Zóna

Autor: Johnak WheeliakKapitola 11.

Viceadmirál Ziga zvedl hlavu, krátce kývl na pozdrav právě příchozímu Mattovi a zase se vrátil k taktickým displejům. Poplašné sirény začaly utichat, jak jednotlivá stanoviště postupně hlásila připravenost.
„Co se děje tentokrát?“ zeptal se Matt Lavron. Pokud byl stále unavený, nedával to na sobě nijak znát.
„Skupina Slavikových lodí se vynořila z hyperprostoru na okraji soustavy,“ řekl kapitán Miavv.
Ziga se otočil na senzorového důstojníka. „Poručíku, potřebujeme podrobnosti. Máte už nějaké přesnější údaje z dálkových senzorů?“
Poručík Gowron stiskl několik tlačítek na své konzoli. „Právě to přichází, pane,“ na okamžik se odmlčel, jak se snažil z údajů něco vyčíst. „Vypadá to na čtyři hvězdné destruktory. Dva třídy Victory a dva třídy Imperial… nebo to je možná Imperial II. Tři Nebulon-B fregaty, tři lehké křižníky… vypadá to na třídu Strike. A za destruktory se krčí ještě nějaké plavidlo, pravděpodobně interdiktor.“ Poručík se snažil znít profesionálně, ale přesto byl v jeho hlase patrný strach, který nepochybně cítil.
Viceadmirál Ziga jeho pocity naprosto chápal. Ačkoliv má jeho úderná skupina lehkou početní převahu, Slavikovy lodě disponují více než dvojnásobnou palebnou sílu. Přímý střet by byla sebevražda.
„Navigace, za jak dlouho by se k nám nepřítel mohl dostat na dostřel?“
Navigátorka – drobná postarší žena – se zadívala na displeje. „Vzhledem k tomu, že rychlost skupiny udává nejpomalejší jednotka…“
„Radši vycházejte z předpokladu, že Slavik bude posílat své jednotky nekoordinovaně a každá z motorů vymačká maximum.“
Navigátorka stiskla několik tlačítek. „ETA: Sedmnáct minut.“
„A za jak dlouho se naše jednotky dokážou vzdálit od planetoidů, aby mohly ustoupit do hyperprostoru?“
„ETA: Patnáct minut,“ řekla opět navigátorka. „Ale část cesty bychom museli letět vstříc nepřátelským jednotkám.“
„Takže bychom jim padli přímo do rány,“ zamumlal Ziga. Svou údernou skupinu nechal rozmístit u trosek aiské těžařské stanice uprostřed shluku planetoidů kvůli lepší obraně, ale zároveň se tak připravil o možnost rychlého ústupu.
„Viceadmirále,“ oslovil ho komunikační důstojník. „Signál z jedné z nepřátelských lodí.“
Ziga se otočil k holoprojektoru. „Pusťte to.“
Před ním vyvstal hologram muže asi stejně starého jako on. Měl krátké blond vlasy a imperiální uniformu.
„Tady admirál Slavik,“ řekl formálně, „volám velitele novorepublikové úderné skupiny.“
Ziga přistoupil blíž, aby se objevil v záběru. „Tady viceadmirál Ziga.“
„Viceadmirále,“ pozdravil ho Slavik, jeho tvář byla velice vážná. „Vaše jednotky se nemohou měřit s mou skupinou. Víte to stejně dobře jako já. Ani vy, ani nikdo z vašich lidí není mým nepřítelem. Mým nepřítelem je politický systém, který bráníte. Systém, který podléhá byrokracii a zapomíná na své obyvatele. Chápu vaši loajalitu a odhodlání, se kterým bojujete za svou pravdu, ale nemá cenu zbytečně mařit životy svých podřízených. Žádám vás – ne, já vás prosím –, abyste se vzdal. Nikomu nebude ublíženo.“
„Zrovna tak jako nebylo ublíženo zajatcům ze Scylly?“ odbyl ho Ziga, jenž byl proti těm pohnutým řečem, které Slavik vypouštěl, imunní. Ze zkušenosti věděl, že čím větší hajzl, tím hezčí kecy.
„Velké množství jich zemřelo kvůli tomu, že se je vaši lidé pokoušeli osvobodit, viceadmirále,“ řekl Slavik. „Ani jeden ze zajatců nezemřel, dokud jste nepřišli vy a to i přes to, že jsme museli potlačit několik vzpour a vězni zabili několik mých lidí. Ale tenkrát jsem nemohl dopustit, aby se někdo o mé základně dozvěděl. Pokud se nyní vzdáte, pouze zabavím vaše lodě a vás odvezeme na neutrální planetu mimo Zónu, kde budete propuštěni a můžete se vrátit do Nové republiky.“
Ziga cítil, jak se na něj kapitán Miavv a několik dalších podřízených tázavě podívalo. Zavrtěl hlavou. Ne, nemůžou Slavikovi věřit. „Ne, admirále. To nemohu udělat.“
„Rozmyslete si to,“ naléhal Slavik. „Myslete na své podřízené.“
„To dělám,“ řekl Ziga. „Odpověď je ale stále ne.“
Slavik vzdychl. „Budiž. Ozvu se vám ještě jednou, abych vám nabídl kapitulaci, ale chtěl jsem, aby se to obešlo bez zbytečných ztrát na životech na obou stranách. Bohužel to nepůjde.“ Jeho obraz se zavlnil a zmizel.
„Nepřátelské lodě mění formaci!“ zvolal poručík Gowron. „Míří k nám.“
Ziga chvíli studoval taktický hologram. „Nebuchadnezzar bude patrně jejich hlavním cílem. Slavik bude doufat, že když zničí naši loď, kapitán, který převezme velení, bude ochoten se vzdát.“ Rozhlédl se po můstku a přistoupil ke svému velitelskému křeslu. „Rozmístěte flotilu kolem planetoidů do Dodonnovy obranné formace s Nebuchadnezzarem v jejím středu. A vyšlete stíhačky.“
Generál Dodonna byl přední taktik v počátečních dobách Povstalecké aliance. Kromě toho, že naplánoval útok na první Hvězdu smrti a mnoha jiných zásluh také vytvořil taktiku, jak co nejlépe využít polí asteroidů – nebo v tomto případě skupiny planetoidů – pro obranu proti přesile.
Ovšem ani Dodonnovy strategie Slavika neudrží věčně.
„Navigace, vypočítejte co nejrychlejší kurz kolem planetoidů – a abychom letěli dál od Slavika – k místu, odkud by bylo možné provést skok do hyperprostoru.“
„Ano, pane.“
„A,“ řekl Ziga a otočil se na kapitána Miavva, „ať se opravářské a lékařské týmy připraví.“
Vzdychl. „Obávám se, že budou mít práci.“

* * *

Admirál Slavik odstoupil od holoprojektoru na můstku Montauku a posadil se do svého křesla. „Rozmístěte lodě podle Damoklova vzoru,“ nařídil. Průzorem sledoval hvězdný destruktor Dominator, jak prudce zvýšil rychlost a zanechávajíce ostatní za sebou míří vstříc novorepublikovým lodím. Trojice fregat třídy Lancer držela pevně připevněná k jeho zádi a díky obrovskému rozměru destruktoru a radiaci vyzařující z motorů je Nová republika nevidí.
„Vyšlete první vlnu stíhaček,“ řekl po chvíli. „Řekněte velitelům eskader, že jejich předchozí rozkazy zůstaly beze změn.“

* * *

„Všechny stíhačky, hlaste se.“
„Orca dvě, připravena.“
„Trojka je připravena.“
Plukovník Deyen počkal, dokud se neohlásí všichni členové jeho eskadry, potom řekl: „Nosné plochy do útočných pozic,“ přepnul na všeobecnou frekvenci. „Ví už někdo, s čím máme tu čest?“
„Vypadá to na seskupení bombardérů chráněné stíhačkami,“ ozval se Banshee velitel. „Tři eskadry TIE Bomberů a jedna eskadra TIE Avengerů, Preybirdů a Razor Fighterů. Doprovází je dvě letky stíhaček. TIE Fightery a Interceptory.“
„Vypadá to, že chtějí trochu vyčistit cestu pro své velké lodě,“ řekl jeden pilot E-wingu.
„Jojo,“ řekl pilot z eskadry Siy´Omnat. „Jejich hlavním cílem je Nebuchadnezzar.“
„Ale letí dost pomalu,“ zpozoroval Orca 9. „Snaží se stále držet poblíž toho hvězdného destruktoru, co se za nimi plouží. Asi chtějí, aby je kryl.“
„V tom případě je asi zklameme,“ řekl pilot z eskadry Raven. „Můžeme je v pohodě všechny sundat, aniž by nás destruktor škrábnul. Je od nich přece jen moc daleko.“
„Dobrá, lidi,“ ozval se letový koordinátor z Nebuchadnezzaru. „Můžete se do nich pustit. Musíte zabránit bombardérům zaútočit na naše velké lodě.“
Velitelé potvrdili příjem a jednotlivé eskadry se slétly do útočných formací. Dvě X-wingů, dvě A-wingů, jedna E-wingů z Nebuchadnezzaru, plus další letka X-wingů z nosiče Overlord a hrstka stíhaček z ostatních lodí.
„A-wingy se postarají o eskortu. Ostatní zaútočí na bombardéry,“ řekl letový koordinátor.
To by mě fakt nenapadlo, pomyslel si Deyen a rychle přehodnotil, s čím budou mít tu čest. TIE Bombery budou nejsnadnější cíle, nejsou moc obratné a navíc nemají štíty. TIE Avengery mají naopak obojí. To bude asi nejtvrdší oříšek. Razor Fightery jsou schopné, ale v žádném ohledu nevynikají. S Preybirdy Deyen ještě nikdy na živo nebojoval. Znal je jen z novorepublikových záznamů a z vyprávění Olina, který se před jedenácti lety účastnil potyček s pirátskou skupinou Hurrimů, která je používala. Měly velmi silný trup, ale jinak je X-wingy ve všem převyšovaly.
Na další úvahy už neměl čas. Jakmile se přiblížili k nepřátelským stíhačkám, Razor Fightery náhle změnily kurz a zamířily přímo proti nim.
„Co to…?!“
V Deyenově helmě se ozval varovný signál, znamenající, že ho někdo zaměřuje torpédem. Ale než stihl zareagovat, signál se změnil z varovného pípání na ječivé pištění značící, že torpéda byla už odpálena.
Jeho astromech droid začal vyděšeně trylkovat. Deyen strhl řízení přímo proti nepřátelské stíhačce a začal zuřivě pálit před sebe. Podařilo se mu blížící se dvojici torpéd sestřelit, ale ne všichni měli takové štěstí. Orca 4 zmizel v krátké explozi a spolu s ním osm dalších stíhačů. A Deyen rychle zjistil, že Razor Fightery nestřílejí torpéda, ale řízené rakety. Zbraně určené speciálně pro boj se stíhačkami. To ale muší znamenat, že to je…
„Je to past!“ zvolal kdosi. Z nedalekého hvězdného destruktoru k nim letěla celá další peruť stíhaček.
„Zničte ty Razor Fightery, než budou moci vypálit znovu!“ zařvala plukovník Kasan Moor. Sotva to dořekla, jeden další E-wing padl za oběť raketám.
Deyen vydal několik základních rozkazů a začal pálit. Musejí se odtud co nejrychleji dostat, aby zastavili ty bombardéry…
„O-ou,“ uslyšel sám Olinův hlas. „Tři Lancery v sektoru 1-7-0!“
Deyen si dovolil rychlý pohled vzhůru. U císařových černých kostí! Tři fregaty třídy Lancer se právě vynořily zpoza hvězdného destruktoru. Jak to, že je naše senzory neobjevily?! Ale na úvahy nebyl čas. Fregaty si svůj přílet načasovaly dobře. Blížily se přímo k nim a bylo nemožné se jim dostatečně rychle vyhnout. Jejich laserová děla – vytvořená speciálně pro boj se stíhačkami – už nacházela první cíle.
A všude kolem se to hemžilo nepřátelskými stíhači a z reproduktoru se ozývaly panické výkřiky pilotů.
Deyen zaťal zuby a zaměřil nejbližší Razor Fighter. Vlétli Slavikovi přímo do pasti. Bombardéry už těžko zastaví. Musí se teď soustředit jen na přítomnost. Najít cíl, co nejrychleji ho zničit a honem si najít další.
Asi to nepřežijí, ale aspoň jich pár vezmou s sebou.

* * *

„Vytyčila jsem nejrychlejší kurz odtud,“ řekla navigátorka.
„Začněte tam přesouvat neozbrojené aiské lodě,“ řekl nepřítomně Ziga. Oči měl upnuté na taktický displej. Jejich stíhačky jsou nyní v pasti a pět eskader nepřátelských bombardérů se stále přibližuje…
„Vyšlete eskadru Lancer,“ nařídil a navzdory situaci se v duchu pousmál nad tou ironií. Fregaty třídy Lancer masakrují jeho stíhačky a on vysílá B-wingy z eskadry Lancer jako poslední obranu.
„Musíme těm stíhačkám nějak pomoct,“ řekl tiše Matt Lavron.
„Ale jak?“ zeptal se kapitán Murdock, který se k nim připojil na můstku. „Když Slavik vymyslí nějakou past, můžete si být jisti, že je dobrá.“
„Má pravdu,“ řekl kapitán Miavv. „Jsou moc daleko. Žádná z našich lodí se tam nedostane včas,“ ukázal na displej. „A jeden destruktor třídy Victory se přesouvá blíž k nám. Asi aby zabránil případným záchranným pokusům.“
„Jeden neřešitelný problém po druhém, prosím,“ řekl Ziga a zoufale hledal inspiraci. Nepřátelské stíhačky – bombardéry – se přiblížily k planetoidům. „Spojte se s loděmi u planetoidů. Ať provedou Zsinjovu smršť.“
Zsinj, který se po Endoru proslavil jako největší imperiální warlord, vyvinul v době, kdy byl ještě kapitánem, taktiku pro boj proti stíhačkám mezi asteroidy. Bylo to prosté: Turbolaserové baterie lodi začnou pálit na asteroid, který se rozžhaví a exploduje jako obří granát. Jeho úlomky se rozletí na všechny strany a zničí okolo letící stíhačky. Ovšem úspěch této taktiky závisel na tom, že ji nepřítel nezná. Slavikovi piloti ji zřejmě znali a proto vyvázli s minimálními ztrátami. Ziga snad ani nedoufal, že by je to zastavilo.
B-wingy se snažily bránit svou mateřskou loď. Stejně tak i fregata Valiance a dělová loď Traper. Stejně ale dostaly jen několik TIE Bomberů. Zbytek nepřátelských stíhaček odpálil první salvu torpéd.
„Odpalte chaffy!“ zařval Miavv. „Turbolasery, sestřelte co můžete!“
„Všichni se připravte na náraz!“ vydal Ziga poněkud méně optimistický rozkaz.
A měl pravdu. Obranné systémy několik torpéd dostaly, ale stejně jich téměř stovka našla svůj cíl. Bombardéry je neodpálily všechny synchronně, takže když jedna dvojice torpéd zasáhla na určitém místě štíty, dočasně je přetížila a další dvojice zasáhla nechráněný trup.
Loď se otřásla, na sekundu vysadila na některých palubách gravitace, několik terminálů na můstku se přetížilo a explodovalo. Ziga taktak udržel rovnováhu, bočním průzorem pak viděl protržený trup, z některých děr vylétala těla členů posádky.
„Hlášení,“ řekl a snažil se ovládnout svůj hlas.
„Protržení trupu na palubách 4, 5, 7, 9, 10 a 13 až 17,“ řekl poručík Orvon. „Ztratili jsme pět turbolaserových baterií. Některé protržené oblasti se ještě nepodařilo utěsnit.“
„Musíme jim zabránit v dalším náletu,“ zasyčel Ziga. Ale B-wingy se už pustily do stíhání nepřátel. Jak stroje, tak jejich piloti byli dobří, ale proti TIE Avengerům se dlouho neudrží.
„Máme někde ještě nějaké stíhačky?!“ zeptal se. „Klidně je stáhněte z údržby, budete-li muset.“
„Na palubě nosiče Overlord je ještě jedna eskadra starých Y-wingů, pane,“ řekl poručík Gowron nesměle.
„Cože?“ vyjekl Ziga. „Tak proč už nejsou dávno ve vzduchu?!“
Zatímco poručík vysílal rozkaz, Ziga zavřel oči a zavrtěl hlavou. Stále to nebude proti TIE Avengerům stačit. Musí ostatní stíhačky nějak dostat ze Slavikovy pasti. Ale jak?
Pět Preybirdů odpálilo druhou salvu na dělovou loď Traper. Její štíty byly téměř ihned mimo a z trupu odlétaly úlomky kovu a spršky hořícího plynu.
Potom loď explodovala.
A Nebuchadnezzar se k ní mohl přidat rychleji, než se zdálo.
„Další turbolaserové baterie mimo provoz,“ řekl Orvon po dalším náletu, tentokrát méně prudším, než byl ten předchozí. „Paluba 10 už v podstatě neexistuje.“
„Volá nás Valiance,“ řekl důstojník sedící u komunikace.
„Přepojte to,“ nařídil Ziga a studoval displeje. Venku přišli už o tři B-wingy a nepřítel ztratil jen jeden TIE Avenger a pár Bomberů.
Na můstku se objevil hologram kapitána Draga.
„Stevene,“ oslovil Zigu. „Jak jste na tom?“
„Ještě pár minut vydržíme,“ řekl Ziga, „ale nemůžeme se dost rychle zbavit bombardérů venku.“ Otočil se na Matta Lavrona. „Jsou na palubě ještě nějaké bojeschopné transportéry Hnutí odporu?“
„Hrstka,“ řekl Matt. „Najdu piloty a pošlu je do vzduchu. Chcete, abych si vzal Alici a letěl taky pomoct?“
Ziga zavrtěl hlavou. „Probíhají na ní opravy a rozhodně není připravena k boji.“
„Ale…“
Ziga ho gestem umlčel a podíval se na Draga.
„Bohužel ti nemůžeme nijak pomoct palbou od nás, abychom při tom netrefili Nebuchadnezzar,“ řekl Drag.
„Doporučuji, abyste trochu odstoupili,“ navrhl Ziga. „Než si nepřátelští piloti usmyslí, že tu překážíte a pokusí se vás sundat stejně, jako sundali Traper.“
„Jen klid, Stevene, tahle loď něco vydrží,“ ujistil ho Drag, „vzpomínáš, jak šeredně to dostala v sektoru Airam?“
„Nemám čas na povídání,“ řekl Ziga. Potom se ale zarazil. Sektor Airam… „Dragu,“ oslovil kapitána Valiance. „Měl bys náladu na nanoskok?“
Dragovi se rozšířily oči. „Cože?!“
„Potřebujeme dostat naše stíhačky z té pasti,“ řekl Ziga. „A rychle. V sektoru Airam jsme byli nuceni to dělat dost často.“
„Jo, ale v Airamu jsme nebyli obklopeni obrovskými šutry!“ Drag vzdychl. „No jo, udělám to. Nechám astromechanické droidy obsluhovat řízení.“ Nanoskok spočíval v tom, že se hypermotor zapne a vypne, tak rychle, aby se loď z hyperprostoru vynořila jen o několik tisíc kilometrů dál. Člověk nebyl schopen na tak krátkou dobu spustit hyperpohon a navést loď na přesně určené místo, proto se obsluha nanoskoku přenechávala droidům.
„Ale pohni sebou,“ urgoval ho Ziga. „Pokud se k nim nedostaneš tak do deseti minut, už nebude koho zachraňovat.“
Loď se opět otřásla. Tentokrát tak silně, že už doopravdy spadl na zem.
„Štíty jsou už definitivně pryč!“ vyjekl Orvon. „Jedno torpédu poškodilo hlavní rozvod.“
„Ať tam okamžitě vyrazí opravářská jednotka!“ nařídil Ziga, zatímco se zvedal. „Dragu, a pokud se s těmi stíhačkami nevrátíš do patnácti minut, možná nebude koho zachraňovat tady.“ Většina bombardérů už odpálila všechna torpéda, pokud jim ještě nějaká zbývala, zřejmě si je šetřily na zvláštní příležitost. Přešly na lasery, které proti nechráněnému trupu mohou stále napáchat škody, ale útoky už nebudou tak ničivé. TIE Avengery už ale od útoku na Nebuchadnezzar úplně upustily a naplno se pustily do B-wingů a Y-wingů.
„Dragu,“ řekl Ziga, ještě než jeho přítel přerušil spojení. „Pokud to Nebuchadnezzar nezvládne…“
„Řeknu mu to,“ řekl chápavě Drag. „A Dianě Morlis taky.“
„Díky.“
„Síla s vámi.“
Spojení se přerušilo.

* * *

Admirál Slavik seděl pohodlně ve svém velitelském křesle a dovolil si jeden rychlý úsměv. Všechno zatím probíhalo podle plánu.
„Pošlete zprávu našim bombardérům, že svůj úkol splnily. Pokud chtějí, mohou se stáhnout dál od bitvy a přeskupit se.“
„Většina z nich za vás bude chtít bojovat až do konce,“ řekla Oxanna.
Slavik vzdychl. „Já vím, ale nechci, aby zbytečně umírali. Řekněte velitelům eskader, ať nařídí ústup alespoň těm pilotům s poškozenými stroji.“
„Ano, admirále.“
Slavik se podíval na chronometr, už byl skoro čas na druhou fázi. „Vyšlete Grazer. Interdiktor Iron Grip ať se připraví. Vyřiďte kapitánovi, že se plán nemění. Do deseti minut musí být na určeném místě a připraven. Grazer jim zajistí ochranu.“ Chvíli studoval taktické displeje. „Victory 1 je doprovodí jak nejdál bude moci.“
„Ano, pane.“
Slavik se opřel do křesla a naladil svou mysl na nadcházející rychlý vítězný úder.
Damokles útok rozpracoval do nejmenších detailů.

* * *

V nákladním kontejneru bylo přítmí. Jen na zemi uprostřed ležely tři malé přenosné svítilny. O to víc se člověk soustředil na zvuky a otřesy. A Laura Cruise definitivně nějaké otřesy cítila.
„Hýbeme se,“ řekla skrze svůj dýchací přístroj. Vzduch v kontejneru by za chvíli vydýchali, kdyby neměli masky, ale pořád ho bylo dost, aby se slyšeli.
„Taky něco cítím,“ potvrdila Beth. „Myslíš, že nás zase vykládají.“
„To by ty otřesy byly mnohem silnější,“ řekl Killian. „Spíš loď startuje.“
„V tom případě myslím, že bychom se mohli pohnout,“ řekla Laura, vzala ze země jednu svítilnu a zamířila ke dveřím kontejneru, které byly z druhé strany zajištěné. Nic, s čím by si ale několik šikovných rukou neporadilo.
Jeden po druhém vylezli ven a rozhlédli se. Nacházeli se ve skladu se spoustou dalších kontejnerů narovnaných v úhledných řadách. Všude byla tma, jen na konci místnosti blikalo několik světýlek na něčem, co byl zřejmě dveřní panel. Pomalu se propracovali až k němu. Beth se natáhla k tlačítku na panelu a stoupla si tak, aby nestála přede dveřmi. Laura, Killian a několik dalších si připravilo blastery.
Laura se nadechla a kývla na Beth, která dveře otevřela.
Na druhé straně stáli dva stormtroopeři hlídající dveře. Ovšem oni hlídali, aby se někdo z venku nedostal dovnitř. Nestihli ani vykřiknout, natož pozvednou pušky.
„Co teď?“ zeptal se Killian a shýbl se k mrtvole pro jednu z blasterových pušek.
Laura si vzala druhou a svůj ruční blaster si dala za opasek. „Musíme najít cestu do strojovny a na můstek.“

* * *

„Je jich tu spousta!“
„Tady Red Dwarf 9, tři jsou přímo za mnou!“
„Přišel jsem o zadní štíty, mám… ááá…“
„Banshee 2, seš moc blízko toho Lanceru!“
Varování ale přišlo pozdě. Trish letmo zahlédla, jak je nešťastný E-wing rozsekán na kusy fregatou třídy Lancer.
Na jakékoliv uvažování nebyl čas. Pevně se chopila řízení a sestřelila další TIE Fighter. Ale zdálo se, že každou sestřelenou nepřátelskou stíhačku hned nahradí tři další. Několikrát rychle zamrkala a stočila loď na levobok. Její pilotní rukavice už byly úplně nasáklé potem.
„Tady Orca velitel,“ ozval se hlas plukovníka Deyena. „Držte se co nejvíc u sebe!“
Trish rychle přepla na ovládání torpéd a naslepo vyslala dvojici střel do houfu nepřátelských stíhaček. Jedna urazila ocas Razor Fighteru, který se začal neovladatelně otáčet a byl rychle dodělán dvojicí A-wingů.
„Díky, Orca 11,“ ozval se nový hlas.
„Sestřel byl váš,“ řekla rychle Trish a přepnula zpět na lasery. Cílů bohužel neubývalo.
„Jedna skupina letí přímo na vás, Orca…“ hlas se náhle přerušil v šumu statiky. Trish neměla čas zjišťovat, co se s oním pilotem stalo. Seshora se k ní – a celému třetímu sletu – blížila šestice TIE Interceptorů.
Trish rychle strhla řízení, aby se jí nedostaly tak snadno za záda, ale ne všichni byli tak rychlí.
„Mám dva přímo za ocasem!“ ozval se Keelen. „Pokusím se je setřást.“
„Zasáhli mě!“ křikl Capek – Orca 9. „Ztratil jsem stabilizátor.“
Kam se poděla desítka? Trish teď ale nemohla zjišťovat, jestli se Satimě něco nestalo. „Hned jsem u tebe, devítko.“ Rychle zaměřila TIE Interceptor, který přímo ohrožoval ji a vypálila laserovou salvu.
A Interceptor letěl dál.
„Ta věc má štíty!“ zařvala na všeobecné frekvenci. TIE Interceptory štíty běžně nemívají. Slavik musel některé eskadry nechat modifikovat.
Opět přepnula na torpéda a zamířila kolizním kurzem proti nepřátelské stíhačce. Když byla téměř u ní, prudce se zvedla a vypálila naslepo střelu. TIE Interceptor se pokusil zvednout taky, ale schytal zásah přímo do kokpitu a jeho solární panely se rozlétly na opačné strany.
Trish se otočila právě včas, aby viděla, jak se Capekův X-wing mění v ohnivou kouli. Nic nenasvědčovalo tomu, že by se pilot stihl katapultovat.
Zaťala zuby. Na rozdíl od většiny pilotů v eskadře Capeka znala už déle než rok!
„Ztratil jsem dva motory a moje R2 jednotka byla zasažena,“ ozval se Keelen. Jeho hlas byl klidný, jako by jen oznamoval, že už přinesli jídlo.
„Vydrž!“ řekla.
„Dlouho nevydržím,“ řekl Keelen už o něco naléhavěji. „Hezky se mi s tebou létalo…“
Za Keelenovou stíhačkou se náhle objevila trojice E-wingů a rychle ho zbavila pronásledovatelů. „Jste z toho venku, Orca 12,“ řekl pilot.
„Díky,“ odpověděl Keelen po chvíli. „Ale příští stíhač, který poletí kolem, mě dorazí. Nemám štíty a motory vynechávají.“
„Drž se u mě,“ řekla Trish. „Budu se tě snažit krýt. A mimochodem, taky se mi s tebou dobře lítá.“ Mrkla na displej. Přibližovala se k nim Orca 10. „Satimo…?“
„Zatlačily mě do kouta. Tři TIE Fightery,“ odpověděla unaveně, když se zařadila vedle Trish. Její X-wing od pohledu utrpěl několik zásahů, ale byl stále funkční. „Měla jsem si s nimi poradit rychleji. Capek…“
„Není to tvoje vina, desítko,“ přerušila ji Trish. „A teď není čas se o tom bavit, máme tu další společnost.“ Osm TIE Fighterů mířilo proti nim. Trish, Satima, jeden A-wing a trojice E-wingů vyrazila proti nim. Keelen se opatrně držel vzadu.
Trish vystřelila, ale TIE Fighter už byl pryč. Pověsila se za něj, kopírovala jeho manévry a snažila se ho dostat do mířidel.
„Jste moc blízko!“ ozval se hlas plukovníka Deyena.
Laserová salva narazila z boku do Trishiných štítů. Dostali se moc blízko k jednomu z Lancerů! Jeden z E-wingů byl zničen téměř okamžitě.Trish rychle strhla řízení a uháněla pryč, jak nejrychleji to motory jejího stroje dovolovaly. A to nebylo dost rychle. Lancer mířil za nimi a Trish se ani nemusela dívat na displej stavu štítů, aby věděla, že dlouho nevydrží. Zelené laserové střely se zavrtávaly do zádi a její X-wing se v životě nedostane včas z dosahu Lanceru.
Trish si pomalu uvědomovala, že je vyřízená, když se jí najednou před očima mihla jakási obrovská beztvará hmota. Prolétla jí přímo před nosem a smetla několik nepřátelských stíhaček, které jí stály v cestě. Trish ji sledovala očima, ale málem si ukroutila krk. Nakonec to ale spatřila jasně. Byla to Nebulon-B fregata. V první chvíli ji napadlo, že to je nějaký Slavikův trik, ale poté fregata zahájila palbu na onen Lancer a během několika sekund prorazila štíty a lasery se začaly zařezávat do trupu. Lancery byly výborné na lov stíhaček, ale proti jiným velkým lodím neobstály. Tak jako neobstál tenhle.
V interkomu to zapraskalo. „Tady je kapitán Drag z fregaty Valiance,“ ozval se hrubý hlas. „Všichni se přibližte víc k nám. Naše turbolasery vás budou krýt.“
„Jak se vám to sakra povedlo?“ ozval se hlas Raven velitele. „To jste skočili do hyperprostoru nebo co?“
„Dalo by se to tak říct, ale na podrobnosti nemáme čas,“ řekl Drag, zatímco se jeho fregata chystala zaútočit na další Lancer, Slavikovy stíhačky byly poněkud zaskočené a momentálně se snažily přeskupit. „Budeme to muset zopakovat a vrátit se zpátky, než se o nás začnou zajímat ty hvězdné destruktory. Můžeme svézt ty, jejichž stroje by to zpátky nejspíš nezvládly, ale nemáme dost místa. Většina z vás se bude muset vrátit po svých.“
„Orca 7 a 12,“ ozval se plukovník Deyen. „Jste na tom nejhůř. Leťte na Valiance, ale pokud vás dají dohromady včas, ještě se vraťte. Budeme vás potřebovat.“
„Rozumím, veliteli,“ řekl Keelen. „Hodně štěstí, Trish.“ Jeho X-wing se oddělil od skupiny a spolu se sedmičkou zamířil k Valiance.
„Pokusíme se skočit zpátky, jakmile budou všichni stíhači na palubě,“ řekl kapitán Drag. „Ostatní, nečekejte na nás! Nebuchadnezzar má potíže, leťte, jak nejrychlejc dovedete!“
Trish převedla veškerou energii z laserů do štítů. V přímé bitvě to bylo praktičtější, než vyčleňovat speciální díl energie na kontinuální dobíjení štítů. Lasery se totiž nabíjely mnohem rychleji a loď měla větší výkon. Přepnula na soukromou frekvenci. „Desítko, prozatím budeš můj wingman.“
„Rozumím,“ řekla Satima a srovnala s Trish rychlost.
Všechny přeživší stíhačky pak nekoordinovaně zamířily zpět ke svým mateřským lodím.

* * *

„Všechny poškozené stíhačky jsou na palubě,“ řekl velitel Phalnar.
„Skvěle,“ přikývl kapitán Drag. „Ať droid dokončí propočty nanoskoku zpět k flotile.“
Droid R5 stojící u navigačního terminálu souhlasně zacvrlikal a pustil se spolu s počítačem do výpočtů.
„Kapitáne, šéfinženýr Tarkensley má obavy, zda hypermotor vydrží další nanoskok,“ řekl komunikační důstojník.
Drag zabručel cosi nepublikovatelného. „Dejte mi strojovnu,“ aktivoval komunikační panel v opěradle svého křesla. „Tarkensley?“
„Kapitáne,“ ozval se hlas šéfinženýra. „Další nanoskok absolutně nedoporučuji. Byla šílenost ho použít i poprvé. Hypormotor to jen taktak ustál. Podruhé to nevydrží.“
„Nemáme na vybranou,“ řekl Drag. „Hvězdné destruktory se k nám blíží, nikdy se skrz ně neprostřílíme.“
„Kapitáne,“ trval inženýr na svém. „Pokud se o to pokusíme, můžeme o hypermotor přijít.“
„A pokud se o to nepokusíme, můžeme zhebnout!“ zavrčel Drag. „Evakuujte strojovnu, jestli chcete, ale nanoskok provedeme.“
Šéfinženýr beze slova ukončil spojení.
„Kretén,“ ulevil si Drag. Tarkensley byl dokařská krysa, která se nějakým nedopatřením dostala na válečnou fregatu a jejíž mysl nesahala za hranice strojovny.
O dvě minuty později hlásily všechny paluby připravenost a droid propočítal skok. Bylo to těsně. Hvězdný destruktor třídy Victory se k nim už přiblížil na dostřel.
„Provést nanoskok!“ křikl Drag.
Droid souhlasně zapípal a Valiance prudce zrychlila směrem zpět k novorepublikové flotile. Ihned poté se loď mohutně otřásla.
„Tady strojovna,“ ozval se opět Tarkensley. „Já vám to říkal! Hypermotor je v háji!“
„Držte hubu!“ odsekl Drag. K flotile v pohodě doplachtí setrvačností, ale výbuch vychýlil Valiance z kurzu. Mířila teď přímo proti jednomu planetoidu.
„Obnovte kurz!“ Drag přiskočil ke kormidelníkovi, ale ten se už snažil uhýbat. Minuli planetoid jen těsně a otřeli se o něj bokem. Loď se opět otřásla.
Po několika dalších dlouhých vteřinách fregata Valiance úplně zastavila mezi novorepublikovými loděmi. Některé panely jiskřily a ze všech palub přicházela hlášení o škodách.
„Signál z Nebuchadnezzaru, pane,“ řekl komunikační důstojník.
Na můstku se objevil hologram viceadmirála Zigy.
„Dragu…?“
„Jsme v pořádku, Stevene,“ řekl Drag a rozhlédl se po můstku. „Tedy alespoň v rámci možností. Stíhačky jsme zachránili, už jsou na cestě. Náš hypermotor je ale dost zrychtovanej a s podsvětelnými to taky není nic moc. Ztráty nejsou žádné, ale visíme bezmocně ve vesmíru.“
„Dokážete hypermotor opravit?“ zeptal se Ziga, jeho obraz se zavlnil. „Musíme se odtud co nejdřív dostat, než se na nás vyhrnou ty hvězdné destruktory.“
Drag pokrčil rameny. „Určitě se o opravu pokusíme.“

* * *

Admirál Slavik tupě zíral průzorem ven na místo, odkud právě zmizela novorepubliková Nebulon-B fregata a kde se teď nacházely jen dva hořící vraky fregat třídy Lancer a spousta zmatených stíhaček.
„Co to sakra bylo?!“ zeptal se hloupě, když dálkové senzory potvrdily, že novorepubliková fregata je zpět u Nebuchadnezzaru.
„Nanoskok,“ ozval se chladně hlas Damokla. „Tento manévr byl poprvé využit před dvanácti lety v sektoru Airam. Není jisté, které strana ho vymyslela, ale obě strany ho používaly. Po skončení konfliktu v Airamu byl využívám jen minimálně kvůli potenciálním rizikům.“
„A proč jsi nepředpokládal jeho použití teď?“ zavrčel Slavik.
„Předpokládal, ale procentuální pravděpodobnost jeho použití byla minimální. Velitel novorepublikové úderné skupiny jednal podle vzoru pološíleného stratéga v zoufalé situaci. Takové individuum je odhodlané velmi riskovat a někdy i…“
„Stačí, zmlkni,“ přerušil ho Slavik a otočil se na Oxannu. „Jak je na tom Iron Grip?
„Blíží se k bodu, kde aktivuje SLAM,“ řekla Oxanna.
Slavik přikývl. „Dobrá, ať se celá naše úderná skupina seřadí a vyrazí maximální rychlostí k novorepublikovým lodím.“
Usmál se a posadil se do velitelského křesla. „Nechceme přece přijít pozdě.“

* * *

První stíhačky dorazily. Nejdříve A-wingy, krátce po nich E-wingy a dál za nimi se držely X-wingy.
Nepřátelské stíhačky – bombardéry – už definitivně upustily od útoku na velké lodě a začaly ustupovat.
Ale Nebuchadnezzar byl ve velmi špatném stavu. Dva ze čtyř masivních motorů byly zničeny, trup připomínal ementál a nejhorší bylo, že neměli štíty.
„Slavikova úderná skupina se dala do pohybu,“ řekl poručík Gowron. „Míří k nám.“
„Zajímalo by mě, na co tak dlouho čekali,“ zamumlal Ziga. „Letí sem všechny lodě?“
Gowron chvíli studoval displeje. „Tři lodě zůstávají vzadu… ne, letí jiným směrem. Pomalu postupují kolem planetoidů, jako by nám chtěly vpadnout do zad, ale postupují strašně pomalu.“
„Mám z toho špatný pocit,“ řekl kapitán Miavv.
„Zjistěte, co je to za lodě,“ Ziga stiskl tlačítko na opěradle svého křesla. „Opravářská jednotko, jak jsou na tom ty štíty?“
„Nic veselého, pane,“ ozval se hlas Stacy Mily. „Jsem teď se svou četou právě u toho. Hlavní rozvaděč úplně vyhořel a způsobil zkrat v generátoru. Mohli bychom přesměrovat obvody mimo rozvaděč přímo do emitorů, ale generátor nevyrobí dost šťávy, aby mohl napájet štíty. Budeme muset vyměnit poškozené části a přesměrovat energii z nějakých druhořadých systémů, třeba hlavní osvětlení. Bude to ale chvíli trvat.“
„Jak dlouho to bude trvat?“ zeptal se jí Ziga.
„Tak dvě hodiny.“
„Dvě hodiny?“ Ziga se podíval na displej na odhadovaný čas příletu Slavikovy úderné skupiny. „To je moc hezké, nadporučíku. Máte čtrnáct minut.“
Stacy chvíli mlčela, potom se ozvala: „Příště řeknete, že včera bylo pozdě, že? No jo. Na něco přijdeme.“
„Tomu říkám bojový duch!“ Ziga přerušil spojení a podíval se na poručíka Gowrona. „Víme, co jsou zač ty lodě, které se drží v povzdálí?“
„Ano, pane. Hvězdný destruktor třídy Victory, interdiktor a nějaké malé plavidlo. Nevím, co je to za typ, neodpovídá ničemu v našich záznamech.“
„To je Grazer,“ řekl kapitán Murdock temně. „Slavik s těmi loděmi musí něco chystat. Neposlal by Grazer, aby hlídal perimetr.“
Matt Lavron – který se doposud držel stranou, aby nikomu nepřekážel – přistoupil blíž k taktickému hologramu. „Grazer,“ podíval se na Zigu. „Laura… Cruise se ho snažila sabotovat. Je možné, že je na palubě.“
Pokud ještě žije, pomyslel si Ziga, ale nahlas nic neřekl.
„Zrychlují!“ zvolal poručík Gowron.
Opravdu. Interdiktor a Grazer náhle prudce zrychlily, zanechávajíce hvězdný destruktor daleko za sebou. Jejich rychlost byla více než dvojnásobná. Ziga nikdy předtím neviděl tak vysoké zrychlení… Jednou ho vlastně viděl, včera při bitvě u základny Requiem.
„Používají SLAM,“ řekl Murdock. „Slavik musel nainstalovat svou zbývající sadu na ten interdiktor.“
Dvojice lodí prolétla kolem planetoidů a po dvou dlouhých minutách skončila za Zigovou údernou skupinou. Přesně v místě, kde vytyčili svůj únikový vektor pro ústup.
„Interdiktor nabíjí gravitační projektory,“ řekl Gowron.
„Chtějí nás tu udržet, než nás hlavní flotila zmasakruje,“ zamumlal kapitán Miavv.
„Ale Slavik musí vědět, že interdiktor se proti nám dlouho neudrží, ne?“ nadhodil Matt Lavron.
„Proto má s sebou Grazer,“ řekl Murdock. „Četl jsem výsledky jeho zkušebních testů a myslím, že nám nezbývá než doufat, že byly přehnané.“
Ziga se zhluboka nadechl. Jiný rozkaz vydat nemohl. „Zničte ten interdiktor.“
Dvě fregaty – Nebulon-B Enterprise a útočná fregata Madine – se začaly přibližovat k interdiktoru.
Ještě než se dostaly na dostřel, Grazer prudce vyrazil, rychle se přiblížil k Enterprise a zahájil palbu. Střílel protonová torpéda, ovšem s takovou rychlostí a kadencí, že se zdálo, jako by to byly jen laserové výboje. Štíty Enterprise nejdříve pohlcovaly, co šlo, ale časem se začaly hroutit. Torpéda dopadla na nechráněnou část můstku a téměř okamžitě ji zničila, dalším cílem – na nyní už prakticky bezmocné lodi – byly nástavby na trupu a potom záď. Celý proces trval několik minut a Enterprise byla kompletně zdevastována.
Enterprise byla právě zničena,“ řekl Gowron, když se fregata s posledním výbuchem proměnila v trosky. Grazer se nyní chystal totéž zopakovat na Madine.
„Vyslal bych všechny naše lodě a stíhačky najednou,“ navrhl Miavv. „Budeme soustředit veškerou palbu na interdiktor a až ho vyřadíme, zmizíme v hyperprostoru.“
A co Valiance bez hypermotoru? Budeme ji tu muset nechat svému osudu. A další lodě budou zničeny. Možná i Nebuchadnezzar, nemá štíty a platí za nejvyšší cíl , přemýšlel Ziga. Ale kapitán o tom všem nejspíš ví. Co jiného jim ale zbývá?
Mlčky přikývl a odsouhlasil rozkaz. Zatímco jeho úderná skupina plnila rozkazy, pozoroval taktický hologram. Celá ta situace mu připomněla chvíle, kdy byl kapitánem Valiance a sloužil v bitvách proti velkoadmirálu Thrawnovi.
Ztuhl. Bitvy proti Thrawnovi…
„Ať se všechny lodě okamžitě vrátí zpět!“ zařval. „Ten interdiktor tu není, aby nám zabránil dostat se pryč. Je tu od toho, aby něco navedl sem!“
Kapitán Miavv nekladl žádné přihlouplé otázky. „Pošleme jen stíhačky! Mohou kolem Grazeru proklouznout a vyřadit interdiktor. Potom se zbytkem flotily proletíme jak nejrychleji to půjde a zmizíme v…“
„Pozdě,“ zašeptal kapitán Murdock.
Průzorem bylo vidět jak se podél interdiktoru z hyperprostoru vynořily dva obří hvězdné destruktory. Za nimi letěla pětice těžkých dreadnoughtů a dva lehké křižníky třídy Carrack. Průvod zezadu jistily další dva destruktory a dva nové interdiktory. Gravitační pole, vyvolané interdiktorem, je navedlo přesně k novorepublikovým jednotkám. Tuhle strategii poprvé využil velkoadmirál Thrawn před šesti lety.
Na můstku Nebuchadnezzaru zavládlo chvilkové ticho. Malá novorepubliková úderná skupina mezi dvěma podstatně většími nepřátelskými jednotkami.
„Jsme v prdeli,“ řekl kdosi a vyjádřil tak skryté obavy všech.

* * *

Kapitán Hoss stál u čelního průzoru na můstku hvězdného destruktoru Kodiak a spokojeně se šklebil. Admirálova strategie – nebo spíš Damoklova – byla provedena naprosto dokonale. Lodě Nové republiky byly naprosto zaskočené a až teď se začaly seskupovat do zoufalých obranných pozic.
Ne že by jim to k něčemu bylo, pomyslel si Hoss a podíval se bočním průzorem na sesterskou loď Vindicator. Byl čas dát se do práce.
„Ať interdiktory Red Claw a Warnet aktivují gravitační projektory. Chci, aby žádná republiková loď nemohla utéct.“ Otočil se na svého zástupce, velitele Jarga. „Vyšlete stíhačky. Spolu s křižníky třídy Carrack musí zabránit jakémukoliv zoufalému protiútoku. Grazer se k nim může taky připojit. Kodiak a Vindicator se probijí až k nepřátelskému calamarskému křižníku. Dreadnoughty poletí za námi a povedou útok na ostatní menší lodě. Casarr a Marut zůstanou vzadu chránit interdiktory.“
„Ano, kapitáne,“ řekl Jarg a odešel předat rozkazy dál.
Hoss se usmál. Chudák admirál Slavik. Až sem dorazí, už na něj nic nezbude.

* * *

Lotin Kalara z Aiského hnutí odporu seděl v kokpitu corellianského transportéru Action VI Valdez a zamračeně mžoural průzorem ven. Nalevo od nich letěla novorepubliková korveta Devon, napravo pluly tři další obrněné transportéry Hnutí odporu.
A nad nimi se – jako dvojice andělů smrti – vznášely dva Slavikovy hvězdné destruktory a za nimi byla celá eskadra další bitevních lodí.
„A je to tady!“ ozval se hlas letového operátora z Devonu. „Stíhačky opouštějí hangár Kodiaku a míří sem. V první vlně jsou jen TIE Fightery, ale za nimi je letka TIE Avengerů!“
Lotin zaklel. „Všichni připraveni?“ zeptal se do interkomu.
Ze všech osmi dělových věží, kterými Valdez disponoval, mu odpovědělo souhlasné mumlání. Nakonec se Lotin podíval na svého pilota, který přikývl, že je také připravený. Ačkoliv Valdez byla Lotinova loď, Bralic byl o hodně lepší pilot, takže měl řízení na starosti on a Lotin se musel spokojit se sedadlem kopilota.
Čtyři TIE Fightery si vybraly je jako první cíl a zahájily palbu. Valdez se otřásl po několika zásazích, ale za chvíli byly tři TIE téměř současně zničeny. Jejich přeživší kolega se obrátil na ústup, ale byl rychle zasažen zezadu.
Jeden z menších corellianských transportů vedle nich explodoval.
„Co to bylo?“ zamrkal Lotin. „TIE Fighter?“
Než mu stihl kdokoliv odpovědět, objevila se před nimi nová loď. Sice třikrát menší než oni, ale o to více hrozivá.
„To je Grazer!“ komentoval to Bralic a strhnul řízení.
Z nepřátelské lodi vylétla salva torpéd a v plné síle zasáhla Valdez do pravoboku. Zezadu byl slyšet něčí křik. Lotin se jen podíval na displej a viděl, že dělové věže 3 a 5 byly zničeny.
„Úhybné manévry…!“
Valdez před torpédy nebyl schopen uhýbat dostatečně rychle. Po další salvě se loď mohutně otřásla.
„Motory jsou v háji,“ zasyčel Lotin. Viseli tu teď uprostřed vakua jako ryba na suchu.
Grazer mířil přímo proti přídi a vypálil další salvu.
Lotin rychle nabral vzduch do plic. „Opustit loď!“ Zvedl se a rozběhl se k průchodu ven z kokpitu. Bralic jen půl kroku za ním. „Opustit loď! Opustit loď…!“
Když se to chystal zopakovat počtvrté, torpéda našla svůj cíl.

* * *

Nadporučík Terrel se z můstku Grazeru usmál na hořící trosky corellianského frachťáku Valdez.
„Jedeme dál,“ řekl. „Teď zaměřte tu korvetu.“

* * *

Novorepubliková korveta Devon explodovala v krátkém jasném záblesku.
Kapitán Hoss se otočil k navigátorovi v levé posádkové šachtě. „Kurz nula-čtyři-nula na dva-jedna-čtyři. Přepošlete to na Vindicator.“
„Ano, pane.“
„Už Damokles vypracoval prioritní seznam cílů?“ zeptal se kapitán taktického důstojníka.
„Ano, pane.“
„Přepošlete to na ostatní lodě.“
Ucítil, jak sebou loď mírně trhla, když se naplno zažehly podsvětelné motory.
„Děje se něco, podporučíku?“ slyšel za sebou hlas velitele Jarga. Otočil se a viděl, že mluví k důstojníkovi u komunikačního stanoviště.
Casarr nepotvrdil přijetí zprávy o prioritních cílech, pane,“ řekl podporučík zamyšleně.
„A přijal ji?“
„Zpráva byla odeslána,“ řekl podporučík rázně a stiskl několik tlačítek. „Ovšem Casarr nereaguje na žádné zprávy, ani na přímou komunikaci. Zjistili bychom, kdyby byla jejich hlavní anténa poškozena. Mohl se poškodit jejich vnitřní systém, který zprávy zobrazuje.“
Hoss k nim vykročil. „Pokuste se zjistit...“
„Kapitáne!“ vykřikl taktický důstojník. „Casarr právě zahájil palbu na Marut!“
Hoss doběhl k bočnímu průzoru. VSD Marut byl již těžce zasažen a na několika místech na levoboku měl protržený trup. Casarr musel vypálit první salvu naslepo, aby obranné systémy Marutu nezjistily, že loď je zaměřována a kapitán nezesílil na příslušném místě štíty.
„Co to má znamenat?!“ vyjekl velitel Jarg.
Casarr byla Murdockova loď,“ řekl Hoss, ale sám nevěřil tomu, co říká. „Co dělají stíhačky z Casarru?“ zeptal se.
„Právě zaútočily na stíhací letky z Vindicatoru, pane,“ řekl taktický důstojník. „…Ale jedna jejich eskadra se jim v tom zřejmě snaží zabránit.“
„Zrada musí být horší, než jsme mysleli,“ zašeptal Hoss.
„Myslíte, že celá posádka Casarru jsou zrádci?“ polkl Jarg. „Těžko jsem uvěřil tomu, že Slavika mohl zradit jeden člověk. Ale celá posádka…“
„Změna plánu,“ přerušil ho Hoss a vykročil na velitelskou lávku. „Na psychologický rozbor bude čas později. Pošlete nové rozkazy dreadnoughtům, ať okamžitě zaútočí na hvězdný destruktor Casarr!“
Podíval se ven předním průzorem. „My se postaráme o Novou republiku. Informujte okamžitě admirála o situaci!“

* * *

Na taktickém displeji Nebuchadnezzaru bylo vidět, jak se pětice nepřátelských dreadnoughtů náhle otočila a míří proti jednomu z hvězdných destruktorů.
„Co to sakra dělají?!“ zeptal se Ziga zmateně.
„Vypadá to, že ten hvězdný destruktor třídy Imperial zaútočil na ten třídy Victory, pane,“ řekl poručík Gowron.
„To je Casarr!“ vydechl kapitán Murdock.
„Ať je to kdokoliv, tak se s námi snaží spojit,“ řekl komunikační důstojník.
„Na holoprojektor!“ poručil Ziga.
Na můstku vyvstal hologram muže s hustým černým knírem.
„Tady velitel Omar, zastupující kapitán ISD Casarr. Jménem své posádky žádám Novou republiku o dočasný azyl. Jsme ochotni vám pomoci v bitvě… Ehm… je kapitán Murdock přítomen?“
Murdock si stoupl vedle Zigy, aby se octl v záběru. „Omare… co… co má tohle znamenat?!“
„Zajal jsem několik lidí, se kterými jste probíral své zběhnutí. Nejdříve jsem si myslel, že to jsou novorepublikoví agenti, ale poté jsem zjistil pravdu. Upřímně se mě trochu dotklo, že jste mi nevěřil natolik, abyste se svěřil, ale chápu to. Ovšem nechápu, že vám nebylo jasné, že celá posádka půjde s vámi.“
„Cože?“ řekli Ziga a Murdock najednou. „Všech třicet sedm tisíc lidí?“ dodal Murdock.
„Všichni ne, asi dva tisíce jsou fanaticky oddaní Slavikovi,“ připustil Omar. „Museli jsme je dát pod zámek. A jedna stíhací eskadra se teď obrátila proti nám. Ale zbytek jde za vámi. Většina si živě pamatuje, co jste před lety udělal vy pro ně, když jste je a jejich rodiny zachránil před Isard.“
Ziga se zhluboka nadechl. „Veliteli, až tohle skončí, pamatujte si, že vám dlužím panáka.“
Omar se usmál. „Corellianskou brandy. Pojďme se dát do práce. Pořád jsou naše vyhlídky špatné, proti pěti dreadnougtům a VSD-čku se dlouho neudržíme. Hodila by se nám nějaká pomoc. Potom se pokusíme přimět interdiktory, aby opustily své pozice a poskytly nám mezeru, kudy se můžeme dostat do hyperprostoru.“
„Dobře,“ řekl Ziga, „hodně štěstí, veliteli.“
„Vám také.“ Hologram se zavlnil a zmizel.
Ziga se otočil na letového koordinátora. „Vyčleňte skupinu z našich stíhacích eskader a pošlete jim ji na pomoc.“ Otočil se k taktickému důstojníkovi. „A změňte signály, aby Casarr a jeho stíhačky byly na našich senzorech a CMD viděny jako přátelské. Nechci, aby naši piloti začali střílet po nesprávném cíli.“
Důstojník přijal rozkaz. Po chvíli se část červených teček na taktickém displeji změnila na zelené. Ziga se nadechl. Jak řekl Omar, jejich vyhlídky jsou stále špatné. Dva hvězdné destruktory se stále blížily k nim a celá první Slavikova eskadra tu bude za pár minut.
„Ať se zbývající lodě semknou co nejvíc k sobě,“ nařídil. „Pokusíme se zaútočit na jeden hvězdný destruktor.“
Zapípal interkom. „Tady nadporučík Stacy Mila,“ ozval se známý hlas. „Mám nápad, jak obnovit štíty během několika vteřin na téměř původní úroveň a nijak nás to neomezí.“
„Jak?“ zeptal se Ziga napjatě.
„Převedeme do nich veškerou energii ze systémů podpory života.“
„COŽE?!“
„Uklidněte se, není to tak příšerné, jak to zní. Na takhle velké lodi bude trvat hodiny, možná i dny, než vydýcháme všechen vzduch a ještě déle, než teplota klesne pod únosnou mez. Do té doby budeme pryč. A umělou gravitaci samozřejmě nechám na pokoji.“
Ziga pokrčil rameny. „Není to ten nejšílenější nápad, jaký jsem kdy slyšel, ale v žebříčku ,Top 10‘ by se objevit mohl. Proveďte.“
„Ano, pane.“

* * *

Admirál Slavik vyslechl hlášení kapitána Hosse a po celou dobu zatínal ruce v pěst. Měl jsem to tušit! Ale kdo by předpokládal, že se proti mně obrátí celá posádka Casarru? Ani Damokles této alternativě nepřikládal žádnou váhu. Ale měl jsem to tušit. Mohl jsem alespoň sesadit Omara a na jeho místo dát někoho, kým si jsem jist, třeba velitele Gula.
„Jaké jsou vaše rozkazy, admirále?“ zeptal se hologram kapitána Hosse tiše.
Slavik se napřímil, cítil, jak se v něm začíná vařit krev. „Zničte všechno, co vám bude stát v cestě.“
Otočil se na Oxannu. „Kapitáne, ať celá První úderná skupina zrychlí na maximální výkon. Nemusíme přece letět koordinovaně.“
„Ale naše lehké křižníky a fregaty dorazí dříve než hvězdné destruktory, pane,“ namítla.
„Tak jako tak máme novorepublikovou skupinu na dostřel do tří minut,“ Slavik mávl rukou. „Když to bude dřív, je to jedině dobře.“

* * *

Stacy Mila svírala v upocené ruce hydroklíč a prohlížela si generátor čističky vzduchu, který poněkud poupravili. Vedly z něj tři široké kabely, zapojené do konektoru ve zdi.
Podívala se na Browna, který stál vedle ní a přikývla. Potom vytáhla komlink. „Dobře, Alane, můžeš to zkusit.“
O několik metrů servisním potrubím výš stál Alan u rozvodného uzlu. Na povel stiskl několik tlačítek. Zařízení začalo vydávat uspokojivé „hnn hnnnnn“ a na panelu se rozsvěcela zelená světélka.
„Funguje to!“
Sotva to dořekl, uslyšel zezdola výbuch a následný jekot sirén signalizující havárii. Zařízení ale pracovalo dál.
Rychle slezl tunelem po žebříku dolů. Část stěny byla protržená a dovnitř se valil modrý dým.
„Sithspit!“ Jedno z nepřátelských torpéd muselo explodovat poblíž chladicího potrubí… nebo to způsobilo náhlé přetížení. V každém případě do místnosti teď unikalo derminium – kromě toho, že je studené, je taky poměrně jedovaté.
Brown ležel na zemi v louži krve. Kousek kovu vymrštěný ze stěny se mu zabodl přímo do krku. Alan k němu rychle přiklekl, ovšem už pro něj nic udělat nemohl. Stacy ležela kousek dál. Levou ruku měla dost pochroumanou a byla v bezvědomí, ale živá.
Alan ji popadl za zdravou ruku a snažil se ji odtáhnout pryč. Na kůži začínal cítit chlad, ale uvnitř mu bylo naopak horko. Musí se odtud dostat!
Hodil si Stacy na záda a začal šplhat průlezem nahoru. Je těžší, než se zdá! Ta zátěž byla moc velká. Začínala se mu točit hlava.
Náhle ho kdosi seshora chytil a zbavil zátěže. Vzhlédl. Nad ním stál Devaronian v hnědé róbě. Držel Stacy kolem pasu a opatrně stoupal nahoru.
„Vy jste Jedi,“ řekl Alan. „Jeden z těch dvou rytířů Jedi, kteří se účastní téhle mise.“
Muž přikývl.
„Jak jste se sem tak rychle dostal?“
„Prostě jsem něco cítil,“ odpověděl. „Postarám se o ni. Uzavřete vzduchový uzávěr a pak jděte na ošetřovnu.“

* * *

„Mila to zvládla!“ řekl nadšeně kapitán Miavv. „Štíty jsou na maximu!“
Ziga přikývl. Když na jejich stranu přeběhl Casarr, získali tím několik potřebných minut, ale musejí se ještě hodně snažit, aby odtud mohli všichni ve zdraví utéct.
„Sakra! Ztratili jsme Overlord,“ řekl poručík Gowron. Průzorem byly vidět poslední ohnivé záblesky šlehající z nosiče třídy Quasar Fire, předtím než celá loď explodovala.
A z Kodiaku a Vindicatoru právě startovaly další stíhací letky. Mezi nimi i další eskadra TIE Avengerů. A-wingy, E-wingy a letka TIE Interceptorů z Casarru jim letěly vstříc. Proč zrovna na Casarru žádné Avengery nejsou? pomyslel si Ziga. Život byl někdy pěkná potvora.
„Kolik nám zbývá B-wingů?“
„Sedm, pane,“ odpověděl plukovník Bradley – letový koordinátor.
„To není moc,“ zamumlal Ziga napůl pro sebe. „Musíme přijít na způsob, jak rychle vyřadit alespoň jeden nepřátelský interdiktor.“
„Na Casarru bude eskadra bombardérů,“ řekl kapitán Murdock.
„Spojte se s velitelem Omarem a zkuste na něco přijít.“ Ziga se zadíval na poškozenou Nebulon-B fregatu držící se stranou od bitvy.
„Spojte mě s Valiance.“ Počkal, dokud se před ním neobjeví hologram kapitána Draga. „Dragu, jak to u vás vypadá s motory?“
„Ani podsvětelný ani nadsvětelný nejsou zrovna v nejlepším stavu,“ řekl chmurně Drag. „Do hyperprostoru se hned tak nedostanem.“
Ziga se nadechl. „V tom případě se obávám, že musíte opustit loď. Chystáme se zaútočit na interdiktor a zmizet odsud. Nemůžeme vás tu nechat. Opusťte loď, pošlu modifikovanou fregatu Osirion, aby vyzvedla vaše únikové moduly a evakuační raketoplány.“
Drag pomalu přikývl. „No jasně… Byla to dobrá loď.“
„Já vím,“ řekl Ziga. „Nedělej to pro mě těžší, než to je.“
„Jasně.“ Hologram zmizel.
Plukovník Bradley k němu přistoupil. „Na něco jsem přišel, pane. Mohli bychom použít poněkud upravenou A-wingskou seč. Vyslali bychom transportéry Hnutí odporu přímo proti interdiktoru, těsně za nimi by se držely B-wingy, kryté samotnými transportéry. Ty by na poslední chvíli uhnuly, nepřátelská obrana by sledovala jejich manévr a B-wingy by zaútočily na nechráněný povrch interdiktoru.“
Ziga zauvažoval. Mohlo by to vyjít…
„Viceadmirále,“ oslovil ho komunikační důstojník. „Zachytil jsem hyperprostorový signál… je zašifrovaný novorepublikovými kódy!“
Ziga k němu rychle přiskočil. „Co to je?“
Důstojník chvíli ťukal do klávesnice, potom zvedl hlavu. „Je to z Endeavoru, pane! Záložní novorepubliková úderná skupina je v Zóně a bude tu do deseti minut!“
Ziga se nadechl. Posily tu jsou poněkud brzy. Naštěstí. To ovšem také znamená, že nemohou odletět. Musejí tu zůstat a počkat na ně. „Zrušte ten útok na interdiktor,“ řekl Bradleymu. „Musíme se tu udržet. Všechno, co umí létat a ještě to není ve vzduchu, ať okamžitě vzlétne!“
Matt Lavron se náhle probral z relativní pasivity a zamířil pryč z můstku. „Vezmu Alici a letím ven.“
Ziga přikývl, ale to už byl Lavron pryč.
Venku zatím dál zuřila bitva. Lehké křižníky a fregaty z první Slavikovy úderné skupiny právě dorazily do bitvy a hvězdné destruktory byly hned za nimi.
„Jen doufám, že se těch deset minut udržíme,“ zašeptal Ziga.

* * *

„Kapitáne, ztratili jsme další turbolaserovou baterii na pravoboku,“ řekl taktický důstojník na můstku Casarru.
Velitel Omar znechuceně zavrtěl hlavou. Turbolaserová a raketová palba Casarru se spravedlivě dělila mezi pět útočících dreadnoughtů, aby je alespoň trochu držela na uzdě. Ovšem na druhou stranu ani jednomu z nich nezpůsobovaly žádné závratné poškození. A VSD Marut se už pomalu vzpamatoval z Casarrova předchozího úderu a začínal opět útočit.
„Zahajte palbu iontovými kanóny,“ nařídil Omar. „Ale soustřeďte ji jen na jeden dreadnought. Rozprášená střelba ničemu nepomůže.“

* * *

Plukovník Deyen stočil svůj X-wing směrem k nepřátelským dreadnoughtům. X-wingy z eskadry Orca a Y-wingy z eskadry Okampa ho následovaly.
„Budeme vás krýt,“ ozval se mu ve sluchátkách hlas pilota spřáteleného TIE Interceptoru z eskadry S-Iota. „Mělo by se nám podařit odradit každého, kdo se vydá vaším směrem. Pokud někdo proklouzne, snažte se ochránit Y-wingy.“
„Jen klid,“ řekla velitelka eskadry Okampa. „Nejsme úplně neschopní.“
„Já jen vím, ze zkušenosti, že Y-wingy se snadno sestřelují… bez urážky.“
Casarr začal pálit iontovými kanóny na jeden konkrétní dreadnought – senzory identifikovaný jako Sword.
„Zaútočíte na ten, který si vybral Casarr?“ zeptal se Deyen.
„Ne, nebudeme jim kazit zábavu,“ řekla Okampa 1. „Půjdeme na ten vedle něj – Thunderball,“ přepnula na frekvenci své eskadry. „Tak jo, lidi. Slyšeli jste mě. Zaměřte se na motory Thunderballu a trochu se do něj zezadu opřete!“

* * *

Nadporučík Terrel právě přijal nový rozkaz. Měl s Grazerem okamžitě vyrazit na pomoc proti Casarru. Loď zrádců. Ochotně ten rozkaz splní.
Podíval se průzorem ven na poškozenou novorepublikovou útočnou fregatu Madine, která se před nimi vznášela.
„Dodělejte ji a půjdeme dál.“
„Rozkaz!“ zvolal nadšeně hlavní střelec.
Kormidelnice naproti tomu cosi zamyšleně zabručela.
„Děje se něco, seržante?“ zeptal se.
„Ano, pane, strojovna nijak nereaguje na naše povely. Nechodí ani rutinní zprávy.“
„Nemůžu se s nimi spojit,“ přidal se palubní operátor.
Za nimi se ozvalo několik výstřelů a potom rána. „Nikdo se ani nehne! Zabavujeme tuhle loď!“
Terrel – a s ním i všichni ostatní na můstku – se otočil. Stormtrooper hlídající vstup ležel na zemi mrtvý. Nad ním se tyčily čtyři osoby v civilních šatech. To nebylo komando Nové republiky, museli to být členové Hnutí odporu. Teroristi.
Jeden muž měl těžký opakovací blaster, ostatní jen malé blasterové pistole. Na můstku byli ještě dva stormtroopeři a osm členů posádky – i když většina byla neozbrojená.
Terrel měl u pasu malý blaster. Opatrně pozvedl ruce, aby naznačil, že se vzdává, ale pravou ruku měl stále dost nízko, aby mohl jedním pohybem vytáhnout zbraň.
Žena z Hnutí odporu, která předtím mluvila, přistoupila blíž a naznačila mu, aby vstal.
Terrel se začal pomalu zvedat z kapitánského křesla. Když teď byla veškerá pozornost upoutána na něj, jeden ze stormtrooperů se chopil iniciativy a vystřelil. Střela zasáhla jednoho člena Hnutí odporu, ale nezabila ho. Muž s opakovacím blasterem na stormtroopera a jeho kolegu rychle vysypal salvu střel. Operátor vyskočil ze svého sedadla a chytil čtvrtou teroristku za ruku se zbraní.
Všichni členové posádky teď vstali a rozběhli se proti útočníkům, ale většinou neměli zbraně. Terrel rychle poklekl na jedno koleno, vytasil blaster a vystřelil na ženu, která stála před ním. Ta ale už stihla udělat rychlý kotoul do strany a než se Terrel vzpamatoval, věnovala mu dva zásahy do břicha.
Nadporučík se složil na zem a zachroptěl. Alespoň to zkusil.

* * *

Laura Cruise se podívala na výsledek menšího masakru, který způsobili na můstku. Přistoupila k ležícímu zabrackému nadporučíkovi, který na ni vystřelil a lehce do něj kopla. Byl také mrtvý.
„Jak jsi na tom, Angelsi?“
„Jde to,“ odpověděl raněný člen Hnutí odporu. Seděl na zemi opřený o zeď a tiskl si poraněný bok. „Ale nějakou bactu bych uvítal.“
„Snad se odtud brzo dostaneme.“ Vytáhla komlink. „Ariel, hlášení.“
„Získali jsme strojovnu,“ odpověděl ženský hlas. „Ale Joshua je mrtvý.“
Laura zaklela. „Pokuste se rychle přijít na to, jak se to ovládá… nebo to alespoň nechte tak, jak to bylo předtím.“ Vypnula komlink a rozhlédla se po můstku. Beth už seděla v sedadle kormidelníka.
„Beth, umíš s tím zacházet?“
Beth pokrčila rameny. „Ovládání je založené na klasickém schématu lodí od Cygnus Spaceworks. Ovšem Cygnusy jsem pilotovala jen v simulátoru. Myslím ale, že to zvládnu.“
Po krátkém seznámení s ovládáním stylem pokus-omyl se Beth podařilo Grazer otočit a letět pryč od zmrzačené fregaty.
Killian se zatím uhnízdil u skupiny panelů, kterými se zřejmě obsluhovaly zbraně. „Máme osm odpalovačů na torpéda a dva na třaskavé střely. A z toho, co jsem viděl, to má dost velkou kadenci. Vostrý.“
Lodí otřásl náraz. „Co se děje?“ Laura se posadila do sedadla kopilota.
„Vypadá to, že dva novorepublikové B-wingy využily chvilkové neaktivity a věnovali nám pár střel,“ řekla Beth. Ucítili další náraz, tentokrát mohutnější. „A teď nás zasáhli torpédem. Štíty zatím drží.“
„Mám opětovat palbu?“ zeptal se Killian.
„To zrovna,“ řekla Laura. Mohli by je zkusit zavolat, ale kdo by jim věřil, že jsou členové Hnutí odporu. Mohla by se pokusit spojit s Mattem, ten by její totožnost mohl potvrdit, ale než by to stihla…
„Tři TIE Fightery letí proti B-wingům,“ řekla Beth.
Laura se nadechla. „Killiane, sestřel je… myslím ty TIE Fightery.“
„To je mi jasný!“ odsekl Killian. Stiskl několik tlačítek.
Dvě řízené střely vylétly z odpalovačů a zničily dva TIE Fightery. O půl sekundy později vylétla třetí a postarala se o zbývající stíhačku.
„Tomu říkám rychlý zaměřování!“ pochvaloval si Killian.
B-wingy to poněkud zmátlo, ale stále se držely za nimi.
Předním průzorem teď byly vidět dva Slavikovy hvězdné destruktory, dštící zkázu na menší novorepublikové lodě a zlověstně se přibližující k Nebuchadnezzaru.
Laura se nadechla. „Myslím, že by to chtělo nějaký větší cíl, abysme je přesvědčili, že jsme na jejich straně.“ Pokynula Beth, ať zamíří k jednomu z destruktorů.

* * *

Velitel Sybok, Mon Calamarian velící eskadře Lancer, se zamračil. Grazer před chvíli sestřelil tři vlastní stíhačky a teď míří proti hvězdnému destruktoru.
„Jaké jsou rozkazy, jedničko?“ zeptal se Lancer 2.
„Budeme je sledovat. Měj je zaměřené, ale nestřílej.“
„Nemyslíte si, že by to mohla být nějaká past?“
Sybok si odfrkl. „Že by zničily tři vlastní stíhačky kvůli nám dvěma? Pochybuju. Nevím, o co jim jde…“
V tu chvíli začal Grazer metat torpéda na hvězdný destruktor. Jedno za druhým. Byly jich desítky. Obranné systémy destruktoru dělaly co mohly, ale torpéd bylo příliš mnoho, směřovala na jedno místo a lidé obsluhující obranné systémy byli zřejmě velice zaskočeni. Většina torpéd zasáhla štíty a později i nechráněný trup. Grazer pálil stále dál a dál a prudce zrychlil. Nebylo ho možné zasáhnout.
Sybok se vzpamatoval jako první a rychle přepnul na všeobecnou frekvenci. Grazer zběhl!
„Všem jednotkám, všechny stíhačky a velké lodě, které tu jste, okamžitě zaútočte na hvězdný destruktor Vindicator! Opakuji. Okamžitě vypalte všechno co máte na Vindicator!“
Uchopil řídicí páku a vypálil první dvojici torpéd.

* * *

„Máme velký problém!“
Kapitán Barkus na můstku Vindicatoru se instinktivně přikrčil, když Grazer zamířil přímo proti můstku a vypálil salvu torpéd. Loď se otřásla.
„Přišli jsme o jeden štítový generátor!“ zvolal taktický důstojník, jeho hlas na pokraji paniky. „Štíty na levoboku selhávají!“
„Kompenzovat!“ zařvala první důstojnice.
Co se to sakra děje? Je možné, aby se na Grazer dostali teroristé?
Další nárazy vytrhly kapitána z úvah. Průzorem teď bylo vidět, že všechny nepřátelské lodě v nejbližším okolí útočí na Vindicator.
„Máme hodně velký problém!“

* * *

Útočná fregata Memento a korveta Challenger zahájily palbu na Vindicator z turbolaserových a iontových baterií. Skupiny stíhaček a transportérů Hnutí odporu útočily torpédy, třaskavými střelami, ale i obyčejnými lasery. Každý na kolosální vesmírnou loď poslal to, co měl.
Matt Lavron odpálil dvojici těžkých raket, kterými Alice disponovala, a usmál se. Je jen jediný důvod, proč by Grazer začal útočit na Slavikovy lodě: Laura je na palubě a zmocnila se lodi!
Po další minutě z velitelské věže Vindicatoru začaly šlehat plameny, které neměly nic společného se zásahy torpéd. Poté část trupu ve středu lodi explodovala.
„Bouchne to!“ zvolal jakýsi pilot. „Všichni se vzdalte od Vindicatoru!“
Stíhačky i velké lodě začaly ustupovat. Hvězdný destruktor se dál zmítal ve smrtelných křečích, dokud ho nepohltil obrovský výbuch, který kromě lodi smetl ještě několik nebohých stíhaček TIE.
Grazer volá jachtu Alice,“ ozval se z reproduktoru známý a dlouho postrádaný hlas. „Matte, jsi to ty?“
„Lauro,“ vydechl Matt. „Ani nevíš, jak rád tě zase slyším. Jsou všichni v pořádku?“
„Měli jsme jednu ztrátu… Hele, pokusíme se totéž zopakovat na tom druhém destruktoru… Kodiaku. Zařídí viceadmirál zase podporu?“
„Obávám se, že Slavikovi lidé budou teď lépe připraveni,“ řekl Matt. Na displejích už viděl, jak se kolem Kodiaku seskupují stíhačky do obranné formace. „Ale myslím, že by nám to mohlo projít, když vezmeme větší palebnou sílu. Zavolám viceadmirálovi, ať pošle všechno, co máme. Hodně štěstí, Lauro.“
„Neřekneš, že mě má provázet Síla?“
„To taky!“

* * *

Admirál Slavik zatínal nehty do křesla a odmítal uvěřit tomu, co vidí. Vindicator byl zničen. Kapitán Barkus je mrtvý a spolu s ním i dalších třicet sedm tisíc členů posádky. Za tohle ti novorepublikáni zaplatí!
Zavrtěl hlavou. Grazer musel být obsazen členy Hnutí odporu. Jak se ale mohli dostat na palubu?
To je ale koneckonců jedno, musí je zastavit!
Stiskl tlačítko na opěradle svého křesla. „Damokle, zablokuj veškeré řídicí a zbraňové systémy na Grazeru! Autorizace: Slavik-7-2-5-Beta. Chci, aby ta loď visela bezmocně ve vesmíru.“
„Řídicí a zbraňové systémy na Grazeru zablokovány,“ ozvala se chladná odpověď. Slavik se otočil ke komunikačnímu důstojníkovi. „Kontaktujte Kodiak, ať pošlou transportér, aby Grazer zajal.“

* * *

„Matte, máme tu problém,“ ozvala se Laura. „Naše zbraňové systémy a řízení nereagují.“
Matt se zamračil. „Co tím myslíš?“
„Loď se zastavila a nereaguje. Asi to bude nějaký Slavikův bezpečnostní protokol, který se aktivoval.“
Matt přepnul na všeobecnou frekvenci. „Slyšeli jste to?“
„Ano,“ ozval se Banshee velitel. „Cruise, myslíte, že to dokážete nějak obejít?“
„Obávám se, že ne. Zřejmě to umí zprovoznit jen Slavik.“
„Raketoplán třídy Gamma právě odstartoval z Kodiaku,“ ozval se jeden pilot. „Míří sem… Obklopila ho skupina TIE Avengerů.“
„Letí znovu obsadit loď,“ řekla Laura. „Budeme odtud muset vypadnout.“
Matt zamířil s Alicí směrem k nehybnému Grazeru. „Spojím se s vámi a vezmu vás na palubu.“
„Budeme vás krýt,“ řekl Banshee velitel. Skupina E- a A-wingů zamířila vstříc blížícímu se Slavikově raketoplánu a jeho eskortě.
Tři novorepublikové lodě – fregata Memento, korveta Challenger a lehký křižník Exhument – zatím odolávaly útoku Slavikových lehkých křižníků a fregat.
Matt dosedl s Alicí na sousední loď, průchod mezi oběma plavidly se otevřel.
„Jdeme na palubu, bude chvíli trvat, než se tam dostaneme všichni,“ řekla Laura.
Matt čekal. Ještě jednou se podíval na bojující lodě a zavzpomínal. Křižník Exhument nyní sloužil na jeho straně, ale než byl před čtyřmi měsíci zajat Novou republikou, byla to loď warlorda Gruthara, při jeho akci na Tironu. Akci, kdy mimo jiné zemřel Ian…
„Jsme na palubě!“ ozvala se po chvíli Laura. Tentokrát přes lodní interkom. „Průchod byl utěsněn. Můžeš letět!“
Matt zvedl loď a začal se od Grazeru vzdalovat. „Teď bychom měli už jen zajistit, aby se Slavikovi lidé nemohli znovu nalodit.“
Do kokpitu vklouzla Laura. Matt se krátce otočil, aby se přesvědčil že je v pořádku. Vůbec netušil, jak se mu uleví, až ji uvidí.
Položila mu ruce na ramena. „Slavikovci se už nenalodí. Ariel si ve strojovně chvíli hrála, než jsme odešli.“
Sotva to dořekla, Grazer explodoval. Krátká záře výbuchu ozářila kokpit.
Matt se usmál. „Dobrý.“
Automatické lasery Alice začaly pálit na blížící se Slavikovy stíhačky.
„Řekl bych, že admirál Slavik tím není moc nadšen.“
Laura vklouzla do sedadla kopilota. „To byl účel.“

* * *

„Dreadnought Thunderball byl právě zničen.“
Kapitán Copola ze sesterské lodi Sword se zamračila. Její loď na tom moc dobře nebyla. Nepřátelský, nebo spíš zrádcovský, destruktor Casarr na ně soustředil veškerou palbu z iontových kanónů a téměř jim už vyřadil štíty. Ostatní tři dreadnoughty byly také dost pochroumané a destruktor Marut se už radši pozvolna vzdaloval. Ovšem na druhou stranu se jim podařilo vyřadit už více než polovinu turbolaserových baterií a torpédometů na spodní části trupu nepřátelské lodi.
Sword se otřásl.
„Štíty jsou v háji,“ oznámil suše taktický důstojník. Téměř okamžitě se jednotlivé kontrolky na řídicích terminálech začaly rozsvěcet červeně, jak iontové paprsky dopadaly na nechráněný trup a ochromovaly lodní systémy. Některé konzole začaly jiskřit.
„Motory nefungují!“ zařval kdosi. „Dělové baterie a senzory nereagují. Jsme kompletně ochromeni!“
Copola zaťala ruce v pěst. Byli bezmocní. Nepřátelský hvězdný destruktor je začal ignorovat a soustředil palbu na trojici zbývajících dreadnoughtů.
Trvalo by hodiny, než by vyměnili poškozené obvody a znovu Sword zprovoznili. A málokdy se to povede bez vnější pomoci. A pokusit se evakuovat v raketoplánech a modulech, když venku zuří bitva, by byla sebevražda. Mohli tu jen bezmocně viset uprostřed ničeho a čekat.

* * *

„Z hyperprostoru se právě vynořilo nějaké plavidlo,“ řekl senzorový důstojník Kodiaku. „Má novorepublikové ID!“
Kapitán Hoss ztuhl a přesunul se k bočnímu průzoru. I tady se ale musel dívat trochu z úhlu, ale poznal blížící se plavidlo. „Chci podrobnosti.“
„Je to corellianská korveta, pane,“ řekl důstojník. „Míří… o-ou…“
Teď už se Hoss nemusel ptát na podrobnosti. Za korvetou se vynořily další dvě lodě. Obrovské lodě. Byly to novorepublikové calamarské křižníky. A za nimi se začala vynořoval další plavidla, fregaty, korvety, dělové lodě a na konci průvodu další tři calamarské křižníky. Celá další úderná skupina.
Posily Nové republiky dorazily.
„Přijímáme vysílání, pane,“ řekl komunikační důstojník. „Pouze audio.“
V reproduktoru zapraskalo a pak se ozval silný hlas. „Tady komodor Damorin z novorepublikového křižníku Fearless. Mluvím ke všem nepřátelským plavidlům: když se hned vzdáte, bude to bolet jen trošku! Když se nevzdáte, bude to bolet víc, ale zase jen chvilku. Je to na vás.“

* * *

Trish se zasmála nad proslovem novorepublikového komodora. „Ten chlap se mi líbí!“
„Jen klid, jedenáctko,“ okřikl ji velitel Olin Garn. „Ještě jsme nevyhráli.“
Ale i do jeho hlasu se vloudila úleva. Posily konečně dorazily.
„Mohu se připojit?“ ozval se kultivovaný hlas.
Trish mrkla na displej, zezadu se k nim blížil jeden X-wing. „Vítej zpět, Keelene. Loď je už v pořádku?“
„Mám nového droida a motory jsou spravené,“ řekl Keelen. „Technici se překonali.“
„Dvanáctko,“ řekl plukovník Deyen. „Jak to vypadá se sedmičkou?“
„Jeho X-wing byl vážněji poškozen, pane. Do bitvy se už nezapojí.“
„Tak fajn, lidi… nebo cokoliv co jste,“ řekl Deyen. „Půjdeme našim posilám trochu pročistit cestu.“

* * *

Komodor Damorin seděl na můstku křižníku Fearless a studoval taktický hologram. Byl to Twi‘lek z Rylothu se světlou pokožkou, která se téměř podobala nejčastějšímu lidskému odstínu pleti. Momentálně se kochal pohledem na svůj nejoblíbenější výjev: banda zaražených a překvapených impíků. I když tohle technicky nebyli imperiálové, ale armáda jakéhosi Slavika – Damorin se před odletem nedozvěděl všechny podrobnosti. Ovšem používali hvězdné destruktory, stíhačky TIE a jejich identifikační kódy byly podobné imperiálním, takže o nich uvažoval jako o imperiálech.
„Zahajte palbu,“ nařídil. „Křižníky Reliant a Persistent se postarají o nepřátelské interdiktory. Zbytek naší skupiny může až do dalších rozkazů pálit podle libosti.“
Reliant a Persistent byly postarší křižníky MC80b, ale svého úkolu se zhostily dobře. Po chvíli byl jeden interdiktor zničen. Zbývající Damorinovy lodě – tři nové calamarské křižníky MC90, pět útočných fregat, tři Nebulon-B fregaty, dva úderné křižníky a tři korvety – se opřely do ostatních nepřátelských lodí. Obě strany měly teď přibližně stejnou palebnou sílu, ale Nová republika měla na své straně moment překvapení.
„Signál z křižníku Nebuchadnezzar,“ řekl komunikační důstojník.
Z reproduktoru se ozval mužský hlas. „Viceadmirál Ziga komodoru Damorinovi. Ani netušíte, jak rád vás vidím!“
„Viceadmirále,“ řekl Damorin formálně, jeden z jeho hlavových ocasů se lehce zavlnil. „Celá moje úderná skupina je nyní pod vaším velením. Máte nějaké specifické rozkazy?“
„Nic zásadního… vlastně ano. Hvězdný destruktor Casarr a jeho stíhačky přešly na naši stranu. Pošleme vám data z našeho taktického počítače, abyste se nepostříleli navzájem.“
„Rozumím,“ řekl Damorin. „Ještě něco?“
„Jeden z nepřátelských dreadnoughtů, které útočily na Casarr, byl ochromen. Pokuste se ho obsadit, nechci plýtvat materiálem.“
„Ano, viceadmirále.“
Zigův hlas se na chvíli odmlčel, poté řekl: „Tak dobře, dáme se do práce, hodně štěstí.“
„Vám také.“
Damorin ukončil spojení a vstal z křesla. „Slyšeli jste viceadmirála! Vyšlete fregatu Knight, aby zajala ten dreadnought. A vypusťte stíhačky!“

* * *

Slavikovy stíhací letky v blízkosti zběhnuvšího hvězdného destruktoru Casarr byly roztříštěny a jejich stíhačky se pohybovaly jen po jednom nebo po dvou.
Trish Bryla se na chvíli uvolnila a rozhlédla se. Ze spřátelených calamarských křižníků začaly konečně startovat stíhačky. Prvních dvanáct X-wingů a dvanáct A-wingů – scannery je identifikovaly jako eskadry Wildcat a Firefly – zamířilo k jejich pozici.
„Tady Wildcat velitel, můžeme se připojit k zábavě?“ ozval se nový hlas.
„Tady plukovník Deyen, beze všeho, veliteli. Vyberte si cíl a palte podle libost.“
Trish se podívala na údaje na svém CMD (Combat Multiview Display). Zbývající tři nepřátelské dreadnoughty pod náporem spřátelených fregat a křižníků upustily od útoku na Casarr a začaly se stahovat. VSD Marut byl také těžce poškozen a už před několika minutami zvolil taktický ústup. Z Kodiaku startovala dvojice nepřátelských eskader. Zřejmě to poslední, co měli na palubě. Žádné další Slavikovy letky nebo velké lodě v blízkosti nebyly.
„Tady Orca 11,“ ozvala se. „Kodiak proti nám vysílá své rezervy. Vypadá to na TIE Fightery z eskadry S-Zeta a Razor Fightery S-Tau. Kdo si chce zabrat kterou?“
„My a Firefly se postaráme o obě,“ řekl Wildcat velitel. „B-wingy jsou už na cestě, aby Kodiak trochu pošolichaly.“
Z calamarských křižníků proudily stále další a další spřátelené stíhačky a lehké transportéry. Slavikovy lodě z jeho první útočné skupiny se přeskupovaly, aby se postavily nové hrozbě. Ovšem nešlo tu jen o počet jednotek, které ta či ona strana má. Posádky nových novorepublikových lodí a stíhaček byly čerstvé a odpočaté, a to často bývá rozhodující faktor.
„Tady Orca 12,“ ozval se Keelen. „Jeden samotný TIE Avenger letí přímo na nás.“
„Stíhačka je poškozená,“ řekla Satima. „Pilot musí být sebevrah.“
„Slavik prý dokáže lidi solidně zfanatizovat,“ zamumlala Trish. „Tak fajn, ukončíme jeho trápení…“
Než to dořekla, TIE Avenger sestřelil někdo jiný zezadu. Po chvíli toho cizince uviděla. Malá ozbrojená loď. Vypadalo to na modifikovaný Muurian transport.
„Díky za pomoc, Muuriane,“ řekla na všeobecné frekvenci.
„Žádný problém, kotě,“ ozval se… poněkud výstřední hlas s ještě výstřednějším tónem. „Pro pilotky v nesnázích mám slabost.“
„Cože?“
„Co kdybysme se někde sešli, až tahle šaráda skončí. Prověřit… jestli nikdo z nás neutrpěl v bitvě nějaký zranění.“
Z reproduktoru se ozval další hlas, zřejmě kopilotka, která majitele prvního hlasu okřikla. „Hele, feromone. Nechtěl bys dokončit svůj namlouvací rituál někde jinde?“
A než stihla Trish odpovědět, uslyšela překvapený hlas.
„Lixi? Tracy? Co… co vy tady děláte?“
„Matte!“ ozval se Lix. „To jsem rád, že tě slyším! Tomu nebudeš věřit co se stalo! Byli jsme zrovna na akademii, když se tam zčistajasna objevil hvězdný destruktor. A řídil ho tvůj velkej – a to myslím doslova – kámoš Booster Terrik. Říkal něco o tom, jaks mu pomohl na Derolisu a pak akademii věnoval čtyři takovýhle Muurian transporty, který sebral nějakým pirátům.“
Kolem Trish proletěla Lavronova jachta Alice a zamířila k Muurianu.
„Booster se taky zmínil o tom, žes odletěl někam do Zóny,“ pokračovala žena jménem Tracy. „Mistr Skywalker nám to potvrdil. A protože jsme tak jako tak měli s Lixem jít zacvičit dva učedníky z akademie…“
„A jelikož víme, že máš tendence se namáčet do problémů,“ dodal Lix, „stopli jsme si calamarský křižník a letěli sem.“
„No… zhruba tak do bylo,“ řekla Tracy. „Komodor Damorin byl jen rád, že bude mít s sebou čtyři rytíře Jedi.“
„To bych písk,“ řekl Lix. „Zvlášť, když…“
„Čtyři nepřátelské stíhačky míří sem,“ upozornila Trish, ačkoliv se jí moc nechtělo míchat se do tohoto vysoce intelektuálního rozhovoru.
„Dobře, Lixi, Tracy,“ řekl Matt Lavron. „Promluvíme si po bitvě, musím vám toho dost vyprávět.“
„Jasně,“ řekl Lix. „A ty, x-wingské kotě,“ tím zřejmě myslel Trish. „Až se vrátíme na palubu, tak mě vyhledej. Najdeš mě v baru na vaší vlajkové lodi. Budu mít kytku v klopě.“
Trish si odfrkla a ukončila spojení. „A já blaster v ruce.“

* * *

Dva Slavikovy lehké křižníky unikaly skrz změť vesmírných trosek ze zničeného destruktoru Vindicator a střílející novorepublikové stíhačky. Jejich vlastní stíhací doprovod byl dávno pryč a novorepublikový calamarský křižník uháněl za nimi. Jeho laserová děla nemilosrdně pálila na tyto dva cíle.
Na palubě větší z těch dvou lodí, křižníku třídy Strike Vulture, kapitán Theisman nervózně zatínal nehty do opěradla svého křesla a poslouchal hlášení o poškození lodi. Předním průzorem viděl záď křižníku třídy Carrack Beholder. Normálně nesrovnatelně rychlejší Carrack měl kvůli svým poškozeným motorům jen lehký náskok. Ne, že by mu nějak pomohl. Novorepublikový calamarský křižník dělil svou palbu spravedlivě mezi obě lodě.
Musí vydržet ještě několik set kilometrů, než se dostanou do blízkosti Slavikovy vlajkové lodi, Montauku. Calamarský křižník by se poté nejspíš stáhl, než aby se sám utkal s hvězdným destruktorem. Musí vydržet ještě několik minut…
Loď se otřásla.
„Přímý zásah!“ vyjekla důstojnice u senzorů. „Jeden z motorů je kompletně mimo provoz!“
„Převeďte veškerou energii do zadních štítů,“ nařídil instinktivně Theisman, než si uvědomil, že už tak učinili a i tak jsou štíty na zádi téměř nepatrné.
Další dva otřesy. Předním průzorem viděl, jak se Beholder vzdaluje.
„Převeďte veškerou energii do zbývajících motorů! Musíme se odtud dostat!“
Další dva zásahy ukončily Theismanovu existenci i existenci jeho posádky.

* * *

Tlaková vlna z výbuchu Vulture mírně ohodila zadní štíty křižníku Beholder.
„Kompenzovat!“ nařídil kapitán Faraday. „Ať se posádky turbolaserů alespoň pokusí zničit dělové baterie na přídi nepřátelské lodi!“
Loď se otřásla.
„Kapitáne,“ řekl taktický důstojník. „Štíty jsou pryč. Protržený trup na palubách 8 až 13.“
Faraday polkl. Bez štítů a s většinou motorů zničených existovala dost reálná možnost, že je potká stejný osud jako před chvilkou Vulture
Po dalších dvou zásazích se z pilotní konzole na můstku začalo jiskřit.
„Kormidlo nereaguje!“ zvolal kormidelník.
„Pokuste se ho zprovoznit,“ řekl první důstojník. „Přesměrujte obvody…“
„Celý systém vyhořel!“ řekl kormidelník zoufale. „Trvalo by hodiny, než to obnoví.“
Beholder se nárazem vychýlil z kurzu a nyní setrvačností letěl směrem k novorepublikovým lodím. A calamarský křižník ho stále neúnavně pronásledoval.
První důstojník se odhodlaně podíval na svého kapitána. „Máme připravit EMP?“
Faraday se nadechl. EMP byla na Slavikových lodích jakási zbraň poslední záchrany. Veškeré systémy na palubě lodi se deaktivují, kromě generátoru, který vytvoří silnou elektromagnetickou vlnu, jenž v ideálním případě zneškodní okolní nepřátelské lodě. Ovšem Beholder je příliš malá loď a nevytvoří dostatečně velkou nebo silnou vlnu, aby mohla nějak vážně ochromit calamarský křižník. Dosáhli by pouze toho, že by se sami na okamžik učinili zranitelnými a i kdyby se jim podařilo nepřátelský křižník vyřadit, než by se vzpamatovali, ostatní novorepublikové lodě by je stejně rozstřílely na kusy.
Ne. Zbývalo jediné, co může Faraday udělat, aby zachránil svou posádku.
„Ne,“ odpověděl konečně. „Pouze vypněte to, co zbylo z našich motorů a zbraní. Poté pošlete na nepřátelskou loď následující zprávu: vzdáváme se.“
První důstojník na okamžik ztuhl, ale nakonec jen přikývl a vydal se plnit rozkazy.
Faraday jen doufal, že k nepříteli jeho kapitulace dorazí včas. Pokud už novorepublikoví střelci stiskli spoušť… nebo pokud jejich kapitán neměl náladu brát zajatce…
Beholder sebou škubl, jak je nepřátelská loď chytila do vlečného paprsku a Faraday pomalu vydechl.
„Zpráva z novorepublikového křižníku Vigilant,“ řekl komunikační důstojník tiše. „Chtějí s vámi mluvit.“

* * *

Nebuchadnezzar, podporován dvěma útočnými fregatami, zničil jednu Slavikovu Nebulon-B fregatu a druhá od svého útoku rychle upustila a stáhla se.
Viceadmirál Ziga stál na můstku a pozoroval vývoj bitvy. A byl tím vývojem velice spokojen! Včasný přílet posil znamenal rozhodující zvrat. Iniciativu převzala Nová republika.
Zadíval se průzorem na hvězdný destruktor, který byl Nebuchadnezzaru nejblíže. Věděl, že to je Montauk, Slavikova vlajková loď. Kdyby zabili Slavika, celý konflikt by nejspíš skončil. Celé by to šlo ukončit tady a teď.
Ziga napůl pro sebe zavrtěl hlavou. Ne. Slavik není hloupý. Už teď musí cítit, že ztrácí půdu pod nohama a ví, že i kdyby na pomoc zavolal celý zbytek své flotily, on sám by to zřejmě nepřežil. Ne. Slavika nedostanou. Dnes ne.

* * *

Admirál Slavik seděl na můstku Montauku jako omámený. Jeho dokonale promyšlený plán byl v troskách. Přílet novorepublikové flotily celou akci zhatil. Tolik jeho loajálních podřízených zbytečně zahynulo. Tolik věrných lidí. Grazer byl zničen. Casarr přeběhl, Vindicator zničen a další a další zbytečné ztráty. Proč? Copak ti lidé z Nové republiky nechápou, že to nejsou jeho nepřátelé? On jen chce dobro pro všechny bytosti v galaxii. Proč se tomu všichni tak brání?! Oni brání pokroku! Brání přirozenému řádu věcí!
Zaťal zuby. Proč ho nikdo nechápe? Nikdo!
„Admirále, ztratili jsme dvě turbolaserové baterie na levoboku,“ řekla Oxanna.
Slavik se probral z letargie. Tři E-wingy odlétají od Montauku, jejich piloti právě zabili několik jeho lidí. Další podřízení umírají. Loajální podřízení. Loajální jeho věci. Proč?
„Jaké jsou vaše rozkazy, admirále?“
Slavik si pomalu přejel rukou po tváři. Během několika minut se celý vesmír obrátil proti němu. Proč? Nikdy neudělal nic špatného.
„Admirále!“ naléhala Oxanna.
„Dejte signál všem plavidlům,“ řekl nakonec. Slova mu vázla v hrdle. „Ať se všechny stíhačky vrátí na palubu… Poté nařiďte ústup.“
„Ano, admirále,“ řekla Oxanna a předávala rozkazy dál.
„Poškozené lodě první. Montauk a Dominator budou krýt ústup ostatních lodí,“ odříkával Slavik téměř mechanicky. Prohrál. První opravdu významná bitva jeho kampaně, a on prohrál. Ale pouze bitvu, ne válku! Nová republika za tohle zaplatí.
Koneckonců, je jeho povinností pomoci miliardám bytostí, které trpí kvůli špatné vládě Nové republiky… a Impéria. Musí naplnit svůj osud. Nikdo mu v tom nezabrání. Nikdo!

* * *

„Oni ustupují!“
Matt Lavron reagoval na Lauřin výkřik zvednutím hlavy od řízení. Měla pravdu. Slavikovy lodě sbíraly své stíhačky. VSD Marut a další těžce poškozené lodě letěly první dál za perimetr. Slavikův Montauk a další hvězdný destruktor uzavíraly formaci, aby své lodě ochránily před případnými dalšími útoky.
Laura se zhluboka nadechla. „Dokázali jsme to.“
„Matte?“ ozval se Lix. „Kdo to tam s tebou je?“
„Členka Aiského hnutí odporu.“
„Je hezká?“
„Na to vůbec nemysli, Lixi!“
„Takže je,“ uzavřel Lix, zřejmě spokojen sám se sebou.
„Lixi!“
„Všem jednotkám, tady viceadmirál Ziga,“ ozval se známý hlas. „Výborná práce! Stíhačky se mohou vrátit na své mateřské lodě. Ruším bojový poplach. Dobrá práce, všichni!“

* * *
<<< Předchozí Seznam příběhů Další >>>