Hell Wars

Autor: Johnak WheeliakVe jménu Síly, nečisté duše těch, jež propadly temné straně, upadnou do věčného zatracení. Amen


Rozkaz 01 – Pán monstra

Ira Hitua, padawanka řádu Jedi utíkala dlouho chodbou v Chrámu, který byl po celých dvanáct let jejího života jejím jediným domovem. Dnes však celé to místo připomínalo spíš příšernou noční můru.
Ira se ze všech sil snažila, aby ji strach neovládl, ale bylo to těžké. Jak může být někdo klidný, když se mu celý jeho život najednou obrátí naruby? Do Chrámu Jedi z ničeho nic vpadly tisíce clonetrooperů a začaly zabíjet všechny Jedie, kteří jim přišli pod ruku. A nikdo nechápal proč! A ty klony nevedl nikdo jiný než Anakin Skywalker, jeden z nejmocnějších rytířů, kterého většina mladých učedníků a padawanů – včetně Iry samotné – bezmezně obdivovala.
A který na oplátku dnes spoustu těch malých učedníků osobně pozabíjel!
Ira se snažila nemyslet na svou úzkost a soustředila se jen na běh. Clonetroopeři jí jsou určitě v patách a jestli ji doženou, dopadne stejně jako desítky jejích kamarádů.
V hlavě jí stále dokola zněl poučný hlas mistra Yody. Až největší nebezpečí nastane. Až obklíčeni bez možnosti úniku budete, do podzemí Chrámu Jedi se vydejte. Tam tajnou zbraň našeho řádu najdete.
Tam tedy Ira mířila. Do podzemních katakomb Chrámu, kam nikdo už celé generace nevstoupil. Netušila, co tam najde, ale mistru Yodovi bezmezně důvěřovala a pokud je tam něco, co jí pomůže v její situaci...
„Támhle je!“ uslyšela za sebou filtrovaný hlas clonetroopera a ještě víc zrychlila. Clonetroopeři se v Chrámu nevyznali tak jako ona a když zahnula za několik rohů, tak se jí opět podařilo se jim ztratit.
Konečně dorazila do podzemí. Nevypadalo zdaleka tak noblesně jako zbytek chrámu. Všude byla tma, pavučiny a zatuchlý vzduch. Nevěděla přesně, kam má jít, nebo co tu má hledat, ale Síla je dovedla k masivním dveřím, které vypadaly, jako by měly zabránit něčemu za nimi uniknout ven
Pomalu je otevřela. Světlo dopadající z chodby odhalilo místnost o čtyřech holých stěnách a mrtvolu ležící u stěny naproti dveřím. Ira váhavě vstoupila a rozhlédla se. Nic jiného uvnitř ale nebylo, jen ta mrtvola. Relativně zachovalá, ale přece jen mrtvola.
„A máme tě!“ Ira se polekaně otočila. V dveřích stáli tři clonetroopeři s připravenými zbraněmi. Ira chtěla utéct pryč, ale neměla kam. Byla v pasti.
Přes všechen strach, který se jí zmocnil se jí podařilo vykoktat. „P-proč to děláte?!“
„Rozkazy,“ odvětil clonetrooper chladně a pozvedl svou zbraň. „Teď to ukončíme.“
Ira se pokusila střele vyhnout, ale její reflexy ještě nebyly tak dobré. Výboj sice minul hrudník, ale zasáhl ji do ramene a kapky její krve dopadly na zem, na ležící mrtvolu i na zeď.
Ira zaječela, podlomila se jí kolena a ona si kecla na zem.
„Je rychlá,“ poznamenal clonetrooper nezúčastněně a tentokrát pozvedli zbraně i jeho druhové.
V tom se ozval jakýsi podivný zvuk. Něco jako hluboké nadechnutí chraptícího muže. Hlavy clonetrooperů se jako na povel otočili k ležící mrtvole. Ira udělala totéž a vyvalila oči. Určitě se jí to jen zdálo, ale ta mrtvola se... hýbala!
Opravdu. Stvoření, které nehybně leželo mrtvé – alespoň Ira z něj žádný život necítila – u zdi, náhle zvedlo hlavu, pousmálo se a potom dlouhým jazykem slízlo kapku Iřiny krve, která jí přistála na předloktí.
„Hmm... takhle silná krev je to nejlepší po dlouhém spánku.“
Ira přidusila výkřik.
„C-co to má být?“ vydechl jeden clonetrooper.
Mrtvola se opět usmála a dala tak na odiv své obrovské špičáky.
„V-v-v-vampája!“ zakoktal clonetrooper.
„Tak to sakra zabte!“ zařval třetí clonetrooper a všichni tři zahájili palbu. Střely zasáhly svůj cíl, ale mrtvola se stále usmívala a potom prudce vyrazila kupředu. Ira si ani nestihla všimnout, co se vlastně stalo, najednou všichni clonetroopeři leželi na zemi v louži krve.
Ira na tu krvavou spoušť vytřeštěně hleděla a po chvíli zjistila, že se dusí, protože při vší té hrůze zapomněla dýchat.
Stvoření vypadající jako mrtvola se k ní otočilo a usmálo se. Ira polkla. Po tom, jak ta bytost snadno usmrtila tři clonetroopery si nedělala žádné iluze, že by se jí mohlo podařit utéct. Ale k jejímu překvapení ji ten tvor nezabil, ale padl před ní na kolena.
„Jaké jsou tvé rozkazy, ty, jež jsi mě probudila?“


Rozkaz 02 – Smrtící planeta

„Zničit Sithy musíme,“ řekl Yoda rozhodně, když Obi-Wan shlédl bezpečnostní záznam z kamer v Chrámu Jedi.
V Obi-Wanových očích byla vidět bolest. „Pošlete mě zabít císaře. Nedokážu zabít Anakina.“
„Na boj s tímhle lordem Sidiousem dost silný nejsi,“ odvětil Yoda a na chvíli se odmlčel. „Ale to já možná také ne. Ovšem naštěstí sami tohle udělat muset nebudeme. Jedné mladé padawance se utéct před clonetroopery podařilo a v podzemí Chrámu Jedi tajnou zbraň našeho řádu našla.“
Obi-Wan tázavě pozvedl obočí.
„Jak jsme k této zbrani přišli vysvětlovat teď nebudu,“ řekl Yoda. „Ale díky ní prostředky k otevřené konfrontaci lorda Sidiouse i mladého Skywalkera máme.“
Obi-Wanovi zasvítily oči. „To je úžasné, mistře! Kolik vojáků máme k dispozici?“
Yoda se usmál. „Jednoho.“
Jednoho?!“

* * *

Anakin Skywalker – nyní již vlastně Darth Vader – stál na přistávací platformě na planetě Mustafar před svou ženou Padmé Amidalou.
„Já jsem silnější než kancléř,“ říkal, zatímco na něj jeho žena nevěřícně zírala. „Můžu ho svrhnout. A ty a já potom můžeme společně vládnout galaxii. Změnit všechno tak, jak jsme to chtěli.“
Padmé začala ustupovat. „Já nevěřím vlastním uším. Obi-Wan měl pravdu! Změnil ses.“
Anakinův výraz ztvrdl. „Už ani slovo o Obi-Wanovi! Jediové se proti mně postavili. Neopovažuj se mi také postavit.“
„Anakine... já už tě neznám. Zlomils mi srdce. Vydal ses na cestu, po které tě nemůžu následovat.“
Anakin přivřel oči. „Kvůli Obi-Wanovi?“
Padmé už otevřeně plakala. „Kvůli tomu ,cos udělal! A co se chystáš udělat!“
Anakin pozvedl hlavu a v průlezu z Padméniny lodě uviděl stát zvláštního muže se slunečními brýlemi v červeném kabátě a klobouku.
„Přestaň, přestaň a vrať se,“ prosila Anakina Padmé. „Miluju tě!“
„Lhářko!“ zařval Anakin a ukázal k její lodi. „Kdo je to?!“
Padmé se otočila a vyjeveně zírala na postavu, která právě začala scházet po rampě směrem k nim.
„No?!“ Anakin pozvedl ruku a Padmé začala lapat po dechu, jak se ocitla v jeho neviditelném sevření.
„To by už stačilo,“ řekl ten záhadný cizinec. Už stál na platformě naproti Anakinovi a Padmé. Krátce se rozhlédl a usmál se. „Dnes je krásná noc. Za takové noci vždy dostanu chuť na krev.“
Anakin pustil Padmé a ta v bezvědomí klesla k zemi. „Kdo sakra jsi?“ zeptal se a o několik kroků ustoupil.
„Jmenuji se Alucard,“ odpověděl cizinec. „Jsem zvláštní pověřenec řádu Jedi, mám na starosti úklid odpadků.“
Anakin si odfrkl a vytáhl světelný meč. „Úklid odpadků? Já měl za to, že to museli vždy dělat malí učedníci.“ Tvář se mu zkřivila nepříjemnými vzpomínkami. „Co to má být za funkci?!“
„Odpadky, které já uklízím, jsou poněkud jiného druhu.“ Alucard se usmál způsobem, který by Anakin mohl klidně označit jako ,trademark smirk‘. „Ty a tobě podobní Sithíci jste vlastně ještě horší než odpad. Máte moc, ale ne rozum, abyste ji uměli efektivně využívat. Jste jen namyšlení puberťáci. A to se nezmiňuji o tom tvém ohozu! Ani na Anime conu nenajdeš hůř oblečeného šaška!“
„Já mám víc moci, než kterýkoliv Jedi nebo Sith!“ zařval Anakin a aktivoval světelný meč. „Ty máš jenom silácké řeči!“
Rychle k němu přiskočil a jedním elegantním sekem mu usekl levou ruku. Další rána se mu zařízla do hrudníku.
Anakin deaktivoval meč a kopl do zhrouceného těla Alucarda. „To bychom měli.“ Otočil se a přistoupil k Padmé, která se mezitím probrala. Anakin jí pomohl na nohy a podíval se jí do očí.
„Opravdu sis myslela, že tenhle kašpar mě může porazit?“ Zasmál se. „Zvláštní. Spíš bych čekal, že se tu objeví Obi-Wan.“
Za Anakinem se ozval smích. Hluboký smích. Anakin se otočil a uviděl, jak z Alucardových zbytků stoupá divný červený dým. Potom k jeho velkému překvapení začaly jeho zbytky mizet, dým zhoustl a najednou před Anakinem stál Alucard, naprosto nepoškozený.
„Budeš se muset víc snažit, pokud mě chceš zničit!“ zasmál se.
„Není to člověk!“ vydechla Padmé.
„Co jsi zač?!“ vykřikl Anakin. Chytil Padmé za paži a přitáhl ji před sebe.
Alucard se jen usmál. „Jak už jsem řekl, uklízím odpadky.“
„Ale vždyť jsi taky temný, jako já!“ řekl Anakin. „Proč se ke mě nepřidáš? Proč sloužíš Jediům?! Jsou slabí, nezaslouží si tvou loajalitu!“
Alucard se zazubil. „Ty a tobě podobní jste jako šváby. Nemáte v sobě kus Sithské důstojnosti. A co se mě týče, mám vlastní důvody proč sloužím Jediům, které ti nehodlám vysvětlovat.“
Sáhl pod kabát a vytáhl velkou archaicky vypadající stříbrnou projektilovou pistoli. „Tahle zbraň je vyrobena z roztaveného kusu věže Chrámu Jedi, střílí explozivní 13mm kulky z čistého mandalorianského stříbra posvěceného energií z jediského holocronu.“ Zamířil na Anakina.
„Počkej přece!“ Anakin držel Padmé pevněji před sebou a tiše jí šeptl do ucha: „Pokud zemřeme, zemřeme spolu, lásko.“ Potom se opět podíval na Alucarda. „Přece nezastřelíš i republikovou senátorku! Jediové přece slouží senátu!“ Usmál se. „Co kdybychom toho prostě nechali a ty nás necháš v klidu odletět?“
„Senátorko,“ zeptal se Alucard tiše. „Jste panna?“
Padmé vyvalila oči. „Prosím?!“
„Musím vám prostřelit plíce, abych zasáhl Anakinovo srdce,“ odpověděl ji Alucard s naprostým klidem. „Potřebuji vědět, jestli jste panna.“
Padmé se podívala na své velké břicho a potom se podívala opět na Alucarda. „To je hodně hloupá otázka!“
„Aha,“ Alucard se na okamžik zatvářil zmateně. „Tak to je smůla.“
„Co to děláš?!“ zakřičel Anakin.
Alucard vystřelil.
Anakin se pokusil střelu vykrýt světelným mečem, ale mandalorianské stříbro jen tak něco nezastaví. Kulka projela jím i Padmé jako nůž máslem.


Rozkaz 03 – Očistec

Darth Sidious – běžným smrtelníkům známý spíš jako císař Palpatine – seděl ve své kanceláři, která se až donedávna pojila s úřadem nejvyššího kancléře, a rozjímal, když z chodby uslyšel blížící se kroky.
Po chvíli se ve dveřích do kanceláře objevil jakýsi cizinec v rudém klobouku a plášti. Dvojice gardistů střežící dveře se mu okamžitě postavila do cesty, ale cizinec bleskurychle vytáhl velkou stříbrnou pistoli a do každého gardisty nasázel několik ran.
Sidious pozvedl obočí. Netušil, že jeho gardisté mají v těle desítky litrů krve pod tak velkým tlakem.
„Slyšel jsem, že jste přišel o svého učedníka, ,císaři‘,“ usmál se cizinec.
„Aha,“ Sidious vycenil zuby. „Tak vy jste ten, kdo zabil lorda Vadera.“
„A moc práce mi to nedalo. Doufám, že s vámi se pobavím víc.“
„Vy jste ten upír, že? Bytost z planety Sylvaniatran.“ Sidious si vychutnal svůj malý triumf, když se na cizincově tváři objevil náznak překvapení. „No ano, vím o vás. Vy jste ten slavný Alucard.“
„A vy jste Darth Sidious,“ odvětil cizinec. „Pán ze Sithu. Co to vlastně má znamená, to jméno Sidious? Proč nejste prostě Darth Palpatine?“
„,Sidi‘ znamená Palpatine ve starokorribanštině,“ odvětil Sidious. „,Ou‘ je výraz z jednoho rakatanského dialektu znamenající ,nezdolný‘ a ,S‘ je sithský výraz pro ,silný‘ nebo ,mocný‘.“
Alucard to chvíli vstřebával a potom pomalu přikývl. „Aha... no, moje jméno je také jenom přesmyčka.“ Vytáhl pistoli a pomocí zubů si ji natáhl. „Ale nechme toho. Je čas se trochu pobavit!“
Sidious si odfrkl. „Bylo pošetilé sem přijít. Myslíte si, že se mě zbavíte tak snadno jako mého učedníka? Jste možná mocný upír, ale pořád jste jenom loutka řádu Jedi!“ Pozvedl ruce. „Teď poznáte pravou moc temné strany!“ Z konečku jeho prstů vylétla kaskáda modrobílých blesků a zasáhla Alucarda přímo do hrudníku. Upír odletěl přes celou místnost a narazil do stěny.
Sidious se začal hlasitě smát, ale jeho smích měl krátké trvání, protože Alucard byl rázem opět na nohou.
„Tisíc let střádání znalostí a zkušeností starých pánů ze Sithu a umíte jen tohle?!“ Pozvedl pistoli a vystřelil.
Kulka zasáhla Sidiouse do ramene a rána ho odhodila na křeslo. Temný pán byl rázem na nohou a rychle skočil ke dveřím, ovšem Alucard se objevil před ním.
„Odcházíte? Vždyť zábava teprve začala!“
„Vy mě nezastavíte. Ani vy ani nikdo z vašich jediských pánů!“ Pomocí Síly si Sidious vytáhl kulku z ramene a zastavil krvácení. Potom švihl rukou a z rukávu mu vylétl světelný meč a přistál v ruce.
Alucard se zasmál. „Výborně! Konečně protivník hodný mé pozornosti!“
Pustili se do sebe. Každý z nich vládl jinými nadpřirozenými schopnostmi a každý je uměl efektivně využívat. Sidious prováděl bleskurychlé výpady, ale Alucard mu obratně uhýbal a jen párkrát se Sidiousovi podařilo způsobit mu nějaké povrchní zranění. Alucard zase střílel ze své pistole, ale Sidious pomocí Síly většinu kulek úspěšně odrazil.
V žáru boje se oba protivníci dostali až na kancléřské pódium, které se s nimi začalo najednou zvedat do velké zasedací síně senátu. Naštěstí uvnitř zrovna nikdo nebyl... a kdyby byl, nejspíš by prozíravě rychle zmizel.
Sidious uskočil z pódia na jednu z repulzních platforem, které sloužily jako lóže pro jednotlivé senátory. Alucard také rychle skočil na další několik úrovní pod Sidiousem. Temný pán pomocí Síly hbitě vyzvedl jednu lóži ze svého místa a velkou rychlostí ji mrštil proti Alucardovi. Ten se jen usmál a těsně předtím, než k němu dolétla, zmizel a objevil se na jiné lóži hned vedle.
Sidiouse se na něj zaškaredil a hodil po něm další lóži. Alucard opět zmizel a Sidious po něm házel další a další, zatímco Alucard se smíchem pořád mizel a zase se objevovat. Naštěstí v senátu měly své zastoupení tisíce planet, takže nehrozilo, že by Sidiousovi v dohledné době došla „munice“.
Když mrštil svou dvacátou osmou lóži, Alucardův smích zesílil.
„Všemocný pán ze Sithu a neumí nic víc než tohle?! Už mě to nebaví.“ Náhle se objevil těsně vedle Sidiouse a namířil mu zbraň na srdce. „Je čas to ukončit!“ Potom vystřelil.
Sotva však kulka opustila hlaveň Alucardovy pistole, Darth Sidious ji pomocí Síly uchopil a pozměnil její dráhu. Kulka pod jeho vedením opsala dokonalou kružnici a zasáhla Alucarda do zad a prostřelila jeho srdce.
Na Alucardově tváři se objevilo překvapení a šok a Sidious nad tím pocítil jisté zadostiučinění.
„Teprve teď jsi pochopil moc temné strany, upíre,“ řekl posměvačně a zvedl ruce. Uvěznil Alucardovo tělo v silném sevření Síly a postupně mu zlomil všechny kosti v těle, zpřetrhal cévy, zničil vnitřní orgány a dokonce i Alucardova pistole se zkroutila a stala se nepoužitelnou.
Alucardova tvář už neměla žádný výraz, ale Sidious věděl, že ho stále vnímá. „Do teď jsi netušil o čem je temná strana, že?“ Pozvedl ruce a z konečků prstů vylétla kaskáda modrobílých blesků. „Moc! NEOMEZENÁ MOC!!“ Alucard pod náporem výbojů temné strany vzlétl a tlaková vlna ho odhodila až na kancléřské podium.. Sidious za ním hodil ještě další lóži. Náraz už tak dost pochroumané zbytky Alucardova těla roztříštil na malé kousky a kancléřské pódium i celé okolí bylo rázem celé od krve i od zbytků upíra ve službách řádu Jedi.
Zasedací síní senátu začal burácet Sidiousův vítězoslavný smích.

* * *

Mistr Yoda seděl v místnosti, která bývala jeho komnatu v poničeném Chrámu Jedi, a tiše hleděl oknem směrem k budově senátu. Věděl, že uvnitř bojuje nejmocnější zbraň řádu Jedi s nejmocnějším temným Pánem ze Sithu. A věděl, že upír Alucard svou bitvu prohrává.
Ovšem pokud Sidiouse nedokáže porazit Alucard...
Yoda zavřel oči a sklonil hlavu. Bylo na čase vyložit všechny karty na stůl. Úplně všechny.
Opět pozvedl zrak směrem k budově senátu a jasně a zřetelně pronesl devět slov, která by mohla snad ještě zvrátit situaci:
„Odblokovat omezení stupně 1. Situace A. Spustit Vandarovu direktivu.“

* * *

„Nemůžeme najít tělo, pane!“ hlásil jeden z clonetrooperů, které Sidious povolal do zasedací síně senátu.
„Pak tedy není mrtvý!“ řekl Mas Amedda, mluvčí senátu.
„To není možné,“ štěkl Darth Sidious. „Vždyť jsem viděl, jak se jeho zbytky rozlétly po celé místnosti. Jak to, že z něj nic nemůžete najít?!“
Clonetrooper se chystal odpovědět, když se místností náhle něco mihlo. Ani s pomocí Síly nestačil Sidious postřehnout, co se stalo, ale najednou leželi všichni clonetroopeři a Mas Amedda na zemi v louži krve. Každý měl v hrudníku díru vypadající jako by ji prorazila holá ruka.
„Co to?!“
Ozval se ten už přespříliš známý smích a najednou se v lóži vedle Sidiouse objevil Alucard.
„Vždyť jsem tě zabil! Zničil jsem tě!“
„To množství krve, jež bylo prolito po vydání Rozkazu 66, mě opět vzkřísilo,“ pronesl Alucard věcně a potom se usmál. „Tak kde že jsme to skončili?“
„Porazil jsem tě jednou, porazím tě znovu!“ zasyčel Sidious a opět vyslal proti Alucardovi spršku blesků. Gejzír modré energie upíra zasáhl naplno, ten však tentokrát ani nezavrávoral. Sidious to zkusil znovu, tentokrát zamířil jen na hlavu. Takový výboj by každému smrtelníkovi vypálil oči a možná se to stalo i Alucardovi, ale to, co se událo vzápětí, Sidiouse o tento malý triumf připravilo.
Na Alucardově těle se začaly objevovat oči. Různých velikostí a rudé jako ty co měl na hlavě. A potom se celé jeho tělo začalo kroutit a deformovat, až upírovi ze zad vylezlo něco, co vypadalo jako hlava draka.
Sidious se pokusil instinktivně ustoupit, ale senátní síň náhle celá zmizela a kolem něj byla absolutní temnota. Jediné, co viděl, byl Alucard. Drak se mu už ze zad „vylíhl“ úplně, vzlétl a snesl se na temného pána. Spolu s ním se na něj vrhl i pár tvorů připomínajících vlky, kteří se vynořili z Alucardova břicha.
Sidious kolem sebe začal zběsile máchat mečem, ale bezvýsledně. Chvíli ho napadlo, že to musí být jen nějaká iluze, ale když ho drak chytil do drápů a vlci se zakousli do jeho nohou, došlo mu, že to iluze není. Alespoň ne ty bestie.
„Áááá!“ zařval a začal kolem sebe metat blesky ze samých hlubin temné strany Síly.
Nevěděl, jak dlouho to trvalo, ale věděl, že ty bestie vnímají jeho útok. A potom zmizely a Sidious byl opět v senátní síni. Ležel v jedné z lóží na zemi v louži krve. Po útocích těch tvorů měl všude šrámy a z nohou mu zbyly jen pahýly. A nad ním se tyčil Alucard.
Z posledních sil si k sobě přivolal světelný meč a mrštil s ním po upírovi. Ten však zmizel a opět se objevil kousek vedle a než se Sidiousovi podařilo změnit dráhu letu svého meče, Alucard chytil jeho rukojeť a usmál se. K Sidiousovu zděšení se světelný meč proměnil v písek.
Pokusil se odplazit co nejdál od Alucarda, ale už neměl kam. Upír se jen usmál.
„Co se děje? Vždyť jsi jen přišel o nohy! Tak proč si je pomocí té své temné strany Síly nezregeneruješ? Nebo si znovu vytvoř svou zbraň nebo si na pomoc přivolej démony z pekla! No tak! Dělej! Dělej! Dělej! Dělej! Dělej!
„K-kdo vlastně jsi?!“ zasyčel Sidious.
Alucard se jen usmál a potom pozvedl pistoli, kterou Sidious předtím zničil. K jeho velkému překvapení se zbraň opět narovnala, zlomené části se zacelily a Alucard ji natáhl.
„Přece jen jsi jako ostatní,“ řekl zklamaně. „Jen ubožák, co si myslí, že je mocný. Nikdo hodný mé pozornosti.“ Namířil zbraň Sidiousovi na srdce a vystřelil.

* * *

Yoda, Obi-Wan a Ira Hatua stáli před budovou senátu, když Alucard pomalu vykráčel ven.
„Cíl neutralizován,“ oznámil stroze. „Všechna omezení opět aktivována.“
„Proč jste vlastně zastřelil Padmé?“ otázal se Obi-Wan ostře.
Alucard se k němu otočil. „Nešlo to jinak. Ale ona by stejně zemřela, ten puberťák jí zlomil srdce. Ale i když jsem nemohl zachránit Padmé, zachránil jsem alespoň její děti.“ Usmál se a zpoza rohu se k němu rozeběhl pár nemluvňat – upíří dvojčata Luke a Leia.
Trojice rytířů Jedi vytřeštila oči, zatímco Alucard a jeho dva noví spolupracovníci odkráčeli pryč.Seznam příběhů Konec