Exhument

Autor: Johnak Wheeliak

Prolog

Poděkování:
Rád bych poděkoval Sammael za to, že trpělivě odpovídala na mé dotazy týkající se Pellaeona a stavu Impéria v době této povídky. Milanu Pavlíčkovi za rady ohledně překladů některých SW termínů do češtiny. Tigellinusovi za informace o některých hvězdných destruktorech. San, Bossi a Naar Treibovi za betatest, všeobecné rady a návrhy. Bossi děkuji také za to, že náhodně zvolila, který hvězdný destruktor má dorazit za 32 hodin :)Prolog

Generál Airen Cracken, hlava Novorepublikové rozvědky neboli NRI, nervózně přecházel sem a tam po své kanceláři. Už to bylo šest dní. Šest dní od krádeže dat z jejich centrálního počítače. A k jejich opětovnému nalezení se zatím moc nepřiblížili. S jistotou již věděli, že Impérium za tím nestojí, spíš některá z mnoha kriminálních organizací, která se snaží vydělat prodejem důležitých dat nezávislým kupcům. Rozvědka sice už zachytila několik nabídek přes Hyperprostorový kanál, ale nebyla schopna vystopovat zdroj. Rovněž ale zaznamenala zprávy od několika potenciálních zájemců a podle generála je jen otázkou času, než o data projeví zájem Impérium.

Ačkoliv je Nová republika nyní v drtivé převaze, při pomyšlení, že by se k veškerým citlivým informacím o rozmístění flotil, obranném potenciálu loděnic, množství pozemních obraných jednotek nebo jednotlivých členech vnitřní rady dostalo Impérium, se generálovi dělalo špatně. To by mohlo zásadně změnit situaci v galaxii.

Ještě ale nebylo všechno ztraceno. Byla spuštěna operace Exhument, jejímž cílem bylo najít a znovu získat ukradená data. Při této operaci by se měla skupinka agentů vydávat za zájemce a pokusit se dostat až k prodejci. Vypadalo to jednoduše, ale bohužel jen vypadalo. Kromě toho, že by to byla velice nebezpečná mise, mohlo by trvat týdny, než by se jim podařilo navázat s tou kriminální organizací kontakt a dostat se k ní.

Také panovaly jisté neshody ohledně toho, koho na takovou akci nasadit. Většina členů NRI včetně generála by nasadila jednotku Wraith, ovšem mistr Jedi Luke Skywalker, prezidentka Organa Solo a několik členů republikové rady mají jiný názor.

Na zprávu od Skywalkera teď generál právě čekal.

Ozvalo se zapípání. Já o vlku... pomyslel si Airen Cracken a přistoupil k počítači na svém stole. Na obrazovce byla značka přijaté zprávy. Stiskem tlačítka ji otevřel a začal číst:

Od: Luke Skywalker, akademie Jedi
Komu: Generál Airen Cracken, velitel NRI

Vážený generále,
chápu, že se objevily jisté pochybnosti o tom, zda je dobrý nápad posílat na tak kritickou misi, jako je operace Exhument, rytíře Jedi. Píšu vám, abych tyto pochybnosti vyvrátil. Za časů staré Republiky, před Válkami Klonů, bylo běžné vysílat Jedie na mise, jako je tato. A upřímně si myslím, že moji Jediové dokážou splnit misi lépe než jednotka Wraith (ačkoliv nic proti ní, samozřejmě. Její zásluhy při likvidaci warlorda Zsinje jsou neopomenutelné). A co se týče jejich spolehlivosti: Vím, že někteří z mých učedníku selhali a opustili akademii, někteří dokonce přešli na temnou stranu a napáchali Republice velké škody, jako kupříkladu Desann před dvěma lety. Ovšem riziko je úplně stejné, jako kdyby vás zradil jeden z vašich agentů.
Abych vaše pochybnosti vyvrátil, posílám vám osobní záznamy všech čtyř Jediů, které jsem vybral. Dozvíte se tam například, že dva z nich byli vaší rozvědkou prověřeni ještě před tím, než se dostali na akademii a sloužili Nové republice:

Jméno: Matt Lavron
Rasa: Člověk
Pohlaví: Muž
Narozen: 12 BBY
Domovský svět: Lomos III
Hodnost: N/A
Rodiče: George a Mathia Lavronovi
Sourozenci: Sestra Stacy
Další příbuzní: Strýc Charles

Záznamy: Narodil se a vyrostl na Lomosu III, kde jeho rodiče a strýc vedli společnost Lavron System vyrábějící lodě na zakázku - převážně luxusní jachty. Matt měl jednou spolu se svou starší sestrou společnost převzít, ovšem totéž chtělo i Impérium. Neustále na rodinu činili nátlak a když odmítli předat společnost pod jejich správu po dobrém, Císař se rozhodl ji převzít silou a nechal na jejich tovární komplex zaútočit. To se stalo někdy v době kolem bitvy o Hoth. Mattovi rodiče byli při útoku zabiti stejně jako většina jejich zaměstnanců. On se spolu se svou sestrou a strýcem dostal do jedné z rodinných jachet a prorazili imperiální blokádu (což svědčí o jejich pilotních a bojových schopnostech). Přidali se k Povstalcům a oba sourozenci pro ně zůstali pracovat i poté, co byl Lomos III tři roky po Endoru osvobozen a znovu navrácen do jejich vlastnictví. Společnost tehdy převzal strýc, který ji - pokud vím - řídí dodnes. Matt pracoval jako technik na palubě calamarského křižníku až do doby, než jsem v něm před dvěma lety objevil nadání v Síle a vzal ho do své akademie. Ze začátku to s ním nebylo nijak slavné. Nemohl přijmout některé typické zvyky Jediů a dokonce uvažoval o tom, že výcvik vzdá. Jeho názor se naštěstí změnil po útoku imperiálního renegáta admirála Fyyara na akademii. Nevím proč, ale Matt se poté celý úplně změnil. Nesnažil se být nějakým předpisovým učedníkem a byl víc sám sebou. Stal se z něj dobrý Jedi a ještě lepší člověk. I když občas trochu neortodoxní. Matt je podle mě ten pravý na vedení skupiny.

Jméno: Ian Darwin
Rasa: Člověk
Pohlaví: Muž
Narozen: 13 BBY
Domovský svět: Corellia
Hodnost: Poručík
Rodiče: Ian a Diana Darwinovi
Sourozenci: N/A
Další příbuzní: N/A

Záznamy: Pochází z Corellie, tam také studovat a v dospělosti vstoupil do Corellianských ozbrojených sil, kde byl vycvičen na odstřelovače. Krátce po bitvě o Endor utekl spolu s rodiči z Corellie kvůli změně režimu a přidal se k Povstání. Po krátký čas působil v jednotce poručíka Page, po dobytí Coruscantu byl převelen tam a pracoval jako čestná stráž (kde si také vysloužil hodnost poručíka). Tak se dělo až do doby, než ho náhodou potkala Jediská ambasadorka Cilghal a vzala ho na akademii Jedi.
Učil se velice rychle a dokáže velmi dobře bojovat s mečem. Ovšem jeho předešlé schopnosti z Corellianských ozbrojených sil nijak nezakrněly a je i skvělým odstřelovačem.

Jméno: Theresa Ogiama
Rasa: Člověk
Pohlaví: Žena
Narozen: 10 BBY
Domovský svět: Katraasii
Hodnost: N/A
Rodiče: Neznámí
Sourozenci: N/A
Další příbuzní: N/A

Záznamy: Je sirotek pocházející z Katraasii, v jejíchž ulicích vyrůstala. Naučila se v tomto drsném místě přežít a jako dítě se živila drobnou kriminalitou. V dospělosti byla obchodnicí s různým starým zbožím. Dále už o jejím životě není moc co říct. Před dvěma lety si Mara Jade všimla její schopnosti předvídat, co se stane, a vzala ji na akademii Jedi, kde jsem potvrdil její domněnku, že má v sobě velké nadání v Síle.

Jméno: Lix Lazer
Rasa: Devaronian
Pohlaví: Muž
Narozen: 15 BBY
Domovský svět: Devaron
Hodnost: N/A
Rodiče: Zotar Lazer a Iria Lik
Sourozenci: Bratr G´nab a sestry Ki a Chema
Další příbuzní: N/A

Záznamy: Jako většina devaronianských mužů je velmi dobrodružné povahy. V mládí odešel ze svého domovského světa a živil se jako závodník podracerů na různých planetách proslulých tímto sportem, jako Tatooine, Malastare nebo Oovo IV. Jeho rychlé reflexy mu vynášely řadu vítězství, až byl nařčen z podvodů a dopingu. Když jsem ho na Malastare potkal, zjistil jsem, že jeho rychlé reflexy vycházejí ze Síly. Nabídl jsem mu výcvik na mé akademii a on přijal. Kromě svých schopností ovládat Sílu je stále dobrým pilotem a umí řídit všechno, co má repulzory.

Tak, to jsou veškeré dostupné záznamy. Sice trochu kratší, ale ono o jejich minulosti povětšinou není moc co říct. Doufám, že jsem vás i ostatní přesvědčil, že moji Jediové se na tuto akci hodí nejlépe.

S úctou
Luke SkywalkerGenerál Cracken vypnul počítač a zabořil se do svého křesla. Psaní úředních dopisů mistr Skywalker moc dobře nezvládal, ale snažil se.

Použít Jedie možná přece jen není tak špatný nápad. Spousta politiků na něj stejně teď řve, jak je možné, že se někomu podařilo proniknout do centrálního počítače a jeho odpověď, že Kyleu Katarnovi se před čtrnácti lety podařilo také proniknout do počítače Imperiálního střediska pro tajné operace, je nějak neuspokojuje. Tak je možná uklidní, že se operace neujmou žádní – podle nich – neschopní agenti, ale Jediové.

Natáhl se ke svému comlinku a aktivoval ho: „Slečno Cash?“

„Ano, pane,“ ozval se hlas jeho sekretářky.

„Spojte mě přes holonet s Yavinem 4... a poté zavolejte admirálu Ackbarovi a řekněte mu, že pro splnění akce Exhument budu asi potřebovat Interdictor.“

„Ano, pane.“

Generál se usmál, právě ho napadlo, jak by mohl operaci Exhument urychlit.Seznam příběhů Další >>>