To nejlepší z obou světů
Kapitola 1

Autor: Johnak Wheeliak

Časové zařazení:
Rok po událostech v příběhu Desper
4 roky před Skrytou hrozbou
14 let před Útokem klonů
36 let před Novou nadějí

Abyste poznali světlo, musíte se seznámit s tmou.

Ačkoliv na tu část Coruscantu, kde byl Chrám Jediů se už snášel večer, na dopravu to nemělo pražádný vliv. Po obloze se neustále míhaly tisíce různých vznášedel, vesmírných lodí a doprovodných stíhaček. Dohromady na těch lodích byli miliony bytostí, miliony různých osudů. Kdyby se nad tím člověk pořádně zamyslel, zdálo by se to neuvěřitelné, miliony tvorů, každý se svými životními úspěchy i neúspěchy, každý má svou minulost i budoucnost. Republika se možná skládala z tisíců světů, ale ty byly tvořeny jen jednotlivými lidmi. A o ty by mělo jít především.
Mistr Jedi Qui-Gon Jinn stál na terase jedné z chrámových věží, ve které zasedala nejvyšší rada Jediů, a přemýšlel o tom všem. Byla možnost, že momentálně politicky nestabilní Republika je ve vážném nebezpečí. Před pár dny na Coruscant napsal jistý anonym, podle nějž se v chrámu na nějaké vzdálené planetě připravuje armáda následníků Sithů k výpadu proti Republice. Odesilatel se ve své zprávě o ničem dalším nezmiňuje, píše pouze, že ten chrám dal kdysi postavit lord ze Sithu a že by jim mohl pomoci ho lokalizovat. Za normálních okolností by se takováhle zpráva nebrala vážně, ale kancléř Valorum nestojí o další problémy a požádal radu Jediů, aby někoho poslala zkontaktovat se s tím, kdo to poslal, a zjistit zdali to je jen fáma, nebo skutečná hrozba. Rada tím pověřila Qui-Gona, a ten z toho neměl zrovna nejlepší pocit. Cítil velké poruchy v toku Síly.
Jeho společník si mírně odkašlal, asi to měla být němá žádost, aby se s ním o své myšlenky podělil.
Qui-Gon se na svého chráněnce podíval a usmál se - byl tak mladý a nedočkavý. "Mám starosti, Obi-Wane. Celá ta věc se mi nechce líbit."
Obi-Wan vydal zvuk, který měl být zřejmě uchechtnutí, a zakroutil hlavou: "Nic v tom nebude, mistře. Každou chvíli se objeví nějaký chytrák a snaží se prodat mapu s pozicí nějaký ztracený planety, nebo posvátnýho chrámu. Tohle nebude jiný. Být vámi, nelámal bych si s tím hlavu."
"Normálně bych tomu nevěnoval pozornost. Jenže..." Za ním se otevřely dveře a na terasu vešla dívka, přibližně stejně stará jako Obi-Wan. Nevěnovala jim vůbec pozornost, opřela se rukama o zábradlí a dívala se na město. Evidentně měla špatnou náladu a podle jejích očí by se dalo usuzovat, že je i nešťastná. Qui-Gon od ní odvrátil zrak a pokračoval: "Jenže tohle je jiné. Ten, co to poslal, za to nic nechce. Většina lidí, o kterých jsi se zmínil, si nejdříve řekla, kolik za to chtějí. A navíc tenhle neříká, že ví, kde to je, říká, že by nám to mohl pomoct najít."
"To je sice pravda," připustil Obi-Wan, "ale stejně myslím, že v tom nic nebude."
Qui-Gon pokrčil rameny: "Možná, ale nic se nestane, když budeme opatrní."
"Qui-Gon Jinn?"
Oba Jediové se otočili, dívka se už nedívala na město, byla otočená směrem k nim.
"To jsem já," potvrdil Qui-Gon, ta holka se mu zdála povědomá.
Podívala se na jeho společníka a kývla: "Obi-Wan Kenobi. To se dalo čekat, kde je jeden, bude i druhej."
Qui-Gonovi konečně svitlo: "Vy jste Dasha O-Gara. Před rokem jsme s vámi byli na misi na té planetě, kde řádily gangy," luskl prsty, "ta planeta měla takové divné jméno. Bylo to nějak Deter...nebo Deser..?"
"Desper," napověděl mu Obi-Wan.
"To je ono!" souhlasil Qui-Gon a zasněně se usmál, "to byla dobrá akce." Podíval se na dívku: "A jak se daří Alen, teď, když už je Torr definitivně mrtvý."
Po její mladé tváři jako by přelétl stín, její oči se zaleskly: "Alen je mrtvá," řekla tiše a ta zloba a smutek, který v sobě během rozhovoru držela, se pomalu začínaly drát na povrch.
Qui-Gon nevěděl, co říct, bylo mu líto, co způsobil, ale on to nemohl tušit. A podle toho, jak se tvářil Obi-Wan, usoudil, že se cítí stejně. Nakonec ale usoudil, že pro ni bude zřejmě lepší, když ze sebe ten vztek dostane a vymluví se z toho. "Co se stalo?"
Dasha se nadechla, vůbec se jí o tom nechtělo mluvit, ale věděla, že to pro ni bude asi nejlepší: "Před třemi týdny (Ve Star Wars světě má týden pět dní. Pozn. autora) jsme evakuovali stanici Sopran VII v systému Parmel, kterou přepadli piráti. Každá jsme letěla v jiné lodi. Ta její byla sestřelena a havarovala na nějakém měsíci. Když jsme se tam druhý den vrátili, našli jsme jen ohořelá těla a vyrabovaný nákladní prostor. Jedno z těl patřilo jí."
"To je mi líto," řekl Obi-Wan soucitně.
"Teď mě učí devaronianský mistr Jedi Ash Koor," řekla Dasha snažíce se změnit téma hovoru.
"Toho znám," usmál se Qui-Gon, "je to můj starý přítel. Mimořádně talentovaný bojovník a prý i učitel."
Dasha pokrčila rameny: "Je to dobrý člo...devaronian a myslí to se mnou dobře, ale ať dělá co dělá, není to Alen. A ani mi ji nemůže nahradit."
Qui-Gon to chápal: "Rád bych se s ním někdy setkal."
"To teď bohužel nepůjde, zítra brzy ráno odjíždíme na misi."
Starší muž přikývl: "Chápu."

* * *

"Pořád nevím o co vám jde, mistře Koore," řekl už asi posté Mace Windu.
Ash Koor se už asi posté nadechl a začal znova: "Říkám, že moje učednice nedávno ztratila svého mistra a přítele, se kterým žila téměř deset let. A jak jsem zjistil, je v ní velká zloba, kterou sice umí bravurně potlačovat, ale podle mě by ji měla ze sebe spíš dostat. A tak si myslím, že by potřebovala nějakou nebezpečnou misi a ne dělat ochranku nějakýmu senátorovi na diplomatické misi."
Windu nasadil kamenný výraz: "Řád Jediů neuznává žádnou pomstu, nebudeme dělat žádné změny, kvůli tomu aby se Dasha O-Gara mohla pomstít za svého mistra."
"Nejde o žádnou pomstu!" namítal Ash a začínal cítit, že tuhle diskusi asi nevyhraje, "ona se potřebuje nějak odreagovat."
"Zabíjením?" zeptal se sarkasticky Mace Windu a zvolna zavrtěl hlavou, "to nedovolím, navíc momentálně tu není nikdo, kdo by mohl místo vás dělat doprovod senátoru
O-Rayleymu na Aquimos. Tohle je velice závažná diplomatická mise a kancléř Valorum chce, aby se jí zúčastnili nejméně dva Jediové. S tím já nic nenadělám a už o tom nechci nic slyšet. Tak jděte a připravte se, a provázej vás Síla."
Zřejmě to bylo propuštění. Mistr Koor se uklonil a zamířil ke dveřím, přičemž si mumlal něco o inteligenci jednoho z největších mistrů řádu.

* * *

Rozešli se s Dashou a zamířili k ubikacím, když Qui-Gonovi zapípal komlink. Ženský hlas mu sdělil, že přijali další zprávu od záhadného anonyma.
Spolu s Obi-Wanem tedy zamířili do komunikačního střediska, kde na ně čekala Yaddle - jejich přímý nadřízený v této záležitosti. "Přišla další zpráva," řekla svým jemným hlasem a zopakovala tak vlastně to, co řekla do komlinku, "je tam napsáno místo, čas a způsob setkání." Vzala do své malé zelené ruky datakartu a podala ji Qui-Gonovi.
Obi-Wan měl co dělat, aby se ubránil úsměvu, ačkoliv mu Yaddle nebyla ani po pás, byla stále o hlavu větší než mistr Yoda - ten byl zřejmě malého vzrůstu i v normách svého druhu.
Qui-Gon si mezitím pročítal údaje o místu a čase setkání z datakarty a přikyvoval:
"Nar Shaddaa."

* * *

Ash Koor zastihl Dashu v jejím pokoji a tak - vzhledem ke svému neúspěchu u mistra Windu - jí začal říkat o plánu jejich cesty na Aquimos.
Jenže ona ho neposlouchala, občas přikývla, když myslela, že se to od ní očekává, ale jinak svého nového mistra nevnímala. To setkání s Qui-Gonem v ní zase rozvířilo pocity, které se snažila celé tři týdny potlačovat. Myslela na Alen Fariu, na člověka, kterého už nikdy neuvidí. Žila s ní devět let a byly víc než přátelé, byly jako matka a dcera - ačkoliv Dashina biologická matka žila a byla také Jedi, ale pracovala jako diplomat na jedné vzdálené planetě a obvykle ji vídala jen jednou za několik let. Ale člověk, ke kterému měla Dasha O-Gara nejblíže, byla Alen. Teď nemá nikoho, mistr Koor se sice snažil s ní spřátelit, ale jak už řekla Qui-Gonovi, Alen nenahradí. A nejvíc k vzteku na tom bylo to, že rada se nad její ztrátou nijak nepozastavovala, prostě jí přidělila nového mistra a jdeme dál. Nejradši by jim všem utrhla hlavu.
Tok jejích myšlenek přerušil intenzivní pocit, že ji její mistr pozoruje. Zvedla hlavu a zjistila, že se nemýlila, hleděl na ni a tvářil se poněkud rozzlobeně.
"Ty mě vůbec neposloucháš!" řekl vyčítavě.
"Poslouchám vás," bránila se Dasha.
"Neposloucháš! Právě jsem řekl, že ti ze zad roste Yoda a ty jsi souhlasila."
"Já myslela, že to myslíte jako metaforu."
Ash Koor se nadechl: "Podívej, já chápu, co prožíváš."
"Opravdu?"
Devaronian přikývl: "Ano, můj první padawan zemřel, takže tě víc než chápu, ale musíš se s tím vyrovnat. Alen je pryč, musíš se odpoutat od minulosti a soustředit se na přítomnost."
Dasha polkla: "Zkusím to."
Mistr Jedi se usmál: "Dobře a teď se vrátíme k misi. Zítra ráno se spolu se senátorem O-Rayleym a jeho delegací nalodíme na republikoví křižník NB-4, který nás dopraví na orbitu na palubu křižníku třídy Dreadnought Mauren (mistr Koor neměl tak dobrou paměť, četl to z datakarty, kterou měl v ruce), ten má na palubě ještě několik lehkých transportérů a dvě letky stíhačů Z-95 Headhunter.
Dasha vyvalila oči: "Dreadnought? Dvě letky Z-95 Headhunterů? Já myslela, že tohle je diplomatická mise.
Ash pokrčil rameny: "To ano, ale Aquimoňané jsou velice nestálí ve svých názorech a velmi si zakládají na své cti. Když je někdo urazí, jsou schopni ho i zabít. Navíc cesty Síly jsou nevyzpytatelné, kdoví, s čím vším se na téhle misi budeme muset střetnout."

* * *

Jak noc postupně přebrala vládu, Coruscant vypadal jako město tisíce světel zářící jako jeden obří klenot. V této době by si nikdo nevšiml poněkud odstrčenějšího mrakodrapu, který se podobal stovkám jiných na Coruscantu. Na terase v jednom z nejvyšších pater této budovy stály dvě temné postavy, které vypadaly, jako by je stvořila sama noc.
Darth Sidious usrkl ze svého nápoje - Sithův koktejl který mu dováželi z celkem neznámé planety jménem Desper - a rozhlédl se po městě. Byl čas na další akci proti Republice, a k tomu ideálně poslouží diplomatická mise na Aquimos - mise jako dělaná k tomu, aby jí někdo zmařil.
"Moje loď je připravená," promluvil náhle jeho mladý učedník Darth Maul.
"Dobře," řekl Sidious, "a nezapomeň, ještě není čas na to, aby Republika a hlavně Jediové odhalili naši existenci. Nesmějí tě odhalit, při letu použij maskovací systémy a na planetě nesmíš přijít s nikým do styku. Pouze počkej na chvíli, kdy bude senátor O-Rayley o samotě a zlikviduj ho," usmál se. "Bez něj tato mise neuspěje."
V Maulových očích se zrcadlilo jakési šílené nadšení: "Ano, mistře." Na tváři se mu objevil ďábelský úsměv.

* * *

Brzy ráno Qui-Gon a Obi-Wan nastoupili na malou nákladní loď Challenge a spolu s pilotem kapitánem Jankinsem vyrazili směrem k Nar Shaddaa.
O pár hodin později se Dasha O-Gara se svým novým učitelem, senátorem O-Rayleym, jeho delegací a doprovodem nalodila na křižník Mauren - pod velením kapitána Pelarda - a všichni vyrazili směrem na Aquimos.
Tehdy ještě nikdo nevěděl, že na stejné místo se vydává Darth Maul ve své lodi, známé jako Sith Infiltrator. Lov začíná...

Seznam příběhů Další >>>