Desper 6.část

Autor: Johnak Wheeliak„Narodil se na Abregado-rae. Jeho rodiče byli členy nějakého anarchistického spolku, který bojoval proti zákonům tamější totalitní vlády. Věděli, že se o něj nebudou moct postarat a když se ukázalo, že má v buňkách množství Midi-chlorianů, svěřili ho do péče Řádu. Oba byli nedlouho po tom zabiti. Když chlapec dosáhl správného věku, vzala jsem ho k sobě jako padawana. Byl to dobrý student, nedělalo mu problém naučit se dokonale ovládat meč, ani levitovat s předměty či používat mentální trik. Ovšem nedokázal se správně vcítit do Síly. Nikdy se nezabýval vnímáním ostatních bytostí, bral Sílu jako nástroj, jako užitečnou pomůcku, ale nikdy se ji nesnažil hlouběji pochopit." Alen Faria se odmlčela. „Myslela jsem, že se to časem naučí, ale..." hlas jí selhal, sklonila hlavu a zavzlykala. Qui-Gon Jinn to chápal, jeho to fiasko s Xanatosem vzalo mnohem víc než ji to s Torrem. Jemně jí položil ruku na rameno. „Ale?" zeptal se mírně. Utřela si slzy a pokračovala: „Před devíti lety jsme doprovázeli nějaké senátory na diplomatickou misi na Malasteru. Sotva jsme přijeli, někdo se nás pokusil zabít. Dva z teroristů jsme zlikvidovali a jednoho jsme zadrželi. Já řekla Torrovi, aby ho hlídal dokud nezabezpečím senátory a nenahlásím to úřadům. To byla jedna z největších chyb v mém životě. Ten vězeň Torrovi začal vysvětlovat svůj motiv, říkal mu něco o tom, že Republika je celá prohnilá a že své obyvatele jen zneužívá. Tenkrát mu bylo jen šestnáct a nevěděl, jak to v životě chodí, uvěřil mu, pomohl mu utéct a zabil několik lidí, pak jsem se mu do cesty postavila já. Chtěl, abych se k němu přidala a bojovala s ním proti Republice. Odmítla jsem a on se mě pokusil zabít, musela jsem se bránit. Byl sice vytrvalejší bojovník, ale byl zaslepen nenávistí, že jsem ho odmítla, a nedokázal se soustředit. Usekla jsem mu nohu a on spadl do řeky." Nadechla se: „Domnívala jsem se, že ten pád by nikdo nepřežil. Zřejmě jsem se mýlila." Qui-Gon přikývl, byl rád, že to ze sebe konečně dostala, od té doby, co nastoupili do transportéru, se ji snažil přemluvit, aby mu vylíčila, co se stalo. Rozhlédl se kolem. Obi-Wan Kenobi a Dasha O-Gara seděli před nimi a byli zabráni do tlumeného hovoru, Obi-Wan jí líčil svůj nešťastný zážitek z loňské dovolené na Alderaanu (viz Druhá strana.). Za nimi seděl Sachez a Mia Ying. Mia - dosud nevyrovnaná se smrtí svého otce - byla celou cestu byla zabrána do mlčení. Sachez seděl vedle ní, spal a hlasitě chrápal.

* * *

O půl hodiny později dorazili do Grants. Celé město slavilo – jak jim Sachez vysvětlil – výročí založení města, takže všichni obyvatelé byli buďto opilí nebo se o to snažili. „Hornický města jsou všechny stejný," prohodil Obi-Wan pod vousy. Jeho mistr ho slyšel a přikývl: „Dobrá. Nejdřív si obstaráme eopie, potom já, Alen a Sachez vyrazíme do toho dolu, ostatní zůstanou tady a budou nám hlídat únikovou cestu. Naše naváděcí zařízení bylo zničeno, když si tu Carlos odskočil, ale nikam jinam než tam jít nemohl." „Vsadil byste na to svůj život?" zeptala se skepticky Mia, bylo to poprvé, co promluvila od doby, co se k nim přidala. Qui-Gon se vlídně usmál: „Už jsem ho vsadil."

Alen se kousek dál hádala s nějakým obtloustlým granem, který prodával zvířata, o cenu eopií. „Co tím myslíte - tři sta kreditů?! Chci jen tři eopie, ne celé stádo!" zuřila Jedi. „Bakhta sse bhu tchi wha!" trval na svém obchodník. Alen zavrtěla hlavou: „Podívejte, vy zneužíváte toho, že nemáte konkurenci a proto si dáváte tyhle ceny. To by se dalo považovat i za zločin!" „Phako!" vykřikl obchodník. Alen pochopila, že dohadovat se s tímhle trojokým lakomcem nemá smysl. „Dobrá, tady máte peníze." Obchodník je přijal a otevřel ohradu, ze které vyvedl tři eopie. Alen neustále kroutila hlavou: „Tolik peněz za tři pytle blech." Odvedla zvířata k ostatním, přičemž neustále nadávala na obchodníka. „Jen klid, máme dost peněz," konejšil ji Qui-Gon. Alen nic neřekla a nasedla na eopii. Sachez následoval jejího příkladu. Mistr Jedi se otočil na Obi-Wana: „Nedělejte tady ostudu." Jeho žák se usmál: „Spolehněte se mistře." Qui-Gon nasedl a spolu se svými dvěma společníky vyjel do krystalového dolu.

* * *

Dugan byl nesmírně potěšen, že konečně vidí Jedie, který je na jeho straně. „Jsem velmi rád, že jste dorazil mistře Windu. O Jediích už tři dny nemáme žádné správy. Nevíme co chystají." „Víte určitě, že mají zlé úmysly?" zeptal se s jistou skeptičností mistr Jedi. Dugan pokrčil rameny: „Popravdě, já nevím. Osvobození zločince a útok na vládní zástupce není zrovna nejčestnější věc, ale nedokážu si představit, že by se z Jedie stal obyčejný zloděj." Mace Windu přikývl: „Určitě ne z Qui-Gon Jinna." Kancléř pokračoval: Tady na Desperu to nyní jde od desíti k pěti. Bandité podnikají stále víc a víc útoků, docházejí nám zásoby, obyvatelé začínají být nervózní a maršál Jakson někam zmizel. Nevíme kam, jakoby se po něm slehla zem. Je to o to horší, že když vaši přátelé osvobodili Sacheze, tak jsem se rozhodl podniknout útok na všechna důlní města ovládaná gangy – New Verion, Grants, Athevy - a převzít kontrolu nad veškerými vytěžitelnými surovinami." „To výrazně upevní vaši strategickou pozici," poznamenal druhý muž. Dugan se usmál: „Pokud zvítězíme."

* * *

Obi-Wan se díval na šachovnici a přemýšlel o dalším tahu. Nakonec posunul střelce o několik políček dopředu a podíval se na svou soupeřku: „Jméno Desper zní divně pro planetu. Má to nějakou souvislost s těmi gangy?" řekl ve snaze, že ji znervózní. Mia Ying, aniž by odvrátila zrak od šachovnice, pokývala hlavou: „Ano, planeta se původně jmenovala jinak, ale právě kvůli těm gangům jí většina začala říkat Desper, a asi před dvaceti lety ten název prohlásili za oficiální. Na původní jméno si bohužel nepamatuju." Vzala věž a táhla s ní dopředu. Obi-Wan se zazubil – přece jen se mu povedlo ji znervóznit a teď udělala chybu – udělal další tah královnou a radostně prohlásil: „Šach!" Mia se též usmála a vzala mu královnu koněm: „Šach – Mat." Obi-Wan Kenobi se díval vyděšeně na šachovnici. To bylo už počtvrté, co ho ta holka převálcovala v několika tazích. Chystal se vyslovit své pocity nahlas, ale Dasha O-Gara ho předběhla: „Něco není v pořádku," řekla a nervózně se rozhlížela." „Co?" zeptal se Obi-Wan. Jeho společnice zakroutila hlavou: „Nevím, nejsem si jistá..." Dveře od opuštěného domu, který jim poskytoval úkryt, se rozrazily a dovnitř naklusalo deset bojových droidů s ysalamiry na zádech a blastery v pohotovosti, dřív než Dasha stačila sáhnout po svém meči, Síla ji opustila, „...už si jsem jistá," řekla trpce. Droidi na ni už mířili i na Obi-Wana i na...Mia, kam se sakra poděla Mia?

* * *

Po necelé hodině cesty dorazili do dolu. "Carlos bude nejspíš v té malé budově na kopci," řekl Sachez, "nevím, jak se tam chcete dostat." "Třeba tam nebudeme muset jít osobně," řekl Qui-Gon a zavřel oči, uvolnil se od své fyzické části a pojednou viděl své tělo jako by byl někde nad ním. Potom své vědomí přesunul dál, nyní byl v tom domě. Uprostřed místnosti stál Carlos a vypadal nervózně, za ním byli další dva muži - vypadali jako by ho hlídali. Před ním chodil sem a tam muž v uniformě planetární armády - byl to maršál Jakson! Tak Jakson je El´Pasio, pomyslel si mistr Jedi. To, co maršál nyní řekl, zhatilo jeho předpoklad: "Kde jsou peníze pro El´Pasia, Carlosi? Chceš mi říct, že se k tobě do města vkradli Jediové a ukradli ti peníze, navíc jsi jednoho z nich u sebe zaměstnal." Ačkoliv bylo vše vidět mlhavě, Qui-Gon poznal, že Carlos polkl. "No..., ano, ale..." "Žádné ale," vykřikl Jakson, "El´Pasio se rozhodl, že už tvoje výmluvy nebudeme dál trpět." Bleskurychle vytáhl nůž a bodl druhého muže do břicha. Carlos vydal skřek - bylo to něco mezi výkřikem a stenem - a svalil se na zem, o pár vteřin později přestal vykazovat známky života. Jakson nůž vytáhl a začal ho hadříkem čistit: "Tak to bychom měli, teď se vraťme do Grants." Do místnosti vešla žena a obrátila se k Jaksonovi: "Pane, naše jednotka droidů zadržela dva Jedie v Grants. Jedním z nich je ta dívka, o kterou má Torr zájem." Qui-Gon Jinn prudce otevřel oči a zjistil, že s ním Sachez cloumá, Alen totiž taky sledovala dění v domě a Sachez nevěděl, co si počít, když na něj jeho společníci nereagovali. "Už jsem se probral!" řekl rázně. Jeho slova však byla přerušena jak se Alen s mírným vyjeknutím probrala: "Už to chápu, ten parchant nechce mě, chce Dashu! Musíme se hned vrátit."

* * *

Ušli asi polovinu cesty, když Qui-Gon vycítil něčí přítomnost a zavelel stát. Byli u staré opuštěné důlní šachty. Sachez vytáhl blaster a vykopl dveře dolu. "Nestřílejte!" křikla Mia, "to jsem já." "Mio, co tady sakra děláš? A kde jsou ostatní?" ptala se poněkud vytřeštěně Alen. "Zajali je bojoví droidi, mně se podařilo zmizet." Sachez zvedl obočí: "Nikdo jen tak neuteče El´Pasiovím droidům. Jak jsi to..." "Pssst," sykla Mia, "slyším eopie." Ostatní nastražili uši. "Máš pravdu," přitakal Qui-Gon, "ale kromě nás necítím ničí přítomnost." "Mají u sebe ysalamiry," řekla Alen. "Rychle, schovejte se všichni do dolu!" řekl Qui-Gon. Po cestě přijeli tři banditi na eopiích s ysalamiry přes rameno,doprovázeli je čtyři droidy. Sesedli, když uviděli eopie, a začali prohledávat okolí. Alen ucítila, jak se vedle ní Mia pohnula. Mladá dáma vytáhla úzký dutý váleček a dala do něj malou jehličku. Přiložila ho k ústům a foukla, jehla se zabodla jednomu muži do krku, začal se motat a slepě střílet do všeho ve svém okolí. Odnesli to tři droidi - ten čtvrtý ho byl nucen zabít. Qui-Gon Jinn využil jejich nepozornosti, bez ohledu na riziko vyběhl ven a jedním plynulým pohybem meče zničil zbývajícího droida. Sachez vyběhl chvíli po něm a přetáhl oba muže po hlavě pažbou svého blasteru. "Sakra, Jinne, ta malá holka je pěknej ďábel. Koukni se kolem, to je její práce!" Mistr Jedi přikývl: "Výborná práce, Mio. Teď se musíme vrátit do Grants a osvobodit Dashu a Obi-Wana." "To nebude tak snadné," řekla mrzutě Alen, v ruce držela vysílačku, která patřila jednomu banditovi, "na Grants před chvilkou zaútočili vládní vojáci."

* * *

Odvedli je do nákladového prostoru jakéhosi transportéru a svázali je. Dasha mlčela a přemýšlela o možnosti úniku, ovšem Obi-Wan nehodlal mlčet ani náhodou. "Jak si to představujete, jen tak nás sem hodit?! Na to nemáte právo, já chci právníka!" "Buď zticha, mladej!" okřikl ho strážný. Obi-Wan však vytrvale pokračoval: "Nebudu zticha! Co to tady máte za pořádek? To tu jsou všichni tak blbí?" Sotva tohle řekl, strážný ho praštil do zubů. "Ne, jenom ty," dodala Dasha." Se všemi to trošku škublo, jak se transportér dal do pohybu.

* * *

Skupina číslo dvě dorazila do města, když transportér odjel. Místní bandité bojovali s vojáky a nevěnovali jim pozornost. "Transportér už odjel," řekla Alen téměř zoufale, "nic bych za to nedala, že v něm jsou naši padawani." "Tím směrem, kudy odjeli, je malá vesnice," řekl Sachez, "znám zkratku, budeme tam dřív, když hned vyrazíme." Qui-Gon zavrtěl hlavou: "Nejdřív musíme pomoct vojákům." Ticho, které následovalo, se dalo téměř krájet. "Zbláznil ses?" řekla po chvíli Alen Faria, "jsou proti nám, když jim pomůžeme od těch parchantů, tak půjdou po nás." "Právě naopak," odporoval Qui-Gon, "když jim pomůžeme, uvědomí si, že jsme na jejich straně." Alen se mu podívala do očí: "A, když ne?" "Pak budeme mít problém," připustil mistr Jedi. Začali pomalu čistit město, ničili opěrné body banditů a jednoho po druhém je odstraňovali, pokud možno tak, aby si toho vojáci nevšimli. O půl hodiny později bylo po všem a všichni čtyři už byli opět na cestě. "Co když se vojáci teď vydají po naší stopě?" zeptala se Alen. "Nedají," konejšil ji Qui-Gon, "pravděpodobně teď oslaví vítězství a do rána už střízliví nebudou."

* * *

Transportér zastavil a do skladu, kde byli dva mladí adepti Jedi drženi, vstoupil Torr se dvěma strážci. Pokud se cítil nesvůj, když vstoupil do ochranného pole ysalamirů, které mu blokovalo Sílu, nedal na sobě nic znát. "Rád tě zase vidím, Dasho," pozdravil. "Potěšení je bohužel na tvé straně," odpověděla mu trpce. Torr se usmál: "Jsi rozkošná. Alen tě není hodna." Dasha se snažila ovládnout zlobu: "Z toho co jsem slyšela, ty jsi nebyl zrovna nejvzornější padawan." Její věznitel se opět usmál, byl to ten typ úsměvu, ze kterého běhal mráz po zádech: "Možná Alen Faria není ten nejvzornější učitel." Dasha byla tak plná nenávisti, že by se možná dokázala rozpoutat a utrhnout Torrovi hlavu holýma rukama. Nadechla se a přiměla se uklidnit. Zloba, strach, násilí - to je temná strana Síly, varoval padawany vždycky Yoda. Torr sledoval jak se zmítá mezi směsicí pocitů s jistou škodolibou radostí. "Myslím, že tenhle rozhovor bychom měli dokončit někde v soukromí." Vytáhl z kapsy malý injektážní přístroj s jehlou a bodl ji do krku dřív, než stihla vykřiknout. Dasha během několika vteřin upadla do bezvědomí. "Odneste ji," řekl Torr ke dvěma strážcům, kteří zatím jen mlčenlivě stáli. Uposlechli, ihned ji rozvázali a odnesli pryč, Torr s uspokojeným výrazem kráčel za nimi. Obi-Wan opět osaměl. Samota však netrvala dlouho, po chvíli do místnosti vešel maršál Jakson, doprovázen statným mužem s dlouhými vlasy. Obi-Wan vyvalil oči: "Jaksone! Vy jste El´Pasio?" Jakson se usmál: "Bohužel ne, ale dělám pro něj, stejně jako tady můj přítel," ukázal na muže, který s ním přišel, "říkáme mu Magor." Mladý Jedi přikývl: "Těší mě." "Kenobi, mám problém," pokračoval maršál, "teď, když má Torr tu svou holku a tví přátelé nám směřují rovnou do pasti, tebe už vlastně nepotřebujeme. Já jsem ale důkladnej. Takže, ty nám řekneš, co všechno tví společníci vědí o El´Pasiovi, a já ti slibuju, že umřeš rychle." Obi-Wan polkl: "To bude problém, nevíme o něm nic." Jakson vzdychl: "Nebude ti doufám vadit, když se o tom přesvědčíme." Otočil se k Magorovi: "Můžeš začít, kdyby něco řekl, dej mi vědět."

* * *

"Ten bastard ji odváží někam pryč," řekla Alen, "jestli jí něco udělá, tak mu utrhnu hlavu a hodím mu ji do obličeje." Qui-Gon jí položil ruku na rameno: "Jen klid, nejdřív zachráníme Obi-Wana." Pomalu se proplížili do transportéru. Ve skladu Magor vytáhl nůž a zamířil k Obi-Wanovi: "Nezlob se na mě kamaráde, není v tom nic osobního. Jen dělám svou práci." Sachez k němu zezadu přistoupil a rychle mu zlomil vaz. "Není v tom nic osobního," řekl s úsměvem a začal Obi-Wana rozvazovat. "Díky, nevěděl jsem, jestli ještě někdy uvidím denní světlo," poznamenal. Qui-Gon se usmál: "Já tě v maléru nikdy nenechám můj mladý padawane." Poklekl k mrtvole Magora a vyprostil z její ruky nůž a prohlédl si ho: "Stejným nožem zabili radního Pela, asi je součástí jejich výbavy." Zastrčil si nůž za opasek. "Qui-Gone, možná tomu nebudeš věřit, ale já svého padawana taky nenechám v maléru," řekla Alen nervózně, "tak sebou pohněte, ať ji z toho dostaneme." Qui-Gon přikývl: "Dobrá, jdeme."

"Z toho, co jsem slyšel, je na severu nějaká pevnost. Tam ji odvezli a tam taky odjel Jakson," řekl Obi-Wan Kenobi. Protože transportér by tou cestou neprojel, všichni vyrazili sehnat si nějaké eopie.

* * *

Procitala pomalu, první, co jsi uvědomila, bylo, že se dívá na strop, potom ji napadlo, že zřejmě leží na zádech. Předposlední jí došlo, že má ruce a nohy připoutané ke stolu tak, že tvarem těla připomínala písmeno Y. A to nejdůležitější bylo, že se k ní Síla opět vrátila. "Omlouvám se, jestli se cítíš nepohodlně," ozval se jí za hlavou Torrův hlas, "ale pochybuji, že bys mě vyslechla, kdybys měla volné ruce a u pasu meč." "To je pravda," připustila, "ale já ti nemám co říct, jsi jen zamindrákovanej temnej blázen." Torr se usmál: "Takhle mě zřejmě charakterizovala Alen. Nejsem jediný, koho využívala." Dasha vybuchla: "Co tím chceš říct?!" Torr se opět usmál: "Správně, hněv by se měl uvolňovat, ne potlačovat. Alen tě jen využívala, stejně jako mě." "To není pravda!" vykřikla. "Ale ano, je," pokračoval Torr, "trénovala tě jen proto, aby se s tebou mohla předvádět, jako s cvičenou opicí. Proto tě před ostatními Jedii neustále vychvalovala." "Na tom není nic špatného," řekla Dasha O-Gara. Torr zakroutil hlavou: "Samozřejmě že je, jediné, co si od toho Alen slibovala, bylo, že jí někdo řekne: "Ten tvůj padawan je vážně schopný, ty jsi vynikající učitel Alen." " Dasha vykřikla: "A co je na tom? To přece není zločin, když někdo někoho pochválí před ostatními." "To ne," připustil temný Jedi, "ale pochválila tě někdy v soukromí?" Tahle otázka ji přinejmenším zaskočila, ať pátrala v paměti sebevíc, nenašla chvíli, kdy ji Alen chválila bez přítomnosti někoho jiného. Zaťala zuby. To přece nic neznamená, nic, nic. Torr sledoval její zaraženost s jistou škodolibou radostí: "Napadlo tě někdy, proč s tebou tak málo cvičí šerm? Nesnese, že jsi lepší než ona. Nesnese, že je kdokoliv v čemkoliv lepší než ona. Proto je na každého mistra Jedi tak hrubá, chce zakrýt svou neschopnost. Proto mě opustila, když se ukázalo, že mám pravdu o stavu v Republice a řádu Jedi. Zjistil jsem, že nás všichni zneužívají." Na Dashu padala pomalu únava: "Republika nás nezneužívá." "Ale ano," řekl důrazně Torr, "neustále se o něčem dohadují, hlasují, vyplňují formuláře a když se pak rozhodnou, pošlou Jedie, aby za ně umírali." Dasha už stěží udržela oči otevřené, v jeho hlase bylo něco co jí pomalu uspávalo: "Je to poslání, které jsme si zvolili, můžeme z řádu kdykoliv odejít," řekla napůl pro sebe větu kterou v chrámu neustále omílají dokola. "Ano, to jsem zažil na vlastní kůži," řekl Torr poněkud zlostnějším hlasem, "když se rozhodneš odejít, tak s tebou zacházejí jako s posledním vyvrhelem a pokusí se tě zabít. Jako Alen." "Alen se jen bránila," odporovala Dasha, ovšem měla dojem, že tuhle slovní bitvu nemůže vyhrát. "Alen se mě pokusila zabít, protože jsem jí nevyhovoval, a tebe zabije taky, pokud od ní hned neodejdeš," na chvíli se odmlčel a soustředil se na její mysl. Už nedokázala odporovat. Potom odešel ke stěně a zmáčkl knoflík, kovové oblouky, které Dashe blokovaly ruce, zmizely a ona byla volná. Torr k ní natáhl ruku: "Přidej se ke mně a vytvoříme spolu nový řád Jedi, bez byrokracie a nařízení, jen ty, já a ti, kdo budou ochotni nás následovat." V Dashině mysli se zmítala změť pocitů, měla dojem, jako by jí někdo chtěl zpřeházet mysl na ruby, a nejvíce vtíravý pocit byla zloba. Neutišitelná a celá léta potlačovaná zloba. Pomalu prohrávala svůj boj. "Vítej v novém porozumění Síle," řekl nadšeně Torr.

* * *

Qui-Gon se rozhlížel dalekohledem po pevnosti: "Nikde tu nevidím ani Torra, ani Jaksona, ani tu naši holku. A navíc celé tohle místo vypadá spíš jako ubikace pro osádku než jako základna...moment," vrátil se pohledem kousek zpátky, "v té skále je nějaký otvor." Podal dalekohled Obi-Wanovi. "Možná je to právě to, co hledáme." Jeho učedník přikývl: "Máte pravdu, na obyčejnou díru to až moc dobře hlídají. Dám na to krk, že tam kromě Dashy najdeme i El´Pasia." "Tahle možnost se mi zamlouvá," usmál se Qui-Gon. Sáhl pro vysílačku, kterou měl připevněnou na opasku, a aktivoval ji: "Alen, jste připraveni?" "Samozřejmě že jsme," ozval se z vysílačky Alenin hlas, "asi půl hodiny, tobě taky všechno strašně trvá!" Qui-Gon se musel v duchu zasmát té neuctivosti, kterou Alen projevovala ke komukoliv. "Alen, vidíš ze své pozice otvor ve skále?" Odpovědělo mu souhlasné přitakání. "To je náš cíl," pokračoval Qui-Gon, "snažte se k němu dostat pokud možno..." spojení se přerušilo a z druhé strany pevnosti se začaly ozývat výstřely, "...nepozorovaně," dokončil Qui-Gon, vytáhl světelný meč a naznačil Obi-Wanovi, aby udělal totéž. Oba pak vyrazili.

* * *

Jackson se uvnitř díval na monitor a usmíval se: "Naši Jediové jsou tady. Řekněte našim jednotkám, ať se stáhnou a nechají je bez problémů dojít k ústí hory, El´Pasio pro ně přichystal překvapení."

* * *

Všichni se probojovali až k otvoru do jeskyně a vstoupili dovnitř. "To vypadá jako vchod do katakomb," řekl tiše Sachez. Jak se nořili hlouběji do chodeb, Mia poznamenala: "Vypadá to tu strašidelně." Obi-Wan přikývl: "Mám z toho špatný pocit. (Pokut by to někdo překládal do angličtiny, ať to laskavě přeloží jako: I have a bad feeling about this. Pozn. autora.)" "Nechte toho," napomenul je Qui-Gon Jinn, "musíme jít dál." Ušli ještě několik metrů, když se jim přímo před nosem aktivovalo silové pole. Všichni o několik kroků ustoupili a za nimi se aktivovalo další. "A sakra," řekla zoufale Alen, "a teď jsme v ..." "Jen klid," řekl Qui-Gon a zažehl svůj světelný meč, několikrát s ním udeřil do shluku energie, který jim blokoval cestu, ale marně, meč jím nepronikl. Smutně ho deaktivoval: "Asi jsme opravdu..." zarazil se, když uslyšel slabé syčení. Ze stropu k nim pronikal plyn: "Nervový plyn!" vykřikla Alen a zakryla si ústa. Všichni následovali jejího příkladu, ale bylo to marné. Začali kašlat a panikařit, i když byli povzbuzováni Qui-Gonovým: "Hlavně žádnou paniku." První padla Mia, následované jen s malým zpožděním Sachezem, poté se postupně složili i Jediové. Poslední, co blesklo Qui-Gonovi hlavou, než ho obstoupila temnota, byl zármutek nad tím, že ho dostali tak snadno.

K pěti lidem, kteří leželi na zemi v chodbě, bezbranní a v bezvědomí, přistoupil muž v černém oblečení s červenou maskou přes hlavu (Ten z Kapitoly 1, vy sklerotici. Pozn. autora.), podíval se na spící Jedie a spokojeně se zasmál. Poté se otočil na muže, kteří ho doprovázeli: "Odzbrojte je a zavřete. A toho gangstera dopravte ke mně."


<<< Předchozí Seznam příběhů Další >>>