Exhument

Autor: Johnak Wheeliak

Epilog


Epilog

V hlubokém vesmíru, daleko od planet a obchodních tras, plul ladně hvězdný destruktor třídy Imperial II. V hangáru této kolosální lodi právě přistávala skupina průzkumných lodí.

Na můstku destruktoru stál u průzoru vysoký muž a pozoroval okolní hvězdy, když k němu zezadu přistoupila žena v uniformě s insigniemi kapitána.

"Právě se vrátily průzkumné lodě ze systému Tiron, admirále Slaviku. Vypadá to, že zbytky flotily warlorda Gruthara byly zničeny Novou republikou a warlord sám byl patrně zabit nebo zajat."

Admirál se pomalu otočil ke své podřízené čelem: "Škoda. Warlord Gruthar mohl být cenný spojenec, ale obejdeme se bez něj. Informace novorepublikové rozvědky, které jsme získali od Mengska, nám velice pomohou v plánování naší kampaně. Ohlásili se už naši špióni v imperiálním prostoru?"

"Ano, pane. Tvrdí, že nebude trvat dlouho a zjistí současnou pozici Bastionu."

"Výborně," řekl admirál, "vypadá to, že tady jsme skončili. Nastavte kurz zpátky do Zóny. Pošlete zprávu všem lodím, informujte je, že verbování skončilo a ať se vrátí na základnu."

Usmál se: "Projekt Humanoid probíhá podle plánů a Grazer by měl být dokončen během několika měsíců," zvýšil hlas, aby ho slyšela i celá posádka můstku, "naše dlouhé čekání se už blíží ke konci! Brzy budeme připraveni a Nová republika i Impérium budou na kolenou. Pak konečně vytvoříme galaxii podle našich společných idejí. Galaxii, kde se budou vládci konečně starat o všeobecné blaho a ne o nějaké své pochybné cíle. Brzy nastane čas vítězství!"<<< Předchozí Seznam příběhů Konec