JAK SE VÁM LÍBÍ?
Vyberte počet bodů a odešlete kliknutím na obrázek s dosavadním stavem hlasů. Jedna je nejméně, pět nejvíce.
1 2 3 4 5
 
Supported by CSWU

Desper 7.část

Autor: Johnak WheeliakJak nervová látka pomalu přestávala působit, tak se Obi-Wan probíral, avšak necítil Sílu. Otevřel oči a zjistil, že leží na kavalci, patrně ve vězeňské cele. Jeho tušení se potvrdilo, když uviděl silové pole blokující východ ani ne dva metry od sebe. Měl dojem, že v těchto katakombách je mnohem vyspělejší technologie než všude venku na planetě. Náhle zaregistroval, že se vedle něj něco pohnulo. Otočil hlavu. Na zemi leželi Qui-Gon Jinn a Mia Ying a pomalu se probouzeli, kousek dál na posteli ležela Alen Faria. Sachez tu nebyl. Obi-Wan vstal a se všemi zacloumal: "Qui-Gone, Mio, probuďte se!" Popošel k Alen: "Alen, vstávejte." Alen otevřela oči a rozhlédla se: "Kde to jsme?" "Soudě podle toho, kde jsme byli předtím, bych řekl, že jsme ve vězení v té skále," řekl Obi-Wan. Qui-Gon se rozhlédl: "A kde je Sachez?" Obi-Wan pokrčil rameny: "Nevím." Jeho mistr přistoupil k silovému poli, na druhé straně byla klec s ysalamiry a vedle ní hráli dva strážci desperskou variaci šachů. "Hej," oslovil je Qui-Gon, "kde je ten svalovec, co tu byl s námi?" Jeden ze strážců se krátce otočil a zasmál se: "Šéf s ním má nějaké účty, ale nemějte strach, na vás taky dojde." Se smíchem se vrátil znovu ke hře. "Musíme se odtud dostat," řekla Alen, "Dasha potřebuje moji pomoc." Obi-Wan ji konejšil: "Něco zkusím." Postavil se k silovému poli tak, aby dobře viděl na hru. Chvíli ji pozoroval. Jeden ze strážců zvedl figurku a Obi-Wan na něj zavolal: "To bych nedělal!" Oba se na něj otočili. "Přijdeš o věž." Strážný ho ignoroval a táhl tak, jak původně zamýšlel. Jeho soupeř vzal střelce a sebral mu věž. "Vidíš, já ti to říkal," posmíval se mladý Jedi, "teď už ti zbývá jen jeden způsob, jak vyhrát..." Hlídač ho gestem ruky umlčel a táhl podle vlastního gusta. Druhý muž udělal další tah a s úsměvem prohlásil: "Šach-Mat," a potom se smíchem odešel. Hlídač zíral udiveně na šachovnici. "Měl sis ode mě nechat poradit," řekl posléze Obi-Wan, "měl jsi táhnout koněm." "Nesmysl," namítal strážný, "kůň byl zablokovaný." Obi-Wan smutně pokrčil rameny: "Dobrá, když si nenecháš poradit od někoho zkušenějšího, tak se pak nediv, že jsi prohrál." Strážného zmínka o nezkušenosti asi namíchla. Začal rozestavovat figurky do původního stavu: "Dobrá, tak ukaž, jestli jsi lepší." Obi-Wan se nadechl: "Pěšec na C4." Nyní táhl jeho nový soupeř: "Kůň na F6." "Pěšec na E3." "Pěšec na H5." Střelec na D3."

* * *

Sachez se nalézal v temné místnosti, osvětlované jen svíčkami. Za ním mlčenlivě stáli dva droidi a před ním se zjevila postava v rudé masce: "Rád tě vidím, můj gangsterský příteli." "Kdo jste?" zeptal se Sachez. Měl dojem, jako by se ten tajemný muž pod maskou usmál: "Já jsem ten, po kom jsi se svými Jediskými přáteli neustále pátral. Já jsem El´Pasio." Sachez, nedbaje pout, která měl na rukou, se na něj vrhl. "Tak," pokračoval spokojeně El´Pasio, "měl bys vědět, že všechny gangy na planetě ovládám já. Výjimky se nepřipouštějí, kdo nedělá pro mě, zemře. Jako tvoji lidé." "Nechal jste je všechny pozabíjet!" vykřikl Sachez. "Měli možnost volby," odporoval El´Pasio, "vybrali si špatně." Podíval se Sachezovi do očí: "I ty máš možnost volby, můj příteli, můžeš se ke mě přidat a kontrolovat území, které měl na starosti Carlos, nebo můžeš zemřít." Sacheze to zarazilo, kdyby mu tohle někdo nabídl před měsícem, určitě by přijal, ale události posledních několika dnů na něj těžce zapůsobily, Jediové ho zajali, ale v zápětí ho vysvobodili. Ačkoliv byl zločinec, jednali s ním jako s kolegou, a co víc, jako s přítelem, důvěřovali mu, dokonce i to děvče Mia, ačkoliv je mohl kdykoliv zradit. "Co bude s ostatními?" zašeptal. "S nimi si nelam hlavu," řekl El´Pasio, "O Jedie se postará náš přítel Torr a to děvče půjde do našeho ´nápravného´ zařízení." Sachez cítil, jak se v něm hromadí zloba, bude se muset rozhodnout.

* * *

Hlídač pohnul figurkou o políčko dopředu: "Šach." "Už mě to nebaví," řekl Obi-Wan a odešel ke kavalci. "Jistě, teď když prohráváš, tak tě to nebaví, co?" posmíval se bachař. "Já neprohrávám," namítl Obi-Wan, "jen mě nebaví u toho pořát stát, a navíc přes to pole vidím špatně na šachovnici." Strážný se usmál: "A pak dokončíš hru, když tě pustím ven? Dobrý pokus Jedi, ale nejsem hloupý!" Obi-Wan řekl: "Myslíš, že se pokusím utéct? K čemu by mi to bylo, moji Sílu blokují ti tvorové v klecích a mí přátelé by zůstali v cele. A navíc, kam bych šel?" Strážný se zamyslel, to, co ten Jedi říkal, bylo logické. "Já ti nevěřím," řekl nahlas, ale sám si tím nebyl jistý, chtěl dokončit hru. "Dobrá," řekl Obi-Wan a natáhl se na kavalec, "dobrou." Hlídač tam chvíli stál jako nešťastná hromádka hnoje. Potom vytáhl blaster a deaktivoval silové pole: "Pojď ven." Obi-Wan ochotně uposlechl a vylezl ven. Strážný pole znovu aktivoval a Jedie posadil naproti sobě ke stolku. "Zkus si zachránit královnu, jestli můžeš," řekl vyzývavě a nepřestával na něj mířit blasterem.

* * *

"Jak ses rozhodl?" naléhal El´Pasio. "Takhle!" odpověděl Sachez a plivl na něj, "nikdy se nestanu součástí těch vašich zvrhlých plánů." El´Pasio si plivanec setřel a pokrčil rameny: "No, škoda, ale co se dá dělat," gestem ruky naznačil podříznutí krku, droidi to pochopili a chopili se Sacheze. Ten měl opět rozporuplné pocity, zachoval se čestně ke svým novým podivným přátelům, ale k čemu mu to bude, když ho teď ti gauneři zlikvidují.

* * *

Obi-Wan si mnul pravou ruku: "Ten chlap má snad betonový čelisti." Sehnul se k bezvládnému tělu svého bývalého bachaře a sebral mu blaster. "Snad se ti hra líbila," řekl s úsměvem a deaktivoval silové pole. Qui-Gon svého učedníka poplácal po rameni: "Dobrý úder, Obi-Wane." Mladší Jedi se začervenal: "Tu techniku jsem pochytil od Sacheze." U zdi bylo několik skříní, Alen je začala jednu po druhé prohledávat. Ve třetí našla svůj světelný meč a připnula si ho k opasku. Ostatní udělali totéž. "No bezva," vzdychl Obi-Wan, dveře ven jsou na kód." "Nemáme čas," řekla Alen, "zkus je rozříznout mečem." Obi-Wan zakroutil hlavou: "Ne, počkat, něco zkusím." Nadechl se a hluboce se zkoncentroval, bez Síly mu to šlo těžko, ale měl jisté tušení... Z náhlého popudu zvedl ruku a naťukal na displej: THX--1138. K jeho mírnému překvapení se kontrolka rozsvítila zeleně a dveře se otevřely "Jak jsi to věděl?" zeptala se nevěřícně Mia. Obi-Wan pokrčil rameny: "Nevím, prostě jsem si vzpomněl na prapředky naší galaxie a najednou se mi ten kód vybavil." Vyšli ven na chodbu, kde narazili na druhého strážce. Než stihl vytasit blaster a vystřelit, Qui-Gon ho poslal k Síle. Alen se ujala slova, hlas měla neobvykle vážný: "Jděte zachránit Sacheze a ostatní vězně a najděte El´Pasia. Já mám jiný úkol." Všichni mlčeli. "Půjdu najít Dashu a taky Torra, toho pokud možno zabiju." Qui-Gon Jinn její starost o padawana docela dobře chápal: "Nemáme ti pomoct?" Alen zavrtěla hlavou: "Vás potřebuje Sachez, tohle je můj boj, moje osobní věc." Qui-Gon jí položil ruce na ramena: "Dávej na sebe pozor, Alen Fario, a nechť tě provází Síla." Alen přikývla: "Nechť tě provází Síla." Otočila se a zmizela v chodbě. Qui-Gon zůstal stát a díval se směrem, kterým odešla. "Ona to zvládne," pronesl tiše Obi-Wan. Qui-Gon se probral z letargie: "Ano, já vím." "Měli bychom jít pomoct Sachezovi," pokračoval Obi-Wan. Jeho mistr přikývl: "Dobrá, jdeme."

* * *

"Škoda, že jsi se rozhodl špatně, tvoje schopnosti by se nám mohly hodit," řekl smutně El´Pasio a kývl na jednoho droida. Ten vytáhl onen podivný nůž a rozmáchl se na Sacheze, zatímco ho druhý droid držel. No, teď už pomůže leda zázrak, řekl si Sachez. Náhle se mu před očima mihla zelená záře a droid se válel po zemi v několika kusech. V jeho zorném poli se objevil Qui-Gon Jinn a máchl mečem těsně nad jeho hlavou, ta to sice přežila, ale droidova nikoliv. To, co z droida zbylo, se svalilo na zem spolu se Sachezem, a stále ho to drželo. Qui-Gon, Obi-Wan a Mia obrátili pozornost na muže v masce. "Velmi dobře, páni Jediové," smál se El´Pasio, "jste dobří bojovníci, ale na špičkovou techniku je Síla krátká." Rychle stiskl malé tlačítko na opasku a na stropě se objevily dvě otočné laserové věže. Každá si zvolila za cíl jednoho Jedie a zahájila palbu. "Dobře se bavte," popřál jim El´Pasio a obrátil se na útěk. Jediové zuřivě odráželi střelbu. Po chvíli se Qui-Gonovi podařilo jednu střelu odrazit na věž a ta okamžitě explodovala. O chvíli později byla Obi-Wanovou rukou zničena ta druhá. "Obi-Wane, Mio, Sachezi, pomozte ven těm vězňům a dostaňte je ven. Já se vypořádám s tím mizerou," řekl Qui-Gon a rozběhl se chodbou za El´Pasiem, dřív než stihl Obi-Wan něco namítat.

* * *

Alen, vedená pouze svým instinktem, došla do velké místnosti, ve které byl jen počítačový terminál, stůl, kovová židle a další dveře. Jakmile vstoupila dovnitř, dveře za ní se zavřely a bylo slyšet klapnutí elektrického zámku. Chvíli tam jen tak stála, ta místnost se jí zdála povědomá, potom se druhé dveře otevřely a vyšel Torr - její kdysi milovaný padawan a nyní úhlavní nepřítel. Zavřel za sebou dveře a usmál se: "Tak ty jsi přišla, to je dobře. Já říkal, že tě ti tupci nedokážou ohlídat. Přišla sis pro svého padawana?" Alen zasyčela: "Co jsi s ní udělal?" Torr se její starosti zasmál: "Neboj se, neublížil jsem jí," zamyslel se, "alespoň ne podle mých norem." Alen Faria se chvěla vzteky a musela si neustále opakovat: Pro Jedie neexistuje citové pohnutí, existuje mír, aby se na něj nevrhla a na místě ho nezaškrtila. Torr obkroužil rukou celou místnost: "Jistě ti to tu připadá povědomé. Tady můj život vlastně začal. Tohle je přesná kopie místnosti, ve které jsem tenkrát před devíti lety hlídal toho vězně a kde jsem zjistil pravdu o Republice." "A v téhle místnosti tvůj život zřejmě taky skončí," řekla Alen. "Možná," řekl Torr, "pokud si dobře pamatuji, byla jsi mizerný šermíř." Alen namítla: "Ale měla jsem devět let na trénink." "Pochybuji, že ses za tu dobu naučila něco jiného, než manipulovat s Dashou. Navíc, když jsme spolu bojovali před pár dny, nepředvedla jsi nijak špičkový výkon." Alen si sundala plášť a odepjala světelný meč: "Uvidíme," řekla kysele a aktivovala ho. Torr se usmál a udělal totéž. Oba se pustili do boje.

* * *

Qui-Gon El´Pasia pronásledoval do rozlehlého sálu. Jakmile vešel dovnitř, opět ztratil Sílu. Uviděl tři velká kovová křesla, před nimiž byly schody vedoucí na vyvýšenou plošinu. Tam bylo další křeslo, nádherný dřevěný psací stůl, dvě klece s ysalamiry a na stěně velká taktická mapa Desperu, s barevně odlišenými územími a vyznačenými hlavními bázemi. Všude na zemi ležely koberce a stěny lemovaly dřevěné knihovny - spíše na ozdobu, než že by z knih někdo něco četl. Za Qui-Gonem se zavřely dveře. Pokoušel se je otevřít, ale marně. Za sebou uslyšel kroky, otočil se. Na plošině stál El´Pasio s blasterem v ruce: "Hoď svůj meč na zem, Jedi," přikázal mu. Qui-Gon ho neochotně poslechl a odhodil svou zbraň. "A teď ho kopni blíž ke mně," pokračoval. Mistr Jedi tak učinil. El´Pasio si opřel jednu nohu o stůl a zasmál se: "Měl bych tě hned zabít, ale asi umíráš zvědavostí, kdo že vlastně jsem." Stáhl si svou masku. Qui-Gon tu tvář okamžitě poznal, ale nemohl k ní hned přiřadit jméno. Po chvíli mu to došlo: "Senátor Thyr!" vyhrkl nevěřícně. Thyr dostal záchvat smíchu: "Správně, Jedi. Jsem senátor téhle planety v galaktickém senátu a zároveň její noční můra." Qui-Gonovi byla ale ještě spousta věcí nejasná: "Proč to děláte?" Thyr se rázem přestal smát: "Kdysi na planetě řádily desítky kočovných band a plenily celé naše území. Ovšem asi před dvaceti lety byly všechny zlikvidovány. Tehdy se mi naskytla příležitost, byl jsem z poměrně bohaté rodiny a tak nebyl problém zajistit, aby se tu ty gangy znovu objevily." Qui-Gon najednou pochopil: "Všichni ti vaši lidé... To nejsou bandité, že? Jsou to žoldáci." Thyr se usmál: "Opět máte pravdu. Můj plán byl prostý, až obsadíme všechna důležitá území, tak v senátu oficiálně opustíme Republiku, stejně jim naše planeta k ničemu není. Potom tohle všechno bude moje. Navíc na všech měsících Desperu jsou cenné nerostné suroviny, pokud bychom tam zahájili těžbu, mohli bychom naše produkty prodávat po celé galaxii." "Poněkud velkolepý plán na to, že z toho budete mít prospěch jenom vy. Znám mnoho rychlejších způsobů, jak se dostat k moci a bohatství," namítl Qui-Gon. Thyr zavrtěl hlavou: "Žádný by nebyl tak elegantní. A navíc z toho, co dělám, budou mít prospěch všichni lidé na planetě." "Ne, jen ti, kteří tu vaši akci přežijí," opravil ho Qui-Gon. "Těch bude pořád víc než těch, kteří zemřou pro blaho ostatních," namítal senátor. Mistr Jedi zavrtěl hlavou: "A co uděláte s kancléřem Duganem?" Thyr pokrčil rameny: "Já ho doporučil do vlády, myslel jsem, že to bude ideální figurka, která nebude schopná jakékoliv větší akce, ale ten jeho útok na naše důlní města mě dost naštval. Buď já nebo můj přítel maršál Jakson ho budeme muset tiše zlikvidovat, stejně jako jsme to udělali s Pelem." Pozvedl svůj blaster: "Jen co to vyřídíme s vámi." "Ještě jednu věc," naléhal Qui-Gon, "proč jste nás sem poslali? Se Sachezem byste si přece poradili sami." "Potřebovali jsme, aby to v Republice pak vypadalo, že už hrozba pominula. A navíc, můj přítel Torr chtěl tu svou Jediskou madam. Ano Torr taky měl svou touhu, stejně jako já, díky téhle akci se nám oběma naše sny splní." Zaklonil hlavu a opět se hlasitě rozesmál. Qui-Gon využil jeho nepozornosti a udělal kotrmelec ke svému meči. Bleskurychle ho aktivoval a hodil vstříc svému soupeři. Ovšem zvuk aktivovaného světelného meče byl nezaměnitelný, Thyr nebezpečí zaregistroval a včas uhnul letící zelené čepeli. Meč usekl kus křesla a spadl na zem, kde se okamžitě deaktivoval. Thyr vyskočil z úkrytu a začal na Jedie zuřivě pálit. Qui-Gon Jinn zahlédl v jedné polici knihovny malý blaster - patrně pro případ nouze - okamžitě se ho chopil a začal opětovat palbu. "Mě nikdy nedostanete, Qui-Gone, nikdy!" křičel El´Pasio.

* * *

Alen Faria skončila v souboji s Torrem. Zpočátku si vedla docela dobře, ale nikdy nebyla vynikající šermíř, a navíc postrádala Torrovu mladistvou vytrvalost. Pomalu na ni začala působit únava. "Proč to už nevzdáš, Alen? Ušetřila by sis trápení," posmíval se jí Torr. "To určitě," odpověděla, "možná už chřadnu, ale pořád mám nějakou hrdost." Udělala rychlý výpad, ale její soupeř ho obratně odrazil a přešel do protiútoku. Svými svižnými údery Alen zatlačoval ke zdi. Ona jeho úmysl odhalila a udělala přemet na druhý konec místnosti. Torr byl ihned u ní a zaútočil. Bojovala vytrvale, ale její únava si brzy vybrala svou daň. Najednou se jí zamotala hlava a musela přešlápnout z nohy na nohu, aby udržela rovnováhu. Byl to jen kratičký okamžik, ale i ten stačil k tomu, aby Torr provedl svůj výpad. Najednou ucítila, jak jí bokem projela příšerná bolest a spadla na zem, její tělo bylo naprosto ochromené, skrz opar bolesti uviděla Torrovu smějící se tvář a uvědomila si, že prohrála svůj poslední a nejdůležitější souboj.

* * *

Obi-Wan Kenobi a ostatní se vrátili do vězeňského bloku a začali anihilovat všechno, co jenom vzdáleně připomínalo bachaře. Otevírali vězeňské cely a vězni se okamžitě přidávali k nim. Obi-Wan otevřel jednu celu a chystal se jít k další, když si všiml, že ty vězně už někde viděl. "Mac? Dorothy?" zeptal se udiveně. Stařec přikývl: "Já věděl, že nás odtud Jediové dostanou. Přišli k nám krátce potom, co jste odešli a odvedli nás sem do toho - jak tomu říkají - nápravného zařízení. Napravit by potřebovali ale spíš oni." "O to se můžete osobně postarat," ujistil je Obi-Wan a každému podal blaster, "vyrážíme směrem ven a po cestě se ještě stavíme pro Qui-Gona a ty dvě dámy, co jsem vám o nich vyprávěl."

* * *

Qui-Gon se kryl za jedním křeslem, občas vykoukl ven a poslal pár střel. Tak to trvalo asi čtvrt hodiny, když El´Pasiovi vyšlo místo výstřelu jen elektrické cvaknutí - jeho energetický článek byl prázdný. Qui-Gon na nic nečekal, vyskočil ven a namířil na svého protivníka...a z jeho zbraně se ozval tentýž zvuk. Thyr se rozesmál - už s tím začínal být protivný: "Vypadá to, že jsme na to stejně, Jinne, ale já mám tohle," zvedl ze země jeho světelný meč a zažehl ho, "a zdá se, že s tím mám navrch." Seskočil z plošiny a začal se po Qui-Gonovi ohánět. Mistr Jedi byl sice bez Síly, ale dokázal ustupoval a uhýbat svému meči. Potom ale naprosto nešikovně zakopl a spadl na záda. El´Pasio se nad něj postavil a usmál se: "Mě nikdo nemůže zastavit, nikdo, ani Jedi." Rozmáchl se k úderu. Qui-Gon bleskurychle vytáhl nůž, který ukořistil na palubě transportéru, a bodl El´Pasia do hrudníku. Thyr zasténal a upustil Qui-Gonův meč. Pomalu se chytil na prsou. V jeho tváři byla směsice překvapení a bolesti. Opatrnou, kolébavou chůzí ustupoval od Jedie. Potom se mu oči obrátily v sloup a svalil se na zem. Přestal se pohybovat, nakonec přestal i dýchat. El´Pasio, neboli senátor Thyr, přestal existovat. Qui-Gon Jinn to celé mlčky pozoroval a měl jistý pocit uspokojení. Sehnul se pro svůj meč a obrátil se k východu, ale než tam stačil dojít, dveře se otevřely a dovnitř vběhl maršál Jakson. "Proboha! El´Pasio je mrtvý! Bez něj náš plán nemá smysl!" Podíval se na Qui-Gona, jako by si teprve teď všiml, že tu je: "Za tohle zaplatíš, Jinne," řekl a namířil na něj svůj blaster. Místností se ozval výstřel. Jakson hleděl střídavě na Qui-Gona a na díru ve svém břiše: "Sakra, to není možný, to není fér!" řekl nešťastně a skácel se na zem. Ze dveří vyšel Sachez: "To jsem vám dlužil. O kolik myslíte, že mi na Coruscantu zkrátí trest?" Qui-Gon si pomalu oddechl: "Po téhle laskavosti, kterou jsi mi prokázal? Pochybuji, že vůbec půjdeš do vězení." Sachez se usmál: "Snad." Qui-Gon ho vzal kolem ramen a společně odešli z místnosti: "Víš, Sachezi, za posledních pár dnů se z tebe stal jiný člověk."

* * *

Alen ležela na zemi a čekala na svůj neodvratitelný osud. Ale Torr zhasl svůj meč a vyčkával. Jestli jí chce vidět prosit o milost, tak bude velmi zklamán. Ne, pro sebe prosit nebude: "Podívej Torre.....vím, že...mě z celého...srdce nenávidíš a že.......se mi chceš pomstít, ale Dasha za nic...nemůže. Ona....je jenom můj padawan...Pusť ji a se mnou si můžeš dělat co chceš...jestli budeš chtít, zůstanu s tebou a budu bojovat po tvém boku." To, co řekla, myslela smrtelně vážně. "To je šlechetná nabídka," připustil Torr a dělal, že přemýšlí, "nu dobrá, ona může jít." Stiskl knoflík na svém opasku a dveře do vedlejší místnosti se otevřely, z nich vyšla poněkud nejistým krokem Dasha. "Dasho, jsi volná," řekl Torr, "můžeš jít." Dasha tam dál nejistě stála. "Dasho, jdi," řekla jí rázně Alen. "Ne." To slovo Alen téměř zbortilo svět. "Nechci odejít," řekla Dasha O-Gara. Torr se škodolibě usmíval: "Jak vidíš, Alen, už jsem našel partnerku." Alen nemohla uvěřit tomu, co vidí a slyší. Je možné, že ztratila dalšího padawana? Je možné, že je opravdu špatný učitel, jak uvažovala před devíti lety? Vyslala ke svému padawanovi Sílu, bylo v ní mnoho zloby, ale ne zaslepená oddanost vůči Torrovi, či nenávist vůči ní. Byla v ní prostě zloba. "Dasho," oslovil ji vlídně Torr, "podej mi prosím tě svůj meč, ať můžu Alen zabít." Dasha bez váhání poslechla a podala mu svůj meč, přičemž nepatrně pootočila rukojetí: "Tohle bude zadostiučinění, Alen Fario." Člověk, který by ji neznal, by řekl, že v jejím hlase je pouze hrozba, ale Alen s ní žila dost dlouho, aby tam slyšela ještě něco, něco blíže nespecifikovatelného. Torr si od ní meč vzal, asi měl pocit, že to pro Alen bude horší, když ji zabije mečem jejího padawana. Naposledy se na ni usmál a pak zmáčkl aktivační tlačítko. Ale světelný meč se nezapnul, pouze z něj vyšlehla malá jiskřička. Podíval se na Dashu: "Ten meč nefunguje." Zakroutila hlavou: "Ne, energetický zdroj blokuje malý kovový váleček." Podívala se na Alen a jako by mimochodem dodala: "Takovej bouchací." Alen okamžitě pochopila a ze všech sil se pokusila odrazit, Dasha ji Sílou odstrčila, ale sama už utéct nestihla. Její meč explodoval v Torrově ruce a výbuch ji odhodil na zeď. Torr ovšem takové štěstí neměl. Alen dopadla na pravý bok a zasténala, když uslyšela výbuch, měla pocit, že je konec světa. Po chvíli bolest opět vyprchávala a ona byla schopná se pohnout. Otevřela oči a pomalu vstala. Dobelhala se až k epicentru výbuchu a uviděla to, co zbylo z Torra. Nebyl to moc pěkný pohled, ale alespoň měla jistotu, že tentokrát to nepřežil. "Mistře," ozval se za ní tichý hlas jejího druhého padawana. Otočila se. Dasha seděla opřená o zeď a dívala se na ni, na tváři a na rameni měla četné krvavé šrámy. Poklekla k ní a opatrně ji pohladila po tváři: "Jak ti je?" Dasha se nadechla: "Zřejmě vypadám hůř, než se....cítím," pokusila se o úsměv. Alen se usmála naplno: "Tak proto jsi tenkrát v hotelu upravovala svůj meč." Dasha přikývla: "Ale bylo hrozně těžké tu vydržet, Torr mě zahlcoval takovým množstvím zloby, že jsem ji nedokázala odmítat. A tak abych se k němu nepřidala, jsem veškerou svou zlobu soustředila na něj, on to nepoznal." "Torr nikdy nebyl v těchto věcech moc bystrý," připustila Alen. "Mistře," řekla Dasha, "chtěla jsem vám poděkovat, že jste sem pro mě přišla." Její mistr se usmála: "To byla moje povinnost. A navíc, co bych si bez tebe počala?" Dasha chtěla zřejmě slyšet zrovna tohle. "Tak pojď," vybídla ji Alen, "vypadneme odtud." Navzájem si pomohly vstát a pomalu se belhaly z místnosti.

* * *

O pár hodin později se celé toto opuštěné místo proměnilo v jedno velké parkoviště. Všude běhaly jednotky vojáků a záchranářů. Neustále startovaly a přistávaly transporty. Vojáci do nich nakládali zajaté žoldáky a zdravotníci ošetřovali raněné. Uprostřed toho všeho stála Mia a dívala se do země. Obi-Wan k ní přistoupil a položil jí ruku na rameno: "Tak co, víš už, co uděláš dál?" Pokrčila rameny: "Rozhodně už nechci žít tady. Chtěla bych začít znovu někde jinde, třeba na Coruscantu. Tady je moc nepříjemných vzpomínek." Obi-Wan se usmál: "Stejné plány mají i Mac a Dorothy, dokonce uvedli i stejný důvod. Mohla bys zůstat u nich." Mia přikývla: "Proč ne. Zdáli se milí." Obi-Wan pochopil, že tenhle rozhovor už asi patrně skončil a tak ji nechal o samotě. O kousek dál našel Qui-Gona a připojil se k němu. "Co udělají se Sachezem?" zeptal se ho. Jeho mistr odpověděl: "Zatím ho převezou na Coruscant, kde bude jeho případ přezkoumán." Obi-Wan krátce přikývl: "To je dobře." Došli na malý plácek, kde ležely na nosítkách Alen a Dasha. "Jak je vám?" zeptal se Qui-Gon, "a promiňte, že nenesu kytky." "To je v pořádku," uklidňovala ho Alen, "převezou nás do Pasa, kde se budeme léčit, potom se vrátíme na Coruscant." "My tam poletíme hned," řekl Qui-Gon Jinn, "spolu se Sachezem, musíme zajistit, aby ho osvobodili." Alen se otočila na Dashu, dali jí nějaká anestetika a teď spala: "Vidíte ji? Nikdy by to při své skromnosti nepřiznala, ale zachránila mi tam život, kdybych věděla, že to k něčemu bude, navrhla bych ji na okamžité povýšení na rytíře Jedi, ovšem ti byrokrati z rady by to nedovolili, je ještě moc mladá." "Jednou z ní bude skvělý rytíř Jedi," potvrdil Qui-Gon. Alen se usmála: "Z Obi-Wana taky." Chystali se k odchodu, když je Alen zavolala zpátky: "Chtěla bych, aby sis tohle vzal, Qui-Gone," vytáhla z kapsy krásný stříbrný zapalovač a podala mu ho. Qui-Gon se na něj udiveně podíval: "Zapalovač?" Přikývla: "Je to jediná památka na mé rodiče. Dali mi ho, když mě svěřili do péče řádu. Chci, aby sis ho vzal, na důkaz přátelství." Qui-Gon ho přijal: "Děkuji a nechť tě provází Síla." "Nechť tě provází Síla," opakovala. Qui-Gon s Obi-Wanem se vydali po pěšině směrem k lodi. "Myslím, Obi-Wane, že to vypadá na konec jedné velice nepovedené mise," řekl Qui-Gon. "Máte pravdu, mistře," připustil jeho učedník, "teď už nás nic hrozného potkat nemůže..." "Jinne, Kenobi," ozval se jim za zády známý hlas. Oba se otočili a zatvářili se jako dva malí chlapci, které otec hubuje, že přišli pozdě k večeři. Před nimi stál Mace Windu: "Co jste to tu sakra vyváděl, Qui-Gone?" "Plnil jsem úkol, mistře," řekl Qui-Gon klidně, "řekli jste nám, že máme polapit, nebo zlikvidovat vůdce gangů. Neřekli jste, jak toho docílit. A navíc díky naším neortodoxním metodám jsme dostali toho správného." Mace Windu zakroutil hlavou: "Popravdě, já nevím, jestli vás mám zaškrtit, nebo obejmout." "Popravdě já nevím, čeho se bojím víc," odpověděl Jinn. Mistr Windu se rozesmál: "Víte co? Necháme to být. Jenom prosím příště, až budete mít pocit, že je něco v nepořádku, poraďte se laskavě nejdřív s radou. Ano?" "Dobrá," připustil Qui-Gon. Mace Windu se obrátil k odchodu, ale pak se k nim opět otočil: "Mimochodem, počkejte tady, kancléř vám chce dát medaili." Oba Jediové si mezi sebou vyměnili nevěřícné pohledy. To se moc často nestávalo, aby někdo Jedie vyznamenal. Naštěstí, protože měli všichni naspěch (Včetně mě, už se mi chce docela spát na to, že jsou teprve dvě ráno. Pozn. autora.), se to odbylo velice rychle a Jediové šli opět ke své lodi na Coruscant. "Víš, Obi-Wane," začal starší muž, "můj hlavní cíl na téhle misi se mi splnil, trochu jsem se protáhnul." Obi-Wan se usmál: "Já taky."


<<< Předchozí Seznam příběhů Konec