Exhument

Autor: Johnak Wheeliak

Kapitola 10


Tionne stála na vrcholku massassiského chrámu – stavby, ve které byla akademie Jedi - a dívala se směrem k obloze, jejíž většinu zabíral rudý plynový obr Yavin.

"Už přilétají," šeptl vedle ní Kam Solusar a ukázal na oblohu.

Tionne se podívala tím směrem. Z mraků se vynořily tři lodě a klesaly dolů k chrámu.

Oba Jediové se otočili a zamířili dovnitř, k výtahům a do hangárů.

* * *

Zatímco Luke vysvětloval Kamovi a Tionne situaci, Leia a ostatní dovedli doktorku Budreau do starého lékařského bloku, kam jí dali klonovací vybavení, několik droidů k ruce a onu zkrvavenou halenku. Zkrvavenou krví Ashe Koora.

"Doufám, že se vám tu krev podaří z toho dostat," řekla.

"Zklidněte se," odsekla doktorka, "mám tu všechny chemikálie, které k tomu procesu potřebuji." Dala jednomu droidovi povel, aby začal do klonovací nádrže přečerpávat vyživující roztok.

"A nezapomeňte, že potřebuje naklonovat jen tělo," připomněla jí Leia, "žádnou mysl. Dokážete to provést."

"Musíte se mě pořád na všechno ptát?!" sykla doktorka, "když vám řeknu, že to dokážu bez nejmenších problémů, tak to dokážu! Neptejte se mě tisíckrát na každou maličkost! Rozumím tomu víc, než všichni ti vaši Jediové dohromady! Spíš ale víc než všichni Novorepublikáni dohromady. Jediné, co teď potřebuju, je klid, takže kdybyste se mohla i s těmi vašimi společníky hezky odporoučet a nechat mě pracovat."

"Tak poslyšte…!" začal Han a Tracy současně, ale Leia je oba umlčela. Tohle nemělo cenu. Doktorka Budreau je sice přívětivá jako vornskr po transplantaci čenichu, ale zřejmě byla opravdu jediná, kdo jim za dané situace může pomoct. I když většina ostatních, jmenovitě Han nebo Tracy, s tím nesouhlasila.

Zamířila pryč a naznačila ostatním, aby udělali totéž a nechali jejich "vězně" pracovat.

* * *

Imperiální hvězdný destruktor Arbiter uháněl modrobílým tunelem hyperprostoru, zatímco se jeho posádka připravovala na bitvu.

Kapitán Nodd stál uprostřed můstku a sledoval dění kolem sebe. Všechno bylo téměř připraveno. Všichni byli na svých místech. Poručík Rogriss u senzorů, poručík Bodie u kormidla, poručík Doyle u komunikace, nadporučík Hill u zbraní.

Ve vzduchu byla patrná jistá nervozita. Logimos může sice jen těžko mít obranou flotilu, která by se ubránila dvěma hvězdným destruktorům, ale stále letěli bojovat s neznámou sílou v neznámém prostředí, které předtím nepodrobili žádnému průzkumu.

Byl to poněkud riskantní tah, s tím Nodd souhlasil, ačkoliv ho sám navrhl. Nemůžou na sebe přece nechat pořád střílet a ignorovat to. Musí taky útočit!

"Kapitáne, všechny paluby jsou připraveny. Stíhačky jsou v pohotovosti a připraveny ke startu," hlásil velitel Cowley.

Nodd přikývl. Do výstupu z hyperprostoru zbývalo už jen několik minut.

U průzorů na můstku se zatím shromáždila skupinka starších důstojníku, mezi nimi i plukovník Zaius a plukovník Francis, velitel všech eskader stíhaček na palubě Arbiteru.

"Jedna minuta," řekl poručík Bodie.

Po jedné minutě přešli na podsvětelnou rychlost. Firestorm se vynořil jen několik set kilometrů od jejich pravoboku.

Před nimi se rýsovala planeta Logimos, na jejíž orbitě se nacházela jedna stanice, několik vesmírných platforem a flotila několika corellianských korvet vedená fregatou Nebulon/B.

"Dejte signál Firestormu," nařídil Nodd, "ať aktivují podsvětelné motory a trochu se od nás odtáhnou. Kormidlo, zamiřte proti planetě. Komunikace, spojte se s planetární vládou a vyzvěte je, aby se vzdali."

"Rozkaz," poručík Doyle stiskl několik tlačítek na ovládacím panelu, "zde je hvězdný destruktor Arbiter pro vládu planety Logimos. Vaše lodě se proti nám dopustily agrese. Z nařízení Impéria vás vyzýváme, abyste okamžitě odvolali veškeré své lodě a kapitulovali. Tento systém je nyní součástí Impéria, pokud budete klást odpor, budeme nuceni použít sílu. Arbiter konec."

Odezva nebyla - dle očekávání - přívětivá.

"Tady je vládce Logimosu, prefekt Thorin," řekl hlas z reproduktoru, "nemáte právo od nás cokoliv požadovat. Toto je privátní prostor! Útok na vaše lodě nebyl úmyslný!"

Nodd přistoupil k panelu: "Nejde jen o útok na nás. Víme o vašem spojenectví s warlordem Grutharem, který byl klasifikován jako nepřítel Impéria. Okamžitě se vzdejte a ušetříte si zbytečné problémy."

Tentokrát se odpovědi nedočkal.

"Senzory, můžete mi poskytnout podrobnější údaje o nepříteli?"

"Většina korvet je více či méně poškozena," řekl poručík Rogriss, "jsou to stejné lodě, se kterými jsme se už setkali. Nebulon/B fregata je plně funkční, na přídi zaznamenávám několik turbolaserových baterií navíc. Platformy jsou klasické, typ 5, a ta vesmírná stanice je zřejmě vlastní výroba, těžce obrněná."

"Děkuji," Nodd se znovu sklonil ke komunikační konzoly," prefekte Thorine, tohle je poslední varování. Pokud se nevzdáte do dvou mi…"

"Nepřátelské lodě zaujímají útočné pozice!" zvolal poručík Rogriss, "z platforem startují stíhačky. Čtyři, pět… osm letek… T-wingů."

"Vyšlete naše stíhací letky, všechny kromě bombardérů, dejte signál Firestormu," Nodd přistoupil k průzoru.

"T-wingy zaujímají formaci V a míří proti nám."

"ETA?"

"Dvě minuty."

"Vyšlete jim naše stíhačky naproti," rozkázal plukovník Francis.

Nodd pozoroval průzorem dva shluky stíhaček, jak se k sobě přibližují. Zajímavé. T-wing byl vyvinut ještě před bitvou o Endor a měl se stát stíhačkou Povstalecké aliance nové generace. Ovšem nesplnil veškeré požadavky povstaleckých pilotů a navíc se objevily jisté spory ohledně výrobních práv, takže tuto stíhačku začali spíše než Rebelové používat piráti a některé planetární vlády jako Logimos. Tohle bylo poprvé, co Nodd viděl tolik T-wingů pohromadě, ani netušil, že jich ještě tolik vůbec existuje.

Osm letek- 96 stíhačů - proti téměř dvanácti letkám z Arbiteru a Firestormu. Impérium mělo přesilu, ale to samo o sobě nic neznamená.

Eskadry se konečně střetly. Na černém pozadí vesmíru byly vidět červené a zelené záblesky laserů.

Stíhačky ale měly na starost stíhačky. K hvězdným destruktorům se už přibližovaly korvety a fregata.

"Ať turbolaserové baterie zaměří ty velké lodě a pálí podle libosti."

"Ano, kapitáne," řekl nadporučík Hill.

Tři corellianské korvety začaly pálit na můstek Arbiteru.

"Kompenzujte energii štítů," řekl Nodd, "a sestřelte je!"

Z odpalovačů pod nadstavbou Arbiteru vylétlo několik protonových torpéd a zarylo se do přídi jedné korvety. Loď vzplála a její neovladatelný hořící vrak jen těsně minul můstek lodi. Turbolaserové baterie zatím neúnavně pálily do dvou zbývajících korvet.

Stíhačky zatím přesunuly svůj boj nebezpečně blízko k hvězdným destruktorům. Pět T-wingů se oddělilo od ostatních a pokusilo se zaútočit na štítový generátor Arbiteru, ale několik TIE Interceptorů se pustilo za nimi a vcelku snadno si s nimi poradilo. Jeden T-wing přišel o motory a nekontrolovatelně se řítil, až detonoval o povrch destruktoru.

Firestorm zatím bojoval s Nebulon/B fregatou - scannery identifikovanou jako Lock - a třemi korvetami.

"Už jsme téměř dosáhli orbitu Logimosu," řekl poručík Bodie.

"Okamžitě sestřelte ty orbitální platformy," nařídil Nodd, "můžou na nich být ještě nějaké stíhačky."

Platformy byly lehké na výrobu a snadno sestavitelné. Nebylo je moc těžké zničit. Několik torpéd do středu konstrukce a sprška laserů udělala své. Pokud tam byly nějaké stíhačky, už neodstartují.

Zbývala už jen vesmírná stanice, která teď soustředila na Arbiter palbu ze všech turbolaserových baterií.

"Opětovat palbu," řekl Nodd, "ať se letka TIE Bomberů připraví ke startu."

"Letka je připravena, kapitáne," zavolal od taktické konzoly velitel Cowley.

"Na můj povel zrychlíme na maximální výkon, vyšleme Bombery a kolem pěti kilometrů od stanice to zvedneme. Jasné?"

Rozeznělo se překvapené mumlání. Nebylo příliš bezpečné se s hvězdným destruktorem přibližovat tak blízko k jinému objektu, a všichni to věděli.

"Jasné, kapitáne," řekl Cowley nakonec.

"Tak… teď!"

Arbiter zrychlil a svým mohutným trupem kryl TIE Bombery před laserovými střelami ze stanice. Když se přiblížil k pěti kilometrům, prudce se zvedl, nechávajíc volný prostor pro Bombery, které okamžitě vyslaly spršku torpéd ke středu stanice.

Loď se jen těsně vyhnula povrchu stanice, jejíž přední štíty se pod náporem torpéd začínaly hroutit. "Doděláme je," štěkl Nodd, "torpédomety připravit… Pal!"

Ze spodní části trupu Arbiteru vyšlehla čtyři protonová torpéda a zasáhla to, co by mohlo být řídícím centrem stanice. Evidentně to ale byla dost citlivá oblast. Vesmírná stanice se otřásla, na jejím povrchu se objevovaly výbuchy a začala se neovladatelně přibližovat k atmosféře planety.

Na můstku Arbiteru se začal ozývat nadšený křik. Velitel Cowley se otočil na svého nadřízeného: "Brilantně provedeno, kapitáne!"

Nodd přikývl a požádal o senzorové údaje okolí. Bitva se už pomalu chýlila ke konci. Firestorm zničil fregatu Lock a teď už jen dodělával dvě zbývající hořící korvety.

Stíhačky TIE a letka doprovodných raketoplánů likvidovaly posledních několik T-wingů.

"Kormidlo, přesuňte nás nad město, ze kterého Thorin předtím vysílal. Komunikace, zavolejte planetu."

Nodd opět přistoupil ke komunikační konzoly.

"Můžete mluvit, pane," řekl poručík Doyle.

"Tady kapitán Fin Nodd z Arbiteru, prefekte Thorine, prohrál jste, vaše flotila je rozprášena. Vzdejte se."

Žádná odpověď.

"Nechce se mu přiznat porážku," zabručel Cowley.

Nodd se pousmál: "Zaměřte přesné místo odkud vysílal, potom turbolaserovými děly začněte pálit do kruhu, sto metrů od toho místa."

Následujících dvacet sekund zelené laserové střely doslova obtesávaly místo vysílání, zanechávajíc po sobě jen zpustošené stavby a krátery.

Po dvaceti sekundách se ozval z reproduktoru třesoucí se hlas: "Tady je prefekt Thorin. Vzdáváme se... vzdáváme se."

"Zastavit palbu," nařídil Nodd a sklonil se k mikrofonu, "děkuji, prefekte, kapitulaci přijímám. Vyčkejte příchodu našich pozemních jednotek, které by v případě nutnosti zajistily spolupráci obyvatel a převezmou dočasně planetu, než bude ustanovena nová imperiální vláda."

Přerušil spojení a podíval se na plukovníka Zaiuse: "Plukovníku, připravte výsadek. Vezměte s sebou několik regimentů stormtrooperů a zajistěte hlavní město, hlavně vládní budovu. Střílejte jen, když to bude nezbytně nutné. Dnes už bylo příliš zabíjení."

"Ano, pane," řekl formálně Zaius a vypochodoval z můstku.

Nodd si konečně vydechl a posadil se do svého kapitánského křesla. Zvítězili. Konečně. Alespoň nějaký úspěch.

* * *

Pohřební hranice byla zapálena.

Matt stál spolu s asi třiceti dalšími lidmi v potemnělé místnosti massassiského chrámu a díval se jak Ianovo tělo pomalu pohlcují plameny.

"Na zpáteční cestě udělám ryshcate."

"Obul jsem si svoje oblíbený rozkopávačky prdelí!"

"Óó, skutekně?"

"Vítězství s odřenýma ušima je pořád vítězství."


Sevřel ruku v pěst. To ne! Už podruhé ho tahle hloupá válka připravila o někoho blízkého. Proč spolu sakra lidi - a nejen lidi - chtějí pořád bojovat?

První pravidlo zní: Zabij nebo budeš zabit. To Matt chápal. Buď oni nebo my. Za posledních několik dní ani nevěděl, kolik lidí zabil. Ty bude taky někdo oplakávat. Měl ale na vybranou? Měli oni na vybranou?

Cítil, jak ho do očí pálí slzy. Otočil se od hypnotizující záře plamenů a podíval se na své přátele. Tracy se dívala do ohně a tiše plakala, Lix měl kamennou tvář, ale v jeho očích byl dobře patrný zármutek.

Je lepší se vybrečet, než obrátit své přátelství k Ianovi v nenávist vůči komukoliv.

Za nimi stáli další lidé. Prezidentka Organa Sola s manželem a synem, Kam Solusar, Tionne, Streen, Jaden Korr, Rosh Penin, starší učedníci jako Mio Terraz, mladá cereanka Mana Lormi a spousta dalších. Poblíž stěny pak stál mistr Skywalker…

Matt náhle ztuhl a cítil se provinile. Až teď si uvědomil, o kolik přátel, známých a učedníků už během války musel přijít mistr Skywalker. Jeho vlastní pěstouni, Obi-Wan Kenobi, Biggs Darklighter, jeho otec, Gantoris, Cray Mingla, Dorsk 81 a desítky dalších. Ian sice nebyl přímo jeho přítel, ale určitě k němu cítil jistou otcovskou náklonnost, stejně jako k ostatním učedníkům. Matt, Tracy a Lix určitě nebyli jediní, které Ianova smrt zasáhla.

Ale tohle ho už neoživí! Prostě je mrtvý. Všichni jednou budeme. Buď se člověk naučí brát smrt jako součást života, nebo se asi velmi brzo zblázní.

Hranice zatím pomalu dohořela. Po dalších několika minutách ticha se lidé začali zvolna přesouvat pryč z místnosti. Všichni se šli zase věnovat svým předešlým úkolům. Nemohli si dovolit se dlouze pozastavovat nad smrtí.

Matt vrhl pohled na Tracy, poté na Lixe a nakonec na hranici, kde teď zbyl už jen Ianův popel.

…nebo se zblázní.

* * *

"Pane, skupina lodí se vynořila z hyperprostoru v sektoru 148."

Nodd vstal se svého kapitánského křesla a sešel do posádkové šachty k senzorové stanici.

"Podrobnosti?"

"Jsou to imperiální lodě," řekl poručík Rogriss, "tři hvězdné destruktory. Jeden třídy Imperial, označený jako Hammer a dva třídy Victory, Sceltror a Vanquish. Ve formaci za nimi je skupina různých podpůrných plavidel a nákladních lodí.

"Děkuji, poručíku," Nodd vyšel zpět na úroveň paluby a ke komunikační konzoly. Konečně dorazily ty slibované posily. Už tu čekali tři hodiny. Planeta Logimos už byla plně v rukou Impéria a s minimálními ztrátami. Arbiter přišel jen o dvě turbolaserové baterie, patnáct stíhaček TIE a dva doprovodné raketoplány. Firestorm na tom byl obdobně.

"Signál z Hammeru," řekl poručík Doyle.

"Přepojte to," Nodd se otočil. Před ním se zformoval hologram štíhlého postaršího muže.

"Admirále Saji," pozdravil ho a zasalutoval, "to je ale překvapení."

"Vy jste plný překvapení, kapitáne Nodde," usmál se admirál, "letíte jako doprovod několika agentům imperiální rozvědky a na zpáteční cestě se vám podaří dobýt celou planetu."

Bylo to poněkud netaktně řečeno, ale Nodd v tom našel chválu: "Bez Firestormu bychom to samozřejmě nedokázali… nebo alespoň ne s tak minimálními ztrátami."

"Jistě, musím admirála Pellaeona informovat o zásluhách kapitána Valdise," pokračoval dál Saj.

"Smím se zeptat, proč sem Impérium vyslalo vás?" zeptal se po chvíli Nodd, "vy máte zabezpečovat sektor moffa Sandera a…"

"To má," ozval se nový hlas. Vedle Saje se objevil další hologram.

"Jenže tohle je už nyní součást mého sektoru," řekl moff Sander, "byl přidělen mě a tak jsem přiletěl osobně obhlédnout své nové území."

Nodd povytáhl oči překvapením a rychle se uklonil: "Vaše excelence."

"Firestorm už dostal rozkaz vrátit se do Impéria," pokračoval Sander, usmívaje se, "naše vojenské regimenty už míří na planetu vystřídat vaše muže. Jakmile je budete mít zpátky na palubě, máte povolení odletět do imperiálního prostoru. Vaše loď bude opravena a vaše ztráty co nejdříve nahrazeny," vycenil zuby. "Musím říct: Výborná práce, kapitáne. Vaše rychlá intuice a odvaha získala pro Impérium novou planetu. Až se vrátím, byl bych rád, kdybyste se ke mně připojil na večeři v mém paláci."

"Bude to pro mě čest, vaše excelence."

Sander kývl na Saje, který kývl na Nodda: "Dobrá práce, kapitáne. Hammer konec."

Oba hologramy zmizely.

Nodd vydechl a usmál se. Konečně si ho někdo všiml. Konečně by mohl dostat nějaké významnější úkoly. Konečně ho už přestanou podceňovat.

"Pane," přerušil jeho rozjímání poručík Rogriss, "signál z destruktoru Vanquish, určený pouze vám."

"Přepojte to do mé kajuty, poručíku," nařídil Nodd a zamířil pryč z můstku, "nadporučíku Hille, můstek je váš."

Signál byl zřejmě od jeho bratrance, který sloužil jako kapitán Vanquish. Už se poměrně dlouho neviděli, musí toho hodně probrat. Nodd se mu musí určitě svěřit se svým úspěchem.

* * *

Naklonovat dospělé tělo bez mysli trvalo jen několik dnů.

Když ho doktorka Budreau nechala vyndat z nádrže, Lix a Luke ho oblékli do hnědé Jediské tuniky a odnesli ho do shromažďovací místnosti, kde ho položili.

Matt se na to spolu s ostatními díval a neubránil se úsměvu. Takhle to vypadá, jakože chtějí mistra Koora spíše obětovat bohům než oživit.

Anakin se svou matkou přistoupil k tělu a něco probírali s mistrem Skywalkerem.

Tělo bylo živé, mozek měl základní podvědomé reakce, díky kterým dýchalo nebo mu tlouklo srdce, ale nemělo žádnou inteligenci nebo vědomí. To by měl mít Anakin v hlavě.

"Myslíš, že to bude fungovat?" šeptla vedle Matta Tracy.

"Myslíš, přenést mysl mistra Koora do toho těla?"

Přikývla.

Matt pokrčil rameny: "Těžko říct, ale myslím, že to za chvíli zjistíme."

Mistr Luke Skywalker se začal střídavě dotýkat Anakinovy a Koorovy hlavy. Pak se dotkl obou najednou. Pak se Anakin dotkl přímo hlavy Koora.

Matt z nich cítil velkou Sílu. Rád by jim nějak pomohl, ale neměl nejmenší ponětí jak. Přemisťování duše čtyřicet let mrtvého Jedie z hlavy čtyřletého chlapce do čerstvě naklonovaného těla na akademii z neznámých důvodů neprobírali.

Po několika minutách Luke a Anakin své činění zřejmě dokončili a sestoupili po schodech dolů k ostatním. Matt zaregistroval, že podivná aura, kterou z Anakina cítil na Tironu, zmizela.

"V pořádku," řekl Luke krátce.

"A mistr Koor?" zeptala se Leia.

Pokrčil rameny: "Musíme tomu dát čas."

Místnost ožila tlumeným hovorem. Nikdo nevěděl, kdy by se mohl Koor probrat. Může to být za deset minut nebo za den nebo za měsíc… nebo vůbec.

"Já bych tomu už moc velké naděje nedával," řekl po půlhodině Mio Terraz.

"Nevíme, jak dlouho to může trvat," namítla Mana Lormi.

"Ano, to nevíme," souhlasil Matt.

"Ale nemusíme tu pořád stát jako tvrdé Y," zabručela Tracy, "asi si pro něco zajdu. Nech…"

Všechny Sílou nadané osoby se jako na povel otočili směrem k tělu, když ucítili probouzející se vědomí. Sílou nenadaná menšina udělala po chvíli totéž.

Ležící Devaronian se zavrtěl. Otevřel oči a několikrát zamrkal.

Všichni ztichli.

Devaronian známý kdysi pod jménem Ash Koor začal pomalu, velice pomalu, otáčet hlavou. Opatrně se posadil a začal si prohlížet své ruce, pak se pokusil vstát.

Ovšem nohy se mu okamžitě podlomily a on se ocitl opět vsedě.

Všichni začali pomalu přistupovat blíž.

Zablekotal cosi devaronianským jazykem a po chvíli přešel na basic.

"Co…jak…" ohnul prsty na pravé ruce, "… bolí mě ruce… a nohy… nemůžu s nimi… dobře hýbat," zamrkal, "a oči mě taky bolí… proč?"

"Ještě jste je nepoužíval," řekl tiše Luke.

Devaronian vypadal stále velice zmateně. Několik minut jen tak seděl a prohlížel si ruce, Matt tušil, že si zároveň trochu uspořádává myšlenky.

"Kde… kde to jsem?"

"Jste na akademii Jedi na Yavinu 4," odpověděl Luke.

"Akademii Jedi?" zeptal se zmateně.

"Pamatujete si něco?" nadhodila Leia.

Devaronian se zamračil: "Pamatuji si… že jsem byl v nějaké řídicí místnosti a bylo mi horko. Pak si pamatuji malého chlapce a nějakou bitvu poblíž lesů."

"To je správně, mistře Koore," přitakala Leia, "to byl Anakin a tu bitvu jsme vyhráli… také díky vám."

Devaronian přelétl pohledem všechny v místnosti a pak obrátil zrak kamsi vzhůru.

"Všechno je v pořádku, mistře Koore," řekl Luke.

Devaronian se opatrně dotkl své tváře a zabručel: "Koor… Koor," jeho koutky se jen maličko zvedly, "Ash Koor… Ash Koor… Ano, tak mi kdysi říkávali."

Davem prolétl výdech těžko zadržovaného nadšení.

"Vy jste Koor?" zeptal se opatrně Anakin.

Devaronian přikývl: "A ty jsi… Anakin… Solo," tentokrát se otevřeně usmál. Pořád byl zmatený.

"Děkuji," řekl kamsi neurčitě.

Všichni opět vydechli nadšením a místnost znovu ožila hovorem.

Matt, Lix a Tracy naznačili mistru Skywalkerovi, že by si s ním chtěli promluvit mezi čtyřma očima.

Luke přikývl a poodstoupili ke stěně, dál od ostatních.

"Mistře, teď asi budete mít moc práce. Potřebujeme si vzít jeden z raketoplánů akademie," řekl Matt.

"Jistě. Kam chcete letět?" zeptal se neutrálně.

"Na Coruscant, vyjádřit osobně soustrast Ianovým rodičům," řekla kousavě Tracy, "a pak…" podívala se na Matta.

"A já bych si pak potřeboval na nějaký čas skočit domů na Lomos III," řekl Matt.

"Jistě, jistě," souhlasil Luke, asi měl teď plnou hlavou mistra Koora a bylo mu docela jedno, kam poletí, přesto se zeptal: "Co potřebuješ doma?"

Matt se odmlčel a nakonec řekl: "Ian je mrtvý, nikdo ho nemůže nahradit. Během téhle mise jsem ale utrpěl ještě jednu ztrátu, která zasáhne celou mou rodinu. Tahle ztráta ale naštěstí nahradit jde a na tom bych chtěl doma v docích zapracovat."

Luke zvedl obočí.



<<< Předchozí Seznam příběhů Další >>>