Cesta

Autor: Johnak Wheeliak

Kapitola 6


Larica na přistávací plošině sledovala klesající nákladní loď. Byl to modifikovaný Corellianský YT-1300 Nahas Star. Syndikát měl jen dvě takovéhle lodě. Tuhle a pak Laričinu, kterou ji Hasan dal k jejím posledním narozeninám a nahradil tak její starý YT-1150. Původně se loď jmenovala Nahas Child, ale Larica ji nechala přejmenovat na něco, co by ji lépe vystihovalo.

Blue Warrior.

Ze vzpomínek ji vytrhlo zasyčení, jak transport dosedl a nákladní rampa se otevřela.

"Strýčku!" usmála se, když Hasan vyšel ven, a objala ho, on ji na oplátku poplácal po zádech, "ráda tě zase vidím."

"Já tě taky rád vidím," odpověděl Hasan.

Larica si všimla jak mu po tváři přelétl stín: "Problémy? Ta Jedi dělala potíže?"

Její strýc přikývl: "Ano, odhalila, že jsem San Ha´Vach a pokusila se mě zastavit."

"Je alespoň mrtvá?"

Zavrtěl hlavou: "Ne, bohužel, všichni, kdo se ji pokoušeli zabít selhali. Řekl bych, že jsem poněkud podcenil její schopnosti."

Larica se sevřely útroby děsem: "Ten náklad…"

"Neboj se," uklidnil ji, "ten je v pořádku. Transportéry jsou tady. Nechal jsem je podle plánu na jednom z měsíců."

Larica si vydechla, kdyby ten náklad nedodali, jejich obchodním partnerům by se to moc nelíbilo. Ale byl tu další problém…

"Myslíš, že nás tu ta jedijská mrcha může najít?" zeptala se opatrně.

Hasan pomalu přikývl: "Myslím, že ano, chci nechat důkladně prohlédnout loď, jestli na ni nedala vysílač, ale i kdyby ne, myslím, že časem nějakým způsobem stejně zjistí, kde jsme."

"Ale…" začala Larica, "neměli bychom tedy všechno sbalit a přesunout se jinam?"

Hasan na ni vrhl tázavý pohled: "A proč? Ať už jsou její schopnosti jakékoliv, je to stále jedna osoba…no vlastně dvě osoby, když budeme počítat toho balíka, co se za ní pořád tahá. To není nic, s čím by si Syndikát neporadil. Kdyby sem šlo deset Jediů, tak bych o přesunu možná uvažoval, ale všechny Jedie v okolí i na Coruscantu pečlivě sleduji, a kdyby se některý z nich přemisťoval sem, věděl bych o tom. Navíc tu máme alespoň třicet mužů, třicet bitevních droidů a samozřejmě tebe v nových šatičkách…Kdepak, dvě osoby nás nemůžou ohrozit."

"Já vím," přitakala Larica.

"Mimochodem, jak se má náš host?" zeptal se Hasan.

"Dobře, nedělá problémy," odpověděla Larica, "je vidět, že má strach, vypadá, že ani nedoufá, že by jí někdo mohl pomoct," zasmála se, "jako by s tímhle dopředu počítala nebo to alespoň čekala."

Hasan přikývl: "Dobře, za pět dní se na Coruscantu bude konat poslední hlasování o převedení důlních společností pod Republiku. Až skončí, tak tu ženskou vyvezeš do pouště a tam ji někam zahrabeš."

Larica zvedla obočí: "Zaživa?"

Její strýček se zasmál: "Jistě, že ne! Nejsem přece sadista. Nejdřív ji zastřel."

* * *

Dasha zatáhla za páku a její loď se vynořila z hyperprostoru, pak si úlevou vydechla. Trvalo to jen něco přes den, než se jim pomocí naváděcího majáku podařilo vypátrat místo, kde je momentálně Hasan. Nebo alespoň jeho loď. Ord Mantell.

"Z toho mám velmi špatný pocit," přiznal se za ní Sachez.

Dasha se pootočila: "Jen klid, máme je tu jako na dlani."

"Jo, ale zatím jsme jen dva! A ty mi furt nechceš říct, kdo jsou ty naše posily!" obvinil ji, "proč?"

Dasha pokrčila rameny a oddělila loď od hypermotorového kruhu: "Nevím, možná se mi líbí, jak se máčíš v nejistotě. Hlavně o tom ale nemluvím proto, protože sama nevím, jestli se tu objeví," spustila letmý scan okolí, "hmmm, vypadá to, že vidím ty nákladní lodě z Desperu! Jsou na jednom z měsíců."

"Hasan je tam taky?" zeptal se Sachez.

Dasha se zaměřila na maják: "Ehm. Ne, ne, signál vychází z planety. Z jednoho smetiště kousek od města Ord Mantell."

"Smetiště? To vypadá, že ten maják našli a zahodili ne?"

Dasha zavrtěla hlavou: "Ne, je stále na lodi. Syndikát má na tom smetišti asi nějakou základnu."

"Na smetišti?" zeptal se nevěřícně Sachez, "myslíš, že by velkej gangster měl skrejš na smetišti?"

"Sachezi, tohle není žádná skládka jako na Desperu," vysvětlovala mu Dasha, "tohle je oblast, která se rozkládá na několika kilometrech. Vyhodit se tam dá všechno, od kelímku až po vyřazený křižník. Je tam spousta budov, skladů a zařízení na drcení odpadků. A většina těch míst je poloprázdná. Navíc společnost, která to tu vede, pokud vůbec nějaká je, je určitě pod kontrolou Syndikátu."

"Tak co navrhuješ?" zeptal se Sachez.

Dasha navedla loď na přistávací kurz: "Přistaneme poblíž a trochu si to prohlédneme, to hlasování je až za pět dní, takže máme čas."

* * *

Přistáli v kopcích několik kilometrů od smetiště a hned se tam vydali na průzkum. Z kopců bylo dobře vidět na větší část areálu. Ovšem také tam byl až moc cítit nepříjemný zápach rozkládajících se odpadků.

"To místo je velmi dobře hlídané," řekla Dasha, "kolem i v budovách vidím spoustu ozbrojených darebáků, zahlédla jsem tam i pár federačních droidů," odložila triedr a podala ho Sachezovi, "podívej se sám. Vypadá to, že to nebude žádná brnkačka."

Sachez několik minut pozoroval oblast a něco si pro sebe mumlal: "Tohle je sebevražda!" řekl posléze, "vidím tam alespoň třicet mizerů!"

"Možná," řekla Dasha, "ale jsou rozptýleni na příliš velké ploše. Když zjistíme, kde se Patricie přesně nachází, možná se nám povede ji dostat ven, než se ti mizerové vyhrabou."

"Dvě otázky. Za prvé: Nemyslíš, že ji bude alespoň deset lidí hlídat? A za druhé: Jak zjistíš, kde ta holka je?"

"Na tvou první otázku: Deset lidí snad zvládneme, co se té druhé týče, "ukázala na nejbližší budovu na smetišti, "v každé budově by měl být počítač napojený na síť v celém areálu. Pokud by se mi do jednoho podařilo nabourat…nevím, třeba to tam nebude napsaný přímo, ale mohla bych si odvodit, kde je Patricie držená."

"Pokud tu je," nadhodil Sachez.

Přikývla: "Pokud tu je. Musíme to ale zkusit," vzala Sachezovi triedr a vrátila ho do pouzdra na svém opasku, "pojď, vrátíme se k lodi a počkáme do večera…a na posily."

"Dasho," oslovil ji Sachez vlídně, "víš, že jsi největší blázen ve vesmíru?"

"Proč?"

"Zachraňuješ život ženský, která tě neustále urážela, abys pomstila chlapa, kterej tě obehrával v kartách."

"To není msta," poopravila ho, "necítím zášť…už ne, ačkoliv Ki´Mink byl můj velmi dobrý přítel a rozhodně byl něco víc než jen hráč, který hodně vyhrával. Patricii se snažím zachránit jednak proto, že mi to nařídila Rada a hlavně, protože je to správná věc! Že mě urážela na tom nic nemění. Když ji zachráním, tak Ki´Minkova smrt nebyla zbytečná, chápeš?"

"Umm, ne."

"No, to nevadí," uklidnila ho, "stejně na tom teď už nesejde. Pojď, půjdeme. Povíme si to u lodi."

* * *

"Jak dlouho jsi znala toho Ki´Minka?" zeptal se Sachez.

Dasha zapátrala v paměti: "No..asi dva roky…možná dva a půl," usmála se, "poprvé jsme se setkali na misi na Borleias. Já, on, Alen a mistr Jor Drakas jsme měli nějaký úkol…už si ani nevzpomínám jaký. Vzpomínám si ale, že jsme se s Ki´Minkem nesnášeli, hádali jsme se kvůli každé pitomosti a tak dlouho…až se z nás stali přátelé. Pak nás Rada s našimi mistry posílala na další mise a my se stále víc sbližovali. Před několika měsíci jsme založili ,Sabaccový kroužek´ kde jsme pravidelně každý týden hráli Sabacc," podívala se na chronometr, už tu nezávazně klábosili asi tři hodiny!

"Jak velcí přátelé jste byli?" nadhodil Sachez.

"Tak velcí jak ty myslíš ne, ale mohla jsem se na něj kdykoliv spolehnout a několikrát mi zachránil život a já zase několikrát zachránila život jemu…tedy…snažila jsem se," žalostně se usmála, "Ki´Mink byl taky velký vtipálek. Vzpomínám si, že jednou v noci mistra Windu uspal a pak mu oholil…"

Ozvalo se hlasité hučení a písek kolem nich se začal vířit. Dasha se rychle podívala nahoru, z oblohy se k nim snášela velká transportní loď eskortovaná letkou stíhaček.

"Našli nás!" vykřikl Sachez, prudce se zvedl a vytasil blaster.

Dasha přiskočila k němu a chytla ho za blaster: "Nestřílej! To jsou naše posily."

Loď přistála asi dvacet metrů od nich a stíhačky se posadily všude okolo, ten typ transportéru Dasha nepoznávala, ale stíhačky byly klasické wookijské Agry, velice rychlé, velice silné a velice smrtící.

Dasha si najednou uvědomila, že neumí wookijsky, tedy alespoň ne moc, ale snad se jí pomocí Síly podaří zjistit, co se jí asi přibližně snaží říct.

Kokpity stíhaček se otevřely a jejich chlupatí piloti vylezli ven. Sedm jich vytasilo bowcasery a rozmístilo se po okolí, zbývajících pět jich vyšlo k Dashe a Sachezovi.

"Z toho mám velmi špatný pocit," šeptl ji Sachez do ucha.

"Jen klid, všechno proběhne hladce, věř mi."

Wookieové došli až k ní.

"Ehm, Síla s vámi," začala Dasha, mluvila hlasitě a jednotlivá slova oddělovala, aby jí bylo dobře rozumět. To nebylo ale nutné, protože většina Wookieů basicu rozumí, jen ho neumí napodobit, "jsem ráda, že jste tady. Jmenuji se Dasha O-Gara a jse…"

"Zdrrravíme vás, Dashoogaro," řekl jeden z nich poměrně dobře akcentovaným basicem, "já jsem Ralrracheen, ale říkejte mi Ralrra."

Dasha vytřeštila oči: "Jak to, že mluvíte…"

"Mám vadu hlasivek," odpověděl na její nedokončenou otázku, "ovšem je to ten typ vady, kterrrý je spíše k užitku. Posíllá nás Attichitcuk."

Dasha se rozhlédla po ostatních: "On nemohl přijet osobně?"

"Bohužel, ačkoliv chtěl, nemohl opustit Coruscant," vysvětloval Ralrra, "ale je si vědom svého dluhu vůči vám, a aby neztrratil svou čest, postavil do čela této výprravy svého potomka a dědice," pokynul k Wookiemu, který stál po jeho pravici, "tohle je Attichitcukův syn, Chewbacca."

Druhý Wookie cosi zabručel.

"Chewbacca řříká, že dluh svého otce přebírrá s velkou zodpovědností a že udělá všechno pro to, abyste mohla splnit svůj úkol."

"Děkuji," řekla Dasha, "jsem vám velmi vděčná."

Ralrra ukázal na ostatní tři Wookie, kteří stáli o krok za nimi: "Toto jsou Chewbaccovi přátelé a naši skvělí válečníci," ukazoval na ně zleva doprava, "to je Salporin, Lomareek a Shoran."

"Těší mě," řekla Dasha a ukázala na Sacheze, "tohle je můj přítel, Sachez.

"Rád vás poznávám," řekl Sachez a podal Ralrrovi ruku.

Wookie po chvilce váhání nabízenou ruku přijal: "Také mě těší, pane Sachezi…já…smím znát vaše celé jméno?"

"Cože?"

"Lidé mají většinou dvě jména," vysvětloval Ralrra, "pokud se nemýlím, řříkáte tomu křestní a přříjmení. Vy máte jen jedno jméno?"

Sachez se zarazil a tvářil se zmateně, jako by nad tím nikdy nepřemýšlel.

"No jo, Sachezi," řekla Dasha, "jaké je vlastně tvoje křestní jméno?"

Sachez ještě chvíli uvažoval, pak řekl: "No já…já nevím."

Dasha zvedla obočí: "Ty nevíš?"

Ještě na chvíli se zamyslel: "No…možná je to Vypadni."

"Cože?" zeptala se nechápavě.

"Když jsem byl dítě a přišel jsem si hrát za ostatníma, tak jsem vždycky řekl: ,Ahoj, já jsem Sachez.´," vysvětloval, "a oni řekli: ,Jo my víme, vypadni Sachezi.´"

Dasha i Wookieové se zatvářili dosti zmateně. Nastalo dlouhé ticho, které jako první prolomil Ralrra.

"No, na tom konec konců nezáleží, budu vám tedy říkat Sachezi" otočil se na Dashu, "ale zpět k věci. Máme s sebou asi třřicet elitních bojovníku, plus dvanáct pilotů stíhaček, též schopných boje. Všichni jsme připraveni na vaše rozkazy Dashoogaro."

"Děkuji," řekla Dasha, "nicméně mám trochu obavy. Hasanovi lidé budou zřejmě v přesile, vím, že Wookieové jsou skvělí válečníci, ale i tak je pravděpodobné, že někteří v boji zahynou. Nechtěla bych, aby vaši bojovníci umírali kvůli životu jednoho člověka, i když neznám jiný způsob…"

"Mám dojem, že si nepřřipouštíte, že na celé té záležitosti je něco víc než jen záchrana senátorrovy dcerry. Hasan už ublížil mnoha lidem a to nesmí pokrračovat," odmlčel se, "pro nás to také není jen o tom, že vám splácíme Attichitcukův dluh života. Všichni naši bojovníci se na tuhle akci přřihlásili dobrrovolně. Syndikát už totiž několikrrát přřepadal naše kolonie na Alaris Prime, ničil naše zásobovací lodě a zabíjel naše lidi. Bezdůvodně a chladnokrrevně! My jsme tomu nyní přišli učinit přítrž!"

Dasha tedy přikývla: "Děkuji," zašeptala.

"Rooaarhraaarraa."

"Chewbacca řříká, že samozřřejmě velitelkou celé akce jste vy. Uděláme, co nám nařřídíte," přeložil Ralrra.

Dasha se usmála: "Ještě jednou velice děkuji. Tak můžete vyložit své bojovníky a vybavení a já vám pak vysvětlím svůj plán."

* * *

Sachez z těch Wookieů neměl zrovna nejlepší pocit, když před lety vedl svou malou skupinku na Desperu, měl v ní taky několik Wookieů, ale s žádným z nich neměl nejlepší zkušenosti. Nicméně tehdy je tehdy a teď je teď. Dasha jim věřila a na ničem jiném nezáleželo. Sachez věděl sám nejlíp, že on byl moc hloupý na to aby někoho soudil. Jen nevěděl, proč se mu to všichni snaží tolik rozmluvit, když to byla pravda!

Dasha celou "chlupatou" armádu odvedla na totéž místo, ze kterého pozorovali před několika hodinami smetiště. Teď ho pozorovali Wookieové.

Chewbacca odložil triedr a něco zavrčel na Dashu.

"Chewbacca řříká, že to místo je velmi rrozsáhlé a bezpečně střeženo," řekl Ralrra, "ptá se na váš plán."

"Je to vcelku prosté," řekla Dasha a ukázala na budovu, která k nim byla nejblíž, "sešplhám dolů, dostanu se do budovy a pokusím se dostat do počítače. Mělo by tam být něco o tam, kde Patricie Baynardová je, nebo by to mohlo být alespoň nějak naznačeno. Až to zjistím, dám vám signál a vy se k tomu místu pomalu přesunete a podniknete diverzi."

Jeden z Wookieů cosi zavrčel ve svém prapodivném jazyce.

Ralrra se zasmál a přeložil to: "Shoran řříká, že dnes je dobrrý den na smrrt někoho jiného."

Dasha se též zasmála, Sachez nevěděl proč, jemu to moc vtipné nepřišlo.

"Hlavně opatrně," řekla jim Dasha, vytáhla z pouzdra na opasku naviják a vystřelila ho do skály kousek od ní, "Síla s vámi."

"S námi?" zeptal se Sachez nechápavě, "spíš s tebou! Hodně štěstí.

"Díky, mám pocit, že ho budu potřebovat," začala se pomalu spouštět po laně dolů a za chvíli už byla na střeše.

"Až se nám ozve," oslovil Sacheze tiše Ralrra, "bude nutné, abychom se rrychle přesunuli na místo vzdálené třřeba i několik kilometrrů. Zvládnete to?"

Sachez se pohrdavě usmál: "Hele chlupáči, když to zvládneš ty, tak já s prstem v nose!"

Několik Wookieů na něj naštvaně zavrčelo.

"Celou dobu, co tu jsme, nám dáváte najevo svoje nepřřátelsví," řekl Ralrra, "mohu vědět proč? Jestli to souvisí s vaším křestním…"

"Ne nesouvisí," přerušil ho Sachez, ačkoliv si tím sám nebyl úplně jistý, "jen mi trochu vadí ty vaše kecy o mých schopnostech. Pokud jsme vás nakrknul, tak sorry. Jen nemám rád, když se mě furt někdo ptá, jestli tohle nebo támhleto zvládnu!"

Ralrra pomalu přikývl: "Chápu, lidská ješitnost je všeo…"

"Jděte někam s ješitností a nebavte se už o mě, oukej?"

"Dobrrá," řekl Ralrra, "jak chcete."

"Díky."

* * *

"Sithspawn," zašeptala Dasha, když před sebou uslyšela něčí kroky. Rychle zapadla do jedné postranní chodby a přikrčila se ke zdi.

Kolem prošla dvojice bitevních droidů, ani jeden se nepodíval jejím směrem, přešli na druhý konec chodby a zmizeli jí z dohledu.

Dasha si vydechla a zase vyrazila, už tady takhle bloumala nějakou dobu, nejdřív se musela dostat do přízemí, tam zjistila, že hlavní počítačový terminál je o čtyři patra výš, tak musela zase nahoru. Ovšem každou chvíli se musela někam schovat, protože po chodbě někdo šel. Nechtěla vzbudit pozornost předčasně.

Šla dál, dokud neuslyšela za rohem hovor. Sakra, tady je víc lidí než na burze! Přikrčila se ke stěně a opatrně nakoukla za roh. Dva muži tam žertovali s bitevním droidem.

"OOM-4, slyšel jsem, že tvůj mladší brácha je prý nějaký velký zvíře. Je to pravda?" zeptal se jeden muž. Druhý se začal smát.

"Já…nechápu váš dotaz," řekl droid stroze.

"Prostě, tvůj mladší bráška to prý dotáhl hodně daleko. Jsi na něj pyšný?" oba se zasmáli.

"Droid OOM-9 velí všem bojovým jednotkám na řídicí lodi Obchodní federace. To je fakt. Emocí jako pýcha nebo zášť nejsem schopen.

"Hehe, no jo, odpusť nám," ještě se naposled zasmáli a pak každý odešel svou cestou.

Dasha čekala než se zvuk kroků dostatečně vzdálí a pak vylezla.

Pokud se ten plán podlaží v přízemí nemýlil, hlavní terminál by měl být někde tady.

Téměř ihned po tom, co začala hledat, to našla. Dveře s nápisem: HLAVNÍ POČÍTAČOVÝ TERMINÁL.

Použila Sílu a pronikla svými smysly dovnitř. Byla tam jen jedna osoba, muž, z jeho rozpoložení Dasha poznala, že je unavený a nudí se. Možná by se tam mohla dostat bez použití násilí, když v něm ty pocity trochu rozvine.

Nepatrně se dotkla jeho mysli a jako by mu pomocí Síly šeptala: Jsi unavený, jdi pryč. Jsi unavený, jdi pryč. Jsi unavený, jdi pryč!

Netrvalo dlouho a technik se opravdu zvedl a zamířil ke dveřím. Dasha rychle ucukla a opět se schovala za roh. Muž vyšel ven, nikam se nerozhlížel, o nic se nezajímal, jen odešel někam pryč.

Dasha se usmála: "Neboj, já to tu zatím pohlídám," zašeptala a rychle vklouzla do právě uvolněné místnosti a zamkla za sebou dveře.

Přistoupila k počítačové konzoli a prohlédla si ji. Byl to starý model ZAX-550, už skoro deset let starý. S tím si snad poradí.

Stiskla tlačítko POWER a nalogovala se.

ZADEJTE HESLO, objevila se na monitoru stručná výzva.

Dasha se zamyslela, jaké heslo by mohl tak Hasan vybrat? Bude to muset zkoušet. Naklapala na klávesnici SYNDIKÁT.

HESLO ZAMÍTNUTO.

HASAN.

HESLO ZAMÍTNUTO.

Jak, že se jmenuje ta modrá mrcha? Larica? LARICA.

HESLO ZAMÍTNUTO.

Sithspit! Jaké heslo mohl Hasan vymyslet? Pokud ho tedy vymyslel Hasan, ale z něčeho musí vycházet. NAHAS STAR.

HESLO ZAMÍTNUTO.

Potřebovala nějakou inspiraci. Na co se Syndikát specializuje? Na vydírání, vraždy, podvody, únosy. A co z toho mají? No jistě, zisk! ZISK.

HESLO ZAMÍTNUTO.

Sakra! Tak profit. PROFIT.

HESLO PŘIJATO.

Na obrazovce se otevřelo hlavní menu v kompletní databázi…smetiště.

Dasha se usmála, ani nevěřila, že na to přijde tak rychle, možná ani ne. Zřejmě ji vedla Síla.

Asi půl hodiny prohledávala databázi a objevila nějaké zajímavé informace o tom, že skladovací prostory v budově L-6 byly vyklizeny kvůli nějaké speciální zásilce, do té oblasti smí jen několik vyvolených, včetně správce celého smetiště, pana Hana S´Eera. Patricie Baynardová bude pravděpodobně držena tam.

Vytáhla vysílačku: "Sachezi, jsi tam."

"Příjem."

"Senátorova dceruška je asi zavřená v budově L-6. Za jak dlouho jste schopni se tam dostat?"

"Ta budova je odtud kousek, budeme tam asi za deset minut," ozval se Ralrrův hlas.

"Jak víte, kde ta budova je?" zeptala se Dasha.

"Je to taková velká budova, na který je obrovský nápis L-6. Nejde to minout."

"Dobře, tak se tam snažte co nejd…" ozvalo se zabouchání na dveře, "musím končit. Hodně štěstí," vypnula vysílačku.

"Kdo je tam?" ozvalo se z druhé strany dveří, "okamžitě otevřete! Slyšíte, otevřít!" začali bouchat do dveří, zřejmě ve snaze je vyrazit.

Dasha si skousla ret a přistoupila k jedinému oknu místnosti. Venku byl zaparkován Hover vlak, kterých po celém areálu jezdili desítky. Tenhle se skládal z lokomotivy a dvou plochých vagónů na které zřízenci nakládali nějaké traverzy.

Dveře za ní se pod dalším nárazem mírně zachvěly.

Dasha na nic nečekala a skočila dolů z okna na vlak.

Přistála, dle předpokladu, na lokomotivě. Asi půl metru od jednoho ze dvou bitevních droidů, kteří na ní byli.

"C-co?" zakoktal droid, za chvíli se ale vzpamatoval a pozvedl blaster.

Dasha rychle vytasila meč a rozsekla ho ve dví. Totéž udělala i s jeho opodál stojícím kamarádem.

U řídicího panelu stál Weequay, který se na Dashu otočil, jako by vyčkával, až si poradí s droidy, vytasil přibližně půlmetrový nůž a ohnal se s ním po ní.

Tak tohle je dost chabé! Teď se ohnala ona. Nůž mu přesekla tak, že měl v ruce už jen rukojeť a jeho samotného pak Sílou strčila ven do jezera plného červenohnědého páchnoucího odpadu.

"Zastavte ji!" zařval někdo z nástupiště a všichni zahájili palbu.

Dasha odrážela střely, bleskově přiskočila k řídicímu panelu a nastavila rychlost na maximum. Souprava se začala rozjíždět.

Muž, který křičel, se nyní pokusil skočit na ujíždějící lokomotivu, ale Dasha ho ještě ve vzduchu Sílou odstrčila zpět.

Teď už byla moc daleko, aby to mohl úspěšně zkusit někdo další. Otočila se zpět k řízení a usmála se. Už od dětství milovala mašinky!

* * *

"Stát!" řekl bitevní droid a zvedl kovovou ruku.

Sachez i celý průvod Wookieů se zastavil.

"Vnikli jste do zakázané oblasti, ukažte vstupní povolení, nebo budete zlikvidováni," pokračoval droid.

"Povolení?" zeptal se Sachez, "jistě, tady je," vytasil blaster a namířil ho droidovi na hlavu, "sežer to, železná tykvo!"

Vystřelil, droidovi ulétla hlava a zbytek se složil na zem.

Sachez vzdychl: "Ach jo, další zářez na pažbu, s takovou si budu si budu muset brzo pořídit novou."

"Vaše výrrazy jsou…velmi zvláštní," řekl Ralrra, "mnozí by je mohli považovat dokonce za vulgárrní! Řřekněte, čtete vůbec?"

Sachez zavrtěl hlavou: "Bohužel, předplatný na Pornomagazín mi nedávno skončilo!"

"Tamhle jsou! Zastavte je!" kolem nich se začaly vynořovat hordy ozbrojených mužů a droidů a začala palba.

"Do nich!" vykřikl Sachez a spolu s wookijskou armádou opětoval palbu.

Rozpoutala se bitva.

* * *

Poklidnou jízdu Dashe překazila salva z blasterů. Otočila se a zjistila, že za ní jede další lokomotiva, na jejímž předku je asi půl tuctu mužů s blastery.

Mírně se přikrčila, i když z tohoto úhlu na ni nemohli. Mohli ale poškodit soupravu.

Ze své lokomotivy začali muži seskakovat na její vagóny a pomalu postupovat k ní.

Jakmile si toho Dasha všimla, opustila řízení a přešla na druhý konec lokomotivy. Odrazila mečem několik střel a zaklekla ke kovovému kabelu, který spojoval lokomotivu a první vagón. A přeřízla ho mečem.

"Nééééé!" vykřikl jeden z těch mizerů, ale už bylo pozdě. Jak se vagóny odpojily, spustila se automatická brzda a nepřátelská lokomotiva do nich narazila.

Dasha se zasmála a vrátila se k řízení. Po chvíli jí však zase zapípala vysílačka.

"Co se děje?" zeptala se nepříliš vstřícně.

"Dasho, tady je Sachez," ozval se mírně nervózní hlas, "začali jsme bojovat, ale ti parchanti na nás poslali všechno co mají! Mají přesilu. Možná bysme je nakonec dostali, ale moc by nás při tom zařvalo. Nemohla bys nám nějak pomoct?"

"Dobře," vzdychla Dasha, "kde jste?"

"U budovy L-5, odstřelují nás ze staniční stěny."

"Už jdu na to," uklidnila ho. Pravda, trochu jí to prodlouží cestu, ale nemohla riskovat životy svých přátel, zvláště když je do toho povětšinou sama zatáhla.

Dojela k rozcestí mezi budovami L-5 a L-6. Pomocí Síly přehodila výhybku a zahnula směrem k L-pětce.

V dálce už viděla tu zeď, o které Sachez mluvil, na ní stálo několik droidů a pálili dolů. Dasha mířila přímo na ni, problém byl v tom, že ve předu na každé lokomotivě byl senzor, který jakmile uvidí překážku, aktivuje automatické brzdy.
Proč se musím o všechno starat já?! Naklonila se přes zábradlí na přední straně a světelným mečem senzor "deaktivovala".

Rychle se zvedla, běžela ke stěně na druhém konci lokomotivy, skrčila se, přikryla a připravila se na náraz. Ten přišel velmi záhy. Lokomotiva prorazila zeď, vylétla z kolejiště a přistála venku na betonu.

Dasha se zvedla a podívala se na své dílo.

Všude byly kusy sutin a hromady prachu. Většina droidů se při pádu rozmázla, ty zbylé zlikvidovali Wookieové než se stihli vzpamatovat. Pořád bylo ale kolem dost jiných zmetků, kteří je chtěli zabít.

Dasha aktivovala svůj meč zapojila se do bitvy.

* * *

"Šéfe! Šéfe!" křičel Tomaas, když se spolu se třemi dalšími muži vřítil do Hasanovy kanceláře.

Hasan se prudce zvedl ze svého křesla, takové věci ho dopalovaly: "Sakra to neumíte klepat?!" zařval. "Co se děje?"

"Ty Wookieové se probili až sem, do budovy," řekl Tomaas, "ztratili jsme už skoro všechny droidy a půlku našich mužů!"

Hasan zaťal ruce v pěst. Moc ty chlupáče podcenil, neměl je tolik provokovat, ale na druhou stranu…odměna za to byla vysoká. Teď je ovšem z odměny jen prach.

Podíval se na své lidi a začal dávat rozkazy: "Tomaasi, řekni Larice, ať se oblékne a přijde za mnou. Stane, Olivere, jděte k cele Baynardové a hlídejte ji. Franku, ty jdi na přistávací plošinu a připrav Nahas Star ke startu," vyndal ze šuplíku blaster, datakarty a několik dalších důležitých věcí a začal si je balit do kufříku.

Všichni odešli splnit jeho rozkazy, jen Tomaas zůstal nevěřícně stát v kanceláři: "Ty chceš odletět?! To nemůžeme! Tenhle celej komplex stál dva miliony!"

Hasan cítil, jak se v něm začíná vařit krev, zaťal zuby, tímhle tónem s ním už dlouho nikdo nemluvil.

"Já na tohle smetiště kašlu!" zařval, "na orbitě mám dvanáct nákladních lodí plných krystalů v ceně osmdesáti milionů, to je důležitý! Náš kupec tu bude každou chvíli a já chci dohlídnout na to, že své zboží dostane. Časem se nám to mnohonásobně vrátí!"

"A co do té doby?!" křičel Tomaas. "Víš, kolik nám tohle smetiště každý rok vynáší? Skoro desetinu našich celkových příjmů!"

Hasan vytáhl blaster: "Tak začneme šetřit na mzdách!" řekl a zastřelil Tomaase dřív, než stihl vykřiknout.

Hasan nesnášel, když s ním někdo mluvil tímhle tónem a už vůbec ne, když zpochybňoval jeho úsudek.

Zastrčil si blaster do pouzdra na opasku, vzal si svůj kufr a odešel z kanceláře.

* * *

Sachez vyhodil ze své zbraně starý energetický zásobník a dal tam nový: "Zbrani, seznam se s nepřítelem. Nepříteli, tohle je moje zbraň. Seznamte se!"

Jenže nepřátel už moc nezbylo, všichni droidi už byli zničeni a lidé, kteří zbyli, se buďto vzdávali nebo se dávali na útěk. Dasha by se byla radovala, kdyby při bitvě nepadlo také dvanáct Wookieů. Navíc ještě museli najít Baynardovou.

"Sachezi, Ralrro, Chewbacco. Rozejděte se a zkuste najít, kde je zavřená Patricie."

"Rooaaaraareechraa."

"Lomareek se ptá, co budete zatím dělat vy," přeložil Ralrra.

Dasha se usmála: "Budu ji samozřejmě také hledat. Jen se na to zkusím zeptat přímo Hasana."

Samozřejmě, že ho chtěla vyslechnout, ale hlavně by ho ráda i s tou modrou dívenkou dostala za mříže.

* * *

"Larico, ač se mi to těžko připouští…podcenil jsem tu ženskou i její wookijské kamarády," řekl Hasan, "tuhle bitvu už nemůžeme vyhrát. Musíme se stáhnout."

"Letíme hned?" zeptala se Larica překvapeně, nečekala, že by je Wookieové porazili tak rychle.

"Já poletím hned," řekl její strýc a mírně se na ni usmál, "naši spojenci tu budou brzy, musím k nim dostat tu zásilku, to je na prvním místě. Ty…ty tu zůstaneš. Musíš odtud odvést Baynardovou. A téměř jistě se ti do cesty postaví ta Jedijská mrcha…musíš se o ni postarat jednou provždy.

Larica si sundala helmu ochranného obleku a objala strýce: "Udělám to."

Hasan ji políbil na tvář: "Dobře, ale neriskuj příliš. Pokud by se ukázala být silnějším protivníkem, tak prostě uteč. Nechej tu i Baynardovou, pokud bude třeba, prostě naskoč do Blue Warrioru a spolu s ostatními muži leťte za mnou. Nechci, aby ti ublížila."

Larica o krok ustoupila a usmála se: "Strýčku! Copak už nevěříš v mé schopnosti? Navíc s mými novými šatičkami…Já ji dostanu!"

Usmál se: "Já ti vždycky věřil a vždycky ti věřit budu a ty to dobře víš!" znovu ji objal, "až to skončíš, tak prostě odleťte za mnou, budu čekat na orbitě. Hodně štěstí."

"Tobě taky."

Už se otočil k odchodu, u dveří se ale zastavil a znovu se na ni podíval: "Hele, Larico…jen tak ze srandy…přines mi její hlavu."

Larica se zasmála: "Přinesu ji na stříbrném tácu, strýčku."

"Ne, to není nutné…jenom ji přines."

* * *

Dasha, následovaná Sachezem, Chewbaccou a Lamareekem, vběhla do místnosti, která vypadala jako hlavní hala.

Podstatnější ale bylo, že uprostřed té místnosti stála Larica, její rudě zářící oči krutě hleděly na nově příchozí.

Chewbacca naštvaně zavrčel.

"Tak jsi konečně tady," oslovila Dashu, měla na sobě podivný černý ochranný kovový oblek, na hlavě měla helmu, ze které jí byly vidět jen oči a ústa. "A vidím, že sis přivedla kamarády."

Dasha k ní přistoupila o několik kroků blíž a odepjala si z opasku světelný meč. Před očima se jí míhal obraz Ki´Minka, padajícího do černých hlubin Coruscantu: "Nechte to na mně."

Očima stále hleděla na Laricu, ale všichni věděli, ke komu tahle výzva směřovala.

"Cože?" zeptal se vyděšeně Sachez, Wookieové vypadali stejně nenadšeni jako on "nemůžeme tě…"

"Nechte to na mně!" zařvala, Larica se začala škodolibě usmívat. Musím se trochu ovládat, už jenom kvůli své profesionální hrdosti. "Nechte to na mně," opakovala už klidně, "běžte a najděte Baynardovou, už se o ní postarám."

Její společníci nepříliš nadšeně odešli.

"Takže ses mi přišla pomstít?" usmála se Larica, "ač nerada, musím přiznat, že k tomu máš docela důvod. Nikdy nezapomenu na překvapenej výraz ve tváři toho Twi´leka, když jsem ho ve vzduchu střelila doprostřed čela. To byla skvělá podívaná," zasmála se.

Dasha čekala, že ji zmínka o Ki´Minkovi rozzuří, ale nestalo se tak. Vůbec necítila zlobu ani nenávist. Najednou byla dokonale smířená se vším, vybavila se jí slova Jor Drakase, když najde Patricii, tak Ki´Mink nezemřel zbytečně.

"Snažíš se mě naštvat," řekla klidně, "to už je ale za mnou. Chtěla bych vědět, kde je Patricie Baynardová."

Larica se usmála: "Tolik starostí kvůli jedné rozmazlené holce, kterou sotva znáš!" odmlčela se, "stejně se vám Jediům divím. Ty máš přece na víc, než být po celý život jen služebníkem zkorumpované Republiky, která pomalu, ale jistě zaniká, a tvé skutky stejně nikdy nikdo neocení…Já viděla co dokážeš, se svými schopnostmi můžeš být něčím mnohem víc. Vím, že kdybys o to stála…mohla bys mít klidně celou galaxii."

Dasha zavrtěla hlavou: "Jedna galaxie nestačí."

Larica zvedla obočí: "To má být nějaká Jedijská filozofie?"

"Ne, rodinné motto."

Modrá žena si opovržlivě odfrkla: "Vidím, že s tebou se nemá cenu bavit, jsi jen slaboch."

Dasha se usmála: "Tak já jsem slaboch? Koukni se na sebe, celý život jen zabíjíš lidi pro někoho, kdo chce jen moc a peníze. A radši než by riskoval vlastní život tak pošle tebe!"

"To není pravda!" vykřikla Larica, "ty tomu nerozumíš! On mi pomohl, když jsem byla dítě! Vychoval a miloval mě jako vlastní dceru."

"Chtěl z tebe mít přesně, to čím ses stala. Oddaného zabijáka."

Larica zaťala zuby vztekem: "Ty…lhářko! Hnusná děvko!" vytasila blaster a vystřelila.

Dasha aktivovala meč a střelu odrazila. Čas to skončit. Přiskočila k ní a udeřila…

A čepel meče se zarazila o kovové brnění, kterým byla Larica celá pokrytá, Dasha nic podobného nezažila, neexistuje snad žádný hmotný materiál, kterým by světelný meč neprošel. Ten nepronikne, co Dasha věděla, jen silovým polem a čepelí jiného světelného meče…a jak to vypadá, tak i materiálem, ze kterého má Larica oblek.

Dasha zkusila přitlačit. Na místě zásahu to začalo trochu jiskřit a po chvíli se její meč sám vypnul, na zasaženém místě byl pancíř jen trochu spálený, ale jinak závažně poškozený nebyl. Možná by se časem mohl proříznout, s trochou času a trpělivosti. Jenže trpělivostí Dasha zrovna nepřetékala a čas neměla vůbec.

Obzvlášť proto, že Larica po ní začala znovu střílet.

Dasha znovu aktivovala meč, naštěstí fungoval normálně, a začala odrážet střely.

"Představuji ti svůj nový Cortosisový oblek!" zasmála se Larica, "má úžasné vlastnosti, nemyslíš?"

Dasha zapátrala v paměti. No jistě! Cortosis byl ten vzácný materiál, který pro Syndikát sehnal Neimoiďan Soo Gillak. Tak k tomuhle slouží!

"Myslím, že mám momentálně trochu navrch!" smála se Larica.

"Tak zkusíme vyrovnat rovnováhu sil!" řekla Dasha. Larica znovu vystřelila a ona odrazila výboj tak, že zasáhl její blaster a zničil ho.

Larica odhodila zničenou zbraň. Dasha znovu udeřila mečem do jejího ohraného krunýře. Se stejným výsledkem, meč pomalu řezal povrch a pak se vypnul.

Larica vytáhla pár nebezpečně vyhlížejících dlouhých nožů: "Ty mrcho! Až tě zabiju, tak tě rozřežu na kousky a nakrmím s tebou svou ještěrku…doufám, že se jí neudělá blbě."

Dasha se ušklíbla, jestli si ta ženská myslí, že je bez meče bezmocná, tak ji musí zklamat. Vyskočila tak, že měla špičky bot ve výši Laričiných oči a několikrát ji kopla do hlavy.

"Zkus to!"

* * *

Po chvilce bloumání narazil Sachez se svými dvěma chlupatými společníky na dveře u kterých stáli čtyři strážní. Dva lidé, Trandoshan a Gamorrean.

"Co byste rádi, hoši?" zeptal se jeden z lidí vlídně.

"Hledáme tu unesenou ženu, je to dcera senátora," vysvětloval Sachez stejně vlídně, "neviděli jste ji náhodou?"

"Myslíš tu, kterou máme zavřenou tady vzadu? Tak tu jsem neviděl," všichni se stále usmívali, ale bylo vidět, že začínají být trochu nervózní.

"V tom případě nám ji musíte okamžitě vydat," řekl Sachez a snažil se o klidný tón, "u soudu vám to přilepší."

"Chcípni!" vykřikl druhý člověk, vytasil blaster…

Sachez také tasil, ale Chewbacca byl rychlejší, střela z jeho bowcaseru zasáhla toho mizeru doprostřed hrudníku. Bez hlesnutí se skácel na zem. Byl mrtvý.

Obě strany vytasili blastery, ale nikomu se moc nechtělo střílet, byla to patová situace, tři na tři. Sachez teď litoval, že s sebou neměl víc Wookieů.

"Co s tím teď uděláme?" zeptal se ten, co před tím mluvil, "i kdybyste nás zabili, alespoň jeden z nás stihne zastřelit jednoho z vás. Jinými slovy, ani jedna ze stran se neobejde beze ztrát."

Lomareek cosi zavrčel.

Sachez se zamyslel, ze všeho nejvíc toužil ty tři zmetky odprásknout, ale nechtěl, aby on nebo někdo z jeho přátel zemřeli s nimi: "Na vás je škoda plejtvat municí," řekl po chvíli, "zlikvidujem vás holejma rukama. Tak co říkáte? Jeden na jednoho?"

Muž přikývl a pomalu odložil zbraň, všichni ostatní udělali totéž.

Chewbacca začal bojovat s Trandoshanem, Lomareek s Gamorreanem a na Sacheze zbyl ten "mluvka".

Stáli tam proti sobě, jako by čekali na nějaký neviditelný povel k útoku. Sachez nakonec promluvil první: "Tak ukaž, jak tvrdej seš?" vyzval svého soupeře.

Ten okamžitě uposlechl a praštil ho vší silou do tváře. Sachezovi se pod úderem otočila hlava o devadesát stupňů, pak se ale vrátila zpátky.

"Nic moc," řekl a udeřil.

Mizerovi se podlomily nohy a on spadl na zem, rychle vstal a zvedl ruce před obličej na obranu, Sachez mu však začal dávat další rány.

"Nohy, ruce, hlavu, všechno ti narvu do zadku!"

* * *

Dasha přistála zase na zemi a dřív, než se Larica stačila vzpamatovat, kopla ji do břicha. Ta proletěla velkými dvojitými lítacími dveřmi do vedlejší místnosti. Dasha vběhla dovnitř za ní.

Ocitly se v jídelně s dlouhým kovovým stolem asi tak pro dvacet osob. Na druhé straně bylo několik oken na podávání jídla z kuchyně. Kromě toho tam bylo všechno, co má taková jídelna mít, automaty na pití, kávovary, tácky s příborem, všechno.

Larica se rychle vzpamatovala a bleskově po Dashe švihla nožem.

Dasha uskočila, ale ne dost rychle, ostrá čepel jí roztrhla tuniku i s kůží, na břiše tak měla asi dvaceticentimetrový krvavý proužek.

"Jedna jedna!" usmála se Larica a zaútočila znovu, tentokrát Dasha ale použila Sílu a jeden z jejích nožů jí přistál v ruce.

Nastalo něco, co Dashe připomínalo klasické souboje se světelnými meči, ovšem mnohem primitivnější. A jak po chvíli zjistila, Larica s noži uměla zacházet lépe než ona a brzy ho Dashe vyrazila z ruky.

Zasmála se a napřáhla se k útoku, ale Dasha opět vytasila světelný meč - Laričin nůž byl náhle bez čepele.

Nenechala se tím zmást na dlouho a skočila pro druhý nůž, který ležel na zemi pod stolem. Než se ale sehnula, Dasha do ní strčila Sílou. Spadla na stůl a odjela po kovové desce na druhou stranu, kde zase spadla na zem.

"Dva jedna," řekla Dasha a přeskočila stůl k Larice. Ta už byla zase na nohou a udeřila Dashu do tváře.

Cortosis nebyl nijak zvlášť tvrdý materiál, ale přece jen úder dost bolel. Dasha se otřásla a pro změnu Laricu kopla do prsou. Modrá žena zavrávorala, Dasha ji chytla pod krkem a prohodila ji servírovacím okénkem do kuchyně. Hned pak prolezla za ní.

Larica vzala elektrický nůž a začala se s ním ohánět, Dasha ji opět odzbrojila mečem. Larica to zkusila ještě s obyčejným nožem a se sekáčkem, opět se stejným výsledkem.

"Proč už sakra nechceš umřít!" křičela zoufale. Přiskočila k velké kovové polici a začala po Dashe házet nádobí. Ta díky světelnému meči ovšem veškeré kusy kuchyňské výbavy rozsekla vejpůl.

Cítila, jak je její soupeřka čím dál víc nervóznější, už jí nezbývalo moc "munice". Právě vytáhla velký otlučený kastrol a hodila ho po ní.

Dasha ale místo meče použila Sílu. Odstrčila ho zpátky a on praštil Laricu do helmy.

Spadla na zem, Dasha měla pocit, že je to z části únavou, protože ta rána nemohla tolik bolet, rychle se ale začala zvedat, Dasha cítila, že je čas zaútočit.

Přiskočila k ní a zabodla jí světelný meč do otvoru na ústa v helmě.

Larica nevydala ani hlásku, natáhla se na zem a začala sebou reflexivně škubat.

Po chvíli všechny pohyby ustaly a Larica zůstala ležet mrtvá.

Dasha zůstala stát nehnutě nad svou obětí. Dlouhou dobu bylo jediným slyšitelným zvukem Dashino oddychování a hučení světelného meče. Pak Dasha nahmatala tlačítko a deaktivovala svou zbraň.

Ještě chvíli nehnutě stála a rozhlížela se kolem, pomalu si uvědomila ironii celé situace, začala se usmívat a po chvíli se dokonce rozesmála: "Tak chlapi mají nakonec pravdu! Ženský to jde nejlíp v kuchyni!"

* * *

Pro Sacheze nebylo tak těžké porazit svého soupeře, stejně tak pro Wookie nebyl moc velký problém porazit "Head to Head" Trandoshana a Gamorreana.

Po boji Sachez rychle sebral ze země svůj blaster a s jeho pomocí otevřel zamčené dveře.

Vešel do malé místnosti bez oken, ve které byly jen holé stěny, s výjimkou špinavého sociálního zařízení a rezavého umyvadla.

V rohu místnosti seděla schouleně špinavá otrhaná a ošklivě potlučená mladá žena. Vypadala strašně, ale pod tím vším nánosem špíny a krve Sachezovi připadala docela hezká.

Rukama si objímala skrčené nohy a zírala kamsi do prázdna. Když na ni dopadlo světlo z venku, rychle přivřela oči a zakryla si je dlaní. Zřejmě v téhle "kobce" strávila hodně času.

Když se po chvíli její oči světlu přizpůsobily, zvedla hlavu a vylekaně se podívala na nově příchozí.

"C-co chcete?!"

Sachez se zarazil, zřejmě je má za jedny za svých věznitelů: " V-vy jste Patricie Baynardová? J-já jsem Sachez a tohle," ukázal na Wookie, "jsou mí společníci. Přišli jsme vás zachránit." Ta dívka teď nevypadala tak povýšeně a sobecky, jak ji Dasha popisovala.

Patricie zvedla obočí: "Vy jste mě přišli zachránit?" každého si změřila pohledem, "popravdě, dělala jsem si mnohem větší naděje."

Tak tohle už na ten popis docela sedí. "Na tyhle kecy teď nemáme čas," chytil ji za ruku a pomohl jí vstát, "pojďte!"

* * *

Dasha vyšla z budovy a pořádně se nadechla…

Málem omdlela, protože ten smrad hnijících odpadků všude kolem bylo něco neuvěřitelného. Proto se tomu asi říká smetiště.

Ale smrad byl to poslední, na čem teď záleželo. Zvítězili, Larica je mrtvá, Patricie volná, ovšem dvanáct Wookieů zahynulo, položili život kvůli životu jednoho člověka. Dvanáct za jeden. To se jí nezdálo moc správné. Jistě, Patricie byla dcera významného senátora, ale všichni bytosti si jsou přece rovné.

Tím, že zachránila Patricii, Ki´Mink nezemřel zbytečně, ale co má udělat, aby i smrt těchto Wookieů nebyla zbytečná? Jistě, oni také pomohli zachránit Patricii, ale to Dashe nestačilo.

Došla na prázdné nástupiště, kde seděli, popřípadě leželi ranění Wookieové a kde byla i Patricie.

Hasan ani Larica s ní zřejmě nezacházeli nijak šetrně, pravou nohu měla ošklivě potlučenou a celkově vypadala jako reklama na mlátičku. Dashe jí bylo teď docela líto. Chewbacca ji ošetřoval a Sachez seděl vedle ní a neustále ji pozoroval.

Dasha k nim přišla blíž.

Patricie zvedla hlavu a překvapeně zvedla obočí: "Vy? To vy jste tohle všechno zorganizovala?"

Dasha přikývla: "Oni vám to neřekli?"

"Řekli mi, že celou akci vedla Jedi jménem Dasha O-Gara," vysvětlovala, "ale…nevěděla jsem, že to jste vy."

"Tenkrát na přistávací plošině jsem se přece představila."

"Já vím," řekla Patricie a provinile sklopila oči, veškerá její povýšenost, kterou si Dasha pamatovala byla tatam, "nepřišlo mi tenkrát důležité pamatovat si vaše jméno. Byla jsem tenkrát naštvaná na svého otce, že to nechal dojít tak daleko," žalostně se usmála, "ne že bych teď nebyla."

"Už brzy ho uvidíte," uklidnila ji Dasha, "můžete to s ním pak probrat. Hned se vracíme na Coruscant," otočila se k odchodu.

"Počkejte," řekla Patricie. Pomalu vstala a dobelhala se k Dashe, "musím vám přece ještě poděkovat za to, že jste mě zachránila," podala jí ruku, "a taky bych…se vám chtěla omluvit, za to, jak jsem se k vám před tím chovala…, byla jsem hloupá, měla…"

"Už na to nemyslete," řekla mírně Dasha, "vše odpuštěno. Už jste si také užila svoje."

Chytla ji za paži a znovu ji posadila na převrácenou bednu.

"Stejně vám děkuji," řekla a usmála se, "nejste tak neschopná jak jsem si myslela."

Dasha zvedla obočí: "Děkuji za kompliment."

"Jako odměnu za záchranu života, vám cestou na Coruscant budu vyprávět nějaké zajímavé příběhy o svém otci," řekla už vážně Patricie, "jako Jedie vás to jistě zaujme."

Dasha chtěla odpovědět, ale přehlušil ji řev Wookieů. Otočila se, z doků k nim běžel Ralrra, Salporin a několik dalších.

"Jak to šlo?" zeptala jse Dasha, když doběhli až k ní, Ralrrova skupinka byla poslední, která se ještě nevrátila.

"Neutrrpěli jsme žádné ztrráty," začal Ralrra, "všichni členové Syndikátu byli buďto zabiti nebo zajati…ale Hasan unikl do své lodě a před několika minutami odletěl. Nedostali jsme ho."

"Vždyť cílem mise bylo snad zachránit Patricii," řekl Sachez a tázavě se podíval na Dashu, "nebo snad ne?"

"Jistě že bylo," řekla Dasha okamžitě. Sama však neměla moc dobrý pocit z toho, že jim ten parchant utekl.

"Odhadujeme, že grravitační pole planety a měsíců může opustit tak za osm až deset minut, pak vstoupí do hyperprostoru," řekl Ralrra, "neprodleně po něm vyhlásíme pátrání. Inforrmujeme všechny wookijské lodě v oblasti, pokud se na některém ze světů v okruhu patnácti světelných let vynořří, tak ho najdeme."

Dasha pomalu zavrtěla hlavou, ne, někoho jako je Hasan, se jim nepovede jen tak zase chytit. Ne, to se nepodaří.

"Ještě neunikl," řekla.

"Co tím myslíš?" zeptal se vyjeveně Sachez.

Dasha ho ignorovala a podívala se na Ralrru: "Rychle sežeňte nějaký speeder a odvezte mě k mojí stíhačce. Pokusím se Hasana dohonit."

Chewbacca se zvedl a začal vrčet a divoce gestikulovat rukama.

"Chewbacca řříka, že nemůžete uspět. Hasanův YT-1300 je těžce obrrněná loď, je silnější než vaše stíhačka. Sama to nedokážete."

"Mám protonová torpéda," řekla Dasha, "nebo bych si mohla vzít Laričin YT-1300, ta ho už potřebovat nebude. Jenže v něm ho zase nedohoním."

"Sama to nikdy nezvládnete," řekl Ralrra.

Dasha si všimla, že všichni Wookieové okolo ji pozorují. Věděla, na co myslí.

"Ne, to nemůžu dovolit," řekla nakonec, "už jste kvůli mně riskovali příliš. Někteří z vás už zahynuli, nechci, aby se jejich počet rozrostl."

"Jak už jsme vám vysvětlili dřříve," řekl Ralrra, "tohle není jen záležitost dluhu vůči vám…máme také jistý dluh vůči Hasanovi a Syndikátu, rrespektive oni mají dluh vůči nám. Musíme tomu učinit přřítrrž."

Dasha mlčela, nelíbilo se jí to, ale nemohla s tím nic dělat. Zakázat jim to nemohla, přece byli všichni dospělí.

"Tak dobře," řekla nakonec, "nalodíme se do Laričiny lodi, odletíme k našim stíhačkám a poletíme za Hasanem."

"Já letím taky!" řekl Sachez.

"Ty nemůžeš!" odporovala Dasha, "někdo musí hlídat Patricii a navíc…neumíš pilotovat loď."

"Já se o sebe už dokážu postarat," řekla tiše Patricie, "hlavně když toho hajzla dostanete."

"Vy se do toho nepleťte," okřikla ji.

"O Patricii se postarají Wookieové?," řekl Sachez, "a já sice neumím pilotovat loď, ale mohl bych obsluhovat otočné dělo v tom Corellianském frachťáku. Už na Desperu jsme měli podobné hračky."

Dasha přikývla, vůbec s ničím nesouhlasila, ale už neměla sílu a hlavně čas se hádat.

"Tak dobře. Ale musíme sebou hodit."

* * *

O několik minut později už Dasha seděla v kokpitu své stíhačky a spolu s dvanácti Agry a jedním Corelliánským YT-1300 transportérem opouštěla atmosféru Ord Mantellu.

"Dobře, převeďte všechnu energii do motorů a pusťte se za ním," spustila senzory a zaměřila Hasanovu loď. Na palubní obrazovce se objevil její zmenšený obraz spolu s několika základními údaji. Motory běžely na plný výkon, ale i tak ji Dashina letka doháněla.

Byli od Nahas Star vzdáleni asi čtrnáct kliků a stále se přibližovali.

Dasha přepnula na všeobecný volací kanál: "Výzva lodi Nahas Star, tady je Jedijský padawan Dasha O- Gara, ve jménu Republiky jste zatčeni. Okamžitě vypněte motory a připravte se na nalodění."

Po chvíli se ozvala odpověď: "Bohužel, Jedi," řekl Hasanův hlas, "ale já už mám jiné plány."

Dasha vzdychla. Tak formalitky máme za sebou. Přepnula na protonová torpéda. Její zaměřovač změnil tvar na dva svislé zelené oblouky. Zaměřila Hasanovu loď, která byla na jejím čelním displeji ohraničená žlutým čtvercem, a podívala se na ukazatel vzdálenosti. Nahas Star byla od ní teď vzdálená devět celých osm desetin kliku. Jakmile bude blíž než dva a půl, může ji paprskem zachytit a sestřelit torpédy.

Stačí když ji bude držet v zaměřovači a udržovat kurz.

Po chvíli Hasan zavolal na bývalou Laričinu loď, ve které teď letěl Sachez a několik Wookieů. Dasha to celé slyšela na privátní frekvenci.

"Larico!" vykřikl, "jsem rád, že ses odtamtud dostala. Jsem rád, žes dala na mou radu a utekla."

"Pozor, pozor, hlášení," ozval se Sachezův hlas, "ta tvoje modrá holka je mrtvá. Opakuji, je mrtvá. Ale neboj se, brzo se k ní přidáš!"

To od něj nebylo zrovna dvakrát chytré. Pomyslela si Dasha.

Dlouho se neozývala žádná odpověď, pak byl slyšet Hasanův tichý, smrtící hlas: "Vy bastardi! Odporní vrazi! Za tohle zemřete, všichni do jednoho. Pomalu a bolestivě!"

"Jedinej živej bastard a vrah široko daleko seš ty," ozval se opět Sachez, "ale neboj se. My to brzo napravíme."

Hasan už nic neodpověděl.

"Sachezi," řekla do intercomu Dasha, "už žádné podobné výstupy, jasné?"

"Ale já jsem jen…"

"Roaarraaachrooarr!"

"Co?" zeptala se Dasha hloupě.

"Chewbacca si všiml, že z měsíce prrávě odletělo dvanáct nákladních lodí, kterré mají stejný kurrz jako Nahas Star," přeložil Ralrra, "máme je prozkoumat?"

"Není nutné," řekla Dasha, "vezou krystaly Nova. Hasan sem přiletěl spolu s nimi. Teď si je chce asi odvést někam do bezpečí."

Podívala se na čelní displej. Nahas Star už byla vzdálená jen dva celých sedm. Dasha pevně uchopila knipl, aby se nevychýlila z kurzu.

Po chvíli se začal ozývat přerušovaný tón a zaměřovač pomalu měnil barvu ze zelené na červenou. Jakmile zčervená a tón se změní na nepřerušovaný, může vystřelit a torpéda se už o jeho loď postarají. Pokud ji rovnou nezničí, tak ji alespoň hodně poškodí.

Pomalu položila prst na odpalovací tlačítko. Už jenom pár sekund…pár sekund

Před očima se jí najednou mihla obrovská masa hmoty, jak se před nimi vynořila z hyperprostoru obrovská loď, vypadající jako obří půlkruh, v jehož středu je koule.

Dasha vytřeštila oči.

"To je bitevní loď Obchodní federace!" zařval Ralrra.

Dasha byla tak zaražená, že si ani nevšimla, že Nahas Star změnila kurz, zjistila to, až když uslyšela pípnutí a zaměřovač opět zezelenal.

"Hasan míří přímo k té Federační lodi!¨" vykřikla, "a ty nákladní lodě taky!"

Chewbacca cosi nervózně zavrčel, ovšem překladu se Dasha nedočkala.

"Co říkal?" zeptala se po chvíli.

"Řekl: ,Z toho mám velmi špatný pocit.´" přeložil Ralrra.

Dasha Federální loď zaměřila a letěla blíž, aby o ní zjistila něco bližšího. Nezažehli podsvětelné motory, zřejmě nechtěli letět hlouběji do soustavy, jen naložit své spojence a zmizet.

Což znamená, že Dasha nemá moc času.

Z úvah ji vytrhlo pípnutí, jak palubní počítač konečně identifikoval loď. Místo velkého nápisu UNKNOWN se objevilo jméno lodi.

Staminial.

"Tak takhle je to!" řekla Dasha nahlas, "vypadá to, že náš přítel Soo Gillak se rozhodl zaskočit. Ty krystaly jsou zřejmě odměna za bitevní droidy a Cortosis."

Po chvíli si uvědomila, že její wookijští přátelé zřejmě nemají moc, ponětí kdo je Gillak a co má s Hasanem společného, v tomto ohledu je se všemi detaily neobeznámila, naštěstí nikdo zřejmě neměl čas se začít ptát.

"Vysílají stíhačky!" vykřikl Sachez.

Dasha se pozorně podívala. Opravdu. U hangáru Staminialu se začaly vynořovat malé tečičky. I z té vzdálenosti to bylo dobře vidět. Vypadalo to alespoň na dvě letky.

Přepnula na privátní frekvenci: "Dobře, všechny stíhačky do útočné pozice! Každý si najděte svůj cíl a pusťte se do něj." Nepřítel měl sice převahu téměř dvě ku jedné, ale jejich piloti byli jen droidi. Wookieové byli živé inteligentní bytosti.

"Sachezi," oslovila zabavenou loď Blue Warrior, "držte se za mnou. Pokusím se znovu zaměřit Hasana, ale budu potřebovat, abyste ode mě odháněli nepřátelské stíhačky. Je to jasné?"

"Naprosto jasné. Spolehni se," řekl Sachez.

Dasha mlčky přikývla. Znovu zaměřila Nahas Star a pustila se za ním.

* * *

Kapitán Gillak seděl ve svém velitelském křesle a nervózně bubnoval prsty o opěradlo. Bitva se zatím moc nevedla.

"Přišli jsme už o devět stíhaček," hlásil dispečer.

Gillak zvedl obočí: "A nepřítel…?"

"Zatím beze ztrát," odpověděl dispečer a do hlasu se mu vetřel strach.

"Zajímavé," řekl letecký důstojník, který stál po kapitánově levici, "ti Wookieové mají zřejmě velké štěstí. Drží se dobře."

"Pokud si moje letky nejsou schopny poradit s hrstkou stíhačů a jedním Corellianským transportérem…možná by to chtělo nového leteckého důstojníka," řekl Gillak chladně.

"Nebojte se, pane!" řekl rychle důstojník, aby ho svedl od té myšlenky, "je to jen otázka času. Brzy je dostaneme."

Gillak přikývl. Ty wookijské Agry mu starosti nedělaly…ale z té stíhačky Aethersprite měl velmi špatný pocit. Takovou přece používají rytíři Jedi…a pokud právě teď bojují s Jediem, může to dopadnout špatně.

Zaťal ruce v pěst. Nic by za to nedal, že je to ta lidská ženská, která ho tenkrát v restauraci tolik zesměšnila…a pozvracela mu jeho nejlepší róbu.

"První transportér už vstoupil do hangáru," řekl dispečer.

"Dobře. Propočítejte vstup do hyperprostoru a zadejte ho do počítače. Chci odletět okamžitě, jakmile všechny transportéry budou v hangáru."

"Ano, pane."

"A vyšlete další letku," dodal Gillak. "Ať věnuje zvláštní pozornost té stíhačce Aethersprite."

"Ano, pane."

* * *

Dasha nakonec musela chtě nechtě přerušit pronásledování a začít bojovat se stíhačkami, protože nepřítel na ni vyslal celou letku dvanácti stíhaček a Sachez měl co dělat, aby ve své věži ubránil sebe. Natož ji.

"Dejte si pozorr, Dashoogaro!" ozval se z intercomu Ralrrův hlas, "jeden je zrrovna za vámi."

"Díky," řekla a rychle strhla loď doleva. Nepřátelská stíhačka její manévr kopírovala a zahájila palbu.

Dashiny štíty laserové paprsky zatím naštěstí pohltily.

"Ta plechovka je dobrá," zamumlala Dasha. Klesla níž a prudce snížila rychlost.

Nepřátelská stíhačka nezareagovala včas a přelétla ji. Dostala se tak přímo na mušku Dashiných laserů, které ji hned smetly.

"Tolik dobrá zase není."

Opět zaměřila svou oblíbenou loď Nahas Star a přepnula na protonová torpéda.

Na Hasana ale už útočil jeden wookijský Agr, neustále kolem něj kroužil a oslaboval mu svými lasery štíty, zároveň se pokoušel vyhýbat střelám odpáleným nazpátek proti němu, ale několikrát už byl ošklivě zasažen.

Dasha ho chtěla varovat, ať ustoupí a nechá ji to dokončit, ale než to stihla, stíhačka i s wookijským pilotem explodovala po posledním zásahu a změnila se v oblak kouře a trosek.

Dasha rychle identifikovala loď. Byl to Agr 6. Lomareek.

Na lítost ale nebyl čas. Hasan už skoro dosáhl hangáru Staminialu. Dasha dostala jeho loď rychle do zaměřovače na svém čelním displeji, který začal opět pípat a rudnout.

Kolem jejího kokpitu začaly zase létat laserové střely. Otočila hlavu, aby viděla, co se děje, ale neodvažovala se strhnout řízení ze strachu, že Hasana ztratí ze zaměřovače.

Viděla, jak ji pronásleduje další droidí stíhačka a pálí po ní.

"Dasho! Uhni!" slyšela z intercomu Sachezův hysterický hlas.

"Musím držet kurz!" křičela, "jinak Hasana ztratíme." Přemýšlela, jestli to, o co se pokouší, nemůže být bráno jako pomsta. Ale za co pomsta? Ne, ona se nemstí, je to spravedlnost. To, co Hasan dělá, nesmí pokračovat.

Probrala se z letargie a zkontrolovala stav lodi. Štíty velice rychle klesaly.

Pevně uchopila knipl a znovu se soustředila na zaměřovač. Pár vteřin…

Loď se otřásla, jak nepřátelská stíhačka prorazila štíty. Laserové výboje se teď zavrtávaly do trupu Dashiny lodi. Každý zásah poškodil nějaký systém, nebo alespoň udělal nějaký zkrat. Před průzorem létaly jiskry a Dasha cítila, jak stále křečovitě svírá knipl na kurzu za Hasanem a čeká, až uslyší nepřerušovaný tón. Pokud tu má dnes zemřít, tak alespoň vezme Hasana s sebou.

Její oči oslepil najednou záblesk, Dasha je rychle zavřela. Cítila se mizerně, už to opět zvorala, tentokrát už definitivně.

Jenže jak po chvíli zjistila, ještě žila, i její loď fungovala, slyšela hučení motorů i pípání zaměřovače. Pomalu otevřela oči.

Než ale stačila zjistit, co se stalo, uslyšela z intercomu wookijský bojový pokřik. Otočila hlavu, místo nepřátelská stíhačky za ní letěl jeden Agr. Agr 1.

Vydechla si: "Díky, Chewbacco. Myslím, že dluh tvého otce je nyní už splacen."

Uslyšela nepřerušovaný zvukový tón a při pohledu na čelní displej zjistila, že zaměřovač je červený.

Stiskla odpalovací tlačítko a z odpalovačů vylétla dvě rychlá modrá torpéda.

Po několika tichých vteřinách, které se zdály být jako věčnost, střely zasáhly svůj cíl
.
Motory Nahas Star zhasly a v místě zásahu se objevila obrovská díra, ze které šlehaly plameny. Loď se začala neovladatelně otáčet ve spirále a po chvíli bezcílného plachtění explodovala o povrch Staminialu, zanechávajíc po sobě černý kráter.

Dasha začala křičet radostí, kterou ani sama nedokázala pochopit. Byla prostě šťastná, že se jim to nakonec podařilo. Teprve teď doopravdy vyhráli. Sice to nebyla moc Jedijská emoce, ale nemohla si pomoct.

"V pekle řekni, že tě posílám já," zasmála se, "dostaneš množstevní slevu."

Podívala se na trup své lodi a úsměv jí z tváře zmizel. Celý povrch byl doslova posetý zčernalými dírami od laserů.

"Ach ne," vzdychla, "to se Quentinovi nebude líbit!"

Ale to ji teď moc netrápilo.

"Dokázali jsme to!"

"Skvělá trrefa Dashoogaro!"

"Rooaarr!"

* * *

"Hlášení."

"Nahas Star explodoval," hlásil dispečer, "utrpěli jsme středně velké poškození povrchu. Na podlažích 42, 43, 44 a 46 je protržen trup. Poškozené oblasti už byly izolovány."

Kapitán Gillak vzteky praštil do opěradla svého křesla. Pak se ale uklidnil.

"Jsou tu už všechny transportéry?" zeptal se po chvíli.

"Ano pane, už jsme přijali všech dvanáct lodí."

"Dobře, ať se všechny stíhačky vrátí do hangáru. Jakmile tu budou, připravte odlet."

"Ano, pane."

Letecký důstojník se na Gillaka tázavě podíval: "My přerušíme útok? Vždyť je jsme schopni zničit, jen na ně koncentrovat větší sílu…"

"A co bychom z toho měli?" zeptal se Gillak svého podřízeného, "jen zbytečné mrhání časem a prostředky! Jediové ani Wookieové nás momentálně nemohou nijak ohrozit. A Hasanovi už nepomůžeme. Teď je nejdůležitější dopravit materiál od něj na místo setkání. Ostatní tam už budou čekat," usmál se a ukázal průzorem ven. "Jen ať si užijí tohle své malé vítězství. Už brzy přijde doba, kdy oni a jím podobní budou navždy vymazáni z galaxie. Potom už nic nebude bránit uskutečnění našich snů!"<<< Předchozí Seznam příběhů Další  WIDTH=82 WIDTH=82 HEIGHT=30 HEIGHT=30>>>