl zdvořile Keelen. Trish si uvědomila, že tohle je první Keelenova opravdová mise s eskadrou Orca.
Capek kývl a odešel ke svému X-wingu.
Trish z náhlého popudu podala svému wingmanovi ruku. „Hodně štěstí, Keelene.“
„Tobě taky,“ řekl Keelen a rozešli se každý ke svému stroji.
Trish vyšplhala do kokpitu začala kontrolovat všechny systémy. „Všechno funguje, jak má, Leepe?“
Její astromech droid R2-L6 souhlasně zacvrlikal.
Stejný dotaz položila Trish i technikovi pracujícímu na jejím stroji. Ten přikývl a zvedl palec. „Všechno v pořádku. Hodně štěstí, madam.“
Trish také zvedla palec, uzavřela kokpit a vyčkala, dokud nedostala povolení ke startu. X-wingy z eskadry Orca se jeden po druhém vznesly a vylétly do volného vesmíru.
„Všichni stíhači, hlaste se,“ ozval se z reproduktoru hlas plukovníka Deyena.
„Dvojka je připravena.“
„Orca 3, všechny systémy funkční.“
Trish čekala, dokud na ni nepřišla řada, poté řekla: „Orca 11 připravena.“
„Pamatujte, že tohle je jen doprovodná mise,“ ozval se znovu Deyen. „Nemělo by se nic stát.“
Pilot Orca 5 – Olin Garn – se uchechtl: „Ty tomu doopravdy nevěříš, že ne?“
„Jistěže ne,“ odsekl Deyen. „Ale něco jim přece říct musím!“
Z reproduktoru se nyní ozval hlas Matta Lavrona. „Dobrá lidi, náš vektor se už natahuje do vašich navigačních počítačů. Na můj signál přejdeme na nadsvětelnou rychlost… Teď.“
Trish zatáhla za páku hypermotoru a už jen sledovala, jak se okolní hvězdy – kterých v Zóně moc vidět nebylo – mění v dlouhé čáry.

* * *

Raketoplán Lanthan vyletěl z hořícího hangáru a zamířil dál od loděnic. Téměř okamžitě se jako by odnikud vynořily čtyři stíhačky TIE Avenger a pustily se za ním.
Velitel těchto čtyř Avengerů z eskadry S-Alpha se podíval na senzory a zjistil, že jeho stíhačky jsou to jediné, co může v danou chvíli raketoplán zastavit. Stanice, ze které odletěl, byla téměř na kraji loděnic a žádná z velkých lodí, které loděnice bránily, ho nemohla včas dostihnout nebo vyslat menší stíhačky.
Velitel přepnul na standardní volací kanál a navázal s raketoplánem spojení.
„Raketopláne Lanthan, máme vás v zaměřovačích, okamžitě vypněte motory nebo budeme střílet.“
Žádná odpověď. Raketoplán byl už skoro v dostatečné vzdálenosti pro skok do hyperprostoru.
„Palte!“
Raketoplán začal usilovně manévrovat, ale stejně se mu nepodařilo vyhnout se sprškám zelených střel. Téměř okamžitě přišel o štíty. Další výboje několikrát zasáhly trup a poškodily pravé křídlo.
„Toto je poslední varování!“ řekl velitel, „vypněte motory nebo… palte!“ zařval, když se raketoplán začal prudce vzdalovat, ale bylo pozdě. Zmizel v hyperprostoru.
„Sithspawn!“
„Mám jejich únikový vektor, pane,“ ozval se S-Alpha 2. „Přejdeme na pronásledování?“
„Jistě,“ přitakal velitel. „Informujte admirála o situaci a připravte se k přechodu na rychlost světla.“

* * *

Nadporučík Gomezza měla zrovna službu na můstku Montauku, když přišla zpráva od pilotů z eskadry S-Alpha.
„Nadporučíku, tohle byste měla vidět,“ oslovil ji komunikační důstojník, který zprávu přijal. V jeho hlase bylo patrné napětí.
Gomezza k němu přistoupila a přes rameno si přečetla zprávu. Byla velmi stručná, ale šokující. Zrádci můžou být opravdu i v nejvyšších kruzích!
Dala si záležet na tom, aby posádka nezaznamenala její rozhořčení a napětí. Jako jejich velící důstojník nesmí projevovat žádnou viditelnou slabost.
Stiskla několik tlačítek na komunikačním panelu. „Můstek…“

* * *

„… admirálu Slavikovi.“
Slavik byl s Oxannou zrovna v nejlepším, a tak ho tohle zavolání vůbec nepotěšilo, a to ještě ani neznal jeho důvod. Převalil se na kraj postele a aktivoval svůj komunikátor – přirozeně pouze na audio.
„Co je,“ zavrčel. „Říkal jsem, že si nepřeji být rušen.“
„Omlouvám se, admirále,“ odpověděl mu hlas nadporučíka Gomezzy, který jen stěží skrýval napětí. „Dostali jsme zprávu, jeden z vašich kapitánů uprchl a nyní pravděpodobně míří k Nové republice.“
Slavikovi přejel mráz po zádech, jeho rozpálené tělo začalo velmi rychle chladnout. „Kdo?“

* * *

Dvanáct X-wingů a Lavronova jachta se vynořily na určeném místě, ale žádný raketoplán se Slavikovým zběhem tu ještě nebyl.
„Jsme tu zřejmě brzo, lidi,“ řekl plukovník Deyen a překontroloval všechny senzory. „Nikde živá duše.“
„Dejte si pozor,“ ozval se hlas Laury Cruise. „Pořád to může být moc dobře promyšlená past.“
„Myslíte, že by Slavik citelně zraňoval vlastní organizaci, aby zničil dvanáct X-wingů a jednu blbou jachtu?“ odbyl ji Orca 9.
„Třeba doufali, že nás sem přiletí víc. Nebo že se tu objeví viceadmirál,“ řekla Laura Cruise.
„A dejte si pozor na jazyk, příteli,“ dodal Matt Lavron. „Tahle ‚blbá jachta‘ je zbrusu nová, ale už něco zažila.“
Deyen se usmál a zavrtěl hlavou. „Eskadro Orca,“ řekl po chvíli. „Zaujmeme hlídkové pozice. Roztáhněte nosné plochy do útočných pozic a rozdělte se do dvojic.“
„Z toho mám špatný pocit,“ vyslovil se Orca 4.
„Sakra, proč nechce nikdo věřit, že tahle mise proběhne naprosto hladce?“ zabručel Deyen.
„Protože taková mise neexistuje, Rolle,“ uchechtl se Olin Garn. „Vzpomínám si, když jsem s Červenou eskadrou před lety letěl poprvé kontaktovat imperiálního přeběhlíka, velitele Zalettu. Tenkrát nám zábavu překazil hvězdný destruktor a interdiktor.“
„Zaletta vás zradil?“ zeptal se Orca 12 – Keelen.
„Zaletta ne,“ řekl Olin. „Shodil nás jeden z našich důstojníků, kterému jsme věřili. Když se mu to nevyvedlo, pokusil se uprchnout. Naštěstí jsme ho spolu s Acem Azzameenem dopadli dřív, než stihl předat Impériu informace o Povstání. Ale taky nás nezradil tak úplně z vlastní vůle. Byl zajat Impériem a poslán do zařízení Lusankya, kde z něj udělali spícího agenta.“
„No vidíš!“ řekl Deyen, jako by zrovna vyhrál nějakou vysoce intelektuální při.
„Plukovníku,“ ozval se po chvíli Orca 3. „Raketoplán třídy Lambda se právě vynořil v sektoru 1-2-8. Vypadá dost pochroumaně.“
Deyen spustil scanner a zkontroloval stav. Raketoplán schytal pěkných pár zásahů, nejhůře na tom bylo pravé křídlo, ale pokud nepoletí v atmosféře, nic by se nemělo stát.
„Vyletíme mu naproti.“
Z reproduktoru se chvíli ozývalo praskání, jak se někdo snažil naladit správnou frekvenci. „X-wingy Nové republiky, zde je kapitán Johan Murdock hovořící z raketoplánu Lanthan. Mám informace o Slavikových operacích a přeji si je předat Nové republice výměnou za poskytnutí azylu.“
„Vítejte na druhé straně barikády, kapitáne,“ řekl Olin.
„Ne tak rychle,“ přerušila ho ostře Laura Cruise. „Kapitáne Murdocku, vypněte motory a připravte vzduchový uzávěr. Spojíme se s vámi a vezmeme vás na palubu.“ Její hlas vlídností moc neoplýval.
„Rozumím,“ řekl Murdock klidně. „Ale jak vidíte, neunikl jsem tak úplně nepozorovaně a v patách mám nemilou společnost.“
„S tím si nelamte hlavu,“ ujistil ho Deyen. „Starat se o nemilou společnost je naše práce.“
„A co jsi to říkal o tom hladkém průběhu?“ nadhodil Olin.
Zatímco se Alice chystala na spojení s raketoplánem, eskadra Orca se kolem nich začala rozmisťovat do obranné formace.
Netrvalo dlouho a z hyperprostoru se vynořily čtyři stíhačky TIE Avenger.
„A je to tady,“ řekl Deyen. „Olin měl bohužel pravdu. Pusťte se do nich! Musíme za každou cenu uchránit ten raketoplán, tak s nimi nehrajte žádnou férovku, pěkně tři na jednoho!“
TIE Avengery opravdu mířily na raketoplán, ale když jim cestu zkřížilo dvanáct X-wingů, okamžitě od svých záměrů upustily a začaly se bránit.
Deyen zaměřil nejbližší stíhačku a zahájil palbu, jeho protivník ale učinil totéž. Letěli přímo proti sobě a vzájemně si svými lasery oslabovali štíty. Nakonec Deyen strhl řízení prudce nahoru a nepřátelský pilot jen o vteřinu později uhnul doleva.
„Orca 11, Orca 12, kryjte mě!“
TIE Avenger se pokusil Deyena zasáhnout zespodu, ale stačil vypálit jen několik výbojů, než musel ustoupit před dalšími dvěma X-wingy. Podařilo se mu pověsit se za Orcu 11, a než ho dokázala setřást, vypálil na ni dvojici řízených střel. Aniž čekal na výsledek, provedl vývrtku a vyrazil opět proti Deyenovi. Plukovník začal uhýbat, ovšem pozvolna a podle jisté šablony, aby Avenger mohl jeho dráhu vcelku dobře kopírovat, ale aby se mu hned nedostal na dostřel. Zahnul jednou, dvakrát, třikrát.
Vesmírem náhle prolétla sprška rudých střel a TIE Avenger explodoval v krásném ohnivém oblaku.
„Dobrá rána, Keelene,“ pochválil ho Deyen.
„Děkuji, pane,“ odpověděl Orca 12. „Ale kdybyste mi ho nenavedl přímo pod mířidla, tak bych to tak snadno nezvládl.“
Deyen se usmál. Od toho rudookého pilota to byla jen zdvořilá skromnost. Velmi rychle pochopil, o co Deyenovi jde, a dokázal kopírovat jejich manévry v dostatečné vzdálenosti, aby si ho Avenger nevšiml.
Orca 11 použila klamné cíle, a tak se jí podařilo setřást ony řízené střely. O další tři TIE Avengery se postarali ostatní piloti a neutrpěli žádné ztráty.
Na chvíli byl klid.

* * *

Admirál Slavik a Oxanna dorazili na můstek jak nejrychleji to šlo. Vlasy měli poněkud rozcuchané a uniformy byly velmi neupravené, jak se narychlo oblékali.
„Co se přesně stalo?“ zasyčel Slavik.
Nadporučík Gomezza na okamžik zaváhala. Takovýhle tón u svého admirála ještě nezažila.
„Kapitán Murdock uprchl z jedné periferní platformy v loděnicích Spire, na kterou přiletěl pod záminkou bezpečnostní inspekce. Uprchl ve svém raketoplánu a hangár vyhodil do vzduchu, aby ho nemohl nikdo následovat. Na své vlastní lodi sabotoval motory. Jeho zástupce, velitel Omar, tvrdí, že bude trvat nejméně několik dnů, než bude Casarr opět schopný akce. A Omar je také zděšený tím, že ho jeho kapitán zradil.“
Slavik přikývl. Na povrchu vypadal docela klidný, ale uvnitř křičel vzteky. Zjištění totožnosti onoho zrádce nepřineslo očekávanou úlevu. Murdock? Co jsem mu kdy udělal? Vždycky byl takový tichý, nevýrazný.
Slavik byl také rozzuřený tím, že nebyl schopný mu v útěku zabránit. Vždyť přece všechno pojistil. TIE Avengery ho měly zastavit. Slavik si byl sám sebou zřejmě příliš jistý a podcenil jak Murdocka, tak Novou republiku. Tu chybu nesmí opakovat!
„Zpráva od velitele letky S-Alpha,“ řekla náhle Oxanna, která se mezitím přemístila ke komunikační stanici. „Našli Murdocka, ale střetli se s eskadrou X-wingů a jachtou, kterou identifikovali jako Alice – loď Jedie Lavrona. Posílají nám koordináty.“
Slavik se okamžitě probral z letargie a přiskočil k ní. „Máme v blízkosti nějaké lodě?“
Oxanna zkontrolovala displej rozmístění flotily a chvíli něco klapala do klávesnice. „V blízkosti hlídkují dva naše úderné křižníky Vulture a Hornet. Dostanou se tam do deseti minut. Hvězdný destruktor Marut tam může být za dvacet, ostatní tak do hodiny.“
„Za hodinu bude Nová republika odtamtud dávno pryč,“ ucedil Slavik. „Musíme doufat, že je dostanou úderné křižníky. Ale musíme se připravit na možnost, že se jim to nepodaří. Murdock je… byl členem rady a zná všechny detaily o našich plánech.“ Slavik byl konečně bez výčitek, že členy rady nezasvětil do projektu Humanoid, kdyby to byl udělal…
Ovšem Murdock věděl o všem ostatním. O Grazeru. O operaci Nový začátek. O Slavikových záměrech, dalekosáhlých plánech. Nová republika jen těžko pochopí, jakou naději na zlepšení podmínek v galaxii Slavik představuje. Oni vidí jen svoji moc a Slavik jejich moc ohrožuje, proto se ho pokusí zničit. Bylo to tak prosté.
„Pohotovost,“ řekl a přistoupil ke komunikační stanici, „pro celou flotilu. Spojte se s Kodiakem a informujte kapitána Hosse, že mu dočasně předávám velení. Ať dál vysílají průzkumné droidy, chci najít novorepublikovou flotilu nejpozději do dvou dnů.“ Na okamžik se zamyslel, pak dodal: „Navigace, nastavte kurz k základně Requiem. Maximální rychlost.“

* * *

Matt Lavron a Laura Cruise stáli u vzduchového uzávěru Alice a čekali na kapitána Murdocka. Na palubě byli jen sami dva, kvůli bezpečnosti. Viceadmirál věřil Mattově úsudku a členové Hnutí odporu věřili zase Lauře. Matt chtěl přimět mistra Koora, aby letěl s nimi, ale on odmítl. Prý je nechce rušit, jako by Matt a Laura bez sebe nedokázali vydržet. Cesta od Pulvikovy rozsedliny sem na místo setkání trvala navíc jen asi třicet minut, což je poměrně krátká doba, nehledě na to, že Matt a Laura spolu nespali už od příletu do Zóny. Mistr Koor byl od začátku nějak uzavřený do sebe a po misi na Aisu se to ještě zhoršilo. Sotva s někým promluvil.
Vzduchový uzávěr se otevřel a na palubu vstoupil muž středních let v imperiální uniformě, která ale měla místo nášivek se symbolem Impéria nášivky se znakem Slavikovy armády – ptáka montauka držícího ve spárech disk.
„Jsem kapitán Murdock,“ představil se, „bývalý velitel hvězdného destruktoru Casarr. Žádám o azyl u novorepublikové úderné skupiny a na oplátku vám nabízím své služby.“
„Pomalu,“ řekla Laura a pozvedla blaster, „nejdřív dejte ruce nad hlavu a pěkně se nechte prohledat.“
Murdock na okamžik zaváhal, pak beze slova zvedl ruce. Laura ho prohledala a pak přikývla, když nic nenašla.
„Svůj blaster jsem nechal v raketoplánu,“ ujistil ji Murdock. „Vezmete mě teď k vašemu admirálovi?“
Laura se chystala něco říct, ale Matt ji předběhl. „Když dovolíte, nejdřív bychom si vás rádi trochu prověřili tady. Musíme vědět něco víc o vašich konexích, vašich pohnutkách a minulosti. Je to standardní postup. Pochopte, že jste zradil lidi, se kterými jste bojoval celé roky, a my si musíme být jisti, že nezradíte i nás.“
„Chápu, pane Lavrone,“ přikývl Murdock. „Já o sobě ovšem nepřemýšlím jako o zrádci. Zrovna tak jsem nebyl zrádce, když jsem přeběhl ke Slavikovi z Impéria.“
„Chcete říct, že svou oddanost měníte jako spodní prádlo?“ zeptala se Laura.
Murdock se na ni pousmál. „Hlavní je být loajální k sobě. Nemá cenu bojovat za to, v co nevěříte.“
„Půjdeme si sednout,“ řekl Matt a pokynul jim směrem k odpočívárně.
„Nechci na vás spěchat, ale ty TIE Avengery pravděpodobně stihly nahlásit naši pozici,“ upozornil Murdock, když si sedal do jednoho z křesel. „Každou chvíli se tu můžou objevit Slavikovy lodě.“
„Ano, ale odhaduji, že máme asi deset minut,“ řekla Laura. „To je docela dost.“
„Jak myslíte.“
„Mimochodem, odkud znáte mé jméno?“ zeptal se Matt.
„Kapitán Barkus o vás získal zprávy při poslední akci mimo Zónu,“ řekl Murdock. „Najal na vás čtyři námezdní lovce, ale vám se jim podařilo uniknout. To je obdivuhodné a na Barkuse to dost zapůsobilo…, stejně jako na admirála Slavika,“ kývl na Lauru. „Taky máme zprávy o Lauře Cruise. Vybudovala jste si slušnou reputaci u Slavikových agentů i u obyvatel Aisy.“
„To je hezké,“ ucedila Laura.
Matt si odkašlal. „Jak jste se dostal do Slavikových služeb?“
Murdock se na chvíli odmlčel, jako by přemýšlel kde začít, pak řekl: „Po smrti císaře u Endoru se Impérium začalo rozpadat před našima očima. Když se vlády ujala Ysanne Isard, začalo to být ještě horší. Byla pomstychtivá, chladná, na všechny kolem sebe pohlížela jen jako na postradatelné pěšáky. Kvůli své neukojitelné touze po moci byla schopná čehokoliv. V tomto ohledu byla dost možná horší než císař, ten se alespoň nesnažil tak chorobně získat moc – on ji měl,“ na okamžik se zahleděl kamsi do dáli, poté pokračoval. „Mou loď Casarr a několik dalších podpůrných plavidel poslala na sebevražednou misi odlákat flotilu Nové republiky, aby mohla provést nějakou svou špinavou operaci. Casarr byl tenkrát těžce poškozen, více než třetina mé posádky zahynula a téměř všechna doprovodná plavidla byla zničena. A nejen že jí to bylo jedno, ona nám přímo řekla, že je jí to jedno a že pro ni nejsme nic víc než postradatelný hmyz. Moje loď byla tenkrát opravena a přeživší z doprovodných lodí doplnili stav mé posádky. Tehdy jsme se dohodli, že pod lidmi jako Isard sloužit nemůžeme. Ale představa připojení k Nové republice se mi nelíbila. Před lety, ještě než byla zformována Povstalecká aliance, skupina rebelů zabila mého otce. Ne v bitvě, prostě na něj spáchali atentát. Zabili ho, když byl na dovolené,“ pohledem si změřil nejdříve Matta a potom Lauru. „Jistě chápete, že jsem se nechtěl přidat k lidem, jejichž předchůdci tohle udělali. Tehdy ke mně přišel Slavik. Jeho organizace tady v Zóně se mně i mé posádce jevila doslova jako ráj. Slavik mi nevyhrožoval, ani nerozkazoval. Mluvil se mnou jako s rovným a přátelsky mi nabízel, abych se k němu přidal. Probral jsem to s posádkou a oni souhlasili. Tak jsem se dostal ke Slavikovi.“
„A ráj se ukázal být peklem?“ zeptala se Laura.
Murdock zavrtěl hlavou. „Ze začátku ne. Slavik se choval velmi čestně ke všem,“ usmál se na Lauru. „Pokud vím, když Slavik zjistil, že Zóna je obydlená, požádal vás o povolení, jestli se tu smí usídlit, a vy jste souhlasili.“
„Udělali jsme hodně chyb,“ řekla Laura neutrálně.
„Jistě,“ odpověděl Murdock stejným tónem, pak se podíval na Matta. „Slavik si neustále sháněl nějaké záznamy z imperiálních tajných služeb. Před pár lety navrhl, abychom se pokusili o expanzi. Začali jsme podnikat stále víc a víc cest do okolního vesmíru, přidávali se k nám noví členové… Slavik potom sestavil naši prozatímní radu a začal stále víc a víc omezovat Aisu. Když nechal zničit ten konvoj… viděl jsem, že se Slavikem nepřijde nová lepší doba, jen nový císař.“
„Ale Hnutí odporu jste kontaktoval až před několika měsíci,“ řekla Laura.
Murdock se zamračil. „Věděl jsem, že budu muset Slavikovi nějak zabránit v tom, co dělá, ale na druhou stranu se mi příčila představa zradit muže, který mně a mé posádce pomohl v nouzi a který se o nás staral celé roky,“ rozhodil rukama. „To je všechno, co k tomu můžu říct.“ Kývl na Matta. „Vy jste Jedi, poznal byste, kdybych lhal, ne?“
Laura se na Matta upřeně podívala s otázkou v očích. Matt se zamyslel. Ten muž jim určitě říká pravdu…, ale něco jim ještě tají. Možná ani ne tak tají, jako nechce říct, dokud nebude muset. Možná si tím sám není jistý… A možná je Matt trochu paranoidní…
„Mluví pravdu,“ řekl nahlas.
Laura si pomalu vydechla a podala Murdockovi ruku. „Takže teď jste zřejmě členem Hnutí odporu.“ V jejím tónu byla stále jistá zdrženlivost.
V interkomu to zapraskalo, poté se ozval hlas plukovníka Deyena: „Alice, tady Orca velitel, dva Slavikovy křižníky třídy Strike se právě vynořily z hyperprostoru. Jaký je váš status?“
Matt doběhl do kokpitu, Laura a Murdock byli jen o krok za ním.
„Orca veliteli, tady Alice, můžeme vyrazit. Dokážete nás chvíli krýt, než propočítáme skok do hyperprostoru? My vám zas na oplátku pošlem naše výpočty na bezpečné frekvenci.“
„Dohodnuto,“ řekl Deyen.
Jeho X-wingy začaly zaujímat doprovodnou formaci.
Matt stiskl několik tlačítek, aby aktivoval obranné systémy Alice, a mrkl na displej. Jeden křižník Strike letěl přímo k nim, druhý uhýbal v ostrém úhlu na pravobok od nich, asi aby se jim pokusil vpadnout do zad.
„Výzva všem plavidlům,“ ozval se hrubý hlas. „Zde je křižník Hornet, vypněte motory a připravte se na nalodění.“
„Vysílají stíhačky!“ křikl Orca tři. „Jedna letka Razor Fighterů.“
„Razor Fightery?“ otázal se Orca 5. „Mno, po všech těch stíhačkách TIE to bude alespoň změna.“
Matt stočil Alici prudce na levobok a její automatická laserová děla sežehla první nepřátelskou stíhačku.
„Já myslel, že propočítáváte skok do hyperu!“ zabručel Orca 8.
„Pardon,“ řekl omluvně Matt, „neodolal jsem.“
Otočil loď směrem pryč od boje a začali s Laurou propočítávat skok. Z interkomu byly dál slyšet hlášky pilotů, jak koordinovali své pohyby. Na taktickém displeji se míhalo několik zelených a červených teček. Červené tečky postupně ubývaly.
„Jehehé!“ zakřičel Orca 5 při prvním sestřelu.
„Někdy ohromím dokonce sám sebe,“ řekl Orca 9.
Druhý křižník Strike, Vulture, se dostal na dostřel a začal po Alici pálit.
Loď se otřásla.
„Zadní štíty na šedesáti procentech,“ řekl kapitán Murdock.
„To je v pohodě,“ ujistil ho Matt a mrkl na displej. „Už to máme.“ Stiskl několik dalších tlačítek. „Orca veliteli, posílám vám ty souřadnice.“
Po chvíli dostal odpověď: „Máme to. Můžete skočit do hyperprostoru, budeme vás krýt a půjdeme hned za vámi, jen co se zbavíme několika obzvlášť dotěrných stíhaček.“
„Rozumím,“ Matt udržoval ještě chvíli kurz, pak zapnul hypermotor a sledoval, jak se noří do hyperprostoru.

* * *

Raketoplán admirála Slavika opustil prostor hangáru Montauku a Slavikovi – sedícímu v sedadle kopilota – se naskytl výhled na základnu Requiem. Celý obrovský komplex byl vybudován uvnitř asteroidu, který mu poskytoval dobrou přírodní obranu. Uvnitř byla v masivních docích připravována zajatá novorepubliková a imperiální loď. Rovněž to bylo místo, kde byli drženi zajatci z obou lodí a kde probíhal vývoj Grazeru.
Po krátkém letu raketoplán dosedl v jednom z menších hangárů, kde už čekala skupina několika důstojníků včetně velitele základny, plukovníka Rasquota.
Slavik se odpoutal a vyšel po rampě ven následovaný skupinou důstojníků a techniků. V hangáru kromě jejich raketoplánu bylo ještě několik dalších transportních lodí a pár velkých nákladních Xiytiar transportů.
Plukovník Rasquot byl Duros, původně – stejně jako správce stanice Haven, guvernér Vega – jeden z inženýrů, kteří Slavikovi pomohli s výstavbou jeho stanic. Přistoupil k admirálovi a věnoval mu vzorné zasalutování. „Admirále, tohle je vskutku neočekávaná návštěva.“
„Naše tajné záznamy byly zkompromitovány,“ řekl Slavik, než stihl plukovník říct něco dalšího. „Kapitán Murdock nás zradil a utekl k Nové republice – co ho k tomu vedlo, zatím nevíme, ale s jeho znalostmi je tato základna v ohrožení. Damokles předpokládá, že bude brzy napadena. Nová republika tu má své zajaté lidi a určitě se jich jen tak nevzdá, proto se musíme připravit na nepřátelský útok.“
Rasquot ztuhl. „Nepřátelský útok? Tady?“ Tohle určitě nebylo něco, co by od velení v základně, která byla spíše výzkumnou a testovací laboratoří, očekával.
„Jen klid,“ řekl Slavik. „Štíty, které vaši inženýři vyvinuli, jsou dost silné, a to nepočítám přírodní ochranu, kterou nám poskytuje tento asteroid. Nová republika tu má zatím poměrně málo lodí a my je najdeme dřív, než jim dorazí posily. Když sem povolám ještě jeden z našich destruktorů a nějaké další lodě, měli bychom být schopni odvrátit jakýkoliv útok. Za jak dlouho budou naše dvě zajaté lodě připraveny ke startu?“
„Veškerý náklad byl už naložen,“ řekl Rasquot. „Ještě se musí zdokonalit systém ovládání. Droidi – ani ti řízení Damoklem – nejsou stále schopni loď řídit tak efektivně jako člověk. Za jeden nebo dva dny by mělo být vše připraveno ke startu.“
„Dobrá,“ přikývl Slavik. „Čím dříve, tím lépe.“
Zvedl ruku a ukázal na muže stojícího za ním – Zabraka s insigniemi nadporučíka. „Tohle je nadporučík Terrel, který převezme velení Grazeru. Myslím, že je čas na test v bojových podmínkách. Kde je Grazer?“
„V hangáru 14,“ odpověděl plukovník Rasquot.
Když se Slavik se svými společníky dostal do hangáru, neubránil se pocitu pýchy, který měl, když viděl Grazer. Plavidlo bylo třicet dva metrů dlouhé se dvěmi velkými tryskami vzadu a protáhlým nosem. Uvezlo náklad až sedmi set protonových torpéd a řízených střel, počítač měl zdokonalený zaměřovací systémem, který dokázal zaměřit jakoukoliv loď během několika sekund a na vzdálenost několika desítek kilometrů, a jeho motory byly vybavené systémem SLAM.
Slavikův tichý úžas ještě vzrostl, když se dostali na palubu a na můstek.
Loď vyžadovala jen patnáctičlennou posádku, kterou Slavik přivedl s sebou. Když se rozmístili po palubě a aktivovali všechny systémy, oznámil mu nadporučík Terrel: „Grazer je připraven k letu, admirále.“
Slavik přikývl a pokynul mu, aby se on posadil do velitelského křesla. „Výborně. Tak nás vezměte na zkušební let, nadporučíku.“
Zkušební let trval téměř dvě hodiny. Grazer rozprášil několik menších asteroidů, které poletovaly kolem základny, a provedl všemožné manévry. Když konečně dosedli v hangáru Montauku, Slavik si nechal udělat celkový rozbor. Během letu se objevilo několik menších výkyvů v podsvětelném motoru – zřejmě důsledek nekompatibility se systémem SLAM – a jeden z odpalovačů torpéd byl mírně vychýlený. Nešlo o žádné vážné závady, ale Grazer se bohužel nebude moci účastnit nadcházející bitvy.
Slavik pokrčil rameny. Škoda.

* * *

Ash Koor seděl ve své kajutě na Nebuchadnezzaru a civěl do zdi. Tak by to alespoň připadalo nezúčastněnému pozorovateli. Ash ve skutečnosti stěnu vůbec nevnímal, stejně tak nevnímal zbytek své skrovně zařízené kajuty.
Byl hluboce pohroužený do vlastních myšlenek. Neustále se sám sebe ptal, co tady vlastně dělá. Jistě, tam na akademii Jedi to všechno znělo úžasně, chvályhodně a snad i logicky. Ale na válečné lodi uprostřed ničeho to už tak fantasticky nevypadalo. Chtěl najít holocron kvůli Dashe. Rozhodl se letět s ostatními kontaktovat Hnutí odporu na Aise, protože se jaksi bláhově domníval, že přiletí, ujde pár kroků, uvidí zeď, ze které vyčnívá cihla, vyndá cihlu, najde holocron, půjde domů. Pěkná hovadina.
A Matt Lavron i všichni ostatní od něj jaksi očekávali, že jim bude pomáhat. To bylo jedině férové a spravedlivé, ale když se na Aise ocitl po boku lidí, které neznal, a bojoval proti lidem, kteří mu nikdy nic neudělali, měl zase ten vtíravý pocit, že sem nepatří. Že tu nemá co dělat.
Rytíři Jedi byli ochránci míru, ne vojáci. To byla pravda, ale časy se mění. Z toho, co se dozvěděl o Klonových válkách, tak Jediové fungovali jako velitelé legií klonů. To mu nepřipadalo správné.
Ale bylo to tak.
Zhluboka se nadechl. Najít holocron je důležité. Ale tenhle Slavik… Znal lidi jako on. V posledních dnech staré Republiky tu byla spousta podobných idealistů, kteří si myslí, že dokáží přetvořit vesmír. A většina byla dost idealistická, aby byla nebezpečná. Slavik není výjimka. Na svém tažení, za účelem „nastolení vyššího dobra“ se neštítí jít přes mrtvoly.
Z úvah ho vytrhlo zabzučení. Chvíli uvažoval, co to je, potom ucítil, že za jeho dveřmi někdo stojí. „Dále.“
Dovnitř vstoupil jakýsi mladý podporučík. „Pane, ehm… mistře Koore,“ řekl nervózně, jednat s mistrem Jedi asi nebylo v popisu jeho práce. „Viceadmirál Ziga svolal v poradní místnosti schůzku starších důstojníků a civilních pozvaných hostů. Žádá vás, abyste přišel.“
Ash dlouhou chvíli mlčel, a až když se podporučík chystal svou zprávu zopakovat, přikývl.
„Už jsem na cestě.“

* * *

Mistr Koor tiše vstoupil do poradní místnosti, kývl na pozdrav a zaujal osamocené místo kdesi v koutě.
Viceadmirál Ziga to pozoroval, ale jen nad tím pokrčil rameny. Koor se choval divně od chvíle, co přišel na palubu.
Všichni ostatní už byli přítomni. Ziga si odkašlal a kývl na kapitána Murdocka, který seděl po jeho pravici. „Dobrá, můžeme konečně začít. Jak všichni asi už víte, tohle je kapitán Murdock, bývalý člen vrchního velení a vnitřní rady v organizaci admirála Slavika. Z důvodů, které nám už sdělil předtím, od Slavika zběhl a nabídl nám své služby a znalosti o jeho operacích. Tato schůze má za účel informování o Slavikových plánech a naší případné reakci,“ kývl na Murdocka. „Kapitáne.“
Murdock přikývl. „Slavik ví, že nemá dostatek prostředků ani lidí, aby mohl Novou republiku nebo Impérium ohrozit silou, a tak…“
„Počkat,“ přerušil ho plukovník Deyen. „Jak moc se Slavik angažuje v boji s Impériem?“
„Asi stejně jako s Novou republikou,“ odpověděl Murdock odměřeně. „Neprováděl žádné přímé akce, spíš záškodnictví a krádeže vybavení. Ví, že silou nic nezmůže, tak se spoléhá na manipulace a technologickou vyspělost. Jak jste už nejspíš zjistili, získal několik letek stíhaček TIE Avenger, svým lodím nechává dělat různé modifikace. A před lety se také zmocnil čtyř sad pohonného systému SLAM.“
„Co je SLAM?“ zeptala se Laura Cruise.
„‚SubLight Acceleration Motor‘,“ řekl Ziga. „Je to systém, který odčerpáním energie z vedlejších systémů dokáže dočasně zdvojnásobit rychlost plavidla.“ „Správně,“ přitakal Murdock. „Jeden nainstaloval do prototypu prvosledového plavidla Grazer, který vyvinul. A potom je tu samozřejmě jeho projekt Humanoid…“
„O tom jsme už zaslechli,“ řekl Ziga. „Můžete nám říct nějaké podrobnosti o Grazeru a projektu Humanoid?“
Murdock pokrčil rameny. „Grazer je asi třicet metrů dlouhé plavidlo schopné uvézt až sedm set protonových torpéd, má sedm synchronních odpalovačů a velmi efektivní zaměřovací počítač. Co se týče projektu Humanoid,“ opět pokrčil rameny, „o tom Slavik nikdy s nikým nemluvil. Ani s Oxannou – to je kapitánka jeho vlajkové lodi. Všechno tají, vývoj probíhá na tajném místě a provádějí ho jen droidi pod vedením umělé inteligence, kterou vytvořil – Damokla.“
„Ale musíte mít alespoň nějaké tušení, co to je,“ řekl kapitán Per‘Tai.
Murdock si olízl rty. „Pár vodítek mám. Nevím, co Slavik vyrábí, ale vím něco, co k tomu potřeboval. Dlouho prohledával záznamy nejen imperiální výzvědné služby, ale i imperiálního střediska pro tajné operace, z čehož usuzuji, že ať je to cokoliv, Impérium s tím už předtím mělo něco do činění.“
„Jen ne další Hvězdu smrti!“ zakňučel Matt. „To už by bylo skoro trapný.“
„Přesně,“ pokračoval Murdock. „Myslím, že Hvězda smrti to určitě nebude. Ovšem po pádu znovuzrozeného císaře poslal Slavik několik agentů na Mon Calamari, aby prostudovali vraky imperiálních superzbraní – plenitelů světů. Je možné, že chce vybudovat něco na podobném principu. A ještě jedno vodítko: jeden ze Slavikových hvězdných destruktorů, Intrepid, byl vrak, který odkoupil od jednoho warlorda – myslím, že to byl Teradoc – a opravil ho. Ovšem málokdo ví, že Slavik od něj odkoupil dvě lodě, ovšem opravil a do své armády začlenil jen jednu. Druhá zřejmě slouží jako součást projektu Humanoid. Od té doby každou nepotřebnou loď – poškozený transportér nebo fregatu, pro kterou nebyla zrovna posádka – posílal někam pryč. Tuším, že to má také něco společného s Humanoidem.“
Matt Lavron zvedl ruku. „Takže co víme? Je to něco, co už Impérium předtím vymyslelo. Může jít o zbraň na principu plenitelů světů. A asi se to bude moct hýbat a bránit. To nám moc neřekne.“
„Před pěti lety jsem na Mon Calamari proti plenitelům bojoval,“ svěřil se major Hendrix. „Není to nic, co bych si chtěl zopakovat.“
„Nevíme, jestli to jsou plenitelé světů nebo něco na ten způsob,“ připomenul mu Murdock. „To je jen moje spekulace, která vycházela z faktu, že se Slavik šťoural v jejich vracích. Myslím ale, že nejlepší způsob, jak se dozvědět pravdu, je všem jasný.“
Kapitán Miavv přikývl. „Zeptat se Slavika.“
„A pak ho zabít,“ dodala Laura.
„Kromě porážky Slavika a osvobození Aisy tu byl ale ještě jeden důvod, proč jsme byli vysláni do Zóny,“ připomněl jim viceadmirál Ziga. „Závažný důvod,“ podíval se na Murdocka. „Slavik pravděpodobně zajal náš lehký calamarský křižník Scylla. Víte o tom něco?“
„Ano,“ přikývl Murdock. „Slavik zajal vaši loď a ještě imperiální hvězdný destruktor třídy Victory Vanquish. Obě lodě se nacházejí v jeho základně Requiem, kde je mimo jiné uskladněn Grazer. To je také místo, kde jsou drženi přeživší členové posádky obou lodí.“
„Slavik ty lodě ještě nepřidal do své flotily?“ zabručel kapitán Per‘Tai.
Murdock se zamračil. „Ne. Jeho flotila je složená z přeběhlíků, jako jsem byl já. Lodě této velikosti nekrade, protože by pro ně už nesehnal posádku. Nemá už dost lidí. Scylla a Vanquish jsou součástí jeho plánu na zničení Impéria a Nové republiky. Takzvaná Operace Nový začátek.“
Na okamžik se odmlčel, poté pokračoval: „Slavik nechal obě lodi poměrně zautomatizovat, vybavil je kmenovou posádkou složenou z droidů, nainstaloval tam systém SLAM… a zbytek lodí naplnil až po okraj nezrafinovaným kelusem.“
„Co je kelus?“ zeptal se kapitán Per‘Tai.
„Ruda, která se těží na planetě Derolis,“ vysvětloval – už poněkolikáté – Matt Lavron. „Slavik si jí odtamtud odvezl stovky tun. Bez správné rafinace je ta ruda velice nestabilní a…“
„Může to udělat velký bum,“ dokončil Killian, zjevně nadšen, že on ví, co je kelus, a bothanský kapitán to neví.
„Jedna bedna může udělat bum,“ řekl Murdock. „Množství, jaké Slavik dal do těch lodí, může smést celý kontinent. To je koneckonců účel.“
Zigovi náhle přeběhl mráz po zádech. „Co s tím hodlá provést?“
„Je to prosté. Vanquish vyšle na Coruscant, jakmile se vynoří z hyperprostoru, aktivuje systém SLAM a dostane se do atmosféry dřív, než stihnou aktivovat planetární obranný štít. SLAM odčerpá veškerou energii z laserů a štítů, ale i tak odolá palbě z pozemních zbraní dost dlouho, aby se dostal co nejblíže k císařskému paláci. Náraz a nestabilní kelus udělají své. A i kdyby se jim podařilo Vanquish sestřelit dřív než narazí, taky exploduje a výsledek bude stejný.“
„To je šílenství,“ zasyčel Ziga.
„Bingo. Jeden z důvodů, proč jsem od Slavika zběhl.“
„A jak do Slavikova plánu spadá Scylla?“ zeptal se kapitán Miavv.
„Ta provede přesně to samé jako Vanquish,“ řekl Murdock. „Ovšem ne na Coruscantu. Scyllin cíl je hlavní město Impéria, Bastion.“
„Chce useknout hlavu oběma vládám?“ zeptala se vytřeštěně plukovník Kasan Moor.
„Jistě. A ani jedna z těch lodí nebyla přeprogramována. Stále vysílají imperiální a novorepublikové ID. Všichni uvěří jen tomu, čemu budou chtít věřit: Impérium na ně podniklo útok a zničilo Coruscant. A Impérium uvidí zase opak. Poslední dobou je mezi Novou republikou a Impériem až na drobné potyčky klid. Nová republika má vnitřní problémy a Impérium se přece jen dostatečně nezabydlelo v systémech Vnějšího okraje, aby mohlo podniknout nějakou větší ofenzívu. Ale po útocích na Coruscant a Bastion by se obě strany do sebe pustily s novou vervou, kterou by navíc posilovala nenávist. Slavik by jen počkal, až vítěz bude vyčerpán bojem tak, že nebude schopen obrany… a udeří se svou flotilou a projektem Humanoid, aby převzal vládu nad tím, co zbude.“
„To je šílenství,“ opakoval Ziga.
„Ale to mu přece nemůže projít,“ namítl Matt. „My teď o tom víme. I kdyby se to povedlo, tak víme, že za tím je Slavik, a ne Impérium.“
Ziga zavrtěl hlavou: „Ne, pane Lavrone. Ať už to bude kdokoliv, Nové republice to prostě připomene, že válka ještě neskončila. A Impérium by nám jen těžko věřilo, kdybychom jim prostě řekli, že my to nebyli. Ne, poté, co by k tomu útoku došlo, by už nikdo nedokázal zabránit válce ‚všechno, nebo nic‘.“
„Tak bychom je měli nějak varovat,“ navrhl velitel Corona. „Novou republiku a prostřednictvím našich agentů bychom mohli varovat i Impérium. Na Bastionu jsou spíš civilisté a politici. Ne vojenská zařízení.“
„Ale jak je varovat?“ zabručel Ziga. „Jsme na nepřátelském území devět tisíc světelných let od nejbližší civilizace.“
„Ale musíme tomu nějak zabránit,“ namítl Corona.
Ziga se smutně usmál. „Veliteli, já mám na Coruscantu syna. Věřte, že je mi naprosto jasné, proč tomu musíme zabránit.“
„Jediný způsob, jakým toho můžete docílit, je zničit základnu Requiem i s oběma loděmi,“ řekl Murdock, „a samozřejmě osvobodit vaše vězně.“
Ziga přikývl. „Naše posily dorazí během několika dnů.“
Murdock zavrtěl hlavou. „Ne. Slavik se ty lodě chystal vyslat během několika dnů a kvůli mému zběhnutí má dobrý důvod to urychlit,“ odmlčel se. „Myslím, že pokud chcete zaútočit, tak hned teď.“
„Jenže Slavik si už nejspíš kolem základny rozestavil celou flotilu pro případ, že něco zkusíme,“ namítl plukovník Deyen. „Kvůli vašemu zběhnutí má dobrý důvod.“
„Pochybuji,“ řekl Murdock. „Slavik má flotilu stále rozesetou po Zóně, aby vás… nás hledala. Spoléhá se na to, že obranné systémy základny jsou samy o sobě schopny odrazit jakýkoliv útok, který můžete podniknout. Na podporu tam bude mít dva… maximálně tři destruktory, víc ne.“
„Ale pokud je obrana základny tak dobrá, potom nám to moc nepomůže,“ poznamenal kapitán Miavv.
Murdock se usmál. „Obranu základny nemusíme nutně překonat zvenčí.“
„Co tím myslíte?“
„Mnoho členů mé posádky sdílí moje názory na Slavika. Před pár týdny mi přikázal, abych vyslal několik rot svých stormtrooperů do základny Requiem, aby pomohly uklidnit vězně. Dal jsem jim instrukce, aby si celou instalaci pořádně prohlédli a zapamatovali si rozmístění důležitých rozvodů. Až zahájíme útok, dám jim signál a oni sabotují štíty a obranné systémy.“
Chvíli bylo ticho.
„Jen tak?“ nadhodil kapitán Per‘Tai sarkasticky. „No jistě, nic přece není jednoduššího než sabotovat štíty a zbraně vojenské základny, že?“
Murdock si ho změřil pohledem. „Vezměte si to takhle: kdyby se kupříkladu pan Lavron rozhodl tuto loď sabotovat, není pochyb o tom, že by se mu to povedlo.“
„Ale Lavron je Jedi,“ zabručel Per‘Tai.
„Mých stormtrooperů je zase čtyři sta.“
Ziga jejich další dohadování neposlouchal. Murdock je stále může vodit za nos, ale až do této chvíli neudělal nic, co by této misi nějak uškodilo. Jediné, co mluví proti němu je fakt, že byl z druhé strany. Jenže to byla i většina hrdinů Nové republiky a předtím Povstalecké aliance. Jan Dodonna, Kyle Katarn, Crix Madine, Tycho Celchu nebo plukovník Kasan Moor…
„Ale až se dostaneme dovnitř,“ řekl nahlas a volil slova tak, aby dal najevo, že Murdockovi věří, „budeme se muset střetnout s vojáky uvnitř. Nevím, jestli to prapory naší úderné skupiny zvládnou.“
Generál Cherook vydal několik dlouhých skřeků a zabručení. Protokolární droid sedící vedle něj začal okamžitě překládat: „Generál Cherook říká, že jeho jednotka je naprosto schopná tento úkol splnit, a připomíná vám, že to jsou naši vlastní lidé, kteří jsou vězněni v základně.“
Ziga se nad tím překladem pousmál. Smysl byl samozřejmě stejný, ale originální znění bylo poněkud… tvrdší.
„A členové hnutí odporu vám mohou samozřejmě pomoct,“ dodala Laura Cruise. „Určitě dáme dohromady alespoň stovku lidí.“
„A navíc s sebou budete mít dva rytíře Jedi,“ řekl Matt Lavron a mrkl na mistra Koora. „Že ano?“
Koor chvíli seděl a nepřítomně hleděl před sebe, pak přikývl.
Ziga si olízl rty: „Je to nebezpečné, ale nemáme moc na vybranou.“ Podíval se na Murdocka. „Co nám můžete říct o vnitřním zařízení základny? Hlavně mi jde o potenciální slabá místa.“
Murdock se zamračil a chvíli přemýšlel. „Vězeňský blok je dobře střežen, ale všechny cely jdou otevřít centrálně z hlavního vězeňského terminálu. A co se týče slabin… mno, kolem hangárů jsou rozmístěné centrální rozvaděče energie. Pokud budeme chtít stanici zničit, nejlepší bude položit k rozvaděčům nálože. Pokud vyřadíme tak čtyři – pět, dojde k přetížení hlavního reaktoru. Ovšem Slavik možná stihne dostat své dvě ‚lodě zkázy‘ pryč.“
Nadporučík Stacy Mila na chvíli zauvažovala. „Ty lodě, jsou v hangárech připevněné nějakými kotevními svorkami, že?“
Murdock přikývl. „Ano, a několika obrovskými úchyty. To je nutné pro loď takové velikosti.“
„Já vím,“ přitakala Stacy. „Myslím, že pokud byste mě dostali do řídícího centra, budu schopná zablokovat kotevní svorky tak, že se ty lodě už ani nepohnou.“
„Hlavně musíme vymyslet, co s těmi zajatci,“ upozornil je kapitán Miavv. „Lehký calamarský křižník má posádku téměř pět tisíc lidí. Nevím, kolik jich zahynulo při obraně Scylly,“ podíval se na Murdocka.
„V celách jich je asi dva a půl tisíce,“ řekl Murdock.
„Musíme nějak vymyslet, jak je odtamtud odvézt,“ řekl Miavv. „Jenom převést je všechny z cel do hangáru bude stát hodně životů.“
„A pak tu jsou samozřejmě imperiální vězni,“ dodal Matt. „Z VSD-čka, které má posádku kolem šesti tisíc mužů.“
„To snad nemyslíte vážně!“ vyjekl kapitán Per‘Tai. „Vy chcete pomáhat imperiálům?“
Generál Cherook zavrčel svůj naprostý nesouhlas s tímto návrhem.
„Jsou to Slavikovi zajatci, stejně jako naši lidé,“ namítl Matt.
„Nemůžeme je tam nechat,“ souhlasila Stacy Mila.
Cherook zavrčel další námitku.
„Možná to jsou Slavikovi zajatci,“ řekl Per‘Tai, „ale pořád to jsou naši nepřátelé. Nepřátelé, se kterými bojujeme už více než patnáct let!“
Ziga je gestem ruky umlčel. „Jsou to naši nepřátelé, to ano. A bojujeme s nimi dennodenně, ale zabít je v bitvě je něco jiného. Nemůžeme je nechat zavřené v celách, aby vylétli do vzduchu spolu se stanicí. To by nebylo čestné… ani správné.“
Generál Cherook přikývl, jakmile padlo slovo „čest“. Kapitán Per‘Tai také souhlasil, ale ještě se zeptal: „A myslíte, že imperiálové by udělali totéž pro nás?“
Ziga zavrtěl hlavou. „Nejspíš ne. Lidé jako Vader nebo Isard určitě ne. Proto jsme my lepší.“
„Máme dost nákladních lodí, abychom je odvezli všechny,“ řekla Laura Cruise. „Jen budeme potřebovat, aby je někdo bezpečně eskortoval tam a zpátky.“
„Od toho tu jsou stíhací letky,“ usmál se major Hendrix.
Detaily a strategii útoku probírali ještě další hodinu, než viceadmirál Ziga konečně vyhlásil rozchod a nechal připravovat lodě. Za deset hodin zaútočí.<<< Předchozí Seznam příběhů Další >>>