Exhument

Autor: Johnak Wheeliak

Kapitola 5


Tiron byl malý zelenomodrý svět, jakých byly v galaxii kvanta. Měl jen jeden velký kontinent a stovky menších ostrovů. Na kontinentu se nalézalo několik menších měst, která zde byla vybudována možná jen kvůli zdejší novorepublikové základně.

Základna Sierra, nebo spíš vojenský sklad Sierra, se nacházela na opačné polokouli, na jednom z větších ostrovů uprostřed hustého lesního porostu. Její větší část byla zapuštěna do skalního masivu, ze kterého vyčnívalo několik opevněných částí. Jedna byla u země, to byla hlavní brána. Ve výšce bylo několik oddělených hangárů, k nimž byly připojeny ve vzduchu visící repulzní plošiny. Všude pak samozřejmě byly pozemní a protivzdušné laserové baterie. "Chápu, že máte pravomoci pro použití klonových válců, paní prezidentko," řekl velitel základny plukovník Clifton, když Leiu, Luka, Anakina a Samiratha vedl skrz základnu směrem do skladovacích prostor. "Mohla byste mi ale prosím sdělit, k čemu je potřebujete? Pokud to není vojenské tajemství ovšem. Doufám, že Nová republika nechce rozjet nové války klonů."

Leia zavrtěla hlavou: "Nic takového, plukovníku. Potřebujeme klonovací vybavení použít pouze jednorázově, k naklonování jedné osoby."

"Mohu vědět proč a koho?"

"No… ono je to složité."

Clifton se usmál: "Paní prezidentko, neumíte si představit, jak je tohle místo nudné. Jediné štěstí, že tu je alespoň několik malých měst, jinak bychom se tu zbláznili. Je pro nás svátek, když sem přiletí někdo z vrchního velení a když sem přijede mistr Jedi a prezidentka Nové republiky, navíc hrdinové Povstalecké aliance… chápete jistě, že nás zajímá proč."

Leia přikývla: "Tak dobrá, vysvětlím vám to. Asi před čtyřiceti lety zemřel devaronianský mistr Jedi jménem Ash Koor. Obětoval se, aby mohl zachránit obyvatele zničené planety Aquimos. Před smrtí se zřejmě nějak spojil s Anakinem Skywalkerem, naším otcem. Když zemřel, splynul se Sílou a nyní se jeho nehmotná podstata - mysl - nějakým způsobem připoutala k mému synovi, Anakinu Solovi. Naštěstí ještě za svého života mistr Koor daroval svou krev do muzea na Devaronu, odkud se nám ji podařilo získat a ze které nyní potřebujeme naklonovat Koorovo tělo, abychom tam mohli přesunout jeho mysl a on i můj syn byli volní."

Plukovník Clifton se pomalu nadechl: "Aha… to je takhle jednoduché?

Došli ke dveřím označeným jako Sklad 13, u nichž na ně čekal mladík v kombinéze technika.

Podíval se na Leiu: "Nevíte, jaká je to čest se s vámi setkat," vrhl pohled na Luka, "s oběma."

"Otevřete dveře, Dobbsi" nařídil mu Clifton.

Mladík přikývl a stiskl tlačítko na panelu na stěně. Dveře se s mírným zasyčením otevřely.

Skupina vešla dovnitř a jak Dobbs rozsvítil, odhalila se před nimi velká místnost plná klonových válců. Vypadaly velice staře, ale elegantně. Ne tak chladně a účelově jako ty v Mount Tantiss.

"Jsou z doby těsně před začátkem válek klonů," vysvětloval Clifton, "z Kamina. Nevím odkud jsme je získali."

"Kolik jich tu máte?" zeptala se po chvíli Leia.

Clifton se podíval na Dobbse.

"Třicet devět," řekl mladík, "ale vyživovací kapalinu a příslušenství tu máme k dispozici pro sotva polovinu. Nebyl by ale moc velký problém to vyrobit i pro ostatní… se správným vybavením samozřejmě."

"Potřebujeme jen jeden plně funkční," řekl Luke, "dokázal byste ho sestavit?"

Dobbs přikývl: "Ovšem. Bude to ale trvat pár hodin."

"Bude to vůbec ještě fungovat?" zeptal se po chvíli opět Luke.

Dobbs pokrčil rameny: "Minulý léto jsme v tom zavařovali ovoce."

"Skvělý."

Clifton se usmál: "Nedělejte si starosti, Dobbs je profesionál a když říká…"

Náhle se ozvalo kvílení sirén a na chodbách začala pulzovat rudá poplašná světla.

Samirath cosi zasyčel a připravil se do bojového postoje, jako by měl okamžitě očekával útok.

Clifton se začal rozhlížet kolem sebe: "Co sakra…"

"Plukovník Clifton ať se okamžitě hlásí v centrále! Plukovník Clifton ať se okamžitě hlásí v centrále!" ozývalo se z reproduktorů na stěnách.

Clifton okamžitě vyběhl ze skladu a zamířil k výtahu.

"Vy zůstaňte tady," řekl Luke Dobbsovi a následoval ostatní za plukovníkem.

I přes své omezené schopnosti ovládat Sílu Leia vycítila velké nebezpečí. Pevně stiskla Anakinovi ruku a přidala do kroku.

Za minutu dorazili do řídicího centra.

"Co se tu sakra děje, kapitáne Zorale?" oslovil Clifton Twi´Leka stojícího u taktického monitoru.

"Pane, zaznamenali jsme čtyři stíhačky Assault Gunboat blížící se od odvrácené strany planety. Pravděpodobně se vynořily z hyperprostoru v planetárním stínu, abychom je nemohli včas zachytit."

"Co jsou zač? Imperiálové?" zeptal se plukovník.

"Ne, pane, neznámé označení. Neodpovídají na naše volání."

Leia se zamyslela. Assault Gunboaty neboli Starwingy kdysi spolu se stíhačkami TIE tvořily páteř imperiálního loďstva. Po bitvě u Endoru, kdy bylo Impérium ve finanční tísni, prodávalo některé tyto stroje pašerákům a pirátům výměnou za potřebné vybavení a Cygnus Spacework, firma, která je vyrábí, je začala prodávat i soukromým podnikům. Dnes už tyto stíhačky používal kdekdo. Dokonce i Nová republika.

"Máte ponětí, kdo by to mohl být?" zeptal se Luke, "Nějaký warlord? Nebo možná piráti."

Clifton pokrčil rameny: "To brzy zjistíme. Vyšlete stíhačky."

"Ano, pane," řekl Bith sedící u komunikačního panelu.

"Kolik máte na základně stíhaček?" zeptala se Leia.

Plukovník zavrtěl hlavou: "Jen šest. Čtyři A-wingy a dva Y-wingy. Tohle je vojenský sklad a ne…"

"Assault Gunboaty začínají pálit torpéda!"

Clifton přiskočil za důstojníka u senzorů: "Na nás?"

Senzorový důstojník zavrtěl hlavou: "Ne, pane. Střílí kolem sebe do prostoru."

"Co je to za blbost?" zasyčel Zoral.

Na taktické mapě byly vidět čtyři červené tečky - symbolizující nepřátelské stíhačky - jak pálí torpéda všemi směry. Torpéda - na mapě označená jako žlutočervené blikající tečky - se ale po několika desítkách kilometrů letu náhle zastavila a zůstala viset na místě v prostoru.

"Řekl bych, že to asi torpéda nebudou," řekl tiše Luke.

"Kde jsou sakra ty stíhačky?" zavrčel Clifton.

Jako v odpovědi se na displeji objevilo šest zelených teček, jak se vzdalují od základny a míří do vesmíru. "Základno, tady je Zelený velitel," ozval se hlas velitele jednotky A-wingů, "máme srovnat rychlost se Žlutou jednotkou nebo letět na plný výkon k orbitě?"

Clifton přistoupil ke komunikátoru: "Zelený veliteli, tady je plukovník Clifton. Leťte na plný tah a dožeňte ty nepřátelské stíhačky. Žlutý veliteli, prozkoumejte ty projektily, co stříleli. Chci vědět, co to je!"

Po několika minutách jednotka čtyř A-wingů dohnala jednotku čtyř Assault Gunboatů.

"Neidentifikované stíhačky," ozval se hlas Zeleného velitele, "jste na území Nové republiky. Okamžitě vypněte štíty, odpojte energii z laserových kanónu a následujte nás na základnu."

Nikdo neodpověděl. Gunboaty letěly na plný výkon od planety do vesmíru.

"Tohle je naše poslední varování," řekl Zelený velitel, "vím, že mě slyšíte. Okamžitě potvrďte nebo budeme stří..."

"Základno, tady Žlutý velitel," přerušil ho nový hlas, "ty projektily jsme identifikovali jako miniaturní radarové rušičky. Asi chtějí rušit naši komunikaci s vnějškem."

"Má pravdu, pane," řekl Bith u komunikačního panelu, "z hypercomu je slyšet jen šum."

"Z toho mám špatný pocit," řekl Anakin. Promluvil poprvé za celou dobu, co byli na Tironu. A pak se to všechno seběhlo hrozně rychle za sebou.

Clifton sevřel ruce v pěst: "Žlutý veliteli, okamžitě ty rušičky zn..."

"Plukovníku! Neidentifikovaný křižník třídy Strike se právě vynořil z hyperprostoru v sektoru 1-0-2," vykřikl důstojník u senzorů.

"Úhybné manévry!" zařval Zelený velitel, "ty Starwingy nás vlákaly do pasti!"

"Tady Zelená tři," ozval se ženský hlas, "mé senzory zaznamenávají stíhačky opouštějící hangár toho křižníku. Dvanáct... TIE Interceptorů."

"Další dvě lodě se vynořili v sektorech 2-4-1 a 2-6-0!" křičel senzorový důstojník, "je to křižník třídy Carrack a imperiální doprovodný nosič!"

"Zelená jednotko, Žlutá jednotko, okamžitě se vraťte!" řval Clifton.

Jedna zelená tečka na mapě zablikala a zmizela.

"Ztratili jsme čtyřku!" řekl Zelený velitel, "Interceptory jsou těsně za námi. Dvojko, pokus se..." zarazil se. Pohled na mapu ukázal, že byl zničený další A-wing.

"Dvojka je pryč!" řekla tiše Zelená 3.

"Trojko," řekl Velitel, "zaměř nejbližší stíhačku a zahaj palbu! Pokud se nedostaneme domů, tak alespoň pár z nich vezmeme s sebou!" Z intercomu se ozval ohlušující rachot a poté signál utichl - Zelený velitel byl zničen.

Všech dvanáct TIE Interceptorů se teď obrátilo proti Zelené 3.

"Sithspit!" zavrčela, než se i její stíhačka proměnila v prach.

Dva Y-wingy ze Žluté jednotky už vstupovaly do atmosféry planety, ale zezadu se k nim rychle blížilo pět TIE Fighterů z křižníku Carrack.

"Ať se protiletadlové baterie připraví," řekl tiše Clifton.

"Žlutý 2 veliteli, ty stíhačky se blíží strašně rychle!" ozval se nervózní hlas, "nestihneme to včas!"

"Jen žádnou paniku," uklidňoval ho Žlutý velitel, "snaž se manévrovat. Převeď všechnu energii do zadních štítů a věř, že tvůj stroj je lepší než jejich."

O dvacet sekund později je TIE Fightery dostihly a zahájily palbu.

"Otoč se kolmo proti zemi a zkus vývrtku!" radil svému kolegovi Žlutý velitel a sám se stočil dolů. Žlutý 2 se držel za ním, ale jak se stáčel, jedna stíhačka ho zasáhla do nechráněného kokpitu a zničila i s lodí.

Žlutý velitel letěl maximální rychlostí, podpořenou ještě gravitací planety, přímo proti povrchu. TIE Fightery se držely za ním a pálily mu svými kanóny do zad.

"Ztratil jsme stabilizátor," zařval po chvíli Žlutý velitel a řítil se dál, teď už nekontrolovaně, proti zemi. Jeho existenci ukončila skála, o kterou se roztříštil.

Leia polkla. Další životy zbytečně zmařeny. Uvažovala, jestli tahle válka a ty věčné boje někdy vůbec skončí. "Pane," řekl po chvíli senzorový důstojník, "zaznamenáváme jednu letku TIE Bomberů, několik útočných raketoplánů třídy Gamma, výsadkových člunů a transportérů. Opustily hangáry křižníku Strike a doprovodného nosiče a všichni míří na nás."

"Ať se všechny pozemní jednotky připraví na své stanoviště," řekl Clifton, "protiletadlová obrana ať střílí, dokud může. Možná nám koupí trochu času."

"Můžu nějak pomoct?" nabídl se Luke.

Clifton se na něj otočil: "Největší nápor se dá očekávat u hangárů 3, 4 a 5. Jděte tam a pomožte mým lidem."

Luke přikývl.

"Nemám jít s tebou?" zeptala se Leia, "Samirath by tu mohl zůstat s Anakinem. Vím, že moje Jediské schopnosti nejsou nic moc, ale lepší než nic.

"Ne," řekl Luke, "zůstaň radši tady a pomoc jim koordinovat protiútok."

"Radši si pospěšte, mistře," řekl Clifton, "budou tu za pár minut... A Skywalkere..."

"Ano?"

"Hodně štěstí."

Luke se usmál: "Díky. Není ale štěstí, jen Síla. Tu budu potřebovat určitě," otočil se a rozběhl se ven z centrály."

"Snad se jim podaří získat nám trochu času," řekl tiše Zoral.

"A na co?" zeptala se Leia.

Nikdo neodpověděl.

* * *

Už když Luke nastoupil do výtahu, začaly základnou otřásat výbuchy, jak byla odstřelovaná a než doběhl k hangáru 3, ozvalo se z reproduktorů:

"Nepřátelské jednotky vstoupily do základny. Opakuji: Nepřátelské jednotky vstoupily do základny."

Luke se nechal prostoupit Sílou a s její pomocí zrychlil. V hangáru se už střílelo, když se tam dostal. Asi patnáct republikových vojáku se krylo za improvizovanými barikádami, tvořenými převážně z beden, a střílelo. Nepřátelé vbíhali do hangáru z vnější repulzní plošiny, na které stál útočný raketoplán třídy Gamma, byli sice více na ráně, ale také jich bylo dvakrát tolik.

Až teď si je Luke stačil pořádně prohlédnout, byli to imperiální stormtroopeři. Že by na základnu útočilo Impérium? Ne, ti by přilétli minimálně s hvězdným destruktorem a ne se třemi podpůrnými plavidly. Možná nějaký warlord nebo hodně dobře vybavení piráti.

Na uvažování bude čas později, teď musí hlavně přežít.

Aktivoval světelný meč a bleskurychle přiskočil k hloučku stormtrooperů. Tři zlikvidoval, než stačili zareagovat, ostatní se na chvíli zarazili, když uviděli světelný meč. Jejich zaváhání využili republikový vojáci a zabili další dva. Luke zablokoval několik laserových výbojů a přesekl ve dví vojáka, který je na něj posílal.

Od raketoplánu se hnala další četa. Luke nabral Sílu a srazil všechny stormtroopery k zemi, aby získal trochu času, pak ustoupil za barikády.

"Pane," oslovil ho voják krčící se za bednou vedle něj, podle uniformy to byl seržant, "ani s vámi je nedokážeme udržet věčně. Další výsadkové čluny se už asi blíží."

Luke poznal, že seržant má asi nějaký nápad: "Co mám udělat?"

"Stormtroopeři nějak obsadili řídicí centrum, ze kterého se ovládají mimo jiné vrata hangáru. Pokud by se nám podařilo je zavřít, mohli bychom získat trochu času," vysvětloval seržant.

"A kde to centrum je?"

Seržant ukázal nahoru nalevo, téměř u stropu bylo okno, za kterým Luke vycítil několik bytostí. Na zemi pod oknem byly dveře do výtahu.

"Ty parchanti nějak zablokovali výtah, ale můžete se tam dostat ještě z chodby po nouzovém schodišti," pokračoval, "sice se na něm zabarikádovali, ale myslím, že pro mistra Jedi a hrdinu občanské války to nebude žádný problém." Luke měl už na jazyku nějakou štiplavou poznámku, neměl rád, když si lidé mysleli, že je nějaký nadčlověk, ovšem neměli času nazbyt a tak jen přikývl: "Udělám, co budu moct."

Seržant přikývl a ukázal na dva své muže, člověka a Grana: "Vy dva jděte s ním."

Luke - doprovázen dvěma vojáky - vyběhl zpět na chodbu a po trošce pátrání našel nouzové schodiště. Imperiální vojáci se dobře opevnili, ale na útok mistra Jedi opravdu připraveni nebyli. Po prudkém, ale krátkém boji se Luke dostal do ovládacího centra. Po chvilce pátrání nalezli to, co hledali. Velké tlačítko, nad nímž byl nápis MAIN HANGAR DOOR. Gran tlačítko stiskl a vrata hangáru se s mírným zavrzáním zavřela.

Lukovi zapípal comlink.

"Díky, mistře," ozval se seržantův hlas, "asi teď pošlou pro stíhačky, aby vrata prostřelily, ale alespoň jsme získali trochu času na přípravu."

Luke přikývl a vydal se ke schodišti, když se comlink ozval znovu.

"Skywalkere," tentokrát to byl hlas plukovníka Cliftona, "velká imperiální jednotka se vylodila u hlavní brány. Posílám tam všechny jednotky z oblasti, ale budeme asi potřebovat vaši pomoc!"

"Už jsem na cestě," řekl Luke, nechal vojáky, ať hlídají řídicí centrum, a vyšel na schodiště.

* * *

Generál Powell, oblečen v zeleném důstojnickém brnění, stál v kokpitu kráčejícího tanku AT-AT a usmíval se. TIE Bombery jim hezky vyčistily cestu a hlavní bránu teď už střežilo jen několik bojových vozidel a jedna laserová věž.

"Ať naše AT-ST a speederové motorky zaútočí na nepřátelská vozidla," rozkázal, "my se zaměříme na věž."

"Ano, pane," řekl Powellův zástupce, major Stratt, který stál za ním, a jal se odesílat příslušné rozkazy.

Powell si stoupl mezi řidiče, aby měl dobrý výhled ven. Ta republiková sebranka neměla žádnou šanci. Laserová věž se snažila ze všech sil kráčející kolos zastavit, ale to se jí nepodařilo a po chvíli z ní byla jen doutnající hromada kovu.

"Výborně," řekl Powell, "teď zlikvidujeme zbývající odpor."

"Pane," oslovil ho zezadu Stratt, "všechny naše výsadky v hangárech rychle postupují."

Generál přikývl: "Velmi dobře. Velmi dobře."

O dvě minuty později byla už oblast před základnou vyčištěna od všech republikových vozidel i pěšáků.

"Všechny jednotky, ať teď soustředí palbu na hlavní bránu."

"Jak to vypadá?" ozval se tichý hlas.

Powell i Stratt se rychle otočili. Rao tiše přišel z nákladového prostoru do kokpitu, aniž by ho kdokoliv zaregistroval. Asi jeden z jeho triků se Sílou, kterou Powell nikdy nechápal a ani nechtěl. Nebyl vůbec nadšený, že warlord Gruthar přidal toho pološíleného zabijáka k jeho výsadku. Rao byl sice výborný bojovník díky svým schopnostem v Síle, ale Powell ze zkušenosti dobře věděl, že tihle Sílu cítící podřízení působí z dlouhodobého hlediska jen problémy.

"Proč jsi nezůstal vzadu?" zeptal se ho.

"Chci jen vědět, jak probíhá bitva," zasyčel, "cítím tu něco... zvláštního."

"Všechno probíhá podle plánu," řekl Powell tak klidně, jak jen mohl, "za chvíli se dostaneme dovnitř, tak se vrať zpátky dozadu a buď připraven, až vyšleme výsadek."

Rao na chvíli zaváhal a pak odešel.

Powell ho rychle vystrnadil ze své mysli a soustředil se zase na bitvu. Stoupl si za řidiče, stáhl si před obličej elektronický zaměřovač a dal povel k vypálení několika salv z hlavních děl na bránu. Obrovská durasteelová vrata byla po chvíli konečně proražena, nebo spíš anihilována. AT-AT se pomalu vsoukal dovnitř a po likvidaci hlavního odporu nařídil Powell zastavit.

"Pošlete zprávu warlordovi, ať sem pošle raketoplány s posilami," rozkázal a připravil si blaster, "majore, přebíráte velení. Hlídejte oblast a AT-ST ať hlídají před vstupem proti dalším případným útokům."

"Ano, pane," slyšel za sebou říkat Stratta, když procházel spojovacím tunelem do nákladového prostoru. V rámci svých povinností Powell sice nemusel vést jednotku ven do bitvy osobně, ale byl radši přímo u toho.

Mimo jiné taky proto, že chtěl být Raovi nablízku, aby ho mohl hlídat a zajistit, aby neudělal žádnou pitomost.

* * *

Luke - nyní ve skupině s pěti dalšími vojáky - bojoval jak mohl, ale nebylo pochyb o tom, že bitva byla už stejně prohraná. Stormtroopeři se valili ze všech stran a stále postupovali. Zdálo se, jako by jich nepřítel měl nevyčerpatelnou zásobu. Rozhodně jich měl víc než sto devadesát osm, což byla posádka základny Sierra.

Luke zrovna zabil dva osamocené stormtroopery a kráčel se svým doprovodem k hlavní bráně, když ucítil něco divného. Okamžitě ztuhl.

"Děje se něco, mistře?" zeptal se opatrně jeden z vojáků.

"Cítím poruchy v Síle, ale je v tom něco... zvláštního," řekl Luke. Něco podobného už cítil, bylo to asi před dvěma lety během útoků svého padlého učedníka Desanna a jeho legií Znovuzrozených.

Pevně sevřel rukojeť meče: "Mějte se na pozoru," řekl ostatním. Otevřel jedny dveře a prošel prázdnou místností a pak další a další. Až o čtyři místnosti a chodby později na někoho narazili.

Stál tam uprostřed místnosti, která byla asi údržbářskou dílnou pro opravu vozidel, doprovázen oddílem stormtrooperů, oblečen v zelenomodrém hábitu a s rudým planoucím světelným mečem v ruce. Znovuzrozený.

Dlouhou dobu se jen pozorovali a nikdo nic neřekl.

"Jedi," prohlásil Znovuzrozený nakonec a přejel si Luka pohledem, "a dokonce velký mistr Luke Skywalker. Je to čím dál tím zajímavější."

"Já myslel, že žádní Znovuzrození už nejsou," řekl Luke klidně.

"Já jsem jeden z posledních," zavrčel Rao, "možná úplně poslední. Všichni moji přátelé a bratři jsou už mrtví. Zabil jste je vy! A váš přítel Kyle Katarn a ta ostatní Jediská a republiková sebranka!"

Jeden z republikových vojáků to napětí už nevydržel a vypálil. Znovuzrozený střelu hbitě zablokoval a odražený výboj zasáhl vojáka doprostřed hrudníku.

Mezi stormtroopery a novorepublikovými vojáky se rozpoutala přestřelka a Znovuzrozený se vrhl na Luka.

Mistr Jedi byl docela zaskočen rychlostí a přesností jeho výpadů. Když tenkrát spolu s Kylem bojovali proti Znovuzrozeným, nebylo to zase tak těžké. Znovuzrození byli sice hodně agresivní, ale většinou spoléhali na početní převahu nebo na cortosisové obleky, které někteří z nich měli. Nebojovali příliš efektivně a neuměli používat Sílu v tak velkém rozsahu jako Jediové nebo Sithové. Bylo to proto, že schopnosti ovládat Sílu jim byly dány - z jistého pohledu na věc - nikdy se její používání neučili jako Jediové.

Tenhle Znovuzrozený se ale za ty dva roky evidentně dost přiučil.

Luke ustoupil ven na chodbu, kde provedl dva silné výpady a srazil protivníka k zemi pomocí Síly.

Znovuzrozený na zemi zablokoval další Lukův výpad, vymrštil se vzhůru a dostal se mu za záda.

Luke se rychle otočil a zaútočil. Bohužel z místnosti, kde spolu bojovali vojáci, se právě vyvalilo asi osm stormtrooperů. To znamenalo, že Lukovi republikoví vojáci byli asi mrtví. Zatraceně!

Lukovi bleskla hlavou vzpomínka na Obi-Wana Kenobiho, čelícího z jedné strany Vaderovi, z druhé jednotce stormtrooperů. V podobné situaci byl Luke teď.

Udělal přemet do strany, aby si získal odstup. Znovuzrozený i stormtroopeři byli teď před ním.

"To je Skywalker! Zabte ho!" křikl kdosi, asi jeden z vojáků.

Stormtroopeři okamžitě zahájili palbu, Luke začal hbitě odrážet střely. Teoreticky by mohl odrážet donekonečna, kdyby se ho Znovuzrozený nesnažil pomocí Síly srazit na zem. Luke tak musel zároveň odrážet výboje a zároveň odrážet útoky Sílou. Chvíli to zvládal, ale nikdo to nevydrží věčně.

Nestihl se včas vyhnout a blasterový výboj mu projel těsně kolem boku a trochu mu spálil kůži. Luke stále odrážel střely, ale zavrávoral, toho využil Znovuzrozený, bleskurychle k němu přiskočil, vyrazil mu meč z ruky a kopl ho do břicha.

Luke spadl na zem, pokusil se vstát, jenže jeho protivník ho kopl znovu. Pak se rozmáchl mečem s cílem Luka zlikvidovat definitivně, když ho náhle někdo chytil za ruku.

"Nech ho být, Rao!" zakřičel muž v imperiálním důstojnickém brnění, "víš, kdo to je?"

"Luke Skywalker," zavrčel Znovuzrozený, "ten, co pomáhal zabíjet mé soudruhy."

"To je mi úplně jedno!" zařval důstojník, "je to cenné rukojmí. Postaráme se o něj, ty běž a pomož dobýt zbytek základny. A dělej!"

Znovuzrozený ještě chvíli váhal, pak deaktivoval svůj meč, Sílou si ze země přivolal ten Lukův a tiše odešel. Luke ale vycítil, že je rozzuřený a jen neochotně splnil rozkaz.

"Zařiďte, ať je alespoň na chvíli neschopný boje," řekl Lukův zachránce ke stormtrooperům.

Vojáci ochotně uposlechli rozkaz svého velitele. Luke se pokusil vstát, ale to už do něj začali mlátit pažbami svých pušek. Pokoušel se bránit a jednoho z nich odrazil Sílou, dál už ale nemohl. Údery přicházely jeden za druhým a Luke ztratil vědomí.

* * *

"Uzavřete řídicí centrum!" zařval plukovník Clifton.

Když se hermetické ocelové dveře začaly zavírat, Leiu napadlo, jestli to není unáhlené. Letmý pohled na holografickou mapu základny ji však přesvědčil, že není. Už více jak dvě třetiny základny byly v rukou nepřítele. Jednotky se přestávaly jedna po druhé hlásit. S Lukem ztratili kontakt už před deseti minutami. Nebyl mrtvý, to by cítila. Nejspíš byl zajat nebo - v lepším případě - odříznut od komunikace.

"Myslíš, že přežijeme, mami?" zeptal se tiše Anakin.

Leia zavrtěla hlavou a přitiskla ho k sobě: "Neboj se. Už jsme přežili mnohem horší věci."

"Nebojte se, Anakine," řekl Samirath, "Lady Vader už přežila horší věci. A já vás budu chránit vlastním životem."

Leia se mírně usmála. V takovýhle chvílích byla ráda, že v nedávných dobách se konečně rozhodla vrátit Noghrie do svých služeb. Před lety byla nucena se jejich služeb vzdát, protože se některým senátorům nelíbilo, že by Nová republika měla používat stejné zbraně, jako před ní Impérium. Když ale její děti byly před pár měsíci uneseny, rozhodla se několik Noghriů znovu povolat do svých služeb jako ochranku pro svou rodinu. Senátorům se to sice nelíbilo, ale byla to koneckonců její osobní věc. Noghriové byli ty nejsmrtonosnější bytosti, které zatím potkala a sloužit jí a její rodině brali jako osobní čest.

Ozvalo se zapraskání a zasyčení tavícího se kovu.

"Co to sakra...!!" ozval se kdosi.

Leia zvedla hlavu. Z okraje ocelových dveří čouhala rudá čepel ze světelného meče a vytrvale do nich vyřezávala otvor.

Všichni vojáci a důstojníci byli okamžitě připraveni u dveří s blastery. Leia zalapala po dechu a odsunula Anakina za sebe. Temný Jedi? Nic necítila, ovšem její schopnosti ovládat Sílu byly stále dost chabé.

Vytáhla světelný meč a aktivovala ho. Neuměla s ním moc dobře zacházet, ale lepší než nic.

Část dveří vypadla a objevil se otvor, dost velký na to, aby ním mohl projít člověk, a za ním stál temný Jedi. Tedy, třeba to nebyl temný Jedi, ale měl světelný meč, šílený výraz v očích a evidentně nepřátelské úmysly. Prošel otvorem dovnitř a Leia si všimla, že za ním stojí ještě jednotka stormtrooperů.

Republikoví vojáci zahájili palbu, ale všichni věděli, že nemají žádnou šanci. Dva byli ihned zabiti odraženými střelami, další zemřel chvíli po nich, jak k němu temný Jedi přiskočil a usekl mu hlavu.

Plukovník Clifton pozvedl blaster, ale než stihl vystřelit, byl zasažen modrým omračujícím paprskem.

Samirath začal střílet po stormtrooperech a Leia pozvedla meč proti temnému Jedii. Čepele se zkřížily. Leia zablokovala několik výpadů, když si všimla, že její protivník má u pasu zavěšený Lukův světelný meč. Takže ho přeci jen zajali.

Temný Jedi využil její chvilkové nepozornosti a zaútočil na rukojeť jejího meče. Leia včas ucukla, ale rudá čepel jí ožehla ruku a ona svou zbraň upustila. Samirath jí rychle přispěchal na pomoc s dýkou v ruce. Temný protivník ale jen pozvedl pravou ruku a Noghri náhle zalapal po dechu, rukama se chytil za hrdlo a jeho nohy se zvedly od země.

Leia se pokusila znovu sebrat svůj meč, ale nepřítel ji i Anakina srazil Sílou na zem a světelný meč jí odmrštil ven z místnosti. Pak se dál věnoval mentálnímu škrcení Noghrie.

Leia k sobě přitiskla Anakina a koutkem oka zahlédla kapitána Zorala, schouleného u komunikačního panelu. Stormtroopeři si asi mysleli, že je omráčený. Zoral pomalu pozvedl blaster a namířil ho na temného Jedie.

Leia přivřela oči a tiše doufala, že nepřítel je zaujat svou "hrou" s Noghrim, že si Zorala nevšimne.

Všiml. Jen se letmo pootočil a hodil svůj světelný meč, který stále držel aktivovaný v levé ruce. Zoral neměl čas vykřiknou.

Temný Jedi se zasmál a otočil se k Samirathovi, který před ním visel metr nad zemí.

"Už jste vyhráli!" vykřikla po chvíli Leia, "tak ho sakra pusťte!"

Temný Jedi se usmál: "Jak je libo." Sevřel pravou ruku v pěst. Ozvalo se zapraskání a Noghri spadl bezvládně na zem.

Leia zaťala zuby. Samirath byl u ní jen krátce, ale už o něm uvažovala jako o příteli. Další přítel, o kterého přišla během téhle mizerné a věčné války.

Temný Jedi se na ni dlouze díval, pak se rozhlédl po místnosti a nakonec se otočil na stormtroopery za sebou.

"Odveďte je."

* * *

"Warlorde, prioritní zpráva od generála Powella," řekl komunikační důstojník Exhumentu.

Gruthar vstal ze svého křesla a přistoupil ke komunikační konzoly. "Spojte nás," poručil.

Po chvíli se na obrazovce objevil dvojrozměrný obraz generála Powella.

"Warlorde," kývl na pozdrav, "základna Sierra je nyní už definitivně v našich rukou. Odpor byl větší než jsme očekávali, ale byl potlačen. Můžete sem přijít, je to tu už bezpečné" Usmíval se, ale v jeho očích byla čitelná přímo radost.

"Co je?" zeptal se Gruthar.

"Přijďte sem," opakoval Powell, "mám pro vás překvapení."

"Miluji překvapení,... ale jen když jsou dobrá," řekl tiše warlord.

"Věřím, že budete velmi potěšen, Powell konec."

Obraz zmizel.

Připravte mi můj raketoplán," přikázal, "a řekněte doktorce Budreau, že se s ní setkám v hangáru 1."

Otočil se na muže stojícího průzoru.

"Kapitáne Blaire, přebíráte velení. Rozmístěte lodě a stíhačky do obraných pozic a čekejte na posily z Logimosu. Pokud by se objevilo jakékoliv plavidlo nebo se stalo cokoliv neobvyklého, tak mě informujte."

"Ano, pane."

Gruthar přikývl a zamířil ven z můstku směrem k turbovýtahům.

* * *

Matt vycítil, že generál Cracken má starosti, ale i bez Síly to bylo dobře čitelné z jeho tváře.

"Posaďte se," řekl, když čtyři Jediové vstoupili do poradní místnosti na palubě Interdictoru Corusca Rainbow. Od dokončení operace Exhument uběhlo už osmnáct hodin. Interdictor zůstával stále nad Desperem. Jediové měli příležitost se umýt, vyspat a převléknout se do svých normálních oděvů.

Matt, Ian, Tracy a Lix zaujali svá místa. Kromě nich a Crackena už v místnosti nikdo nebyl.

"Především jsem vám chtěl ještě jednou pogratulovat k úspěšnému splnění mise," začal generál a nadechl se. "Vyslechli jsme Mengska. Byl velice ochotný a všechno nám rád vyzradil - přirozeně. Přiznal se, že některé informace z našeho počítače už prodal a dal nám seznam kupců."

Vytáhl datakartu: "Většinou nějaké soukromé firmy chtěly informace o svých konkurentech, pak warlord Gruthar - jehož flotila byla nedávno rozprášena - si koupil podrobné informace o jednom našem vojenském skladu Sierra na planetě Tiron. A pak... si nějaký muž, který se nepředstavil, koupil téměř všechny naše informace. Hlavně ty o rozmístění obranných sil, trasy hlídkových lodí a podobné věci."

Nastalo dlouhé tísnivé ticho.

"Opravdu se nepředstavil nebo nějak nenaznačil, kdo by mohl být?" zeptal se po chvíli Ian.

"Upřímně," řekl smutně Cracken, "divím se, že víc Mengskových zákazníků nezůstalo v anonymitě. Zažil jsem hodně podobných akcí. Pokud na takovémhle místě chce být někdo nepoznán, tak ho nepoznají."

"A neřekl Mengsk něco o jeho vzhledu nebo vystupování?" zeptala se Tracy.

Generál pokrčil rameny: "Popisuje ho jako lidského muže mezi čtyřiceti a padesáti lety, krátké blond vlasy, modré oči, vysoký, štíhlý, s uhlazeným a zdvořilým vystupováním."

"Takových chlapů je alespoň miliarda," řekl Lix.

"Tak u kterého z nich začnem?" přidal se Matt.

Cracken smutně přikývl: "To je právě ono. Mohl by to být nějaký bývalý imperiál, možná pirát nebo pašerák, ale kupoval si informace, jako kdyby se připravoval na invazi nebo co. Přišel v doprovodu několika dalších mužů a žen a všichni měli civilní oděvy."

"Co máme udělat?" zeptal se tiše Matt.

"Právě, že mě nic nenapadá, protože nemáme kde začít," řekl Cracken, "zavolám Coruscant, nasadím na to své nejlepší agenty a požádám o několik další hvězdných lodí, které by nám pomohly. Nevím, co byste mohli udělat vy. Vraťte se na Yavin 4, jestli chcete, nebo můžete letět prověřit základnu Sierra na Tironu. Pokud Gruthar koupil informace o základně, tak tam asi něco chystá. Možná chce odtamtud něco ukrást nebo plánuje frontální útok, co já vím. Mohli byste to tam chvíli pohlídat, je to jen osm hodin cesty hyperprostorem odtud. Navrhnu Vnitřní radě, aby tam na obranu dočasně přemístili jeden z našich calamarských křižníků."

Čtyři Jediové si vyměnili pohledy.

"Myslím, že to bude to nejmenší, co můžeme udělat," řekl nakonec Matt.

Cracken přikývl: "Děkuji. Řeknu hangárovým technikům, ať připraví vaši loď k odletu. Pokud bychom něco zjistili o tom záhadném kupci, tak vám dám vědět."

Všichni se zvedli a vyšli na chodbu, kde Ian položil ruku Tracy na rameno a přejel všechny pohledem: "Ano, když jim momentálně nemůžeme nijak pomoct, tak si alespoň vychutnáme krátký odpočinek, že?"

Jeho tři společníci přikývli.

* * *

Oddíl stormtrooperů odvedl Leiu, Anakina a plukovníka Cliftona na vnější přistávací plošinu u hangáru 2. Na kraji plošiny u vrat do hangáru sedělo třináct zajatých novorepublikových vojáků, obklopených hloučkem stormtrooperů.

Leia skousla ret. Jen třináct vojáků z téměř dvou stovek? Doufala, že se mýlí a že další zajatci jsou třeba na jiné plošině nebo drženi v celách uvnitř základny. Ale podle počtu mrtvých těl, která cestou míjeli, tušila, že se nemýlí.

Dovedli je na druhý okraj plošiny, kde poblíž hloučku různých důstojníků stál spoutaný a dost potlučený Luke.

"Leio," vydechl, když ji spatřil, "jste v pořádku?"

"Ano," řekla, když došli až k němu, "a ty?"

"Jde to," řekl Luke a spoutanýma rukama si přejel po pohmožděnině na tváří, "už bylo hůř. Kde je Samirath?"

Leia nic neřekla, jen sklopila zrak a zavrtěla hlavou.

Luke pochopil. Vzdychl, ale také nic neřekl.

Stormtroopeři se zatím kolem nich rozestavěli.

Leia se rozhlédla. Držet zajatce na vnější přistávací plošině byl dobrý docela nápad. Neustále jsou pod dohledem a utéct pryč se dá jen zpátky přes hangár, a to se nikomu nepodaří. Také by se někdo mohl pokusit seskočit z plošiny dolů, ale pod ním byla strmá skaliska porostlá stromy a pokud by onoho uprchlíka nezabil pád, tak by si minimálně pěkně natloukl a by nebylo těžké ho znovu chytit.

Z přemýšlení ji vytrhl pohyb. Ten temný Jedi, který zabil Samiratha. Přistoupil k jednomu důstojníkovi s insigniemi generála a řekl: „Kompletně jsme prohledali základnu, nikdo další nebyl nalezen... myslím živý.“

Generál přikývl a řekl mu něco, co Leia už neslyšela.

"Kdo je ten maník?" zeptala se Luka a ukázala spoutanýma rukama na Temného Jedie.

"Je jedním ze Znovuzrozených," vysvětloval Luke, "umějí omezeně používat Sílu, ale nikdy se to neučili. Tenhle se jmenuje Rao. A ten generál, ke kterému mluví se jmenuje Powell, alespoň co jsem tu zaslechl.

Leia přikývla. Jména Rao a Powell jí nic neříkala.

Ozvalo se burácení repulzních motorů, všichni zvedli hlavu, aby spatřili raketoplán třídy Lambda, jak pomalu sklápí křídla a hladce dosedá na plošinu.

Spustila se rampa a ven vyšel muž v uniformě admirála s černými kalhotami a černým pláštěm. Za ním kráčela žena v černé uniformě bez insignií nebo jakéhokoliv jiného označení hodnosti, v uctivé vzdálenosti za nimi šla skupina techniků.

Generál Powell a Rao k muži s pláštěm přistoupili. Rao se uctivě uklonil, generál pouze zasalutoval. Chvíli se o něčem bavili, pak se muž s pláštěm otočil směrem k Leie a přistoupil blíž.

"Vida, vida," řekl a pokýval hlavou, "to je ale překvapení. Kdo by tušil, že se setkám se skutečnými legendami. Mistr Skywalker a prezidentka Leia Organa Solo."

Pootočil se k ženě stojící za ním: "Doktorko, víte co máte dělat?"

Žena přikývla, pokynula technikům, aby ji následovali, a odešla do hangáru a do nitra základny.

Leia se už chystala něco říct, ale plukovník Clifton ji předběhl.

"Pane... Imperiále," začal, "možná to nevíte, ale jste hluboko v území Nové republiky. Brzy někdo přijde na to, že bylo se základnou ztraceno spojení a pošlou sem lodě na průzkum. S tou vaší mini jednotkou jste možná dokázal dobýt tuhle základnu, ale proti našim hvězdným křižníkům nebude mít šanci. Raději se vzdejte dokud máte možnost."

Muž se zasmál a podíval se přímo na Cliftona: "Tak zaprvé, pane plukovníku, my nejsme Imperiálové."

"Máte imperiální zbraně, imperiální lodě, imperiální postupy, dokonce i imperiální uniformy, tak se nezlobte, že vás považuji za Imperiály."

Muž se znovu zasmál: "Od porážky císaře Palpatina uběhlo už téměř jedenáct let. Těžko říct, které Impérium je dnes to jediné a právoplatné. Palpatine byl Impérium. Nemůžete poznat jestli člověk je nebo není Imperiál podle jeho uniformy. Ovšem na druhou stranu, všiml jsem si, že někteří lidé projevují své sympatie k Impériu jen proto, že má hezké uniformy a lodě nebo si přidají zajímaví, když sympatizují se stranou, která je všeobecně považovaná za tu špatnou."

Zamračil se: "Jsem warlord Gruthar. A jsem svým vlastním pánem. Jasné?"

Nikdo nepromluvil.

Přistoupil blíž: "Teď bych rád věděl, co dva bývalí hrdinové Povstalecké aliance dělají v téhle díře."

Ticho.

"Proč jste tady?!" zavrčel.

"Protože bagr neplave," odbyl ho Anakin.

Gruthar vycenil zuby: "Máte chytré dítě, paní prezidentko. Ovšem chytré děti nemá nikdo rád. Radši mi řekněte, proč jste tady!"

Leia zapřemýšlela. V podstatě není důvod, proč mu to neříct. Nikoho to snad neohrozí.

"Tak dobrá."

Řekla mu důvod, proč sem s Lukem a Anakinem přiletěli. Nevynechala jediný detail.

"Čekáte, že takové pitomosti budu věřit?" zeptal se Gruthar pobaveně, když Leia skončila.

Než stihla odpovědět, nějaký důstojník přistoupil k warlordovi.

"Pane," řekl ostýchavě, "napadlo mě, jestli bychom sem neměli přivést z Moonrakeru ysalamirie. Abychom je připravili o spojení se Sílou."

Gruthar se na okamžik zamyslel, pak zavrtěl hlavou: "Myslím, že ne.

Připravili by o spojení se Sílou nejen je, ale i Raa a jeho schopnosti budeme potřebovat. On je snad také udrží na uzdě."

Důstojník zasalutoval a odešel. Leie zapřemýšlela. Mají ysalamiry a útočí na základnu s několika klonovými válci. Chtějí si snad vypěstovat armádu? To by jim trvalo hodně dlouho.

"Omluvte vyrušení," řekl opět Leie, "takže kde jsme to skončili? Ano, už vím," vytáhl blaster a namířil na ni, "takže vy mi nechcete nic říct. Škoda."

"Neblázněte, Gruthare!" vykřikl Luke, "dobře víte, že je mnohem užitečnější živá."

Gruthar přejel blasterem po Leině šíji a pak přikývl: "Ano, máte pravdu. Cenná rukojmí se nezabíjejí," namířil blaster o třicet stupňů doleva a vystřelil.

Plukovník Clifton zachroptěl, ve tváři se mu zrcadlil náhlý šok a překvapení. Zapotácel se a sesunul se na zem s černou propálenou dírou uprostřed hrudníku.

"Cenná rukojmí se nezabíjejí," opakoval Gruthar a kývl na dva stormtroopery, "odneste to."

Podíval se Leie přímo do očí: "Vy a váš bratr jste cenná rukojmí a tak mi povězte něco, co by mě potěšilo. Třeba něco zajímavého o Nové republice, jejích současných vojenských operací a tak podobně. Nebudu na vás spěchat, času bude dost, ale upozorňuji vás, že vašeho syna mezi cenná rukojmí nepočítám."

* * *

Den poté, co se Wedge setkal na Coruscantu s Lukem, se mu konečně podařilo dostat se domů za Iellou a věnovat se plnění manželských povinností. Když se o tři dny později vrátil v dobré náladě zpět na velitelství, vypadalo to, že ho ani flotilu v dohledné době už nikam nepošlou, a tak si začal konečně vybalovat osobní předměty z krabic a rovnat je na stůl a rozmisťovat po kanceláři.

Po půl hodině byl hotov a s úsměvem si prohlížel své "stolní" dílo. Obrázek Ielly a jeho rodičů na pravé polovině, důležité datakarty na levé...

Z opájení se svou genialitou ho vytrhlo zaklepání na dveře.

"Dále," zabručel.

Dovnitř vstoupily dvě osoby.

Usmál se: "Hane, Winter! To je ale překvapení. Rád vás vidím. Ale sotva jsem si to tu zvelebil, tak vám nemám co nabídnout."

"To nevadí," mávl Han rukou.

"Když tu byl před pár dny Luke, říkal něco o Anakinovi," řekl Wedge, "je v pořádku?"

"S tím tak trochu souvisí to, proč jsme tady," řekla Winter, "něco od tebe potřebujeme."

Wedge se usmál "Jistě, cokoliv."

"Tebe."

"A jednu z těch lodí na orbitě, co jsou teď pod tebou," dodal Han.

Wedgův úsměv zmizel. Nic neřekl, jen vzdychl, otočil se a začal skládat věci ze stolu zpátky do krabice.<<< Předchozí Seznam příběhů Další >>>