Desper 3.část

Autor: Johnak Wheeliak

Byl to malý tábor někde v lese, jen jedna polorozbořená chatrč, před kterou bylo ohniště a zaparkovaný speeder, a kolem několik stanů a ohrada s eopiemi . Všichni obyvatelé tábora oslavovali zdařilou loupežnou akci, a tak když padla noc, většina jich byla namol a kolem bylo jen několik hlídek. Trochu jižněji byl malý potok, kam chodil od tábora a zase zpátky hlídač a nebyl z toho nijak nadšen. Došel k potoku, rozhlédl se a zaklel, chodit sem a tam bylo nesnesitelné, otočil se a šel zpátky. Jakmile zmizel z dohledu, tak se z lesa, jakoby odnikud, vynořily čtyři postavy.

„Sakra, Qui-Gone, měli jsme jít najít Sacheze," divila se Alen, „tak co děláme v téhle díře?"
„Podle toho, co nám řekl Mac," vysvětloval Qui-Gon, „by tohle měla být jedna z jeho předsunutých základen."
„A vy myslíte, že tu bude?" zeptala se Dasha.
„Ne, ale zkusíme ho odtud najít." odvětil Qui-Gon.
„Jak?" zeptal se Obi-Wan.
„Podle Lenina průzkumu je v táboře zajatec z posádky naší lodi," spustil Qui-Gon, „toho osvobodíme a ukradneme z ohrady eopie," podíval se na Alen a z tuniky vytáhl malou kovovou pecku s anténou. „Ty se připlížíš ke Speederu a dáš na něj tohle sledovací zařízení."
„A proč?" divila se.
„Když se ti chlápci u ohně probudí a zajatec bude pryč i s eopiemi, dostanou strach a půjdou se k šéfovi omluvit a pro posily," usmál se, „nejsou nijak zvlášť chytří."
Alen kývla. „Dobrý plán, myslím..." zarazila se, „pozor, stráž se vrací." A stejně náhle, jako se objevili, i zmizeli.

Strážný došel opět k potoku a podíval se kolem, chystal se odejít, když najednou mezi stromy něco zaslechl, vytasil blaster a šel blíž, v té tmě nic neviděl. Pomyslel si, že se mu něco zdálo a chystal se opět odejít, ale najednou mu blaster vylétl z ruky a odlétl do křoví, chystal se vykřiknout, ale než se tak stalo, někdo se na něj vrhl zezadu, ucpal mu ústa a povalil ho.

„To bylo dobré," chválil Dashu Obi-Wan a prohlížel si blaster ve své ruce.
„To mě naučila Alen," odvětila a podívala se na nehybného strážného, který jí ležel u nohou. „Měli bychom ho svázat."

Poblíž ohniště seděl hlídač a čekal, až se jeho druh vrátí z obchůzky, ovšem nevracel se. Vstal a kousek popošel: „Haló! Pablo, jsi tam? šel dál. „Kde jsi?" zleva uslyšel nějaký zvuk, ale než se stihl otočit, tak ho někdo chytil za paži a zatáhl do křoví.

Dasha s Obi-Wanem pozorovali situaci u ohrady s eopiemi. „Jsou tam tři, dva lidé a jeden Wookie." říkal zamyšleně Obi-Wan „Jaký máš plán?"

„Ten Wookie je nejnebezpečnější," řekla, „mohli bychom ho zkusit společně odstrčit Sílou na ten dřevěný sloup, to by ho mohlo omráčit, a až k němu ti druzí dva půjdou tak je zpracujeme zezadu. Souhlas?"

Obi-Wan přikývl a oba nabrali Sílu a pak ji vyslali najednou na Wookieho, ten nárazem odletěl na sloup a srazil ho na zem, když k němu zbývající dva bandité vyšli, tak Obi-Wan a Dasha vyběhli a velmi rychle to dokončili.

„Jsi dobrý taktik," pochválil ji, „teď odvedeme ty eopie."

Alen se pomalu plížila ke speederu, nebylo to nijak těžké protože strážím okolo vsugerovala, že tam není. Došla až k němu a připevnila pod něj naváděcí zařízení. „Tak to by bylo." řekla potichu a nenápadně se vytratila.

Qui-Gon šel za zajatcem, který byl svázán na zemi a u nějž byla stráž, ta pro něj však nepředstavovala velké zdržení. Když to s ní vyřídil, šel k zajatému vojákovi „Jsem Qui-Gon Jinn," zašeptal a začal ho rozvazovat, „byl jsem na vaší lodi, dostanu vás odtud."

Pomalu se odplížili na druhý konec tábora do skal, kde čekali ostatní. „A co uděláme teď?" zeptala se Alen.

„Teď počkáme," řekl Qui-Gon „dokud se nevzbudí a nepojedou pro pomoc," otočil se na vojáka „Vy si vezměte ostatní eopie a odjeďte do města Paso, tam řekněte kde jsme a že brzy dostaneme Sacheze."

„Rozumím, mistře," řekl voják a začal nasedat.

Qui-Gonův plán vyšel, jakmile se bandité probudili a zjistili, že jejich zajatec a eopie jsou pryč a šest jejich strážných bylo nalezeno v lese v bezvědomí, propadli panice a jejich vůdce naskočil do speederu a uháněl pro posily, přímo za Sachezem.

******

Speeder dorazil k malé pevnosti v horách, ze které se tyčila věž, projel bránou a řidič vylezl ven. Šel směrem k věži, ke které vedly schody kolem malých kamenných budov, ale než k nim došel, z věže vylezl statný muž a postavil se na střechu. „Krucinál, Tome, co tady děláš?" zakřičel Sachez, „a kde jsou ostatní?"

„Víš..." začal Tom, „ten voják, co jsme ho zajali..., uprchnul, ... ukradl naše eopie a...zmrzačil šest našich stráží, včetně Durga."

„Durga? Toho Wookieho? vykřikl Sachez. „Chceš mi tím říct, že jeden blbej republikovej voják ukradne naše eopie a zmlátí wookieho?"

„No..., my" začal Tom, ale Sachez vzal kámen a hodil ho po něm, rána ho srazila k zemi „A teď," zaburácel Sachez, zatímco se Tom zvedal, „si vezmeš všechny naše lidi a najdeš toho parchanta. Jasný?"

Tom si setřel krev, která mu tekla z čela a podíval se na šéfa: „Jasný," rozhlédl se kolem, „tak, všichni za mnou!" Všichni bandité kolem se rozběhli, naskákali na eopie, které byly v pevnosti a rychle odjeli pryč.

Qui-Gon sledoval jezdce jak odjíždějí a usmál se – povedlo se jim to, našli Sachezův úkryt a zároveň ho vyklidili, dole zbylo jen několik stráží. „Dobrá, já jdu dolů," řekl ostatním a začal slézat ze skály. Dole si strážný zrovna sedl na kámen, když uslyšel, jak se nad ním víří vzduch, než stačil zvednout hlavu, přistál před ním Qui-Gon a odhodil ho na stěnu.

„Dobrá práce," chválila ho Alen, když slezla, „co uděláme teď?"

Qui-Gon se zamyšleně podíval na věž: „Sachez je nahoře, my dva půjdeme po schodech a Obi-Wan s Dashou polezou po stěně."

Dasha se vyděšeně podívala na dvacetimetrovou stěnu věže „Děláte si srandu?!" zeptala se.

„Jen klid," konejšil ji Obi-Wan, „už jsem to dělal mockrát a nic se mi nestalo," zamyslel se, „většinou." To, co řekl, ji nijak neuklidnilo, ale kývla a oba se rozběhli na druhou stranu pevnosti, pod věž. Poté vytáhli z pouzder na svých opascích malou tyčku se spínačem na straně, zamířili jí nahoru, zmáčkli knoflík a ze špičky vylétl bodec s tenkým lankem a zabodl se do stěny nad oknem ve vrcholku věže. Nadechli se a začali šplhat.

Nad schody mezi budovami byly dvě stráže a bavily se spolu, když najednou po schodech vyšel nahoru vysoký vousatý muž v tunice a šel k nim. Stráže vytáhly blastery a jeden zařval: „Dej ruce nahoru!"

Qui-Gon dal ruce nahoru a přibližoval se k nim dál. „Stůj na místě nebo..." strážný nedokončil větu, protože na něj ze zadu skočila Alen a mrštila s ním na toho druhého.

Sachez se ve věži bavil s jedním společníkem o budoucnosti: „Dobře, Pascale," řekl po rozhovoru, „teď mě nechej, trochu se natáhnu."

„Jak chceš," řekl Pascal a odešel pryč. Sachez si lehl, ale sotva zavřel oči, dveře se rozletěly, vylétl z nich Pascal, přistál na stole a za ním vešel muž v tunice, s podivným válcovitým předmětem zavěšeným u pasu.

Sachez nemusel být génius, aby poznal, co je to za předmět a kdo je jeho majitel, rychle vstal a vytasil blaster, ale než stačil zamířit, vylétl mu z ruky a vysoký Jedi ho chytil. Než si Sachez stačil rozmyslet další postup, tak se za ním rozbila okna a do místnosti skočili další dva lidé a chytili ho za paže, ženu odstrčil a mladíka udeřil do hrudníku tak, že odletěl na druhý konec místnosti. Vysoký muž na něj skočil a chytil ho pod krkem, ale Sachez ho setřásl, do místnosti vběhla další žena - Jedijka a vytasila světelný meč. Pochopil, že ho chtějí živého, rozběhl se k ní a začal se s ní přetlačovat. Zvedla se a vyslala na něj Sílu, taková vlna by srazila Wookieho, on však jen zavrávoral. Mladík se pomalu zvedl a šel pomoci ostatním. Byli čtyři a trvalo jim pět minut, než se jim ho podařilo povalit a dalších pět minut, než se jim ho podařilo svázat a omráčit.

„Ten má výdrž," divil se Obi-Wan. Ruku měl položenou na hrudníku, kam ho praštil.

Qui-Gon si Sacheze přehodil přes ramena a šel k otvoru, co zbyl po dveřích „Měli bychom odtud zmizet."

******

Carlos se blaženě usmál a podíval se na mladíka, který seděl za jeho stolem, „Slyšel jste to, Torre? Ti Jediové zajali Sacheze, máme po starostech."

Torr zvedl hlavu a podíval se mu do očí „VY máte po starostech, já kromě vašich slibů nic nedostal." Ukázal na něj prstem. „A vy víte, co chci, Carlosi. El´Pasio mi ji slíbil. Tak kdy ji dostanu?"

Carlos se konejšivě usmál „Nebojte dostanete, ještě dřív než předají Sacheze planetárním úřadům bude vaše, chystáme na ně takovou malou past a nevyváznou všichni, tam ji dostaneme."

******

„Sakra, Jinne," křičel Sachez a cloumal sebou ve snaze dostat se z pout, kterými byl svázán, z čehož eopie, na které seděl, nadšena nebyla, „chytili jste špatného člověka, já nesestřelil vaši loď a neposílal na vás své kumpány. My jsme jen malá banda, to El´Pasio se vás snažil zabít."

„Kdo je El´Pasio?" zeptal se Qui-Gon ledabyle, nevěřil mu, ale zase z něj necítil nic, co by nasvědčovalo tomu, že lže.

„Je šéf všech gangů na téhle planetě," pokračoval Sachez, „kromě našeho, proto zařídil, aby sem přišli Jediové a chytli mě. Asi věděl, jak jsou hloupí a že se nebudou na nic ptát..."

„Kušuj!" okřikla ho Alen, měla zase stejný pocit jako na lodi, něco důvěrně známého, ale už dávno to necítila.

Najednou Qui-Gon zvedl ruku a zastavil. „Počkat! Něco se mi tu nezdá," řekl, „Asi padesát metrů od nás, dál v kaňonu jsou další bytosti."

Alen zavřela oči a soustředila se. „Máš pravdu, je jich tam asi třicet, nahoře na stěnách kaňonu," zamyslela se, „půjdu to prozkoumat."

******

Carlos odložil dalekohled a usmál se: „Vidíte Torre, jsou v kaňonu a nemůžou utéct, blokujeme jim cestu zpátky."

Torr na něj upřel pohled: „Vy myslíte, že Jedi potřebuje utíkat?" zeptal se sarkasticky.

******

„Je to špatný," hlásila Alen, když se vrátila, „před námi je cesta zasypaná, vypadá to jako by na nás zahájili hon."
„Tohle nebudou Sachezovi lidi," prohlásil Qui-Gon. „Měli jsme před nimi náskok a ani nevěděli, kterým směrem jsme se vydali."
„Tohle opravdu nejsou mí lidé, Jinne," souhlasil Sachez.
„Není jiná cesta do Pasa?" zeptal se Obi-Wan s nadějí.
„Je, ale tam by na nás číhali určitě taky," zamítl možnost Qui-Gon.
„Vypadá to, že je už jen jedna možnost," řekla Dasha a vytasila světelný meč.

Qui-Gon smutně přikývl, doufal, že se vyhnou násilí, ale asi to jinak nepůjde. „Ale jak se dostaneme přes ten zával?" zeptal se.

„Třeba takhle," řekla pyšně Alen a z tuniky vytáhla tepelný detonátor.

„Ty myslíš na všechno," usmál se Qui-Gon „Ty a Dasha půjdete na jednu stranu skály a já s Obi-Wanem na druhou."

Všichni souhlasili a odešli, ale Obi-Wan se najednou zastavil a otočil se k Sachezovi, který byl dosud svázán na své eopii: „Ať tě ani nenapadne zkoušet utéct," varoval ho, „nejspíš jsou i za námi a určitě by tě na potkání odstřelili."

„Když myslíš, Jedi," odpověděl naštvaně Sachez.

Obi-Wan kývnul a spěchal za svým mistrem.

Došli po cestě nahoru. Na vrcholku byli po celé stěně bandité a čekali, až Jediové pojedou, když jeden z nich spatřil na opačném konci kaňonu dvě jasně rozpoznatelné čepele světelných mečů a o chvíli později byly slyšet výstřely, rychle se otočil, ale než na to stačil upozornit ostatní, Qui-Gon mu jedním úderem uťal hlavu. Ostatní na něj namířili své zbraně a zahájili palbu, ale spolu s Obi-Wanem jim snadno odolávali. Na druhé straně kaňonu si Alen s Dashou počínaly obdobně. Dasha plynule odrážela střely a její nepřátelé padali jako kuželky – její oblíbený sport - , ale pak její mysl najednou obstoupila temnota, připadala si, jako by jí někdo zmáčkl mozek do svěráku. Trvalo to jen pár sekund, ale to stačilo k tomu, aby se někomu podařilo ji zasáhnout.

„Dasho!" vykřikla Alen a odstrčila ji pomocí Síly, ale pozdě, střela ji zasáhla do ramene a ona se skácela na zem. „Ty parchante!" zařvala Alen na střelce a hodila po něm svůj meč – který ho na místě zabil – a běžela k Dashe, ta se zatím pokoušela vstát.

„Ne, nenamáhej se," řekla, bylo to něco napůl mezi rozkazem a prosbou. „Jak se cítíš?" zeptala se.

„Jo, až na tu díru, co mám v rameni, je mi docela fajn," řekla Dasha ironicky. „Co já pamatuju, ještě se nikomu nepovedlo tě zasáhnout," odvětila.

„Máte pravdu," přiznala Dasha. „Cítila jsem jako by mě někdo stiskl mysl, nedokázala jsem se soustředit."

„Ano, také jsem něco cítila, ale s ničím podobným jsem se ještě nesetkala," uvažovala, „teď tě zkusím postavit trochu na nohy." Přiložila jí ruku na rameno a vyslala do něj Sílu, poznala, že se rána začíná pomalu hojit a bolest přestává, ale důkladně ošetřit ji budou muset až v Pasu. Za sebou uslyšela kroky a ruka jí sjela k místu, kde měla meč, ale nic tam nenahmatala, její meč ležel někde mezi kameny, kam dopadl. V duchu se proklela, že si ho nesebrala než šla sem, ale nemohla vědět, že Dasha není v ohrožení života. Otočila hlavu a rázem se uklidnila, běželi k ní Qui-Gon a Obi-Wan.

„Hotovo," hlásil Qui-Gon, když dorazil „Není to tvoje?" ukázal jí světelný meč.

„Ano, je," přiznala a vzala si ho, „neměla jsem čas si pro něj dojít," ukázala na Dashu a neustále jí do ramene pouštěla Sílu, „ona je totiž zraněná."

„Co se stalo?" zajímal se Obi-Wan.

„Někdo mi zdeformoval smysly a já nemohla odrážet útok," vysvětlila Dasha stručně.

„Já se o ni postarám," prohlásila Alen. „A vy," vytáhla tepelný detonátor, „jděte odstranit ten zával."

******

Carlos vyděšeně sledoval dalekohledem, jak byl zával odstraněn a jak Jediové spolu se Sachezem odjíždějí – jak je to možné? Podíval se na Torra, který dosud sledoval dění v kaňonu. „Torre, já nevím jak se to mohlo stát," začal omluvně, „možná jsme něco přehlédli nebo..."

„Přehlédli jste to, že proti vám jsou Jediové a ne nějací smolaři," přerušil ho rázně Torr „Taky jsem býval Jedi a vím, jak s nimi bojovat, ale vy jste mě neposlouchali."

Carlos se chystal něco říct, ale než mohl, najednou vypoulil oči a rukama se chytil za hrdlo. „Ne, tak zbytečná tahle akce nebyla," řekl Torr téměř pro sebe a Carlos se zvedl ze země a stále si svíral krk, „něčeho jsem dosáhl," usmál se, „nahnal jsem jim strach, co na tom, že není mrtvá, tohle je dostačující." Podíval se na Carlose jako by na něj zapomněl. „Řekněte El´Pasiovi, ať se je pokusí odchytit v Pasu."

Carlos spadl na zem a začal prudce lapat po dechu. „A už mě nezklamte," dodal Torr výhružně.


<<< Předchozí Seznam příběhů Další >>>